افق روشن
www.ofros.com

گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده و پروین محمدی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩١

پروین محمدی در گفتگو با سایت اتحاد

گرانی بیداد می کند، بیکاری از حد گذشته و تحمیل بی حقوقی افسار گسیخته بر کارگران پایانی ندارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: روزی نیست که در خبرگزاری های رسمی از زبان گردانندگان جامعه صحبت از اخراج سازی و بیکاری کارگران نشود و یا این بحث تکرار نشود که باید جلو افزایش قیمت ها گرفته شود. اما در این میان و در میان موج تبلیغات مبارزه با گرانفروشی آن چیزی که همه مردم میدانند این است که دولت گروههای مبارزه با گرانفروشی راه میاندازد و در همان حال خود راسا همه چیز را گران میکند و به یک مرتبه قیمت نان سی درصد بالا میرود. پروین محمدی در این رابطه به سایت اتحاد اظهار داشت:
روزی نیست که در مراجع رسمی رسانه ای صحبت از چرایی افزایش سرسام آور قیمتها نشود و یا صحبت از چرایی ورشکسته شدن کارخانجات و بیکاری کارگران و عدم تناسب دستمزد کارگران با هزینه های زندگیشان نشود، اما انگار گردانندگان جامعه یادشان میرود که این صحبتها و سوالات، صحبتها و سوالات عموم مردم است که باید پاسخگوی آنها باشند.
وی ادامه داد: قبل از شروع سال جدید به بهانه عید و خریدهای نوروزی افسار افزایش قیمت ها را ول کردند و وانمود کردند با گذشتن از تعطیلات، قیمت ها را به روز اول باز خواهند گرداند اما هر روز خبری جدید از افزایش قیمتها شوکی مرگبار بر زندگی زیر خط فقر میلیونها خانواده کارگری وارد میکند. یک روز مرغ و تخم مرغ گران میشود و فردا گوشت، لبنیات و میوه و سبزی و مسکن و اکنون نان.
پروین محمدی با طرح سوالی افزود: پرسش من از مسئولینی که خود نمیدانند چگونه سر من کارگر را شیره بمالند و اعلام میکنند که همه چیز آرام و خوب است، این است که تا کجا پیش خواهید رفت . سفره ام را تا کجا خالی خواهید کرد و عمر خانواده ام را تا کجا خواهید گرفت.
روزنامه ها دیگر آب از سرشان گذشته و آمارهای اقتصادی خود را با ٣٠، ٦٠ و یا ٢۴٠ درصدی گرانی های بازار اعلام میکنند و یادشان می رود زیر این ارقام بزرگ، جان کارگران شاغل و بیکار و آخرین نفسهای آنان و خانواده هایشان در حال گرفته شدن است.
پروین محمدی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: در اخبار امروز خواندم که مسئولین گفته اند گرانی نان ربطی به فاز دوم قطع سوبسیدها ندارد و ستاد تنظیم بازار آن را تعیین نموده و با گران شدن تمام ملزومات تهیه ی نان مثل گندم و برق و آب وغیره، نان در آینده هم گران خواهد شد. این در حالی است که قیمت تضمینی خرید گندم را از کشاورزان فقط ٦ درصد افزایش داده اند و با مستمسک قرار دادن آن ٣٠ درصد بر قیمت نان افزوده اند.
وی در پایان این مصاحبه در باره ادامه روند کنونی افزایش قیمتها اظهار داشت: دولت و بازار تصمیم گرفته اند تا مردم و میلیونها خانواده کارگری از تامین حداقل مواد برای زنده ماندن، یعنی تهیه نان هم مستاصل و درمانده شوند. آیا این بازار قرار است آنچنان بچرخد که دارایی جیب های صاحب پول را تنظیم کند یا زندگی انسانهایی که در آن جامعه گرد هم آمده اند را سر وسامان دهد. بازاری که من را بیکار میکند، حقوقم را پایین می آورد، اجناس را گران میکند و بیماریم را به مرگ تبدیل میکند به درد زباله دان میخورد. پایان

******************

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

افزایش سی درصدی قیمت نان، شروع دور دیگری از افزایش نجومی قیمت کلیه کالاهای اساسی است

سایت اتحاد: هر چند بطور رسمی صحبتی از تاریخ دقیق شروع اجرای فاز دوم قطع سوبسید کالاهای اساسی نشده است اما با توجه به افزایش قیمت نان به نظر میاید مرحله دوم قطع سوبسید کالاهای اساسی بدون اعلام رسمی آن آغاز شده است و بار دیگر در روزهای پایانی سومین ماه سال، کارگران و عموم مردم با افزایش سرسام آور قیمتها مواجه خواهند شد. جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد در زمینه تاثیر افزایش مجدد قیمت کالاهای اساسی بر زندگی کارگران اظهار داشت:
این مسئله بویژه برای میلیونها خانواده کارگری که هم اکنون با دستمزدهای زیر خط فقر در بدترین شرایط زندگی میکنند یک کابوس است. آماری که بانک مرکزی از تورم موجود نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ارائه کرده است حاکی از افزایش ۴٠ تا صدرصدی هزینه های زندگی است. این در حالی است که امسال دستمزد کارگران ١٨ درصد افزایش پیدا کرد و حال ما شاهد افزایش سی درصدی قیمت نان هستیم که بالطبع در ادامه افزایش قیمت نان، قیمت سایر کالاهای اساسی نیز به همین مقدار و چه بسا بیشتر افزایش پیدا خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: مسئولین مملکتی اعلام میکنند همه چیز خوبست اما کسی نیست بگوید با شروع فاز جدید قطع سوبسید کالاهای اساسی، نسبت به سال گذشته با افزایش صدرصدی قیمتها مواجه خواهیم بود و آنوقت میلیونها خانواده کارگری با افزایش فقط ١٨ درصدی دستمزد نان آورانشان چگونه ادامه حیات خواهند داد.
جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو افزود: گذران زندگی میلیونها خانواده کارگری در سطح کشور فقط به همین مقدار دستمزدی بستگی دارد که میگیرند. در بسیاری از مناطق کشور کارفرمایان حتی همین دستمزد زیر خط فقر مصوب شورایعالی کار را نیز پرداخت نمیکنند بیکاری، نا امنی شغلی و عدم پرداخت دستمزدها بیداد میکند و آنوقت اداره کنندگان جامعه بی توجه به حق حیات کارگران، بطور مداوم در پی تحمیل شدیدترین طرح ریاضت کشی اقتصادی هستند.
وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: آن چیزی که ما کارگران طی سالهای گذشته و بویژه این چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم این بوده است که تعرض به معیشت و سفره خالی کارگران پایانی نداشته است. هر سال قدرت خرید کارگران به نحو بسیار بارز و چشمگیری کاهش پیدا کرده است، هر سال بر ناامنی شغلی افزوده شده و هر سال عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است.
جعفر عظیم زاده در پایان این گفتگو، عموم کارگران در سراسر کشور را به پیوستن به "طومار اعتراض به سطح دستمزدها" فرا خواند و اعلام کرد: اداره کنندگان جامعه هیچ خط پایانی را در تحمیل فقر بیش از پیش بر میلیونها خانواده کارگری برای خود قائل نیستند از این رو، این خود ما کارگران هستیم که می باید در سراسر کشور دست در دست هم بگذاریم و مصرانه و متحدانه خواهان افزایش چندین برابری دستمزدها و تامین امنیت شغلی خود شویم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣/٣/١٣٩١