خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   ادامه بحران   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!
  بیانیه جمعی (امضاهای جدید) ٣ مرداد ٩٣
همیشه یک نفر باید اول بر خیزد - اون یک نفر چرا من یا تو نباشیم؟   حیدر عمواغلی - اسدالله غفار زاده ۳۱ تیر ٩٣
اطلاعیه پیرامون تحولات اخیر عراق
  احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست ۳۱ تیر ٩٣
حمام خون کارگران غزه و سکوت گورستانی کارگران دنیا
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩٣
اطلاعیه شماره ١٧ - جان رضا شهابی در خطر است
  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ١۵ تیر ٩٣
حمایت سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی
  همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ١۵ تیر ٩۳
جان رضا شهابی در خطر است!  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر
در حمایت از رضا شهابی و برای آزادی فوری وی تلاش کنیم
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ۴ تیر ٩۳
مبنای فعالیت در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ۴ تیر ٩۳
از کارگران زندانی و خانواده های آنان، حمایت کنیم!
کمیتۀ هماهنگی برای کمک ٢٦ خرداد ٩۳
نامه خطاب به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی
اتحادیه آزاد کارگران ١٨ خرداد ٩۳
بیانیه درباره مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق
اتحادیه آزاد کارگران ١٧ خرداد ٩۳
بیانیه در رابطه با تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده
هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ خرداد ٩۳
در همایش افشاگرانه ی ژنو و در برابر سازمان جهانی کار، شرکت کنیم همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس ٨ خرداد ٩۳
جلوگیری از سفر داود رضوی را محکوم می کنیم
همبستگی همبستگی سوسیالیستی-اتحاد بین المللی ۵ خرداد
"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"  اطلاعیه جمعی ٢۷ اردیبهشت
بیانیه درباره تعرض به کارگران در روز جهانی کارگر
  اتحادیه آزاد کارگران ١۳ اردیبهشت ٩۳
محکومیت حمله به زندانیان بند ٣۵٠ زندان اوین
  سندیکای کارگران واحد ١١ اردیبهشت ٩۳
پایان اعتصاب غذای شاهرخ زمانی پس از ۴۷ روز
 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ۴ اردیبهشت ٩۳
به مناسبت سومین سالیاد بهزاد کاظمی
  اتحاد بین المللی ٣١ فروردین ١٣٩٣
زندانیان سیاسی آزادی بیان می خواهند، نه ضرب و شتم
  کانون نویسندگان ایران ٣١ فروردین ٩٣
مبارزه برای تحقق خواست شاهرخ ادامه دارد
 مجموعه ای از اطلاعیه ها ۳۱ فروردین ٩۳
جمهوری اسلامی مسئول جان شاهرخ زمانی است
 مجموعه ای از اطلاعیه ها ۲۶ فروردین ٩۳
اذیت و آزار شاهرخ زمانی‌ و دیگر فعالین کارگری باید فورا متوقف شود!  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ۳ فروردین ٩۳
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!
  بیانیه جمعی (امضاهای جدید) ٣ مرداد ٩٣

اطلاعیه شماره ٧۵ - موافقت نماینده دادستان با
مرخصی پزشکی رضا شهابی - پایان اعتصاب غذای رضا

  کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ٢٩ تیر ٩٣

همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم
  اطلاعیه مشترک ٢٩ تیر ٩٣

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی رضا شهابی
بخش هایی از نامه آی تی اف به حسن روحانی

  ترجمه: اتحاد بین المللی ٢٩ تیر ٩٣

تلاش برای آزادی رضا شهابی
و درخواست ازوی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

  مجموعه ای از اطلاعیه و گزارش ٢٧ تیر ٩٣

در رابطه با حملات وحشیانه دولت اسرائیل و کشتار مردم فلسطین
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ٢٧ تیر ٩٣

حمام خون کارگران غزه و سکوت گورستانی کارگران دنیا
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩٣

رضا شهابی همچنان در اعتصاب غذا است!!!
  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ٢٢ تیر ٩۳

نامۀ سندیکای سولیدر سود فرانسه به رضا شهابی
  همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ١٩ تیر ٩۳

خواستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط محمد مولانای ...
جان رضا شهابی در خطر است

  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ١٧ تیر ٩٣

تداوم سرکوب ... فعالین کارگری و ضرورت اقدامات گسترده تر
  اتحاد بین المللی ١۳ تیر ٩۳

نیما ابراهیم زاده در مورد حمله نیروهای امنیتی به منزل شان
  تیکا کلاکی ٩ تیر ٩٣

اطلاعیه شماره ۲۵ - حمله نیروهای امنیتی
به منزل بهنام ابراهیم زاده و ضرب و شتم خانواده وی

  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ٩ تیر ٩٣

بمناسبت پانزدهمین سالگرد تظاهرات با شکوه دانشجوئی تیر ۱۳۷۸
  مشترک - پاریس ٧ تیر ٩۳

جان رضا شهابی در خطر است!
  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر ٩۳

احکام زندان کارگران و فعالان کارگری را به
عاملی برای وحدت و همبستگی بیش تر در میان کارگران تبدیل نمائیم

  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر ٩۳

در حمایت از رضا شهابی و برای آزادی فوری وی تلاش کنیم
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ۴ تیر ٩۳

مبنای فعالیت در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ۴ تیر ٩۳

نامه خطاب به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی
اتحادیه آزاد کارگران ١٨ خرداد ٩۳

خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران
اطلاعیه جمعی ١٧ خرداد ٩۳

بیانیه درباره مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق
اتحادیه آزاد کارگران ١٧ خرداد ٩۳

گزارش شب همبستگی، بیلان مالی و پیام رضا شهابی
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱٦ خرداد ٩۳

بیانیه در رابطه با تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده
هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ خرداد ٩۳

در همایش افشاگرانه ی ژنو
و در برابر سازمان جهانی کار، شرکت کنیم

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس ٨ خرداد ٩۳

پیام به کنفرانس همبستگی با کارگران ایران درپاریس
داود رضوی ٨ خرداد ٩۳

شب همبستگی با کارگران ایران
بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه

  اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی ۴ خرداد ٩۳

برای تشکل مستقل کارگری
و تجمع و آزادی کارگران زندانی مبارزه کنیم

  اطلاعیه مشترک ۳ خرداد ٩۳

سرمایه داران و دولت ترکیه مسبب کشتار کارگران معدن سوما
  مجموعه از اطلاعیه ها ۳ خرداد ٩۳

"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"
  اطلاعیه جمعی ٢۷ اردیبهشت ٩۳

حمله به مراسم کارگران در اول ماه مه ممنوع
  کمیته دفاع از کارگران ... ١٨ اردیبهشت ٩٣

بیانیه درباره تعرض به کارگران در روز جهانی کارگر
  اتحادیه آزاد کارگران ١۳ اردیبهشت ٩۳

بیانیه در رابطه با حمله ماموران
جمهوری اسلامی به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

  اتحاد بین المللی ۲ اردیبهشت ١٣٩٣

تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
مقاله و مصاحبه
احمد شاملو در متن پروژۀ "چپ زدایی"!   محمد قراگوزلو ٢ مرداد
درس های اعتصاب کارگران معادن بافق
  علیرضا نوایی، ایوب رحمانی ١ مرداد ٩۳
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش پنجم)
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٣١ تیر ٩٣
اسرائيل خواهان صلح نيست  گيدئون لِوی - محسن يلفانی ٢٨ تیر
بحران ساختاری جهان سرمايه داری   مراد عظيمی ٢٦ تیر ٩۳
گفتگو با ربابه رضایی پیرامون آخرین وضعیت رضا شهابی!
  کمیته حمایت از... - دانمارک‌ ٢٦ تیر ٩۳
رفرم جوئی استیصال آمیز پائینی ها!!
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩۳
منش انقلابی بخش دوم و پایانی   فروم - نیک جو ١۵ تیر ٩۳
جهش داعش و تپش قلب خاورمیانۀ ما  محمد قراگوزلو ۳٠ خرداد
در باره کشته شدن ۳٠۱ کارگر معدن سوما در ترکیه
  ماه منظر دیناروند ٢۴ خرداد ٩٣
جنبش کارگری ایران هوشیار است و "لخ والسا" بردار نیست   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢۴ خرداد ٩٣
رواداری سرکوب گر (۳)   مارکوزه - پارسا نیک جو ١٩ خرداد ٩۳
«آقای اسانلو! دست از سر جنبش کارگری ایران بردارید!»
  کمیته هماهنگی برای کمک ١۵ خرداد ٩۳
معدنکاری از سوما صحبت می کند ...
  آژانس خبری فرات - کانون مدافعان حقوق کارگر ١١ خرداد ٩۳
جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم   ناصر پایدار ٨ خرداد ٩۳
ما برگشتیم؟!   ذابح ابراهیمی ٢ خرداد ٩۳
پدیده و تضادهای آن  بهروز فرهیخته ٢ خرداد ٩۳
حداقل دستمزد؛ هیاهو بر سر هیچ!  فریده ثابتی ۱ خرداد ٩۳
جنبش لغو بردگی مزدی در ايران  مراد عظيمی ٢۵ اردیبهشت ٩۳
بازخوانی دو اعتصاب معلمان دهۀ ۴٠ و ٨٠ شمسی
  هاله صفرزاده ٢۳ اردیبهشت ٩۳
روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد   محمد قراگوزلو ٢٣ اردیبهشت
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
ترانه الیستر هیولت برای ویکتور خارا   ساسان دانش ٢٨ خرداد ٩٣
شعر گذشتی نیست از امیت ایلتئر   روزبه کوراغلی ٢٨ خرداد ٩٣
سرودی برای کارگران معدن  ترجمه روزبه کوراغلی ١ خرداد ٩٣
کند و کاوی در مفهوم "طبقه" قسمت یک - سخنران: سعید حسینی   کمیته فعالین کارگری ...فرانکفورت ١۵ اردیبهشت ٩٣
مبر مرا ز یاد خود  کانون مدافعان حقوق کارگر ٢٠ بهمن ٩۲