افق روشن
www.ofros.com

رضا رخشان: اعدام یك كارگر اخراج او از كار است

رادیو ندا                                                                                                سه شنبه ۱ دی ۱٣٨٨

رضا رخشان سخنگوی سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه با اشاره به وضعیت عمومی خوب ۵ تن از اعضائ هیئت مدیره زندانی این سندیكا كه هم اكنون در زندان فجر دزفول محبوسند، گفت: ”آنچه كه مایه نگرانی ما و خانواده این كارگران زندانی است اخراج انها از كار است. در این مورد آقای دكتر اولیائی فرد، وكیل این كارگران، شكایتی را تنظیم و به اداره كار شوش تحویل داده است. “
وی افزود” در حقیقت اعدام یك كارگر اخراج او از كار است. و این بیشتر مایه نگرانی است تا بحث سپری كردن چند ماه در زندان” رخشان با اشاره به تفرقه افكنی های قاضی پرونده كارگران زندانی در بین خانواده ها در مورد عدم موافقت با مرخصی كارگران زندانی به بهانه اعلام شماره حساب بانكی از سوی یكی از كارگران زندانی گفت: ”من فكر میكنم كه حركت دادگاه بخاطر ایجاد تقابل بین خانواده های [كارگران] بوده و متاسفانه تا حدی هم در این كار موفق شده است ”.
رخشان ادامه داد: ” تا آنجا كه من میدانم دوست عزیزمان آقای نجاتی به نیت عمل خیر خواهانه و انسان دوستانه و به نیت كمك به كارگران زندانی این شماره حساب را داده بود”.
وی افزود ” من میگویم كه این بیشتر یك دستاویزی بود برای قاضی كه با اعطای مرخصی به كارگران زندانی موافقت نكند.” او با اشاره به اینكه در صورت عدم كارشكنی های شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه، كارگران این شركت قادر به تامین زندگی خانواده های كارگران زندانی هستند، گفت: ”در درون شركت آقایان اجازه جمع آوری كمك نمی دهند كما اینكه بنده را چند روز پیش به حراست شركت احضار كردند و به من هشدار دادند كه حق جمع آوری كمك های مالی را نداریم. در بیرون شركت هم اگر كمكی از هم طبقه ای ها و كارگران داخل كشور صورت بگیرد باز هم دستاویزی میشود برای آقایان كه شما از ”معاندین” و ”گروههای مخالف نظام” پول جمع آوری می كنید.”
رضا رخشان این نوع تاکیدات را بهانه گیری دانست و و یادآور شد : ” بعنوان یك كارگر ایرانی و كسی كه در این عرصه دارم فعالیت میكنم، بنظر من ما هر كاری بكنیم باز هم این آقایان بهانه های خود را می آورند.”
رخشان از كارگران ایرانی درخواست كرد كه به هر طریق ممكن كمك های خود را به خانوده های کارگران زندانی برسانند. عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران در پاسخ به این پرسش كه مشخصاً خواست كارگران چیست، با اشاره به ” داشتن یك زندگی شرافتمندانه و داشتن حداقل تفریحات لازم”، گفت: ” در عین حال یكسری حق و حقوق انسانی و كارگری هم داریم كه وابسته به كل جنبش كارگری ایران است. مثل پذیرفته شدن حق اعتصاب بعنوان حق قانونی كارگر، وهمچنین تغییر قانون كار بنفع كارگران، ایجاد تشكل های آزاد كارگری كه حق مسلم كارگران هست.” او در مورد خواستهای مشخص درون شركت نیشكر هفت تپه هم ” پرداخت منظم دستمزد ها، ایجاد طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب ریالی ، امنیت شغلی و رسمی كردن كارگران موقت” را خاطر نشان كرد.
این فعال كارگری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه اختلاف نظر در یك كار جمعی طبیعی و بمعنای ” كدورت و كینه ” نیست، و با هشدار به كسانی كه قصد دامن زدن و بهره برداری از این اختلافات را دارند، گفت:” همین كه آقای علی نجاتی در زندان است مثل اینست كه رضا رخشان در زندان هست و یا بقیه دوستان هیچ فرقی نمی كند؛ فقط اسامی عوض شده. ما همه یك خانواده ایم. ما همه در یك مسیر و یك جبهه هستیم.” او در مورد قرارداد های جدید كار كه از سال آینده اجرائی خواهد شد، با بیان اینكه: ” قرار دادهای جدید و قرار دادهای سفید امضا كه وزارت كار تعیین كرده و جسته و گریخته در بعضی از شركت ها انجام میشد مایه نگرانی كارگران است” خاطر نشان كرد:” بنظر من قرار دادهای جدید استثمار و بردگی نوینی است كه بر كارگر ایرانی تحمیل میشود.”
رخشان گفت : ” متاسفانه صدای مشترك ما كارگران در جامعه بخاطر عدم وجود تشكل های مستقل و پراكندگی در میان كارگران، در هیج جا شنیده نمیشود؛ نه فقط در بحث قرار دادهای سفید امضاء، ما دیدیم كه در بحث ”هدفمند كردن یارانه ها” هم عمده ترین فشار ها بر گرده كارگران می آید ولی متاسفانه نقش كارگران هیچ انگاشته شد. در مورد تغییر قانون كار هم دارند آنرا به ضرر كارگران تصویب میكنند و باز هم نقش كارگران بعنوان یكی از طرف های این قضیه هیچ انگاشته شده است. باید با ایجاد تشكل های كارگری به آن نقطه ای برسیم كه صدای كارگران به اندازه ای بلند بشود كه هیچ كس نتواند آنرا نادیده بگیرد.”
این فعال كارگری در پاسخ به پرسش تاثیر حذف یارانه ها بر سفره بی رونق كارگران، با اشاره به از نفس افتادن كارخانه ها از جمله نیشكر هفت تپه، گفت : ” متاسفانه شاهد ورشكست شدن كارخانه ها و اخراج كارگران خواهیم بود و باز هم فشار و مشكلات اصلی آنها بر دوش كارگر است.”
رخشان ادامه داد : ” متاسفانه كارگران ایران بخاطر ضعیف بودن با این طرح ” هدفمند كردن یارانه ها” زیر دست و پا له خواهند شد.” وی همچنین خواستار شد ” صدای كارگران به اندازه ای بلند شود كه كسی نتواند آنرا نشنیده بگیرد.”
رخشان در پایان گفتگو با رادیو ندا در این مورد كه چگونه میتوان صدای كارگران را بلند كرد، گفت: ” این صدای [بلند] فقط با ایجاد تشكل های مستقل كارگری و ایجاد اتحاد در بین جنبش كارگری بدست می آید.”

رادیو ندا - ٢٢ دسامبر ٢٠٠٩

http://radioneda1.wordpress.com/2009/12/22/7-15/
http://www.radioneda.de/2009/12/20/Raxshan_7tape.mp3

*برای شنیدن مصاحبه به قسمت زیر "صوتی و تصویری" مراجعه نمایید.