خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مقالات ٢   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
بیانیه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی   کلکتیو سندیکایی فرانسه ۲۲ تیر ۱۴۰٣
حکم اعدام شریفه محمدی باید فورا لغو شود   کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا ۲۲ تیر ۱۴۰٣
کارگر مبارز و پرشور جواد عباسی از میان ما رفت   کارگران ضد سرمایه داری ١٦ خرداد ۱۴۰٣
توماج صالحی را بدون قید و شرط آزاد کنید
  هشتاد خانواده دادخواه و گروهی از پزشکان و کادر درمان ۱٢ اردیبهشت ۱۴۰٣
بیانیه "نه به اعدام"   شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ۱٧ بهمن ۱۴۰۲
تحصن برای گرامیداشت سالگرد خیزش «زن زندگی آزادی»   شورای برگزاری تحصن لندن ۱٣ شهریور
خطاب به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ...  کانون مدافعان حقوق کارگر ۱٣ خرداد ۱۴۰۲
علیه اعدام متحد شویم  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
منشور آزادی، رفاه، برابری  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اطلاعیه و بیانیه
بیانیه... قدیمی
 
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
پیام قدردانی و تشکر "کمپین دفاع از شریفه محمدی"
طومار اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی
  کمپین دفاع از شریفه محمدی ۲٨ تیر ۱۴۰٣

در ادامه تجمعات اعتراضی به احکام اعدام، حکم اعدام شریفه محمدی و ...
یکشنبه ۲۱یولی، ساعت ۱۴ مینت توریت
  شورا - استکهلم ۲٧ تیر ۱۴۰٣

خواهان لغو سریع حکم اعدام و آزادی بی قید‌ و شرط شریفه محمدی هستیم
  اتحادیه های کارگری (مجموعه) ۲٣ تیر ۱۴۰٣

بیانیه در باره پیامدهای مضحکه انتخابات رژیم
انتخاب جامعه: سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی!
  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ۲۲ تیر ۱۴۰٣

احکام قرون وسطایی بغی و اعدام، حکمی علیه انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی است
بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت!
  تشکلهای کارگری و اجتماعی ۱۷ تیر ۱۴۰٣

علیه صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با محمود صالحی فعال کارگری
  رادیو پیام کانادا ۱٧ تیر ۱۴۰٣

صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می کنیم
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک - کارگران بازنشسته خوزستان (مجموعه) ۱٦ تیر ۱۴۰٣

نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکلهای مختلف کارگری ایران به
شرکت کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ژنو
قطعنامه کمیته سراسری برگزاری... در مقابل سازمان جهانی کار
نامه سرگشاده به اتحادیه ها و تشکل های کارگری ...:
از تجمع اعتراضی در اجلاس ۲۰۲۴ سازمان جهانی کار پشتیبانی کنید!

  کمیته سراسری برگزاری... (مجموعه) ۲۴ خرداد ۱۴۰٣

بیانیه؛ این روزها؛ سرکوب فزاینده، تداوم ایستادگی
لغو بی‌درنگ و بی‌قید و شرط حکم محمد رسول‌اف
  کانون نویسندگان ایران ١٦ خرداد ۱۴۰٣

توماج صالحی را بدون قید و شرط آزاد کنید
بیانیە هشتاد خانواده دادخواه جنبش ژن، ژیان، آزادی از کُردستان
اعتراض گروهی از پزشکان و کادر درمان

  ۱٢ اردیبهشت ۱۴۰٣

بیانیه "نه به اعدام"
  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ۱٧ بهمن ۱۴۰۲

به اعدام معترضان آزادی‌خواه پایان دهید
اعدام و جنگ دو روی یک سکه برای سرکوب و خفقان بیشتر

  کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری ۸ بهمن ۱۴۰۲

بیانیه ۹ تن از زندانیان سیاسی در اوین: «مسئولیت ما در برابر رنج دیگری»
  مشترک ۱ آذر ۱۴۰۲

جنگ ویرانگر و ارتجاعی علیه مردم ستم دیدۀ غزه را محکوم می کنیم!
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک - کارگران بازنشسته خوزستان ۱٣ آبان ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF) خواستار آتش‌بس فوری، ...
  سندیکای کارگران واحد ۵ آبان ۱۴۰۲

نکاتی در رابطه با خیزش زن زندگی آزادی و‌ مواضع سندیکا در این خصوص
  سندیکای کارگران واحد ٣۱ شهریور ۱۴۰۲

بیانیۀ پزشکان و پرستاران داوطلب کردستان در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی
  پزشکان و پرستاران داوطلب کوردستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه - پیش از هر چیز، باید نبرد نابرابر کنونی را به نبردی برابر تبدیل کنیم! به مناسبت یک سالگی انقلاب "زن، زندگی، آزادی" و سالروز قتل مهسا امینی
دوباره به خیابان می آییم، فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

  بیانیه مشترک تشکل ها ۱٨ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آکسیون ۹ ژوئن ۲۰۲٣ در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار
قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳...

  کمیته برگزار کننده آکسیون ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳ در مقابل سازمان جهانی کار
  جمعی از مدافعین جنبش کارگری ـ سوئیس - کمیته برگزارکننده ۲۰ خرداد

نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکلهای مختلف کارگری ایران به
شرکت کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

  مشترک ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از
دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار

  سندیکای کارگران واحد ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

نامه سرگشاده به بهانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
  علی نجاتی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

علیه اعدام متحد شویم
  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه سه روز اعتراض سراسری، متحد می شویم

  مشترک و جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

منشور آزادی، رفاه، برابری
  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

سناریوسازی امنیتی از دیدار با خانواده‌ی یک معلم زندانی!
ملاقات با خانوادۀ یک معلم زندانی، جلسۀ تشکیلاتی با اهداف واهی نیست!

  ریحانه انصاری‌نژاد - «تعدادی از آشنایان و خانواده» ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیام چند تشکل کارگری و تشکل بازنشستگان به همایش کلن
پیام رضا شهابی و حسن سعیدی از زندان، خطاب به همایش کلن
در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران

  هیئت برگزار کننده همایش... ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۵ فروردین ۱۴۰۲

تصمیم دولت و کارفرمایان به فروراندن بیشتر طبقۀ کارگر در اعماق فقر مطلق
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای، بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان

از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم
  اسامی امضاء کنندگان ۸ اسفند ۱۴۰۱

نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل
  گروه اتحاد بازنشستگان ٦ اسفند ۱۴۰۱

بیانیه حمایتی از منشور مطالبات حداقلی
زن    زندگی    آزادی
منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

  تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران ٦ اسفند ۱۴۰۱

دربارۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد»
  نویسندگان خیزش ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

پایان سال و طرح حداقل دستمزد
  اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی ٦ بهمن ۱۴۰۱

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
مترسکی به نام رئیس جمهور در ایران   کارگران انقلابی متحد ایران ۲۲ تیر ۱۴۰٣
نقد ديالکتيکي چپ ايران   سهراب.ن ۲٣ خرداد ۱۴۰٣
نظریه‌های انباشت، بحران و سقوط ناگزیر سرمایه در نزد مارکس و لوکزامبورگ
  رایا دونایفسکایا - ترجمۀ علی رها ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰٣
«دیالکتیک مفهوم» در نزد مارکس و هگل   علی رها - نقد اقتصاد سیاسی ۱ اردیبهشت ۱۴۰٣
رویکرد مارکس به جوامع و منابع اسلامی   علی رها ۱۲ فروردین ۱۴۰٣
«کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور» سقفی بی ستون  کارگران انقلابی متحد ایران ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
رویکرد گرامشیایی به ضعف انقلابی در خیزش‌های بهار عربی
  جان چالکرافت / ترجمه‌ی حامد سعیدی ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
نقد کتاب «نقد ایدئولوژی» نوشتۀ کمال خسروی   (آذرخش) بهروز فرهیخته ۴ اسفند ۱۴۰۲
مارکس و انقلاب کبیر فرانسه   نقد اقتصاد سیاسی - علی رها ٣ اسفند ۱۴۰۲
برنامه حزب کمونيست ايران (بلشويک) مصوبه کنگره انزلي   سلطانزاده - خسرو شاکری ۲ اسفند ۱۴۰۲
تزهاي رفيق سلطانزاده   خسرو شاکری زند ۲ اسفند ۱۴۰۲
وضعیت کنونی جنبش کارگری  علی برومند ۲۵ دی ۱۴۰۲
سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی   ناصر پایدار ۲٣ دی ۱۴۰۲
اعدام قتل دولتی است  بابک فرزام ۱٦ دی ۱۴۰۲
نقد گرامشی بر «ماتریالیسم تاریخی» بوخارین   یوجین لانکاریک - ترجمۀ فرزاد فرهمند ۱۱ دی ۱۴۰۲
نقدی بر اوضاع کنونی   بابک فرزام ٧ دی ۱۴۰۲
سیاست آلمان - اسرائیل   فریده ثابتی ۲٣ آذر ۱۴۰۲
بررسی جنبش های اجتماعی دو دهه ی اخیر  فریده ثابتی ۲٣ آذر ۱۴۰۲
غزه: از خواب گاه تا قتل گاه   حبیب ساعی ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کودکان غزه جنگ را تجربه کرده‌اند   شباهنگ راد ۲٨ آبان ۱۴۰۲
چرا دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز؟   محسن حکیمی ۲۰ آبان ۱۴۰۲
جنگِ غزه و جامعه بین‌المللی   شباهنگ راد ٧ آبان ۱۴۰۲
   مقالات ۲    مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
اعتراضات کارگری و تجمعات در نفت و گاز با علی رضا نوایی   تلويزيون حزب کمونيست ايران ٣۰ آبان