افق روشن
www.ofros.com

یکی از کارگران شرکت واحد تهران در گفتگویی با سایت اتحاد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      سه شنبه ٣۰ خرداد ١٣٩١

پس از اعتراضات کارگران شرکت واحد در سال ٨۴ ، عدم پرداخت حق جذب به کارگران شرکت واحد جدی ترین تبعیضی است که مانند سالهای پیش از ٨۴ در حق ما اعمال میشود اما ما همچنان پیگیر این مطالبه قانونی ...
اتحادیه آزاد کارگران ایران: رانندگی در خیابانهای شهر شدیدا آلوده ای مانند تهران بدون تردید یکی از مشاغل بسیار سخت و زیان آور است. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علاوه بر این مسئله که فی نفسه با شغل آنان در هم آمیخته است هر دقیقه ای از کارشان توام با فشارهای شدید روحی روانی نیز هست. این رانندگان علیرغم شرایط بسیار طاقت فرسای کارشان هر روزه با غرولند مسافران نیز مواجه اند. کافی است تا بلیط گران شود، کافی است تا مسافری به علت فشارهای روحی روانی در زندگی اش، ایستگاهی که می باید پیاده شود یادش برود، کافی است تا اتوبوس به دلیل کمبودهای موجود در خطوط اتوبوسرانی دیر از راه برسد و جایی برای مسافران منتظر در ایستگاه بین خطوط نداشته باشد. همه اینها و دهها مسئله دیگر، هر کدام مساوی اعتراض مسافران به راننده هایی است که مجبورند برای گذران زندگی تا دوازده ساعت در روز، در گرما و سرمای تهران و آلودگی این شهر کار کنند. گذشته از اینها رانندگان شرکت واحد تهران همچون میلیونها کارگر در سطح کشور ناچارند تا با حقوق هایی که بطور متوسط (با اضافه کاری و با توجه به سابقه کار) حداکثر به هفتصد هزار تومان در ماه میرسد، زندگی کنند. با همین حقوق ناچارند تا اجاره بهای سرسام آوری پرداخت کنند و کلیه کالاهای اساسی زندگی را در شرایطی به قیمت چندین برابری سالهای گذشته خریداری کنند که دریافتی ماهیانه آنان تفاوت چندانی پیدا نکرده است. مجردها و تازه کارها باید با دریافت زیر مبلغ هفتصد هزار تومان تشکیل خانواده دهند، متاهلین با سابقه کار بیشتر و دریافت حداکثر ششصد هزار تومان در ماه باید یک زندگی خانوادگی را در عنفوان جوانی اداره کنند و دیگرانی که تمام عمر خود را در شرکت واحد قربانی کرده اند باید با دریافت حداکثر تا هشتصد هزار تومان در ماه هزینه تحصیلات دانشگاهی و یا هزینه سر و سامان گرفتن فرزندان دختر و پسر خود را فراهم کنند. با توجه به این وضعیت کارگران شرکت واحد طی ماه های گذشته تلاش کرده اند از حقوقی قانونی به نام "حق جذب" که به پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته به این نهاد پرداخت میشود برخوردار شوند. شرکت واحد یکی از نهادهای زیر مجموعه شهرداری تهران است اما در این نهاد به کارگران حق جذب پرداخت نمیشود!!
یکی از کارگران شرکت واحد در گفتگویی با سایت اتحاد در زمینه سابقه پرداخت حق جذب در شهرداری و دیگر سازمانهای زیر مجموعه آن اظهار داشت:
معاونت اداری شهرداری تهران آقای امانی طی سخنانی در جمع کارگران در روز جهانی کارگر در سال ١٣٨٨ اظهار داشت با موافقت شهردار تهران از ابتدای سال(٨٨) ده درصد به عنوان حق جذب به حقوق ماهیانه کلیه پرسنل شهرداری افزوده خواهد شد و از آنجا که شرکت واحد، آتش نشانی و تاکسیرانی زیر مجموعه شهرداری تهران هستند می بایست ده درصد معادل حقوق کارگران این نهادها به دریافتی آنان افزوده میشد. لذا این مسئله در خود شهرداری و سازمان آتش نشانی و تاکسیرانی و... اجرایی شد و ده درصد به حقوق ماهیانه پرسنل این نهادها افزوده شد اما این امر در شرکت واحد به اجرا در نیامد و ما کارگران در شرکت واحد از این افزایش محروم ماندیم.
وی در ادامه این گفتگو در باره اقدامات کارگران شرکت واحد برای دست یابی به حقوق قانونی حق جذب گفت: آنزمان شورای اسلامی وقت شرکت واحد از طریق نامه نگاری این مسئله را با مدیریت شرکت واحد در میان گذاشت اما توجهی به آن نشد و مدیریت با پرداخت حق جذب به کارگران موافقت نکرد و شورای اسلامی نیز اصراری بر این خواست نکرد تا اینکه اواخر سال ٩٠ کارگران تصمیم گرفتند خودشان راسا از طریق جمع آوری امضا پیگیر این حقوق قانونی خود که دیگر تبدیل به حقوقی معوقه شده بود بشوند. لذا با امضای طوماری از شهردار تهران خواستند تا ده درصد افزایش حقوق مربوط به حق جذب در شرکت واحد نیز اجرایی بشود. اما دفتر آقای قالیباف عین طومار را به معاونت کارگری منابع انسانی شهرداری ارجاع کرد و مسئولین مربوطه در این معاونت اعلام کردند از آنجا که دستوری مبنی بر پرداخت ده درصد حق جذب دریافت نکرده ایم و این نامه فقط جهت استحضار به این معاونت ارسال شده است ما هیچ اقدامی در این زمینه نمیتوانیم انجام بدهیم. لذا کارگران شرکت واحد از آنجا که احتمال میدادند طومار مستقیما به دست شهردار تهران نرسیده باشد از طرق دیگری از جمله تماس با سامانه ١٨٨٨ پیگیر خواست خود شدند.
این کارگر شرکت واحد در ادامه صحبتهایش افزود: البته معاونت کارگری منابع انسانی عین طومار را با این مضمون که این خواست کارگران شرکت واحد است برای مدیریت این شرکت ارسال کرد. اما هیچ نتیجه ای گرفته نشد به همین دلیل پس از حدود یکماه و نیم (از زمان ارسال طومار) کارگران نامه "پیرو" برای شهردار تهران در زمینه خواست شان ارسال کردند و همزمان نامه ای با مضمون "عدم پاسخگویی شهرداری تهران به خواست کارگران" به استانداری فرستادند که پس از ارسال نامه "پیرو" مسئله خواست ما مبنی بر دریافت حق جذب مجددا جهت کارشناسی به معاونت منابع انسانی و معاونت کارگری منابع انسانی ارجاع شد که گویا آنان در جال بررسی موضوع هستند. البته پس از انتشار طومار ما از طریق ایلنا مشاور مدیر عامل شرکت واحد آقای رزم آزما طی تماسی با کارگران از آنان خواست تا طومار را در اختیار وی بگذارند و ما اینکار را کردیم.
این کارگر شرکت واحد در پایان این گفتگو اظهار داشت: پس از اعتراضات کارگران شرکت واحد در سال ٨۴ این جدی ترین تبعیضی است که مانند سالهای پیش از ٨۴ در حق کارگران شرکت واحد اعمال میشود اما ما همچنان پیگیر این مطالبه قانونی خود خواهیم بود. پایان

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠/٣/١٣٩١