افق روشن
www.ofros.com

مصاحبه با آرش کارگر نانوایی در کامیاران


نشریه آرش - مهرداد صبوری                                                                                دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۹٢

چند سال دارید و آیا ازدواج کرده‌اید؟
پاسخ‌: ٣٠ سال دارم و ۵ سال است ازدواج کرده ام و یک پسر دارم.

چه مدت است که در نانوایی کار می‌کنی؟
٢۳ماه است که در نانوایی کار می کنم.

آیا بیمه شده‌ای؟
خیر.

چطور بیمه ندارید؟
خوب تقریبن ١٧ ماه در یک نانوایی کار کردم. کارفرما هزینه بیمه را از دستمزد من کسر کرده و زمانی که به بهانه این که یکی از فامیلهایش با دستمزد کمتر کار می کند اخراجم کرد تازه متوجه شدم که حق بیمه ای که از دستمزدم کسر کرده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.

خوب شکایت یا اعتراضی به وضعیت پیش آمده انجام دادید؟
خوب به این اقدام کارفرما اعتراض کردم و با او درگیر شدم ولی به دلیل اینکه با پسر کارفرما دوست بودم از شکایت امتناع کردم.

خوب حالا چطور؟ در نانوایی که ٦ ماه است کار می کنی بیمه دارید؟
خیر.

چطور بیمه ندارید مگر تجربه کارفرمای قبلی را نداشتی؟
پاسخ‌: چند ما بعد از اخراج بیکار بودم، شدیداً به کار احتیاج داشتم و وقتی با پیشنهاد یکی از دوستان دوران مدرسه‌ام برای کار مواجه شدم بدون هیچ سوالی قبول کردم.

آیا قراردادی با کارفرما بسته‌ای؟
خیر.

دستمزد شما چقدر است؟
خوب دستمزد ما براساس میزان فروش نان تامین می‌شود و هر چقدر فروش بیشتر باشد دستمز بالاتر می‌رود و همین روش هم در کم بودن فروش صدق می‌کند.

در چند روزه گذاشته سهمیه آرد نانوایی‌های شهر به ۴ گونی کاهش یافته آیا این وضعیت بر دستمزد شما تاثیر گذاشته است؟
بله این درست است و کاهش سهمیه آرد مستقیم بر و ضعیت و دستمزد ما تاثیر گذاشته است. قبلاً آرد سهمیه بندی نبود و نانوایی‌ها هر چقدر پخت می کردند آرد در اختیار آنها می‌گذاشتند ولی حالا این ۴ گونی سهمیه باعث شده که ساعت کار و فروش نان پایین بیاید؛ به صورتی که دستمزد ما به نصف کاهش یافته، من از تعدادی از دوستان شنیدم که می گفتند اگر این روال ادامه یابد از کار دست می کشند زیرا قبلن هم این دستمزد کفاف زندگی را نمی داد چه رسد به حالا که به نصف رسیده است.

آیا شما انجمن صنفی خبازان در کامیاران دارید و اگر دارید عضو آن هستید؟
بله ظاهراً داریم ولی عضو آن نیستم چون ضرورتی نمی بینم. این انجمن فقط برای پروانه کسب و مجوز به نانوایی‌ها مراجعه می‌کند و اصلاً به حق و حقوق ما توجه نمی‌کند.

آیا قبل از این که در نانوایی کار کنید در جای دیگر مشغول کار بوده‌اید؟
بله حدود ٢ سال در کارخانه آسفالت در ١۵کیلومتری روانسر مشغول کار بودم و کارفرما من و چند نفر را به بهانه کاهش نیروی کار اخراج کرد.

آیا شکایت یا اعتراضی نسبت به اخراج انجام داده‌اید؟
خیر متاسفانه کارفرما از فامیلها بود و برای همین از اعتراض و شکایت خوداری کردیم.

نکته: آرش بهتر نبود در تمام این مدت که شما هر بار از کار اخراج شده‌اید از کارفرما طبق قانون کار شکایت می کردید و حق و حقوق و بیمه خود را دریافت می‌کردید و شاید حتی در مواردی کارفرما نمی توانست شما را اخراج کند؟ آیا بهتر نبود که تعصبات فامیلی و دوستی را کنار می‌گذاشتید و به کارفرما با همان رابطه کارگر و سرمایه دار برخورد می‌کردید؟ آیا این تعصب خشکی که شما در این چند سال برای کارفرماها داشتید آنها نیز برای شما داشتند؟

نشریه آرش

مهرداد صبوری - از اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری