خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
هماهنگ کنندگان طومار: تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد  
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
یوسف آب خرابات کیست؟  شادی رسولی ۲٩ اردیبهشت ٩۴
راست می گویید، ما زیادیم!  مشترک ۲٧ اردیبهشت ٩۴
پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران  همبستگی سوسیالیستی ...- فرانسه۲۴ اردیبهشت ٩۴
مجمع عمومی صندوق همیاری با کارگران در ایران
هییت موسس صندوق همیاری ٢٠ اردیبهشت ٩۴
«با همه ی توان از کارگران شریف افغانی حمایت کنیم»
  کمیته هماهنگی برای کمک ۱٨ اردیبهشت ٩۴
به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او
  کمیته هماهنگی ۱٧ اردیبهشت ٩۴
در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٧ اردیبهشت ٩۴
بدرود رفیق منو   ف. فرخی ۱۳ اردیبهشت ٩۴
بازداشت کارگران در آستانه اول ماه مه
  کمیته هماهنگی برای کمک ٩ اردیبهشت ٩۴
همبستگی سندیکاهای فرانسه با کارگران ایران بمناسبت اول ماه مه همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ۷ اردیبهشت ٩۴
چهارمین سالیاد بهزاد کاظمی (علیرضا نسب)
  اتحاد بین المللی ۵ اردیبهشت ١٣٩۴
تشدید فشار بر فعالان کارگری محکوم است
  کانون مدافعان حقوق کارگر ۹ فروردین ٩۴
پیام سال نو   سندیکای کارگران هفت تپه ۹ فروردین ٩۴
غم نان اگر بگذارد (به مناسبت نوروز۹۴)
  کمیته هماهنگی برای کمک ٢ فروردین ٩۴
بهاران خجسته باد   اتحادیه آزاد کارگران ٢ فروردین ٩۴
بیانیه تبریک سال نو و تقویم کارگری ١٣٩۴
  كانون مدافعان حقوق كارگر ٢ فروردین ٩۴
تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد   هماهنگ کنندگان طومار
بیانیه پیرامون اعتراضات معلمان کشور   اتحادیه آزاد کارگران ٣٠ بهمن ٩٣
نامۀ سرگشاده به شاهرخ زمانی و "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی"  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٢٦ بهمن
در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده
  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ... ۱ بهمن ٩٣
پیام به کارگران صنعت نفت  مشتــــــرک ۱۰ دی ٩٣
ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم
  سندیکای کارگران هفت تپه ٢٢ آبان ٩٣
در مقابل فاشیسم و راسیسم بایستیم
  شورای حمایت ... استکهلم ۱۵ آبان ٩٣
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
فراخوان برای کارزارسراسری در روز سی ام ماه مه ۲۰۱۵
  هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب... ۲٩ اردیبهشت ٩۴

یوسف آب خرابات کیست؟
  شادی رسولی ۲٩ اردیبهشت ٩۴

درباره تعیین حداقل دستمزدها سال نود و چهار
سرکوب پنهان با دستمزدهای ٧١٢ هزارتومانی

  مجموعه مطالب ۲٨ اردیبهشت ٩۴

راست می گویید، ما زیادیم!
  مشترک ۲٧ اردیبهشت ٩۴

درگرامی‌داشت پنجمین سالگرد جان‌باختن فرزاد کمانگر
  مجموعۀ از اطلاعیه، گزارش و فراخوان ٢٠ اردیبهشت ٩۴

مجمع عمومی صندوق همیاری با کارگران در ایران
هییت موسس صندوق همیاری ٢٠ اردیبهشت ٩۴

گزارش مجمع عمومی هفتم صندوق همبستگی
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ١٩ اردیبهشت ٩۳

به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او
  کمیته هماهنگی ۱٧ اردیبهشت ٩۴

در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٧ اردیبهشت ٩۴

در همبستگی با کارگران افغان در ایران
علیه سیاستهای فاشیستی خانه کارگر و جمهوری اسلامی

  اتحاد بین المللی ١۴ اردیبهشت ٩۴

به احضار و بازجویی از دبیران کانون نویسندگان ایران پایان دهید!   امضاهای جمعی ۱۳ اردیبهشت ٩۴

پیام برعلیه فاشیسم خانه کارگر جمهوری اسلامی
  اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ٩۴

قطعنامه تشکلها و نهادهای
مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه

  ١١ اردیبهشت ٩۴

چهارمین سالیاد بهزاد کاظمی (علیرضا نسب)
  اتحاد بین المللی ۵ اردیبهشت ١٣٩۴

دستگاه های مرگ آفرین را جمع کنید!!!
  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ١٧ اسفند ٩۳

فعالین بریده از چپ و در حال پیوند به ...
  محمد اشرفی ٩ اسفند ٩۳

نامۀ سرگشاده به شاهرخ زمانی و کمیته حمایت ...
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٩ اسفند ٩٣

تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی
در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد

  هماهنگ کنندگان طومار... ۵ اسفند ٩١

اطلاعیه شماره ۴۵ اذیت و آزار و تبعید
بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد

  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ۲۷ بهمن ٩٣

پنج سال شد
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ٢۵ بهمن ۹٣

گردهمآیی و بزرگداشت هوشنگ عیسی بیگلو
  مجموعه ٢٠ بهمن ٩٣

در دفاع از بهنام ابراهیم زاده
  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران ۴ بهمن ٩٣

در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده
  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ... ۴ بهمن ٩٣

در محکومیت کشتار کاریکاتوریست های فرانسوی
  مجموعه ٢٩ دی ٩٣

محاکمۀ مجدد بهنام ابراهیم زاده
نقطۀ عطف دیگری در برخورد رژیم با زندانیان سیاسی

  مشترک ۲۷ دی ٩٣

مجموعه ای از مطالب پیرامون تشکل سراسری کارگران
مجموعه ۱۱ دی ٩٣

پیام به کارگران صنعت نفت
  مشتــــــرک ۱۱ دی ٩٣

پیش بسوی اعتراضات سراسری به گرانی و تورم و حداقل مزد  اتحادیه آزاد کارگران ۱۱ آذر ٩٣

از مبارزات اتحادیه لکوموتیورانان آلمان دفاع کنیم!
  اتحاد بین المللی ٢٢ آبان ٩٣

ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم
  سندیکای کارگران هفت تپه ٢٢ آبان ٩٣

در مقابل فاشیسم و راسیسم بایستیم
  شورای حمایت ... استکهلم ۱۵ آبان ٩٣

سومین نشست ایجاد تشكل سراسری كارگری
در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز برگزار شد

  کانون مدافعان حقوق کارگر ۴ آبان ٩٣

کوبانی و درسهای تاریخی
  کمیته هماهنگی برای کمک ٢٢ مهر ٩٣

قلب ما در کوبانی می تپد
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢٠ مهر ٩٣

پیام به مردم آزادیخواه و قهرمان کوبانی
  اتحادیه آزاد کارگران ١٩ مهر ٩٣

انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران
در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه

  مشترک ١٩ مهر ٩٣

کوبانی، سنگر مقاومت
  صدیق اسماعیلی ١٢ مهر ٩٣

اطلاعیه شماره ۷٦ - رضا شهابی اینبار هم بدون
مرخصی پزشکی، از بیمارستان به زندان منتقل خواهد شد!

  کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ٣ مهر ٩٣

«کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!  اطلاعیه مشترک ٣٠ شهریور ٩٣

چاره ما کارگران در برابر اخراجها، بیکاری،
فقر و مقابله با یورش سرمایه داری "وحدت و تشکلات است"!!!
  بهنام ابراهیم زاده - شاهرخ زمانی ٣٠ شهریور ٩٣

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید پتیشن برای امضاء
  اتحاد بین المللی ٩ شهریور ٩۳

پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق
  اطلاعیه جمعی ٦ شهریور ٩۳

طبقه کارگر هیچ وقت شکست نخواهد خورد
  علی نجاتی ٦ شهریور ٩۳

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
کارگرانِ پروژه‌ای  جمعی از کارگران پروژه‌ایِ جنوب ۲٨ اردیبهشت
تاریخ جنبش کارگری ایران مقدمه و فصل اول
  ناصر پایدار ۲۴ اردیبهشت ٩۴
نظریه پردازان بی عمل، کارگران بی سر
  غلامحسین حسینی ۲۴ اردیبهشت ٩۴
کارگران، وفور مبارزه و دستاورد ناپیدا   ناصر پایدار ۱٧ اردیبهشت
تفاوت گفتمانی فعالان کارگری  رامین بهاری ۱٧ اردیبهشت ٩۴
از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانۀ کارگر
  محمد قراگوزلو ۱۴ اردیبهشت ٩۴
کارگران طبقات شناور فرهنگ کاسبکاری
  بهروز علی یاری ۵ اردیبهشت ٩۴
بررسی تحلیلی مبارزات معلمان ... (بخش اول)    (بخش دوم)
  تهیه کننده: غلامعلی حسینی ۵ اردیبهشت ٩۴
کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!
  محمد قراگوزلو ۳ اردیبهشت ٩۴
نقش کار در گذار از میمون به انسان - فردریک انگلس
  ترجمه سازمان چریکهای فدائی خلق - سهراب.ن ۳١ فروردین ٩۴
بررسی تحلیلی مبارزات معلمان از جنبش تنباکو تا کنون
  تهیه کننده: غلامعلی حسینی ۲٩ فروردین ٩۴
صلح اتمی در چند پرده!   محمد قراگوزلو ۲۰ فروردین ٩۴
این امامزاده شفا نمی دهد!   محسن حکیمی ١۵ فروردین ٩۴
اقتصاد سیاسی به زبان ساده   سهراب.ن ٨ فروردین ٩۴
مبانی روانشناسی عقیده و اخلاق  حمید پویا ٨ فروردین ٩۴
جمعبندی از اعتصابات کارگری در سال ۹۳
  سازمان فدائیان (اقلیت) ٢ فروردین ٩۴
مصاحبه با یكی از معلمان در مورد اعتراضات اخیر
  كانون مدافعان حقوق كارگر ٢ فروردین ٩۴
ملاحظاتی دریاره مسئله سوسیالیسم  حمید پویا ٢ فروردین ٩۴
اقتصاد سیاسی به زبان ساده (٢۹)   سهراب.ن ۱۱ اسفند ٩۳
درباره چند مقوله اقتصادی   حمید پویا ۱۰ اسفند ٩۳
گفتگوی کارگری  (خسرو غلامی، جوانمیر مرادی) ۵ اسفند ٩۳
از ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ آهن بافق   بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ١ اسفند ٩۳
جنبش کارگری، زیر سلطه نگرش رفرمیستی
  ماه منظر دیناروند ٢٨ بهمن ٩٣
اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و درس های آن
تعدادی از کارگران اعتصابی ایران خودرو ۴ بهمن ٩٣
وضعیت کنونی انسان   فروم - نیک جو ۴ بهمن ٩٣
نگاهی به بودجه سال ٩۴   فریده ثابتی ٢٧ دی ٩۳
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش چهاردهم)
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١۴ دی ٩٣
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با رضا کارگر مهاجر افغان در ایران
  تیکا کلاکی ۱۴ اردیبهشت ٩۴
به آنان که پس از ما به دنیا می آیند   برشت - پویان فرد ٣ فروردین
گفتگو با پرویز قلیچ خانی   راديو همبستگی ۱ اسفند ٩٣
کوبانی، سنگر مقاومت   صدیق اسماعیلی ١٢ مهر ٩٣