خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مقالات ٢   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
خطاب به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ...  کانون مدافعان حقوق کارگر ۱٣ خرداد ۱۴۰۲
علیه اعدام متحد شویم  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بیانیه در محکومیت قتل‌های حکومتی   کانون نویسندگان ایران ٢٧ اردیبهشت ۱۴۰۲
منشور آزادی، رفاه، برابری  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
جنگ دستمزد را با جنگ تعیین سرنوشت کار جایگزین کنیم!  کارگران ضد سرمایه داری ۴ اردیبهشت
پیامی کوتاه به همایش کلن   حسین جوینده ۲٩ فروردین ۱۴۰۲
به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم - بیانیه در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۵ فروردین ۱۴۰۲
پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)!  کارگران ضد سرمایه داری ۱٣ اسفند ۱۴۰۱
مراسم همبستگی با جنبش کارگری و قیام "زن، زندگی، آزادی" در ایران
  کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا- انتاریو ١٣ بهمن ۱۴۰۱
دربارۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد»  نویسندگان خیزش ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان سال و طرح حداقل دستمزد   اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی ٦ بهمن ۱۴۰۱
علیه سرکوب و برای مقاومت!  انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس ۲٩ دی ۱۴۰۱
بیانیه در ارتباط با اوضاع خطیر جاری   شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۲۲ دی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد   بیانیه جمعی و امضای بیانیه (ادامۀ امضاها) ٦ دی ۱۴۰۱
خطاب به دیگر بخش‌های کارگری در ایران سرمایه‌داری  جمعی از کارگران در کردستان ۱۰ آذر ۱۴۰۱
بیانیه مشترک: حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان!
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک و گروه اتحاد بازنشستگان ۴ آذر ۱۴۰۱
نگاهی به جنبش جاری مردم ایران   کمیته انقلابی گیلان ۲۵ آبان ۱۴۰۱
بیانیه دانشجویان در حمایت از اعتصابات آغاز شده کارگران نفت و پتروشیمی  تشکل‌ها، نهادها و فعالین دانشجویی ۲۱ مهر ۱۴۰۱
زنده باد انقلاب!  بیانیه گروه پروسه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

اطلاعیه و بیانیه
بیانیه... قدیمی
 
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
فراخوان تشکیل کمیته برگزاری تظاهرات در
همبستگی و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران درمقابل سازمان جهانی کار- ژنو

  جمعی از مدافعین جنبش کارگری ایران ـ سوئیس ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

گردهمائی در ژنو، جمعه ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در اعتراض به سرکوب در ایران
درخواست از اتحادیه های کارگری:
از تظاهرات ۹ ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار حمایت کنید

  (فارسی و انگلیسی) کمیته برگزار کننده آکسیون و اتحادیه های کارگری ۱۵ خرداد

نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکلهای مختلف کارگری ایران به
شرکت کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

  مشترک ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از
دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار

  سندیکای کارگران واحد ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

نامه سرگشاده به بهانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
  علی نجاتی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

خطاب به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ...
  کانون مدافعان حقوق کارگر ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

علیه اعدام متحد شویم
  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه سه روز اعتراض سراسری، متحد می شویم

  مشترک و جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

بیانیه در محکومیت قتل‌های حکومتی
  کانون نویسندگان ایران ٢٧ اردیبهشت ۱۴۰۲

منشور آزادی، رفاه، برابری
  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

سناریوسازی امنیتی از دیدار با خانواده‌ی یک معلم زندانی!
ملاقات با خانوادۀ یک معلم زندانی، جلسۀ تشکیلاتی با اهداف واهی نیست!

  ریحانه انصاری‌نژاد - «تعدادی از آشنایان و خانواده» ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیام چند تشکل کارگری و تشکل بازنشستگان به همایش کلن
پیام رضا شهابی و حسن سعیدی از زندان، خطاب به همایش کلن
در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران

  هیئت برگزار کننده همایش... ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۵ فروردین ۱۴۰۲

تصمیم دولت و کارفرمایان به فروراندن بیشتر طبقۀ کارگر در اعماق فقر مطلق
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای، بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان

از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم
  اسامی امضاء کنندگان ۸ اسفند ۱۴۰۱

نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل
  گروه اتحاد بازنشستگان ٦ اسفند ۱۴۰۱

بیانیه حمایتی از منشور مطالبات حداقلی
زن    زندگی    آزادی
منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

  تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران ٦ اسفند ۱۴۰۱

دربارۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد»
  نویسندگان خیزش ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

پایان سال و طرح حداقل دستمزد
  اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی ٦ بهمن ۱۴۰۱

بیانیه مزد حداقل سال ۱۴۰۲
مبارزۀ مرگ و زندگی برای افزایش مزد

  بیانیه مشترک ٣۰ دی ۱۴۰۱

همه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کنید
  باز تکثیر از سندیکای کارگران واحد ... ٣۰ دی ۱۴۰۱

بیانیه دانشجویان در حمایت از اعتصابات آغاز شده کارگران نفت و پتروشیمی
  تشکل‌ها، نهادها و فعالین دانشجویی ۲۱ مهر ۱۴۰۱

در محکومیت سناریو سازیهای تکراری وزارت اطلاعات علیه فعالین کارگری و سندیکایی
  سندیکای کارگران واحد ۱٦ مهر ۱۴۰۱

نامه سرگشاده خانواده‌های: فرهنگیان و فعالان کارگریِ زندانی
  سندیکای کارگران واحد ٨ تیر ۱۴۰۱

خطاب به کارگران و سازمان های جهانی کارگری
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ۲۳ خرداد
بیانیه مشترک؛ از اعتصاب رانندگان و کارگران حق طلب شرکت واحد حمایت کنیم
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک و گروه اتحاد بازنشستگان ۲٨ اردیبهشت

بیانیه پیرامون تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نسبت به گرانی‌ها
  سندیکاها و تشکلات کارگری و بازنشستگان مستقل ۲٨ اردیبهشت ۱۴۰۱

بیانیه در مورد حداقل مزد سال ١٤٠١
  بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات ...۲۵ اسفند ۱۴۰۰

ما مزد نمی خواهیم، حاصل کار و تولید خود را می خواهیم!
  مزدک کوهکن (کارگران ضد سرمایه داری) ۴ اسفند ۱۴۰۰

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و
مزد براساس بهره‌وری، یورش فزایندۀ کارفرمایان و دولت به سطح معیشت کارگران
  بیانیه مشترک جمعی از تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و فعالین جنبش کارگری

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ۸ آذر ۱۴۰۰

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!
احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌ها، ...محکوم است!

  سندیکای واحد، هفت تپه، کمیته ها و کانون ها... ۸ آذر ۱۴۰۰

حکم زندان، شلاق و جزای نقدی علیه اسماعیل گرامی ظالمانه است، آزادش کنید!
  تشکل ها و فعالین کارگری... ۱ مهر ۱۴۰۰

پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مبارزات کارگران نفت و پتروشیمی: حمایت، انتقال تجربیات و راهکارهای عملی (۲)
  علیرضا خباز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت و ...
  رادیو صدای نو گفتگو با محمد قراگوزلو ۱٠ تیر ۱۴۰۰

پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰

اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان - کانون گفتگوی بازنشستگان - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک تشکل فراگیر و سرتاسری  گروه اتحاد بازنشستگان ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
زندگی یک کارگر انقلابی ایوان بابوشکین  سیسیلیا بابروفسکایا سازمان پیکار - سایت کارخانه ٦ خرداد ۱۴۰۲
چگونه جنبش کارگری به انحراف رفت  علی برومند ۳ خرداد ۱۴۰۲
استراتژی و تاکتیک سیاسی طبقۀ کارگر ایران  کارگران انقلابی متحد ایران ۲٣ اردیبهشت ۱۴۰۲
همایش کلن، روز کارگر و پرسشهای امروز  گروه سلطانزاده ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مصاحبه با آتنا دائمی در مورد استثمار در زندان زنان در جمهوری اسلامی   کلکتیو٩٨ ۱۴ اردیبهشت
استثمار در زندان‌های جمهوری اسلامی: مصاحبه با عدنان حسن پور   کلکتیو٩٨ ۱۴ اردیبهشت
نهضت کارگری ایران: پیشرو در قیام، بی‌بهره از نتایج - خسرو شاکری - با مقدمه محمد صفوی
  نقد اقتصاد سیاسی ٨ اردیبهشت ۱۴۰۲
انقلاب اکوسوسیالیستی؛ چه‌گونه؟   ایان انگس - ترجمۀ عرفان رشیدی ٣ اردیبهشت ۱۴۰۲
درخواست راست‌ها، از راست‌ها   شباهنگ راد ۲٨ فروردین ۱۴۰۲
نقد برنامه گوتا   کارل مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
انسان ‌باوری مارکس برای امروز   رایا دونایفسکایا - ترجمۀ علی رها ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
چند نکته در نقد منشور  علی برومند ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
کانون نویسندگان و مسئلة تساهل  م. رضا ملکشا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
پاسخی کوتاه به نقد آذرخش درباره «منشور مطالبات»  گروه سلطانزاده ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
جیغ بنفش دومین نامه به ...نشریه ستیز   فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ۱٩ فروردین ۱۴۰۲
کارل مارکس و زایش جامعه‌ی مدرن، بیوگرافی و سیر تطور آثار، مجلد نخست: ۱٨۱٨ ـ ۱٨۴۱
  مایکل هاینریش - برگردان: کاووس بهزادی ۱٨ فروردین ۱۴۰۲
ستیز از حرف تا عمل   اردوان راد ۱٦ فروردین ۱۴۰۲
خطاب به هییت تحریریه نشریه ستیز  فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ۴ فروردین ۱۴۰۲
روزی روزگاری با «راه کارگر»  امیرحسین محمدی فرد ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
منشورِ دُزدانِ جنبش انقلابی مردم  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
زنان و انقالب: مارکس و دیالکتیک - به مناسبت روز جهانی زن    لیلیا دی. مونزو - ترجمه‌: فرزانه راجی
نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل   گروه اتحاد بازنشستگان ٦ اسفند ۱۴۰۱
از مشروطه تا نسل Z   "ژن ژیان ئازادی"   کیومرث عزتی ٣ اسفند ۱۴٠۱
نقد یک منشور   سازمان فدائیان (اقلیت) ۱ اسفند ۱۴۰۱
تأملاتی درباب دیالکتیک لنین  پیوتر کوندراشوف ترجمۀ روژان مظفری ٣۰ بهمن ۱۴۰۱
انقلاب زن آزادی زندگی - عبدلله اوجالان  برگردان کتاب انگلیسی ۲٨ بهمن ۱۴٠۱ ۱۴٠۱
دسته گل های میرحسین موسوی  بهروز فرهیخته ۲۵ بهمن ۱۴٠۱
مشی چریکی در محک تجربه...  تنظیم و نگارش از نویسندگان خیزش ۲۵ بهمن ۱۴٠۱
پدران و پسران   رستا آسایش ۱٧ بهمن ۱۴٠۱
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
جنبش اعتراضی در ماه گذشته با علیرضا نوایی   رادیو پیام کانادا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
منشور «آزادی رفاه برابری» گفتگو با محسن حکیمی   تلویزیون برابری ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
لیلا پرنیان - خیزش و زنان  صدای نو ۲٦ آبان ۱۴۰۱