ادامه بحران اقتصادی - سیاسی

   
 
 
 
 
 
پیک سندیکا مرحله دوم شمارۀ (١)   سندیکای کارگران واحد ۴ خرداد ١٣٩۴
 
گاهنامه شماره ٨ بصورت الکترونيکی    فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ١٩ اردیبهشت ١٣٩۴
 
 
جنبش کارگری ترکیه   کانون مدافعان حقوق کارگر ١٩ بهمن ١٣٩٣
 
 
گاهنامه شماره ۷  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ١١ خرداد ١٣٩٢
 
 
بن بست خیزش های عربی و راه برون رفت   روی جلد   ساموئل آلبرت- ترجمۀ منیر امیری ١ اردیبهشت ١٣٩٣
 
 
 
گاهنامه شماره ٦  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٦ بهمن ١٣٩٢
 
جلوگیری از برگزاری جلسۀ ماهانۀ "جمع مشورتیِ" کانون   کانون نویسندگان ایران ۴ بهمن ١٣٩٢
 
 
درگذشت رضا مرزبان  سندیکای کارگران فلزکار... - انجمن قلم... - انجمن دفاع از ... ١۰ دی١٣٩٢
 
 
 
 
مادر سلاحی درگذشت!    مجموعه ١١ آذر ١٣٩٢
 
پیام سندیکا شمارۀ ٢٣    ١٩ آبان ١٣٩٢
 
گاهنامه شماره ۵ بصورت الکترونيکی    فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ١۰ آبان ١٣٩٢
 
در محکومیت کشتار ساکنان اردوگاه اشرف    مجموعۀ از اطلاعیه ١٨ شهریور ١٣٩٢
 
 
ویژه نامه جنبش کارگری و کودتای ٢٨ مرداد    کانون مدافعان حقوق کارگر ٣ شهریور ١٣٩٢
 
گاهنامه شماره ۴ بصورت الکترونيکی    فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٢۴ مرداد ١٣٩٢
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١٧   کارگران فلزکار مکانیک ٢١ تیر ١٣٩٢
 
جمع بندی سه ساله (١٣۵۴)   حمید اشرف ٢١ تیر ١٣٩٢
 
 
مبارزۀ طبقاتی، جنسیت و مسئلۀ ملی مروری ... در ترکیه    سولماز بهرنگ - روناهی شورشگر ٢٧ خرداد ١٣٩٢
 
گاهنامه شماره ٣ (پ.د.اف)     نشريه بصورت الکترونيکی    فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٢٧ خرداد ١٣٩٢
 
نشریه مهرگان شمارۀ ١۵    ١۰ اردیبهشت ١٣٩١
 
تاریخ نویسی به شیوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی    سازمان فدائیان (اقلیت) ٩ اردیبهشت ١٣٩٢
 
نشریه خیزش شماره ٢٠    ٩ اردیبهشت ١٣٩٢
 
ضرورت درک "افراط" ها و حمایت از آن ها    تراب حق شناس ٢ اردیبهشت ١٣٩٢
 
خیابان های سانتیاگو در اِشغالِ دانشجویان و دانش آموزان   "کمیته جوانان بلژیک ٢ اردیبهشت ١٣٩٢
 
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١٦   کارگران فلزکار مکانیک ٢٧ اسفند ١٣٩١
 
 
 
گاهنامه شماره ١  - "نشريه بصورت الکترونيکی"    فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٣ اسفند ١٣٩١
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١۵   کارگران فلزکار مکانیک ٣ اسفند ١٣٩١
 
نشریه رادیکال شماره ده    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٠ بهمن ١٣٩١
 
 
کتاب سیاه ٦٧    نشر گفتگوهای زندان ۵ دی ١٣٩١
 
 
نسبت عدالت و اخلاق   علی یزدانی ١ بهمن ١٣٩١
 
 
سازمان تامین اجتماعی؛ هزینه یا فایده    کاظم فرج الهی ٢٩ دی ١٣٩١
 
نقدی بر کارنامۀ سیاه یکسالۀ حزب توده    نوشته عبدالرحیم طهوری ٢٩ دی ١٣٩١
 
منیژه نجم‌عراقی و اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران    رادیو زمانه - بهنام دارایی‌زاده ٩ دی ١٣٩١
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١۴   کارگران فلزکار مکانیک ۵ دی ١٣٩١
 
شورش نه قدم ھای سنجيده در راه انقلاب(قسمت اول)   حمید مومنی - اشرف دهقانی ۵ دی ١٣٩١
 
 
 
"مجوز چاپ کتاب" را لغو کنید!    ما نویسندگان و... ١ دی ١٣٩١
 
 
تحلیل طبقاتی؛ در پسِ زندگی روزمره    خسرو صادقی بروجنی ١ دی ١٣٩١
 
نشریه خبری سیاسی ١٩ بهمن ١٠٢    چريكهای فدايي خلق ايران ٢٢ آذر ١٣٩١
 
نسخه الکترونيکی داستان خاکستری    ب. رمزی ٢٢ آذر ١٣٩١
 
 
 
 
 
 
ابهام سازی انقباضی بودجه ٩١   فریبرز رییس دانا ٩ آذر ١٣٩١
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١٣   کارگران فلزکار مکانیک ٧ آذر ١٣٩١
 
 
 
جنایت دولت اسرائیل در سکوت و حمایت دولت‌های امپریالیستی    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٩ آبان ١٣٩١
 
 
 
 
 
نتایج نشست وزرای دارائی کشورهای گروه ٢٠ در مکزیک   ترجمه: اکبر تک دهقان   ٢۵ آبان ١٣٩١
 
صعود ارز، سقوط ریال و معیشت کارگران     کاظم فرج الهی ٢۵ آبان ١٣٩١
 
چای در ایران   مهرداد مهرپور محمدی   ١٨ آبان ١٣٩١
 
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١٢   کارگران فلزکار مکانیک ١٧ آبان ١٣٩١
 
نشریه رادیکال شمارۀ ٩   شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١۴ آبان ١٣٩١
 
 
توافق پیرامون خطوط کلی نظارت بانکی در اروپا   ترجمه: اکبر تک دهقان ٧ آبان ١٣٩١
 
انديشۀ آزاد - خبرنامۀ داخلى   كانون نويسندگان ايران ١ آبان ١٣٩١
 
تمایل آلمان به تغییر سیاست ریاضت اقتصادی در اروپا   ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان ۲٩ مهر ١٣٩١
 
بحران مالی و افزایش انبوه بیکاران جهان   ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان ۲۷ مهر ١٣٩١
 
تراژدی اروپای متحد   جرج سوروس - اکبر تک دهقان ۲۴ مهر ١٣٩١
 
بر دار كردن عاطفه   مهرداد مهرپور محمدی ١٨ مهر ١٣٩١
 
 
در باره "مشی سیاسی" و "کار توده ای"   بیژن جزنی - اکبر تک دهقان ١٦ مهر ١٣٩١
 
نشریه خیزش شماره ١۴    ١٦ مهر ١٣٩١
 
بت هایی كه همواره می شكنند   ادوارد سعید - علیرضا ثقفی ١٦ مهر ١٣٩١
 
 
شکنجه گر طلبکار (نگاهی به خاطره نویسی پرویزثابتی)   مازیارگیلانی نژاد ١٠ مهر ١٣٩١
 
 
 
مصطفی صابر و "انقلاب ١٣٨٨"!!!   محمد اشرفی ٦ مهر ١٣٩١
 
سرابی به نام حزب توده    عبدالرحیم طهوری - کمونیستهای انقلابی ٢ مهر ١٣٩١
 
 
مبارزات سازمان مجاهدين از برگى از تاريخ: انعكاس ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵    نشريه باختر امروز- تراب حق شناس ١١ شهریور ١٣٩١
 
دریاچه ارومیه    مهرداد مهرپور محمدی ٢ شهریور ١٣٩١
 
انقلاب کُشی   راوی ٣٠ مرداد ١٣٩١
 
 
 
 
مسئله ملی و آلترناتیوها    کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی - فرانکفورت ١۴ مرداد ١٣٩١
 
اینجا لندن است    سیما توکلی ١۴ مرداد ١٣٩١
 
دیدار با گالیندوپل    وزیر فتحی ١١ مرداد ١٣٩١
 
گوشه هائی از شکنجه در ساواک!    فاطمه سعیدی (مادر شایگان) ٦ مرداد ١٣٩١
 
 
 
نابسامانی های صنعت مرغ گوشتی در ایران   مهرداد مهرپور محمدی ٣٠ تیر ١٣٩١
 
 
 
 
 
نتایج اجلاس سران اروپای متحد    ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان ۲۰ تیر ١٣٩١
 
 
 
نشریه روی خط رادیکال شمارۀ ٣    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٨ تیر ١٣٩١
 
نشر آلترناتیو - پیامبر و پرولتاریا    کریس هارمن - برگردان الف. احمد ٣٠ خرداد ١٣٩١
 
یک پیشنهاد!!!    محمد اشرفی ٢٧ خرداد ١٣٩١
 
پخش مستقیم دادگاه جمهوری اسلامی    کارزار ایران تریبونال ٢٧ خرداد ١٣٩١
 
 
نشریه رادیکال شماره هشتم    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٢٦ خرداد ١٣٩١
 
نشریه آلترناتیو دوزخ سازان روی زمین    هما ناطق ٢٠ خرداد ١٣٩١
 
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره ٧   نشریه مارکسیستی کارگران و جوانان ایران ١٢ خرداد ١٣٩٠
 
نشریه مبارزه طبقاتی    ١٢ خرداد ١٣٩١
 
جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟   تقی روزبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩١
 
چاووش خوان، وآوای مرگ جمهوری اسلامی!    تقی روزبه ٢٣ اردیبهشت ١٣٩١
 
محیط زیست ایران قربانی حکومت جمهوری اسلامی    مهرداد مهرپور محمدی ٢٣ اردیبهشت ١٣٩١
 
نشریه روی خط رادیکال شمارۀ ٢    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٦ اردیبهشت ١٣٩١
 
چه حرکتی پشت اختلافات و نسخه‌پيچیهای کوهستانیها و اکبریها برای ...   جمعی از کارگرانِ خواهانِ نابودیِ کالا... ١٠ اردیبهشت ١٣٩١
 
 
پوسترهای از تصاویر کارگران زندانی    جبهه واحد کارگری ٢٩ فروردین ١٣٩١
 
نشریه روی خط رادیکال شمارۀ ١    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٢٧ فروردین ١٣٩١
 
چند پرسش از نشریۀ آلترناتیو   جهانگیر سخنور ٢٠ فروردین ١٣٩١
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ٦   کارگران فلزکار مکانیک ١٧ فروردین ١٣٩١
 
 
 
جنبش دانشجوئی و اوضاع سياسی کنونی    کمونيستھای انقلابی ٢ فروردین ١٣٩١
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ۵   کارگران فلزکار مکانیک ٢۵ اسفند ١٣٩٠
 
نشریه رادیکال شماره هفتم    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٨ اسفند ١٣٩٠
 
نبش قبر اصلاح طلبان برای نجات سرمایه    فعالین جنبش لغو کار مزدی ١۵ اسفند ١٣٩٠
 
 
مقتدرتر از قبل علیه رژیم سرمایه داری اسلامی می رزمیم    جنبش دموکراتیک کارگری ١١ اسفند ١٣٩٠
 
 
سمينار مفهوم انقلاب و رویداد تاریخی   کميته فعااين کارگری سوسياليستی - فرانکفورت ٧ اسفند ١٣٩٠
 
 
نشریه خیزش شمارۀ ٧    كارگران انقلابي متحد ايران ٣٠ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
انقلاب چه مفهومی دارد؟   بهرام رحمانی ٢۴ بهمن ١٣٩٠
 
برگزاری مراسم باشکوه روز کومه له در آمستردام هلند   کمیته تشکیلات خارج حزب کمونیست ایران - هلند ٢٣ بهمن ١٣٩٠
 
 
گزارش اعتراض به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی در ایران"    شورای حمایت از مبارزات ... ٢٢ بهمن ١٣٩٠
 
از سیاهکل شروع شد!    صبا راهی ١٦ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ۴   کارگران فلزکار مکانیک ٨ بهمن ١٣٩٠
 
 
نشریه خیزش شمارۀ ٦    كارگران انقلابي متحد ايران ۵ بهمن ١٣٩٠
 
در دفاع از مبارزات زنان   سارا نیکو ٢ بهمن ١٣٩٠
 
نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی    احمد نوین ١ بهمن ١٣٩٠
 
 
امشب زمانیکه به بستر می روی....    صبا راهی ٢۷ دی ١٣٩٠
 
اوضاع وخیم ایران از دریچه آمارها!   بهرام رحمانی ٢٦ دی ١٣٩٠
 
نشریه رادیکال شماره ششم    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٢٢ دی ١٣٩٠
 
در بارۀ انقلاب آتی ایران    مازیار رازی ١۴ دی ١٣٩٠
 
پنج مشکل برای نوشتن حقیقت   برتولت برشت - حمید محوی ١۴ دی ١٣٩٠
 
 
نشریه خاک شماره ٦    ١٣ دی ١٣٩٠
 
 
 
برخی وقایع مهم سال ٢٠١١!    بهرام رحمانی ١٠ دی ١٣٩٠
 
یک سال پس از مرگ بوعزیزی - یک سال انقلاب عرب    حمید علیزاده - ترجمۀ آرش عزیزی ٨ دی ١٣٩٠
 
 
آدونیس های زمینی، چکامه سرایان سوریه    عباس منصوران ۵ دی ١٣٩٠
 
 
نشریه خیزش شمارۀ ۵    كارگران انقلابي متحد ايران ٢ دی ١٣٩٠
 
علل غیبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوری    گاهنامه بسوی انقلاب ١ دی ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ٢   کارگران فلزکار مکانیک ١٩ آذر ١٣٩٠
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره هشت    كارگران و جوانان ايران ١۵ آذر ١٣٩٠
 
 
١٦ آذر روز جنبش مستقل دانشجویان ایران    بذر - شورای دانشجویان و جوانان ٨ آذر ١٣٩٠
 
نشریه خیزش شمارۀ ۴    كارگران انقلابي متحد ايران ٨ آذر ١٣٩٠
 
پرستو در باد، روایتی از مبارزه، عشق و بازنگری بینش چریکی    دریا دشتِ گلی - عباس منصوران ۵ آذر ١٣٩٠
 
درباره تبليغات جنگ طلبانه و صفبنديهاى اپوزيسيون راست    شوراى حمايت... - استکهلم ۵ آذر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
نشریه پیام کارگران فلزکار شماره ١   کارگران فلزکار مکانیک ٢٩ آبان ١٣٩٠
 
مُدل لیبی!؟    مریم جزایری ٢٩ آبان ١٣٩٠
 
 
 
نشریه رادیکال شماره ۵   شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٢٣ آبان ١٣٩٠
 
نشریه خیزش شمارۀ ٣    كارگران انقلابي متحد ايران ١٧ آبان ١٣٩٠
 
 
 
حکومت یا دولت؟ هیاهوی انتخابات حکومتی    عباس منصوران ١٠ آبان ١٣٩٠
 
 
ابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه   جمعی از پناهجویان ۵ آبان ١٣٩٠
 
 
آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟   تقی روزبه ٢ آبان ١٣٩٠
 
میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی   ریموند لوتا - جمعی از فعالین کارگری ١ آبان ١٣٩٠
 
دو یادداشت ارسالی گسترش ترور و خفقان نشانه چیست؟   دریافتی: جمعی از فعالین کارگری ١ آبان ١٣٩٠
 
 
ترور معمر قذافی و آینده لیبی   م.راد ١ آبان ١٣٩٠
 
نشریه رادیکال شماره ۴   شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٢٧ مهر ١٣٩٠
 
رئالیسم انتقادی    فروغ اسدپور - نشر آلترناتیو ١٧ مهر ١٣٩٠
 
سرمایه به زبان ساده   جلد اول    جلد دوم    شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٦ مهر ١٣٩٠
 
 
نشریه خیزش شماره دو    كارگران انقلابي متحد ايران ۴ مهر ١٣٩٠
 
 
 
به مناسبت فرا رسیدن مهرماه ۱۳۹۰، آغاز سال تحصیلی جدید    ...گرایش مارکسیست های انقلابی ایران٣ مهر ١٣٩٠
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره هفت    كارگران و جوانان ايران ٣ مهر ١٣٩٠
 
نشریه خیزش شماره یک    كارگران انقلابي متحد ايران ٢ مهر ١٣٩٠
 
نشریه خیزش شماره صفر    كارگران انقلابي متحد ايران ٢ مهر ١٣٩٠
 
 
 
فاجعه درياچه ارومیه    کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت) ٢٦ شهریور ١٣٩٠
 
 
فراخوان به آکسیون اعتراضی برعلیه فاجعه محیط زیست    کمیته فعالین کارگری... - کمیته همبستگی... ٢۴ شهریور ١٣٩٠
 
 
راهپیمایی - در همبستگی و دفاع از زندانیان سیاسی    شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران ٢١ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
یادمان جان باختگان کشتار خونین تابستان ٦٧    گرایش مارکسیست های انقلابی ایران ١۴ شهریور ١٣٩٠
 
یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰   شورای پشتیبانی از... (تورنتو-کانادا) ١٣ شهریور ١٣٩٠
 
 
نشریه رادیکال شماره ٣   شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ٦ شهریور ١٣٩٠
 
 
لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!    تقی روزبه ۵ شهریور ١٣٩٠
 
غش و ضعف سبز و سیاه برای کیک انتخابات   اولدوز درخشان/پژمان رحیمی ۵ شهریور ١٣٩٠
 
عليه اعدام و زندان و شکنجه بپاخيزيد!    شوراى حمايت ... - استکهلم ۵ شهریور ١٣٩٠
 
 
نشریه آلترناتیو شمارۀ ۵    ١ شهریور ١٣٩٠
 
 
عليه اعدام،عليه شكنجه    كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا ٣٠ مرداد ١٣٩٠
 
از کشتار دهۀ ٦٠ تا جنایت ٦٧ در بستر ٣٢ سال سرکوب جمهوری اسلامی   کمیته ی دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک ٢٨ مرداد ١٣٩٠
 
 
سخنرانی و گفت و شنود سخنران: ریموند لوتا   شورای پشتیبانی از ... (تورنتو- کانادا) ٢٧ مرداد ١٣٩٠
 
 
چرا مارکسیستها با ترور فردی مخالف هستند    لئون تروتسکی - بهمن فیروز ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
جنایات برای ماندگاری استثمار و واپسگرایی!    کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی (فرانکفورت) ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
نشستی ديگر از "اتحاد چپ" در شهر مونترال- کانادا    اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
کلام ها و یادها!    گردآوری و تنظیم: بهروز سورن ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
حمید اشرف - آمیزه سرود و فلز    آلترناتیو ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
آلترناتیو چه؟ آلترناتیو که؟    آلترناتیو ٢٦ مرداد ١٣٩٠
 
ضد دولت گرایی آنارشیستی    رحمت خوشکدامن ٢١ مرداد ١٣٩٠
 
پوپولیسم سطحی - ونزوئلا، اکوادر و بولیوی    روسالس - م س گیلانی ٢١ مرداد ١٣٩٠
 
 
تزهایی پیرامونِ انقلابِ مشروطیتِ ایران    ارژنگ نورایی ١۵ مرداد ١٣٩٠
 
بر ساقه ی تابیده ی کنف - قتل عام ٦٧ (ويديو کليپ)    گردآوری و گزینش: ایرج مصداقی ٩ مرداد ١٣٩٠
 
 
در کردستان چه می گذرد؟!    بهرام رحمانی ٨ مرداد ١٣٩٠
 
از اردوى آزاديخواهى در ايران حمايت کنيد!    شورای حمایت از... ٨ مرداد ١٣٩٠
 
 
 
 
نشریه رادیکال شمارۀ ٢   ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١ مرداد ١٣٩٠
 
 
بسوی انقلاب شمارۀ ۴١   ٣١ تیر ١٣٩٠
 
کارگران و اصلاح طلبان    کارگران انترناسیونالیست ٣٠ تیر ١٣٩٠
 
 
مارکسیسم یا آنارشیسم، آنارشیسم و رفرمیسم    بینا داراب زند ٢۴ تیر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
از اردوى آزاديخواهى در ايران حمايت کنيد!   شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ١۴ تیر ١٣٩٠
 
پاسخ کانون نویسندگان ایران به روزنامه‌ی «اعتماد»    کانون نویسندگان ایران ١۴ تیر ١٣٩٠
 
به متحصنین میدان رودولف در کلن بپیوندیم   جوانان و فعالین کلن ٢ تیر ١٣٩٠
 
 
نشریه رادیکال شمارۀ ١   ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١ تیر ١٣٩٠
 
 
 
 
عامل و مسبب اصلی تجاوز به زنان، جمھوری اسلامی است    جنبش نان و آزادی ٣١ خرداد ١٣٩٠
 
بیانیۀ سیاسی اعلام موجودیت   شورای دانش​جویان و جوانان چپ ایران ٣٠ خرداد ١٣٩٠
 
بیست و دو خرداد در رشت    فعالان ضدسرمایه داری گیلان ٢٧ خرداد ١٣٩٠
 
٣٠ خرداد: سرآغاز هولاکاست اسلامى در ايران    شوراى حمايت - استکهلم ٢٧ خرداد ١٣٩٠
 
 
انقلاب پاسخ است یا سؤال؟   تقی روزبه ٢٣ خرداد ١٣٩٠
 
 
قتل هاله سحابی، لباس شخصی‌ها و رسانه‌ها    کارگران انترناسيوناليست ٢١ خرداد ١٣٩٠
 
جنبش اخیر ضد استبدادی    بهروز فراهانی ١۵ خرداد ١٣٩٠
 
 
گاهنامۀ هنر و مبارزه    ترجمه از فرانسه به فارسی توسط حمید محوی ٦ خرداد ١٣٩٠
 
نبردقدرت درفازکمدی!    تقی روزبه ٣ خرداد ١٣٩٠
 
دو دهه بیداری دو دهه شورش    حمید صورتگر ١ خرداد ١٣٩٠
 
بسوی انقلاب شمارۀ ۴٠   ١ خرداد ١٣٩٠
 
حزب توده ایران، رفرمیسم بورژوازیِ «چپ»    رامین رحیمی ١ خرداد ١٣٩٠
 
بودجه سال ١٣٩٠ و بحران اقتصادی ایران!    بهرام رحمانی ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٠
 
نگاهی به موازنه قدرت در هیئت حلکمه جمهوری اسلامی    بینا داراب زند ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
احمدی نژاد دروضعیت کیش مات!    تقی روزبه ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
 
بن لادن؛ ویروس تروریسم دولتی جنگ سرد    محمد قراگوزلو ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
اسامه بن لادن از واقعیت تا افسانه؟!    بهرام رحمانی ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
مرگ بن لادن یا بن لادنیسم؟    تقی روزبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣٩   ٦ اردیبهشت ١٣٩٠
 
دفاع ازمبارزات خلق عرب یک وظیفه انقلابی و انسانی است    سازمان اتحادفدائیان کمونیست ٢٩ فروردین ١٣٩٠
 
 
 
کدام چالش وکدام راهبرد؟    تقی روزبه ٢٧ فروردین ١٣٩٠
 
در محکومیت حمله و کشتار مجاهدین در عراق    اطلاعیه ها ٢۴ فروردین ١٣٩٠
 
نشریه انقلاب سرخ شماره ١٠   ٢٣ فروردین ١٣٩٠
 
نشریه آلترناتیو شماره ٢   ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره چهارم    نشریه مارکسیستی کارگران و جوانان ایران ٢٠ اسفند ١٣٨٩
 
 
گزارش آکسیون اعتراضی در برابر سفارت لیبی و ایران   کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک ١۵ اسفند ١٣٨٩
 
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣٨   ١٣ اسفند ١٣٨٩
 
 
 
 
برای اتاوا آماده شویم! تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی   شورای پشتیبانی از ... (تورنتو- کانادا) ١١ اسفند ١٣٨٩
 
 
تظاهرات جوانان طبقه کارگر در رشت   فعالان ضدسرمایه داری گیلان ٦ اسفند ١٣٨٩
 
یك نامه، یك گزارش!   نشریۀ دانشجویی بذر ۴ اسفند ١٣٨٩
 
در باره تظاهرات روز بیست و پنجم بهمن   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢ اسفند ١٣٨٩
 
درسهای اول اسفند    بینا داراب زند ٢ اسفند ١٣٨٩
 
مبارزات مردم ایران و مردم عرب را به هم پیوند دهیم    کمیته جوانان ایرانی در بلژیک ٢ اسفند ١٣٨٩
 
زندانيان سياسى آزاد بايد گردند    كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى ١ اسفند ١٣٨٩
 
تظاهرات مقابل کنسولگری ايران در فرانکفورت    کميته فعالين کارگری سوسیاليستی فرانکفورت ١ اسفند ١٣٨٩
 
 
۱ اسفند: پیش به سوی احیای انقلاب!    آرش عزیزی ١ اسفند ١٣٨٩
 
ضرورت تفکیک دو روند سیاسی در اعتراضات جاری    کمیته هماهنگی ٣٠ بهمن ١٣٨٩
 
٢۵ بهمن و پی آمدهای آن    تقی روزبه ٢٩ بهمن ١٣٨٩
 
تظاهرات جوانان در رشت    فعالان ضدسرمایه داری گیلان ٢٩ بهمن ١٣٨٩
 
 
جمهوری جهل و جنایت و غارت و دروغ اسلامی!    بهرام رحمانی ٢٧ بهمن ١٣٨٩
 
این تازه آغاز کار است!    جمعی از فعالین کارگری ٢٧ بهمن ١٣٨٩
 
دستها دارند رو می شوند ...    م.مینایی ٢٧ بهمن ١٣٨٩
 
چند صد ھزار نفر علیه حكومت تظاھرات كردند!    نشریه دانشجویی بذر ٢٦ بهمن ١٣٨٩
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣٧   ٢٦ بهمن ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره سوم    نشریه مارکسیستی کارگران و جوانان ایران ۴ دی ١٣٨٩
 
نقدی بر کتاب اسپارتاکوس    اشرف دهقانی ۴ دی ١٣٨٩
 
 
سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور گرامی باد!    كانون نویسندگان ایران ١٣ آبان ١٣٨٩
 
جمع بندی "کمیته جوانان بلژیک" از ھمایش سه روزه    کمیته جوانان بلژیک ١٣ آبان ١٣٨٩
 
 
 
 
نشریه مبارزه طبقاتی شماره ٢   نشریه مارکسیستی کارگران و جوانان ایران ١٣ آبان ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
جمهوری اسلامی و اصلاح طلبی    عبداله باوی ٢٦ مرداد ١٣٨٩
 
آزادی مطبوعات و جمهوری اسلامی!   رحمت خوشکدامن ٢٦ مرداد ١٣٨٩
 
 
تابستان ۶۷، تابستان ۸۸ و شرایط کنونی    مرجان افتخاری ١٧ مرداد ١٣٨٩
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣۵   ١٧ مرداد ١٣٨٩
 
 
 
 
 
احمد شاملو خار چشم اصلاح طلبان    محمد قراگوزلو ٣ مرداد ١٣٨٩
 
 
علیه اعدام علیه شکنجه - بيست و دومين يادمان جانباختگان...   کمیته همبستگی با ... - استرالیا ٢٩ تیر ١٣٨٩
 
نشریه همبستگی شماره دهم   کمیته همبستگی برای ...اتحادیۀ کارگران ساختمان ٢٩ تیر ١٣٨٩
 
 
 
دوباره سیل خواهد آمد!    عبداله باوی ٢۵ تیر ١٣٨٩
 
گزارش ميتينگ اعتراضى عليه سنگسار    مشترک - کلن ٢۵ تیر ١٣٨٩
 
به مناسبت ١٨ تیر ماه، سالگرد حادثه کوی دانشگاه تهران    بیانیه مشترک دانشجویی و جوانان ١٨ تیر ١٣٨٩
 
فراخوان به ميتينگ اعتراضى عليه سنگسار    مشترک از شهر کلن آلمان ١٧ تیر ١٣٨٩
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣۴   ١٦ تیر ١٣٨٩
 
روز ١٨ تیـر ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟   بهرام رحمانی ١٦ تیر ١٣٨٩
 
 
١٨ تیر سالگرد قیام دانشجویان علیه جمهوری اسلامی است   شورای حمایت ـ استکهلم ١۵ تیر ١٣٨٩
 
 
جمهوری اسلامی و اصلاح طلبی!    عبداله باوی١٠ تیر ١٣٨٩
 
 
دین و شعارجدایی دین از دولت    رحمت خوشکدامن ٧ تیر ١٣٨٩
 
 
 
انقلاب ایران به کجا می‌رود؟    آلن وودز - بابک کسرایی ٢ تیر ١٣٨٩
 
از انتخابات تا انقلاب    مازیار رازی ١ تیر ١٣٨٩
 
 
 
درس های یکسال مقاومت   مازیار رازی ٣١ خرداد ١٣٨٩
 
وقایع ایران از خرداد ٨٨ تا خرداد ٨٩   بهرام رحمانی ٣١ خرداد ١٣٨٩
 
پيرامون دمكراسي    بابک ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
نشریه سوسیالیست شمارۀ ٣    دانشجویان سوسیالیست... ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
٣٠ خرداد را فراموش نکنيم!    شوراى حمايت از... - استکهلم ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
٢٢ خرداد ٨٩ استمرار قیام مردم و استیصال حاکمیت    اتحاد برای برقراری شوراهای مردمی ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
فراخوان به تظاهرات و میتینگ اعتراضی در سالگرد مبارزات مردمی درایران    شورای پشتیبانی از... (تورنتو - کانادا) ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
یک گام به پیش، دو گام به پس    کانون زندانیان سیاسی(در تبعید) سوئد - واحد اروبرو ٢۴ خرداد ١٣٨٩
 
 
 
یک سال در خون و خیابان!    دانشجویان و جوانان ٢٢ خرداد ١٣٨٩
 
ارزیابی از جنبش مبارزاتی مردم در یک سال گذشته در گفتگویی با بهرام رحمانی    رادیو دمکراسی شورایی ٢٠ خرداد ١٣٨٩  
 
 
 
جنبش سبز اسلامی و عقب نشینی مردم    مرجان افتخاری ٩ خرداد ١٣٨٩
 
کروبی و انکار هولوکاست جمهوری اسلامی    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٨ خرداد ١٣٨٩
 
دربارۀ سیاست مستقل طبقۀ کارگر    ف. گ - تکثیر از کمونیستهای انقلابی ٤ خرداد ١٣٨٩
 
سی سال و یک سالی که گذشت    زنان دیگر ٣ خرداد ١٣٨٩
 
 
کدام انقلاب اجتماعی!    جمعی از فعالین کارگری ١ خرداد ١٣٨٩
 
خرداد ٨٩ اعتلای جنبش اعتراضی و یا تحکیم زنجیر اسارت؟    اتحاد مبارزه برای آزادی ١ خرداد ١٣٨٩
 
   
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
اطلاعیه و بیانیه
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس