مصــاحــبــه و گـفــتــگــو

   
گفتگو با ذبیح، محسن و مهدی از کارگران اعتصابی   شورای سازماندهی اعتراضات... ۱٧ مرداد ۱۴۰۰
 
 
گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه  اتحاد بین المللی ۱۱ تیر ۱۴۰۰
 
 
پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری   کارگران انقلابی متحد ایران ۱٢ آبان ۹٧
 
 
 
 
پاسخ به پرسش های یک فعال کارگری  حسین غلامی- محسن حکیمی ۲۴ فروردین ٩۵
 
پناهندگی و جنگ: اروپا در تنگنا  گفتگوی نگاه با لیلا دانش ۱٦ اسفند ٩۴
 
مقاومت زندگى است!   نگاه - بهرام رحمانی ۲۵ بهمن ٩۴
 
 
 
 
 
گفتگوی کارگری  (خسرو غلامی، جوانمیر مرادی) ۵ اسفند ٩۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با ربابه رضایی پیرامون آخرین وضعیت رضا شهابی!  کمیته حمایت از... - دانمارک‌ ٢٦ تیر ٩۳
 
معدنکاری از سوما صحبت می کند ...  آژانس خبری فرات - کانون مدافعان حقوق کارگر ١١ خرداد ٩۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصاحبه با ربابه شهابی   پیام سندیکا ٦ آبان ٩۲
 
 
 
یک مصاحبۀ کارگری در بارۀ جنبش ضد سرمایه داری  انتشارات پروسه ٢٩ شهریور ٩۲
 
 
 
مصاحبه با کودکان کار (بخش سوم)  تیکا کلاکی   ١١ مرداد ١٣٩٢
 
 
حسن روحانی، رئیس جمهور اتاق بازرگانی   گفتگوی سایت «پیشوند» با محمد قراگوزلو ۱٧ تیر ٩۲
 
 
 
 
 
پاسخ به پرسش های نشریۀ آرش شماره ١٠٩   علیرضا ثقفی ۴ خرداد ٩۲
 
پاسخ محسن حکیمی به پرسش های نشریۀ آرش   محسن حکیمی ٢٩ اردیبهشت ٩۲
 
 
 
 
 
 
 
مصاحبه با مازیار گیلانی و تکذیبیه هماهنگ کنندگان ٣٠ هزار امضا   پیام فلزکار- هماهنگ کنندگان ۲٩ اسفند ١٣٩١
 
 
 
 
 
 
 
میزگرد پیرامون «تشکل‌های کارگری» نشر کارگری ما   ١٨ آذر ٩١
 
گفت و گو در راه خوابگاه  یاور   ٦ آبان ١٣٩١
 
 
جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد  اتحادیه آزاد کارگران   ١۵ مهر ١٣٩١
 
مصاحبه با کودکان کار (بخش اول)  تیکا کلاکی   ١ مهر ١٣٩١
 
مصاحبه با علی، کارگر اخراجی سد خاکی زیویه  مهرداد صبوری   ١۵ مرداد ١٣٩١
 
 
کارگران ایران و قراردادهای موقت   بهرامی - تمجیدی ٧ مرداد ١٣٩١
 
 
شاپور احسانی راد درگفتگو با سایت اتحاد اتحادیه آزاد کارگران ایران   ٣ تیر ١٣٩١
 
 
 
یکی از کارگران شرکت واحد تهران در گفتگویی با سایت اتحاد   اتحادیه آزاد کارگران ایران ٣١ خرداد ١٣٩١
 
گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده و پروین محمدی اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٣ خرداد ١٣٩٠
 
گفتگو با محمود صالحی سخنگوی "کمیته دفاع از رضا شهابی"  امیرجواهری لنگرودی ۴ اردیبهشت ١٣٩١
 
 
گفت‌وگو درباره‌ی قانون کار   نشر کارگری «ما»   ٢٧ فروردین ١٣٩١
 
 
 
جای خالی كارگران در میان "شركای اجتماعی"   كارگر - اهواز ١۴ اسفند ١٣٩٠
 
گفت و گو با كارگران   حسن موسوی ٧ اسفند ١٣٩٠
 
مصاحبه سایت اتحاد با پروین محمدی و شاپور احسانی راد   اتحادیه آزاد کارگران ٧ اسفند ١٣٩٠
 
پاسخ های داده شده به سوالهای ماهنامه آرش شماره ١٠۷   ماهنامه آرش - محمد اشرفی ١٢ بهمن ١٣٩٠
 
بررسی تجربه لیبی در گفتگو با محسن حكیمی   کمیته هماهنگی ٨ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
مصاحبه نشریه آرش با محمود صالحی در مورد جنبش کارگرى   کمیته هماهنگی برای کمک ٢٣ آذر ١٣٩٠
 
پیرامون تغییرات پیشنهادی قانون کار   میلیتانت - مازیار رازی ١۴ آبان ١٣٩٠
 
مصاحبه با مرتضی افشاری؛ سرنوشت اعتصاب کارگران پتروشیمی   رادیو زمانه - پانته‌آ بهرامی ٣ آبان ١٣٩٠
 
مصاحبه با بهروز خباز در باره مبارزه کارگران پتروشیمی و اصلاحیه قانون کار    لادن توکلی از رادیو دمکراسی شورایی ١ آبان ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
وضعیت کارگران در ایران در گفت ‌وگو با احمد بخرد طبع   بهنام دارا‌یی ‌زاده ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٠
 
 
گفت و گو با کارگران بندر چابهار    مجید ملكی ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
 
 
شش نظرسنجی و گزارشی به جنبش (١ و ٢) مصاحبه های یک تا شش    مهران.ع و همکاران ٢۴ اسفند ١٣٨٩  
تاریک روشن های راه گفت و گو با صدیق سبحانی فعال کارگری    عسگری - ملکی ١٧ اسفند ١٣٨٩  
مصاحبه با یک کارگر شرکت باربری   کمیته هماهنگی برای کمک ٢۴ بهمن ١٣٨٩
 
 
 
فرايند مبارزۀ طبقاتی در ونزوئلا   مراد عظيمی ٢ مهر ١٣٨٩
 
 
 
 
تشکل‌های کارگری؛ «سرپناه کارگران در مبارزه‌های صنفی»   کارونی - حسین کارگر پتروشیمی... ٣ تیر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
گفت‌وگو با محسن حكيمی درباره كتاب «سرمايه»   يوسف فرهادی بابادی ۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
مصاحبه با ”استفان هاينس“ درباره اعتصاب کارگران ”ته کل“ ترکيه    دنيای جوان - آزاده ارفع ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
 
گفتگو با بهزاد سهرابی در باره مسایل مختلف کارگری   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ٢٧ اسفند ١٣٨٨
 
گفتگوی نشریه جنبش کارگری با محمود صالحی   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ١٩ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
ما تنها با اتحاد میتوانیم موفق باشیم    رادیو ندا - جلال حسینی ٢۵ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
«برای شورای کار، فقط منافع کارفرما مهم است»    رادیو زمانه - پانته‌ آ بهرامی - فرید پرتوی ١٦ آذر ١٣٨٨
 
 
 
"صدا با سکوت آشتی نمی کند"   مصاحبه بهزاد سهرابی با محمود صالحی ٩ آبان ١٣٨٨
 
سوسیالیسم هیچ نسبتی با مكاتب ایدئولوژیك ندارد    مصاحبه جواد ماه‌ زاده با محمد قراگوزلو ۲٦ مهر ١٣٨٨
 
 
مصاحبه نشریه آرش با ناصر    ناصر پایدار ٣۱ شهریور ١٣٨٨
 
 
 
 
کارگران خباز مشمول کدام قانون هستند؟!    بهزاد سهرابی - محمود صالحی ١٠ شهریور ١٣٨٨
 
مصاحبه با شریف ساعد پناه از نماینده های کارگران پرریس (تصحیح شده)    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٣٠ مرداد ١٣٨٨
 
 
 
 
حقايق سادۀ سوسياليستی    پوئل لافارگ ٢ خرداد ١٣٨٨
 
 
 
 
گفت و شنودی صمیمانه با کارگران لوله سازی شرکت نفت    جمعی از فعالین کارگری ٢٢ فروردین ١٣٨٨
 
 
گفتگو با یك زن كارگر اخراجی كارخانه سما    آژانس ایران خبر ٢٦ دی ١٣٨٧
 
اتحادیه کارگران صنعتگر ،آغازی پر شور، پایانی ...؟    مصاحبه بهزاد سهرابی با ابراهیم وکیلی ٢٣ دی ١٣٨٧
 
جنبش کارگری؛ گفتگوی نشریه کار با یدالله خسروشاهی    سازمان فدائیان (اقلیت)١١ دی ١٣٨٧
 
 
گفتگو در جمع كارگران حفاری    جمعی از فعالین کارگری ١٩ آذر ١٣٨٧
 
 
سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی و بحران    جان بلامی‌فاستر- ترجمه پرویز صداقت ٣ آذر ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با پروانه اسالو: اگر کسی گفت "سندیکا می خواهیم"    مهسا امرآبادی - شهرگان ٩ مهر ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجربه کارگران الکتریک ایران - رشت   کانون مدافعان حقوق کارگر ١۵ مرداد ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
گفت و گوی محمود صالحی با شهرگان    شهرگان ٢۵ خرداد ١٣٨٧
 
 
 
مصاحبه عباس عبدی با ابراهیم مددی وسید داوود رضوی    سندیکای کارگران واحد ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٧
 
 
 
 
 
اجازه تنفس به جنبش کارگری اجازه به بالندگی اجتماع است    مصاحبه شجاعی با لگزیان ٢٤ فروردین ١٣٨٧
 
 
 
میهمان خانه منصور اسانلو ؛ گفتگو با پروانه اسالو    اسماعیل محمدولی ١ فروردین ١٣٨٧
 
سقف دستمزدها و اعتراض‌های کارگری در ایران   مهیندخت مصباح ٢٧ اسفند ١٣٨٦
 
 
 
 
سرنوشت کارگران شلاق‌خورده‌ی سنندجی   رادیو زمانه ٤ اسفند ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگوی كوتاهی باآقای سليمی مسئول كميسيون حقوقی سنديكا   انجمن همبستگی با کارگران ٢٠ دی ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو ی کوتاهی با خانم محمدی وکیل چند تن از معلمان    کانون صنفی معلمان تهران ١٤ مهر ١٣٨٦
 
بازداشت فعالان سندیکایی واعمال فشار مالی بر آنان   دویچه وله مهیندخت مصباح ٢ مهر ١٣٨٦
 
گفتگو با نادیا کریمی، از اعضای انجمن اتحاد معلمین   مصاحبه گر: هما آذر ٣١ شهریور ١٣٨٦
 
«هیچ خبر خوشی در آستانه اول مهر برای معلمان نداریم!»   مصاحبه دویچه وله با عبداللهی ٣١ شهریور ١٣٨٦
 
مصاحبه نشریه نقد نو با بهزاد سهرابی    کمیتۀ هماهنگی ٢٤ شهریور ١٣٨٦
 
 
 
 
 
مصاحبه با آندرو فرگوسن فعال کارگری در استرالیا!    ...حزب کمونیست ایران- سیدنی ٣ مرداد ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
گفتگوی رادیویی امیر جواهری با ابراهیم مددی    امیر جواهری لنگرودی ١٧ فروردین ١٣٨٦
 
 
 
میز گرد مسائل کارگری ( بخش پایانی)   نشریه راه آینده شمارۀ ٤ ٢٧ اسفند ١٣٨۵
 
 
ميليون ها کارگر به نان شب محتاج شده اند    گفتگوی سهيل آصفی با محسن حکیمی ۵ بهمن ١٣٨۵
 
 
منصور اسانلو آزاد نشد ؛ گفتگوی دویچه وله با ابراهيم مددى    مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور ١٤ آذر ١٣٨۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با جوانمیر مرادی در باره وضعیت کارگران پروژه ای    خسرو غلامی کمیتۀ هماهنگی ٢٦ مهر ١٣٨۵
 
گفتگوهایی پیرامون مسائل جنبش کارگری و سوسیالیسم ـ ٢(بخش دو)    بهمن شفیق، مرتضی افشاری، عباس فرد، امیر پیام و یداله خسروشاهی ٢٢ مهر ١٣٨۵
 
 
 
 
مصاحبه با یک فعال کارگری کردستان عراق    کمیتۀ هماهنگی ٢١ شهریور ١٣٨۵
 
 
 
گفتگوهایی پیرامون مسائل جنبش کارگری و سوسیالیسم ـ ٢(بخش یک)    بهمن شفیق، مرتضی افشاری، عباس فرد، امیر پیام و یداله خسروشاهی ١٦ شهریور ١٣٨۵
 
 
گفتگو با یک فعال کارگری تنظیم از : وریا شریفی    کمیتۀ هماهنگی ٤ شهریور ١٣٨۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو هایی پیرامون مسائل جنبش کارگری و سوسیالیسم - ١ بهمن شفیق ، مرتضی افشاری و عباس فرد    ١٩ خرداد ١٣٨٥
 
مصاحبه با محمود صالحی سخنگویی کمیتۀ هماهنگی بهروز خباز    ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
   
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
اطلاعیه و بیانیه
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مقالات ١
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس