افق روشن
www.ofros.com

ما تنها با اتحاد میتوانیم موفق باشیم

رادیو ندا - جلال حسینی                                                                                        یکشنبه ٢۵ بهمن ۱٣٨٨


جلال حسینی در گفتگو با رادیو ندا: ما تنها با اتحاد میتوانیم موفق باشیم

جلال حسینی عضو” کمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشکلهای کارگری” در گفتگو با رادیو ندا در مورد حمایت از خانواده كارگران زندانی نیشكر هفت تپه گفت: ” در ایران تشکلهای کارگری اساسنامه اش از پیش تدوین شده و از سوی وزرات کار ابلاغ می شود. به همین دلیل اجازه ایجاد صندوقهای کارگری را نمیدهند. صندوقی که بتواند از موقعیت کارگران و از اعتصاباتشان حمایت بکند. به همین دلیل ما در صدد ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هستیم که خود تدوین کننده اساسنامه باشند و خود تصمیم گیرنده باشند. ما کارگران که با دستمزد ناچیزی کار میکنیم در این مورد صندوقی نداریم که از کارگران زندانی یا از کارگران بیکار یا از کارگرانی که مشکل خاصی دارند حمایت بشود.” و اضافه كرد كه در صدد هستند كه هر کارگر با اختصاص یک روز حقوقش بدنبال حل این مشکل باشند و این را تداوم دهند.
وی در مورد ارائه مشاوره رایگان به كارگران اخراجی و بیكار گفت : ” در ایران قانون کاری که حاکم است با وجود اینکه نارسایی دارد و با قوانین کار بین المللی مطابقت ندارد اما خود همین قانون هم که در ایران تدوین شده متاسفانه پایمال میشود و قدرت اجرائی ندارد. برای مثال ما اینجا هیئت های سه جانبه داریم؛ هیئت سازش، هیئت حل اختلاف. اینها هیئت هایی هستند که در مجموع یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده اداره کار و یک نفر نماینده کارفرماست. هیئت تشخیص هم به همین منوال است. هیئت حل اختلاف، سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارفرما ست.[ در واقع] نماینده های دولت هم نماینده های کارفرما هستند. اینجا اگر ما فرض را بر این بگیریم که حتی اگر نمایندگان کارگر کاملا هم رادیکال باشند، دارای آرای کافی نیستند. و اکثراً حق کارگران در هیئت ها ضایع میشود.” و اضافه كرد : ” متاسفانه ما نا آگاهی از قوانین زیاد داریم. من بر این باورم که حق کارگر باید داده بشود. کارگر حق زندگی برابر دارد. من این را اعلام کرده ام که حداقل بتوانیم از قوانین موجود استفاده بکنیم و کارگری که مورد ظلم قرار میگیرد مثلاً با یک سابقه کاری ٢٠ ساله با یک امضای هیئت او را بدون هیچ سنوات و پولی اخراج میکنند؛ از حقوق کارگران دفاع بکنم. به همین دلیل من با جان و دل این اقدام [ مشاوره] را قبول دارم و در حد توان میكوشم.
وی خاطر نشان كرد : ” همین الان حدود ٣٠ پرونده در دست اقدام دارم كه خوشبختانه تا حال خوب بوده و توانستیم کارگران را با حقوق خود آشنا بکنیم.”
این فعال کارگری در ادامه گفت: ”متاسفانه قوانین به نوعی پابند ما شده و اجازه یک تشکل سراسری، یک تشکل واحد کارگری را به ما نمیدهد. اما با این وجود هر جا مشکلی باشد (چه جمعی و چه فردی ) ما در صدد حل آن هستیم.”
وی در مورد قراردادهای جدید کار و قرارداد سفید امضا و انعکاس اش در بین کارگران گفت : ” انعکاس اش كاملا ً منفی بوده. اکثریت قریب به اتفاق کارگران (من نمیتوانم بگویم صد در صد چون ما بر آورد نکرده ایم) همه مخالف این نوع قراردادها هستند. و متاسفانه تا حالا این نوع قراردادها حق کارگران را ضایع و پایمال کرده است. برای اینکه اینها قراردادی را تدوین می کنند و هنگام عقد قرارداد هم یک تسویه حساب سفید امضا از آنها می گیرند. این کاملاً به ضرر کارگران است و حق کارگران را پایمال میکند. ما معتقد به پیمان دسته جمعی هستیم. ما معتقد به قراردادی هستیم که نماینده منتخب کارگران در تدوین آن دخیل باشد نه اینکه در جای دیگر برای ما تصمیم بگیرند. و تلاش هم هست برای مبارزه با این موضوع. این قراردادها کاملا به ضرر کارگران و طبقه کارگر است. اگر بناست قراردادی تدوین بشود باید نماینده کارگران در آن دخیل باشد.”
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت : ”حداقل دستمزدی که تعیین می شود در سال با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام میکند نرخ تورم مثلا در این حد است ولی حتی یک چهارم تورم را برای کارگران در نظر نمی گیرند. این نشانه آن است که خود کارگران و نمایندگانش در تعیین دستمزدش هیچ نقشی ندارند؛ از بالا برایش تصمیم میگیرند. مثلاً برای نمونه ”خانه کارگر” برای ما پدرخوانده شده. خانه کارگر هیچ ربطی به طبقه کارگر ایران ندارد. این یک واقعیت است. خانه کارگر شاخه ای از حزب کارگزاران سازندگی است.” و افزود : ” ما خواهان این هستیم که در هر شرایطی برای تعیین دستمزد نمایندگان منتخب کارگران در آن دخیل باشند.”
این فعال کارگری با اشاره به اعمال تبعیض جنسی، نژادی و…در بین کارگران در مورد مشکلات کنونی طبقه کارگر گفت: ” مشکلات کارگران آنقدر زیاد است که با یک ساعت و با یک گفتگو نمیشود توضیح داد. ولی چیزهای اساسی که می شود به آن اشاره کرد اینست: آمار زیاد بیکاران و سیاست دستگاه حاکمه برای بیکار سازی، ورشکستگی کارخانه ها و بیکاری هر روزه کارگران این معضل اصلی کارگران است؛ حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین میشود کفاف زندگیش را نمیدهد؛ مورد بعدی که از همه مهمتر است، خود متفرق کارگران و اجازه ندادن به تشکلهای کارگری است.”و اضافه كرد:” اینها همگی دست به دست هم داده اند وباعث شده اند که حق کارگران ضایع شده و مشکلات طبقاتی کاملاحاد باشد. ”
جلال حسینی در مورد مسئله حقوقهای معوقه و وضعیت معیشت کارگران گفت: ” این مشکل خیلی بزرگی است. این مشکلی است که علی الخصوص در چند سال اخیر کارخانه ها هر کدام به بهانه ای حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند و متاسفانه کارفرما از طرف سیستم هم حمایت می شود که حتی حاضر نیستند جوابگوی کارگر باشند. و کارگران در نهایت بدبختی زندگی خودشان را میگذرانند.” و در ادامه خاطر نشان كرد: ” در آینده نه چندان دوری کارگران ناچارند با این قضیه تکلیف خودشان را روشن کنند.”
این فعال كارگری در پایان گفتگو با رادیو ندا ضمن اشاره به واقعیت درناك فروپاشی خانواده ها، طلاق و خودکشی کارگران بخاطر عدم توانایی تامین معیشت شان، درخواست کمک و همبستگی از همه شنوندگان علی الخصوص کارگران کرد و خاطر نشان شد:

” ما تنها با اتحاد میتوانیم موفق باشیم.”

رادیو ندا - جلال حسینی

٧ ژانویه ٢٠١٠