مقالات ۲

   
ديالکتيک طبيعت   فريدريش انگلس - ترجمه: ف.نسيم ٨ مرداد ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
هنوز، ما همه با هم نیستیم   رضا شهابی و کیوان مهتدی زندان اوین ۲۲ تیر ۱۴۰۲
 
 
جنبش کارگری در ایران و دورنماهایش   سمیه کارگر - رادیو زمانه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
 
 
 
مدخلی بر ترجمۀ فارسی رساله‌های اومانیستی مارکس   رایا دونایفسکایا - ترجمۀ علی رها ٨ تیر ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک تشکل فراگیر و سرتاسری  گروه اتحاد بازنشستگان ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
 
زندگی یک کارگر انقلابی ایوان بابوشکین  سیسیلیا بابروفسکایا سازمان پیکار - سایت کارخانه ٦ خرداد ۱۴۰۲
 
چگونه جنبش کارگری به انحراف رفت  علی برومند ۳ خرداد ۱۴۰۲
 
 
استراتژی و تاکتیک سیاسی طبقۀ کارگر ایران  کارگران انقلابی متحد ایران ۲٣ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
 
همایش کلن، روز کارگر و پرسشهای امروز  گروه سلطانزاده ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
 
 
مصاحبه با آتنا دائمی در مورد استثمار در زندان زنان در جمهوری اسلامی   کلکتیو٩٨ ۱۴ اردیبهشت  
استثمار در زندان‌های جمهوری اسلامی: مصاحبه با عدنان حسن پور   کلکتیو٩٨ ۱۴ اردیبهشت  
 
نهضت کارگری ایران: پیشرو در قیام، بی‌بهره از نتایج - خسرو شاکری - با مقدمه محمد صفوی   نقد اقتصاد سیاسی ٨ اردیبهشت ۱۴۰۲  
انقلاب اکوسوسیالیستی؛ چه‌گونه؟   ایان انگس - ترجمۀ عرفان رشیدی ٣ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
درخواست راست‌ها، از راست‌ها   شباهنگ راد ۲٨ فروردین ۱۴۰۲
 
نقد برنامه گوتا   کارل مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 
انسان ‌باوری مارکس برای امروز   رایا دونایفسکایا - ترجمۀ علی رها ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 
چند نکته در نقد منشور  علی برومند ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
 
کانون نویسندگان و مسئلة تساهل  م. رضا ملکشا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
 
 
پاسخی کوتاه به نقد آذرخش درباره «منشور مطالبات»  گروه سلطانزاده ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
جیغ بنفش دومین نامه به ...نشریه ستیز   فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ۱٩ فروردین ۱۴۰۲
 
کارل مارکس و زایش جامعه‌ی مدرن، بیوگرافی و سیر تطور آثار، مجلد نخست: ۱٨۱٨ ـ ۱٨۴۱   مایکل هاینریش - برگردان: کاووس بهزادی ۱٨ فروردین ۱۴۰۲
 
ستیز از حرف تا عمل   اردوان راد ۱٦ فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
خطاب به هییت تحریریه نشریه ستیز  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ۴ فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
 
روزی روزگاری با «راه کارگر»  امیرحسین محمدی فرد ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
 
منشورِ دُزدانِ جنبش انقلابی مردم  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
 
زنان و انقالب: مارکس و دیالکتیک - به مناسبت روز جهانی زن    لیلیا دی. مونزو - ترجمه‌: فرزانه راجی
 
 
 
 
 
 
 
 
نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل   گروه اتحاد بازنشستگان ٦ اسفند ۱۴۰۱
 
 
از مشروطه تا نسل Z   "ژن ژیان ئازادی"   کیومرث عزتی ٣ اسفند ۱۴٠۱
 
نقد یک منشور   سازمان فدائیان (اقلیت) ۱ اسفند ۱۴۰۱
 
تأملاتی درباب دیالکتیک لنین  پیوتر کوندراشوف ترجمۀ روژان مظفری ٣۰ بهمن ۱۴۰۱
 
 
 
 
انقلاب زن آزادی زندگی - عبدلله اوجالان  برگردان کتاب انگلیسی ۲٨ بهمن ۱۴٠۱ ۱۴٠۱
 
 
دسته گل های میرحسین موسوی  بهروز فرهیخته ۲۵ بهمن ۱۴٠۱
 
مشی چریکی در محک تجربه...  تنظیم و نگارش از نویسندگان خیزش ۲۵ بهمن ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
پدران و پسران   رستا آسایش ۱٧ بهمن ۱۴٠۱
 
 
 
طبقه ی کارگر و جامعه ی مدنی  هوشنگ نوری ۱٣ بهمن ۱۴٠۱
 
بیانیه حقوق کارگران و استثمار شوندگان   لنین - ترجمۀ بابک فرزام ۱٠ بهمن ۱۴٠۱
 
بازگشت دیالکتیک طبیعت   جان بلامی فاستر ترجمۀ روژان مظفری و هومن کاسبی ٩ بهمن ۱۴٠۱
 
سرمایه داری  فریده ثابتی ٩ بهمن ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الکس کالینیکوس   ناصر پیشرو ۲۸ آذر ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
جنبشی برای رسیدن به آزادی و برابری  امیرحسین محمدی فرد ۲٨ آبان ۱۴٠۱
 
 
 
 
دیالکتیک جنبش انقلابی   علی رها - نقد اقتصاد سیاسی ۱٨ آبان ۱۴٠۱
 
 
کارگران بی افق، اپوزیسیون سوداگر قدرت  ناصر پایدار ۱۱ آبان ۱۴٠۱
 
 
 
 
زن، آزادی، زندگی در اثر هنری   مهران زنگنه ۱٧ مهر۱۴٠۱
 
 
 
چگونه می توان جنبش کنونی را ارتقا بخشید و آن را پایدار کرد؟  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٠ مهر۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
 
نیشکر هفت تپه در یک نگاه  فریده ثابتی ۲٦ مرداد ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
جامۀ پشت و روی پرولتاریا  بیژن فرهادی ٨ مرداد ۱۴٠۱
 
جستار رهایی جامعه   مراد عظیمی ٧ مرداد ۱۴٠۱
 
 
تحکیم سنگرها (به بهانۀ بک نقد)   روزبه راسخ ۳۱ تیر ۱۴٠۱
 
یک گام به پیش دوگام به پس   وحید اسدی ۲۴ تیر ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
مارکس و انگلس و مفهوم حزب  مانتی جانستون - ترجمۀ آزاده ریاحی (سایت آذرخش) ۱٧ تیر ۱۴٠۱
 
نقدی بر دیدگاه های «نویسندگان سرخط»  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٦ تیر ۱۴٠۱
 
"سود سازی از درد و رنج" توسط سرمایه؛  فریده ثابتی ۱٣ تیر ۱۴٠۱
 
قبای گشاد برتن پهلوی و یاران‌اش  امیرحسین محمدی فرد ٣ تیر ۱۴٠۱
 
 
 
 
برچسب زنی جریان‌های دست راستی ممنوع!  امیرحسین محمدی فرد ٢۹ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
انقلاب در انقلاب؟ مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی در آمریکای لاتین  رژی دبره - مترجم حسین جوینده ٢٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان (ويرايش جدید)  آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا ١٢ اردیبهشت
 
ایدئولوژی و پنداشت های ناشی از آن - قسمت دوم  احمد بخردطبع ١٢ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
 
سرمایه، هاروی را اجاره کرده است؟   بابک جوان ٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
مانیفست ائتلاف سوسیالیست های روسیه علیه جنگ   نقد اقتصاد سیاسی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
 
جنگ اُکراین (ضد احالۀ ۳)   پ.د.اف   پویان صادقی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
 
ابهام جنگ   ترجمه ستار رحمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
 
 
 
اوکرائین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟  ناصر پایدار ٧ اسفند ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
جنبش شورائی ضد سرمایه داری یعنی چه؟   مزدک کوهکن ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
 
مجامع عمومی: یک پیشنهادِ بورژوایی   جلال اعتماد زاده ۲٦ بهمن ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"بیدادِ غیابِ مارکس"   خسرو خاکبین ۱۴ دی ۱۴۰۰
 
اسناد انترناسيونال اول كارل ماركس - فردريش انگلس   سایت آذرخش - ترجمه بیژن ۹ دی ۱۴۰۰
 
 
نهادها یا سازمان های توده ای کارگری   سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته ٢ دی ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 

صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مقالات ۱
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس