خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
جوانمیر مرادی: نیمه دوم سال و جدال بر سر حداقل دستمزد
  ۲ آبان ٩۴
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
اصلاحیه اطلاعیه شماره ٦٦ - آزادی فردین میرکی
  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ۳ آذر
فراخوان به تظاھرات عليه حسن روحانی در پاریس
  کمیته برگزاری کارزار اعتراضی ... ۲۴ آبان ٩۴
کوروش بخشنده بر اثر سکته قلبی جان باخت
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۲۴ آبان ٩۴
بمناسبت بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگى با جنبش كارگری   کمیته بزرگداشت و همبستگی- تورنتو ٢ آبان ٩۴
کشتار در آنکارا را شدیدا محکوم می کنیم
  اتحاد بین المللی ۲۲ مهر ٩۴
فراخوان به تشکیل "کمیته دفاع از محمود صالحی"
  خانواده محمود صالحی ۲۱ مهر ٩۴
خطاب به جنبش کارگری - سوسیالیستی/ کمونیستی ایران
یاشار آذری و سارا قاضی ١٩ مهر ٩۴
اطلاعیه در حمایت از حرکت سراسری و مطالبات معلمان و ...   شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و ... ۱۵ مهر ٩۴
بیانیه ای مشترک برای گامی به عقب   سعید سهرابی ٩ مهر ٩۴
مردم آزاده و زحمتکش و :اهداف بیانیه
  جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری ٢ مهر ٩۴
کمپین آیلان  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٢۴ شهریور ٩۴
این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید دست به یک مبارزۀ پویا بزنیم!  سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان) ٢٢ شهریور ٩۴
شرح دادگاه عثمان اسماعیلی فعال كارگری
محمود صالحی ١٨ شهریور ٩۴
رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی از میان ما پرکشید!
همکاران ناصر در رادیو همبستگی ٧ شهریور ٩۴
پاینده باد اتحاد و همبستگی معلمان ایران
سندیکای نیشکر هفت تپه ٩ مرداد ٩۴
اساسنامه فدراسیون متحد سندیکایی اف-اس-او (FSU)
مترجم: بیژن (پاریس) ٩ مرداد ٩۴
آتش سوزی در آبیدر ... چه کسانی از تخریب سود میبرد؟؟
جمعی از جوانان آزادی خواه و برابری طلب سنندج ۱٨ تیر ٩۴
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  

تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
اصلاحیه اطلاعیه شماره ٦٦ - آزادی فردین میرکی
  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ۳ آذر ٩۴

جشن شب ژانویه و فاندریزنگ ٢٠١٦
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۲ آذر ٩۴

فراخوان به تظاھرات عليه حسن روحانی در پاریس
  کمیته برگزاری کارزار اعتراضی ... ۲۴ آبان ٩۴

کوروش بخشنده بر اثر سکته قلبی جان باخت
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۲۴ آبان ٩۴

پیرامون مباحث حاشیه ای در مورد شاهرخ زمانی
دادخواهی از شاهرخ وظیفه همه ماست!

  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٦ آبان ٩۴

نامه سرگشاده محمود صالحی
به ”احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل

  کمیته دفاع از محمود صالحی ۱۴ آبان ٩۴

بمناسبت بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگى با جنبش كارگری   کمیته بزرگداشت و همبستگی- تورنتو ۲ آبان ٩۴

کرکسان برمزار شاهرخ و جدال اشرفی با مارکسیست های ...
علی رسولی - اشرفی و ... ٢٦ مهر ٩۴

خطاب به جنبش کارگری - سوسیالیستی/ کمونیستی ایران
یاشار آذری و سارا قاضی ٢٦ مهر ٩۴

اسنادی بر علیه "سندی در اثبات یک نقد" از علیرضا بیانی
  سایت افق روشن ٢٦ مهر ٩۴

کشتار در آنکارا را شدیدا محکوم می کنیم
  اتحاد بین المللی ۲۲ مهر ٩۴

فراخوان به تشکیل "کمیته دفاع از محمود صالحی"
خانواده محمود صالحی ۲۱ مهر ٩۴

سخنی با کارگران مبارز! (پیرامون مرگ یک فعال کارگری)
ا.شفق ١۸ مهر ٩۴

کارزار بین المللی علیه سرکوب
فعالین کارگری و معلمان را هر چه گسترده تر به پیش بریم

اتحاد بین المللی ١۸ مهر ٩۴

اطلاعیه در حمایت از حرکت سراسری و مطالبات معلمان
و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی

  شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و ... ۱۵ مهر ٩۴

فعالان کارگری در بند باید آزاد گردند!
  مشتــــرک ۱۳ مهر ٩۴

اطلاعیه بمناسبت موج عظیم جنگ زده گان پناهنده به اروپا
  نشست نیروهاى چپ و كمونیست ۱۳ مهر ٩۴

بیانیه ۱۳۳
جان علی نجاتی در خطر است!!!

  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ١٢ مهر ٩۴

بیانیه ای مشترک برای گامی به عقب
  سعید سهرابی ٩ مهر ٩۴

مراسم گرامیداشت شاهرخ زمانی در کپنهاک
  کمیته گرامیداشت کارگر کمونیست شاهرخ زمانی ۵ مهر ٩۴

دعوت عمومی به مراسم گرامی‌داشت شاهرخ زمانی
و همبستگی با جنبش کارگری ایران

  کمیته برگزاری گرامی‌داشت شاهرخ زمانی ۴ مهر ٩۴

فراخوان تجمع اعتراضی در کپنهاگ
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پوینده ۴ مهر ٩۴
مردم آزاده و زحمتکش و :اهداف بیانیه
  جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری ٢ مهر ٩۴

دربارۀ صندوق کمک بە کارگران مبارز ایران در سوئد
  صندوق کمک به کارگران ١ مهر ٩۴

دعوت به راهپيمايی بسوی سفارتِ جمهوری اسلامی در هلند
 کميتۀ موقتِ حمايت از شاهرخ "هلند" ۳۱ شهریور ٩۴

دعوت عمومی برای شرکت در تظاهرات
بمناسبت جان‌باختن شاهرخ زمانی در زندان

  کمیته برگزاری گرامیداشت شاهرخ زمانی ٢٦ شهریور ٩۴

کمپین آیلان
فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٢۵ شهریور ٩۴

نه مرز، نه ملیت، نه جنسیت!
این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید دست به یک ...

سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان) ٢۳ شهریور ٩۴

دهه شصت و طبقه کارگر در ایران - سخنرانی در تورنتو
اتحاد بین المللی ٣ شهریور ٩۴

مصاحبه با فرید پرتوی در باره تاریخچه تشکیل اتحاد بین المللی
  افق جنبش کارگری ۲۴ مرداد ٩۴

شکایت کنفدراسیون بین المللی
اتحادیه های کارگری از دولت در ILO

اتحادیه آزاد کارگران١٣ مرداد ٩۴

پاینده باد اتحاد و همبستگی معلمان ایران
سندیکای نیشکر هفت تپه ٩ مرداد ٩۴

اساسنامه فدراسیون متحد سندیکایی اف-اس-او (FSU)
مترجم: بیژن (پاریس) ٩ مرداد ٩۴

نامه‌ای از ایران خطاب به مبارزان کوبانی،
فدراسیون جوانان سوسیالیست، اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها ...

(فارسی، انگلیسی، کُردی و تُرکی) امضاء جمعی ۵ مرداد ٩۴

تصویب دو قطعنامه اضطراری در کنگره جهانی آموزش بین الملل
در حمایت از مبارزات معلمان و معلمان زندانی در ایران
اتحاد بین المللی ۵ مرداد ٩۴

دستگیری و ضرب شتم معلمان بی پاسخ نخواهد ماند!
اتحاد بین المللی ۳۱ تیر ٩۴

آتش سوزی در آبیدر ... چه کسانی از تخریب سود میبرد؟؟
جمعی از جوانان آزادی خواه و برابری طلب سنندج ٢۰ تیر ٩۴

ضرورت اقدامات فوری علیه شدت یابی سرکوب معلمان در ایران اتحاد بین المللی ٩ تیر ٩۴

تأسیس صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک‌
صندوق همیاری ٨ تیر ٩۴

تاسيس صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا
هیئت مدیره صندوق همیاری ٨ تیر ٩۴

خودپو و خود‌انگیخته اما پراکنده
یک خبر و تحلیل پیرامون اعتراضات کارگری

  احمد شریفی ۲٩ خرداد ٩۴

ادامه تجمع کارگران نساجی پوشش
برای آزادی کارگران زندانی به پا خیزیم!

  مشترک ۲٩ خرداد ٩۴

در مورد یورش نیروهای انتظامی
به تجمع کارگران بیکار شده و کشته شدن یک کارگر

  اتحاد بین المللی ۲٩ خرداد ٩۴

بیانیه در خصوص تعرض
همه جانبه برای جلو گیری از اعتراضات کارگران

  اتحادیه آزاد کارگران ۱٧ خرداد ٩۴

جلسه سخنرانی و گفت و شنود در تورنتو
بحران در جنبش کارگری: آیا بازسازی جنبش کارگری ممکن است؟
  اتحاد بین المللی ۱۳ خرداد ٩۴

نامه به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
در خصوص دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

  اتحادیه آزاد کارگران ۱۳ خرداد ٩۴

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
یادداشتی بر تئوری توسعه - بخش اول و دوم
  فعالان کارگری ضدسرمایه داری ۵ آذر ٩۴
چه باید کرد؟ (در ضرورت آلترناتیو کارگری)
  انقلاب سرخ - شاهرخ زمانی ۱ آذر ٩۴
امروزداعش، فردا چی   علی رسولی (ف.ک.) ٣٠ آبان ٩۴
بیروت روز پیشتر   ترجمه: بهروز فراهانی ٣٠ آبان ٩۴
آغاز قرن بیست و یکم و طبقۀ کارگر   فریده ثابتی ۲۵ آبان ٩۴
جنگ امپریالیستی در سوریه   محمد قراگوزلو ۱۵ آبان ٩۴
خاکسترنشینان چه کسانی هستند؟   امید خرم ۵ آبان ٩۴
جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی   ناصر پایدار ۱٨ مهر ٩۴
خصوصی سازی و شورش کارگران در راه آهن مکزیک
  دان لا بوتز- هاله صفرزاده ۱۴ مهر ٩۴
سکتۀ پرولتر و گریۀ بید!   محمد قراگوزلو ۱ مهر ٩۴
تنزل روزافزون معیشت کارگران و بازار کساد صاحبان خودروسازی- ها   جمعی از کارگران ضد سرمایه داری ۲۳ شهریور ٩۴
تئوری های ارزش اضافی (قسمت چهارم)
  علیرضا ثقفی١۴ شهریور ٩۴
در باره مبارزات کارگران مس سرچشمه
  ماه منظر دیناروند ١۴ شهریور ٩۴
نقش فراموش شده امنیت شغلی در ایمنی کار
  شهناز نیكوروان ۲۱ مرداد ٩۴
"بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو" (بخش یک و دوم)
  موسسه روزا لوکزامبورگ - فریده ثابتی ١٧ مرداد ٩۴
نگاهی طبقاتی به توافق هسته ای   شهناز نیکوروان ۵ مرداد ٩۴
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با رضا کارگر مهاجر افغان در ایران
  تیکا کلاکی ۱۴ اردیبهشت ٩۴