افق روشن
www.ofros.com

به متحصنین میدان رودولف در کلن بپیوندیم


جوانان و فعالین کلن                                                                                             پنجشنبه ۲ تیرماه ١٣٩٠

دراعلام همبستگی و ادامه حرکتها و اشغال میدان ها که از خاورمیانه آغاز شد وبه اسپانیا،یونان و فرانسه و… کشید،اکنون به متحصنین میدان رودولف در کلن بپیوندیم.
از تاریخ ٢٠١١.٠٦.١٩ تعدادی از جوانان و فعالین متعرض به سیاستهای ریاضت طلبانه دولت سرمایه داری حاکم،اقدام به اشغال میدان رودولف و حضور شبانه روزی در آنجا گرفتند که این حرکت همچنان ادامه دارد.
با توجه به حرکت صورت گرفته و حضور جوانان در میدان رودولف،طبیعی است که اکنون فرصت بسیار مناسبی برای حضور تمامی معترضین و معتقد به چنین حرکتهایی می باشد.
حضور ما در میدان رودولف همبستگی با متحصنین در یونان، اسپانیا و فرانسه است و هم اعتراض به سرکوبهایی که از سوی دولتهای مزبور در طی چند هفته گذشته صورت گرفته است.
ما در همان جا با بحث و گفتگو ها برای آکسیونهایی که ضد استثمار است تصمیم می گیریم و بر ضد آنها مبارزه می کنیم این حرکت مردمی از گرایشات ضد اتوریته، ضد اقتدار، ضد سلطه وضد سرمایه داری و به شکل افقی از پایین در حال شکل گیری است و به هیچ حزب خاصی وابستگی ندارد. در صورت پیوستن به این حرکت اعتراضی به اشکال زیر میتوان از این حرکت حمایت کرد.
١-حضور خودتان در میدان و بردن وسایل لازم برای خواب جهت اقامت درازمدت
٢- در اختیار گذاشتن وسایل لازم همچون چادرکیسه خواب و…. به متحصنین در صورت نیازآنان
٣-حضور چند ساعته در میدان در طول روز
۴-بردن مواد غذایی و آب جهت حمایت از متحصنین در میدان.
۵-حضور کوتاه مدت صرفاً جهت اعلام حمایت از متحصنین.
٦- بازتاب دادن خبر تحصن در رسانه های مختلف و پوشش خبری آن
٧-اعلام خبر ازطرق گوناگون به دوستان و رفقا ( ایمیل، فیس بوک، تلفن، تویتر، فریند فید، وبلاگ و…)
٨- و به هر طریقی که می توانید به متحصنین اعلام کنید که تنها نیستند.
٩- از بردن شمع, موزیک، پلاکارد، لگن پلاستیکی برای شستن، زیرانداز، میز صندلی، پتو، نیمکت و ایده های جدید استقبال می کنند

Rudolfplatz in Köln

جوانان و فعالین - شهر کلن آلمان