افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از اخبار، گزارشات و اطلاعیه


سندیکای کارگران واحد                                                                                         سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹


برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران

نیشکرهفت تپه، هپکو، آذر آب و دیگر بخش های کشور را محکوم می کند

با شدت گرفتن اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه،هپکو و آذر آب اراک، عوامل امنیتی، قضایی دست به سرکوب گسترده کارگران معترض زده‌اند. تعدادی از این کارگران در زندان محبوس‌اند و تعدادی دیگر از کارگران با وثیقه‌های سنگین از سوی دادگاه انقلاب موقتا آزاد هستند.
سرکوب کارگران چنان افزایش یافته که حتی چند تن از کارگران نیشکر هفت تپه را که برای دیدار با نمایندگان مجلس به تهران می‌رفتند در جاده خرم آباد توسط پلیس امنیت بازداشت شدند. صاحبان سرمایه و قدرت برای متوقف کردن حق‌خواهی کارگران، وقیحانه از تمام امکانات نیروهای امنیتی و پلیس بهره می‌برند.
سرکوب کارگران در حالی صورت می‌گیرد که فقر و گرانی و تورم در جامعه بیداد کرده است و هرروز گرانی افسارگسیخته سفره کارگران و حداقل بگیران را خالی تر و کوچک تر از روز قبل می‌کند. به رغم اینکه حقوق کارگران و مزدبگیران امروز یک چهارم هزینه‌های زندگی را هم نمی‌تواند تامین کند، کارگران نیشکر هفت تپه و آذرآپ و هپکو همین حداقل حقوق را هم با تاخیر چندین ماهه دریافت می‌کنند و هر جا هم که صدای اعتراض کارگران بلند شود سیستم امنیتی، قضایی با تمام قوا و امکانات در خدمت کارفرماها و دولت، در صدد خاموش کردن صدای کارگران است و از هیچ امکانی برای خفه کردن صدای بحق کارگران دریغ نمی‌کند.
در چهل سال گذشته بیشترین زیان را کارگران و فرودستان دیده‌اند. حتی در دوره جنگ وسپس تحریم ها، هر چقدر سفره کارگران خالی تر شد در ازای آن صاحبان سرمایه قدرتمند تر و ثروتمند تر شدند بطوری که میانگین شکاف طبقاتی امروز در کشور بی‌سابقه است.
متاسفانه درحال حاضر ده‌ها فعال کارگری یا در زندان هستند و یا با پرونده سازی های سنگین منتظر صدور و اجرای احکام ظالمانه و ناعادلانه هستند تا شاید با این روند صدای میلیونی کارگران را خفه کنند. با خصوصی سازی سرمایه‌های کشور را به تاراج برده‌اند و کارخانه‌های بزرگ و مهمی نظیر نیشکر هفت‌تپه و هپکو، آذرآب و... را که از نظر تولید در خاورمیانه مطرح بودند را به ورشکستگی کشانده‌اند و کارگرانی چون اسماعیل بخشی را که مخرب بودن سیاستهای خصوصی سازی و بی لیاقتی مدیران را فریاد زد به اتهام های واهی به زندان کشاندند و از سر استیصال شوهای تلویزیونی ورشکسته برای گمراه کردن مردم براه انداختند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خود طعم تلخ سرکوب زندان و پرونده سازی و نمایش‌های تلویزیونی از سوی نهادهای امنیتی و صاحبان قدرت را سالیان سال چشیده و با این وجود تا امروز همچنان از حقوق کارگران دفاع کرده است و اتحاد و همبستگی را بخوبی تجربه کرده است. پس به کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو و آذرآپ نوید می‌دهد در صورت همبستگی و اتحاد قطعا به خواسته‌های بحقتان خواهید رسید. ما باید این واقعیت را بپذیریم که کارگران باید روی خودشان و ایستادگی و مقاومت شان حساب کنند، چرا که در چهل سال گذشته ثابت شده است که هیچ اراده و برنامه اقتصادی تاکنون چه از طرف حاکمیت و چه از طرف دولت‌های مختلف برای سامان دادن به وضعیت اسفبار معیشتی کارگران وجود نداشته و نخواهد داشت و هرگز روزی نبوده است که از روز قبل وضعیت مزدبگیران و کارگران بهتر شده باشد بنا به درک همین وضعیت، کارگران باید بسوی ایجاد تشکیلات مستقل از کارفرماها و دولت و نهادهای دولتی همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حرکت کنند تا سازمان یافته برای معیشت و زندگی بهتر تلاش نمایند.
سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه تعقیب و زندان و پرونده سازی علیه کارگران، معلمان و حامیان طبقه کارگر را محکوم می‌کند و خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*****************

سندیکای کارگران واحد: آزادی تعدادی از حامیان کارگری از زندان را شادباش می گوید

ساعاتی قبل عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگا‌ن روزجهانی کارگر بعد از ۱۷۹ روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
همچنین سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فر، امیر امیرقلی از حامیان کارگری و اعضای نشریه گام با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند، مورد استقبال جمع کثیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، فعالین کارگری و دانشجویی قرار گرفتند.
ندا ناجی دیگر بازداشتی روز جهانی کارگر همچنان بطور بلاتکلیف در زندان بسر میبرد و ازسوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای این فعال مدنی نوبت رسیدگی گذاشته شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد آزادی این حامیان کارگری را شادباش میگوید و خواستار آزادی ندا ناجی تنها بازداشت شده روز جهانی کارگر و اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و عسل محمدی از حامیان کارگران نیشکر هفت تپه می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - ۴ آبان ۹۸

*****************

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی پرونده سازی و صدور احکام ظالمانه برای اعضای سندیکا را محکوم می کند

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار شده است و روز شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۹ صبح در بازپرسی شعبه دوم حضور خواهد داشت.
حسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم از دیگر اعضای سندیکا و چند تن از دیگر حامیان کارگر پس از بازداشت در جریان تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل مجلس به احکام سنگین زندان، شلاق و تبعید محکوم شده‌اند. آنیشا اسدالهی مدرس زبان انگلیسی که با قرار وثیقه موقتا آزاد می‌باشد یکم آبان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فراخوانده شده است و عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری از حامیان حقوق کارگران که در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر بازداشت شده‌اند ظالمانه و بر خلاف رویه جاری قضایی با گذشت بیش از پنج ماه به رغم اینکه وثیقه سنگین خواسته شده را تامین کرده‌اند اما بصورت کاملا غیرقانونی دستگاه قضایی از پذیرش وثیقه و آزادی‌شان جلوگیری کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشارهای پلیسی-امنیتی- قضایی علیه اعضای سندیکا را شدیدا محکوم می‌کند و خواستار توقف پرونده سازی علیه اعضای سندیکا و آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، کارگران زندانی نیشکر هفت تپه، معلمان زندانی و حامیان کارگران دربند می باشد.

لینک کانال

t.me/vahedsyndica

https://t.me/vahedsyndica/3322

*****************

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ:

فعالان کارگری بازداشتی را بدون قید و شرط آزاد کنید

به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) که بیش از ۹۳۰ هزار کارگر را در نروژ نمایندگی می کند این نامه را در اعتراض به نقض حقوق اتحادیه های کارگری در کشور شما می نویسد. تعداد قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران در رابطه با فعالیت های کاملا برحق و قانونی اتحادیه ‎ای با اذیت و آزار، دستگیری و بازداشت روبرو شده اند.
ال-او-نروژ در سالهای اخیر از نزدیک شاهد مبارزات کارگران در ایران برای تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل و کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری و اعتراض به عدم پرداخت مزدها و نقض دائم حقوق پایه ای اتحادیه ای و حقوق بشر کارگران بوده است.. ال-او-نروژ تاکنون بارها به دولت ایران برای اذیت و آزار و بازداشت و شکنجه فعالین اتحادیه ای انتقاد کرده و در این رابطه این دولت را محکوم کرده است.
اخیرا نیز مجددا اخبار زیادی درباره اذیت و آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدست ما رسیده است. ما همچنین مطلع شدیم که برخی فعالین کارگری در زمان بازداشت شدیدا شکنجه شده اند.
اسماعیل بخشی، نماینده شناخته شده کارگران نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او در زندان اوین محبوس است. اتهامات علیه او شامل “نشر اکاذیب”، “توهین به رهبر معظم”، و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” می باشند. او اعلام کرده است که پس از دستگیری اولش در نوامبر ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. سپیده قلیان که همزمان با آقای بخشی در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شده بود، تائید کرده است که هر دوی آنها بدنبال دستگیری مورد شکنجه قرار گرفتند.
محمد خنیفر، از کارگران نیشکر هفت تپه، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است.
حامیان حقوق کارگران و روزنامه نگاران مستقل سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی فرد در شعبه ٢۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. آنها به اتهام حمایت کردن و گزارش دادن درباره اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ هر یک به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده اند. همه آنها به دلیل حمایت و گزارش از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ بازداشت و زندانی شده اند.
حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در تجمع روز جهانی کارگر(اول ماه مه) دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. او به ا”جتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” متهم شده است. در ضمن در مورد اتهام “اخلال در نظم عمومی” پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.
سید رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شد و پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان تعزیری، دو سال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.اتهامات او؟ اقدام علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “ایجاد اخلال در نظم عمومی” می باشند.
عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، از روز جهانی کارگر(اول ماه مه ۲۰۱۹) در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. خانم عاطفه رنگریز در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری از روز کارگر (اول مه ۲۰۱۹) در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.
خانم ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، که از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است، با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی وی ممانعت می شود. ایشان اخیرا نیز مجددا مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفته است.
خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از ٢٩ روز موقتاً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.
ال-او-نروژ اعتقاد دارد که دولت ایران از قوانین به اصطلاح “امنیت ملی” برای توجیه سرکوب فزاینده فعالیت های برحق و قانونی اتحادیه ای کارگران و جلوگیری از داشتن وکیل مدافع مناسب برای قربانیان این سرکوب استفاده می کند. این رفتار برای بازداشت شدگان و خانواده هایشان عواقب وخیمی داشته است و برای جامعه و اقتصاد ایران هم شدیدا زیان آور بوده است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) از شما ، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مصرانه درخواست می کند که در این موارد مداخله نمایید و از مقامات مربوطه بخواهید:
همه فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران که در سراسر کشور بازداشت شده اند را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نموده و اتهامات وارد علیه آنها را ملغی نمایند .
سرکوب کارگران و اعضای اتحادیه های کارگری پایان بگیرد و به آزادی ایجاد تشکل (آزادی انجمن) و حق سازمان یابی کارگری مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار احترام گذاشته شود. تا زمانیکه دولت ایران از رعایت حقوق شناخته شده بین المللی اتحادیه ای و دیگر حقوق بنیادی کارگران که این دولت هم با عضویت در سازمان جهانی کار به آنها متعهد شده سر باز می زند، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری که ال او-نروژ نیز بخشی از آن است به اعتراضات عمومی خود علیه این سرکوب غیرقابل قبول و شرم آور ادامه خواهد داد.

با احترام؛ راجر ه. هایملی، نایب رئیس دوم، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ / ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹- اسلو

*****************

احکام صادره زندان و شلاق علیه نمایندگان

کارگران نیشکر هفت تپه و فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم.

درحالی شاهد محکومیت های سنگین وظالمانه علیه نمایندگان کارگران هفت تپه و فعالین کارگری و مدنی هستیم، که نآکارآمدی مدیریت اجرائی در کشور باعث از بین رفتن حداکثری قدرت خرید کارگران و فرودستان شده است بطوری که حقوق کارگران امروز تامین کننده حتی، حداقل ترین هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن ودرمان نمی باشد.
تورم وگرانی افسارگسیخته و فساد های گسترده و رانت مسئولین، زندگی سخت و مصیبت باری را برای کارگران زحمتکش رقم زده است و مسئولین ومدیران اجرائی بجای پاسخگوئی به بی عدالتی هایی که در مورد کارگران صورت میگیرد از جمله عدم پرداخت دستمزد حداقلی که تا ماهها از سوی کارفرماها پرداخت نمیشود و فاصله دستمزد کارگران با هزینه های حداقلی زندگی، سر به فلک کشیده است.
اما باز هم بجای دادخواهی و رسیدگی به فریاد اعتراض کارگران که چیزی جز حقوق عقب افتاده شان نبوده، متاسفانه کارفرما و عوامل امنیتی و سیستم قضائی با بهره برداری از امکاناتی که دراختیار دارند‌ در صدد خاموش کردن صدای اعتراض کارگران وجامعه مدنی، اقدام به صدور احکام ظالمانه و ناعادلانه علیه این فعالین می کنند که اخیرا درمورد اسماعیل بخشی ازسوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ۱۴سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر ۶ سال زندان و سپیده قلیان ۱۸سال و اعضای نشریه گام هرکدام ۱۸سال زندان صادر شده است.
در همین زمینه درماه گذشته تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله آقایان حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم، مرضیه امیری، نسرین جوادی، عاطفه رنگریز و ناهید خداجو از حامیان کارگران دراعتراض به وضعیت سخت معیشتی کارگران ازسوی دادگاه انقلاب به حبس های سنگین وناعادلانه محکوم شدند که در حال حاضر منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اینگونه احکام ظالمانه و غیرانسانی را قویا محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان کارگری و روزنامه نگار و فعالین مدنی است و ازسیستم امنیتی و قضایی میخواهد بجای تعقیب کارگران و نمایندگان آنان، بهتراست عاملین فساد و رانت گسترده که باعث فقر و تورم و بیکاری و افزایش جرم و بزهکاری را درجامعه فراهم کرده مورد تعقیب وبازداشت و زندان قرار دهند. (https://t.me/syndicaTASAVIR/174)

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۲ شهریور ۹۸

t.me/vahedsyndica


*****************

اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان خواهان لغو

احکام زندان و شلاق برای کارگران و حامیان حقوق کارگران در ایران شد

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
به افراد و مسئولین مربوطه

من این نامه را در اعتراض به احکام زندان درازمدت و شلاق که از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانی علیه فعالین کارگری و مدافعین حقوق کارگران در سراسر کشور صادر شده است می نویسم.
بسیاری از فعالین کارگری و مدافعان حقوق کارگران هم اکنون در سراسر کشور تحت تعقیب و در زندان به سر می‎برند و تعدادی از آنها در روزهای اخیر بر اساس اتهامات امنیتی ساختگی با احکام ناعادلانه، شدید و غیرقابل قبول زندان‎های درازمدت و احکام غیرانسانی شلاق مواجه شده اند.
اسماعیل بخشی، شناخته شده ترین نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، که در زندان اوین محبوس است به اتهام نشر اکاذیب، توهین به ولی فقیه، و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۴ سال زندان تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او گزارش داده است که پس از دستگیری اولش در نوامبر ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. سپیده قلیان که همزمان با بخشی در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شده اظهارات بخشی مبنی بر شکنجه را تائید کرده است.
محمد خنیفر ، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است.
حامیان حقوق کارگران و روزنامه نگاران مستقل سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی‎فرد در شعبه ی ٢۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام حمایت کردن و گزارش دادن درباره اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ هر یک به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده اند.
حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شده و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. در ضمن در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.
آقای سید رسول طالب مقدم دیگر عضو سندیکا که که در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شده و پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ی ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام وایجاد اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
خانم عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، از روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. خانم عاطفه رنگریز در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.
خانم ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، که از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است، با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی وی ممانعت می شود. ایشان اخیرا نیز مجددا مورد باز جویی و تحقیقات قرار گرفته است.
خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از٢٩ روزموقتاً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.
این احکام شدید که در دادگاه‎هایی ناعادلانه علیه نمایندگان کارگران و زنان جوانی صادر شده‎ که کاری جز دفاع از حقوق پایه ای کارگران انجام نداده اند شدیدا نگران کننده و تاسف‎بار هستند.
اعتراضات روز جهانی کارگر و اعتصابات کارگران نیشکر و دیگر اعتصابات اخیردر ایران همگی علیه خصوصی سازی، مزدهای پرداخت نشده ، مزدهای زیر خط فقر ، فساد ، اختلاس و سرکوب حقوق جهانشمول کارگران در این کشور صورت گرفته اند.
ما با جنبش کارگری ایران که خواهان لغو این احکام شدید است همصدا هستیم و از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که به دستگیری و سرکوب فعالین کارگری، معلمین، و روزنامه نگاران مستقل در ایران خاتمه دهد. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم. احکام غیرانسانی شلاق باید در همه موارد متوقف شوند. حقوق جهانشمول کارگران و حقوق بشر از جمله آزادی تجمع، حق سازمان‎یابی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات باید رعایت شوند.

در همبستگی، د‌بیر کل

https://t.me/vahedsyndica/3270
http://vahedsyndica.com/archive/3564


*****************

سندیکای کارگران شرکت واحد صدور احکام قرون وسطایی

شلاق، زندان و تبعید علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را قویاً محکوم می کند

در اقدامی سرکوبگرانه و به‌جای پاسخ به مطالبات برحق کارگران، تجمع اعتراضی و برحق کارگران مقابل مجلس در روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت ٩٨) که در اعتراض به وضعیت افسار گسیخته‌ی معیشتی و اعتراض به فقر و فلاکت روزافزون برای کارگران برگزار شده بود، با یورش عوامل امنیتی به تجمع کارگران حدود پنجاه تن از شرکت کنندگان در این تجمع بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان، هفت تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به اسامی آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، سید رسول طالب مقدم، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، محمد اصلاغی و اسداله سلیمانی بودند. ازمیان بازداشت شدگان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران:
آقای حسن سعیدی که پس از ٣٣ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه‌ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد، در شعبه‌ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. در ضمن در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.
آقای سید رسول طالب مقدم دیگر عضو سندیکا که پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد، در شعبه‌ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و ایجاد اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر:
خانم عاطفه رنگریز از حامیان حقوق کارگری با گذشت ۱۳۲ روز همچنان در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. ایشان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری با گذشت ۱۳۲ روز همچنان در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است. خانم ندا ناجی که از حامیان حقوق کارگری می باشد، نیز با گذشت ۱۳۲ روز بازداشت، با وجود صدور قرار وثیقه اما از آزادی وی ممانعت می شود و بلاتکلیف در زندان اوین محبوس می باشد. اخیرا از ایشان مجددا باز جویی و تحقیقات صورت می گیرد.
خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از ٢٩ روز موقتا با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.
علاوه بر نامبردگان، تعدادی از بازداشت شدگان در روز جهانی کارگر به احکام تعلیقی زندان و شلاق محکوم شده اند و تعداد دیگر نیز در نوبت محاکمه و یا صدور حکم قرار دارند و بدین ترتیب این موج سرکوب علیه کارگران و فعالین کارگری و حامیانشان در شکل های مختلف ادامه دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام صادره علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را قویاً محکوم می کند و نسبت به تداوم برخوردهای پلیسی، امنیتی، قضایی با اعتراضات برحق و بدیهی کارگران، معلمان، فعالین کارگری و حامیان آنها و منجمله روزنامه نگاران و دانشجویان هشدار می دهد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، همچنین کارگران، فعالین کارگری و معلمان زندانی در سراسر کشور و لغو احکام صادره و توقف محاکمه آنان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۸ شهریور ۹۸

https://t.me/vahedsyndica/3261
http://vahedsyndica.com/archive/3533


*****************

محکومیت ظالمانه شلاق، زندان و تبعید برای سید رسول طالب مقدم از بازداشتی های روز جهانی کارگر

سید رسول طالب مقدم راننده شرکت واحد در خطوط بی آر تی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، دوسال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی و همچنین دو سال محرومیت از استفاده تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در دستجات و احزاب و گروهای سیاسی و اجتماعی گردیده است.
در متن رای، گزارشات سازمان اطلاعات سپاه همچنین گزارشات وزارت اطلاعات مبنای صدور چنین رای قرون وسطایی و ظالمانه قرار گرفته است.
آقای رضایی وکیل ایشان اعلام داشتند به حکم صادره اعتراض خواهند کرد.
حسن سعیدی دیگر عضو سندیکا از سوی همین شعبه محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند گردید

*****************

حکم ظالمانه پنج سال زندان برای حسن سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

آقای حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری به پنج سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند نظیر تلفن همراه هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد. صدور این رای ظالمانه در حالی است، که فعالیت های ایشان در دفاع از معیشت و حقوق کارگران بوده است. برای جلوگیری از فعالیت های حق طلبانه سعیدی، ایشان از سال ۸۴ تاکنون بارها با پرونده سازی از کار اخراج شده و آخرین بار در سال ۹۱ از کار اخراج شده است.
وکیل ایشان آقای سید مصطفی رضوی اعلام کرده نسبت به این رای در دادگاه تجدید نظر اعتراض خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صدور آراء قضایی محکومیت برای اعضای سندیکا و دیگر فعالین مدافع حقوق کارگران و معلمان را محکوم می کند و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان می باشد.
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
http://vahedsyndica.com/archive/3513

*****************

شنبه ۲۶ مرداد دادگاه حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد

امروز شنبه بیست و ششم مرداد دادگاه آقای حسن سعیدی عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد. وکیل دادگستری آقای مصطفی رضوی در جلسه دادگاه به دفاع از ایشان پرداخت. امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو سندیکا بود.
سعیدی در تجمع روز جهانی کارگر بهمراه حدود پنجاه تن دیگر بازداشت شد و پس از ۳۳ روز بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ اوین تا پایان رسیدگی به پرونده با وثیقه سیصد و سی میلیون تومانی آزاد گردید. فعالیت های ایشان دفاع از حقوق کارگران بوده است اما به اتهام اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور مورد محاکمه قرار گرفته است.
از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری همچنان در زندان هستند و دادگاه با آزادی موقت آنان به قید وثیقه موافقت نکرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و محاکمه شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر را محکوم می کند و خواهان آزادی تمامی بازداشت شدگان و توقف تعقیب امنیتی-قضایی بازداشت شدگان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۶ مرداد ۹۸

*****************

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود

درخواست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از رئیس جمهور برای لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی همچنین بازگشت بکار پنج تن دیگر اعضای سندیکا آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری

١۵ فوریه ۲۰۱۹
رئیس جمهور محترم، آقای روحانی

به نمایندگی از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با بیست میلیون عضو در صنایع حمل و نقل در سرتاسر دنیا، و متعاقب نامه پیشین به تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹، این نامه را بابت نگرانی فوری و اضطراری خود برای امنیت و آزادی داوود رضوی و ابراهیم مددی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هستند، می نویسم.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، دوشادوش دیگر بخشهای جنبش جهانی اتحادیه های کارگری، از آوریل ۲۰۱۵ پیگیر پرونده ی رضوی و مددی بوده اند، که به شکلی ناعادلانه در حین آماده سازی مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند . هر چند این دو نفر امروز بیرون از زندان هستند، اما احکام به شدت سنگین پنج ساله در انتظار آنان است. این مساله این دو کارگر را، در فضایی ناامن و غیرقابل قبول قرار داده است و آشکارا اعمال فشار دیگری را علیه این اتحادیه کارگری ایجاد کرده است. بنابرین از شما درخواست دارم که فوری مداخله نموده که اطمینان حاصل شود کلیه احکام ناعادلانه و تمام اتهامات علیه آنها لغو گردد.
آی تی اف به شدت نگران خطر زندانی شدن ابراهیم مددی است چرا که او از مشکلات سلامتی متعددی از جمله پروستات، فشار بالای خون، دیابت و مشکل شنوایی رنج می برد.
آی تی اف همچنین شدیدا نگران موقعیت پنج عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری – که نخستین زن راننده شرکت واحد بوده است- می باشد که به خاطر فعالیت های سندیکایی شان همچنان در وضعیت اخراج از کار قرار دارند. بنابراین فدراسیون از شما به عنوان رئیس جمهور، و نیز وزیر کار، درخواست میکند که اقدامات لازم را برای بازگرداندن آنها به کار سابق و یا مشاغل همتراز در شرکت اتوبوسرانی انجام دهید .
همانطور که مستحضرید آی تی اف همچنان به رصد نقض حقوق کارگران در ایران ادامه می دهد. دولت شما یکی از اعضای هیات مدیره سازمان جهانی کار است و متعهد به تضمین آزادی تشکل و نیز محافظت از فعالین سندیکایی و کارگران بر مبنای مقاوله نامه های بنیادین این سازمان می باشد.
من سپاسگزار خواهم بود اگر شما این وظایف بسیار جدی را به نهادهای دولتی ایران یادآوری کنید؛ و فراتر از آن، در جهت به رسمیت شناختن این مسئولیت، از شما درخواست می کنم تمامی کارگران و فعالین اتحادیه های کارگری زندانی را که به خاطر دفاع از حقوق مشروع خود زندانی شده اند، را بدون قید و شرط آزاد کنید.

ممنون از توجه شما، من منتظر پاسخ شما خواهم بود
با احترام
استفان کاتن، دبیر کل

رونوشت:

عالی‌جناب آیت‌الله حاج سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، contact@leader.ir
جناب آقای حمید بعیدی‌نژاد، سفیر فوق ‌العاده و تام ‌الاختیار، سفارت جمهوری اسلامی ایران، iranemb.lon@mfa.gov.ir
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران – شورای عالی حقوق بشر، info@humanrights-iran.ir
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، iran@un.int
آقای گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار (ILO)، ryder@ilo.org

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Email: vsyndica@gmail.com

Website: www.vahedsyndica.com

Telegram: @vahedsyndica

*****************

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود

از تداوم سرکوب فعالان کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام کرد

اول فوریه ۲۰۱۹
آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران
آقایان گرامی:

به نمایندگی از طرف اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در سطح کشوری و اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (انتاریو)، ما نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات اخیر به فعالین کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام و آن را شدیدا محکوم می کنیم. به عنوان بزرگ ترین اتحادیه کارگری کانادا با ۶۸۰ هزار عضو در سراسر کشور، که شامل ۲۷۰ هزار عضو در انتاریو می شود، ما از سنتی قوی در برقراری پیوند و همبستگی بین کارگران در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، برخورداریم. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا اخیرا از قطعنامه اضطراری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( آی تی یو سی) مبنی برخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دیگر کارگران و دانشجویان زندانی اعلام حمایت کرده است.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ در جریان اعتصاب کارگران نیشکر ( هفت تپه) دستگیر شدند. خبر آزادی آنان به قید وثیقه در دسامبر ۲۰۱۸ از نگرانی ما کاست. اما از شنیدن گزارشات هولناک مبنی بر شکنجه شدن آنان به دست نیروهای انتظامی و مقامات وزارت اطلاعات در شهرهای شوش و اهواز، شدیدا مضطرب گشتیم. در حال حاضر، پس از مطلع شدن از دستگیری مجدد آنان در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ ما نگران امنیت آنان می باشیم.
ما معتقدیم که این فعالین به خاطر اینکه تصمیم گرفتند در مورد شکنجه های خویش در حین بازداشت رو به جامعه و عموم صحبت کنند، مجددا دستگیر شده اند. تلاش برای بی اعتبار کردن افشاگری این فعالین با پخش اعترافات دروغین از کانال تلویزیون دولتی ( صدا و سیما ) درست یک روز پیش از دستگیری مجدد آنان صورت گرفت. باور عمومی این است که این " اعترافات" از طریق تهدید ، ضرب و شتم و شکنجه بدست آمده است. سازمان عفو بین الملل در بیانه مطبوعاتی خویش و گزارش های اخیرش تایید می کند که بازداشت شدگان مجبور بوده اند "اعتراف" کنند در تبانی با گروه های مارکسیستی و کمونیستی خارج از کشور می خواسته اند نظام سیاسی را از طریق اعتصاب و تظاهرات سرنگون کنند.
ما همچنین عمیقا نگران امنیت و آزادی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، بویژه همکاران خود رضا شهابی و حسن سعیدی، هستیم که در این به اصلاح "مستند" به عنوان شرکت کنندگان در"طراحی سوخته" مورد هدف قرار گرفته اند.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از مبارزات کارگران در ایران برای حق تشکل و علیه خصوصی سازی، فساد مالی وعدم پرداخت به موقع دستمزد ها حمایت می کند، و در عین حال همچنین خواهان پایان یافتن تحریم های اقتصادی دولت امریکا علیه ایران می باشد. جلوه دادن کارگران و رهبران سندیکایی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی و جرم دانستن ارتباطات عمومی و همبستگی بین المللی بین کارگران در نقاط مختلف جهان، همگی به معنای نقض حقوق به رسمیت شناخته شده کارگری و انسانی در سطح بین المللی می باشند.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از دولت ایران می خواهد که برای انجام اقدامات مشخص و فوری زیر قدم بر دارد:
۱. اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و دیگر کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی در ایران را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند؛
۲. به اذیت و آزار و تحت تعقیب قرار دادن کارگران و فعالین سندیکایی در ایران از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان ایران، کارگران فولاد اهواز پایان دهد؛
۳. به اذیت و آزار فعالین کارگری و اجتماعی زندانی و اعتراف گیری اجباری از زندانیان سیاسی پایان دهد. همه اعتراف های اجباری باید باطل و بی اعتبار اعلام شوند؛
۴. یک هیئت تحقیق عمومی، شامل وکلای مستقل و مدافعان حقوق کارگران و حقوق انسانی، ایجاد گردد تا بطور مستقل و شفاف اتهامات مبنی بر اعمال شکنجه و بد رفتاری نسبت به فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی را بررسی کند و نقض کنندگان حقوق انسانی را بر اساس آن مجازات نماید؛ و
۵. حق تشکل و حق اعتصاب کارگران در بخشهای دولتی (عمومی) و خصوصی را بر مبنای استاندارد های بین المللی کار مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را کاملا رعایت کند و به آن احترام بگذارد.

با احترام،
مارک هانکوک؛ رئیس کشوری
فرد هان، رئیس اونتاریو.

رونوشت:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران - شورای عالی حقوق بشر
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل،
هلن لاوردیه، نماینده مجلس، نماینده امور خارجه از حزب نیو دمکرات کانادا
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
فدراسیون بین المللی کارگران خدمات عمومی (پی اس آی)
کنگره کار کانادا (سی ال سی)
فرید پرتوی و زولوما یانگ، روسای مشترک، کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*****************

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل: شکنجه و اعتراف گیری اجباری را متوقف کنید!

علی نجاتی و اسماعیل بخشی را آزاد کنید! آزادی و امنیت اعضای آی تی اف در سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران را تضمین کنید

http://vahedsyndica.com/archive/3429
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
خیابان پاستور، میدان پاستور
تهران، جمهوری اسلامی ایران

از طریق ایمیل: rouhani@csr.ir، media@rouhani.ir
شماره مرجع ما: OGS/SMC/sz
25 ژانویه 2019
جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم،
از طرف ۲۰ میلیون عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اتحادیه ‌های کارگری صنعت ترابری در سرتاسر جهان، نگرانی عمیق خود از رفتار مقامات ایرانی با اعضا و فعالان اتحادیه های کارگری را به آگاهی شما می‌رسانم.
باخبر شدیم که در روز شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ سازمان صدا و سیما، مستندی با عنوان «طراحی سوخته» پخش کرده است که از این طریق به غلط قصد داشته اند مبارزات مشروع کارگران «نیشکر هفت‌تپه» و دیگر کارگران ایران را نه تنها با احزاب اپوزیسیون خارج از ایران بلکه همچنین با منافع ایالات متحده آمریکا و اسراییل مرتبط نشان دهند. اتهام دوم به دلیل هدف گرفتن اتحادیه‌ های کارگری، اهانت‌آمیز است.
ما بر این باوریم که بخشی از اطلاعات منتشر شده در این مستند ممکن است از اعترافات اجباری کارگران بازداشتی خوش نامی همچون علی نجاتی و اسماعیل بخشی به دست آمده باشد. اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که این اعترافات از طریق تهدید، ضرب و شتم و شکنجه گرفته شده است. چنین مواردی که نقض حقوق ابتدایی انسانی می باشند باید فوری پایان یابند. از شما می‌خواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیان را هرچه زودتر آزاد کنید.
«فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل» (ITF) به شدت نگران تمام اعضای وابسته به آی تی اف در سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران (سندیکای واحد) و به ویژه رضا شهابی و حسن سعیدی است، که مطلع شده ایم به نادرست در این به اصطلاح مستند به عنوان بخشی از «طرح شکست خورده» در جریان اعتصاب معرفی شده‌اند. از شما می‌خواهیم که تضمین‌های فوری را برای حفظ آزادی و امنیت آنها ارائه کنید و منتظر دریافت این تضمین‌ها از سوی شما می باشیم.
ITF به پیگیری مساله نقض مستمر حقوق کارگران در ایران ادامه می‌دهد و به دولت ایران یادآوری می‌کند که، شما به عنوان عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار و طبق مقاوله نامه های بنیادین آی ال او، موظف به تضمین آزادی تشکل و محافظت از فعالان اتحادیه‌ های کارگری و کارگران هستید.
توسل به شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری علیه فعالان اتحادیه‌های کارگری نه تنها آشکارا مغایر حقوق اولیه انسانی بلکه ناقض اصول و پرنسیب های اساسی ILO است. علاوه بر تضمین‌های پیش-گفته، مایل هستم که از دیدگاه شما در این باره آگاه شوم.
از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پاسخ شما هستم.
با احترام،
استیفن کاتن (Stephen Cotton) دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

رونوشت: عالی‌جناب آیت‌الله حاج سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، contact@leader.ir
جناب آقای حمید بعیدی‌نژاد، سفیر فوق ‌العاده و تام ‌الاختیار، سفارت جمهوری اسلامی ایران، iranemb.lon@mfa.gov.ir
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران - شورای عالی حقوق بشر، info@humanrights-iran.ir
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، iran@un.int
آقای گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار (ILO)، ryder@ilo.org

*****************

در جواب نوشته محفل سندیكای واحد در رابطه با

مستند طراحی سوخته و اعلام برائت اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی

در مستند طراحی سوخته نام دو فعال اصلی محفل جعلی سندیكا نیز آمده است.
همكاران بسیاری در سندیكا با دیدن این نوشته برایشان سوالات بسیاری مطرح شد كه ما را بر آن داشت تا با نظر هیئت مدیره این اطلاعیه را منتشر کنیم حرکات این محفل مانند همیشه ، بجای برخوردی منطقی ،تنها در دفاع از اعمالشان بر آمدند كه واقعا تنها باید به آن وقاحت گفت.
هر كارگر شریفی در این جامعه سالها است كه مرزبندی خود را با این نوع مسائل اعلام كرده است.
این محفل که نه در محیط كار هستند و نه ربطی به مشكلات كارگران هفت تپه دارندبجای آن كه دخالت جریانات خارج در امور كارگری را محكوم كند تنها دیگران را به شعار همیشگی جریانات معلوم الحالی رجوع می دهد كه بر روی صفحه اینترنتی خود می نویسند و كپی آن نوشته ها را جاعلین آورده اند كه: "سندیكا از ابتدای تشكیل خود تا به امروز همواره تلاش كرده است با حفظ استقلال از دولتها، كارفرمایان و سرمایه داران و كلیه جریانات سیاسی بر مبنای منفعت كارگران شركت واحد و مطالبات مشترك كارگران...." دو فرد نام آورده شده باید توضیح می دادند كه ؛ اشتباه كردیم در امور داخلی سندیكایی دیگر دخالت كردیم، ما نباید برای آنها تلگرام درست می كردیم، چرا مطالبی دروغین به زبان انگلیسی تحت نام دو سندیكا در می آورید؟شما كه فارسی هم بلد نیستید و رهبران واقعی هفت تپه را زیر سوال بردید و با مشاركت كارفرما در هفت تپه خواستار جلب كارگر هفت تپه شدید، همان كاری كه با فعالین شركت واحد كردید ووووو
این افراد با دروغ و خود بزرگ بینی كار را به جایی رسانده اند كه كارگران هفت تپه باید جواب آنرا بدهند.
این افراد با شركت اشان در انتخابات شورای اسلامی راه را برای شورای اسلامی كار در هفت تپه باز كردند و هیچگاه نقدی به بزرگترین خیانت اشان به تاریخ مبارزات تشكل مستقل در بیست سال گذشته ندارند.
این افراد برای سركوب تشكل مستقل كارگری محلل نهادهای امنیتی شدند و هنوز هم ادعا دارند ما بر علیه خصوصی سازی مبارزه می كنیم.آیا گرفتن مدال افتخار (رضا شهابی) كارفرمای نمونه از ربیعی مبارزه با خصوصی سازی است؟
كارگران شركت واحد می دانند كه این افراد در كنج امنیت قرار دارند و همانند سفر بی حاشیه به خارج کشور و ۱ دستگیری چند ساعته اشان نه خطری هستند و نه نیرویی جدی! اما ما همراه با كارگران مطمئن هستیم كه مدعیان حمایت كارگری باید به خواست كارگران اهمیت دهند و اول بدانند كه كارگران نیازشان چیست و دست از كانالیزه كردن مبارزات كارگران ایران بردارند.
مبارزات كارگران ایران در مسیر واقعی و طبقاتی در حركت است و ما نیازی به حامیان منفعت طلب معلوم الحال نداریم.
مبارزه ما با جریان نئو لیبرالیسمی است كه می خواهد جنبش مستقل کارگری كارگری را از بین ببرد و خصوصی سازی و برده داری مدرن را عادی كند.
ما بارها اعلام كرده ایم كه اعضای هیئت مدیره سندیكا باید منتخب مجمع عمومی كارگران شاغل در شركت واحد اتوبوس رانی باشند ، متاسفانه عده ای با تفکرات غلط از نام این سندیكا جهت منافع شخصی سواستفاده می كنند مکررا اعلام می کنیم هر گونه اطلاعیه از طرف هر شخصی یا گروهی مجعول تحت نام سندیكا غیر واقعی و مغایر با قوانین سندیکایی چه در ایران و چه در عرصه بین المللی است و نظرات تجمیع شده اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی از طریق کانال تلگرامی @syndicavahed1 و ایمیل آدرس syndicavahed@gmail.com به اطلاع عموم می رسد سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ارج نهادن به مبارزات واقعی کارگران، حمایت همه جانبه خود را از تمام کارگران بالاخص کارگران شرکت واحد اعلام می دارد و متذکر می شویم کلیه مطالب متناقض و غلو آمیز تعدادی کارگر نما، با اصول سندیکایی مغایر می باشد .

با امید به گسترش صداقت در تمام جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن ۹۷

*****************

نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران

بخش خبری "بیست و سی" شبکه دو صدا و سیما با پخش نمایشی شرم آور به نام "طراحی سوخته" تلاش کرده است که مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه و دیگر نقاط کشور برای حقوق های عقب افتاده و علیه خصوصی سازی و تاراج صنایع کشور را نه تنها به احزاب اپوزیسیون خارج از کشور بلکه وقیحانه به امپریالیسم امریکا و دولت نژاد پرست اسرائیل وصل کند. تلاش کرده اند که با تهدید وضرب و شتم و شکنجه از کارگرانی همچون علی نجاتی و اسماعیل بخشی به اصطلاح اعترافاتی علیه خود و دیگر کارگران و فعالین کارگری بگیرند. از جمله نموداری جعلی و مملو از تناقض و عاری ازهرگونه عقلانیتی درست کرده اند و در آن ناشیانه با چسبانیدن یک سری اسامی تلاش کرده اند، بدون بررسی نقش اختلاس و دزدی های افراد درون حاکمیت در بوجود آمدن اعتصابات و اعتراضات کارگران، به دروغ به بیننده القا کنند که اعتصاب کارگران هفت تپه نتیجه ارتباط برخی کارگران هفت تپه با دیگر فعالین کارگری کشور برای براندازی بوده است! در این شوی تلویزیونی همچنین نقش دزدی های صورت گرفته در واگذاری اموال کارگران و مردم بنام "خصوصی سازی" که بعضا به یک هزارم قیمت واقعی، آن هم با پرداخت وام بانکی سنگین به افراد خودی انجام داده اند، که ریشه اعتراضات و اعتصابات کارگران می باشد، نادیده گرفته می شود.
ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد با دیگر کارگران و تشکلات کارگری در کشور و تشکلات کارگری بین المللی امری بدیهی و مرسوم در همبستگی کارگری برای احقاق حق و حقوق کارگران است. سندیکا از ابتدای تشکیل خود تا به امروز همواره تلاش کرده است که با حفظ استقلال از دولتها، کارفرمایان و سرمایه داران و کلیه جریانات سیاسی بر مبنای منفعت کارگران شرکت واحد و مطالبات مشترک کارگران کشور، از جمله حق دریافت منظم دستمزدها، حق تشکل مستقل کارگری و نیز علیه سیاستهای خانمان برنداز خصوصی سازی، حرکت کند. با اینوجود بسیاری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از همان ابتدای بازگشایی سندیکا در سال ۱۳۸۴ تا کنون بی وقفه تحت انواع اذیت و آزار و تعقیب های امنیتی و قضایی بوده اند. از یورشهای خشونت آمیز شبانه به منازل اعضای سندیکا تا حبس در سلولهای انفرادی و کتک کاری بی رحمانه تحت بازجویی، تا حمله به تجعمات کارگری و ضرب و شتم شدید اعضای ما به دلیل مطالبه ابتدایی ترین حقوق کارگری خود تا اخراج از کار و بازداشت های متناوب و زندانهای طویل مدت و ادامه این فشارها برای اعضای سندیکا در حال حاضر. پرونده شکایات تشکلات بین المللی کارگری در مورد نقض مستمر و شدید حقوق اولیه کارگری و انسانی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد کماکان در کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مفتوح است و ما نیز همچنان پیگیر آن هستیم و خواهیم بود و اطمینان داریم این اعترافات زیر شکنجه و سرکوب کارگران هفت تپه و فولاد نیز به این شکایات اضافه خواهد گردید.
به مقامات دولتی، قضایی و امنیتی می گوییم که به جای پرونده سازی، پاپوش دوزی، تولید این نمایش های ناشیانه که "نمایانگر استیصال مسئولان کشور در مواجهه با مشکلات جامعه" است و اذیت و آزار کارگران و نمایندگان کارگری و فعالین سندیکایی بروید جلوی سرقت اموال عمومی و اختلاس های نجومی و دزدی های کلان را بگیرید. تشکل مستقل و اعتراض حق مسلم و شناخته شده بین المللی کارگران از جمله در ایران است و ما به عنوان یک تشکل مستقل کارگری و همچنین عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تداوم اذیت و آزار و پرونده سازی علیه اعضای خود و دیگر کارگران عدالت طلب را به گوش کلیه کارگران جهانی خواهیم رسانید.
سندیکای کارگران شرکت واحد این نمایش تلویزیونی حقیرانه و اعترافات اجباری را به شدت محکوم می کند و هر گونه اتهام و برچسبی به سندیکای مستقل و مبارز واحد را قویا تکذیب نموده و حق خود میداند که علیه صدا و سیما و قوه قضائیه که اجازه انتشار آنرا داده است رسما شکایت نماید. ما بازداشت خشونت آمیز اسماعیل بخشی و سپیده و مهدی قلیان بدنبال پخش این نمایش تلویزیونی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها و نیز علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان و فعالان کارگری و دانشجویان حامی کارگر هستیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یکم بهمن ماه ۱۳۹۷

*****************

خبر فوری! رضا شهابی و حسن سعیدی و چند نفر دیگر بارداشت شدند

رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی ساعتی پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند ما هرگونه بازداشت این عزیزان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان هستیم.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بامداد سه شنبه بیستم آذرماه ٩٧

*****************

اعلام حمایت از جنبش اعتراضی در فرانسه علیه سیاست های ضد کارگری و ریاضت اقتصادی

جهان از چند هفته پیش، شاهد مبارزه ی بخشی از کارگران، مزدبگیران و تهیدستان فرانسه علیه گرانی، ریاضت اقتصادی و در کل توحش سیاست های سرمایه دارانه و ضد کارگری دولت بوده است. زنان و مردان، علیه قوانینی برخاسته اند که از منافع شرکتهای سرمایه داری و ثرتمندان دفاع کرده و زندگی مزدبگیران، به ویژه کارگران، بازنشستگان، بیکاران و ... را وخیم تر کرده است.
با وجود بکارگیری پلیس و نیروهای ضدشورش علیه معترضین و ضرب و شتم و بازداشت صدها معترض به خصوص حامیان جنبش "جلیقه های زرد"، عقب نشینی نسبی دولت فرانسه تا همینجا نیز نشان داده است که طبقه کارگر و مردم زحمتکش سلاحی به جز سازماندهی و اعتراض برای مطالبات عدالت خواهانه و برابری طلبانه ندارند. واضح است که تصمیمات و سیاست های موقتی و مُسکن گونه دولت سرمایه داری ماکرون راه به جایی نخواهد برد و کارگران و تهیدستان چاره ای جز ادامه مبارزه طبقاتی و تشکل یابی ندارند. معترضین نشان داده اند، در حالی که فرانسه جزو کشورهای ثروتمند جهان است و اکثریت جامعه کمترین بهره از این ثروت ها را دارد، هیچ چیز به جز تغییراتی بنیادی، برای آنها قابل قبول نخواهد بود. نه اختناق، نه هراس و نه رعب، بر مردمی که قادر به تامین یک زندگی شرافتمند از قِبل دستمزد خود نیستند، تاثیر نخواهد داشت و هر گونه سرکوب و ارعاب، از جانب طبقه کارگر و جنبش کارگری جهانی به شدت محکوم است.
ما کارگران در ایران، مشکلات گسترده زندگی روزانه در چهارچوب سیستم سرمایه داری و منجمله سیاست های ضد کارگری و ریاضت اقتصادی اعم از خصوصی سازی و اخراج کارگران، سیاست های ضد محیط زیست و مقروض کردن هر روزه و بیش از پیش اکثریت آحاد جامعه به بانک ها و موسسات مالی را به خوبی درک می کنیم و نیز می دانیم که در این اوضاع، تامین مایحتاج زندگی روزانه تا چه اندازه دشوار و غالبا ناممکن است. در حالی که درصد بسیار کوچکی بخش عمده و اساسی ثروت جهان را در اختیار داشته و صاحب ثروتهای نجومی شده اند، کارگران و مردم زحمتکش هر روز تهیدست تر شده و حتی امکان تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگیشان را نیز از دست داده اند. کارگران و زحمتکشان از فرانسه تا ایران، از آمریکا تا آفریقای جنونی، از کلمبیا تا فلسطین خواهان تضمین زندگی مناسب و درخور برای خانواده و فرزندان خود در همه زمینه ها هستند. ما کارگران و انسانهای ستم دیده جهان، در مقابل دولتهای بزرگ و کوچک سرمایه داری جهانی و سیاستهای ِ ضدکارگری، ریاضت کشی اقتصادی، اقدامات و سیاست های سرکوبگرانه، جنگ طلبانه و ضد انسانی آنها، راهی جز همبستگی طبقاتی و انسانی ورای مرزها نداریم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با کارگران و زحمتکشان مبارز فرانسه، همبستگی کامل داشته و از صمیم قلب، از جنبش کارگری و طبقاتی که علیه سرمایه داری و برای یک زندگی بهتر مبازره می کند، حمایت می کند.
کارگران و زحمتکشان فرانسه! همانطور که شما عزیزان، همواره حامی و یاور ما بوده اید، ما نیز در این مصاف های طبقاتی همراه و حامی شما هستیم.

زنده باد همبستگی طبقاتی جنبش جهانی کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت واحد: www.vahedsyndica.com
ارتباط با جی میل سندیکای کارگران شرکت واحد: vsyndica@gmail.com
لینک کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه t.me/vahedsyndica (http://t.me/vahedsyndica


*****************

ضرب و شتم اسماعیل بخشی محکوم است و خواسته ی قاطع همه کارگران آزادی فوری اوست

بر اساس اخبار موثق واصله، نیروهای امنیتی اسماعیل بخشی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده اند و مشخصا از ناحیه صورت ضرباتی به وی وارده شده که صورتش را کبود و متورم کرده است. اسماعیل بخشی همچنین چند روز قبل پس از اینکه دچار خونریزی شدید معده شده تحت مراقبت نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل و بستری شده است. گزارش واصله حاکی از آن است که اسماعیل بخشی در روزهای بستری، در یک بیمارستان امنیتی در اهواز بستری بوده است. بنا به اخبار رسیده، پس از بستری شدن، به جای تبدیل قرار بازداشت و صدور دستور آزادی، اسماعیل بخشی را دوباره به محل بازداشت منتقل کرده اند.
در ساعات اخیر مشاهده شده که برخی یا به علت بی اطلاعی یا با انگیزه های دیگر یا برخی به این علت که اسماعیل با خانواده تماس تلفنی داشته است، خبر ضرب و شتم اسماعیل را تکذیب کرده اند که بدینوسیله ما ضمن تایید خبر مذکور و اظهار نگرانی درباره وضعیت وی، برخوردهای انجام شده با اسماعیل بخشی را محکوم میکنیم.
بنابر اخبار رسیده، نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت تپه، بمنظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی، تلاش کرده اند اتهامات واهی امنیتی مدنظر خود را به اسماعیل بخشی تحمیل کنند و بخشی به دلیل مقاومت در برابر توطئه طرح ریزی شده که با ضرب و شتم شدید همراه بوده، قاطعانه از مطالبات کارگران هفت تپه دفاع کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعیل بخشی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد. همچنین تمامی پرونده های قضایی گشوده شده برای سایر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باید بسته و منع تعقب این نمایندگان صادر گردد. البته کارگران نیشکر هفت تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی و تحقق دیگر خواسته های خود دست از اعتراض برحق خود برنداشته اند. اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است و هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب و اعتراض صنفی بازداشت، زندانی و مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب، بازداشت و یا شکنجه قرار گیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

پنجشنبه ۹۷/۹/٨

*****************

بازداشت اعضای "مجمع نمایندگان کارگری" نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم!

بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان می باشیم. در ششمین روز از اعتراض کارگران در مقابل فرمانداری، همه نمایندگان کارگران و چند تن دیگر از کارگران پیشرو همچنین یک خبرنگار که ۱۸ تن می باشند؛ بازداشت شده اند. مطابق اخبار منتشر شده همگی کارگران بجز آقایان اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر، سید حسن فاضلی و خبرنگار بازداشت شده، در کمتر از ۴۸ ساعت با قرار کفالت آزاد شده اند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بارها دست به اعتصاب زده اند. از دور جدید اعتصاب پانزده روز گذشته است و یک هفته است که کارگران مطالبات خود را در خیابان های شوش و مقابل فرمانداری فریاد می زنند. اصلی ترین خواسته کارگران در دور اخیر اعتصاب شان، خلعیت بخش خصوصی از کارخانه و پرداخت حقوق های معوقه شان می باشد. اما تاکنون هیچ توجهی به خواسته های کارگران نشده است. مردم منطقه و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در همبستگی با کارگران از خواسته های آنان اعلام حمایت کرده اند.
با وجود دستگیری ها، کارگران به درستی از خواسته های خود عقب نشینی نکردند و ضمن ادامه اعتصاب، در حمایت از کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مقابل دادگستری شهر شوش برده اند. تداوم ادامه اعتراض کارگران به این روش قطعا در آزادی دستگیر شدگان و دستیابی به خواسته هایشان بسیار موثر خواهد بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قویا بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کند و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران اعلام می دارد. از طبقه کارگر سراسر کشور می خواهیم به هر شکل ممکن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حمایت کنند. نمایندگان کارگران و سایر کارگران بازداشت شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند و خواسته های کارگران فوری اجرا شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۹ آبان ۱۳۹۷

*****************

شکست "مجمع عمومی" فرمایشی در پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

جدیدترین پروژه ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای امنیتی و وزارت کار و همکاری مدیریت شرکت واحد، حراست و شورای اسلامی کار، علیه کارگران و سندیکای کارگران شرکت واحد در جریان است. این پروژه سندیکاسازی دولتی، با وجود تمام هیاهو و امکاناتی که در اختیار عاملین پروژه گذاشته شده است با آگاهی کارگران و سندیکای کارگران شرکت واحد و حمایت جنبش مستقل کارگری ایران در فاز اجرای برگزاری مجمع عمومی قلابی و فرمایشی با شکست مفتضحانه مواجه شد. این پروژه سندیکاسازی دولتی از تابستان امسال با عاملیت سعید ترابیان و حسن میرزایی از اعضای سابق و منفک شده ازسندیکای کارگران شرکت واحد که به طور مستند با نیروهای امنیتی، مدیریت و شورای اسلامی کار همکاری کرده اند پیش برده شده است.
عوامل این پروژه امنیتی، با جعل نام و سوء استفاده از آرم سندیکا و نشر چند مطلب، کارگران شرکت واحد را به شرکت در یک به اصطلاح "مجمع عمومی" در تاریخ ۲۲ آبان ماه دعوت کردند. آنها آزادانه و با پشتیبانی نیروهای امنیتی، حراست و شورای اسلامی کار و بدون هیچگونه ممانعتی در خطوط شرکت واحد برای فریب کارگران و جذب نیرو به آب و آتش زدند. در روز برگزاری این مجمع جعلی، مدیریت شرکت واحد –کارفرما- ورودی درب بوستان واحد (مجتمع پذیرایی و رفاهی) را در اختیار آنان قرار داده بود و از انتظامات رسمی شرکت واحد که توسط حراست شرکت واحد هماهنگ شده بود به محل آورده بودند. علاوه براین شرکت واحد برای انتقال افراد به محل، اتوبوس تدارک دیده بود و همه امکانات لازم را در اختیار عاملین این صحنه آرایی قرار داده بودند. همچنین تعدادی از اعضا و سران شناخته شده شورای اسلامی کار نیز برای انجام این تجمع دولتی-امنیتی به محل مجمع فرمایشی آمدند. پرواضح است نه تنها بیمی بابت یورش نیروهای امنیتی-انتظامی به این تجمع جود نداشت بلکه دولت و عوامل امنیتی و حراست و شورای اسلامی کار، امنیت حضور در این معرکه را تامین کرده بودند و پلیس امنیت نیز در محل مستقر شده بود. با وجود تمامی این امکانات و تقلاها، کارگران آگاه شرکت واحد در این نمایش مضحک و مجمع جعلی، فرمایشی و ضد کارگری شرکت نکردند و ننگ دیگری را برای کلیه آمرین، عاملین و حامیان این پروژه دولتی-امنیتی رقم زدند.
با احتساب تعداد تمام سازمان دهندگان و عاملین این معرکه و نیز با احتساب تعداد تمام کاندیداها، تنها جمعیتی حدود ۴۵ نفر که آنهم عمدتا اعضای شورای اسلامی کار و نیروهای بسیج و حراست که با اتوبوس آورده شده بودند، در این "مجمع عمومی" جعلی شرکت کردند. حضور نگهبانان شرکت واحد به عنوان محافظ و نیز شرکت فعال و رای دادن چندین تن از مسئولین و روسای شناخته شده شورای اسلامی کار در مجمع و انتخابات تقلبی که عکسهای آنها در تلگرام سندیکای واحد موجود است تایید دیگری است بر هماهنگ بودن کامل این پروژه با شورای اسلامی کار، و حراست و مدیریت شرکت واحد. عوامل این پروژه امنیتی پس از اینکه مجمع امنیتی-دولتی شان از سوی کارگران شرکت واحد بایکوت شد، اعلام کردند که کارگران به دلیل سردی هوا در این مجمع امنیتی شرکت نکرده اند! سپس عاملین این معرکه و پروژه دولتی با همراهی و حمایت آشکار حراست و مدیریت شرکت واحد و شورای اسلامی کار بطور آزادانه و بدون هیچ محدودیتی برای گرفتن چند برگه رای در پایانه های شرکت واحد تا ساعتها جولان دادند اما کارگران در هر جا که اینان رفتند، آنها را طرد کردند و در رای گیری آنان مشارکت نکردند.
در زمان اجرای نمایش مضحک "مجمع عمومی" مشخص شد که برخی از افرادی را که بعنوان کاندیدای "هیات مدیره و "بازرسی" معرفی کرده بودند اصلا برای کاندیداتوری درخواست نکرده بودند و این افراد با انتشار پیام هایی هرگونه همکاری و مشارکت در این پروژه امنیتی را تکذیب کردند؛ همچنین روشن شد که در میان لیست کاندیداهای این سندیکاسازی دولتی، اعضا شورای اسلامی کار هم وجود داشته اند. با وجود اینکه حتا با احتساب روسای شورای اسلامی کار که در این معرکه گیری دولتی شرکت کرده بودند تعداد کل مشارکت کنندگان در این پروژه ی شکست خورده در حدود ۴۵ نفر بود، فردای آن روز و پس از ساعت ها نقشه کشیدن برای اینکه بدانند چگونه دروغی را پس از این شکست مفتضحانه باید منتشر کنند، با کمال وقاحت و بی شرمی و در یک دروغگویی آشکار که مورد استهزا و همزمان نفرت کارگران قرار گرفت اعلام کردند که بیش از ۶۰۰ کارگر در رای گیری مشارکت کرده است!
عوامل این پروژه امنیتی، این تجمع شکست خورده و رای گیری متقلبانه را هر چه بنامند، در هر صورت این معرکه گیری دولتی، اقدامی علیه کارگران شرکت واحد، علیه سندیکای مبارز و مستقل کارگران شرکت واحد و یک توهین آشکار و یک تلاش شکست خورده در خیانت کامل به ۱۵ سال مبارزه خستگی ناپذیر اعضای این سندیکا برای ایجاد یک تشکل واقعی و مستقل کارگری و توهینی به جنبش مستقل کارگری ایران محسوب می گردد. اگر چه این اولین پروژه دولتی- امنیتی علیه کارگران در ایران و دیگر کشورها نیست و نخواهد بود، و اگر چه در اثر آگاهی کارگران، برگزاری این مجمع قلابی و امنیتی و دولتی با شکست مواجه شد، اما در تاریخ جنبش مستقل کارگری ایران به عنوان یکی از ننگین ترین و بی شرمانه ترین توطئه های حکومتی علیه کارگران ایران در دوران اخیر ثبت خواهد شد و کل این پروژه امنیتی توسط کارگران در نهایت به زباله دادن تاریخ خواهد پیوست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن درودهای گرم به اعضای سندیکا و کلیه کارگران شرکت واحد و تمامی کارگران و تشکلات کارگری که در افشای این پروژه دولتی-امنیتی کوشا بوده اند، همچون گذشته و با وجود کلیه موانع دولتی-امنیتی و سرکوب و کنترل دائمی حکومتی و توطئه های عوامل شورای اسلامی و خانه کارگر، به مبارزه بر حق خود تا پیروزی های هر چه بیشتر ادامه خواهد داد. ما در این راه پر فراز و نشیب، دست کلیه کارگران و تشکلات واقعی و مستقل کارگری در سراسر ایران و جهان را می فشاریم و به نوبه خود تلاش خواهیم کرد که جنبش کارگری ایران با اتحاد و همبستگی هر چه مستحکم تر مانع از توطئه های گوناگون، که قصد تضعیف و نابودی جنبش مستقل کارگری ایران و به بیراه بردن آن از طریق سرکوب مستقیم و نیز نفوذ، تشکل سازی دولتی و انشقاق در صفوف کارگران را دارند، گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۶ آبان ۱۳۹۷

Email: vsyndica@gmail.com
Website: www.vahedsyndica.com
Telegram: @vahedsyndica

*****************

خبر فوری و هشدار به همکاران گرامی در شرکت واحد

تلاش نیروهای امنیتی با کمک عناصری خودفروخته برای برگزاری یک "مجمع عمومی" جعلی زیر نام "سندیکای کارگران شرکت واحد" امروز صبح با وجود شرکت فعال و سازماندهی شده اعضای شورای اسلامی کار و نظارت و حمایت حراست شرکت واحد و پلیس امنیت مورد استقبال کارگران قرار نگرفت و اکنون در تلاشند با بردن صندوق رای سیار به میان کارگران در خطوط این مجمع جعلی را با تقلب به کارگران شرکت واحد تحمیل کنند. کلیه همکاران توجه داشته باشند که همچون مجمع عمومی قلابی آنها این صندوق رای نیز جعلی و یک تقلب آشکار است و به هیچ عنوان متعلق به سندیکای کارگران شرکت واحد نیست و از کوچکترین مشروعیتی برخوردار نمی باشد.

مجمع عمومی دست ساز وزارت کار، نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد

حضور محسن باقری که ریاست شورای اسلامی کار فرمایشی سامانه دو شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین سمت نایب ریس کانون شورای اسلامی کار استان تهران به وی اعطاء شده است در مجمع عمومی دست ساز وزارت کار، نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد برای اجرای توطئه سندیکاسازی دولتی و جعلی. البته برای نامبرده فرقی نمی کند که در شورای اسلامی کار فرمایشی و یا سندیکاسازی دولتی نمایش اجراء کند. چون وی فقط به دنبال گرفتن دستخوش از مدیریت است.
با وجود اینکه نهادهای ذکر شده نهایت تلاش خود را انجام دادند اما فقط اعضای شورای اسلامی کار فرمایشی، برخی اعضاء بسیج شرکت واحد، نیروهای حراست که جمع شان حدود چهل نفر بود در این نمایش نفرت انگیز حضور داشتند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۲ آبان ۱۳۹۷

*****************

اتحادیه آزاد در حمایت از سندیکاسازان امنیتی و تخریب سندیکای مستقل

بیانیه ای توسط جمعی که خود را "اتحادیه آزاد کارگران ایران" می نامد تحت عنوان "پیرامون اختلافات در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ صادر شده است. اساس این بیاینه تطهیر آنچه آنها "جناح سعید تربیان" مینامند و حمله به سندیکای مستقل ( که بیانیه نویس اتحادیه "جناح مقابل که خود را مستقل می نامد" نامگذاریش کرده) می باشد.
این بیانیه در شرایطی صادر شده است که بخش اعظم جریانات و فعالین کارگری ایران طی هفته ها و روزهای اخیر بیانیه های مجزا و جمعی در حمایت از سندیکای ما و تشکل مستقل کارگری و علیه پروژ دولتی-امنیتی ای که توسط سعید ترابیان و یکی دو نفر دیگر پیش میرود، صادر کرده اند.
"اتحادیه آزاد" بدنبال افشاگریهای گسترده سندیکا و دیگر تشکلات و فعالین کارگری ناچار شده است اذعان کند که در مجمع عمومی دولتی-امنیتی شرکت نمیکند. در عین حال تاکید کرده است که "هر "دو جناح" با سیاستهای خانه کارگر همسو هستند و هر دو را "افشا" خواهد کرد. ما اینجا اشاره ای به همکاریهای گسترده "اتحادیه آزاد" با شوراهای اسلامی کار و رهبری خانه کارگر نمی کنیم. آنچه لازم به تاکید است این می باشد که این جمع در پوشش تطهیر پروژه امنیتی-دولتی و در سایه حمله به سندیکای ما و فعالین مبازر جنبش کارگری که عضو سندیکای کارگران شرکت واحد هستند، در عین حال تن به یک عقب نشینی آشکار از تلاشهای ماههای اخیر جعفر عظیم زاده رهبر این جمع در حمایت از سعید ترابیان و مجمع عمومی فرمایشی و جعلی آنها داده است. اکنون که دیگر تحت هیچ عنوان و بهانه ای این مجمع عمومی جعلی از کوچکترین مشروعیتی برخوردار نیست و برای حامیان آن فقط ننگ دائمی به همراه آورده است جعفر عظیم زاده با "جناح" سازی و یک جنس دانستند هر دو "جناح" و با انکار پروژه امنیتی حکومت بدنبال عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد ضدکارگری و تشکل شکنانه خود و چند صباحی آبرو خریدن است. به جای پذیرفتن اشتباهات مهلک خود ترجیح داده اند به جلو فرار کرده و سندیکای واحد را با ذکر برخی اکاذیب زیر سئوال ببرند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در یک بستر مبارزاتی نزدیک به ۱۵ سال بطور بی امان و با وجود بالا پایین ها، ضعف ها، مشکلات عدیده و موانع سیستماتیک و سرکوب دائمی و حبس و اخراج توانست خود را در ایران و سطح بین المللی به دولت و کارفرماها و نهادهای بین المللی تحمیل کند. حضور فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکلات و فعالین کارگری در سالهای اخیر از جمله در تابستان امسال در سطح بین المللی یک دستاورد جنبش کارگری ایران است که به طبقه سرمایه دار و دولت آن تحمیل شده است و تنها در اثر مبارزه کارگران ایران و حمایت گسترده و همه جانبه مدافعین جنبش کارگری در ایران و جهان امکان پذیر شده است. شرم آور است که این تاریخ پرافتخار مبارزاتی را با یک پروژه امنیتی-دولتی که با اسناد واقعی ثابت شده است یکی قلمداد کرد و یا آنرا ناشی از اختلاف "جناحهای" درون یک تشکل مستقل کارگری نامید. آنچه تحت عنوان "مجمع عمومی" سندیکای کارگران شرکت واحد به تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ فراخوان داده شده است متعلق به "جناحی" از سندیکای کارگران شرکت واحد نیست بلکه اساسا و در کلیت آن یک پروژه برنامه ریزی شده نیروهای امنیتی و دولتی و نیز مدیریت شرکت، حراست و شوراهای اسلامی و خانه کارگر می باشد که توسط باند منحط و مزدور ترابیان-میرزایی به عنوان عوامل آن پیش برده می شود.
"اتحآدیه آزاد" اکنون و با این بیانیه علنی عملا نزدیکی خود با این پروژه دولتی را اثبات نمود و از منظر ما و تا بازپسگیری این سیاست مخرب و ضدکارگری دیگر تشکلی حامی جنبش مستقل کارگری ایران محسوب نمی گردد.

سلطانعلی شکاری

عضو هیت مدیرهٔ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

۲۱ آبانماه ۹۷

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*****************

"اتحادیه آزاد" علیه سندیکای مستقل کارگری و در تطهیر پروژه دولتی-امنیتی

محفل چند نفره ای که نام خود را " اتحادیه آزاد کارگران ایران" نامیده، با انتشار نوشته ای از سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمایت کرد و بالاخره حمایت خود را از سندیکاسازان دولتی که تاکنون در سایه انجام می داد آشکار
این کانال تلگرامی تا پیش از آنکه توطئه سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد شروع شود دائما از اعتراضات جدی سندیکای کارگران شرکت واحد تعریف و تمجید می کرد اما حالا به خیال خام که تصور دارد فرصتی برای از بین بردن سندیکای کارگران شرکت واحد به وجود آمده این سندیکا را همسو با خانه کارگر معرفی می کند. اینان فراموش کرده اند که برای شریک شدن در فعالیت های سندیکا خود را به آب و آتش می زدند اما پس از آنکه سندیکا وقعی به آنها نگذاشت؛ تصور دارند چنانچه سندیکایی دولتی با نام کارگران شرکت واحد شکل بگیرد و خودشان را همراه آن کنند می تواند موجب دیده شدنشان گردد. غافل از اینکه سندیکای کارگران شرکت واحد بدلیل اینکه اعتراضات واقعی در راستای منافع کارگران داشته است محبوب می باشد و سندیکای دولت ساخته که چنین مشخصاتی نمی تواند داشته باشد سودی برایشان نخواهد داشت که هیچ، موجب رسوایی بیش از پیش شان هم خواهد شد.
این کانال تلگرامی در تلاش است اقدامات سندیکای کارگران شرکت واحد علیه شورای اسلامی کار در این شرکت که با سنگ اندازی در روند انتخابات شورای اسلامی کار و اعمال فشار بر هیات نظارت بر رای گیری، از تقلب گسترده در رای گیری جلوگیری کرد و نتیجه آن این شد که چند سالی تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت واحد ناکام بماند را همراهی با شورای اسلامی کار معرفی کند. در عین حال در این نوشته تلاش کردند که حضور باند ترابیان-میرزایی در انتخابات شورای اسلامی کار و تایید عملکرد شورای اسلامی و تشویق کارگران به شرکت در رای گیری فرمایشی شورا اسلامی کار را وقیحانه لاپوشانی کنند.
چگونه است جمع آوری مستقل امضا اعتراضی از کارگران برای افزایش دستمزد که منجر به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار می شود را همراهی با نمایندگان ضدکارگری شورایعالی کار قلمداد می کنند ولی نشست و برخاست دایمی خودشان را با آنها کتمان می کنند. کیست که ندادند جمع آوری چهل هزار امضایی را که مدعی بودند و هنوز به آن فخر می کنند توسط خانه کارگر جمع آوری شده است.
به عمد هیچگاه نمی گویند که افرادی که امروز با دستور نهادهای امنیتی پرچم مجمع عمومی دولتی را در دست گرفتند خیلی سال هاست که در سندیکا و فعالیت های حق طلبانه اش حضور نداشته اند و برعکس در شورای اسلامی کار فعال بوده اند، معلوم نیست در چنین شرایطی که آنها سالیان است در سندیکا نیستند با کدام شعور، جناحی از سندیکا قلمدادشان می کنند.
بی شک شرمساری بیشتر در انتظار مدافعان سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد است.

حسن سعیدی

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۱ آبان ۱۳۹۷

*****************

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی تایید شد

حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.
ابراهیم مددی نهم اردیبهشت سال ۹۴ دو روز پیش از روز کارگر در نیمه های شب در منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و پس از تفتیش منزلش ایشان را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. و پس از بیست روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شد.
ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. دادگاه مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال های پیش که منجر به محکومیت قبلی اش بوده را برای صدور محکومیت فعلی ایشان بکار برده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم می کند. همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی می باشد.

دهم آبانماه ۹۷

*****************

تایید حکم ۵ سال و سه ماه زندان آقای مددی نایب ریس سندیکا و عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر داود رضوی

تایید حکم ۵سال وسه ماه زندان آقای مددی نایب ریس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط شعبه ۳۶دادگاه تجدید نظرانقلاب و عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر داود رضوی دیگر عضو هیات مدیره این سندیکا در نهم آبان به علت عدم حضور قاضی ، آقای صالح نیکبخت وکیل ایشان در نهم آبان ماه در دادگاه حضور داشتند.
حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.
نهم اردیبهشت سال ۹۴ دو روز پیش از روز کارگر در نیمه های شب همزمان ماموران وزارت اطلاعات به منازل ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند. و پس از تفتیش منازلشاناین دو عضو سندیکارا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. و پس از بیست روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی هر دو آزاد شد.
ابراهیم مددی و داود رضوی بخاطر فعالیت های سندیکایی قبلا بارها بازداشت و زندانی شده بودند. ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و دادگاه مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال های پیش که منجر به محکومیت قبلی اش بوده را برای صدور محکومیت فعلی ایشان بکار برده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاییدحکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم می کند. همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی می باشد.

نهم آبانماه ۹۷

*****************

قطعنامه اضطراری کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل:

در حمایت از مبارزات رانندگان کامیون و علیه تهدیدات حکومتی علیه اعتصابیون

کنگره سراسری "فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل" امروز جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ قطعنامه ای اضطراری را مورد تصویب قرار داد که بر مبنای آن کارزاری سراسری تصویب شده است که تمامی تشکلات کارگری وابسته به آی تی اف در سراسر جهان به دولت ایران جهت رعایت حقوق کارگران فشار بیاورند. در این قطعنامه بطور مشخص از دور جدید اعتراضات و اعتصابات رانندگان کامیون حمایت شده و بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر از اعتصابیون به شدت و قاطعانه محکوم شده است. قطعنامه همچنین اعلام کرده است که کنگره آی تی اف تهدیدات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه رانندگان بازداشت شده مبنی بر اشد مجازات ازجمله اعدام را به شدت محکوم میکند و از دولت ایران می خواهد که رانندگان کامیون و کامیونداران بازداشتی را فورا آزاد کند و اقدامات خود جهت ایجاد ترس و وحشت علیه کارگران را متوقف نماید.
کنگره آی تی اف همچنین از "سازمان جهانی کار" درخواست کرده است که فورا مداخله کرده و از دولت ایران بخواهد که هر گونه دادگاهی علیه بازداشت شدگان را متوقف کرده، کارگران بازداشتی را آزاد کند و حق تشکلات مستقل کارگری برای دستیابی به حقوق اتحادیه ای کارگری و ایجاد تشکلات مستقل کارگری را رعایت نماید. قطعنامه همچنین به اعتراضات تا کنونی فدراسیون های جهانی کارگری علیه نقض حقوق کارگری و انسانی توسط دولت ایران ایران اشاره میکند و وظایف دولت ایران به عنوان عضو سازمان جهانی کار پیرامون رعایت حقوق انسانی و کارگری را تاکید میکند و از دولت ایران انتظار پاسخ دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پیام خود به کنگره آی تی اف در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ و در بیانیه های جداگانه ای در مورد وضعیت بشدت نگران کننده رانندگان بازداشتی و تهدیدات مقامات حکومتی تاکید ویژه کرده بود و در این مدت پیگیر تصویب قطعنامه اضطراری در اینمورد بود. سندیکا حمایت از این قطعنامه اضطراری توسط بیش از ۲۰۰۰ نماینده کارگری از ۱۴۰ کشور جهان به نمایندگی از ۱۹ میلیون کارگر حمل و نقل را بسیار حائز اهمیت دانسته و ضمن حمایت قاطع از این قطعنامه از همکاران خود در سراسر جهان نهایت قدردانی را دارد.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

پیام به كنگره ٤٤ كنفدراسیون جهانی حمل و نقل ١٤ تا ٢٠ اكتبر، سنگاپور

۲۷ مهر ۱۳۹۷، برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸

Email: vsyndica@gmail.com
Website: www.vahedsyndica.com

*****************

پیام به كنگره ٤٤ كنفدراسیون جهانی حمل و نقل ١٤ تا ٢٠ اكتبر، سنگاپور

هیئت مدیره و شركت كنندگان كنگره با درودهای گرم از ایران:
ما موفقیت کامل کنگره شما را در تدوین سیاست‌های چهار سال آینده در راه مبارزه ا‌یی دشوار که مهمترینشان تلاش برای بهتر شدن زندگی میلیونها كارگر حمل و نقل و پیشرفت‌های اجتماعی كارگران سراسر جهان است، آرزو می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که، به همبستگی با شما و روابط با كنفدراسیون حمل و نقل افتخار می‌کنیم. سندیكای كارگران شركت واحد از تلاش های پیگیر و گسترده كنفدراسیون حمل و نقل با مردم زحمتکش ایران، نیروهای مترقی در ایران، و به ویژه كارگران حمل و نقل ، در مبارزه‌شان برای عدالت اجتماعی، قدردانی می‌کند.
شما در پانزده سال گذشته با پایداری بر آزادی كارگران زندانی و بازگشت به كار اخراج شدگان و حفظ شركت واحد در مقابل سركوب و ریاضت اقتصادی برگ زرینی در جنبش كارگری ایران آفریدید، اما باید بگوییم كه مسیر خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی چنان بلائی بر سر كارگران ایران آورده است كه زندگی دهها میلیون كارگر در خطر است. فقط در یكسال گذشته در بخش حمل و نقل ما شاهد اعتراض و اعتصابات فراوانی بودیم، از اعتراض كارگران راننده تاكسی در چند استان تا عدم پرداخت حقوق كارگران راه آهن تا اعتصاب كشوری رانندگان كامیون در ایران در حال حاضر.
اعمال تحریم های جدید از طرف امریكا و ادامه نسخه‌های نولیبرالی از طرف سرمایه داران ایرانی و تحمیل اقدام‌های "ریاضت" کشانه برای بیرون کشاندن سود بیشتر از اقتصاد ایران به‌کار بسته‌ شده است. و در عمل، اقدام‌هایی مبتنی بر ریاضت اقتصادی، با انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر و شهروندان عادی، قدرت خرید آن‌ها را بیشتر کاهش داده است. این اقدام‌ها همچنین خود به کاستن و از نفس انداختن فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، و به وخیم‌تر کردن کسری بودجه و افزایش بحران برای كارگران و سودهای میلیاردی برای چند درصدی های ایران کمک کرده است.
جنبش کارگری ایران و بطور مشخص كارگران راه و ترابری و بسیاری از جوانان بیكار روی همبستگی بیشتر شما حساب خواهند کرد. حداقل دستمزد یك پنجم نرخ واقعی است ، بیکاری و شغل‌های موقتی و رنج و عذاب توده‌ها فزون از حد است. رسوائی‌ها و فساد نزد سود جویان، و همچنین ثروت‌های به‌هدر رفته نیز فزون از حدند.
جنبش كارگری ایران فاقد مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ است ، ایمنی كار بسیار در سطح پایین است ، هر اعتراض كارگری با مشت آهنین یعنی دستگیری، بیكاری و زندان روبرو می شود و در برخورد با اعتصاب رانندگان كامیون إعدام نیز أضافه شده است و فقر به یك پدیده عمومی تبدیل شده است.
ما امیدواریم این كنگره همانند گذشته قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از جنبش كارگری ایران تصویب كند و از تمامی اعضای خود در سراسر جهان بخواهد كه به حمایتشان از كارگران ایران ادامه دهند.
با آرزوی موفقیت كنگره
در همبستگیكارگران شاغل در شركت واحد، هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیكای کارگران شركت واحد

۱۴ مهرماه ۹۷

*****************

برخوردهای پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیون داران را محکوم می کنیم!

از روز یکم مهر ماه دور سوم اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای کشور شروع شده است. به رغم این که دولت در اعتصاب های پیشین که از یک سال گذشته آغاز شده است، وعده داده بود که خواسته های آنان را محقق می کند، اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت. که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری لاستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته های اصلی آنان که حداقلی ترین حق شان می باشد، تامین نشده است. نظیر: افزایش درآمد برای تامین معیشت، لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آوری شغل شان و بازنشستگی پیش از موعد، حذف دلالان و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمدشان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در طول راه ها
طی اعتصاب اخیر برخوردهای پلیسی–امنیتی–قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون بسیار تشدید شده و تعداد زیادی از آنان را نیز بازداشت و زندانی کرده اند. تعداد بازداشت شدگان بنابر اخبار رسمی بیش از ۱۵۰ تن می باشد. و حتی مسئولین عالی قضایی رانندگان را تهدید به صدور حکم اعدام کرده اند؛ در حالی که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمت کشان برای احقاق حقوق خود می باشد.
ما تشکلات مستقل کارگری، بازنشستگان، فعالان حقوق صنفی کارگری و معلمان حمایت خود را از اعتصاب حق طلبانه کامیون داران و رانندگان کامیون اعلام می کنیم و خواهان برآورده شدن فوری خواسته های آنان می باشیم. همچنین مقابله پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان و منع تعقیب و تهدید دستگاه قضایی در قبال آنان می باشیم.

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

- سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

- گروه اتحاد بازنشستگان

- جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران

- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷

*****************

در اعتراض به کم شدن مزایا، ظهر امروز با تجمع مقابل دفتر پایانه

رانندگان خط BRT5 بیهقی برای نیم ساعت اتوبوس هایشان را متوقف و از سوار نمودن مسافر خودداری کردند.

حدود ساعت ۱۳:۳۰ امروز سه شنبه ششم شهریور رانندگان خط ۵ بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به کم شدن مزایای شان برای نیم ساعت اتوبوس هایشان را متوقف و از سوار نمودن مسافر خودداری کردند. برای ترمیم حقوق رانندگان هر ماه ۳۰ ساعت اضافه کاری بدون حضور راننده در محل کار پرداخت می گردد. در دو ماه اخیر مدیریت ناکارآمد شرکت واحد اتوبوسرانی در دو ماه گذشته به بهانه های مختلف این اضافه کار را برای گروهی از رانندگان قطع و به گروهی دیگر کمتر از میزان مقرر پرداخت کرده است که موجب نارضایتی رانندگان شد و برای مدتی کوتاه کار را متوقف کردند. اما با قول مساعد مسولین سامانه ۵ بی آر تی برای پرداخت اضافه کار، رانندگان به کار خود ادامه دادند.
مدیریت ناکارآمد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تصور اینکه اعتراضات و اعتصابات رانندگان که در سال ۸۴ شرکت واحد را با بحران مواجه کرده بود کنترل شده است. در دو سال گذشته تمام تلاش خود را برای کم کردن تدریجی مزایای رانندگان و کارگران نظیر شارژ کارت اعتباری، لباس کار، اضافه کار برای ترمیم حقوق .... را کم کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد در روزهای گذشته نسبت به عدم پرداخت مزایای رانندگان و کارگران به مدیریت هشدار داده بود و از کارگران خواسته بود که تک تک شان به مدیریت های مختلف مراجعه و اعتراض خود را بیان کنند. و اعلام کرده است در صورت ادامه وضع موجود، از کارگران دعوت به اعتراضات گسترده خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نسبت به کسر مزایای مختلف کلیه کارگران شرکت واحد از یکسال گذشته هشدار می دهد و عواقب دست اندازی به حقوق و مزایای مکتسبه کارگران را متوجه مدیریت می داند. قطعا کارگران در برابر دست اندازی های مدیریت به حقوق و مزایای شان سکوت نخواهند کرد. و سندیکا هماهنگی های لازم برای اعتراضات کارگران را دستور کار خود دارد.

۶ شهریور۹۷

*****************

همدردی سندیکای کارگران شرکت واحد بمناسبت جان باختن فعالان حامی محیط زیست

با کمال تاسف دو تن از فعالین مدنی و حامی محیط زیست در مریوان، شریف باجور و امید کهنه پوشی و نیز دو تن از جنگل بانان، محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا که به برای اطفای حریق به جنگل های منطقه مریوان رفته بودند در آتش محاصره شده و در راه خدمت به جامعه، متاسفانه جان عزیز خود را از دست دادند.
چند ماه پیش، شریف باجورِ عزیز در حمایت از کولبران ستمدیده و نیز در حمایت از عضو زندانی این سندیکا رضا شهابی و معلمان زندانی در حالی که در اعتصاب غذا بود با دلی مالامال از عشق به آزادی، از کردستان تا تهران را با دوچرخه رکاب زد و در نهایت در منزل ایشان با درخواست خانواده وی و تنی چند از فعالین به اعتصاب غذای خود پایان داد و یکی از افرادی شد که در تاریخِ زرین دفاع از فعالین جنبش کارگری، یادگاری ارزنده و قابل تقدیر از خود به جای گذاشت. از باجورِ عزیز فعالیت های ارزنده دیگری نیز در حمایت از فعالان مدنی، زلزله زدگان، محیط زیست و ... دیده ایم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با آرزوی سلامتی برای مصدومین این حادثه دلخراش، در گذشت این چهار جانباخته در حادثه آتش سوزی را به جامعه ی فعالین مدنی و حامی محیط زیست در کردستان و ایران و نیز به جنبش کارگری تسلیت می گوید و سهل انگاری، سودمحوری و بی مسوولیتی در حفظ محیط زیست را قویا محکوم می کند. ما برای خانواده ها، دوستان و همراهان این عزیزان از دست رفته، تسلای خاطر آرزو کرده و یاد این عزیزان را گرامی میداریم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

چهارم شهریور ماه ۱۳۹۷

*****************

تکذیب شایعه دیداررضا شهابی با وزیر کار

تکذیب شایعه دیداررضا شهابی با وزیر کارچندی است که شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر( دیدار رضا شهابی با وزیر کار) منتشر شده است. آنچه بسیار مشخص است این است که افراد و جریاناتی که قصد تخریب فعالان پیشرو در سندیکای کارگران شرکت واحد را دارند هر کدام به نحوی به این شایعه دامن زده اند. برای آگاهان معلوم است که از نشر این گونه شایعات به گونه ای فریبکارانه و به قصد ایجاد تشکیک نسبت به فعالیت های حق طلبانه سندیکا و آنهم در برهه ای که توطئه ی" پروژه سندیکای سازی دولتی در جریان می باشد" قرار است، کدام افراد و جریانات بهره برداری کنند.
اینجانب صراحتا اعلام می کنم تاکنون با هیچ یک از وزرای کار دیداری نداشته ام و تاکید می کنم مشخصا در دوران گذراندن زندان و نیز پیش و پس از سفر به ژنو برای دیدار با مسئولان سازمان جهانی کار و نیز در خلال نشست ها و دیدار و گفتگوها با اتحادیه های کارگری در اروپا، و هیچ وقت دیگری، هیچ دیداری با وزیر وقت، علی ربیعی (یا سرپرست یا وزرای پیشین این وزارتخانه) انجام نداده ام. بدیهی است همکارانم در سندیکای کارگران شرکت واحد، حق خود می دانند که در راستای دفاع از حقوق و مطالبات کارگری نامه های اعتراضی به مقامات مربوطه اعم از شورای حل اختلاف، هیات تشخیص، ادارات کار شهرستان و استان، وزارت کار و نیز نهادهای جهانی ارسال کنند؛ و در این راستا نامه هایی خطاب به وزیر و دیگر مسئولان وزارت کار در رابطه با بازگشت بکار کارگران اخراجی، افزایش دستمزد کارگران، اعتراض به تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران شرکت واحد و.... در دبیر خانه آن وزارت خانه ثبت شده است.
عملکرد سندیکای کارگران شرکت واحد در استقلال از دولت و کارفرما و دفاع از مطالبات کارگران شفاف ترین و دقیق ترین پاسخ به شایعه سازان و آشکار کننده ی اهدافشان از تخریب علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می باشد. در پایان از عزیزانی که همیشه حامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اینجانب رضا شهابی بوده اند؛ تشکر می کنم.

رضا شهابی

عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یکم شهریور ماه ۱۳۹۷

*****************

پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم!

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تشکلات مستقل کارگری و صنفی، فعالین و نهادهای کارگری:
به اطلاع می رسانیم که نهادهای دولتی-امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته های اخیر اقداماتی را برای بوجود آوردن سندیکایی دولتی، تقلبی و صوری در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با هدف پیشبرد سرکوب تشکلات مستقل کارگری آغاز کرده اند. آنها در این پروژه سندیکا سازی دولتی، از همکاری دو نفر عامل دست نشانده ی خود به نام سعید ترابیان و حسن میرزایی استفاده می کنند؛ افرادی که سالهاست در سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ همکاری و مسئولیتی ندارند و برعکس درخدمت کارفرما، حراست شرکت واحد و شورای اسلامی ضدکارگران هستند و بر ضد سندیکا از هیچ گونه تخریبی فروگذار نکرده و به علاوه با کمک به دستگاه های امنیتی موجب پرونده سازی از سوی نهاد های امنیتی علیه فعالان سندیکایی شده اند.
مبارزات و فداکاری های کارگران شرکت واحد از سال ۱۳۸۳ تا کنون و تحمل کارگران پیشرو در مقابل رنج های مادی و معنوی بسیار منجمله در برابر احضار، حبس، تهدید، اخراج و آزار و پافشاری شان برای حفظ سندیکای مستقل خود و دفاع از حقوق کارگران، از یک طرف موجب فشار نهادهای بین المللی کارگری بر دولت ایران برای به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری شده است. از طرفی دیگر، وزارت کار و نهادهای امنیتی-قضایی که فشار بر کارگران برای انحلال سندیکا را بی فایده دیده اند و دقیقا در زمانی که سندیکای کارگران شرکت واحد دست اندرکار برگزاری مجمع عمومی خود است، در هفته های اخیر با دستور کار قرار دادن برگزاری یک مجمع عمومی دولتی، دست ساز و تقلبی، قصد به حاشیه راندن و تخریب و ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و تحت الشعاع قرار دادن سندیکای مستقل کارگران و همچنین فریب نهادهای بین المللی را دارند تا همزمان نیز بتواند به نهادهای بین المللی بقبولانند که تشکیل سندیکا یا هر نهاد مستقل کارگری دیگر در ایران آزاد است!
در این پروژه ی دولتی و امنیتی، وزارت کار، نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد با تطمیع و حمایت کامل پلیسی-قضایی-امنیتی برای دو تن از اعضای سابق سندیکا، توسط این دو فرد دست نشانده ی خود اعلام کرده اند که در حال تدارک برای برگزاری مجمع عمومی با نام سندیکای کارگران شرکت واحد هستند. این افراد همچنین اقدام به سو استفاده و جعل آرم و نام سندیکا و ایجاد یک کانال تلگرامی کرده اند (لینک ِتصویر کانال جعلی t.me/vahedsyndica/2277) این افراد قصد دارند تا با طراحی، فرماندهی و حمایت نهادهای دولتی-امنیتی در این مجمع عمومی کذایی افرادی دست نشانده را بعنوان هیات مدیره در سندیکایی قلابی معرفی کنند تا سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تحت الشعاع قرار گرفته و به جنبش مستقل کارگری در ایران ضربه وارد کنند و سپس رسما و این بار با نام "سندیکا" وارد همکاری، ائتلاف و ادغام عملی و ماهوی با شوراهای اسلامی گردند. بدین ترتیب و با فرض موفقیت این عوامل دست نشانده در ایجاد یک سندیکای دولتی و زرد، افرادی دست نشانده، زیر عنوان و با نام سندیکا اقدام به حمایت از کارفرما و دولت خواهند کرد و دولت ایران نیز به هدف خود که همزمان سرکوب مطالبات گسترده کارگران و سرکوب تشکل یابی مستقل کارگری است و نیز تزیین دکوراسیون " آزادی فعالیت سندیکایی" خود در میان مجامع جهانی است، می رسد.
سندیکا بطور جداگانه و مستند این افراد دست نشانده ی دولت و کارفرما و دیگر افراد و جریاناتی که پشت آ‌نها صف کشیده اند را افشا خواهد کرد. اما مشکل ما و جنبش کارگری الزاما تعدادی افراد خاص نیست و لازم به تاکید است که این اقدامات، بخشی از یک سیاست کلی حاکمیت است که از بدو وجود تمام تلاشش برای سرکوب و کنترل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و کلیت جنبش کارگری بوده است و تا امروز از هر ترفندی با تمام امکانات برای این امر استفاده کرده است. امروز وقتی دولت می بینند که اکثر ترفندهایش برای از میدان به در کردن سندیکای کارگران شرکت واحد بی ثمر بوده است، و حال که نمی‌توانند با زور، زندان و اخراج و.... سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالین آنرا به زانو دربیاورد و می بیند که سندیکای مستقل از کارفرما و دولت، در حال الگو شدن برای دیگر کارگران بیشمار ایران می شود، به حقه کثیف همیشگی رو می‌آورد و آن تلاش برای تضعیف نهادهای مستقل کارگری، از طریق عوامل مزدور، دست نشانده و خودفروخته می باشد. بنابراین باید توجه داشت که ما با یک سیاست مدون، منسجم و تاریخی توسط نظام سرمایه داری و دولت آن مواجه هستیم. ما میدانیم که با اوج گیری مبارزات جنبش کارگری در دوره اخیر، دولت ایران نه تنها در شرکت واحد بلکه با همکاری خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و دیگر نهادهای دست ساز و حمایت عوامل قضایی-امنیتی و با کمک افرادی خودفروخته و ضد کارگر، در حال طراحی برای ایجاد اتحادیه ها، انجمن های صنفی و اینک سندیکاهایی وابسته به خود در نقاط دیگر نیز هست و در این مورد به تمام کارگران و همکاران خود آگاهی و بیدارباش می دهیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توطئه های گوناگون وزارت کار و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت های تشکلات مستقل کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد و منجمله اقدام به برگزاری مجمع عمومی دست ساخته ی خود از طریق افراد وابسته و اقدام برای سندیکا سازی دولتی را محکوم می کند. ما از کارگران و کلیه تشکلات و نهادهای مستقل کارگری می خواهیم که همچون گذشته، ضمن اینکه با همان شادابی و قدرت، حامی تشکلات خود هستند، با هوشیاری همیشگی، توطئه دولت، نیروهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد علیه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را قویا محکوم کنند. از کارگران شرکت واحد می خواهیم ضمن افشای کانال یا مطالبی که این عوامل وابسته به دولت منتشر می کنند کماکان اخبار یا مطالب را از طریق تنها کانال رسمی سندیکای کارگران واحد و وبسایت آن (آدرس های درج شده در ذیل این اطلاعیه) دنبال کنند. بدیهی است که سندیکای کارگران شرکت واحد با قدرت و بیداری همیشگی، همزمان با اینکه دست اندرکار برگزاری مجمع عمومی خود است، همچنین از این اقدامات ضد کارگری عبور خواهد کرد و با توان بیشتر در راه کسب مطالبات کارگران شرکت واحد و جنبش مستقل کارگری ایران کوشا خواهد بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷


آدرس تلگرام مورد تایید سندیکای کارگران شرکت واحد: telgram.me/vahedsndica

آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت واحد: www.vahedsyndica.com

ارتباط با جی میل سندیکا: vsyndica@gmail.com

آدرس ارتباط و تماس با ادمین و کانال تلگرام سندیکا:

@pvsyndica

http://vahedsyndica.com/archive/3327

http://t.me/vahedsyndica/2280

*****************

حکم بی شرمانه شلاق و زندان برای معلم عدالت خواه، محمد حبیبی را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صدور حکم بدوی ده سال و نیم زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق برای معلم عدالت طلب، محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران را محکوم می کند، و قویا خواهان لغو این حکم کلیشه ای و آزادی فوری بی قید و شرط وی از زندان می باشد. و انزجار خود را ازحکم بی شرمانه ی شلاق بر پیکر کارگران که اینبار نیز جامعه مزد بگیر معلمان را هدف قرار داده اعلام می کنیم. همچنین باید رویه جاری در کشور که عدالت طلبان اعم از معلمان، کارگران و فعالان عدالت خواه و سایر بخش ها زندانی می شوند، و اختلاس گران و دزدان که بوجود آورندگان وضع موجود هستند، و حاشیه ی امنیت دارند، تغییر یابد.
فعالیت های حبیبی در دفاع از حقوق صنفی معلمان منجر به بازداشت وی همراه با خشنونت فراوان در روز دوازده اسفند ۹۶ شد و در حالی که پس از حدود یک ماه با وثیقه موقتا آزاد شده بود، مجددا این بار در تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل سازمان برنامه و بودجه با خشنونت بازداشت و به دلیل مخالفت قاضی پرونده صدور قرار وثیقه لغو و ۹۳ روز است که در زندان تهران بزرگ در بدترین شرایط محبوس است. طبق اطلاعیه کانون صنفی معلمان تهران با وجود تایید بیماری ایشان توسط پزشکی قانونی، اما وی را به بیمارستان اعزام نکردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام کلیشه ای بی پایه و اساس شلاق و زندان برای معلمان، کارگران و فعالان صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو کلیه احکام صادره و همچنین توقف تعقیب پلیسی، امنیتی و قضایی از آنان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۰ مردادماه ۹۷

*****************

کارگران بازداشت شده در تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی پس از ساعاتی آزاد شدند

حسن سعیدی، داود رضوی، عطا باباخانی، علی قربانیان و یک تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در جریان تجمع امروز صبح (یکشنبه چهاردهم مرداد) در تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی بازداشت شده بودند پس از ساعاتی آزاد شدند. بازداشت حسن سعیدی با خشونت و وحشی گری فراوان همراه بود به طوری که بیش از هفت مامور با لباس فرم ناجا و لباس شخصی همزمان به وی تهاجم کرده و ضربات پی در پی مشت و لگد بر سر، صورت و بدنش زدند.
کارگران بازداشت شده به کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس منتقل شدند به دلیل ضرب و شتم شدید سعیدی اورژانس برای وی خبر کردند اما به دلیل اینکه نیروی انتظامی حاضر به پذیرش هزینه درمان نشد، انتقال وی به بیمارستان لغو شد.
کارگران عضو پروژه مسکن سپیدار دو و سه تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با وجود اینکه بیش از هشتاد درصد از هزینه های ساخت مسکن شان را پرداخت کردند و تعاونی متعهد بوده در سال ۹۱ مسکن کارگران را تحویل دهد اما شش سال است که تحویل مسکن کارگران تاخیر داشته و پروژه در حال حاضر پنجاه درصد پیشرفت داشته است. مدیریت شرکت واحد و مدیریت تعاونی مسکن به دلیل اینکه در طول این سال ها ارزش مسکن کارگران بیشتر شده بنابراین با بهانه های مختلف از هر کارگر بطور متوسط مبلغ هشتاد میلیون می خواهد تا پروژه را تکمیل و مسکن کارگران را تحویل دهد.

*****************

همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعتصاب رانندگان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون که دور دوم آن در بسیاری از شهرها در روز یکم مرداد ۹۷ آغاز و همچنان ادامه دارد، اعلام می کند.
این اعتصاب به دلیل عدم بر آورده شدن وعده های دولت به رانندگان کامیون آغاز شد. دور اول اعتصاب آنان که از روز یکم خرداد آغاز شده بود با وعده های دولت مبنی بر رسیدگی به مشکلات و بر آورده کردن خواسته هایشان در روز دهم خرداد خاتمه یافت.
سندیکا نحوه ی مواجه دولت با اعتصاب رانندگان کامیون را که در ابتدا انکار می کرد و بجای رسیدگی به خواسته های آنان راه سرکوب اعتصابشان را در پیش گرفته، محکوم می کند. و قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون اعلام و خواهان بر آورده شدن خواسته های انباشته شده شان که در ذیل می آید، می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران، معلمان و تشکلهای مستقل کارگری دعوت می کند تا با اعلام همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق حقوقشان یاری دهند.
۱- کم شدن حقِ بیمه پرداختی
رانندگان و پذیرش سخت و زیان آوری شغل رانندگان ناوگان باری
۲- افزایش حقوق بازنشستگی
۳- کاهش قیمت لوازم یدکی و لاستیک
۴- افزایش کرایه حداقل به میزان هفتاد درصد
۵- کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها
۶- ترمیم جاده‌های پرتردد سراسر کشور
۷- افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل بار
۸- حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها
۹- اجباری کردن اعلام بارها در سالن‌های اعلام بار در سراسر کشور
۱۰- کاهش دریافت کمیسیون باربری‌ها و پیمانکاران شرکت نفتی
۱۱- کاهش دادن هزینه‌های اضافی از پایانه‌های مرزی جهت تردد ترانزیت‌ها در سراسر پایانه‌های مرزی کشور
۱۲- رفع کمبود شدید امکانات رفاهی، بهداشتی در پایانه‌های مرزی و داخلی
۱۳- نوسازی ناوگان حمل و نقل باری
۱۴- نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گیر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۰مرداد۹۷

*****************

آخرین وضعیت پرونده آقایان مددی ورضوی از زبان وکیل مدافع این دو عضو سندیکاکه به زندان محکوم شده اند

گفتگوی آقای صالح نیک‌بخت وکیل آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با خبرگزاری ایسنا وکیل مدافع دو نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گفت که پرونده موکلانش در مرحله تجدیدنظر است.
صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با ایسنا ، در خصوص پرونده دو نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اظهار کرد: رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به آبان‌ماه موکول شد اما پرونده ابراهیم مددی یک بار در دادگاه رسیدگی شده ولی هنوز نتیجه آن ابلاغ نشده است.
وی گفت: در پرونده آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی اتهام آنها رفتن به سمت پایانه اتوبوس‌های شرکت واحد در میدان آزادی جهت توزیع شیرینی به مناسبت روز کارگر در بهار سال ۱۳۹۳ و نیز حضور آنان در اسفندماه این سال در وزارت کار و رفاه امور اجتماعی برای پیگیری موضوع حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ بوده است. وکیل‌مدافع ۲ نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: پرونده دو موکلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده رسیدگی شده و هر دو به حداکثر مجازات‌ (ابراهیم مددی به ۵ سال و ۳ ماه و داود رضوی به ۵ سال حبس) محکوم شده‌اند در حالی که نامبردگان در همان شب بازداشت به علت فقد دلیل آزاد شده بودند.
وی افزود: در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ این دو نفر مجدداً بازداشت و پس از ۲۲ روز با قید وثیقه آزاد شدند و پس از مدتی به اتهام تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم شدند.
وکیل مدافع کارگران شرکت واحد تصریح کرد: آقای رضوی به عنوان نماینده کارگران عضو یکی از تعاونی‌های مسکن کارگران، به همراه سایر نمایندگان تعاونی‌ها در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت حضور پیدا کرده که این اقدام بدون هرگونه درگیری و برخورد با مأمورین و پس از ملاقات‌هایی با اعضای شورای شهر دوره چهارم به صورت مسالمت آمیز بوده و بعد از آن هم متفرق شدند که این مورد هم به اتهامات او اضافه شده است.
نیک‌بخت خاطرنشان کرد: رأی محکومیت داود رضوی به ۵ سال حبس، حدود دو سال قبل در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده صادر شده و آقای ابراهیم مددی هم در این دادگاه به ۵ سال و سه ماه محکوم شده است و با توجه به اینکه شاکی دولتی بوده خواهان رعایت حقوق شهروندی در خصوص آنها هستیم. جا دارد دولت به این موضوع ورود پیدا کرده و با توجه به عدم وقوع بزه از تأیید و اجرای چنین احکامی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: آنچه گفته شد عین اقدامات و اتهامات وارده است که شائبه جرم بودن آن متصور نمی‌باشد، اگر اتهامات دیگری در پرونده آقای مددی مطرح باشد مربوط به محکومیت قبلی او بوده است و طرح مجدد آن وجاهتی ندارد
وکیل مدافع کارگران شرکت واحد گفت: ابراهیم مددی چندین بار بازداشت شده و آخرین بار به چهار سال زندان محکوم که پس از گذراندن دوران محکومیت از زندان آزاد شد و برخی از اتهامات، اسناد و مدارک ارایه شده از طرف شاکی در پرونده جدید مربوط به قبل از محکومیت فعلی او بوده و از مستندات شاکی در پرونده اتهامی قبلی می‌باشد. نیک‌بخت تصریح کرد: داود رضوی و ابراهیم مددی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده آنها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر مطرح است.

*****************

اطلاعیه مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کارگران زحمتکش و آگاه شرکت واحد، اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی سندیکا در حال انجام است و اطلاعیه های قانونی و لازم در این خصوص از طریق کانال تلگرام و وب سایت سندیکا به آگاهی شما زحمتکشان خواهد رسید.
با توجه به درخواست برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بشماره ۴۱۱۱۷ مورخ ۹۴/۰۳/۰۹ در وزارت کار ثبت گردیده است و متعاقب آن پیگیری های حضوری فراوان صورت گرفته، موضوع برگزاری مجمع عمومی در نشست سندیکا مطرح و مقرر شد به رغم عدم همکاری وزارت کار بر اساس مقاوله نامه ۸۷ در ایجاد هماهنگی های لازم برای برگزاری مجمع عمومی، سندیکا کلیه اقدامات مقتضی برای برگزاری مجمع عمومی را انجام و مجمع عمومی را برگزار کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۹مرداد ۹۷

*****************

دیدار تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با خانواده معلم زندانی اسماعیل عبدی

تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد پنجشنبه چهارم مردادماه با خانواده آقای اسماعیل عبدی معلم زندانی دیدار و گفتگو کردند و پیگیر وضعیت این معلم زندانی شدند اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان میباشد که توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم گردیده، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی از دیگر اعضای زندانی معلمان میباشند که به دلیل فعالیت های صنفی همچنان در زندان میباشند.

۶ مرداد ۱۳۹۷

*****************

از سرگیری اعتصابات واعتراضات کامیون داران در سراسر کشوراز اول مردادماه

رانندگان کامیون و وسایل نقلیه سنگین از اول مرداد ماه مجددا دست به اعتصاب و اعتراضات در کشور زدند واز حمل بار خوداری کردند . این رانندگان و کامیون داران در خرداد ماه گذشته هم دست به اعتراضات و اعتابات گسترده ای در سطح کشور زدند ، اما به دلیل بی توجهی مقامات مسئول نسبت به مطالبات این زحمت کشان اعتصابات کامیون داران از سر گرفته شده و امروز دوم مرداد ماه دومین روز این اعتصابات میباشد که ادامه آن میتواند به تمامی شهرهای کشور گسترش یابد.

۲ مرداد ۱٣۹۷

*****************

گزارشى از سفر نمایندگان سندیكاى واحد به اروپا

گزارشی از سفر نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به سازمان جهانی کار (ILO) همچنین حضورشان در کشورهای فرانسه، سوئد، نروژ و آلمان و دیدار با سندیکاهای کارگری آن کشورها
به دعوت کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در روز ۲۶ مه برای دیدارهایی با سندیکاهای کارگری فرانسه عازم پاریس شدند. با برنامه ریزی های صورت گرفته نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد به همراه کنفدراسیون های کارگری فرانسه در سازمان جهانی کار حضور یافتند و دیدارهایی با مسئولین این سازمان انجام دادند. آقایان رضا شهابی کارگر مبارز و سرشناس سندیکای کارگران شرکت واحد که شش سال را در زندان گذرانده است و داود رضوی نمایندگان سندیکا در این نشست ها بودند.
نمایندگان سندیکا با آقای برنادتیبو عضو هیات مدیره (ILO) همچنین با خانم بیاته اندرس و آقای کاسترو که بعنوان نمایندگان این سازمان در ماه اردیبهشت به ایران سفر کرده بودند و وزارت کار مانع از دیدار آنها با نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکلات کارگری مستقل شده بود؛ با محوریت شکایت های سال های گذشته سندیکا در مورد ممانعت دولت از تشکیل مجمع عمومی سندیکا و آزار و اذیت کارگران شرکت واحد و زندان و احکام قضایی و اخراج اعضای سندیکا همچنین در مورد آزادی تشکیل تشکل های مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما مطابق مقاوله نامه ۸۷ و پیمان دسته جمعی مطابق مقاوله نامه ۹۸ دیدار و گفتگو کردند.
آنان نشستی نیز با خانم سارا فینک و آقای مک اوراتا از کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و آقای ممدو و خانم مبل از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های عمومی داشتند و از آنان درخواست کردند تا شکایت هایی که به نمایندگی از سندیکای کارگران شرکت واحد در سالیان گذشته در (ILO) کرده اند را جدی تر پیگیری کنند در این نشست در مورد ارتباط شفاف فی مابین نتایج خوبی به دست آمد. دستاورد دیگر این نشست تبدیل عضویت سندیکای کارگران شرکت واحد در کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های حمل و نقل از افتخاری به عضویت رسمی بود. و پس از این سندیکا می تواند در انتخابات هیات مدیره این کنفدراسیون کاندید و در رای گیری ها مشارکت کند. نمایندگان سندیکا در حاشیه اجلاس در جلسه مشترکی که با حضور هفت کنفدراسیون کارگری از کشورهای فرانسه، سوئد، ایتالیا و اسپانیا و کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در مورد موانع دولتی برای کارگران ایران در ایجاد سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری برگزار شد؛ گفتگو کردند.
نمایندگان سندیکا به چهل و نهمین کنگره کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه در شهر رن دعوت شدند. رضا شهابی دراین کنگره سخنرانی کرد و از حمایت این اتحادیه از مبارزات کارگران ایران و تلاش آن برای آزادی خود تشکر کرده و آن را نمونه ای از همبستگی بین المللی کارگران‌دانست. این سخنرانی با حمایت پرشور نزدیک به دو هزار نماینده فرانسوی و خارجی حاضر در کنگره روبرو شد. در حاشیه این‌کنگره نمایندگان سندیکا با خانم شاران بارو دبیر کل آی تی یو سی (کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری) و نیز آقای پیتر سیودنک، مشاور دپارتمان بین المللی سندیکای بزرگ "د.گ.ب" آلمان دیدار و تبادل نظر کردند. هر دوی این شخصیت ها، در ادامه گفتگوهای ژنو با دیگر مسئولین بخش کارگری سازمان‌جهانی کار، ضمن قدردانی ازمبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد بر لزوم‌ حمایت فعالتر از آن تاکید داشتند. در طول این سفر نمایندگان سندیکا در شهر پاریس با مسئولین کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه CFDT، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT، اتحاد سندیکایی همبستگی Solidaires، کنفدراسیون متحده سندیکایی FSU، اتحاد ملی سندیکاهای مستقل UNS و در شهر استکهلم با دبیر کل و دیگر مسولین اتحادیه سراسری کارگران سوئد و برخی سندیکاهای عضو آن دیدار کردند. در شهر اسلو با مسئولین اتحادیه کارگران سراسری نروژ و برخی از سندیکاهای عضو دیدارهایی صورت گرفت در شهر فرانکفورت و هامبورگ با مسئولین سندیکای بزرگ "ا.گ متال" و " وردی" دیدار داشتند. موضوع اصلی در این دیدارها تعمیق همبستگی کارگری بوده و بر همبستگی ها با کارگران شرکت واحد و سایر کارگران ایران تاکید شده است.
همچنین نمایندگان سندیکا در مراسم شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس که کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه ترتیب داده بودند بعنوان سخنران شرکت کردند. در ادامه نمایندگان سندیکا در چهار جلسه دیدار عمومی با کارگران و فعالان کارگری که با هماهنگی سندیکاهای دعوت کننده در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ، استکهلم و گوتنبرگ برگزار شده بود، سخنرانی کردند.
جهت آگاهی همکاران، کلیه هزینه های این سفر توسط سندیکاهای دعوت کننده پرداخت گردیده است.

سندیكاى شركت واحد تهران و حومه

تیر ماه ۱۳۹۷

*****************

توطئه جدید وزارت کار علیه سندیکای کارگران شرکت واحد از طریق

فراهم کردن دیدار افراد خلع مسئولیت شده از سندیکا با نمایندگان سازمان جهانی کار

وزارت کار و خانه کارگر در جدیدترین توطئه خود علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای دیدار سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری با نمایندگان سازمان جهانی کار (ای ال او) که به ایران سفر کرده بودند، مانع ایجاد کردند. وزارت کار در راستای سیاست های خود، تشکلات به اصطلاح کارگری که دست ساز دولت هستند نظیر شوراهای اسلامی کار را به عنوان نماینده کارگران برای دیدار با نمایندگان سازمان جهانی کار سازمان داد.
وزارت کار با توجه به اهداف ضد کارگری خود تاکنون نه تنها هیچ سندیکای کارگری در ایران را به رسمیت نشناخته است بلکه از طریق نهادهای وابسته ای همچون خانه کارگر و شورای های اسلامی کار و همراهی نیروهای امنیتی شدیدترین اقدامات و محدودیت ها علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد نظیر زندان، اخراج و انواع آزار و تهدید را انجام داده است. با وجود همه این فشارها علیه سندیکا در جریان سفر نمایندگان سازمان جهانی کار، مقامات دولتی با طراحی توطئه ای جدید اینبار آقایان سعید ترابیان و حسن میرزایی، اعضای سابق سندیکا که سال هاست در جلسات و فعالیت های سندیکا حضور نداشته اند و با نظر جمعی اعضای سندیکا هیچ سمت و مسئولیتی در سندیکا ندارند، را به عنوان نمایندگان سندیکا در روز ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ به دیدار نمایندگان سازمان جهانی کار برده اند و با اینکار پروژه جدیدی برای وارونه نشان دادن حقایق را آغاز کرده اند.
سندیکا اعلام می کند این دو تن علاوه بر عدم مشارکت در فعالیت های سندیکا در سال های اخیر با سازمان دهی وزارت کار، خانه کارگر، کانون شورای اسلامی کار استان تهران و نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات کارگران در مورد مطالبات مسکن و تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران شرکت واحد با مدیریت همکاری تنگاتنگ داشته اند، و اسناد آن در رسانه های منتسب به شورای اسلامی کار شرکت واحد موجود است. پیش از این نیز با در خدمت گرفتن سعید ترابیان و بر مبنای اعتراف وی اتهاماتی کاملا کذب را به آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا منسوب کردند و برای توجیه زندان ایشان آن اتهامات را طی گزارشی به سازمان جهانی کار ارسال نمودند. (توضیحات کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مورخ هفدهم ژوئن ۲۰۱۷ در بندهای ۳۹۶ الی ۴۰۹، منتشر شده در سایت آن سازمان)
البته کوتاهی سیستماتیک نمایندگان سازمان جهانی کار برای ارتباط و دیدار با سندیکا نیز راه را برای این فریب کاری هموار کرده است چرا که این نمایندگان می بایست از طریق ایمیل رسمی سندیکا که طی اطلاعیه هایی در چند نوبت در سطح بین المللی اعلام شده بود اقدام می کردند. در این مورد سندیکا جداگانه اعتراض خود را به این سازمان اعلام خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توطئه گری سازمان یافته دولتی و فشار علیه سندیکای مستقل کارگران را محکوم می کند و خواهان رفع محدویت های اعمال شده بر کارگران برای پیوستن به سندیکا و انجام فعالیت های سندیکایی می باشد و به حق خود بر داشتن تشکلات مستقل کارگری و سندیکایی پای می فشارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یکم خرداد ۱۳۹۷

*****************

برخورد خشونت آمیز با تجمع صنفی معلمان محکوم است

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت تجمع اعتراضی مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان که فرهیختگان کشور هستند؛ در مقابل سازمان برنامه و بودجه با تهاجم نیروهای لباس شخصی و امنیتی سرکوب شد. و تعدادی از معلمان و بازنشستگان بازداشت و با دست بند و پا بند به زندان اوین منتقل شدند و بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با زنان معلم شرکت کننده در تجمع بد رفتاری شده و به زمین کشیده شده اند. این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که متاسفانه در تهران اعتراض مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان سرکوب شده است.
اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب حق مسلم همه مردم است و ضرب و شتم و اهانت به زنان و مردان معلم و بازنشسته را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و مجازات آمران و عوامل سرکوب کننده می باشیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

اردیبهشت ۱۳۹۷

*****************

پیام تقدیر و تشکر سندیکای کارگران شرکت واحد

به مناسبت اول ماه مه از همبستگی های کارگران برای آزادی رضا شهابی!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت اول ماه مه تشکر و قدردانی خود را از همبستگی های کارگران و سندیکای ها و تشکلات مستقل کارگری در داخل و خارج از کشور همچنین از بازنشستگان، زنان، معلمان، دانشجویان و فعالان کارگری اعلام می دارد. قطعا تجمعات اعتراضی، اعلام حمایت ها، نامه های اعتراضی به مقامات کشور و همدلی های این عزیزان در آزادی آقای رضا شهابی تاثیرات بسزایی داشته است و تداوم این همبستگی ها در آینده راهگشا خواهد بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۷

*****************

رضا شهابی درپیامی از تمامی فعالین کارگری و دانشجویی

و صنفی که با حمایت هایشان برای آزادیش تلاش کردند، قدردانی و تشکر کرد

پیام قدردانی و تبریک سال نو - رضا شهابی
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته دفاع از رضا شهابی، کمپین دفاع از رضا شهابی، کارگران، دوستان، تشکلات کارگری، دانشجویان، بازنشستگان، زنان و مردان آزاده و نهادها و رسانه های حمایت کننده در ایران و جهان!
از طرف خودم و همسرم ربابه رضایی و فرزندانم بابت تمام حمایت ها، محبت ها و پیگیری هایی بی نظیر و مداومی که در طی این سال ها در دفاع از من کرده اید از همه شما عزیزان قدردانی می کنم و همچنین فرارسیدن بهار طبیعت و غلبه ی روز بر شب و فرارسیدن دوباره زایندگی و حیات طبیعت را به همه شما شادباش می گویم.
اگر از کمر خمیده شده ام و به سختی نشست و برخواست می کنم، اگر از ناحیه گردن دچار آسیب شده ام و به توصیه پزشکان باید به زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرم، اما محبت و پشتگرمی شما عزیزان همیشه مرا دلگرم کرده و می کند؛ اگر دچار مشکل افزایش فشار خون شده و هر چند روز یکبار به ناگهان به صورت اضطراری به ضرب قرص از عواقب جان گیر این مشکل جانکاه نجات پیدا می کنم و دیگر نمی توانم تنها باشم و باید همواره فردی در کنارم باشد که مبادا ناگهان در تنهایی جانم به خطر بیافتد اما یاد شما عزیزان مرا امیدوار به زندگی و حرکت می کند؛ اگر کلیه و مثانه و قلبم دچار آسیب جدی شده و لب و صورتم در اثر فلج بلز به کجی دچار شده به نحوی که تمام لحظات زندگیم را با سختی و دشواری بسیار زیاد آغشته کرده است اما مهر و حمایت شما عزیزان مرا به زندگی سوق می دهد؛ اگر چه از کار اخراج شده ام اما دنیای بزرگی که آکنده از پشتگرمی به شما دوستان گرانقدرم است مرا به فرداهای روشن تر و بهتر امیدوار می کند. اگرچه در این سال های زجرآور حبس و اعتصاب و بیماری همواره با سخت ترین شرایط دست و پنجه نرم کرده و حتی ماه های زیادی اضافه بر مدت حبسم در زندان محبوس نگه داشته شده ام اما همیشه حجم عظیم حمایت های شما برای من نیرویی پیش برنده بوده است. آنچه از تلاش و مقاومت و ادامه حبس و فشار با حفظ تمام و کمال پرنسیپ ها و شرافت کارگری و طبقاتی توسط من ادامه یافته است بدون دلگرمی و حمایت شما ممکن نمی بود.
همکاران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته دفاع از رضا شهابی کمپین دفاع از رضا شهابی، دوستان، معلمان دانشجویان، زنان و مردان، بازنشستگان و تشکل های کارگری در ایران و جهان و همه نهاد ها و رسانه هایی که از بنده به عنوان نماینده کارگری، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دفاع کرده اید:
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خودم را از تمامی شما عزیزان اعلام می کنم، دست شما عزیزان را به گرمی می فشارم و امیدوارم که در سال جدید خورشیدی با تلاش و اتحاد هر چه بیشتر در راه کسب خواسته هامان برای آزادی و برابری، بیش از پیش موفق و مستحکم تر باشیم.
با نهایت احترام و تشکر از همه شما در هر کجای جهان که هستید و با آرزوی آزادی هر چه سریعتر زندانیان کارگر، معلم، دانشجو و دیگر زندانیان صنفی و سیاسی.

رضا شهابی - کارگر اخراجی

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یکم فروردین ۱۳۹۷

*****************

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره

سندیکای کارگران شرکت واحد سه شنبه شب ۲۲ اسفند از زندان آزاد شد

تبریک و شادباش به کارگران، رضا شهابی از زندان آزاد شد
رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز سه شنبه ۲۲ اسفند از زندان اوین آزاد شد. شهابی با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع احکام، با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر با تجمیع محکومیت از زندان آزاد شد. بر اساس حکم دادگاه، شهابی باید ۷ میلیون تومان جریمه پرداخت کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی رضا شهابی را به همه کارگران در ایران و سراسر جهان تبریک و شادباش می گوید. سندیکا از همسر و فرزندان رضا شهابی برای بردباری و تحمل سال ها سختی تشکر ویژه دارد. همچنین تشکر و قدردانی خود را بابت تمامی حمایت ها در این سال ها از کارگران شرکت واحد و همه کارگران ایران، سندیکاها، تشکلات مستقل کارگری، کمیته دفاع از رضا شهابی، معلمان، دانشجویان، زنان و همه سندیکاها و تشکلات کارگری و کارگران از سراسر دنیا اعلام می دارد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

*****************

۲۲ اسفند بیست و هشتمین روز اعتراضات رانندگان عضو پروژه سپیدار ۲و۳ مقابل شورای شهر

بیست و هشتمین روز اعراضات تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار دو وسه شرکت واحد امروز ۲۲اسفند در مقابل شورای شهر ،پروژه سپیدار دو وسه در تعاونی مسکن شرکت واحد یکی از چند پروژه نیمه تمام در شرکت واحد است که باعث سردرگمی و بلا تکیلیفی رانندگان متقاضی شده است این رانندگان مدت ۵ سال است که از زمان تحویل خانه هایشان میگذرد اما متاسفانه هنوز نتوانسته اند منازلشان را تحویل بگیرند سوء مدیریت شرکت واحد و تعاونی مسکن باعث این مشکلات شده است و بی توجهی و عدم پاسخگویی مسئولین شهرداری ،باعث این اعتراضات بوده است .این کارگران مدت بیست و هشت روز است که دست به اعتراضات در مقابل شهرداری تهران و شورای شهر زده اند اما متاسفانه تا کنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

*****************

۹ اسفند نوزدهمین روز ادامه اعتراضات تعدادی

از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن نیمه ساخته سپیدار دو وسه

امروز چهارشنبه ۹ اسفند نوزدهمین روز اعتراضات تعدادی ازرانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار دو وسه در مقابل شهرداری تهرانه وشورای شهر میباشد این پروژه ۲۷۰ عضو دارد و بیش از ۵ سال از زمان تحویل خانه ها به اعضا گذشته و ناکارآمدی مسئولین تعاونی مسکن شرکت واحد و مدیرعامل شرکت واحد باعث عدم تحویل به موقع این خانه ها به اعضا شده اند و اعضا در این پنج سال متحمل فشارهای زیادی از نظر معیشت شده اند بطوری که مجبور هستند بیشتر بخش دستمزد دریافتی خود را بابت هزینه اجاره خانه بپردازند و مسئولین تعاونی و مدیرعامل شرکت واحد با تعریف مشکلات بوجود آمده برای این پروژه از قبیل دعوا با پیمانکار و بدهی سنگین میلیاردی پروژه و مسائلی که هیچ ارتباطی به اعضا ندارد از پاسخگویی طفره میروند و تعدادی از این اعضا با تجمع همه روزه از شنبه تا چهارشنبه مقابل شهرداری وشورای شهر خواستار رسیدگی به مشکل خود هستند

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

*****************

رانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم

پرداخت مطالبات معوق خود، چراغ اتوبوس ها را روشن کردند

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز یکشنبه ششم اسفند با فراخوان سندیکا در اعتراض به مطالبات معوق خود چراغ اتوبوس هایشان را روشن کردند. طی سال جاری، مدیریت شرکت واحد تهاجم وسیعی نسبت به دریافتی های مستمر کارگران کرده است. شارژ کارت اعتباری (خرید) کارگران در چندین مناسبت شارژ نشده است، لباس کار رانندگان و کارگران توقفگاه و تعمیرگاه برای نیمه دوم سال داده نشده است، ارتقاء گروه استحقاقی رانندگان به موقع انجام نمی شود، تسهیلات مسکن حدود ۶۰۰۰ تن از رانندگان و کارگران علی رغم مصوبه ستاد ساماندهی مسکن که بیش از یک سال و نیم پیش مصوب شد هنوز پرداخت نشده همچنین به کارگرانیکه تسهیلات مسکن پرداخت شده اجحاف زیادی صورت گرفته و ساخت پروژه مسکن ۲۷۰ تن از کارگران نیمه کاره رها شده است و هیچ توجهی به نیازهای رفاهی شغلی کارگران نمی شود.
علی رغم اینکه مدیریت های شرکت واحد با ماشین های گشت برای ممانعت رانندگان از روشن کردن چراغ اتوبوس هایشان مستقر شده بودند؛ تعداد زیاد و قابل توجهی چراغ اتوبوس هایشان رو روشن کردند و نسبت به حضور مدیریت در خطوط بی اعتناء بودند. امروز تعدادی از ون های سامانه جانبازان نیز چراغ روشن کار می کردند. رانندگان امروز اتحاد خود را در دفاع از منافع شان به رخ مدیریت کشیدند و زنگ خطری شد برای مدیریت که چنانچه مطالبات معوق کارگران را پرداخت نکند اعتراضات وارد فاز جدیدی شود.
یادآور می شود؛ در اسفند ماه سال ۸۳ به دلیل معوق شدن چند روزه عیدی همچنین به دلیل اینکه مزایایی که به کارگران شهرداری داده می شد؛ به کارگران شرکت واحد پرداخت نمی شد. و مدیرعامل وقت نیز پاسخگوی کارگران نبود. رانندگان در پایانه کاوه (میدان انقلاب) اتوبوس ها را برای ساعاتی خاموش و کار نکردند. و در نوبت بعدی رانندگان در پایانه آزادی برای ساعاتی اتوبوس ها را خاموش کرده و پایانه آزادی را مسدود کردند. که هر بار ترافیک در غرب تهران بسیار شدید و عبور و مرور به کلی مختل شد.

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

*****************

رضا شهابی کارگر زندانی علیرغم ادامه

درمان بعد از ده روز مرخصی به زندان اوین بند ۲۰۹ بازگشت

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در حال حاضر در زندان اوین بند ۲۰۹ درحال سپیری کردن محکومیتش است بعلت شرایط بد جسمانی و وخامت شدید حالش که منجر به دو بار سکته مغزی در زندان شد درتاریخ ۱۹بهمن از بند ۲۰۹ اوین برای ادامه مداوای پزشکی به مرخصی آمد . براساس معاینات انجام شده و توصیه اکید پزشکان این کارگر زندانی باید تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل خارج از زندان باشد و در زندان نگه داشتن شهابی میتواند برایش خطرات جانی دربر داشته باشد ،اما متاسفانه بعد از ده روز که در حال ادامه درمان بوده این کارگر زندانی در تاریخ ۲۹بهمن با ادامه مرخصی اش موافقت نگردید و مجددا به زندان برگردانده شد . سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تاکید دارد که این عضو زندانی سندیکایی در شرایط بد جسمانی قرار دارد و احتمال وقوع خطارات جدی جسمانی برای نامبرده وجود دارد و از مسئولین امنیتی و قضایی می خواهد که نسبت به آزادی بی قید شرط رضا شهابی اقدامات لازم را بعمل آورند

۳ اسفند ۱۳۹۶

*****************

پانزدهمین روز ادامه اعتراضات تعدادی از رانندگان شرکت واحد

عضو پروژه سپیدار در دومین روز اسفند مقابل شهرداری تهران

امروز دوم اسفند ماه پانزدهمین روز اعتراضات تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه نیمه ساخته شده سپیدار دو وسه میباشد که تاکنون ۵سال از زمان تحویلش گذشته و مسئولین شرکت واحد وشهرداری همچنان نسبت به مطالبات این رانندگان بی تفاوت هستند . درپاسخ به جوابیه مدیر عامل تعاونی مسکن و رئیس هیئت مدیره تعاونی گزارشی از وضعیت این پروژه را به اطلاع میرسانیم .
احتراما در پاسخ به ادعاهای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی در مورد بدعهدی تعاونی نسبت به تحویل واحد مسکونی کارگران عضو پروژه سپیدار۲و۳تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مشکلات پیش روی ادامه ساخت پروژه، موارد ذیل باستحضار می‌رسد و توقع و درخواست کارگران است که عینا از طریق خبرگزاری ایلنا منتشر گردد.
۱- رابطه کارگران با تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی از نوع مرسوم آن که کارگران به عنوان عضو تعاونی باشند و در تعیین هیات مدیره و تصمیمات تعاونی نقش داشته باشند، نیست و اعضای تعاونی مسکن، سی تن از مدیران و منتخبین شرکت واحد هستند و افراد مذکور در تعیین هیات مدیره صاحب رای هستند. در این مدل از تعاونی کارگران به عنوان سهامدار هستند و به واسطه قراردادی که با تعاونی دارند به ازاء پرداخت مبلغ قرارداد واحد مسکونی‌ای را در واقع از تعاونی خریداری می‌کنند و به هیچ وجه در سود و زیان تعاونی شریک نخواهند بود.
۲- بدهی مالیاتی به هیچ وجه به کارگران عضو پروژه‌های تعاونی مسکن ارتباطی ندارد. در سال۸۷با موافقت شهردار دو قطعه زمین شرکت واحد در خیابان هنگام به متراژ۲۳۰۰۰متر و۱۱هکتار به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان به شهرداری منطقه۴واگذار گردید مشروط به اینکه با برنامه‌ریزی مدیریت شرکت واحد این مبلغ مصروف هزینه مسکن کارگران شرکت واحد گردد. با هدف پرداخت تسهیلات بلاعوض مسکن از مبلغ مذکور با تصمیم غلط مدیریت شرکت واحد، تعاونی مسکن شرکت واحد با شرایط فوق‌الاشاره تاسیس و بنا بر ادعای مدیریت مبلغ۷۵میلیارد تومان که از فروش زمین‌های شرکت واحد حاصل شده بود به حساب تعاونی مسکن واریز شد. بنابراین بدهی مالیاتی که تعاونی مسکن ادعا دارد مربوط به فروش زمین‌های شرکت واحد می‌باشد و اصلا ارتباطی با کارگران عضو پروژه سپیدار۲و۳تعاونی مسکن ندارد.
۳- کلیه کارگران با تصمیم مدیریت برای دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن که شهرداری مقرر کرده بود پرداخت شود می‌بایست حتما به عنوان سهامدار در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت نام می‌کردند. بنابراین کارگران به اجبار در این تعاونی ثبت نام کرده‌اند.
۴- اینکه در نتیجه شکایت مابین تعاونی مسکن و پیمانکار، به موجب رای دادگاه پیمانکار محکوم شده است به هیچ وجه دلیلی بر بی‌حقی کارگران نسبت به تعاونی مسکن در مورد تاخیر در تحویل واحد مسکونی‌شان نمی‌باشد و تعاونی مسکن نسبت به تعهدات خود و حتی خسارت تاخیر عدم تحویل مسکن کارگران در موعد مقرر مسئولیت دارد.
۵- در هنگام شروع پروژه هر متر مربع از آپارتمان‌هایی که قرار است ساخته شود به کارگران۶۵۰هزار تومان فروخته شده درحالیکه که در همان بازه زمانی آپارتمان با موقعیت پروژه سپیدار۲و۳در همان منطقه نهایتا۴۵۰هزار تومان بوده است. بنابراین تعاونی مسکن از این بابت به کارگران بدهکار است درحالیکه اکنون تعاونی مسکن مبالغی بیش از دو برابر مبلغ تعیین شده اولیه می‌خواهد از کارگران دریافت کند که به هیچ وجه مورد قبول کارگران نیست.
۶- تعاونی مسکن نسبت به کارگران هیچگاه شفافیت نداشته است و در حال حاضر علی‌رغم مبالغی که کارگران پرداخت کرده‌اند هیچ برگه‌ای راجع به مالکیت آپارتمان در پروژه مذکور با مهر و امضای تعاونی مسکن به کارگران داده نشده است. این عدم شفافیت در مورد دارایی‌های تعاونی مسکن و ادعای مسدود بودن حساب‌هایش از طرف اداره مالیات نیز وجود دارد. و علی‌رغم اینکه مدعی است حساب‌هایش مسدود است ادعا دارد مبلغ۸.۵میلیارد تومان اضافه دارد در پروژه هزینه می‌کند.
۷- برابر رای دادگاه پیمانکار۲۳میلیارد تومان باید به تعاونی به عنوان خسارت بپردازد و با توجه به اینکه پیمانکار مالک قطعه زمینی در جوار پروژه است و سند آن زمین به عنوان حسن انجام کار در اختیار تعاونی مسکن است؛ اما تعاونی مسکن هیچ اطلاعاتی راجع به دریافت خسارت از پیمانکار به کارگران نمی‌دهد و در عوض از کارگران درخواست پرداخت پول اضافه بر قرارداد اولیه دارد.
۸- بنا بر آنچه ذکر گردید؛ کارگران به اعتبار شرکت واحد اتوبوسرانی در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت نام کرده‌اند و شرکت واحد در قبال مشکلات بوجود آمده مسئولیت دارد و با توجه باینکه شرکت واحد جز شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است؛ بنابراین شهرداری و شورای شهر در قبال مشکلات بوجود آمده برای کارگران در ...

۳ اسفند ۱۳۹۶

*****************

دیدار تعدادی از اعضای سندیکا با رضا شهابی عضو

هیئت مدیره سندیکا که بتازگی از زندان به مرخصی پزشکی برای ادامه درمان آمده است

امرروز جمعه بیستم بهمن تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با رضا شهابی عضو زندانی این سندیکا در منزلش دیدار و از وضعیت جسمانی نامبرده باخبرشدند.
رضا شهابی عضو زندانی این سندیکا که در ۱۸مرداد سال گذشته با فشار دادستانی مجددا به زندان بازگشت در مدت ۶ ماهه زندانش به علت احکام ناعادلانه زندان مجدد دست به اعتصاب غذا زد و در زندان دوبار دچار سکته مغزی شد و حال جسمانی اش بسیار وخیم شد و از آنجایی که این فعال سندیکایی قبلا هم در زندان مورد عمل جراحی از ناحیه مهره های گردن و کمر قرار گرفته بود شدت وخامت جسمانی وی با سکته مغزی تشدید یافت که به بیمارستان منتقل شد وسپس برای ۵روز به مرخصی پزشکی آمده است که ادامه درمان وی از سوی دادستانی قرار شده است تا شنبه ۲۸ بمهن در مرخصی باشد که اگر ازسوی دادستانی مرخصی اش تمدید نشود باید ۲۸ بهمن به زندان برگردد . متاسفانه شهابی به علت مشکلات عددیده جسمانی طبق نظر پزشکان طاقت تحمل کیفر در زندان را ندارد و باید خارج از زندان ادامه درمان کند

*****************

۲۴ بهمن دهمین روز اعتراض تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو مسکن سپیدار۲و۳مقابل شورای شهر تهران

امروز ۲۴بهمن ماه تعدادی از اعضای رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار دووسه درمقابل شهرداری تهران دست به تجمع زدند ،این اعتراضات که دهمین روز خود را سپری میکند متاسفانه تاکنون ازسوی شهرداری و شورای شهر جوابی به معترضان داده نشده است . امروز دو ماشین ون نیروی انتظامی که تعدادی از یگان ویژه های ضد شورش درآن حضور داشتند می خواستند که به زور پلاکادر رانندگان معترض را جمع کنند که با مقاومت رانندگان روبرو شدند و این اعتراض با پلاکادر تا ساعت ۱۲ادامه داشت . پروژه سپیدار دو وسه حدود ۲۶۰ عضو دارد که از تحویل این خانه ها به اعضای آن بیش از ۵سال میگذرد و تعاونی مسکن شرکت واحد ومدیریت شرکت و شهرداری پاسخگو نیستند این اعتراضات همه روزه از ساعت ده صبح تا ۱۲ از شنبه تا چهارشنبه ادامه دارد

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

*****************

کارگر زندانی رضاشهابی برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد

کارگر زندانی رضا شهابی که طی ماه های گذشته به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان دو بار سکته کرده بود صبح نوزدهم بهمن برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

*****************

۱٦ بهمن اعزام رضا شهابی کارگر زندانی سندیکایی از بند ۲۰۹ اوین به بیمارستان

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره که هم اکنون در زندان اوین بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندانی می باشد و از نظر جسمانی مشکلات جدی و حادی دارد امزوز شانزدهم بهمن ماه برای معاینات پزشکی جهت ام آی ار و آزمایشات مختلف به بیمارستان اعزام گردید که پس از معاینات مقدماتی مجددا به زندان بازگردانده شد. شهابی از ناحیه کمر و گردن قبلا مورد عمل جراحی قرار گرفته و به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در زندان دچار مشکلات کلیوی و گوراشی و فشار خون شده است و طبق نظر پزشکان این کارگر زندانی نباید درزندان نگهداری شود و باید ادامه درمان خود را خارج از زندان انجام دهد اما متاسفانه مسئولین امنیتی و قضایی توجه ای به این مسئله مهم نکرده اند و این شرایط برای شهابی میتواند خطارات جانی در بر داشته باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر نهادهای کارگری و بین المللی ونهادهای مدنی بارها از مسئولین جمهوری اسلامی درخواست آزادی این عضو هیئت مدیره سندیکا را کرده اند اما متاسفانه ایشان برخلاف پایان محکومیتش همچنان در زندان بسر میبرد

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

*****************

ششمین روز اعتراضات رانندگان عضوسپیدار

امروز۱۶بهمن ششمین روز اعتراضات تعدادی ازرانندگان شرکت واحد عضوسپیدار دووسه نیمه ساخته و رهاشده، وعدم پاسخگویی شهرداری تهران وشرکت واحد این پروژه ۲۶۰عضودارد

*****************

بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

روند تصمیم گیری در بارۀ تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٧ و افزایش عمومی مزدها در شرایطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران رسیده است. امسال نیز، مانند سال های گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم گیری در مورد یکی از بنیادی ترین مسئله ی زندگی کارگران و حقوق بگیران نمایندگان واقعی آن ها حضور ندارند، و به روال سال های گذشته، مقامات دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می گیرند.
برای مطالعه متن کامل بیانیه اینجا کلیک کنید.

سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

۱۵ بهمن ١٣٩٦

*****************

چهارمین روز اعتراضات تعدادی از راننگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار دو وسه امروز ۱۴بهمن ماه

امروز چهاردهم بهمن ماه چهارمین روز اعتراضات تعدادی از رانندگان شرکت واحد که عضو پروژه نیمه ساخته ورها شده مسکن سپیدار دو وسه میباشد در مقابل شهرداری وشورای شهر بوده است این تجمع هرروز از ساعت ده صبح تا دوزاده در مقابل شورای شهر وشهرداری انجام میشود ،اعضای این پروژه که همگی از رانندگان شرکت واحد هستند بیش از ۵سال از تحویل ساخت خانه هایشان میگذرد اما تا کنون منازل خودشان را تحویل نگرفته اند و با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ تا ۶۰درصدر هزینه ساخت را به تعاونی مسکن شرکت واحد تحویل داده اند ،متاسفانه ۴۵درصد کار ساختمان بیشتر پیش نرفته و این رانندگان تا کنون بلاتکیلف هستند این پروژه ۲۶۰عضو دارد که ناکارآمدی مدیران شرکت واحد و شهرداری باعث متوقف شدن کار ساختمان این پروژه گردیده است

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

*****************

فدراسیون حمل و نقل جهانی در نامه ای

از رهبرجمهوری اسلامی خواستار لغو حکم زندان برای داود رضوی شد

داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به دادگاه تجدید نظر احضار شده است. این دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۴ بهمن برگزار شود با تقاضای صالح نیکبخت وکیل پرونده به ۱۰ بهمن موکول شده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل(ITF) در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن فوری پرونده قضایی علیه رضوی به دلیل فعالیت‌های سندیکایی شده است.
استیو کوتن دبیرکل این فدراسیون در نامه‌ی به خامنه‌ای به تاریخ ۲۴ ژانویه یادآور شده است که پرونده‌سازی امنیتی برای رضوی به فعالیت او در رابطه با تدارک مراسم روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال ۹۴ برمی‌گردد و او به خاطر فعالیت صنفی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به ۵ سال زندان محکوم شده است.
کوتن خواستار بسته شدن فوری پرونده این فعال کارگری و منع تعقیب او شده است.
داوود رضوی چند روز پیش از روز جهانی کارگر سال ۹۴ همزمان با ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶دادگاه انقلاب رضوی را به ۵ سال زندان محکوم کرده است.

۹ بهمن ۱۳۹۶

*****************

کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن شرکت واحد

هفتم بهمن در اعتراض به تعویق ۵ ساله تحویل مسکن درمقابل شهرداری تهران تجمع کردند

تعدادی ازرانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دراعتراض به متوقف بودن پروژه سپیداردو وسه که در حال حاضر ۲۶۰ عضو دارد و تقریبا تا سقف ۶۰درصد از هزینه ساخت را تعدادی از اعضا پرداخت کرده اند درروز هفتم بهمن مقابل شورای شهر و شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند این کارگران که ۵ سال از تحویل خانه هایشان طبق قراداد فی مابین تعاونی و اعضا میگذرد همچنان بلاتکلیف و سر درگم هستند و بیشتر حقوقشان هزینه اجاره بها میگردد، متاسفانه علیرغم پیگیری های مستمر تاکنون پاسخ مناسبی از مسئولین شهرداری و تعاونی مسکن شرکت واحد دریافت نکرده اند.

۹ بهمن ۱۳۹۶

*****************

تاریخ مجدد دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضوهیئت مدیره سندیکا، سه شنبه ۱۰بهمن برگزار خواهد شد

داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که مجددا قرار بود امروز چهارشنبه ۴بهمن برگزار شود بنابر پیشنهاد آقای صالح نیکبخت وکیل پرونده این عضوسندیکا در دادگاه تجدید نظر با موافقت قاضی تجدید نظر به روز سه شنبه دهم بهمن موکول شد . آقای رضوی برای فعالیت های سندیکایی و کارگری قبلا در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به ۵سال زندان محکوم شده است و پرونده وی در ۱۳ آبان در دادگاه تجدید نظر بدون حضور وکیل و قاضی رسیدگی گردیده ،لذا مجددا این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در چهارم بهمن به دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ احضار شد و با توجه به مسائل مختلف آقای نیکبخت وکیل پرونده درخواست رسیدگی در نوبتی دیگر کردند که با موافقت قاضی به روز دهم بهمن ماه موکول گردید. لازم به توضیح است ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب در رابطه با همین پرونده به ۵سال و سه ماه زندان محکوم شده است و دادگاه تجدید نظر هم در شعبه ۳۶ در ماه گذشته برای نامبرده برگزار شده است ،ابراهیم مددی هم برای فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده است .

۴ بهمن ۱۳۹۶

*****************

علی رغم اینکه پیش از این دادگاه تجدید نظر داود رضوی برگزار شده

اما مجددا برای روز چهارم بهمن به شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب احضار شده است!

داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد مجددا برای روز چهارم بهمن به شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب احضار شد. پیش از این در همین پرونده روز سیزدهم آبان دادگاه تجدید نظر برای ایشان برگزار شده بود.
داود رضوی و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا کارگران شرکت واحد دو روز پیش از روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۴ نیمه های شب هر یک بطور جداگانه در منزل شان دستگیر و پس از ۲۲ روز بازداشت موقت با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شدند.
شعبه ۲۶ دادگاه بدوی انقلاب رضوی را به پنج سال و مددی را پنج سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. بازداشت این دو تن برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط سندیکا در میان رانندگان شرکت واحد صورت گرفته است.

http://t.me/vahedsyndica/1587

*****************

با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

اعتراض امروز فرودستان و کارگران نتیجه بی عدالتی است.
سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حداقل حقوق ناچیز که پنج برابرزیر خط فقر است ماه ها معوق گردید. گسترش خصوصی سازی، شرکت های پیمانکاری، قراداد موقت و سفید امضاء، توسط دولت های مختلف و به صورت مستمر، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل، صرف دلالی و مال اندوزی افراد خاص شد و سیاست های غلط بیکاری را به اوج رساند. فقر گسترش یافته و کارتن خوابی و کار کودکان و زباله گردی برای سیر شدن شکم رواج یافته است. بیمه های درمانی برای کارگران و مردم ناکارآمد است. اختلاس و دزدی اموال عمومی رواج یافته است. با گران شدن خدمات دولتی و حامل های انرژی، گرانی ها در سایر بخش ها نیز شدت گرفته است. کمر فرودستان با هدف مندی یارانه ها شکست ولی سال به سال به ازاء مبلغ ثابتی که به مردم پرداخت شد آزاد سازی قیمت ها گسترده تر شده است.
اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دیگر سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و تشکلات مستقل معلمان که از حق کارگران و معلمان دفاع می کنند نه تنها به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه با آنها خشونت شده است و نمایندگان آنها دائما با حبس و دادگاه مواجه بوده اند. حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم و برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است.
طعم تلخ این بی عدالتیهای گسترده را همه کارگران و مردم محروم کشیده اند. پاسخ اعتراض مردم به جان آمده برخورد خشونت بار نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سندیکای کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه

۱٦ دی ۱۳۹٦

*****************

همدستی عوامل وزارت کار درضرب وشتم و سرکوب همراهان همسر شهابی مقابل وزرات کار محکوم است

امروز پنجم دیماه، ربابه رضایی همسر رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که درزندان رجایی شهر محبوس است و تا کنون دوبار سکته مغزی کرده و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این کارگر زندانی باعث شد همسرش به وزارت کار مراجعه کند تا بلکه ازطریق این وزرات خانه شرایط رسیدگی برای این کارگر زندانی فراهم شود، تعدادی ازاعضای سندیکای واحد و دانشجویان ودیگرفعالین کارگری واجتماعی بواسطه نگرانی از وضعیت جسمانی شهابی، همسر این کارگر زندانی را همراهی می کردند. قبل ازورود خانم شهابی به محل وزرات کار عوامل امنیتی وعوامل وزرات کار با همراهی پلیس ضدشورش با شدت تمام اقدام به ضرب وشتم کارگران ودانشجویان کردند که حسن سعیدی از اعضای این سندیکا به علت ضربات وارده ازسوی مامورین وزارت کار به اورژانس شریعتی برده شد و ۵۱ تن از متعرضین به همراه خانم شهابی توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی به زندان اوین منتقل شدند و سعیدی هم بعد از معاینه از بیمارستان با دستبد و پابند به اوین منتقل شد.
هرچند که بعد از چند ساعت همگی بدون قید و شرط آزاد شدند اما جای تاسف دارد که مسئولین وزرات کار نه تنها پذیرای مراجعین نشده اند بلکه با باتوم و ضربات مشت ولگد به کمک پلیس ضدشورش آمده اند و با خشنونتی وحشیانه رانندگان و دانشجویان را مورد ضرب وشتم قراردادند
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی کارگر زندانی رضا شهابی است وهرگونه سهل انگاری و بی توجهی درخصوص اوضاع جسمانی کارگر زندانی شهابی را متوجه مسئولین زندان و قوه قضائیه میداند و قویا برخورد وضرب وشتم کارگران و دانشجویان را که جهت رسیدگی به وضعیت نگران کننده رضا شهابی در مقابل وزرات کارتجمع کرده بودند محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید شرط رضا شهابی و تمامی زندانیان کارگری و صنفی میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۵ دی ۱۳۹۶

*****************

خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه!

سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران و تشکلات کارگری ایران و سراسر جهان درخواست دارد با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی بکوشند!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدنبال بازگشایی در سال ۱۳۸۴ دائما مورد آزار و اذیت قرار داشته و بسیاری از اعضای آن زندانی و از کار اخراج شده اند. رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکا، در خرداد ماه ۱۳۸۹ زندانی شد و به دلیل ضرب و شتم نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و بازجویی دو عمل جراحی سنگین بر روی گردن و کمرش صورت گرفت و مدتی از حبس اش در مرخصی پزشکی بود. در شرایطی که حکم شش سال زندان رضا شهابی به پایان رسیده بود، دادستانی تهران به بهانه اینکه سه ماه از مرخصی وی تایید نشده است اعلام کرد که رضا برای سپری نمودن این دوره باید به زندان برگردد. شهابی برای پیشگیری از ضبط ملک وثیقه گذار خود پذیرفت که برای سپری نمودن این سه ماه به زندان برگردد؛ اما بعد از زندانی شدن مجدد شهابی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، کل مرخصی وی را غیبت محسوب و اعلام کردند که او ۹۶۸ روز باید در زندان باشد. این در حالیست که محکومیت حبس شهابی به پایان رسیده و او نامه آزادی اش که در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ صادر شده را در پرونده دیده است. مقامات امنیتی و قضایی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذای رضا شهابی که منجر به اعتراضات گسترده در ایران و جهان شد، به خانواده شهابی تعهد دادند که به خواستهای او فوری رسیدگی نمایند، اما در هفته های اخیر شهابی را تحت فشار گذاشته اند که که متعهد گردد به هر گونه فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران خاتمه می دهد. شهابی اما با ایستادگی ومقاومت همچنان برمواضع خود که همان داشتن حق تشکل مستقل وسندیکایی کارگران است پافشاری دارد وهرگزتسلیم ارعاب و فشار وزندان نشده است.
در آخرین ملاقات خانواده رضا شهابی با وی در زندان به تاریخ ۲۲ آذر، نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفته بوده است. پزشک زندان به او گفته است که سکته مغزی خفیف داشته است اما حتی جهت آزمایش او را تا ۲۵ آذر به بیمارستان منتقل نکرده بودند. علی رغم اینکه پیش از آن پزشک متخصص تشخیص داده بود که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و درخواست آزادی اش را در پرونده درج کرده بود، این کارگر زندانی نه تنها آزاد نگردید بلکه در زندان سکته مغزی نیز کرده است. لازم به تاکید است که رضا شهابی بطور دائم و مکرر فشار خونش بالا است و در زندان بارها خون دماغ شده است؛ او سر دردهای شدید و مداوم دارد و احساس بی حسی در پاها می کند. کلیه های وی عفونت کرده و تکرر شدید ادرار دارد.
سندیکای واحد به شدت نگران سلامتی رضا شهابی است. احتمال فراوان می رود اگر شهابی فوری آزاد و درمان نگردد در روزهای آینده حالش بدتر و جانش بطور کاملا جدی در خطر بیافتد. تداوم حبس ظالمانه و غیرقانونی رضا شهابی، که نوعی گروگان گیری محسوب می گردد، تجاوز آشکار به حقوق ابتدایی انسانی او و نقض کامل کلیه مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی حق تشکل و فعالیت مستقل کارگری می باشد. لذا از همه کارگران و تشکلات کارگری ایران و سراسر جهان درخواست فوری و اضطراری داریم که با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی و آزادی فوری و بدون قید و شرط او بکوشند. سندیکای واحد کلیه مسئولان نظام و بطور مشخص نهادهای امنیتی و قضایی را مسئول سلامتی و حفظ امنیت رضا شهابی میداند.

به امید گسترش همبستگی کارگران جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۶ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷

*****************

رضا شهابی در زندان سکته کرده است

در ملاقاتی که روز چهارشنبه خانواده با رضا شهابی در زندان داشته است نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. و رضا گفته به پزشک زندان که مراجعه کردم؛ به من گفته سکته خفیف کرده ای.
پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است. علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد. بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد. رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد. و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.

۹۶/۹/۲۳

*****************

دادگاه تجدید نظر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد

امروز دوزادهم آذر دادگاه تجدید نظر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب برگزار شد.
ابراهیم مددی که کهولت سن دارد از بیماری پروستات و قند خون و عدم شنوایی گوش چپ رنج می برد و در گوش راست از سمعک استفاده می کند. با این وجود همچنان تحت تعقب و مراقبت قضایی - امنیتی قرار دارد و به دلیل فعالیت های سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران، برایش پرونده سازی قضایی صورت گرفته است.
مددی از سال ۸۳ تاکنون به دفعات بازداشت و متعاقب آن هر بار روزها و ماهها در بازداشت موقت بوده است. در یک نوبت نیز به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم و در زندان اوین بود. در آخرین بازداشت، مددی و داود رضوی دیگر عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در نیمه های شب نهم سال ۹۳ و پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر هر یک بطور جداگانه پس از تفتیش منازل شان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. و با تودیع کفالت صد میلیون تومانی پس از ۲۲ روز بازداشت موقت و بازجویی آزاد شدند و شعبه ۲۶ دادگاه بدوی انقلاب مددی را به پنج سال و سه ماه و رضوی را پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام زندان علیه ابراهیم مددی و رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکا را محکوم و خواهان لغو احکام زندان برای ایشان و سایر فعالین کارگری و فعالین حقوق صنفی معلمان می باشد.

۹۶/۹/۱۲

*****************

طبق اعلام پزشک معالج رضا شهابی ادامه نگهداری

این کارگردرزندان میتواندجان این کارگر را به خطر بیاندازد

رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی به تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان ندارد
کارگر زندانی رضا شهابی امروز یازده آذر به دلیل سردردهای مداوم و بی حسی پاهایش با دستبند از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی آورده شد. و پس از معاینه و بررسی نتیجه سی تی اسکن و ام آر آی، پزشک متخصص مغز و اعصاب تشخیص داد؛ ایشان توانایی تحمل زندان ندارد. شهابی علاوه بر بیماری های مذکور کلیه هایش عفونت کرده و تکرر ادرار شدید دارد.
به دلیل اینکه در مراجعه قبلی شهابی به زندان عکسی از وی منتشر شد. امروز ماموران زیادی برای مراقبت ایشان فرستاده شده بود. و حتی یک خودرو سواری که ماموران لباس شخصی در آن بودند خودرو حامل رضا شهابی را اسکرت می کرد و به خانواده و همکاران شهابی اجازه داده نشد به وی نزدیک شوند. ایشان پس از معاینه دوباره به زندان بازگردانده شد.
عوارض جسمی این راننده زحمتکش شرکت واحد ناشی از ضرب و شتم ماموران امنیتی هنگام بازداشت در سال ۸۹ و ضرب و شتم هنگام بازجویی می باشد. این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد علی رغم اینکه محکومیت زندان اش به پایان رسیده با فشار نهادهای قضایی – امنیتی هیجدهم مرداد ۹۶ به زندان فراخوانده شد و به برای رسیدگی به این بی عدالتی شهابی مجبور شد پنجاه روز اعتصاب غذا کند که موجب شده بیماری هایش تشدید شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه باینکه دوره محکومیت شهابی خاتمه یافته است و برای آزار و اذیت بیشتر و بطور فراقانونی همچنان زندانی است. همچنین بیماری های عمده اش که موجب شده پزشک متخصص اعلام کند ایشان توانایی تحمل زندان را ندارد؛ خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شهابی می باشد. و ادامه زندان وی را قویا محکوم می کند.

۹۶/۹/۱۲

*****************

افزایش ابهام در مورد آزادی رضا شهابی

پس از اینکه سندیکا اعلام کرد رضا شهابی دی ماه سال جاری آزاد خواهد شد. صورت وضعیت زندان را به گونه ای تغییر داده اند که شهابی در حال گذراندن حکم یکساله زندان خود است و در ضمن ۸۸۷ روز غیبت در صورت وضعیت درج شده است. این کارگر زندانی در حالیکه محکومیت زندان اش پایان یافته بود با فشار دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به بهانه اینکه سه ماه از مرخصی پزشکی اش تایید نشده است به زندان رجایی شهر فراخوانده شد.
پس از اینکه این راننده زحمتکش شرکت واحد خود را به زندان معرفی کرد اعلام کردند ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی وی تایید نشده و باید معادل آن در زندان باشد. و به همین دلیل شهابی مجبور شد برای دادخواهی پنجاه روز اعتصاب غذا کند. نیروهای قضایی - امنیتی با وی همچون گروگان رفتار می کنند و با عدم آزاد کردنش؛ قصد دارند تا با افزایش فشار او را وادار کنند تا از ادامه فعالیت های کارگری منصرف کنند.
شهابی پاهایش بی حس شده است و کلیه اش عفونت کرده و تکرر ادار دارد با این وجود بصورت جدی درمانش پیگیری نمی شود و با وجود اینکه دو هفته است نتیجه MRI آماده شده ولی برای تشخیص بیماری اش توسط پزشک متخصص ویزیت نشده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن شهابی با وجود اتمام محکومیتش را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی ایشان و درمان بیماری هایش می باشد. همچنین اعلام می کنیم محکومیت زندان ابراهیم مددی و داود رضوی از دیگر اعضای سندیکا و زندانی کردن کارگران و معلمان و فعالین صنفی محکوم است و تمامی احکام صادر فوری و بدون قید و شرط باید لغو گردد.

۹۶/۹/۹

*****************

آقای نیکبخت وکیل دو عضو هیئت مدیره سندیکا از آخرین وضعیت پرونده این دوفعال سندیکایی میگوید

آخرین وضعیت پرونده‌ی دو فعال کارگری
«داود رضوی» یک فعال کارگری معترض و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که اکنون در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر است و وکیل او، «صالح نیکبخت» در گفت‌وگوهایی جداگانه با انصاف نیوز، جزییات و آخرین وضعیت پرونده را تشریح کردند. «صالح نیکبخت» که همزمان وکیل ابرهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد نیز هست، در گفت‌وگو با انصاف نیوز، درباره‌ی وضعیت این دو فعال کارگری، گفت: هر دوی این افراد در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند و دادگاه تجدیدنظر آقای رضوی حدود دو هفته پیش برگزار شد. دادگاه تجدید نظر آقای مددی هم در اواسط ماه جاری برگزار می‌شود و هنوز نتیجه‌ی دادگاه تجدید نظر اعلام نشده است. او با بیان این که «آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی، در آخرین انتخابات سندیکای این شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده و به دلیل تجدید نشدن انتخابات سندیکا، همچنان عضویت در هیأت مدیره را برعهده دارند»، علت برگزار نشدن انتخابات دوره‌ی اخیر این سندیکا را فراهم نبودن شرایط تشکیل مجمع عمومی این سندیکا دانست.
نیکبخت افزود: کارگران در صدد هستند براساس درخواست‌هایی که پیش از این داشته‌اند؛ مجمع عمومی سندیکا را تشکیل داده و انتخابات را برگزار کنند و زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، قرار است پس از اخذ مجوز اعلام شود و اخذ مجوز تشکیل مجمع عمومی نیز از سوی سندیکای شرکت واحد اعلام می‌شود.

طرح دعوا از سوی مدعی‌العموم
این وکیل دادگستری گفت: این دو کارگر با توجه به این که نمایندگی کارگران عضو سندیکا را در تجمع‌های مختلف برعهده داشته‌اند؛ چندبار به وزارت کار مراجعه کرده و در ادامه با توجه به این که نمایندگان عضو تعاونی‌های مسکن نیز بوده‌اند؛ به شهرداری مراجعه کرده و متاسفانه مراجعات آنها به این مراجع و همچنین حضور آنان در مراسمی که کارگران شرکت واحد به مناسبت روز اول ماه می در سال ۱۳۹۲ برگزار کرده بودند، از سوی مدعی‌العموم علیه آن‌ها طرح دعوا شد.
در ادامه این مصاحبه صحبتهای داود رضوی نیز در انصاف نیوز منتشر شده است. لینک خبر

مهمترین مشکل ما مسکن است
«داود رضوی»، پیش از این در گفت‌وگو با انصاف نیوز، درباره‌ی اعتراض اخیر کارگران سندیکای شرکت واحد به مشخص نشدن وضعیت مسکن و دستمزدهایشان گفته بود: ما در شرکت واحد اتوبوسرانی درگیر مشکلاتی از جمله مسکن هستیم که مهمترین مشکل حال حاضر ماست. به همین دلیل در رابطه با مشکل مسکن تجمعاتی در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران برگزار کردیم. تجمع دیگری هم از سوی کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار و در اعتراض به میزان دستمزدها برگزار شد. او افزود: در سال ۹۳، کارگران شرکت واحدی همچون من و آقای «ابراهیم مددی» دستگیر شده و بعد از ۲۰ روز انفرادی با قید ضمانت آزاد شدیم؛ اما اکنون دادگاه هر کدام از ما را به پنج سال حبس محکوم کرده است و در احکام ما هم به صراحت نوشته شده: «پیگیری مسایل مسکن»، «تجمع مقابل شهرداری» و «تجمع مقابل شورای شهر». این فعال کارگری گفت: گفته شده است که هنگام اعتصاب برای آقای «رضا شهابی» نامه‌ی عفو و بخشودگی ارسال شده بود؛ من که ۶۰ درصد پول خانه‌ام را داده‌ام و پنج سال از موعد تحویلش گذشته و تحویل نداده‌اند؛ با همکارانم بصورت جمعی آمدیم و در مقابل شهرداری و شورای شهر اعتراض کردیم که چرا حق ما و خانه‌های ما را نمی‌دهید؛ اگر من هم به خاطر همین اعتراض به زندان بروم و به من نامه‌ی عفو و بخشودگی صادر کنند، چرا باید آن را امضا کنم؟ عفو و بخشودگی برای زمانی است که فرد مرتکب جرمی می‌شود.

علت افزایش محکومیت‌های کارگری چیست؟
وی ادامه داد: حرف من اینست که چرا در این چند سال گذشته محکومیت‌های کارگری اینقدر زیاد شده؟ ما یک همکار دیگر هم داریم که آقای رضا شهابی است؛ او هم الان در زندان است و هنوز وضعیت پرونده‌شان مشخص نیست. سه ماه از حبس او مانده بود، اما در حال حاضر نزدیک به هزار روز به ایشان ابلاغ شده است؛ چرا کسانی که فعال صنفی هستند و اعتراض می‌کنند؛ با تهدید، برخورد، اخراج از محل کار و مانند اینها مواجه می‌شوند؟ یعنی چرا به جای این که با افرادی که مسبب این مشکلات هستند، برخورد شود؛ کسانی که متقاضی رفع این مشکلات هستند محکوم می‌شوند؟

تحمیل اعضای شورای اسلامی کار
رضوی در پاسخ به این پرسش که «نهاد دولتی «خانه کارگر» چه حمایتی از شما به عنوان کارگرانی که به مسایل صنفی معترض هستید، می‌کند؟»، گفت: ما هیچ ارتباطی با خانه‌ی کارگر نداشته و به صورت مستقل سندیکایی به نام شرکت واحد داریم. این سندیکا هم شاید از سوی دولت مورد‌ قبول نباشد؛ اما واقعیت این است که سندیکاهای کارگری مشروعیتشان را از بدنه‌شان می‌گیرند، یعنی یک نماینده‌ی کارگری را کارگرها باید تایید کنند؛ نه ارگان‌های دیگر؛ متاسفانه اعضای شورای اسلامی کاری که در شرکت واحد هستند و همه ساله به ما تحمیل می‌شوند؛ در واقع از سوی کارفرما مورد تایید قرار می‌گیرند و تمامی برگزاری انتخاباتشان با هماهنگی کارفرمایان و حراست است.
او افزود: در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی که شرکت واحد بی آرتی و سامانه‌ی شش، طی چند سال به خاطر تقلب، انتخابات آن باطل شد و به حد نصاب نرسید، الان مجدد دو انتخابات برگزار کردند. ما در سامانه‌ی شش نماینده داشتیم و توانستیم از تقلباتشان جلوگیری کنیم. متاسفانه در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی، این انتخابات برگزار شد؛ البته اسناد زیادی راجع به تقلباتی که در شورای اسلامی کار انجام شده است، داریم و به وزارت کار تقدیم کردیم که متاسفانه وزارت کار هم با ما همکاری نکرد.
این فعال کارگری با ادعای وجود تقلب در انتخابات شورای اسلامی کار، اظهار کرد: در هر انتخابات به طور معمول در دور دوم تعداد کمتری شرکت می‌کنند؛ برای نمونه نماینده‌ای که در دور اول انتخابات شورای اسلامی ۲۰۰ رأی آورده بود؛ در دور دوم انتخابات، ۶۰۰ رأی آورد که فکر نمی‌کنم از دید کسی قابل قبول باشد.

خانه کارگر کاری برای ما نکرده است
او با انتقاد از عملکرد «خانه کارگر» گفت: شما یک نگاه گذرا به وضعیت جامعه‌ی کارگری بیندازید؛ دیگر نیازی نیست من از کیفیت عملکرد خانه‌ی کارگر چیزی بگویم. امروز فاصله‌ی دستمزدها با هزینه‌های زندگی و مشکلاتی مانند قراردادهای سفیدامضا و نبود امنیت شغلی نشانگر اینست که خانه‌ی کارگر برای کارگران کاری نکرده است. برای همین در شرکت واحد، سال ۸۴ سندیکایی تشکیل دادیم و با همه‌ی فشارهایی که وجود داشت، انتخابات این سندیکا را برگزار کردیم و متاسفانه طی دوازده تا سیزده سال مرتب با تهدید و زندان روبه‌رو بوده‌ایم.

در هیچ‌ یک از دولت‌ها، اجازه‌ی فعالیت نداشتیم
رضوی، برخورد با سندیکاهای کارگری را محدود به دولتی خاص ندانست و افزود: برخورد دولت‌های مختلف در مقابله با سندیکاها به یک صورت بوده است. در هیچ‌کدام از این دولت‌ها ما اجازه‌ی فعالیت نداشتیم و مدام زیر فشار بودیم، حال فرقی نمی‌کرده است؛ چه دولت اصولگرا بوده و چه اصلاح‌طلب. ما را با وجود پشتوانه‌ی کارگری که داشتیم به رسمیت نمی‌شناسند.

سندیکاها و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری
وی در پاسخ به این پرسش که «چه برخوردی با اعتراض برخی رانندگان شرکت واحد که به مدت یک روز با چراغ روشن و سرعت پایین حرکت می‌کردند، صورت گرفت؟»، گفت: ما در شرکت واحد اعتراضاتمان را به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌دهیم و دنبال آشوب و اخلال نیستیم، اما متاسفانه تا همین هفته‌های پیش هم حراست خیلی از این راننده‌ها را احضار می‌کرد و آن‌ها را زیر فشار قرار می‌داد که چرا چراغ روشن و اعتراض کرده‌اید. درحال حاضر بن‌هایی که به صورت غیرنقدی به راننده داده می‌شود را نداده‌اند و می‌گویند فردا که ما این بن‌ها را ندادیم؛ شما نکند دوباره می‌خواهید اعتراض کنید و بروید چراغ روشن کنید؟! تمام این فشارها را می‌آورند که این کارگران نتوانند بر سر خواسته‌هایشان یک پارچه اعتراض کنند.
این فعال کارگری گفت: سندیکاها اگر شکل بگیرند؛ دیگر این فسادها و رانت‌خواری‌ها بوجود نمی‌آید؛ مدیران عامل‌، کارگران را استثمار می‌کنند یا با سرمایه‌گذاران کارگاه‌هایی را باز می‌کنند که متاسفانه بعد از شش ماه، آن را می‌بندند و تبدیل به ساختمان تجاری و مسکونی می‌کنند و از آن سود می‌برند؛ سندیکاها موجب می‌شوند که از فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود. اگر سندیکاها شکل بگیرند؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم مستقل می‌‍شوند.

انتقاد از سکوت رسانه‌ها
رضوی، سکوت رسانه‌ها در مقابل اعتراضات و مطالبات کارگری را غیرقابل قبول دانست و افزود: چرا نباید اخبار ما که در این کشور هستیم را پوشش دهند؟ چرا نباید خبر تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری را تنها خبرگزاری‌های معدودی که با همه‌ی فشارهایی که وجود دارد، جسارت به خرج می‌دهند و گزارش می‌کنند.
به گفته‌ی او، اگر سندیکاها باشند، این مشکلات حل می‌شود. به خاطر این که اگر سندیکاها با هم متحد شوند می‌توانند برای دستمزدها و مطلبات جامعه‌ی کارگری به دولت فشار بیاورند. الان چه کسی می‌خواهد به دولت فشار بیاورد؟ خانه‌ی کارگر، شورای اسلامی کار و یا رسانه‌ها؟!

*****************

محمود صالحی فعال کارگری امروز دوم آذرماه از زندان آزاد شد

محمود صالحی فعال کارگری امروز دوم آذرماه ساعت ۱۴ از زندان سقز آزاد شد،این فعال کارگری در حالی دستگیر وزندانی شده است که کلیه هایش در بازداشت های قبلی و عدم توجه ورسیدگی به موقع پزشکی از کار افتاده و بطور مرتب باید دیالیز می شد و کوچکترین کوتاهی و عدم توجه پزشکی برای ایشان میتوانست خطرات جانی داشته باشد در روزهای اخیر تشکل های کارگری و بین الملی درحمایت از زندانی شدن این فعال کارگری با دادن بیانیه حمایت های خودشان را نسبت به خطر افتادن جان محمود صالحی اعلام کردند.

*****************

براساس آخرین پرینت زندان، رضا شهابی کارگرزندانی ۱۸دی ماه از زندان آزاد میشود

طبق صورت وضعیت زندان، رضا شهابی هیجدهم دی ماه ۹۶ آزاد باید گردد
طبق آخرین صورت وضعیت که کارگر زندانی رضا شهابی از زندان دریافت کرده است. تاریخ آزادی اش از زندان هیجدهم دی ماه سال ۹۶ ثبت شده است. این راننده زحمتکش شرکت واحد با وجود اینکه طبق نامه ای که خودش در پرونده زندان مشاهده کرده است؛ محکومیت حبس پنج ساله اش ۹۴/۰۶/۲۴ به پایان رسیده بود. با فشار دادستانی تهران و با بهانه اینکه سه ماه از مرخصی اش تایید نشده برای گذراندن سه ماه حبس، خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد.
اما پس از ورود به زندان اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی تایید نشده و غیبت محسوب شده و باید معادل ایام غیبت، زندانی باشد. در اعتراض به این اقدام فراقانونی شهابی پنجاه روز اعتصاب غذا کرد و کارگران در داخل و خارج از کشور شدیدا نسبت به این اقدام فراقانونی دادستانی تهران و نهادهای امنیتی اعتراض کردند.
رضا شهابی با وجود اینکه محکومیت اش به پایان رسیده بیش از سه ماه است که همچنان زندانی است و قصد دارند تا هیجدهم دی ماه ۹۶ همچنان او را در حبس نگاه دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حکم زندان رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان را محکوم می کند. و اقدامات دادستانی تهران و نهادهای امنیتی برای به بند کشیدن این کارگر زندانی، علی رغم پایان محکومیت اش را اراده فراقانونی آنان برای فشار بیشتر بر شهابی به امید منصرف کردن وی از فعالیت های سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران می داند.

http://t.me/vaheds

۹۶/۹/۲

*****************

اعزام رضا شهابی از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی امروز ۲۳ آبان ماه

امروز بیست وسوم آبانماه رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با دستبند از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی منتقل گردید، این کارگر زندانی برای MIR از ناحیه کمر و گردن و اسکن از سرش به بیمارستان اعزام گردید که پس از معاینات و عکسبرداری مجددا به زندان برگردانده شد.

*****************

اعلام همدردی وتسلیت و درخواست همیاری و کمک به مردم زلزله زده

سندیکای کارگران شرکت واحد وقوع زلزله مرگبار استان های غرب کشور را به خانواده های داغدار و مصیبت دیده و عموم مردم ایران صمیمانه تسلیت گفته وبا آنان اعلام همدردی می کند. از عموم مردم ایران می خواهیم که با تمام توان به یاری و کمک این هم میهنان شریف که اکثرا از اقشار و طبقات زحمتکش و محروم می باشند؛ بشتابند.
تجربه نشان داده است که دستگاه های مسئول، در اینگونه حوادث فاجعه آمیز ازرسیدگی های شایسته و بایسته ناتوان هستند. مسلم است مسئول افزایش شمار قربانیان و تخریب گسترده زلزله، به گردن مسئولان ناکارآمد و غافل می باشد.

سندیکای کارگران شدکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۹۶/۸/۲۲

*****************

رضا شهابی به درمانگاه بیمارستان اعزام شد و پس از معاینه دوباره به زندان بازگردانده شد

کارگر زندانی رضا شهابی به دلیل عوارض جسمی در ناحیه گردن و کمر و پاهایش امروز بیستم آبان از زندان رجایی شهر به درمانگاه بیمارستان امام خمینی اعزام شد. و پس از معاینه پزشک دوباره به زندان منتقل شد. طبق دستور پزشک، شهابی برای انجام MRI و معاینات بیشتر در روزهای آینده دوباره از زندان به بیمارستان اعزام خواهد شد.
علی رغم اینکه با پیگیری های همسر رضا شهابی، پیش از این دادستانی اعلام کرده بود این راننده زحمتکش شرکت واحد بدون دستبند و پابند به بیمارستان اعزام خواهد شد. ولی متاسفانه این کارگر شریف را با دستبند از زندان آورند و اعتراض ایشان به مسئولان زندان در این مورد آنان را از زدن دستبند به دست این کارگر منصرف نکرد. شهابی علی رغم اینکه از عوارض جسمی متعدد رنج می برد اما روحیه اش عالی بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدن دستبند به رضا شهابی و غل و زنجیر کردن فعالان کارگری و معلمان را شدیدا محکوم می کند. شهابی تنها از حقوق کارگران دفاع کرده است و حکم زندان برای ایشان بسیار ناعادلانه است. اما مسولان امنیتی - قضایی به این هم بسنده نکرده و علی رغم پایان محکومیت کارگر زندانی رضا شهابی همچنان ایشان را از هجدهم مرداد زندانی کرده اند. سندیکا خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و لغو محکومیت از دیگر اعضای سندیکا آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی است. و زندان و تعقیب و و مراقبت پلیسی - امنیتی - قضایی فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان صنفی را محکوم می کند

بیستم ابانماه ۹۶

*****************

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای

کارگران شرکت واحد به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نطر فراخوانده شد

ابراهیم مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درتاریخ دوزادهم آذر ماه باید در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر شود، ابراهیم مددی و داود رضوی در نیمه های شب هشتم اردیبهشت ماه توسط نیروهای اطلاعات در منزل شخص شان همزمان بازداشت شدند و بعد از ۲۲ روز بازداشت در بند انفرادی زندان ۲۰۹ اوین، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شدند و درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجموعا به ده سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند. درهمین ارتباط دیروز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدید نظر داود رضوی درشعبه ۳۶ برگزار گردید.

آبان ۹٦

*****************

دادگاه تجدید نظر داود رضوی بدون حضور وکیلش آقای صالح نیکبخت درشعبه ۳۶ سیزدهم آبان برگزار گردید

روز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدید نظر داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در شعبه ۳۶ این دادگاه برگزار گردید، این دادگاه برای این فعال سندیکایی درحالی برگزار شد که وکیل نامبرده آقای نیکبخت در همان روز باید در دادگاهی دیگر حاضر میشد و این تداخل باعث شد که آقای صالح نیکبخت وکیل رضوی نتواند در دادگاه تجدید نظر حاضر شود هرچند که دو روز قبل مدارک تداخل دو دادگاه را به شعبه ۳۶ ارائه کردند و درخواست تمدید تاریخ دادگاه تجدید نظر را داشتند اما متاسفانه مورد قبول دادگاه واقع نشد و  به تقدیم لایحه دفاعی به دادگاه اکتفا کردند، دادگاه تجدید نظر راس ساعت ده صبح در حالی آغاز شد که قاضی و مدعی العموم حضور نداشتند و آقای رضوی ضمن ارائه لایحه دفاعی که توسط وکیل آقای صالح نکبخت تنظیم گردیده بود خودشان هم با پاسخ به سوالات دادگاه به دفاعی پرداختند و اظهار کردند  که فقط دردفاع از حقوق همکارانش و کارگران تلاش کرده اند و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت را نمی پذیرند وقبول ندارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه علیه فعالان سندیکایی و کارگری خواستار آزادی تمامی فعالان صنفی دربند الخصوص دیگر عضو زندانی این سندیکا رضا شهابی که هم اکنون در شرایط وخیم جسمانی درزندان رجایی شهر بسر میبرد شد.

آبان ۹٦

*****************

دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

سیزده آبان درشعبه ۳٦ دادگاه انقلاب برگزار میشود

براساس احضاریه ای که بدست آقای صالح نیکبخت از وکلای سندیکای کارگران شرکت واحد رسیده است ،آقای داود رضوی از اعضای این سندیکا که قبلا از سوی شعبه ۲٦ دادگاه انقلاب برای فعالیت های سندیکایی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود روزشنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ده صبح باید در شعبه ۳٦ دادگاه تجدیدنظردر دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد هم از سوی شعبه ۲٦ برای فعالیت های سندیکایی به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده این عضو سندیکا هم در انتظار دادگاه تجدید نظر میباشد. داود رضوی و ابراهیم مددی این دوعضو سندیکا درنیمه های بامداد هشتم سال ۱۳۹۳ توسط نیروهای اطلاعات در منزل شخصی شان دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و بعد از۲۲ روز بازداشت با قرار صد میلیونی آزاد شدند، آقای رضا شهابی دیگر عضو هیئت مدیره این سندیکا درحال حاضردر زندان رجایی شهر بسر می برد.

آبان ۹٦

*****************

بازداشت وزندانی کردن محمود صالحی فعال کارگری را محکوم میکنیم

با افزایش اعتراضات کارگری وتجمع های گسترده کارگران در دوسال گذشته ، متاسفانه شاهد شدت گرفتن برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران معترض هستیم واین بارشاهد دستیگری و زندان کردن محمود صالحی از چهره های شناخته شده فعالان کارگری در خروج از بیمارستان سقز هستیم. این فعال کارگری در حالی دستگیر وزندانی میشود که کلیه هایش در بازداشت های قبلی و عدم توجه ورسیدگی به موقع پزشکی از کار افتاده و بطور مرتب باید دیالیز شود و کوچکترین کوتاهی و عدم توجه پزشکی برای ایشان میتواند خطرات جانی داشته باشد. محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان وفعال کارگری است که سالها تلاش برای دفاع از منافع هم طبقه ایی های خود تلاش کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیری و زندانی کردن آقای محمود صالحی را بشدت محکوم میکند و هرگونه برخورد های امنیتی و پلیسی را با فعالین کارگری و صنفی محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط محمود صالحی و رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فعالین صنفی در بند می باشد و اعلام می دارد هرگز با فشار و تهدید وزندان، کارگران از مطالبات به حق خود عقب نشینی نخواهند کرد.

آبان ۹٦

*****************

نامه کارگر زندانی رضا شهابی از زندان رجایی شهر

پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر
با گرمترین درودها

بدینوسیله از تمامی کارگران، اعضای سندیکا، دانشجویان، فعالین اجتماعی و خانواده ها و انسانهای آزاده که به حبس ناعادلانه من و دیگر فعالین کارگری اعتراض کرده اند کمال قدردانی و تشکر را دارم. همچنین از کلیه تشکلات بین المللی کارگری از اقصی نقاط جهان که با ارسال نامه های اعتراضی به مقامات حکومتی خواهان آزدی بدون قید و شرط اینجانب و دیگر کارگران زندانی شده اند بسیار سپاسگزارم.
اذیت و آزار من و خانواده ام از سال ۱۳۸۹ که مامواران لباس شخصی مرا در حین رانندگی و در حضور مسافران به اتهام ساختگی سارق مسلح دستگیر کردند تا امروز لحظه ای متوقف نشده است. ۱۹ ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی های طولانی مدت و شدیدترین برخوردهای فیزیکی، روحی و روانی بودم و چندین بار تهدید به اعدام شدم. در این سال ها بارها عمل حراحی و معاینه و مداوای پزشکی داشته ام و به دفعات مجبور گردیدم که برای رساندن صدای حق خواهی ام دست به اعتصاب غذاهای طولانی بزنم. برای چی؟ چرا یک کارگر باید به دلیل دفاع از حقوق ابتدایی خود و همکارانش اینچنین آزار ببیند و سلامتی خودش و خانواده اش به خطر بیافتد؟ تصور کرده بودند که با این اعمال سرکوبگرانه و ایجاد رعب و وحشت می توانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و دیگر تشکلات کارگری مستقل را مرعوب کنند و سرجایشان بنشانند. اما هیچگاه اینچنین نشد و نخواهد شد. مادام که کارگران را استثمار و بی رحمانه سرکوب می کنند، حق کارگران را بی مهابا پایمال می کنند و در عین حال سرمایه داران و اختلاس گران و غارت گران اموال عمومی را مورد حمایت قرار می دهند؛ تشکل و اعتراض و اعتصاب خواهد بود.
وضعیت من کماکان ناروشن است و با وجود وعده های مقامات برای پایان دادن به این وضعیت، کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می برم. حمایت همبندان محترمم، خانواده عزیزم، همسر بزرگوارم و همکاران زحمتکش سندیکای کارگران شرکت واحد و نیز حمایت کارگران و مدافعین حقوق کارگری و انسانی در ایران و در سطح بین المللی تنها ضامن آزادی من و دیگر همقطاران در بند خواهد بود.

پیروز باشید

رضا شهابی - زندان رجایی شهر-کرج

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

*****************

بی توجهی مسئولین قضایی نسبت به وخامت حال کارگر زندانی رضا شهابی

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از هجدهم ‌مرداد ماه در زندان رجایی شهر برای اعتراض به احکام ناعادلانه و ظالمانه ای که مجددا بدون برگزاری دادگاه و حق دفاع علیه اش ازسوی عوامل امنیتی و قضایی صادرشده بود و به وی ۹۶۸ روز زندان جدید ابلاغ کردند دست به اعتصاب غذا زده بود که بعد از گذشت پنجاه روز از اعتصاب غذا و وخامت شدید جسمانی که کارش به بیمارستان رسید با وعده یک مقام ارشد امنیتی و درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فعالین و تشکل های مستقل صنفی و کارگری و نگرانی خانواده اش به اعتصاب غذایش پایان داد.
متاسفانه با گذشت ۱۵ روز از پایان اعتصاب غذای ۵۰ روزه تا کنون هیچ رسیدگی پزشکی و مراقبت های درمانی نسبت به حال این کارگر زندانی انجام نپذیرفته و در آخرین ملاقاتی که همسر وی دیروز با شهابی داشت ایشان نه تنها از اثرات ۵۰ روز اعتصاب و بیماری های ناشی از این اعتصاب از قبیل نارسایی کلیه سوزش معده و درد شدید معده هنگام غذا خوردن فشار خون بالا و خون دماغ شدن مرتب رنج میبرد بلکه از بابت دو عمل سنگین جراحی مهره های کمر و گردن که در دوران محکومیتش ۴ سال پیش در زندان انجام شده درعذاب است و نیمی از بدنش درحالت بی حسی و نیمه دیگر آن همراه با درد شدید می باشد و در چند روز گذشته بقدری حال وی نامساعد بوده که قرار می شود به بیمارستان اعزام شود اما چون با دستبد وپا بند می خواستند این کارگر زندانی را به بیمارستان منتقل کنند رضا شهابی اعتراض می کند و‌ حاضر نمی شود با قل و زنجیر به بیمارستان برود که مسئولین زندان هم از بردن وی صرف نظر می کنند و این کارگر زندانی در همان حال بد در زندان رها می شود.

۲۰ مهر ۹۶
  
*****************

اعتراض معلمان برای بودجه عادلانه را حمایت می کنیم

معلمان سراسر کشور در روز ۱۳ مهر که روز جهانی معلم است. با برپایی تجمعاتی در سراسر کشور خواهان بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش، همچنین آزادی معلمان زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تقدیر از اتحاد و اعتراض یکپارچه معلمان، حمایتش را از مطالبات معلمان که خواسته همه کارگران می باشد؛ اعلام می دارد.
معلمان مطالبات صنفی و آموزشی خود را به شرح زیر اعلام کردند:
۱. ما خواهان بودجه عادلانه، برای افزایش سرانه دانش‌آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر، طبق اصل ۳۰ قانون اساسی هستیم.
۲. ما خواهان بودجه عادلانه برای کیفیت‌بخشی به امکانات و محتوای آموزشی در کلیه سطوح آموزشی از پیش‌دبستانی تا متوسطه هستیم. بایستی امکانات و محتوای آموزشی با توجه به نیازهای امروز کودکان به‌روز گردد، به نیازهای کودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومی توجه شود و طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان مادری در مناطق دوزبانه در مدارس تدریس گردد.
۳. ما خواهان بودجه عادلانه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هستیم. بایستی بودجه لازم برای تأمین نیروی مشاور، مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس تأمین گردد.
۴. ما خواهان بودجه عادلانه در راستای تحقق شعارِ روزِ جهانیِ معلم از طرف یونسکو یعنی «آموزش آزادانه، توانمندسازی معلمان» هستیم در این راستا باید نظام آموزش تربیت‌معلم بر مبنای آزادی و به اتکای شیوه‌های مشارکتی برای تربیت‌ِمعلمانِ توانمند و قدرتمند اصلاح گردد، بایستی دوره‌های ضمن خدمت معلمان به‌صورت رایگان و با توجه به نیازهای معلمان و دانش آموزان کیفی سازی و به‌روز گردد.
۵. ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن هستیم. کلیه مدارس خشتی و گلی و کپری باید فوراً برچیده شود و بودجه به‌صورت عادلانه به مناطق محروم و مرزی اختصاص یابد.
٦. ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین معیشت و منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هستیم به‌طوری‌که حقوق هیچ فرهنگی زیرخط فقر نباشد. توجه به وضعیت بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنان با حقوق شاغلین مورد تأکید ماست. بیش از 9 ماه است که حق‌الزحمه اضافه‌کاری معلمان پرداخت‌نشده است. در بودجه سال آینده بایستی دولت تمام بدهکاری‌های خود به معلمان و بازنشستگان را در کلیه سطوح تسویه نماید.
۷. ما خواهان بودجه عادلانه برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم قانونی که دولت‌ها از ۱۰ سال پیش تاکنون به‌صورت تعمدی و غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزیده‌اند .
۸. ما خواهان بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع هستیم. ازنظر ما بیمه‌ای جامع است که پوشش بیمه‌ای مناسبی داشته با مراکز درمانی متعدد و معتبر طرف قرارداد باشد. سقف درمان برداشته شود و برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سقف سنی نداشته باشد.
۹. ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش چتر حمایتی دولت از کودکان پیش‌دبستانی هستیم، در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد آموزش پیش‌دبستانی به بخش خصوصی واگذارشده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند.
۱۰. ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان هستیم. تراکم دانش آموزان در کلاس‌ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق‌التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  
*****************

با تحقق نیافتن وعده های مقام امنیتی و دادستانی برای بستری شدن

رضا شهابی دربیمارستان وضعیت این کارگر زندانی به مرحله بحرانی و خطرناک رسید

تشدید بیماری رضا شهابی
راننده زحمتکش شرکت واحد رضا شهابی با وجود توقف اعتصاب غذا بیماری اش تشدید شده است. بنا بر مشاهدات خانواده شهابی در ملاقات حضوری روز چهارشنبه همچنان رضا از درد و سوزش معده، بی حسی سمت چپ بدن و پاها رنج می برد و علاوه بر این بدنش اخیرا ورم می کند و کبود میشود. و دادستانی تهران و نیروهای امنیتی اقدامی برای انتقال این کارگر زندانی به بیمارستان انجام نداده اند.
رضا شهابی پنجم مهر پس از پنجاه روز اعتصاب غذای سخت و در حالی به دلیل وضع وخیم جسمی وی خانواده و سندیکا بسیار نگران سلامتی شان بودند. پس از قول مقام ارشد امنیتی مبنی بر رسیدگی جدی به خواسته اش اعتصاب غذای خود را متوقف کرد. اما با وجود بیماری های سخت، این عضو زندانی هیات مدیره سندیکا حتی هنوز به بیمارستان اعزام نشده است.
دادستانی و نیروهای امنیتی بنا بر آنچه اعلام کرده اند قصد دارند کارگر زندانی رضا شهابی را با وجود اتمام دوره محکومیت زندان ۹۶۸ روز دیگر به بهانه های واهی در زندانی کنند. و از هجدهم مرداد تا کنون ایشان با وجود اتمام محکومیت ، در بند ۱۰ زندان رجایی شهر که فاقد هر گونه امکانات اولیه برای زندگی می باشد؛ زندانی شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد زندانی کردن راننده زحمتکش حق طلب رضا شهابی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد. همچنین عواقب هرگونه صدمات جسمی به ناشی از عدم رسیدگی پزشکی به ایشان را متوجه دادستانی تهران و نیروهای امنیتی می داند.

مهر ۹۶
  
*****************

اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط متوقف شد

رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد که برای رساندن فریاد دادخواهی اش به گوش همگان و مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی اش از سوی دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به اینکه مقام ارشد امنیتی به ایشان در حضور خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواسته اش رسیدگی می شود، همچنین جهت پایان دادن به دل نگرانی های خانواده، همکاران، خواست سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکلات کارگری داخلی و بین المللی، فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دوستدارانش در سراسر جهان در ساعت ۲۱ پنجم مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد اعتصاب غذایش را بطور مشروط متوقف می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت کامل و همه جانبه از خواسته های آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا که برای آن پنجاه روز است اعتصاب غذا کرده و جانش را به خطر انداخته است اعلام می دارد.
علی رغم اینکه وضع جسمی این کارگر زندانی بسیار خطرناک است، و بنابر مشاهدات خانواده که در روز چهارشنبه پنج مهر با ایشان ملاقات داشتند، رضا به دلیل پنجاه روز اعتصاب غذا با وجود آسیب های شدید جسمی ناشی از زمان دستگیری و بازجویی که از طرف نیروهای امنیتی بر او وارد شده است نیاز مبرم به درمان فوری و بستری شدن در بیمارستان دارد، اعلام کرده است چنانچه به دادخواهی اش در بازه زمانی معقول رسیدگی نشود مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد از همراهی و حمایت های سندیکاها و تشکلات کارگری داخلی و بین المللی، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و دوستداران سندیکا و رضا شهابی در مدت اعتصاب غذا قدردانی می کند و خواستار تدام حمایت هایشان برای نجات جان این کارگر ستم دیده است.

پنجم مهرماه
  
*****************

در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی در مقابل وزارت کار تجمعی اعتراضی برگزار شد

گزارش تکمیلی
امروز سوم مهر از ساعت ۱۰ صبح با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار تجمعی اعتراضی برگزار شد. در این تجمع کارگران شرکت واحد و جمع هایی از دانشجویان، بازنشستگان، فعالین کارگری و معلمان حضور داشتند. محور شعارها در حمایت از آزادی راننده زحمتکش و عضو هیات مدیره سندیکا رضا شهابی بود. و شعارهایی نیز در حمایت از معلمان دربند بهشتی و عبدی همچنین شعارهایی در حمایت از کارگران شرکت هپکو و آذرآب اراک که در روز های گذشته توسط پلیس ضرب، شتم و جرح شده بودند داده شد. و شعارهایی نیز در محکومیت عملکرد وزیر کار فریاد زده شد. شعارهای امروز عبارت بودند از:
▫️شهابی زنده باد سندیکا پاینده باد
▫️شهابی شهابی آزاد باید گردد
▫️آزادی شهابی خواسته فوری ماست
▫️کارگر زندانی آزاد باید گردد
▫️کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد
▫️شهابی، بهشتی، عبدی آزاد باید گردند
▫️کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردند
▫️کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد
▫️هپکو زنده باد آذرآب پاینده باد
▫️از اراک تا تهران کارگران در زندان
▫️وزیر کار ایران دشمن کارگران
▫️شهابی آزاد نشه این وضع ادامه داره
با وجود اینکه نیروهای پلیس تلاش داشتند تا تجمع هر چه زودتر خاتمه یابد اما تجمع تا ساعت ۱۱:۴۵ ادامه داشت. در پایان نماینده ای از سندیکا از حاضرین در تجمع تشکر کرد.
رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب سندیکا علی رغم پایان دوره محکومیت از هجدهم مرداد دوباره به زندانی شده و در اعتراض به این اقدام دادستانی و وزارت اطلاعات از ۴۸ روز پیش اعتصاب غذای تر کرده و اعلام کرده در صورت عدم رسیدگی از چهارشنبه پنجم مهر ماه اعتصاب غذای خشک خواهد کرد. وضع جسمی این کارگر زندانی بسیار وخیم است و قسمت هایی از بدن وی بی حس شده و سر درد و معده درد شدیددارد. و علی رغم اینکه پزشکی قانونی از دو هفته پیش تایید کرده که باید تحت نظر پزشک متخصص باشد با این وجود هنوز به بیمارستان اعزام نشده است.
پیش از این نیز تجمع مشابهی در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی در روز چهارده شهریور در مقابل مجلس برگزار شد و پلیس با تجمع کنندگان برخود خشونت آمیز داشت. همچنین رانندگان بخش هایی از خطوط بی آر تی شرکت واحد در روز بیست و دوم شهریور در حمایت از آزادی رضا شهابی چراغ های اتوبوس را روشن کرده بودند.

۳ مهر ۱۳۹۶
  
تجمع اعتراضی رانندگان واحد، دانشجویان،

بازنشستگان و معلمان و فعالان کارگری در مقابل وزارت کار

براساس فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای تجمع در مقابل وزارت کار برای اعتراض به زندانی شدن مجدد کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکا رضا شهابی که مدت ۴۶ روز است در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا است ، امروز سوم مهرماه تعدادی از رانندگان شرکت واحد و دانشجویان و بازنشستگان و معلمان و تعدادی از فعالین کارگری از ده صبح مقابل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی زدند در این تجمع همسر رضا شهابی ربابه رضایی هم، تظاهر کنندگان را همراهی میکردند ،از ده صبح که این تجمع اعتراضی برگزار شد نیروهای امنیتی و لباس شخص ها و پلیس حضوری پررنگ داشتند و بطور مرتب از تجمع کنندگان فیلم و عکس تهیه میکردند وتجمع کنندگان شعارهایی از قبیل کارگر زندانی آزاد باید گردد آزادی شهابی خواسته فوری ماست کارگر دانشجو معلم اتحاد اتحاد از اراک تا تهران کارگران در زندان زندانی سیاسی آزاد باید گردد کارگر معلم میمیرد ذلت نمی پذیرد شهابی آزاد نشه این وضع ادامه داره تشکل مستقل حق مسلم ماست وزیر کار ایران دشمن کارگران سر میدادند این تجمع در ساعت ۱۲با صحبت های یکی از رانندگان شرکت واحد برای جمع تجمع کننده های حاضر بپایان رسید و سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن تشکر از دانشجویان و معلمان و دیگر فعالان کارگری خواستار تداوم این اتحاد و همبستگی بین دانشجویان معلمان و کارگران شد. این تجمع بدون درگیری بپایان رسید.

سوم مهرماه ۹۶   
  
*****************

در چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی،

سندیکا ی واحد از رانندگان واحد دعوت به حضور در۳ مهر مقابل وزارت کار کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد واحد در نامه ای اعتراضی به وزیر کار که با شماره ۳۵۱۷۱ مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ ثبت دبیرخانه گردید. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگر زندانی رضا شهابی شد. درضمن اسامی۱۶۰۰ تن از افرادی که از آزادی این کارگر زندانی حمایت کرده بودند ضمیمه نامه گردید ودر این نامه به وزیر کار اعلام شده است:
روزدوشنبه سوم مهرساعت۱۰ صبح برای پیگیری نامه به وزارت کار مراجعه خواهیم کرد.
متن کامل نامه به قرار ذیل است

نام آنکه دادگر است
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام احترام

موضوع: چهل و ششمین روز اعتصاب غذای راننده زحمتکش شرکت واحد رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بدو فعالیت خود موجب بی مهری های فراوان قرار داشته و متاسفانه همواره مورد تعقیب و مجازات های ناروا قرار گرفته است و تعداد زیادی از اعضای آن اخراج، محاکمه و به زندان افتاده اند. این محاکمات و احکام ناشی از آن ناعادلانه بوده و تضییقاتی را برای خانواده بزرگ کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تا کنون فراهم آورده است و یکی از آخرین احکام ناعادلانه و ناروا که هم اکنون جاری است در باره همکار شریف ما آقای رضا شهابی است.
راننده زحمتکش شرکت واحد رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۸۹ به دلیل دفاع از حقوق همکاران و فعالیت های سندیکایی در هنگام رانندگی با اتوبوس شرکت واحد بازداشت و در حین انتقال به زندان ضرب جرح می شود بطوریکه از ناحیه گردن و کمر آسیب های جدی می بیند.
شهابی به شش سال حبس یک سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و جریمه نقدی به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان محکوم می گردد. شهابی به دلیل اینکه از ناحیه گردن و کمر توسط مامورین امنیتی بشدت مضروب و در آستانه فلج قرار داشت با تاییدیه پزشکی قانونی و موافقت دادستان به بیمارستان اعزام و در دو مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و برای مدتی به او مرخصی پزشکی داده شد و پس از گذاردن وثیقه به مرخصی آمد.
با وجود اینکه در حین مرخصی پزشکی محکومیت زندان شهابی به پایان رسید اما دادستانی وثیقه ایشان را پس نداد و مدعی شد که سه ماه از حبس او باقی مانده است. و به شهابی اخطار کرد در صورت عدم مراجعه به زندان وثیقه را ضبط خواهد کرد. شهابی به ناچار ادعای ناعادلانه دادستانی را پذیرفت و برای تحمل سه ماه حبس فراقانونی تحمیل شده به خود به زندان رجایی شهر مراجعه کرد. اما متاسفانه واحد اجرای احکام زندان با هماهنگی دادستانی اینبار به این کارگر زحمتکش زندانی ابلاغ کرد که کل ایام مرخصی اش غیبت محسوب شده و باید ۹۶۸ روز در زندان باشد. شهابی در اعتراض به اقدامات فراقانونی دادستانی از بدو ورود به زندان (هجدهم مرداد) اعتصاب غذای تر کرده و امروز در چهل ششمین روز اعتصاب غذا قرار دارد. ایشان به دلیل بی توجهی مسولان قضایی – امنیتی به خواسته قانونی خود با وجود اینکه بیماری افت قند خون دارد از روز بیست و هشت شهریور از قند محلول در آب نیز نمی خورد و اعلام کرده از روز پنج مهر اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.
در آخرین ملاقات خانواده با شهابی حال ایشان به شدت نگران کننده بوده سمت چپ بدن و پاهای بی حس است. سردرد و معده درد دارد همچنین سوزش معده دارد. و بیش از پانزده کیلو گرم کاهش وزن داشته است. و وضع جسمی ایشان آنقدر وخیم بوده که همسرش در نگاه اول از فاصله چند متری او را نشناخته است. و با وجود اینکه ده روز پیش از این پزشکی قانونی در زندان شهابی را مورد معاینه قرار داده و اعلام کرده است که ایشان حتما باید به بیمارستان اعزام و توسط پزشک متخصص ویزیت شود. و دادستانی نیز به همسر ایشان اعلام کرده با اعزام شهابی به بیمارستان موافقت کرده متاسفانه هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدامات فراقانونی دستگاه قضایی - امنیتی در زندانی کردن این کارگر شریف را محکوم می کند و از شخص جنابعالی درخواست دارد به لحاظ مسولیت خود در دفاع از فعالیت صنفی و سندیکایی کارگران، برای نجات جان این کارگر زحمتکش اقدامات فوری را برای آزادی بی قید و شرط کارگر زندانی رضا شهابی انجام دهید. ضمنا تعداد ۹ برگ اسامی افرادی که خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگر شریف و زحمتکش رضا شهابی هستند ضمیمه می باشد. و اعلام می گردد رانندگان و کارگران شرکت واحد روز سوم مهر ساعت ده صبح برای پیگیری درخواست خود به وزارت کار مراجعه خواهند کرد.

*****************

بازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان را محکوم میکنیم

واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان البرز و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک،روز چهارشنبه ۲۲شهریورماه برای حمایت و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بوده اند،مقابل زندان رجایی شهر کرج توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند در حال حاضر هنوز سه تن از زندانیان رجایی شهر در اعتصاب غذا بسر میبرند رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد ۴۵روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد و همچنین سعید شیرزاد ومحمد نظری کهبیش از ۴۰روز در اعتصاب هستند و حال هر سه بسیار وخیم گزارش شده  و براساس آخرین خبرها واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده در بازداشت اطلاعات کرج هستند،وخانواده هایشان هم خبری از این دوتن ندارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده می باشد و برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری و صنفی وفعالین ومدنی را برای اعتراضات مسالمت آمیز محکوم میکند.

شهریور ۹۶   
  
*****************

ضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پلیس را محکوم می کنیم

کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک تنها به دلیل اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از حقوق شان توسط نیروی های ضد شورش پلیس سرکوب شدند. آیا این قدرت سرکوب و دستور قضایی که برای عقب راندن کارگران همچنان فعال است و درسالهای اخیر حتی صدور احکام سنگین زندان و شلاق و جریمه ازسوی قوه قضاییه علیه کارگران حق خواه و حق طلب و فعالین کارگری و معلمان صادر کرده است و حتی در برابر چهل و چهار روز اعتصاب غذای کارگر زندانی رضا شهابی بی تفاوت است. اراده ای هم برای برخورد با دلالان اقتصادی و دزدان میلیاردی و فساد مسئولین رده بالای حکومتی دارد‌؟ و کارفرماهایی که خون کارگران را می مکند وحقوقشان را در بعضی موارد تا یکسال هم نداده اند و چند ماه یکبار حقوق اندکی به کارگران میدهند؛ اراده ای برای برخورد با این عوامل خودی وجود دارد؟ قطعا سرکوب وبرخوردهای امنیتی با خواسته های بحق کارگران نمی تواند کارگران را ازحق خودشان محروم کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برخورد خشونت آمیز با کارگران کارخانه های آذر آب وهپکو اراک را بشدت محکوم میکند و از تمام تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدنی و دانشجویی و معلمان میخواهد اینگونه برخوردهای خشونت بار با کارگران زحمت کش را محکوم کنند و جامعه را به اتحاد علیه زورگویان و رانت خوران دعوت کنند. تمام مزد بگیران، اعم از کارگران و معلمان و دیگر اقشار جامعه که حقوق دریافت می کنند بشدت زندگی دشواری را می گذرانند چه رسد به کارگرانی مانند کارگران آذرآب و هپکو که ماههاست حقوقی دریافت نکرده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد حق اعتراض و تجمع را حق مسلم کارگران می داند وبرخورد خشن وپلیسی را با کارگران کارخانه های آذرآب و هپکو بشدت محکوم می کند وخواستار رسیدگی به وضعیت این کارگران و محاکمه کارفرمای این کارخانه ها برای عدم پرداخت حقوق کارگران است.

۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

*****************

رضا شهابی کارگر زندانی در چهل وسومین روز اعتصاب غذایش تهدید به اعتصاب غذای خشک کرد

با وجود اوضاع وخیم جسمی اعتصاب غذای کارگر زندانی رضا شهابی وارد مرحله سخت تری شد

در ملاقات کابینی روز چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۹ خانواده با رضا شهابی وضع جسمی این کارگر زندانی به شدت نگران کننده تشریح شده است. ضمن اینکه اعتصاب غذای شهابی از روز سه شنبه ۲۸ شهریور وارد مرحله سخت تری شده و ایشان دیگر چای و قند هم نمی خورد. و اعلام کرده در صورتیکه مسئولان قضایی - امنیتی ۹۶۸ روز حبس بسیار ناعادلانه که به محکومیتش اضافه کرده اند را لغو نکنند از روز پنج مهر اعتصاب غذای تر را به اعتصاب غذای خشک تبدیل خواهد کرد.
عوارض جسمی شهابی شدیدتر شده و بی حس در پاها و سمت چپ بدنش بیش از پیش او را آذار می دهد. سر درد شدید دارد و معده اش درد می کند و سوزش دارد. عوارض اعتصاب به حدی بوده که همسرش در نگاه اول از فاصله چند متری او را نشناخته است. با وجود اینکه شهابی ۲۲ شهریور در زندان مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته و بنا به تشخیص پزشکی قانونی ایشان می بایست توسط پزشک متخصص ویزیت می شد و دادستانی روز شنبه گذشته به همسرش اعلام کرده بود که با اعزام او به بیمارستان موافقت کرده است اما هنوز به بیمارستان برده نشده و طی هفته گذشته درمانگاه زندان هم شهابی را معاینه نکرده است.
مسئول ارشد اطلاعاتی با شهابی صحبت کرده است و به رضا گفته که محکومیت شما در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ تمام شده است. اما چون به فعالیتهای سندیکایی ادامه داده ای دستگاه اطلاعاتی قصد بازداشت مجدد شما را داشته اما در نهایت به این نتیجه رسیده که با غیبت اعلام کردن مرخصی ای پزشکی شما را گوش مالی بدهد. و شب قبل از مراجعه شما به زندان در هیجدهم مرداد ماه با زندان تماس گرفته شده که علی رغم اینکه نامه آزادی شهابی در پرونده است ایشان را در زندان نگهدارید.
وضع جسمی شهابی بسیار نگران کننده شده و عوارض جبران ناپذیری بر جسم ایشان وارد شده و مرحله جدید اعتصاب غذایش که از دیروز آغاز شده بسیار خطرناک است. حکم پنج سال زندان به دلیل فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران برای شهابی بسیار ناعادلانه بوده است و حال با وجود اتمام دوره محکومیت پنج ساله زندانی کردن ایشان فراقانونی تر از حکم صادر شده برایش می باشد و باید فوری آزاد و برای درمان به بیمارستان اعزام گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزار و اذیت فراقانونی و غیر انسانی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد.

۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

*****************

بازداشت و زندانی کردن محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان  را قویا محکوم می کنیم

در آستانه شروع سال تحصیلی معلم دلسوز محمود بهشتی لنگرودی در منزلش توسط نیروهای دادستانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پیش از این نیز معلمان دلسوز که فرزندان کشور را آموزش می دهند به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود  بارها زندانی شده اند. اسماعیل عبدی و محسن عمرانی دیگر معلمان زحمتکش در ماه های اخیر بازداشت و به محکومیت های طولانی مدت محکوم شده اند و در زندان می باشند. متاسفانه درسالهای اخیر فشار بر فعالان صنفی معلمان بیشتر شده وبجای اینکه درآستانه سال تحصیلی جدید این معلمان که آینده سازان جامعه را آموزش می دهند درکلاس درس باشند؛ هم اکنون برای دفاع از منافع صنفی همکاران شان در زندان بسر می برند. 
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و زندانی کردن آقای محمودبهشتی لنگرودی و دیگر معلمین در زندان را قویا محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین صنفی و کارگری می باشد. 

*****************

اعتراض مسالمت آمیز رانندگان خطوط تندرو شرکت واحد برای آزادی رضا شهابی راننده زندانی سندیکایی

رانندگان شرکت واحد امروز۲۲ شهریوردر اعتراضی مسالمت آمیز خواستار آزادی رضا شهابی عضو زندانی سندیکای واحد شدند.
بنابردرخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، امروز۲۲ شهریور رانندگان خطوط BRT از ابتدای صبح به نشانه اعتراض به زندانی کردن مجدد رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد که درسی وششمین روز اعتصاب غذا بسر میبرد چراغ های اتوبوس هایشان را روشن کردند و سرعت اتوبوس ها را۲۰ کیلومتر کاهش دادند. البته از یک روز قبل عوامل امنیتی و حراستی شرکت واحد آماده بودند و روز قبل یکی ازرانندگانی که اعلامیه ی اعتراضی را در بین رانندگان پخش میکرد توسط گشتی های واحد دستگیر و به پلیس امنیت پایگاه هشتم تحویل داده شد و امروز با پرونده سازی امنیتی ها با قرار کفالت در دادسرای اوین آزاد شد ، امروز هم عوامل مدیریتی و امنیتی بطورچشمگیر و مرتب در خطوط BRTحضور داشتند و تعدادی از رانندگان معترض را از خطوط بیرون کردند و به تعدادی از اعضای فعال سندیکا هم که شناخته تر بودند اجازه تردد در خطوط را ندادند و البته که این اقدامات نتوانست تاثیری بر خاموش کردن چراغ معترضین بگذارد و در نوبت عصر تعداد بیشتری از رانندگان به این اعتراض پیوستند . در ۱۴شهریور ماه هم رانندگان شرکت واحد به همراه دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان در مقابل مجلس بهارستان دست به راه پیمایی و اعتراض برای رضا شهابی زدند .سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید وشرط این عضو سندیکا میباشد.

۲۲ شهریور ماه

*****************

اعتراض با چراغ روشن و کم کردن سرعت خطوط بی آرتی

برای نجات جان شهابی بنابر بر درخواست سندیکای واحد از رانندگان

همکاران گرامی و شریف شرکت واحد، رانندگان زحمت کش، سی و چهار روز است که رضا شهابی راننده حق طلب شرکت واحد در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم آزادی خود پس از پایان پنج سال زندان، اعتصاب غذا کرده است.
رضا از سال ۸۳ بی وقفه و سخت کوش برای احقاق حقوق همکاران از خود فداکاری کرده است و با مبارزات رضا و دیگر اعضای سندیکا با همراهی خود شماها، در زمینه ارتقاء معیشت تان دستاوردهای بزرگی به دست آمده است.
به دلیل اعتصاب غذای طولانی امروز جان رضا شهابی خطرات جدی مواجه است. باید همه با هم برای حفظ جان این کارگر حق طلب تلاش کنیم و مظلومیت او را به گوش مسئولین کشور برسانیم. برای حمایت از رضا شهابی
چهارشنبه ۲۲ شهریور در خطوط بی آر تی چراغ های اتوبوس را روشن می کنیم وسرعت اتوبوس را تا ۲۰ کیلومتر در ساعت کاهش می دهیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد

*****************

روایت «همدلی» از این روزهای خانواده آقای شهابی،

راننده اتوبوس شرکت واحدکه نامش مدتی است در رسانه‌ها زیاد شنیده می‌شود

تُرش و شیرینِ زندگی رضا و ربابه
آساره کیانی: این روزها بحث‌های پیرامونش داغ شده؛ کمی داغ‌تر از سال‌های پیش که باز او نبود و همسر و دو فرزندش در ورودی خانه کوچک اجاره‌ای‌شان که دربش به نیم متر هم نمی‌رسد، صمیمانه مهمان‌ها را بدرقه می‌کردند.
«جیحون» را باید بیایید پایین، دست راست سر «مالک اشتر» کوچه‌ای هست که به یک بن‌بست منتهی می‌شود؛ محل زندگی «رضا شهابی»؛ «گلچین» سندیکای کارگری؛ اسمی که به بن‌بست می‌رسد، گلچین است. این خانه بسیار قدیمی است و ممکن است از بیرون در هنوز هم بوی ترشی‌های جور واجوری که برای فروش درست می کردند، مشام را قلقلک بدهد.
بچه‌ها دیگر آن دختر و پسر تپل و بامزه سال‌های پیش نیستند؛ شیرین ۱۸ ساله و محمدامین ۱۹ ساله شده و این‌بار باتجربه‌تر و رسمی‌تر به میهمان‌ها سلام کرده یا از آن‌ها خداحافظی می‌کنند. آن‌موقع هنوز زندگی‌شان بوی ترشی به خود نگرفته بود. متن کامل را اینجا مطالعه کنید.

*****************

تجمع اعتراضی دانشجویان و رانندگان شرکت واحد و

فعالین کارگری و تعدادی از معلمان درحمایت از کارگر زندانی رضا شهابی

تجمع و تظاهرات اعتراضی دانشجویان ورانندگان وکارگران شرکت واحد به همراه فعالین کارگری و معلمان امروز چهاردهم شهریورمقابل مجلس بهارستان در اعتراض به وضعیت کارگر زندانی سندیکایی رضا شهابی که امروز ۲۸روز در اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر بسر میبرد.
این تجمع که از همان ابتدا درساعت ده صبح در مقابل مجلس توسط نیروهای مسلح مستقر در مجلس به خشنونت کشیده شد و کارگران ورانندگان شرکت واحد همراه با تعدادی از دانشجویان و فعالین کارگری و معلمان بعلت فشار متفرق کردن نیروهای امنیتی و پلیس ، در خیابان مقابل مجلس دست به راهپیمایی زدند که شعارهایی از قبیل دانشجو کارگر اتحاد اتحاد و کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر دانشجو معلم اتحاد و اتحاد و اینکه شهابی آزاد نشه این وضع ادامه دارد سر میدادند وتعدادی از مردم هم تظاهر کنندگان را حمایت و همراهی میکردند ،تظاهرکنندها همنان تا داخل مترو شعار میداند ودر آخر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از حمایت دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان تشکر کردند و اعلام کردند که این اتحاد بین کارگران و دانشجویان و دیگر فعالین باید ادامه پیدا کند تا با یکصدایی بتوانیم به مطالبات بحق مان برسیم

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

*****************

رضا شهابی بیست و پنج روز است در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرده است

آزادی رضا در گرو حساسیت کارگران اعم از معلمان و پرستاران، نسبت به وضعیت وخیم او می باشد

*****************

وخامت حال رضا شهابی به دلیل ادامه اعتصاب غذا

حال رضا شهابی به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا وخیم است. خانواده ایشان پس از ملاقات روز چهارشنبه هشتم شهریور اعلام کردند که رضا ضعف شدید دارد و در ملاقات حال صحبت کردن نداشته همچنین دست چپ ایشان سر شده و گزگز می کند. یادآور می شود امروز بیست و دومین روز اعتصاب غذا این کارگر زحمتکش می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عمیقا به دلیل وخامت حال کارگر زحمتکش رضا شهابی نگران است. و مسئولیت شرایط بوجود آمده برای ایشان را متوجه مسولان قضایی و امنیتی می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان همچنین لغو احکام زندان علیه ابراهیم مددی و داود رضوی دیگر اعضای هیات مدیره سندیکا و فعالین کارگری و معلمان می باشد.

هشتم شهریور ۱۳۹۶

*****************

درخواست سندیکا برای امضا طومار،

در همبستگی بیشتر با کارگر زحمتکش زندانی، رضا شهابی

کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، فعالین مدنی
همانطور که می دانید رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است. جرم رضا شهابی و دیگر اعضای سندیکای واحد ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما برای دستیابی به مطالباتشان بوده است، که البته به این دلیل اخراج، بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. رضا شهابی یکی از کارگران عضو سندیکا است که به همین دلیل در سال ۸۹ بازداشت و محکوم به پنج سال زندان گردید. شهابی در حین گذراندن دوره محکومیت پنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسیار ناعادلانه به یک سال زندان دیگر محکوم گردید. این کارگر زندانی به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت و بدلیل عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی ایشان از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفت. اما مسئولین امنیتی و قضایی در اقدامی غیر قانونی تمامی مدت مرخصی پزشکی رضا شهابی را غیبت محسوب کرده و اعلام کرده اند که او بایستی ۹۶۸ روز دیگر در زندان بماند. رضا در اعتراض به این برخورد غیر قانونی و ناعادلانه از زمان ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زده است و ۱۸ روز است که در اعتصاب میباشد.
ما امضا کنندگان این بیانیه به شدت نگران جان رضا شهابی هستیم. نجات جان رضا شهابی در گرو حمایت همه ما است. به همین دلیل از همه کارگران، معلمان ، پرستاران ، دانشجویان و فعالین مدنی و اجتماعی درخواست داریم که برای نجات رضا شهابی به ما بپیوندند و با امضای این نامه حمایت خود را از این کارگر زندانی اعلام نمایند.

رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!

اذیت و آزار فعالین کارگری و معلمان متوقف باید گردد!  

لطفا برای امضا طومار، اسامی خود را به آدرس تلگرام @pvsyndica و یا آدرس ایمیل vsyndica@gmail.com ارسال نمایید.

*****************

رضا شهابی شانزده روز است در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرده است

آزادی رضا در گرو حساسیت کارگران اعم از معلمان و پرستاران، نسبت به وضعیت وخیم او می باشد
 

*****************

فراخوان برای آزادی رضا شهابی، سندیکالیست ایرانی
 

رضا شهابی یکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده است. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل دفاع از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلات کارگری مستقل، به شش سال زندان محکوم شد.  
او که در سال گذشته به دلایل پزشکی آزاد شده بود، در روز ۹ اوت مجبور شد که برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، و به رغم گزارش پزشکی مبنی بر عدم نگهداشتن اش در زندان، خود را به زندان رجائی شهر معرفی کند.  
مقامات ایرانی به این هم کفایت نکردند و به بهانهء «عدم تطابق» آزادی او در سال ۲۰۱۶، یک سال دیگر بر مدت زندان او افزودند.
  رضا شهابی از روز ۹ اوت و پس از ورود به زندان، اعتصاب غذا کرده است. این محکومیت نقض آشکار کنوانسیون های اساسی سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود عضو این سازمان وابسته به ساازمان ملل متحد است.  
سازمان های سندیکائی فرانسه امضا کننده این فراخوان، خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستند. این سندیکاها، رهبران دولت ایران را مسئول وخامت قابل پیش بینی وضع سلامتی او می دانند. وضع سلامتی رضا شهابی، به خاطر شرایط نامناسب دوره های پیشین زندان اش و به خاطر رفتارهای غیرانسانی  که متحمل شده، هم اکنون بسیار بد است.  
سندیکاهای فرانسه همچنین آزادی دیگر فعالان زندانی  که به خاطر فعالیت های سندیکائی در زندان به سر می برند، از جمله اسماعیل عبدی معلم، را خواستارند. آزادی آن ها و نیز لغو محکومیت زندان دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی امری ضروری است.  

پاریس ۱۶ اوت ۲۰۱۷  
سندیکاهای:
سِ. اِف .دِ.تِ؛
سِ. ژِ.ت؛
اونسا؛
اتحادیه سندیکائی سولیدر؛
افِ. اِس. او (فرهنگیان)

Appel à la libération du syndicaliste iranien Reza Shahabi!

Reza Shahabi, l’un des responsables du Syndicat iranien des autobus VAHED (Téhéran et sa région), a été de nouveau emprisonné. Il avait été condamné en 2010 à six années de prison en raison de sa défense du droit de grève et pour la création d’organisations ouvrières indépendantes.
Libéré l’année dernière pour raisons médicales, il a été contraint le 9 août dernier de se présenter à la prison de Rajaii Shahr afin de purger les trois mois du reste de sa peine, et cela malgré le rapport du médecin déconseillant son maintien en prison. Les autorités iraniennes ne s’en sont pas tenues là. Prétextant une non-conformité de sa libération de 2016, les autorités pénitentiaires ont aggravé sa peine d’un an supplémentaire de détention.
Reza Shahabi a entamé une grève de la faim depuis le 9 août date de son admission en prison.
Cette condamnation est en violation avec les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Et pourtant la République Islamique d’Iran est membre de cette organisation des Nations unies ! Les organisations syndicales françaises signataires demandent la libération immédiate de Reza Shahabi.
Elles tiendront responsables les dirigeants de l’Etat iranien de la détérioration prévisible de son état de santé. Celle-ci est déjà très dégradée, suite aux conditions de ses précédents séjours en prison et des traitements inhumains qu’il a subis. Les syndicats français exigent également la libération des autres militants emprisonnés en raison de leurs activités syndicales, dont des enseignants comme Esmail Abdi. Leur libération est impérative comme le sont les annulations de peines d’autres militants syndicaux du syndicat VAHED tels que Ebrahim Madadi et Davoud Razavi.
Paris, le 17 Août 2017

*****************

دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و نگرانی عمیق فدراسیون حمل و نقل بین المللی از وضعیت این کارگر زندانی

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از گزارش های مربوط به بازگشت اجباری رضا شهابی به پشت میله های زندان سخت نگران است.
۱۶ اگوست ۲۰۱۷
از ایران به فدراسیون ما خبر رسیده که رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (عضو آی تی اِف) از ۹ اگوست در زندان رجائی شهر نزدیک تهران زندانی شده است.
رضا شهابی که قبلا در سال ۲۰۱۰ زندانی شده بود، در سال ۲۰۱۴ به خاطر شرایط پزشکی آزاد شد. سندیکای او گزارش می دهد که مسئولان درخواست تمدید مرخصی استعلاجی او را در هفته گذشته رد کرده اند. یک روزنامه ایرانی به فدراسیون ما اطلاع داد که دفتر دادستانی تهران به خانواده او گفته اند که رضا شهابی به مدت ۱۷ ماه در زندان خواهد ماند.
استیو کاتن، دبیر کل فدراسیون آی تی اف در مورد این خبر اظهار داشت: “رضا شهابی نباید به خاطر فعالیت های سندیکائی مجرم شناخته شود. آی تی اِف درباره این تصمیم جدید مقامات ایرانی علیه یکی از اعضای ما سخت آشفته است.
“آی تی اف، حمایت خود را از توصیه های «کمیته آزادی انجمن های» سازمان جهانی کار را که از دولت ایران می خواهد از رضا شهابی رفع اتهام شود قویا تجدید کرده  و بر خواست قاطعانه این کمیته مبنی بر لغو قطعی احکام زندان رضا شهابی و نیز همکار سندیکائی او ابراهیم مددی تاکید می کند. آنان نباید دوباره به زندان برگردند.”

*****************

رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای واحد در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا است. رضا شهابی، چهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که کلیه مرخصی های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی ۹۶۸ روز ادامه می یابد در اعتراض به این اقدام غیر قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی بی قید و شرط از زندان می باشد. به دلیل عدم دسترسی به تلفن تا ملاقاتِ روز چهارشنبه ۲۵ مرداد خانواده و سندیکا از اعتصاب غذای ایشان بی اطلاع بوده است. 
این کارگر زندانی به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت. و بدلیل عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی ایشان از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفت. با این وجود دادستانی با سوءاستفاده از وثیقه ای که پیشتر برای آمدن به مرخصی از ایشان گرفته بود به بهانه باقی ماندن سه ماه از محکومیت حبس با تهدید به ضبط  ملک وثیقه گذار شهابی را به زندان فراخواند. اقدام  غیر قانونی دادستانی در فراخواندن شهابی به زندان در حالی صورت گرفته است که وی پس از ورود به زندان نامه آزادی اش به تاریخ ۹۴/۶/۲۴ را در پرونده دیده است. افزایش فشار بر این کارگر زندانی تا جایی پیش رفته که اجرای احکام زندان به وی ابلاغ نموده است که تمامی مدت مرخصی پزشکی غیبت محسوب شده است. و باید ۹۶۸ روز در زندان بماند و بلافاصله دیگر حکم زندان  ایشان (شهابی در حین گذراندن دوره محکومیت پنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسیار ناعادلانه محکوم به یک سال زندان گردید)  نیز اجرا می شود. 
خانواده رضا اعلام کرده که وی به سالن ۱۰ زندان گوهردشت که محل نگهداری زندانیان سیاسی می باشد  منتقل شده است  این بند فاقد هر گونه امکانات اولیه زندگی است و زندانیان امکان هوا خوری ندارند و حتی در این گرمای طاقت فرسا کولر و یخچال برای آنان فراهم نیست. علیرغم اتمام دوره محکومیت، بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان در جهت اعمال فشار بر کارگران شرکت واحد برای جلوگیری از تداوم عدالت خواهی و عدم پیگیری خواسته های قانونی شان می باشد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مسئولیت حفظ سلامت رضا شهابی را متوجه قوه قضائیه می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگر زحمت کش و لغو کلیه احکام قضایی علیه اعضای سندیکا و دیگر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

بیست و شش مرداد ۱۳۹۵

*****************

تداوم فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد / اعمال فشار بر رضا شهابی

طبق اعلام دادستانی به همسر آقای رضا شهابی، این کارگر زحمتکش زندانی تا مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ باید در زندان باشد.
با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء ایام زندان محسوب می شود دادستانی پنج ماه از مرخصی پزشکی این کارگر زحمتکش زندانی را که پیش از این مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته بود؛ غیبت محسوب کرده است. علاوه بر این در حین گذراندن زندان با پرونده سازی مجدد، دادگاه شهابی را یکسال دیگر محکوم به حبس کرده است که بلافاصله پس از محکومیت قبلی به اجرا در می آید و شهابی باید یکسال و پنج ماه دیگر و تا مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ در زندان باشد.
ادعای دادستانی مبنی بر پنج ماه غیبت از محکومیت حبس شش ساله شهابی در حالی صورت می گیرد که ایشان پس از مراجعه به زندان نامه آزادی و اتمام محکومیت شش ساله خود را که به تاریخ ۹۴/۰۶/۱۸ بوده است در پرونده زندان دیده است. شهابی روز چهارشنبه، ۱۸ مرداد ماه، وارد زندان رجایی شهر شد و تا این لحظه خانواده و همکاران او امکان تماس با وی نداشته اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تداوم فشار بر سندیکا و زندانی کردن عضو هیات مدیره سندیکا را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری رضا شهابی و لغو احکام صادره علیه او و دیگر اعضای هیات مدیره سندیکا آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و کارگران و کنشگران کارگری زندانی می باشد.

۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

*****************

رضا شهابی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز هیجدهم مرداد با اصرار دادستانی تهران به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.
این کارگر زندانی عضو سندیکا که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه دویست میلیون تومانی به مرخصی آمده بود بیش از یکسال بود از سوی دادستانی تهران تهدید می شد که در صورت عدم مراجعت به زندان ملک وثیقه گذار ضبط خواهد شد و اخیرا هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.
اصرار دادستانی تهران برای بازگرداندن شهابی در حالی صورت می گرفت که پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی باقیمانده حبس ایشان موافقت کرده بود. این کارگر زحمتکش زندانی برای جلوگیری از ضبط وثیقه بعد از ظهر روز هفدهم مرداد به زندان رجایی شهر مراجعه کرد و مسولان زندان به ایشان گفتند که《نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجددا به زندان مراجعه کنید》
صبح روز هجدهم مرداد شهابی به همراه یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و با وجود اینکه خود ایشان نامه آزادی خود به تاریخ بیست و چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۱۳۹۳ ایشان را راهی بند قرنطینه کردند و تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی دیگری از وضعیت ایشان در دست نیست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندانی کردن رضا شهابی و فشارهای مضاعف و غیرقانونی بر ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد را قویا محکوم می کند و اعلام می دارد حتی تداوم این فشارها نمی تواند خللی در عزم و اراده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای حق خواهی و به دست آوردن حقوق مسلم و قانونی خود ایجاد کند.

۱۸مردادماه ۹۶

بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

رضا شهابی  کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که با سپردن وثیقه برای ادامه درمان در مرخصی پزشکی بسر میبرد با اصرار دادستانی برای توقیف ملک وثیقه گذار، امروز چهارشنبه هجدهم مردادماه ساعت یازده و بیست به زندان رجایی شهر بازگردانده شد، سندیکای کارگران شرکت واحد در دو بیانیه ی جداگانه برگرداندن رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد به زندان را قویا محکوم کرد متن بیانیه ها بشرح زیر است:

بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار امروز ۱۷ مردادماه به زندان رجایی شهر باز میگردد.
شهابی ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ هنگام رانندگی با اتوبوس و جابجای مسافران توسط نیروهای امنیتی بازگشت و پس از ۱۹ ماه فشار در انفرادی ۲۰۹ اوین به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم گردید.
رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی های طولانی و طاقت فرسا از ناحیه گردن و کمر اسیب های جدی دید و به دلیل اینکه مسئولان قضایی با درمان ایشان در خارج از زندان مخالفت می کردند این عضو سندیکا در سه مرحله دست به اعتصاب غذا زد و به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل گردید و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تایید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد. با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می شود. متاسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تایید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدامات دادستانی برای باز گرداندن رضا شهابی را به زندان محکوم می کند و خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی دو عضو دیگر هیات مدیره سندیکا می باشد و همچنین خواستار آزادی دیگر کارگران و معلمان در بند هستیم.

۱۷مردادماه ۹۶

*****************

تعدادی از رانندگان شرکت واحد امروز نهم مرداد

در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع اعتراضی زدند

امروز نهم مرداد ماه تعدادی از رانندگان شرکت واحد به علت عدم تحویل منازل مسکونی خود از سوی تعاونی مسکن شرکت واحد از ساعت ۱۰صبح تا ۱۴و سی در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع در خیابان هنگام دست به تجمع اعتراضی زدند و تا ساعت ۱۴و سی این اعتراضات ادامه داشت رانندگان پلاکادر های به همراه داشتند که شعارهایی بروی آنها نوشته بود ندکه از بی کفایتی مدیریت وشهردارتهران سخن میگفت و رانندگان مرتبا شعارهایی از قبیل (مسکن ما را ندید این وضع ادامه دارد) (سنندجی نجومی برده حق ماها را خورده)(تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرده) (ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده) (مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی ) (کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند) را سر میدادند .این کارگران عضو پروژه سپیدار دو وسه هستند که در حال حاضر ۷۰ عضو دارد و بیش از چهار سال از زمان تحویلش گذشته و متاسفانه بعد از چند سال اعتراض مقابل شورای شهر و شهرداری تا کنون رانندگان نتیجه مطلوبی نگرفته اند و خانه هایشان نیمه ساخته و بلاتکلیف رها شده است و مرتبا عوامل مدیریت و تعاونی از نبود بوده و اعتبار سخن میگویند در صورتی که رانندگان تقریبا ۶۰ تا ۷۰در صد ساخت را پرداخت کرده اند. در پایان این اعتراض مدیر عامل تعاونی و بازرس در جمع معترضین حضور پیدا کردند و همان مشکلات قبلی را تکرار کردند.

نهم مرداد۹۶

 

 

*****************

خواهان آزادی کارگران آموزشی (معلمان)

از زندان و لغو احکام قضایی صادره علیه آنان هستیم

کارگران آموزشی (معلمان) از جمله اقشار شریف و زحمتکشِ جامعه هستند که با کمترین امکانات موجود فرزندان این مرز و بوم را آموزش می دهند اما به دلیل پایین بودن دستمزد از حداقل نیازهای انسانی محرومند. انواع استخدام های قراردادی، حق التدریسی و پیمانی هم چون دیگر بخش های کارگری امنیت شغلی این زحمتکشان را نابود کرده است و خواسته های صنفی شان نادیده گرفته می شود.
به جای پاسخگویی به مطالبات و رفع مشکلات این قشر زحمتکش فرهنگی و آموزشی با تشکلات صنفی معلمان و اعتراضات آنان برخوردهای خشن پلیسی، امنیتی و قضایی صورت می گیرد.
آقای اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران که بعد از اعتصاب غذا و بستری در بیمارستان با قید وثیقه به مرخصی آمده بود پنج شنبه پنجم مردادماه در مقابل منزل توسط ماموران امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. آقای محسن عمرانی دیگر فعال صنفی معلمان در بوشهر به دلیل اعتراضات صنفی با وجود شرایط نامساعد جسمی از اردیبهشت ماه سال جاری در زندان به سر می برد. اخیرا یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان آقای طاهر قادرزاده به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است و همچنین تعداد دیگر از فعالان صنفی معلمان احضار و با قرار کفالت موقتا آزاد شده اند و دائما فعالین صنفی معلمان تهدید به زندان می شوند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کلیه احکام قضایی صادره علیه معلمان سراسر کشور را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و محسن عمرانی می باشد. سندیکای واحد همچنین تداوم برخوردهای امنیتی و احکام قضایی نسبت به دیگر کارگران از سندیکاها و سایر تشکل های مستقل کارگری از جمله احکام صادره علیه آقایان ابراهیم مددی، رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم نموده و خواهان لغو احکام صادره علیه آنان و کلیه فعالین امور کارگری و صنفی می باشد.

اذیت و آزار کارگران و فعالین کارگری متوقف باید گردد!

هشتم مرداد ماه سال ۱۳۹۶

*****************

سندیکای کارگران شرکت واحد برخوردهای پلیسی امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کرد

عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است

طبق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه از ساعت ۲۱ سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند.
کارگران اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت. کارگران زحمتکش مجمتع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات صنفی خود را در روز سوم مردادماه با بستن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز ادامه دادند. اعتراض کارگران به دلیل معوق شدن سه ماه حقوق، عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور که مانع بازنشستگی کارگران در پانزده ماه گذشته بوده است، اخر اج های فله ای، عدم اجرایی شدن مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی کارگران نی بر، پایان دادن به وضعیت امنیتی برای کارگران در کارخانه و همچنین عدم پرداخت پاداش و بهره وری سال ۹۴ و ۹۵ بوده است. کارگران خصوصی شدن شرکت نیشکر را از جمله عوامل اصلی ایجاد شرایط موجود می دانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  ضمن حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تحمیل شرایط غیر انسانی به کارگران را محکوم می کند و از مسئولان استانی و دولت می خواهد هر چه سریعتر مطالبات کارگران پرداخت شود.
یاد آور می شود برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در سال ۸۷ بازگشایی شد،  و زندانی شدن و اخراج نمایندگان سندیکا، دست کارفرما برای سوء استفاده بیشتر از شرایط به وجود آمده و نقض ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق کارگران را بازتر کرده است. در چنین شرایطی ما کارگران چاره ای جز تقویت تشکل خود و اتحاد و همبستگی نداریم.

سوم مرداد ۱۳۹۶

*****************

امروز۱۷تیرماه رانندگان شرکت واحد خط ۷ بی آرتی به نشانه اعتراض چراغ های اتوبوس خود را روشن کردند

امروز هفدهم تیر ماه رانندگان شرکت واحد خط هفت بی ارتی (راه آهن به تجریش و پایانه افشار ) در یک حرکت اعتراضی چراغ های اتوبوس های خود را روشن کردند ، این اعتراض به علت عدم شارژ بن کارت ها (کمک های غیرنقدی) برای عید سعید فطراست که باید به حساب رانندگان واریز میشد که مدیریت شرکت واحد از پرداخت این شارژها خوداری کرده است .عوامل مدیریت و حراست شرکت واحد با ایجاد رعب و وحشت تلاش کردند که اعتراض این رانندگان زحمت کش را خاموش کنند که موفق به سرکوب صدای اعتراض رانندگان نشدند و چراغ این اتوبوس ها تا تاریک شدن هوا همچنان روشن ماند ،رانندگان به مدیریت هشدار دادند در صورت عدم پرداخت از سوی کارفرما اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت .تعدادی از این رانندگان را فردا به حراست شرکت واحد احضار کرده اند

۱٧ تیر ۱۳۹۶

*****************

حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم به دعوت کنفدارسیون ک.س.ک برای

حضور در اجلاس کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه، ۱۵تیرماه وارد آنکارا شدند

حسن سعیدی وسید رسول طالب مقدم امروز پنجشنبه پانزدهم تیرماه با دعوت کنفدارسیون ک.س.ک برای حضور در اجلاس کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه، وارد آنکارا شدند، خوشبختانه در موقع خروج از کشور این دو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد با هیچ مشکلی مواجه نشدند تا ساعاتی دیگر جلسه این کنفدراسیون آغاز خواهد شد خبرهای بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۵ تیر ۱۳۹۶

*****************

گزارشی از وضعیت کارگران ایران

با سلام های گرم
وضعیت کارگران در ایران از جوانب مختلف طی سالیان اخیر رو به قهقرا داشته و تبدیل به یک بحران جدی گردیده است. از نقطه نظر اقتصادی، دغدغه کارگران بیکاری چند میلیونی از یک سو و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر از سوی دیگر است. بطوریکه بسیاری از نیازهای انسانی نظیر تغذیه سالم و مقوی، آموزش، بهداشت، مسافرت و… برای کارگران تبدیل به کالاهایی لوکس و دست نیافتنی شده است. در مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و پوشاک، خانواده های کارگری مجبورند محدودیت های زجر آور را تحمل کنند. دولت برای تعیین دستمزد کارگران حتی حاضر به رعایت قانون کار که تاکید دارد حداقل دستمزد باید نیازهای یک خانواده را برآورده کند نیست. تعرض به دستمزد کارگران به تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر ختم نمی شود و دولت بطور مستمر با ارائه طرح و تصویب آئین نامه هایی نظیر طرح استاد شاگردی و آئین نامه کارورزی تلاش دارد به بهانه رونق اقصادی و ایجاد اشتغال قیمت نیروی کار را حتی به یک سوم حداقل دستمزد کنونی کاهش دهد، با وجود اینکه دستمزد کارگر بخش ناچیزی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را در برمی گیرد. تعرضات دولتی به معیشت کارگر همچنین از طریق اختیاری کردن بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرح ها و آئین نامه های مذکور بطور مستمر پیگیری می شود.
سطح ایمنی و بهداشت کار بسیار پایین است و عدم رعایت ایمنی در کارگاه های صنعتی و ساختمانی کارگران را هر روزه به کام مرگ می برد. حوادثی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو و ریزش معدن زمستان یورت که منجر به کشته شدن چهل وسه تن از معدنچیان شد تنها نمونه هایی شناخته شده از حوادثی است که رخ داده است. این حوادث به دلیل وسعت آن مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و توجه بسیاری را جلب می کند، اما حوادث کار به خصوص در بخش ساختمانی بسیار فراتر از این موارد هستند و روزانه تلفات جانی از کارگران این بخش می گیرد.
دستمزد های ناچیز کارگران ماه ها معوق می شود و مستند به اعتراضات توده ای کارگران کارگاه هایی وجود دارد که پرداخت دستمزد کارگرانش بیش از یک سال معوق شده است و زندگی فقیرانه کارگران را با تباهی مواجه ساخته است. روند معوق شده دستمزد کارگران نسبت به سال های گذشته متاسفانه رشد قابل توجه ای دارد.
در چنین شرایطی که دستمزد کارگران معوق می شود متاسفانه قراردادهای موقت حتی یک ماهه و قرادادهای سفید امضا بسیار رشد داشته است. علاوه بر این تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران سطح امنیت شغلی را نسبت به سال های گذشته بسیار کم کرده و تبدیل به موضوعات بغرنج برای کارگران شده است.
ریشه اصلی تحمیل فقر به کارگران، علاوه بر سیاستهای اقتصادی مدافع کارفرمایان و بازار آزاد نظیر خصوصی سازیها، ممانعت دولت از ایجاد سندیکا و تشکل های مستقل کارگری می باشد. و به همین دلیل راه سازمان دهی کارگران برای دفاع از حقوق شان مسدود شده است. با کارگرانیکه که سندیکا و تشکیلات مستقل خود را ایجاد کرده اند نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان البرز و کانون صنفی معلمان برخوردهای خشن صورت گرفته و کارگران و معلمان پیشرو در سندیکاها زندانی شده و یا از کار اخراج شده اند. فعالین کمیته های کارگری نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. حتی با کارگرانیکه بنابر شرایط بغرنج بوجود آمده برایشان نظیر عدم پرداخت دستمزد چندین ماهه و یا از دست دادن شغل خود تجمعات اعتراضی برگزار می کنند برخورد های پلیسی و قضایی صورت می گیرد. کارگران معدن بافق و معدن چادر ملو و معدن آق دره نمونه هایی از قریانیان برخورد های خشن دولتی هستند. بطور مثال کارگران معدن آقا دره را با احکام قضایی شلاق زدند.
وضعیت معیشتی و حق و حقوق معلمان با شرایط بحرانی روبروه بوده است، از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: بیمه معلمان علیرغم دریافت هزینه های بالا، خدمات را به شکل مطلوبی ارائه نمی دهد و موارد تحت پوشش آن کامل نیست. تعدادی از معلمان فعال صنفی در شهرهای مختلف به ویژه تهران با اتهاماتی به دور از واقعیت، به انواع مجازات ها از زندان طولانی، تبعید از محل سکونت یا اشتغال، اخراج، انفصال از خدمت و… محکوم گردیده اند. به دلیل کاستی های مختلفی که در نظام آموزشی وجود دارد، سطح کیفی آموزش ازدید معلمان دلسوز ومتخصصین بسیارپایین بوده ودانش آموزان اغلب پس ازدریافت دیپلم، از توانایی های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. بین آموزه های مدرسه و دانشگاه و همچنین زندگی روزمره هیچ همخوانی ورابطه ای وجودندارد. برغم تاکید اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش های عمومی، حتی مدارس دولتی ایران نیز دانش آموزان را باروش های گوناگون وادار به پرداخت پول می نمایند و تبدیل به مدارس آزاد شده اند. شهریه ی مدارس آزاد (غیردولتی) بسیاربالاست وعملا شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به بخش آموزش منتقل نموده است. معلمان روزمزد با عنوان های گوناگون و دستمزدهای ناچیز به کار گرفته می شوند که همان دستمزد نیز با تأخیرهای فراوان به آنان پرداخت می شود؛ ضمن اینکه از هیچگونه پوشش بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند. درایران بیش از ۱۳ عنوان مدرسه (آزاد، غیردولتی، هیات امنایی، نمونه ی دولتی، شاهد، نمونه مردمی و…) ایجاد شده که هرکدام‌ به نوعی سیستم آموزشی را تبدیل به بنگاه هایی برای جذب درآمد کرده اند. حقوق معلمان بسیار پایین تر از میانگین هزینه های یک خانواده متوسط در اغلب شهرهای ایران است؛ بطوریکه معلمان برای تامین هزینه های خانواده به ناچار به شغلهای متفرقه و برخی به دور از شأن معلمی روی آورده اند. آنان به این ترتیب فرصت به روز نمودن دانش خود را از دست می دهند. به استثنای تعدادی از مدارس خاص، اغلب مدارس مجهز به امکانات لازم برای فعالیت های آموزشی و پرورشی نیستند. درصد بالایی از مدارس در شهرها و به ویژه روستاهای دور افتاده ایمنی کافی برای حفاظت از جان دانش آموزان را ندارند. به آموزش مهارت های زندگی، هنر و ورزش توجه کافی صورت نمی گیرد. در برخی موارد از کمترین امکانات نیز در این زمینه ها برخوردار نیستند. برنامه تغذیه رایگان (شیر) به درستی اجرا نمی شود. معمولا به میزان لازم و پیش بینی شده تأمین اعتبار نمی شود. در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان از طرف دولت تاخیرهای طولانی، گاه تا چند سال دیده می شود. به سرنوشت معلمان بازنشسته در این مدت و پس از بازنشستگی بی توجهی وجود دارد.
کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.از جمله این خواسته ها دریافت حقوق معوقه و پرداخت مناسب دستمزدها، مزایا و اضافه کاری، روشن شدن وضعیت بازنشستگان و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری بوده است. همچنین این کارگران علیه سیاستهای خصوصی سازی دولت در صنعت نیشکر که منجر به بدتر شدن وضعیت کارگران و همچنین حضور گسترده تر نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار شده است اعتراضات متعددی را از جمله در روزهای اخیر سازمان داده اند.
دولت تنها تشکلاتی دست ساز به نامهای “شورای اسلامی کار”، “انجمن صنفی” و “نماینده کارگر” را به رسمیت می شناسد. این نهادهای وابسته به دولت به هیچ عنوان تشکل های واقعی کارگری نیستند و همگی در پروسه غیر دموکراتیک غالبا بدون برگزاری مجمع عمومی تشکیل شده اند و وابستگی های شدید به قدرتها و جناحهای دولتی دارند و تنها خطوط ترسیم کرده دولت را رعایت می کنند. این تشکلات فرمایشی خود مانعی جدی برای تشکیل سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی هستند. بطور مثال در سال ۸۴ افرادی تاثیر گذار در شورای اسلامی کار و خانه کارگر که مدیریتی اثر گذار در این تشکلات رسمی دارند با هماهنگی پلیس به ساختمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمله و اقدام به تخریب وسایل موجود در ساختمان کردند. آنان همچنین اعضای سندیکای واحد که در ساختمان حضور داشتند را مضروب و مجروح کردند. به طبع افرادی که در چنین بستری و با حمایت دولت بعنوان “نمایندگان کارگران” گزینش می گردند چه در مذاکرات با دولت و کارفرمایان وچه در اجلاسهای بین المللی نظیر سازمان جهانی کار نمایندگان واقعی کارگران ایران نبوده و آ‌نها را با چنین عنوانی نباید به رسمیت شناخت و اعتبار نامه برایشان صادر کرد.
با وجود تمامی محدودیتها و اعمال فشارهای فوق، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته تا جاییکه بخشی از اعتراضات به سطح شهرها کشیده شده و یا با حضور خانواده ها همراه شده است. سال گذشته شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی بخشهای صنعتی و خدماتی و دولتی بودیم. اما لازم به تاکید است، کلیه این اعتراضات بدون وجود تشکلات مستقل و به عقب راندن این محدودیتها موفق به تحمیل خواسته های گسترده کارگری و عبور از این وضعیت بحرانی نخواهد شد. ما تشکلات مستقل ذیل از همکاران گرامی در تشکلات کارگری بین المللی می خواهیم که حمایت خود را از کارگران و معلمان ایران هر چه گسترده تر ادامه دهند و در این تلاش و مبارزه یار و همراه ما باشند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کانون صنفی معلمان تهران

سندیکای کارگران بیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

خرداد ۱۳۹۶

*****************

با دعوت سندیکاهای فرانسوی

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۲خرداد به پاریس پرواز کرد

پیرو دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه (کلکتیو) از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت شرکت دریک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار، آقای حسن سعیدی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ژنو اعزام گردید، متاسفانه آقایان رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره این سندیکا به دلیل ممنوع الخروجی از شرکت دریک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار باز ماندند.
آقای حسن سعیدی نماینده سندیکا در اجلاس سازمان جهانی کار امروز دوشنبه ۲۲خرداد ماه ساعت ۹صبح تهران را به مقصد پاریس ترک کرد.

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

*****************

حملات تروریستی علیه مردم بی دفاع را محکوم می کنیم

در ادامه حملات تروریستی در سراسر جهان متاسفانه چهارشنبه هفدهم خرداد، دو حمله ی تروریستی در تهران جان هفده تن از شهروندان بی گناه را گرفت و بیش ازپنجاه و دو تن را نیز مجروح کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حملات تروریستی علیه مردم بی دفاع در تهران و سراسر جهان را شدیدا محکوم می کند. و با قربانیان این حملات ضد انسانی و خانواده های آنان ابراز همدردی و همبستگی دارد.و مخالفت خود را با خشونت، جنگ افروزی و کشتارعلیه مردم بی گناه تحت هر عنوان و بهانه ای اعلام میدارد.

۱۹ خرداد۹۶

*****************

برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در ۱۳خرداد ۱۳۸۴

نقطه عطفی برای ایجاد دیگر سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری در کشور بوجود آورد.

، درحالی اعضای هیئت موسس سندیکای کارگری شرکت واحد به استقبال برگزاری اولین مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد می رفت که کارگران و رانند گان شرکت واحد بیشترین فشار را در طی  پنج ماه جلسات هیئت موسس سندیکا بطور مستمر در محل خبازان واقع در حسن آباد تهران  از سوی عوامل امنیتی و عوامل کارفرمایی و خانه کارگر با همکاری شوراهای اسلامی کار پشت سر گذاشته بودند. فشارهایی از قبیل تهدید و دستگیری از سوی عوامل امنیتی و اخراج فعالین و اعضای هیئت موسس سندیکا  پرتاپ کردن بمب آتش زا در محل برگزاری جلسات  سندیکای کارگران شرکت واحد و اجیر کردن چماقدارها و حمله به محل سندیکا و شکستن و بردن وسایل سندیکا و ضرب و شتم کردن کارگران و اعضای حاضر در محل سندیکا از عوامل فشار بروی اعضا و متوقف کردن آنها برای برگزاری مجمع بود و حتی در روز ۱۹اردیبهشت ۸۴در حالی که چماقدارها به محل سندیکا حمله ور شده بودند ، پلیس و عوامل امنیتی هم از این برخوردها در روز روشن فیلم برداری میکردند و بجای ضاربین،  اعضای کتک خورده سندیکا را بازداشت کردند …. این فشارها برای جلوگیری از برگزاری اولین مجمع عمومی در روز سیزدهم خرداد ۱۳۸۴ در حالی انجام می شد که بعد از سرکوب دهه شصت و از بین بردن استقلال تشکل های کارگری و سندیکایی،  در جامعه کارگری سکوتی مطلق جهت ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی وجود داشت .گویا برگزاری مجمع کارگری مستقل از سوی رانندگان و کارگران شرکت واحد بعد از ۲۷ سال ، شکستن سکوت جامعه کارگری بود و این برای حاکمیتی که میخواست همه چیز از فیلتر خودش عبور کند غیر قابل تحمل بود و عوامل امنیتی بیشترین امکانات را برای سرکوب این سندیکا بکار گرفتند تا جرقه های امیدی که از بابت شکل گیری این سندیکا در ۱۳خرداد۱۳۸۴ در جامعه کارگری بوجود آمده بود،  شعله ور نشود .هر جند که تمام فشارها نتوانست جلوی آگاهی و پیگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را بگیرد وجامعه کارگری و دیگر فعالین کارگری در کشور از شکل گیری این سندیکا حمایت کردند.  این سندیکا با انتخاباتی آزاد و مستقل انجام شد و اعضای هیئت مدیره  این سندیکا از همان ابتدا کارشان را در قالب نمایندگان سندیکایی آغاز کردند . می خواهم اشارهای کوتاه به وضعیت معیشتی رانندگان تا سال ۸۴ بکنم . رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که نزدیک به سه دهه در سخت ترین شرایط کاری و معیشتی بسر میبردند و تا سال ۱۳۸۴ از هیچ امکانات مناسبی چه از نظر معیشت و چه از نظر حقوقی بهره مند نبودند و به جز حقوق حداقلی که کفاف زندگی روزمره را هم نمی داد دریافتی دیگری نداشته اند و حتی از حداقل ترین کمک های غیر نقدی هم بی بهره بودند و در همان زمان ها با توجه به اینکه بیش از پانزده هزار پرسنل در شرکت واحد وجود داشت و  ۸۰در صد این پرسنل از رانندگان و کارگران بودند  عوامل مدیریتی و کارمندان نه تنها حقوق و اضافه کار قابل توجه ای نسبت به رانندگان و کارگران دریافت میکردند،  بلکه تا حدودی هم کمک های غیر نقدی در قالب بن دریافت میکردند. متاسفانه در آن سالها رانندگان و کارگران در شرکت واحداز حقوقی همچون مسکن  و لباس کار و شیر روزانه و حق ناهار و حتی داشتن سروسی بهداشتی در ابتدا و انتهای خط  وسرپناهی در توقفگاه ها برای شروع  کار و یا خاتمه کار،  که ازحقوق برسمیت شناخته شان بود محروم بودند.  در مناطق مختلف شرکت واحد  شوراهای اسلامی کار را به عنوان نماینده این کارگران برسمیت می شناختند و این شوراها با همکاری عوامل امنیتی به کارگران و رانندگان تحمیل شده  بودند و هر صدایی را با اخراج و تبعید  به نقاط دور از محل زندگی  سرکوب  میکردند . در شرکت واحد عوامل شوراهای اسلامی و عوامل امنیتی  با همکاری و نظارت مستقیم مدیریت سعی و تلاشی مستمر در بی اطلاع نگه داشتن کارگران از حق و حقوق  شان انجام دادند و می توان گفت بخش بزرگی از کارگران متاسفانه نسبت به حقوق حقه خودشان و قوانین کارگری بی اطلاع بودند و همین عدم آگاهی کارگران و رانندگان از حقوقشان باعث یک تازی نمایندگان فرمایشی، نمایشی  شوراها تا اواخر سال ۱۳۸۳ بود که از ابتدای تشکیل هیئت موسیین سندیکا تا اولین انتخابات سندیکای کارگران شرکت واحد ،  رانندگان و کارگران زیادی در جلسات و کلاس های آموزشی  نسبت به حقوق کار و قانون اساسی آگاهی پیدا کردند . این آگاهی کارگران و رانندگان و تلاش پیشروان سندیکایی باعث بوجودن آمدن اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در سزدهم خرداد ۱۳۸۴ گردید و علیرغم فشارهای عوامل اطلاعاتی و امنیتی و …این انتخابات بطور مستقل و با همکاری رانندگان و کارگران داوطلب  از ۸صبح تا ساعت ۵/۲بامدادادامه داشت که با فشار عوامل امنیتی حاضر در مقابل محل رای گیری انتخابات بپایان رسید و این سندیکای نوپا توانسته تا امروز علیرغم همه ی آذار و اذیت ها  و برخوردهای امنیتی با اعضایش از قبیل زندان های طویل مدت ،اخراج ها و تهدید ها و پرونده سازی ها که همچنان ادامه دارد به حیاتش ادامه دهد. تشکیل این سندیکا توسط رانندگان و کارگران شرکت واحد نقطه عطفی برای ایجاد دیگر تشکیلات سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری در کشور  شد که بارزترین آن سندیکای نیشکر هفت تپه میباشد که آنها هم طمع برخورد عوامل امنیتی را تجربه کردند.
در حال حاضر سه تن از اعضای این سندیکا با احکام سنگین منتظر نهایی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر هستند و پنج تن دیگر از اعضای این سندیکا همچنان از کارشان اخراج هستند و دیگر اعضای فعال هم دائما مورد تهدید و آزار اذیت عوامل حراستی و مدیریتی شرکت واحد هستند.  اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه هم ،  زندان و اخراج و ….را همچنان  تحمل میکنند و مرتب از طرف عوامل امنیتی تحت احضار و بازجویی هستند . فصل ششم قانون کار که مانع بزرگی برای ادامه و ایجاد تشکیل تشکل های مستقل کارگری است نه تنها اصلاح نشده است بلکه طی سالها به بهانه اصلاح قانون کار دست آورده های حداقلی کارگران را هم از بین برده اند و امروز شاهد هستیم که میخواهند ته مانده داشته های کارگران را هم بگیرند تا کارفرمایان براحتی بتوانند کارگر را از همین حداقل حقوقی که بهره مندهستند محروم کنند ومی خواهند  به بهانه ایجاد اشتغال ،  تمام دست آوردهای کارگران را از بین ببرند. تجربه نشان داده که دولت ها هر چند که رنگشان با هم متفاوت است اما در سرکوب حقوق کارگران همه با هم یکصدا هستند و درسرکوب تشکل های سندیکایی و مستقل،   متحد و یکپارچه عمل میکنند . کارگران باید بدانند تنها راه برون رفت از این مشکلات معیشتی و اسفبار و فشارهای امنیتی که بر سر فعالین کارگری و صنفی است ، ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی در محل های کارگری است و اگر روزی این تشکیلات مستقل در جامعه قدرت بگیرند ، فساد و رانت خواری و بیکاری و تورم هم حل خواهد شد و قدرت مردم  و نظارت مردم برمسائل جاری کشور فقط و فقط با شکل گیری  نهاد های مدنی و ایجاد سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری امکان پذیر میباشد

داود رضوی ۱۵ خرداد ۹۶

*****************

تجمع تعدادی از رانندگان شرکت واحد امروزچهارشنبه دهم خرداد

مقابل تعاونی مسکن شرکت واحد ، این رانندگان از اعضای پروژه نیمه ساخته سپیدار دو وسه هستند

این پروژه که ۳۱۴ واحد است و در حال حاضر ۲۶۵ عضو دارد بیش از چهار سال از زمان تحولیش میگذرد و تا کنون رانندگان شرکت واحد چندین تجمع مقابل شهرداری و شورای شهر برگزار کردند اما تاکنون هیچ نتیجه مطلوبی بدست نیاورده اند ،امروز با توجه به اینکه از قبل با مدیر عامل این تعاونی جهت پاسخگویی به اعضا هماهعنگ شده بود متاسفانه هیچکدام حضور نیافتند و اعضای حاضر به داخل تعاونی رفتند وچند تن از نمایندگان سپیدار توضیحاتی مبنی بر مشکلات پروژه و اینکه تنها راه بدست آوردن مطالبات اعتراضات جمعی است سخنانی ایراد کردند و در تعاونی با حضوروخرد جمعی تصمیم برای اعتراضات بعدی را گرفتند این تجمع از ساعت ده صبح شروع شد و تا ۱۳/۳۰ادامه داشت.

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

*****************

شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد برای تبرئه دو فعال کارگری

تبرئه دو فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر
شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده دو فعال کارگری که با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساوه به اتهام ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ” و ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” هر کدام به یازده سال حبس محکوم شده بودند از سوی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مذکور تبرئه شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه لغو احکام محکومیت علیه این دو فعال کارگری را شادباش می گوید و امیدوار است احکام زندان علیه دیگر فعالین صنفی و اعضای سندیکای شرکت واحد ابراهیم مددی، رضا شهابی و داود رضوی نیز به زودی لغو گردد.

۵ خرداد ۱۳۹۶

*****************

معلم زندانی آزاد باید گردد

با گذشت بیست روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی جان ایشان با مخاطرات جدی مواجه است. این معلم زندانی به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانش محکوم به شش سال حبس شده است و در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین در حال گذراندن محکومیتش است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچون گذشته احکام محکومیت علیه فعالان حقوق صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو محکومیت ناعادلانه این معلم زندانی می باشد.

*****************

جان کارگران معدن زمستان یورت فدای ثروت اندوزی زیاده خواهان شد

بی توجهی به ایمنی کار در معدن زمستان یورت فاجعه انسانی بوجود آورد. چهل چهار تن از زحمتکش ترین کارگران که با دستمزد بسیار ناچیز در شرایط ناایمن در عمق چند صد متری زمین در پی لقمه نانی بودند و حتی دستمزد اندک شان معوق شده و به موقع پرداخت نمی شد در زیر آوار ماندند و جان عزیزشان فدای ثروت اندوزی زیاده خواهانی شد که برای حفظ جان این کارگران حاضر به تهیه تجهیزات و ابزار آلات ایمن نبودند.
حوادث بیشمار ناشی از کار در کشور به دلیل عدم توجه به ایمنی کار، عدم بازرسی کار موثر و عاری از فساد، بی اهمیتی جان انسان در برابر کسب سود بیشتر و بی مسئولیتی حاکمیت در انجام وظایف خود، جان کارگران را با مخاطرات جدی مواجه کرده و پیوسته شاهد جان باختن و معلولیت های کارگران هستیم.
با وجود اینکه تشکیل سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری برای از بین بردن زمینه حوادث اینچنین بسیار موثر و نظارتشان در این مورد و سایر حقوق کارگران بسیار کارساز خواهد بود. متاسفانه از شکل گیری سندیکاهای کارگری به شدت جلوگیری می شود. و پیشروان این عرصه با پرونده سازی واهی ظالمانه بازداشت و زندان می شوند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فاجعه جان باختن کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت را به شدت محکوم کرده و با خانواده های این حادثه دردناک غم انگیز صمیمانه ابراز همدری می کند.

*****************

وضعیت اسفبارامروز کارگران و جامعه کارگری،

نتیجه برخوردهای امنیتی با سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری است

نوزدهم اردیبهشت مصادف است با حمله وحشیانه چماقدارهای خانه کارگر و عوامل پلیسی و امنیتی به سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴، از آنجایی که بعد از سرکوب دهه شصت بطور کل فعالیت های سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری در زیر فشار سرکوب و خفقان شدید از حرکت باز ایستادند و بستری برای فعالیت تشکیلات همسو با حاکمیت از سوی خانه کارگر فراهم شد تا ادامه پروسه سرکوب سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری توسط این نهاد فرمایشی و کارفرمایی ادامه پیدا کند و مزد جناحی و وابستگی خودشان را از صاحبان قدرت دریافت کنند و از دهه ۷۰ تشکیلات خانه کارگر بطور همه جانبه جایگزین سندیکاها و تشکیلات مستقل کارگری شد، هر چند که فعالان کارگری دست از تلاش برنداشته بودند و درصدد شرایطی بودند تا بتوانند در فرصتی مناسب مجددا سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری را سازماندهی کنند. از آنجایی که تعدادی از فعالین کارگری در قالب هیئت موسسین سندیکاهای کارگری جلساتی را بطور غیر علنی برگزار می کردند و آموزش سندیکایی به کارگران و فعالان داوطلب کارگری می دادند با همت وتلاش این فعالین پیشرو سندیکایی که متشکل از هیات موسس سندیکاهای کارگری شرکت واحد، کفاشان، فلزکاران و خیاطان هر ماه جلساتی در راستای نحوه ی فعالیت و تشکیل سندیکا و عضو گیری آموزش هایی به اعضای داوطلب می دادند که در نهایت خروجی این آموزش و فعالیت ها تشکیل اولین سندیکا، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کشور بود. خانه کارگر و عوامل تحت فرمانش شوراهای فرمایشی سندیکای شرکت واحد را تهدیدی و خطر جدی برای موقعیت و حکومیت چندین ساله خودشان دیدند به همین خاطر از تمام امکانات و ابزارها و افراد منفعت طلب و مزدور و چماقدار برای سرکوب سندیکا و اعضای آن از هیچ کوششی دریغ نکردند بطوری که سالها بواسطه این تشکیلات همسو با دولت و کارفرما باعث شکل نگرفتن سندیکاها و تشکل های مستقل در کارگاه ها و کارخانه ها و جامعه کارگری شده بودند و نقش اصلی را در سرکوب و عدم شکل گیری این نهادهای غیر وابسته کارگری ایفا می کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در سال ۱۳۸۴ در اردیبهشت ماه هنوز انتخابات برگزار نکرده بود و در حال آموزش به کارگران و رانندگان شرکت واحد در قالب هیئت موسس فعالیت میکرد و از طرف رانندگان و کارگران شرکت واحد مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت، عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار فرمایشی را به این فکر انداخت که با همکاری نهاد های امنیتی مخالف جامعه مدنی نقشه ی حمله به این سندیکایی که بعد از ۲۷ سال در خفقان و سرکوب کارگران تشکیل شده بود طراحی کردند تا در نطفه خفه کنند و این شد که خانه کارگر و عوامل تحت فرمانشان شوراهای فرمایشی ده گانه شرکت واحد و عوامل امنیتی با همکاری و حضور پررنگ نیروهای انتظامی در روز ۱۹ اردیبهشت ماه با اجیر کردن چماقدارها از اول صبح نوزدهم اردیبهشت ماه ۸۴ حمله وحشیانه و بیرحمانه ای را با همکاری مدیریت وقت شرکت واحد که دهها اتوبوس برای حمل چماق ها و افراد جیره خوار در اختیار این عوامل سرکوب گذاشته بود به محل سندیکای کارگران شرکت واحد واقع در حسن آباد تهران خیابان خیام (محل سندیکای خبازها) حمله ور شدند و کارگران و رانندگان حاضر در سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اموال سندیکا را از قبیل کتاب، جزوات و نشریات سندیکا را به سرقت بردند و چند تن از اعضای سندیکا مجروح شدند و عوامل امنیتی هم از این ضرب وشتم ها و دزدی ها فیلم برداری میکردند و پلیس حاضر در محل هم بجای بازداشت ضاربین اعضای سندیکا کمورد ضرب و شتم قرار گرفته را بازداشت کردند، هر چند که این حمله سازماندهی شده نه تنها باعث رعب و وحشت کارگران نشد بلکه باعث گردید کارگران و رانندگان برای تشکیل سندیکای یک ماه زودتر از موعد ۱۳خرداد ۸۴ توانست اولین انتخابات آزاد کارگری و مجمع عمومی را برگزار و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را بازگشایی کنند.
با توجه به اینکه این سندیکا و اعضای آن توسط نیروهای امنیتی، پلیسی و قضایی در طی این سالها تحت فشار و تهدید و اخراج از کار و زندان های طولانی مدت قرار گرفته بوده اند اما همچنان با پایداری و مقاومت اعضایش هنوز به حیات خود ادامه داده و می دهد .سندیکای کارگران شرکت واحد تمامی مشکلات کارگران اعم از نبود امنیت شغلی، مسکن و اسفبار بودن وضعیت معیشت کارگران، مشکلات بیمه و بازنشستگی کارگران و عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرماها و صاحبان سرمایه و محکومیت های ساختگی علیه فعالین کارگری و کارگران حق خواه توسط عوامل امنیتی، پلیسی و قضایی که منجر به زندان و شلاق و جریمه و حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی کار توسط کارفرماها را که در تازه ترین مورد آن که منجر به کشته شدن ۴۳ تن از کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یورت شد و همه ساله هزاران کارگر در کشور جان خود را در حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرماها از دست میدهند را نبود تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی برای کارگران میداند، در این شرایط جامعه فقط سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری می تواند نظارتی دقیق و کامل برعملکرد ضد کارگری کارفرمایان و مانع سود جوی و فرصت طلبی و منفعت طلبی آنها و بهبود وضعیت کارگران باشد. وضعیت کنونی جامعه نشانگر بی اعتباری و ناکارآمدی تشکل های دست ساز و همسو با کارفرما و عوامل سرکوب کارگران است ،تنها راه برون رفت کارگران و جامعه کارگری از این شرایط اسفبار، ایجاد سندیکاهای کارگری که بر آمده از بدنه کارگری و تشکل های مستقل کارگری ،داشتن حق اعتصاب، اعتراض و تجمع و اتحاد و همبستگی برای کارگران است در غیر این صورت جامعه کارگری فقط در باتلاقی دست و پا میزند که بیشتر فرسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۹ اردیبهشت ۹۶

*****************

از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم

طی سالیان به بهانه های افزایش تورم، رکود، رونق اقتصادی و...فقر گسترده با دستمزد فعلی هشتصد و دوازده هزار تومان به کارگران تحمیل شده است. در حالی که حقوق های مدیران چند ده میلیونی می باشد. و اخیرا با تصویب قانون، به اصطلاح برای کنترل حقوق مدیران سقف پرداختی شان را دوازده میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده اند که بیش از پانزده برابر حداقل دستمزد کارگران می باشد و این حقوق قطعا جدا از فراهم نمودن امکانات تهیه مسکن، اتومبیل، آموزش، درمان و غیره برای آنان است. صاحبان سرمایه و مدیران مذکور همواره برای حفظ و گسترش منافع و ثروت اندوزی خود به بهانه های عوام فریبانه در تحمیل دستمزد ناچیز برای کارگران از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.
کارگران که اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهند در طول سالیان، به تدریج بر محرومیت شان از حداقل های معیشت افزوده شده است تا جایی که کار گروه مزد شورای عالی کار که نظر دولت در آن غالب است سبد معیشت خانوار ۳.۵ نفره را دو میلیون و چهار صد وهشتاد و نه هزار تومان که سه برابرحداقل دستمزد فعلی می باشد اعلام کرده است. در حالی که از دید کارشناسان اقتصادی مستقل و عموم کارگران برآورد کار گروه مذکور از حداقل های هزینه ی سبد معیشت خانوار بسیار کمتر از واقعیات جامعه می باشد. و برای تامین هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، ورزش، تفریح، بهداشت و درمان و...لازم است حداقل دستمزد کارگران بیش از چهار میلیون تومان تعیین گردد.
برای برون رفت از این شرایط اسفبار می بایست سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری که بر آمده از کارگران می باشد ایجاد گردد تا نمایندگان واقعی کارگران با استفاده از ظرفیت اجتماعات اعتراضی و اعتصاب، تعیین دستمزد واقعی برای کارگران را در چانه زنی های مربوطه محقق کنند. در حالی که هم اکنون نمایندگان تشکل های فرمایشی و دست ساز دولتی بنا بر ماهیت وجودی شان که متکی و برآمده از بدنه کارگران نیستند در چانه زنی های تعیین دستمزد حضور دارند. این تشکل های به ظاهر کارگری خط قرمزهای حاکمیت برای عدم استفاده از اعتراضات و اعتصابات کارگران در مذاکرات را پذیرفته اند و متاسفانه فقر مطلق امروز کارگران نتیجه ی همین روند تحمیل شده درچانه زنی های تعیین دستمزد و ... بوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشار، تهدید، اخراج و زندانی شدن اعضای سندیکا و دیگر فعالین کارگری که در جهت دفاع از حقوق کارگران توسط نهادهای پلیسی، امنیتی و قضایی اعمال می شود را محکوم می کند و اعلام می دارد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد.

۲۱ اسفند ۹۵

*****************

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

برای بهره مندی از تسهیلات مسکن مقابل شهرداری تجمع کردند

با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد امروز دهم اسفند کارگران شرکت واحد با تجمع مقابل شهرداری و شورای شهر تهران خواهان بهرمندی از تسهیلات مسکن شدند. کارگران از ساعت ده صبح مقابل شهرداری حضور یافتند ولی نیروی انتظامی از تجمع آنان در پیاده روی مقابل شهرداری جلوگیری کرد و با استفاده از زور کارگران را وارد پارک شهر نمود.
کارگران معترض در پشت میله های پارک در مقابل شهرداری تجمع کردند و در اعتراض به عدم بهره مندی از تسهیلات مسکن فریاد زدند:
یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن - کارگران درد دارند مشکل مسکن دارند - شهردار شهر تهران خجالت خجالت - مدیر خیانت می کند شهردار حمایت می کند - شورای شهر خنثی نمیخایم نمیخایم - یه اختلاس کم بشه مسکن ما حل میشه - کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند - ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده - سنندجی (مدیر عامل شرکت واحد) حیا کن ریاست رو رها کن - شورای شهر تهران خجالت خجالت و……
در خلال تجمع با دعوت مسولین شهرداری دو تن از نمایندگان کارگران برای مذاکره با ذاکری جانشین معاون توسعه منابع انسانی وارد ساختمان شهرداری شدند. در این نشست، نمایندگان شرحی از مشکلات مسکن کارگران ارائه کردند و خواهان اجرای مصوبه ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران شدند. یادآور می گردد با اعتراضات و تجمعات دو سال گذشته کارگران شرکت واحد در در مقابل شهرداری، ستاد ساماندهی مسکن شهرداری مصوب کرده است کلیه کارگران شرکت واحد از تسهیلات مسکن بهره مند گردند ولیکن با گذشت بیش از یکسال هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
همچنین سه تن از نمایندگان کارگران با دعوت مسول دفتر نماینده شورای شهر محسن سرخو در دفتر ایشان حضور یافتند. در این نشست سرخو به نمایندگان کارگران معترض اعلام کرد آنان را به رسمیت نمی شناسد و باید خواسته خود را از طریق شورای اسلامی کار شرکت واحد پیگیری کنند. (شورای اسلامی کار شرکت واحد متشکل است از افرادی که به عنوان نماینده به کارگران تحمیل شده اند و با تایید مدیریت شرکت واحد بصورت فرمایشی در این سمت قرار دارند و وظیفه اصلی آنان جلوگیری از اعتراضات موثر کارگران می باشد) و متاسفانه در این نشست سرخو با نمایندگان کارگران معترض برخورد زننده ای داشت.
در واکنش به رفتار سرخو نمایندگان کارگران به ایشان یادآوری کردند که وی با حمایت خانه کارگر وارد شورای شهر شده است. و سوابق سیاه مسولان خانه کارگر از بدو تاسیس تا حال را گفتند و متذکر شدند که ایشان نیز همانند افراد خانه کارگر قصد حمایت از کارگران را ندارد.
در ساعت ۱۳ کارگران به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند در صورت عدم تحقق خواسته های حقه خود در مورد بهره مندی از تسهیلات مسکن در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده اعتراضات و تجمعات خود را از سر خواهند گرفت.

۱۰ اسفند ۹۵

*****************

کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعلام کردند در برابر تعیین دستمزد ناعادلانه سکوت نخواهند کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اوبوسرانی تهران از روز شنبه سی ام بهمن با جمع آوری امضاء از رانندگان و کارگران شرکت واحد اعتراض خود را نسبت به دستمزد فعلی که چند برابر زیر خط فقر است اعلام کردند.
کارگران با امضای طومار خواهان تعیین دستمزد سال نود و شش مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانونکار هستند. جمع آوری امضاء از کارگران شرکت واحد در سطح خطوط، توقفگاه ها و تعمیرگاه های این شرکت تا روزهای آینده ادامه خواهد یافت.

۵ اسفند ۹۵

*****************

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

۱۷ فوریه ۲۰۱۷
جناب سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
جناب حسن روحانی، رئیس جمهور
رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

بدین وسیله به نمایندگی از سوی ۶۴۳۰۰۰ عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا ( کیوپی) ما نگرانی جدی خود را نسبت به تلاش جدید اطلاعات و قوه قضایه ایران برای بازگرداندن اجباری رضا شهابی به زندان اعلام می داریم.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در ژوئن سال ۲۰۱۰ به دلیل فعالیت های سندیکایی ناعادلانه دستگیر شد. او در زمان دستگیری مشغول رانندگی بود و در برابر چشم مسافران بطور خشونت آمیز مورد حمله قرار گرفت و سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شد. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

*****************

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC خواهان منع تعقیب قضایی رضا شهابی شدند

عالی جناب آیت‌الله علی خامنه ای   
ژوآ آنتونیو فلیسیو
رهبر جمهوری اسلامی ایران 
     رئیس
دفتر رهبری
خیابان شهدا   
شاران بورو
قم، جمهوری اسلامی ایران    
دبیرکل
info_leader@leader.ir  
۱۳ فوریه ۲۰۱۷  
عالی جناب

بدین وسیله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، به نمایندگی از ۱۸۱ میلیون عضو در ۱۶۲ کشور، نگرانی شدید خود را از اقدامات اخیر مقامات قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگردانیدن  مجدد او به زندان، ابراز می دارد.
در حال حاضر رضا شهابی با گرو گذاشتن یک وثیقه در خارج از زندان است. جهت سپری کردن مدت باقی مانده از ۶سال محکومیت اش (که به ادعای مقامات رسمی تنها ۳ ماه از آن باقی مانده) او هر لحظه در معرض خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارد. در عین حال ضامن شهابی هم تهدید شده است که چنان چه رضا شهابی خود را به زندان معرفی نکند، خانه مورد وثیقه توسط مقامات ضبط خواهد شد. در صورت بازگشت شهابی به زندان و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم و آسیب های جسمانی  ای که از آن ها رنج می برد، سلامتی اش به خطر خواهد افتاد.
رضا شهابی عضو هیأت مدیریه سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در ماه ژوئن  ۲۰۱۰ در حالی که مشغول رانندگی اتوبوس بود دستگیر شده و پس از آن که در برابر چشمان همکارانش به شدت توسط مأموران مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می شود.شهابی پس از متحمل شدن ۱۹ ماه حبس در سلول انفرادی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شده به ۶ سال حبس، ۵ سال محرومیت از فعالیت هایی سندیکایی پس از خاتمه دوران زندان، و هم چنین پرداخت ۷ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود. ستون فقرات و مهره های گردن رضا شهابی در اثر شکنجه و فشارهای جسمانی شدید دوران بازجویی دچار آسیب های شدید شده بطوری که دوبار تحت عمل جراحی قرار می گیرد. او پس از گذراندن ۵ سال زندان به توصیه پزشک زندان برای معالجه در خارج  از زندان، به مرخصی استعلاجی می رود.
بازگشت رضا شهابی به زندان، که صرفا به خاطر فعالیت های سندیکائی اش به ناحق محکوم شده بود، به معنای عدم رعایت قوانین بین المللی و زیرپا گذاشتن حقوق بشر است.
رضا شهابی نباید به زندان برگردد. ما خواهان پایان دادن به اذیت و آزار او و بازنگردانیدن اش به زندان و آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.
ما هم چنین از مقامات دولت ایران می خواهیم که از سرکوب و آزار فعالان کارگری در ایران دست برداشته و کلیه اتهامات علیه دیگر اعضای سندیکای واحد از جمله ابراهیم مددی و دادود رضوی را پس بگیرند.

  با احترامات فائقه
دبیرکل

*****************

رضا شهابی با دستور مقامات به زندان بازگردانده می شود

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با دستور مقامات طی روزهای آینده به زندان بازگردانده می شود. متعاقب تماس های مکرر دادستانی تهران با رضا شهابی برای مراجعت به زندان همچنین اخطار کتبی دادستانی به وثیقه گذار ایشان در مورد توقیف وثیقه، شنبه بیست و سوم بهمن، رضا شهابی به همراه وکیل، وثیقه گذار و همسرش و جمعی از اعضای سندیکا که در مقابل ساختمان حضور داشتند به دادستانی رفتند. شهابی و وکیل ایشان آقای ابوطالبی به حاجی مرادی معاون امنیتی دادستان مراجعه کردند که وکیل با شرح اوضاع وخیم جسمی شهابی، این خواسته را طرح کرد که شهابی نباید به زندان بازگردانده شود. ولیکن حاجی مرادی اعلام کرد با توجه به دستور و پیگیری دادستان، شهابی باید به زندان مراجعه کند و تنها در اینصورت است که سند وثیقه گذار مسترد خواهد شد.
وضعیت جسمی رضا شهابی به دلیل آزار و اذیت های دوران بازجویی و حبس و نیز دو عمل جراحی سنگین ( کمر و گردن) همچنین عوارض ناشی از اعتصابات غذا، بحرانی است و مشکلات معیشتی و ممانعت از بازگشت بکار، شرایط بحرانی ایشان را تشدید کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کند و خواهان پایان دادن به زندان و رفع تعقیب پلیسی، امنیتی، قضایی از ایشان و سایر اعضای سندیکا از جمله ابراهیم مددی نایب رئیس و داود رضوی دیگر عضو هیات مدیره سندیکا و دیگر فعالین کارگری و صنفی می باشد.

۲۴ بهمن۹۵

*****************

رضا شهابی نباید به زندان برگردد

عالی جناب آیت‌الله علی خامنه ای                   عالی جناب آیت‌الله صادق لاریجانی
رهبر جمهوری اسلامی ایران                        رئیس قوه قضلئیه
info@dadiran.ir                       info_leader@leader.ir

رونوشت به:
آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر.
آقای سفیر ایران در پاریس.
آقای سفیر فرانسه در تهران.
آقای وزیر امور خارجه فرانسه.  
رضا شهابی نباید به زندان برگردد
بدین وسیله ما سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ françaises (CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA) ، نگرانی شدید خود را نسبت به احضار رضا شهابی به دادگاه انقلاب تهران برای صبح فردا شنبه ۱۱ فوریه، ابراز می داریم.
رضا شهابی در حال حاضر با سپردن یک وثیقه سنگین در خارج از زندان است. او هر لحظه برای به اتمام رساندن مدت محکومیت اش ( که فقط سه ماه از مدت محکومیت اش باقی مانده است)، در خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارد. با توجه به وضعیت جسمی بسیار وخیم او، زندانی شدن مجددش بی تردید سلامتی اش را به خطر خواهد انداخت.  
با توجه به پیمان های بین المللی کار، ما محکومیت این سندیکالیست را غیرقانونی ارزیابی می کنیم و توجه شما را به سرنوشت شهابی جلب می کنیم . خاطر نشان می سازیم که ایران قراردادهای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار دررابطه با آزادی سندیکایی را امضا کرده است.
بازگردانیدن مجدد رضا شهابی به زندان، که به خاطر فعالیت های سندیکایی اش به ناحق محکوم شده بود، چیزی نخواهد بود جز تخلف مجدد دیگری است از توافق نامه های بین المللی و تجاوز به حقوق انسان ها.
ما یقین داریم که استدلالات ما شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، که رضا شهابی از پیآمد این احضارش به دادگاه نباید نگران باشد و وثیقه اش ضبط نخواهد شد.

پاریس ۱۰ فوریه ۲۰۱۷
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.orgSon excellence Sadeqh Larijani                                               Son excellence Ali Khamenei
Responsable de la justice                                                            Guide suprême
info@dadiran.ir                                                                            info_leader@leader.ir  
Copies à:
Mohammad Javad Larijani, secrétaire Général du Haut Conseil pour les Droits Humains.
M. L’Ambassadeur d’Iran à Paris.
L’Ambassadeur de France à Téhéran.
Le Ministre français des Affaires étrangères.
Reza Shahabi ne doit pas retourner en prison

Les organisations syndicales françaises (CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA) se déclarent inquiètes quant au sort de Reza Shahabi qui est convoqué samedi matin 11 février devant le Tribunal révolutionnaire de Téhéran.
Reza Shahabi est actuellement en liberté conditionnelle sous caution. Il est à la merci à tout moment d’une arrestation et d’un emprisonnement pour purger le reste de sa peine (il lui reste trois mois). Un nouvel emprisonnement mettrait sa santé en péril compte tenue des pathologies graves dont il souffre.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le sort de ce syndicaliste dont nous estimons les condamnations illégales au regard des conventions internationales du travail.
Nous rappelons que l’Iran a ratifié les conventions 87 et 98 de l’OIT sur la liberté syndicale.
Un retour en détention de Reza Shahabi, condamné injustement pour son activité syndicale, ne serait qu’une violation supplémentaire des conventions internationales et une atteinte aux droits humains.
Nous sommes convaincus que vous serez sensible à nos arguments et que Reza Shahabi ne sera pas inquiété à l’issue de cette audience et que les biens de la garante de la caution ne seront pas saisis.
Paris le 10 février 2017
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org

*****************

فشار شدید مقامات برای بازگرداندن رضا شهابی به زندان

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دادستانی تهران برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار گرفته است و این در حالی است که دوره ی حبس شهابی پایان یافته است.
رضا شهابی که در روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود به دلیل ضرب و شتم ماموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی، در دوره محکومیت دو بار تحت عمل جراحی (گردن و کمر) قرار گرفت و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم، مسئولان قضایی با تاییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی نامبرده برای مدت باقی مانده حبس موافقت نموده بودند.
با وجود اینکه این کارگر زجر کشیده در تاریخ ۹۴/۲/۱۶ محکومیتش تمام شده و مسئولان قضایی پیش از این در مراجعات آقای شهابی به دادستانی بصورت شفاهی اعلام کرده بودند که محکومیت حبس شما پایان یافته است اما تا به امروز از استرداد وثیقه هم  خودداری کرده اند.  همچنین در همین رابطه دولت ایران طی گزارشی به سازمان جهانی کار اعلام کرده که رضا شهابی از زندان آزاد و بازگشت بکار شده است در حالی که وی هنوز از کار اخراج و تحت فشار برای بازگشت به زندان است.
 علی رغم اینکه شهابی همچنان از عارضه گردن و کمر و بیماری های مختلف ناشی از اعتصابات غذا در دوره محکومیت رنج می برد، دادستانی در ماه های اخیرطی تماس های تلفنی با ایشان اعلام کرده که سه ماه از مرخصی مورد موافقت قرار نگرفته است و باید به زندان مراجعه نماید. همچنین دادستانی با اخطارکتبی و تماس های تلفنی مکرر به وثیقه گذار از ایشان خواسته است که شهابی را تحویل زندان دهد در غیر اینصورت وثیقه را ضبط خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اقدامات امنیتی و قضایی صورت گرفته علیه رضا شهابی خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر فعالین کارگری و همچنین خواستار لغو احکام صادره علیه  دو تن ازدیگر اعضای هیات مدیره سندیکا، آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد.

۹۵/۱۱/۲۱

*****************

ناکارآمدی مسئولان نالایق و بی کفایت از زحمت کشان آتش نشان قربانی گرفت

عدم انجام وظایف قانونی شهرداری تهران و وزارت کار در ایمن سازی ساختمان و کارگاه های دایر در آن علی الخصوص بی مسئولیتی شهرداری در تامین تجهیزات مناسب آتش نشانی موجب شد این بار ساختمان پلاسکو در قلب تهران با یک آتش سوزی به سرعت برق و باد فرو ریخته و آتش نشانان و مردم زیر آوار مدفون و جان باختند.
باید به شرایط شغلی آتش نشانان نگاه ویژه ای داشت. اصلی ترین خواسته ی بحق آتش نشانان پذیرفته شدن سخت و زیان آوری شغل پر مخاطره ی شان می باشد تا کنون از سوی شورای شهر و شهرداری تهران نادیده گرفته شده است و آتش نشانان معترض که آذرماه سال ۹۴ مقابل شهرداری تهران تجمع کرده بودند متاسفانه مورد تعقیب و آزار و اذیت مدیران شهرداری قرار گرفتند. ابرازهمدردی های تبلیغاتی مسئولان از استرس و فشارکاری این زحمت کشان نمی کاهد، بنابراین ضروری است نسبت به بهبود شرایط شغلی آتش نشانان فداکار اقدامات عاجل انجام پذیرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن مدیران و مسئولان مقصر در این حادثه، با همکاران و خانواده های جان باختگان آتش نشان اعلام همدردی و همبستگی می کند و خواستار مجازات مقصران این واقعه تلخ و جانگداز می باشد.

سوم بهمن ماه ۱۳۹۵

*****************

دادخواهی های کارگران نتیجه مشکلات شان و خرد جمعی اعضا حاضر در سندیکا است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دادخواهی ها و اعتراضات برای احقاق حقوق کارگران را با توجه به مشکلات موجود و خرد جمعی کارگران و اعضای حاضر در سندیکا هدایت می کند. و مصاحبه های عنصر سابق خارج نشین سندیکا در رسانه ها را سوء استفاده های تبلیغاتی ایشان از این دادخواهی ها قلمداد می کند.
بار دیگر صریحا اعلام می کنیم هیچ نماینده و یا سخنگویی در خارج از کشور نداریم و هر گونه ادعای هویدا و نهفته در این باره را قویا رد و تکذیب می کنیم.

۱۶ آذر ۱۳۹۵

*****************

خواسته های مردم را حاکم کنید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شانزده آذر، گرامیداشت روز دانشجو را به فرزندان دانشجو خود تبریک گفته و نه تنها خواستار به رسمیت شناختن بیان آزادانه خواسته ها و برپایی اعتراضات دانشجویان در این روز می باشد.  بلکه برپایی اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب وتشکل های مستقل حق  قانونی برای اقشار مختلف جامعه و  حقی همیشگی می داند.
بیش از نود درصد از دانشجویان فرزندان اقشار ضعیف و ناتوان جامعه به لحاظ اقتصادی هستند. بنابراین محور خواست هایشان بطور طبیعی همان خواسته های کارگران و مزد بگیران حداقلی جامعه است و شرایط اسفناک خوراک، پوشاک، ورزش، بهداشت، درمان و آموزش را برای خود و خانواده هایشان لمس کرده اند و بسیاری از ضروریات اولیه زندگی برایشان مانند کالایی لوکس بوده و از آن محروم بوده اند.
دست اندازی ها به قانون کار و تامین اجتماعی، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، عدم وجود امنیت شغلی، بیکاری، شلاق زدن کارگران و زندان کردن اقشار مختلف جامعه، ضرورت اتحاد مزدبگیران فرودست جامعه را بیش از پیش ساخته است. و دانشجو، کارگر، معلم و پرستار تنها با اتحاد و اعتراض می توانند خواسته های خود را فریاد زنند و به اصل تنظیم قوانین و مقررات برابر خواست عموم مردم تحقق بخشند.

۱۶ آذر ۱۳۹۵

*****************

تعدادی از رانندگان شرکت واحد دراعتراض

به ضرب و شتم همکارانشان توسط پلیس چراغ های اتوبوس خود را ۱۵ آذر روشن کردند

در اعتراض به برخورد خشن پلیس با رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که برای احقاق حقوق حقه مسکن قصد برپایی تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری را داشتند؛ رانندگان حاضر تجمع اعتراضی روز یکشنبه چهاردهم آذر تصمیم گرفتند که روز دوشنبه پانزدهم آذر در اقدامی اعتراض با سرعت مطمینه حداکثر ۳۰ کیلو متر حرکت کنند. همچنین چراغ های اتوبوس را در همین روز روشن نمایند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از همه رانندگان درخواست دارد برای تحقق خواست حقه عمومی مسکن همچنین اعتراض به برخورد خشن پلیس با همکاران در تجمع اعتراضی مسکن، روز دوشنبه پانزدهم آذر با سرعت مطمینه حداکثر ۳۰ کیلومتر حرکت و چراغ های اتوبوس را نیز یک روز کامل روشن نمایند.

*****************

تجمع کارگران شرکت واحد با دخالت پلیس به تشنج کشیده شد

امروز ۱۴ آذرحضور چشمگیر رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن براساس مصوبه شورای مسکن شهرداری اعم از مسکن نگرفته ها و پروژه های نیمه کاره تعاونی مسکن در ساعت ۱۰برای پیگیری مقابل شهرداری تهران راشاهد بودیم ولی ظاهرن شهردار تهران از قبل استراتژی گازانبری معروف خودرا به واسطه دست نشانده های نیروی انتظامی در سرتاسر خیابان بهشت و پارک شهر پیاده کرده بود.
شهرداری که متهم اصلی املاک نجومی ایست بقدری از حرکت رانندگان وحشت کرده بود که از ساعتها قبل با ارتباط خاص با نیروی انتظامی مقابل شهرداری خیابان بهشت و پارک شهر را به پادگان نیروی انتظامی تبدیل کرده بود وهنگامی که رانندگان قصد خارج شدن از درب جنوبی پارک شهر را داشتند پلیس همانند برادران داعشی شان وحشیانه به سمت کارگران و رانندگان حمله کرده و با باتوم و مشت و لگد اقدام به پراکنده کردن کارگران شرکت را داشتند و ایشان را تا درب شمالی پارک شهر عقب راندن که در این هنگام با اقدام هوشمندان رانندگان در خیابان فیاض بخش ضلع شمالی پارک شهر به راهپیمایی به سمت شرق تقاطع خیابان خیام . فیاض بخش کردند سپس از خیابان خیام به سمت خیابان بهشت در حال حرکت بودند که پلیس با دستور سرهنگ دوم عبدالرضا جعفری حمله وحشیانه ای دیگر به کارگران راتدارک دیدند که براثر هجوم ناجوانمردانه سه تن از رانندگان به نام های ناصرمحرمزاده.حسن سعیدی و ایرج فدایی توسط سرهنگ جعفری با باتوم از ناحیه سروگردن مصدوم شدند همچنین بینی دوتن از ایشان آسیب جدی دید لذا باهوشیاری رانندگان با تغییر راه راهپیمایی خود به سمت خیابان سپه واز آنجا به پارک سوار فیاض بخش عزیمت نمودند لذا برای بار سوم پلیس حمله ای دیگری را تدارک دید و با جمع آوری بنر سندیکا با متن خواسته مسکن و دستگیری ۱۶تن از اعضا اقدام کردند که دستگیرشدگان را به پلیس امنیت ارگ انتقال داده ولی درآنجا از پذیرش مصدومین خوداری کردند لذا مصدومین با اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدند که پس از مداوا آزاد میشوند والباقی دستگیرشدگان نیز پس از چندساعت در مقر پایگاه هفتم پلیس امنیت در ارگ آزاد شدند.
لازم به ذکر است که دیگررانندگان محل را ترک نکرده وبا فشار به پلیس خواستار آزادی دوستان خود بودند که پلیس مجبور به خواسته ایشان گردید.
سندیکای اتوبوسرانی به سرهنگ گازانبری هشدار میدهد تمام مسئولیت وعواقب ناشی از عدم تسهیلات مسکن با شهرداری و مدیریت شرکت واحد میباشد. رانندگان وکارگران شرکت همه حقوق اعتراضی وقانونی را برای خودمحفوظ میداند که در وقت مقتضی اقدام خواهد کرد.

۱۴ آذر ۱۳۹۵

*****************

گزارش تجمع و راهپیمایی بیست و پنجم آبان کارگران در مقابل مجلس

در اعتراض با لایحه ضد کارگری باصطلاح «اصلاح قانون کار» و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت

امروز بیست و پنجم آبان ماه بنابردعوت سندیکا از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای اعتراض به لایحه ی ضدکارگری «اصلاح قانون کار» و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت در مقابل مجلس، تجمع اعتراضی برگزارکردند. گروه های کارگری، بازنشستگان و گروه هایی از دانشجویان نیز حضورداشتند، این تجمع از ساعت ده صبح شروع شد و کارگران با سردادن شعارهای اعتراضی بارها صحبت های سخنران را قطع کردند .کارگران اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه قانون کار که تمام دست آورده های حداقلی کارگران را نشانه گرفته فریاد می زدند و همچنین نسبت به تجمیع بیمه ها شعارهایی سر دادند.
در ساعت یازده با افزایش شعارهای اعتراضی کارگران به تغییرات ضد کارگری در قانون کار، کانون شوراهای اسلامی کار تهران محل تجمع را ترک کردند. کارگران و رانندگان شرکت واحد که حضور چشمگیری در این تجمع داشتند در پیاده روی مابین درب شمال شرقی و شمالی مجلس شروع به راه پیمایی کردند که دیگر کارگران و گروه هایی از دانشجویان در این راه پیمایی همراه شدند و شعارهایی چون کارگر اتحاد اتحاد، وزیر کارفرمایی نمی خوایم نمی خوایم، وزیر کارفرمایی استعفا استعفا، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد، کارگر اخراجی شاغل باید گردد، معیشت منزلت اشتغال حق مسلم ماست، قرارداد موقت ملغی باید گردد، توقف اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار، شرکت های پیمانکاری ملغی باید گردد را فریاد زدند و در ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه بیانیه سندیکا در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار توسط عضو سندیکای کارگران شرکت واحد وحید فریدونی قرائت شد و تجمع خاتمه یافت کارگران و رانندگان شرکت واحد و دانشجویان هنگام ترک محل تا متروی بهارستان را دسته جمعی پیمودند. حضور پلیس و نیروهای امنیتی در این تجمع چشمگیر بود.

۲۵ آبان ۱۳۹۵

*****************

بازداشت و جلوگیری از بازگشت بکار

کارگران حق طلب پارس خودرو را محکوم می کنیم

سه تن از کارگران اخراجی پارس خودرو که مقابل درب شرکت سایپا تحصن کرده و خواهان بازگشت بکار بوده اند روز ۱۹ آبان بازداشت و به زندان مرکزی تهران منتقل شده اند.
این گروه از کارگران اخراجی پارس خودرو در یک سال گذشته بارها در مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و درب شرکت پارس خودرو و سایپا تجمع کرده و خواهان بازگشت بکار شده بودند. شوربختانه به جای بازگشت بکار زندان نصیبشان شده است. این کارگران پیش از این نیز بازداشت شده بوده اند و دادسرا قرار منع تعقیب برایشان صادرکرده بود. این بار که آنها با همان شرایط قبلی نسبت به اخراج خود بازداشت شده اند دادسرا برای آقای داود رفیعی قرار وثیقه و برای دو تن دیگر کارگران قرار کفالت صادر و آنها را روانه زندان می کند.
بنا بر اظهارات تلفنی این کارگران، با وجود اینکه وثیقه و کفالت لازم به دادسرا ارایه شده است مسئول قضایی هنوز با آزادی این کارگران زحمتکش موافقت نکرده است و آنان همچنان بازداشت و  زندانی هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این کارگران زحمتکش را محکوم و خواستار آزادی و منع تعقیب و پیگرد قضایی از ایشان می باشد.

۲۴ آبان ۱۳۹۵

*****************

کارگران شرکت واحد ۲۵ آبان ده صبح برای جلوگیری از تغییرات ضد کارگری

در قانون کار و ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت مقابل مجلس اعتراض خود را فریاد می زنند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ازکارگران و رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دعوت می کند ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح با لباس فرم برای جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح (اصلاح قانون کار) که دولت به مجلس ارسال کرده است مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات مان را فریاد بزنیم.
دولت مصم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تلاش و خون دل این قشرزحمتکش جامعه بوده است را با ترفند به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت تصاحب کند. همچنین قصد دارد با حذف وتغییربسیاری از مواد حمایتی قانون کارشرایط را بیش از پیش برای کارگران سخت ترو سود و منافع سرمایه گذاران را از جیب کارگران تامین و تضمین نماید و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس نیزدرتضییع حقوق کارگران با دولت همراه شده اند.
همکاران، لازم و ضروی است از حداقل های ناچیزمان که  حاصل رنج ها وتلاش های کارگران در دهه های گذشته بوده است حفظ و حراست کنیم و دولت و نمایندگان مجلس باید بدانند؛ کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به حداقل داشته های خود سکوت نخواهند کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۲ آبان ۱۳۹۵

*****************

زندان کردن تلاش گران حقوق صنفی معلمان را محکوم می کنیم

اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان چهار شنبه نوزده آبان در منزل بازداشت و برای ادامه محکومیت شش سال حبس به زندان اوین انتقال داده شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن این عضو کانون صنفی معلمان تهران را محکوم و خواهان آزادی ایشان می باشد. همچنین اعلام می دارد پیگرد پلیسی امنیتی قضایی فعالین سندیکایی و صنفی تحت اتهاماتی کلیشه ای نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم است و فوری باید متوقف شود و خسارات وارده به آنها نیز باید اعاده گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۳ آبان ۱۳۹۵

*****************

دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علی رغم اتمام محکومیت شش سال زندان چهارشنبه ۵ آبانماه تلفنی از سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. شایان ذکر است به دلیل عمل جراحی مهره های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره های بازداشت موقت با تایید پزشک قانونی مرخصی استعلاجی ایشان در دو سال اخر محکومیت مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود، و بیش از یکسال است که محکومیت ایشان پایان یافته است و دولت طی گزارشی به سازمان جهانی کار اعلام کرده است:«رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سرکار باز گشته است» و در گزارش شماره ۳۵۷ ماه ژوئن ۲۰۱۵ که در سایت سازمان جهانی کار منتشر شده قابل مشاهد می باشد. با این وجود، در مراجعه همسر آقای شهابی به دادستانی معاون دادستان به ایشان اعلام کرده است که شهابی دو سال غیبت داشته است و در صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط و حکم جلب برای ایشان صادر خواهد شد.
قابل ذکر است که این اقدام دادستانی یک روز پس از تلاش سندیکا به جمع آوری امضا در مخالفت با تغییر و حذف بسیاری از موارد قانون کار که از سوی دولت تحت عنوان باصطلاح لایحه اصلاح قانون کار به مجلس فرستاده شده صورت گرفته است.
آزار و اذیت و حبس کارگرانی که در پی حقوق حقه خود هستند در حالی افزایش می یابد که مرتبا اخبار اختلاس های چند هزار میلیاردی از رسانه ها منتشر می شود و نه تنها هیچ اقدام  موثری برای جلو گیری از غارت و چپاول اموال عمومی در کشور صورت نمی گیرد بلکه انتشار دهندگان این دزدی ها و اختلاس ها را به زندان می برند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اقدامات دادستانی در رابطه با آقای رضا شهابی، همچنین صدور حکم زندان برای آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و اخراج سایر اعضای سندیکا و تداوم اذیت و آزار و تعقیب قانونی دیگر کارگران و فعالین کارگری رامحکوم می کند.

۷ آبان ماه ۱۳۹۵

*****************

پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. لطفا اسامی خود را به ایمیل آدرس vsyndica@gmail.com  و یا به آدرس تلگرام @pvsyndica ارسال نمایید.

ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” هستیم!

لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد ۴۱،۲۷،۲۳،۲۱،۱۳،۱۰،۷ حذف کرده و یا تغییر داده است. گر چه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردید و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا کرده است.
با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبیق آن با مقاوله های بین المللی برای برسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان، و برسمیت شناختن حق گردهمایی، تحصن و اعتصاب برای کارگران، در این باصطلاح«لایحه اصلاح قانون‌کار» اقدامی صورت نداده اند. گویا مهمترین “تدبیر” این دولت، همچون دولتهای پیشین، دست بردن  به منافع کارگران است. دولت بجای دست بردن به حقوق کاری، که حاصل سال ها زحمت و تلاش کارگران بوده است؛ باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است بپردازد. چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند؛ به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت‌خواری و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟
هم اکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است وهر روز شمار بیشتری برمیلیون ها بیکار افزوده می شود. دولت به جای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از الویت های اصلی خود قرار داده است. تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور ماده ۳۳ قانون کار پیش ازانقلاب است؛ همه و همه گامی به سوی  بردگی کامل کارگران ومزد بگیران ایران است. در شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی بمیزان یک چهارم نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود،  ارایه این لایحه به مجلس و تصویب آن  به این معنا است که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه‌داران ایران و شرکتهای بین المللی هر چه آماده تر کند.
ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم.
ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم.

۳ آبان ۱۳۹۵

*****************

حکم زندان دو فعال کارگری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده را محکوم میکنیم

طبق این احکام بدوی، این دو فعال کارگری به دلیل فعالیت صنفی هر یک به تحمل یازده سال زندان محکوم شده اند. اینگونه احکام نقض ابتدایی ترین حقوق کارگری و بطور مشخص کلیه مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار می باشند که دولت جمهوری اسلامی ایران هر ساله در مجامع بین المللی ادعا دارد که آنها را مراعات می نماید. این در حالی است که هر کارگری در ایران می داند که هیچ یک از مقاوله نامه های بین المللی مربوط به ابتدایی ترین حقوق کارگری از جمله حق تشکل و آزادی انجمن توسط وزارت کار و مجموعه دستگاههای امنیتی کشور مراعات نمی گردند و فعالین کارگری به انحای مختلف در معرض تعقیب، اذیت و آزار، اخراج و زندان قرار دارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکومیت احکام صادره علیه نامبردگان، خواهان آزادی بی قید وشرط همه کارگران و فعالین کارگری می باشد.

۲۸ مهر ماه

*****************

نامه سندیکاهای فرانسوی به رهبر جمهوری اسلامی

دررابطه با سرکوب سندیکالیست ها و فعالین کارگری در ایران

دفتر رهبری
تهران، ایران
پاریس ۲۹ سپتامر ۲۰۱۶

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت اسفناک کارگران در ایران جلب می کند. اخیراً تعدادی از سندیکالیست ها و فعالان جنبش کارگری به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. از جمله ابراهیم مددی، داود رضوی، رضا شهابی، هر سه از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه. داود رضوی به پنج سال و ابراهیم مددی به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده اند. رضا شهابی، پس از پایان محکومیت شش ساله اش، بار دیگر به یک سال زندان محکوم می شود. همگی به اتهام ” فعالیت علیه امنیت ملی”.
فهرست اسامی فعالان سندیکائی که از آغاز سال ۲۰۱۶ محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود: علی امیر قلی (محکوم به ۲۱ سال زندان)، آرش صادقی (۱۹ سال)، محمود صالحی (۹ سال)، گلرخ ابراهیمی (۶ سال)، جعفر عظیم زاده (۶ سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (۱)، عثمان اسماعیلی (۱ سال) .
جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، را مراعات نمی کند.
ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.

CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org
رونوشت به:
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور
آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه
سفیر ایران در پاریس


Adressée à
Guide suprême de la République islamique d’Iran
Ayatollah Sayed Ali Khamenei
Le Bureau du Guide
Téhéran
Iran
Paris, le 29 Septembre 2016
Monsieur le Guide suprême,
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, s’adressent à vous ‎afin ‎d’attirer votre attention sur la situation alarmante des syndicalistes en Iran.
Très récemment plusieurs syndicalistes et activistes du mouvement ouvrier ont été condamnés à de longues années de prison ferme. Il s’agit notamment de Ebrahim MADADI, Davoud RAZAVI, Reza SHAHABI, tous membres de la direction du Syndicat Vahed (Régie de transports en commun de Téhéran et sa banlieue). Davoud Razavi, avait été condamné à cinq ans de prison ferme ; Ebrahim Madadi, à cinq ans et trois mois de prison ferme ; Reza Shahabi, a été de nouveau condamné à un an de prison ferme, après avoir purgé une peine de 6 ans, sous prétexte d’ « agissements contre la sécurité nationale ».
La liste des syndicalistes condamnés depuis le début de cette année ne cesse de s’allonger. Parmi eux, on peut mentionner : Ali Amir-gholi (condamné à vingt et un ans), Arash Sadeghi (dix neuf ans), Mahmoud Salehi (neuf ans), Gol-rookh Ebrahimi (six ans), Jafar Azim-zadeh (six ans), Behnam Moosvand (un an), Navid Kamran (un an), Osman Esmaili (un an).
La République islamique d’Iran ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre des conventions internationales de l’OIT, qui reconnaissent le droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes.
Nous, syndicats français signataires de ce communiqué, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux libertés et droits fondamentaux, et la libération immédiate et sans condition de tous les activistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales qui ont pour seul et légitime objectif la défense des droits des salariés.
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org P.S. : Copie à :
Hassan Rohani (président de la république) ;
Sadegh Larijani (chef de la magistrature) ;
Ambassade de la Rép.
Islamique d’Iran à

*****************

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آغاز سال تحصیلی جدید را به کلیه دانش آموزان، خانواده های کارگری و معلمان تبریک گفته و سالی سرشار از موفقیت و سرافرازی را برای کلیه دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور آرزومند است.
رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران و حومه و کلیه کارگران حمل و نقل شهری در سراسر کشور بخشی از مجموعه وسیع خدمات رسانی به محصلین و خانواده های آنان هستند. برای ما همچون معلمان و مجموعه کارکنان بخش آموزش و پرورش خدمت به کودکان، نوجوانان و جوانان کشور افتخار و تعهد بزرگی است که لحظه ای از آن کوتاهی ننموده ایم. اما متاسفانه شاهد بوده ایم که مسئولین دولتی نه تنها ارزشی برای ما کارگران و حق و حقوقمان قائل نبوده اند بلکه حتی در ناحقی و ظلم نسبت به آموزگاران کشور نیز کوتاهی نکرده اند. بسیاری از معلمان با مشکل دستمزدهای ناچیز و ناامنی شغلی دست به گریبان هستند و هر گاه نمایندگان آ‌نها تلاش کرده اند که نسبت به دریافت حقوق اولیه خود کوشا باشند مورد غضب حاکمیت قرار گرفته و بازداشت و زندانی شده اند. اذیت و آزار نمایندگان معلمان و بطور مشخص فعالین کانون صنفی معلمان ایران در سالهای اخیر به اوج خود رسیده است. در عین حال پرونده سازی و سرکوب بخشهای مختلف کارگری از جمله نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد بی وقفه در سالیان اخیر ادامه داشته است. این در حالیست که وضعیت مدارس کشور، واپسگرایی و سیاستهای خصوصی سازی در نظام آموزشی بطور فزاینده ای گسترش پیدا کرده و تبدیل به یک بحران لاینحل در نقاط مختلف کشور شده است. در عین حال، هر ساله دهها هزار کودک بدلیل این سیاستهای مخرب و فقر و فلاکت و نابسامانی خانواده هایشان از مدارس بیرون رانده شده اند، به نحوی که بنا بر آمار رسمی تعداد کودکان کار و بازمانده از تحصیل در ایران بیش از سه میلیون نفر است.
تصور نکنید که در ایران امکانات مالی و مادی وجود ندارد! این کشور آنقدر ثروت دارد که بتواند کلیه کودکان کار را به مدارس بازگرداند، والدین آنها را با دستمزدهای مناسب به اشتغال درآورد و یا مشمول بیمه بیکاری نماید، به معلمان دستمزدهای شایسته پرداخت نماید و امنیت شغلی را برای کلیه کارگران و معلمان و پرستاران و زحمتکشان کشور تامین کند. اما سرمایه داران و اختلاس گران و چپاول و غارت اموال عمومی توسط آ‌نها و حامیان دولتی شان اجازه نمی دهد کارگران و خانواده های کارگری از چنین امکانات ابتدایی و حق و حقوق اولیه ای برخوردار گردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی خواهان برخورداری تمام کودکان کشور از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت برابر بوده و تاکید می کند که نه تنها کار کودکان باید ملغی گردد بلکه وضعیت معیشتی آنها و خانواده هایشان می بایست در الویت جامعه و در راس برنامه های دولتی قرار گیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین خواهان توقف اذیت و آزار و تعقیب و بازداشت کارگران و معلمین می باشد. تشکل یابی مستقل و تامین معیشت با استانداردهای رفاهی شناخته شده بین المللی برای کارگران، معلمان و پرستاران کشور حق مسلم ما می باشد و باید به رسمیت شناخته شود. ما همچنین ضمن تبریک روز تکریم بازنشستگان در ۶ مهرماه،خواهان بهبود وضعیت معلمان و کارگران بازنشسته کشور هستیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱ مهر ۱۳۹۵

*****************

لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی سال های گذشته بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است. بهترنیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود.چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرو دست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. ومتاسفانه با علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه وهمه گامی به سوی برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است .جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهاد های بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. واین یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!
اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوارسازند:
تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند. یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها، شوراها ودیگر نهادهای مستقل و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری متشکل شده باشیم . این که فقط شرایط نا بسامان وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست .ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم . یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

*****************

پرونده محکومیت ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری ابراهیم مددی

نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد

دفاعیه ای که آقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهیه و تقدیم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب کردند به رای صادره ازسوی شعبه ۲۶ اعتراض کردند و پرونده محکومیت ۵سال و ۳ماه آقای مددی به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی و صدور رای قطعی ارجاع شد.
در نیمه های شب ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۴ همزمان دو گروه از مامورین وزارت اطلاعات در ساعت یک بامداد به منازل شخصی آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند و پس از دستگیری این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ضبط وسایل شخصی و تلفن همراه و کامپیوتر، نامبردگان را به بند های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. که هر دوعضواین سندیکا بعد از ۲۲ روزاز بند ۲۰۹زندان اوین با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شدند .رضوی در دی ماه ۹۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد و به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که پرونده وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر منتظر صدور رای می باشد. متاسفانه با گذشت ۱۶ماه تا کنون وسایل شخصی رضوی از سوی وزارت اطلاعات تحویل وی داده نشده و تلاش های این عضو سندیکا برای بازپس گرفتن وسایلش هیچ نتیجه ای نداشته است .ابراهیم مددی و داود رضوی هردو از بازداشت شدگان اعتصاب ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحددر سال ۱۳۸۴هستند که مددی درسال ۸۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی ناعادلانه به ۵/۳ سال زندان محکوم گردید که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر تا آخر حکم خود را دربند ۳۵۰ بدون استفاده ازمرخصی تحمل کیفر کرد. داود رضوی هم از سوی همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در سال ۸۶به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید که عین حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد ،البته این دو فعال سندیکایی درطی سال های گذشته بارها ازسوی عوامل امنیتی بخاطر فعالیت های سندیکایی دستگیر و زندانی شده اند اما اولین باری است که در حکمی که علیه این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است ،از سندیکا ی کارگران شرکت واحد، با نام سندیکای غیر قانونی اسم برده شده و مصادیق جرم این دو عضو هیئت مدیره سندیکا را عضویت درسندیکا و فعالیت سندیکایی و شرکت در تجمع برای تعیین دستمزد سال ۹۴ و شرکت در مراسم اول ماه مه و اعتراضات جلوی شورای شهر و شهرداری برای حق مسکن نام برده و به صراحت در حکم صادره، فعالیت های صنفی و کارگری را محکوم کرده و متاسفانه قاضی پرونده در حکم صادره علیه این دو عضو سندیکا به هیچ عنوان به دفاعیات و مستندات در پرونده که توسط وکیل محترم آقای صالح نیکبخت تهیه شده توجه نکرده و مواردی که به عنوان مصداق جرم تلقی کرده مواردی است که در سال صدها بار توسط کارگران معترض در میادین ومقابل ادارات مختلف دولتی برای احقاق حق شان شاهد هستیم .
سندیکای کارگران شرکت واحد این احکام ظالمانه را علیه این دو عضو هیئت مدیره سندیکا محکوم میکند و خواهان رسیدگی عادلانه این احکام در دادگاه تجدید نظر برای آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد و از قوه قضاییه می خواهد که با برداشتن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین سندیکایی و کارگری درکشور ،در واقع پیشگیری از وقوع جرم و فسا د بیشتر در جامعه کرده اید. سندیکای کارگران شرکت واحد حق داشتن و ایجاد تشکیلات کارگری و سندیکایی را حق همه کارگران ایران میداند.

مرداد نود وپنج

*****************

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد

از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

طی برگه اخطاریه که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بدست اقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده آقای مددی از سوی این شعبه به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده، اتهامات آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی ای، مصداق اتهامات مددی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب، تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا، هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی،مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع، شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳ ،شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم بدوی به تحمل ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردید. داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط وکیلش آقای صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن اینگونه احکام ناعادلانه علیه آقای ابراهیم مددی و داود رضوی و دیگر فعالین کارگری و صنفی، بار دیگر اعلام میکند اینگونه پرونده سازی وبرخوردهای امنیتی علیه فعالان کارگری وسندیکایی و صنفی هرگز نمیتواند، کارگران و فعالین سندیکایی و صنفی را از حق خواهی و درخواست مطالبات به حق شان عقب براند و حق ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می داند.

بیستم مرداد نود و پنج

*****************

حدود ۴۰۰ تن از کارگران و رانندگان شرکت واحد

در مقابل شهرداری تهران و شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

امروز دوازدهم مرداد نودوپنج نزدیک به ۴۰۰ تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد برای مطالبات معوقه مسکن در مقابل شهرداری و شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع اعتراضی که تعدادی از خانواده ها هم حضور داشتند از ساعت ده صبح شروع شد و معترضین با پلاکادرهایی که در دست داشتند خواسته های بحق خود را فریاد می زدند و با شعارهای همچون مدیر بی کفایت نمی خواهیم نمی خواهیم و مدیر خیانت می کند شهردار حمایت می کند، قالیباف قالیباف اعتصاب یادت نره، وعده های دروغین حقوق های نجومی و در پلاکادرها هم شعارهای همچون بی خانمانی، گرانی، تورم، سهم ما کارگران از انقلاب، حقوق های نجومی سهم شما؟ و سهم مدیران از انقلاب حقوق های چند صد میلیونی! سهم کارگران بی خانمانی، گرانی نوشته شده بود که توسط خانواده ها و کارگران در دست گرفته بودند و فریاد میزدند. در ساعت دو سی به دعوت خانم معصومه آباد نماینده شورای شهر سه تن از نمایندگان سندیکایی به شورای شهر دعوت شدند که نمایندگان منتخب معترضین آقایان داود رضوی، حسن سعیدی و محمد رمضانی به دفتر خانم آباد رفتند و در آنجا با توجه به مستندات و گزارش های نمایندگان قرار شد در کوتاهترین مدت به خواسته های بحق این کارگران رسیدگی شود و نمایندگان تاکید داشتند که تا پایان حل مشکل مسکن همچنان به اعتراضات خودشان ادامه خواهند داد این اعتراضات در ساعت سه عصر بدون دخالت نیروهای لباس شخصی و پلیس به پایان رسید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

*****************

مسئولان قضایی با مرخصی عظیم زاده موافقت کردند

فعال کارگری جعفرعظیم زاده که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا روز بیست و نه خرداد از زندان اوین به بیمارستان سینا منتقل شده بود؛ مسئولان قضایی با مرخصی اش موافقت کردند و پس ازتودیع وثیقه شامگاه دهم تیرازبیمارستان آزاد شد.
سندیکا ضمن عرض شادباش بمناسبت آزادی ایشان، خواهان لغو احکام قضایی علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

۱٦ تیر ۱۳۹۵

*****************

مرتضی کمساری عضو سندیکا پس از شش ساعت بازداشت آزاد شد

آقای مرتضی کمساری راننده سامانه سه شرکت واحد امروز دوشنبه ساعت پنج صبح به دلیل اعتراض به تخلفات و تقلبات در انتخابات تحمیلی فرمایشی شورای اسلامی کار و فیلمبرداری از موراد تخلف و تقلب توسط مدیریت و حراست سامانه سه و اجرائیات نیروی انتظامی مستقر در شرکت واحد بازداشت شده بود پس از شش ساعت در ساعت ۱۱:۳۰ آزاد شد.
ایشان در اطاق اجرائیات نیروی انتظامی بازداشت و مدیریت و حراست قصد پاک کردن حافظه تلفن همراه ایشان را داشتند ولی کمساری تلفن همراه را در اختیار آنها قرار نداد. پس از آزادی مدیر سامانه سه به کمساری اعلام کرد پس از این اضافه کار و کارکرد ایام تعطیل شما قطع می شود و در صورت پافشاری بر مواضع حق طلبانه خودت، تغییر جغرافیایی محل کار شما انجام می شود و از تمام اختیارات خود برای اذیت شما استفاده می کنم.
سندیکا ضمن خشنودی از آزادی این کارگر حق طلب سندیکایی و تبریک به ایشان و همکاران، همچون گذشته برگزاری نمایش انتخابات شورای اسلامی کار تحمیلی و فرمایشی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه مدیریت و حراست شرکت واحد اتوبوسرانی را محکوم می نماید.

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

*****************

مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران

شرکت واحد در سامانه ۳ توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.

خبرهای رسیده از سامانه سه شرکت واحد که در حال برگزاری انتخابات فرمایشی و انتصابی تحت حمایت اداره کار استان تهران و مدیریت و حراست شرکت واحد می باشد، مرتضی کمساری همچنان در بازداشت نیروهای انتظامی و حراستی شرکت واحد می باشد. نیروی انتظامی و حراست شرکت واحد در صدد بازرسی گوشی آقای کمساری می باشد ولی آقای کمساری اجازه بازرسی نمی دهد و تحت فشار نیروهای انتظامی و حراستی قرار گرفته است حضور نیروی انتظامی و عوامل مدیریت و حراست در برگزاری انتخابات نمایشی، فرمایشی و انتصابی تحت حمایت اداره کار استان تهران و مدیریت و حراست شرکت واحد خلاف قانون کار و آیین نامه ها می باشد. بنابراین بازداشت مرتضی کمساری راننده سامانه سه در محل برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار فرمایشی تخلف محسوب می گردد و عوامل دستگیر کننده باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

*****************

تعدادی از رانندگان سندیکای کارگران شرکت واحد

امروز ۲۳خرداد برای رسیدگی به تخلف و تقلب شوراها به محل وزارت کار مراجعه کردند

تعدادی از رانندگان شرکت واحد که از تقلبات و تخلفات شوراهای فرمایشی به وزارت کار شکایت کرده بودند امروز با مراجعه حضوری به محل وزارت کار خواستار رسیدگی به این تقلبات و تخلفات شوراهای اسلامی کار شرکت واحد که با همکاری مدیریت و حراست شرکت واحد انجام شده شدند. شوراهای فرمایشی کارفرمایی شرکت واحد که هیچ پشتوانه و بدنه کارگری در اتوبوسرانی ندارد هر دوسال با تقلب و تخلفاتی که با هماهنگی مدیریت و حراست انجام میشود ،رانندگان و کارگران شرکت واحد را مجبور به شرکت در این انتخابات فرمایشی میکنند خوشبختانه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و رانندگان آگاه و دلسوز با دقت این تخلف ها را پیگیری کرده اند و همچون سال های گذشته با جمع آوری مدارک و شکایت از این شوراها دست ناپاک این نمایندگان پوشالی را رو کرده ،بطوری که در سال های گذشته اعضای سندیکای شرکت واحد توانستند با ارائه مدارک مستند از تقلب های بیشمار این متخلفان مسئولین وزارت کار را آگاه کنند و انتخابات سامانه یک و و نه این انتخابات ضد کارگری را منحل کنند ،در حال حاضر این رانندگان درمحل وزارت کارمنتظر هستند تا با مسئولین این وزارت خانه در مورد رسیدگی به این تقلبات و تخلفات شوراها در سامانه های اتوبوسرانی صحبت کنند . متعاقبا اخبار بعدی به اطلاع خواهد رسید.

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

*****************

دیدار تعدادی از اعضای سندیکا با اولین خانم راننده اتوبوس

و اولین کارگر زن عضو درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

جمعی از اعضاء سندیکا به دیدار خانم فرحناز شیری عضو سندیکا و اولین راننده زن شرکت واحد رفتند. مدیریت شرکت واحد خانم شیری را به دلیل حق طلبی از سال نود اخراج کرده است. و با زد و بند با اداره کل کار استان تهران از بازگشت بکار این شیر زن سندیکایی جلوگیری می کند.
خانم شیری به تازگی به دلیل ضایعه مهره های گردن مورد عمل جراحی قرار گرفته است و اعضاء سندیکا از نزدیک در جریان پیشرفت بهبودی ایشان قرار گرفتند.

۲۲ خرداد ۱۳۹۵

*****************

نامه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه

به صدوپنجمین اجلاس سازمان جهانی کار

با سلامهای گرم،
همانطور که مطلع هستید سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بزرگترین شرکت اتوبوسرانی درون شهری ایران می باشد از سال ۸۳ فعالت های سندیکایی خود را در قالب آموزش سندیکایی به رانندگان و کارگران برای آگاهی دادن در مسایل حقوق کارگری آغاز کرد. از همان ابتدا فشارها و تهدید ها علیه اعضای سندیکا توسط کارفرما وشوراهای اسلامی کار و عوامل خانه کارگر و عوامل امنیتی شکل گرفت، بطوری که در ۱۹ اردیبهشت ۸۴ ، به قصد از بین بردن سندیکای نوپای شرکت واحد، با هماهنگی عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، با چوب و چماق به محل سندیکای کارگران شرکت واحد در روز روشن و در حضور پلیس و عوامل امنیتی حمله کردند. انتخابات سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۱۳خرداد ۸۴علیرغم تمام فشارها و تهدید ها بعد از حدود بیست و هفت سال برگزار شد. طی این مجمع عمومی اعضای هیات مدیره به عنوان نمایندگان کارگران شرکت واحد توسط هزاران عضو سندیکا انتخاب گردیدند و فعالیتهای سندیکایی در مورد مطالبات انباشته شده کارگران شرکت واحد را دنبال گرفتند. اما عدم پاسخگویی مدیریت و عدم توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و رانندگان شرکت واحد، سندیکا را واداشت تا جهت تحقق خواسته های کارگران دست به دو اعتصاب در ماههای بهمن و اسفند۸۴ بزند. در جریان این دو اعتصاب که در سی سال گذشته به نوع خود بی سابقه بود بیش از ۳۰۰ تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد دستگیر شدند. دستگیرشدگان با همکاری و تایید شوراهای اسلامی کارشرکت واحد که زیر نظر خانه کارگر اداره و تغذیه میشوند از کارشان اخراج گردیدند که با تلاش های سندیکای کارگران شرکت واحد اکثریت کارگران اخراجی درمدت شش ماه به کارشان بازگشتند، به جز ۴۹ تن از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا که سالها از کارشان اخراج بودند که آنها هم به استثنای یک تن همگی با ۴ و۵ و۶ سال دوری از محیط کار به کارشان بازگشتند. در همان سالهای ۸۵ و ۸۶ تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به حبس های طولانی و حبس های تعلیقی از سوی دادگاه انقلاب به علت فعالیت های سندیکایی محکوم شدند. اما فعالیت های سندیکایی همچنان ادامه داشت و اعضای سندیکا علیرغم تمام فشارها و تهدیدها دست از تلاش برای همکاران خود برنداشتند و همچنان در طول این مدت از طرف عوامل مدیریت و عوامل امنیتی تحت فشار بودند.
در این گزارش باید به عرض برسانیم اقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل فعالیت های سندیکایی و پیگیری حوق حقه رانندگان در سال ۸۹ در حین کار و جلو چشم مسافران اتوبوس ایشان را متوقف کردند و با ضرب و شتم به بازداشتگاه ۲۰۹ اوین منتقل کردند. بعد از ۱۹ ماه انفرادی و بلاتکلیفی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، رضا شهابی به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و هفت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید. رضا شهابی به دلیل فشارهای جسمی و شکنجه از ناحیه گردن و کمر دچار اسیب شدید شد که از هر دو ناحیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر بعد از تحمل پنج سال زندان به تشخیص پزشک قانونی در مرخصی پزشکی به سر می برد. شایان ذکر است رضا شهابی در طول مدت حبس به دلیل بی توجهی به وضعیت پزشکی و درمانی خود و بی حس شدن سمت چپ بدن چهار بار دست به اعتصاب غذا زد که اخرین اعنصاب غذای وی ۵۲ روز به دلیل تبعید به زندان رجایی شهر طول کشید. رضا شهابی مجددا در اسفند ماه ۹۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد و این رای در دادگاه تجدید نظر تایید گردید. ایشان در حال حاضر بدون هیچ گونه در آمدی در وضعیت بد معیشتی به سر می برد و پیگیری های جهت بازگشت بکار در وزارت کار تاکنون نتیجه ای نداشته است؛ اما وزارت کار ایران طی گزارشی به سازمان جهانی کار اعلام کرده است رضا شهابی از زندان آزاد شده است و به سر کار برگشته است در صورتی این ادعای وزارت کار به هیچ عنوان صحت ندارد.
در سال۹۴ دو روز مانده به روز جهانی کارگر دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکا بنام های ابراهیم مددی و داود رضوی دستگیر می شوند. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شر کت واحد، که در گذشته چند بار توسط عوامل اطلاعاتی برای فعالیت های سندیکایی دستگیر شده بود و در یک مورد توسط دادگاه انقلاب به ۳ و نیم سال حبس محکوم گردیده بود و تا آخر محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده بود، بار دیگر در یک بامداد ۹ اردیبهشت ماه ۹۴ توسط مامورین امنیتی در منزل شخص اش بازداشت می شود. او با قرار وثیقه صدمیلیون تومانی بعد از ۲۲ روز انفرادی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد می شود و در ۲۸ فروردین ماه سال ۹۵ در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ برای فعالیت های سندیکایی بار دیگر محاکمه شده ولی حکم دادگاه تا این لحظه ابلاغ نشده است. داود رضوی، از اعضای دیگرهیئت مدیره سندیکا، یک بامداد ۹ اردیبهشت همزمان با دستگیری ابراهیم مددی، بازداشت می شود. عوامل امنیتی به منزل نامبرده مراجعه می کنند و در همان شب در منزل شخص اش دستگیر می شود و به بند ۲۰۹ اوین منتقل می شود. داود رضوی بعد از ۲۲ روز با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد می شود و در ۲۳ دی ماه توسط دادگاه انقلاب در شعبه ۲۶ برای فعالیت های سندیکایی محاکمه می شود و از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم می گردد که با اعتراض وکیل نامبرده پرونده در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است . قاضی پرونده به صراحت محکومیت ۵ سال حبس داود رضوی را ادامه فعالیت های سندیکایی و پی گیری مطالبات کارگران شرکت واحد از طریق تجمع های مقابل شهرداری تهران و شرکت در مراسم اول ماه مه و شرکت در تجمع مقابل وزارت کار برای درخواست دستمزد عادلانه برای کارگران اعلام کرده است.
در سالهای گذشته سندیکا با وجود به رسمیت شناخته نشدن توسط دولت و با جود کلیه سرکوبهای انجام شده و زندان و تهدید و اخراج، دستاوردهای مهمی برای اعضای خود و جنبش کارگری ایران بطور عمومی داشته است، که به موارد ذیل به اختصار اشاره می کنیم: تلاش جهت تحقق مسکن رانندگان و کارگران؛ با توجه به اینکه بیش از ۵هزار تن از کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشند و از هیچ تسهیلاتی برای مسکن استفاده نکرده اند سندیکا توسط اعضای خود پیگیری های متعدد و تجمع هایی را مبنی بر خواست مسکن در مقابل شورای شهر تهران و شهرداری تهران انجا م داد که منجر به گرفتن مسکن، و تسهیلات مسکن بلاعوض، برای تعداد زیادی از رانندگان شد که کماکان تحت پیگیری می باشد. ما همچنین شاهد دو مرحله افزایش دستمزد بودیم که به دنبال تلاشهای انجام شده جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفتند؛ افزایش حق مسکن؛ مزایای رفاهی از جمله ورزشی، سیاحتی و تفریحی؛ گرفتن دو دست لباس کار برای کارگران؛ دریافت پاداش های مستمر نقدی و غیر نقدی به صورت بن کارت که در هر ماه در فیش حقوق ثبت می شود و پرداخت می شود؛ دریافت شیر و کیک برای صبحانه کارگران…. یکی از دستاوردهای مهم و ماندگار سندیکای کارگران شرکت واحث تهران افزیش آگاهی کارگران شرکت واحد و بخشهای دیگر در ایران نسبت به حقوق بنیادی خود و حق تشکل مستقل بوده ست. سندیکای واحد اولین تشکل مستقل کارگری ایران بعد از حدود ۲۷ سال محسوب می گردد و ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد یک رویداد مهم تاریخی در کشور ما محسوب می گردد.
پیگیری مطالبات اعضای سندیکا منجربه برخورد نیروهای امنیتی با نمایندگان سندیکایی شده است. آقای حسن سعیدی در طول این فعالیتها پنج بار اخراج شده است. حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده و خانم فرحناز شیری چهار تن از فعالین سندیکا، بیش از ۴ سال است از کارشان اخراج هستند و با تایید وزارت کار و فشارهای نهادهای امنیتی نتوانسته اند بکارشان برگردند. حسین کریمی سبزوار از اعضای دیگر این سندیکا از سال ۸۴ از کارش به دلیل فعالیت های سندیکایی اخراج گردیده است، و از سوی وزارت کار بیش از ده سال است که از بازگشت به کارش جلوگیری شده است. اقایان اکبر پیرهادی و حسن کریمی دو عضو سندیکا که در سال ۸۴ برای فعالیت های سندیکایی از کارشان اخراج گردیده بودند با تلاش های بسیار خودشان و سندیکا توانستند بعد از شش سال باز گشت بکارشوند اما متاسفانه با توجه به اینکه کارفرما باید مطالبات دوران بیکاری و حق سعی و حق بیمه این دو عضو سندیکا را براساس رای صادره پرداخت میکرد با مخالف وزارت کار مطالبات و دستمزد و پاداش ها و بیمه ایام تعلیق پرداخت نشد. وزارت کار با وجود اینکه از نظر قانونی برای دفاع از اینگونه حق کشی ها وظیفه دارد نه تنها هیچ تلاشی برای رسیدگی به درخواست های اعضای اخراجی سندیکا نکرده بلکه با گزارش های واهی و دروغ و با مکاتبه با سازمان جهانی کار اطلاعات نادرست انتقال می دهد.
وزارت کار و عوامل آن اصرار زیادی دارند تا به هر روشی شوراهای اسلامی کار که دست نشانده دولت و کارفرما می باشند و هیچ پشتوانه کارگری ندارند را به عنوان نمایندگان کارگران معرفی می کنند. با توجه به مدارک بیشماری که اعضای سندیکای واحد از تقلب های این شوراها در سطح شرکت واحد به وزارت کار ارائه داده اند این وزارت خانه اقدامی مناسب و رسیدگی خاصی در این خصوص انجام نداده و همچنان پافشاری دارد این نمایندگان فرمایشی و تحت فرمان کارفرما و حراست را جایگزین نمایندگان کارگران سندیکای شرکت واحد قرار دهند.
تمامی موارد فوق نقض آشکار و کامل حقوق کارگری و مقاوله نامه های بین المللی کار است که دولت ایران در مجامع بین المللی ادعا داد که آنرا مراعات می کند. اما در عمل سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری از ابتدایی ترین این حقوق برخوردار نیستند. همچنین کارگران بخشهای دیگر با شرایطی طافت فرسا مواجه اند و هر گونه اعتراضی با سرکوب پاسخ می گیرد. نمونه آن دستگیری و محاکمه کارگران بافق و خاتون آباد در ماههای اخیر و یا اجرای بی رحمانه و ظالمانه حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر معدن “آق دره” در استان آذربایجان غربی در روزهای اخیر است.
حداقل انتظار ما این است که که نمایندگان دولت ایران و تشکلات دست سازدولتی که به نام کارگران در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می کنند در ارتباط با تدوام نقض حقوق بنیادی کارگری و سندیکایی در ایران مورد مواخذه جدی قرار گیرند. ما خواهان پیگیری کلیه شکایات موجود به سازمان جهانی کار در ارتباط با نقض حقوق ابتدایی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر کارگران و تشکلات مستقل کارگری، و به خصوص تداوم اذیت و آزار کارگران و معلمان زندانی، در ایران هستیم. ما همچنین بار دیگر اعلام می کنیم که هیچیک از افراد و تشکلاتی که به نام کارگر و یا “نمایندگان کارگری” در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می کند (یعنی “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران” نمایندگان واقعی کارگران نیستند، بلکه تشکلات دست ساز دولتی بوده و نباید به آنها تحت عنوان “نماینده کارگری” یا “هیئت کارگری” اعتبار نامه داد.

با تشکر فراوان.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

vsyndica@gmail.com

www.vahedsyndica.com

رونوشت:

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل؛
کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه؛
ال او- سوئد و سندیکای ترانسپورت سوئد
و دیگر تشکلات کارگری بین المللی
|

*****************

اجرای احکام زندان، شلاق و جریمه، علیه کارگران معترض و حق طلب را محکوم می کنیم

اجرای احکام شلاق و زندان و جریمه برای کارگران حق خواه و معترض معدن آق دره در حالی به اجرا در می آید که این زحمت کشان از اعماق تونل های تنگ و تاریک زمین برای معاش خود تلاش میکنند و با توجه به کارسخت و مشقت آوری که در مقابل مزد ناجیزی انجام می دهند باز هم کارفرما در مقابل اعتراض کارگران نسبت به حق و حقوقشان، دست به اخراج فله ای این کارگران زده و در سال گذشته بیش از ۳۵۰تن ازاین کارگران را به بهانه تعدیل نیرو از کارشان بیکار شده اند،متاسفانه این کارگران در حالی از سوی محاکم قضایی به شلاق و زندان و جریمه محکوم می شوند که فقط و فقط برای بازگشت بکار خود با همان شرایط مشقت بار دست به اعتراضات جمعی زده بودند و درخواستی جز بازگشتن به سر کارنداشتند ،اما کارفرما بقدری نفوذ در دستگاههای امنیتی و قضایی دارد که از طرف دستگاه قضایی این کارگران محکوم به زندان و شلاق و جریمه می شوند وضربات شلاق چنان بر بدن این زحمتکشان فرود می اید که هیچکس صدای فریاد و اعتراض این کارگران را نمی شنود. براستی حق کارگرانی که تنها منبع درآمد زندگیشان همین کارگری در معدن است چنین حکم ظالمانه ای از سوی محاکم قضایی است.؟متاسفانه این احکام در حالی برای این معدن چیان صادر و اجرا میشود که در کشور هر روز شاهد اختلاس های میلیاردی و رانت خواری گسترده از طریق فسادهای گسترده اداری هستیم ، کلاهبردارها و رانت خوارها با اعمال نفوذی که در دستگاه های مختلف اجرایی دارند آزادنه به چپاول و غارتگری قشر زحمت کش جامعه مشغول هستند و هیچ باکی از محاکمه و زندان هم ندارند اینگونه احکام ناعادلانه را علیه کارگران زحمت کش و حق طلب محکوم میکنیم و از دستگاه قضایی و مسئولین میخواهیم بجای احکام زندان و شلاق برای کارگران و محکوم کردن این زحمت کشان ،بهتر است به فکرریشه کن کردن فقر و فساد گسترده ای که ناشی از رانت خواری و رشوه گیری در سازمانهای دولتی و اجرایی درکشور بوجود آمده باشند و نیرو و توانی را که برای سرکوب این کارگران معترض و حق خواه می گذارید صرف مبارزه با آقازاده هاو سازمان هایی کنند که از چپاول و غارت مردم فرو دست صاحب ثروت های باد آورده و چند هزار میلیاردی شده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه احکام ناعادلانه، زندان و شلاق و جریمه را برای کارگران معترض حق طلب معدن آق دره محکوم نموده وبه صادره کنندگان اینگونه احکام اعلام می کند که صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران حکمی است تاریخی علیه خود که صادر کرده اند. بار دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد تجربه مبارزات کارگری نشان داده ، داغ و درفش و زندان نمی تواند کارگران را از دست یابی به مطالباتشان دلسرد کند و تنها راه دست یافتن کارگران به یک زندگی مناسب را حق داشتن آزادی ایجاد تشکیل سندیکا های کارگری و مستقل کارگری میداند و حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران را حق مسلم همه ی کارگران میداند.

۸ خرداد ۱۳۹۵

*****************

سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

به اطلاع عموم همکاران زحمتکش شرکت واحد و کوشندگان و فعالان کارگری می رساند، فردی به نام مازیار گیلانی نژاد با استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تحت عنوان خبرنگار پیام سندیکا و چاپ نشریه یی به نام «پیام سندیکا» که مدعی است نشریه سندیکاهای کارگری ایران است، در سالهای اخیر اقدام به شخصیت پردازی و چهره سازی برای خویش کرده است. تلاشهای این فرد در حالی صورت گرفته است که سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ گونه همکاری در تدوین و نشر «پیام سندیکا» نداشته و ندارد، نشریه رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد «پیک سندیکا» نام دارد. لازم به ذکر است طی این مدت سندیکای کارگران شرکت واحد بارها به صورت شفاهی به ایشان جهت توقف این رفتار غیراخلافی و سواستفاده گرایانه تذکر داده است و همچنین از ایشان طی نامه ای کتبی درخواست شده بود به این روش خویش پایان دهد. متاسفانه ایشان نه تنها به کلیه درخواستها و تذکرات شفاهی و کتبی سندیکای کارگران شرکت واحد در این مدت وقعی نگذاشته بلکه با اقدامات خود سواستفاده از نام و اعتبار سندیکای کارگران شرکت واحد را گسترده تر نیز کرده است؛ از جمله وی برخی از رویدادهای اعتراضی کارگران شرکت واحد را به خود منتسب کرده است، و اخیرا با سواستفاده از عدم آگاهی برخی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و در اقدامی تفرقه افکنانه دست به ایجاد کانال تلگرامی جعلی به نام «فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد» زده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حاصل تلاش و مبارزه صدها و هزاران کارگر شریفی است که با وجود اذیت و آزارها، تهدیدها، تعلیق ها، اخراجها، دادگاها، زندانها و حبسهای طولانی مدت به عنوان یک تشکل مستقل کارگری پابرجا و مفتخر ایستاده است. سندیکای کارگران شرکت واحد، سواستفاده از نام و آرم سندیکا را محکوم کرده و اعلام می دارد اخبار موثق سندیکا و فعالیتهای آن از طریق سایت رسمی سندیکا، نشریه «پیک سندیکا»، و همچنین کانال تلگرام و صفحه فیسبوک سندیکا با آدرس های ذیل به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://vahedsyndica.com

http://on.fb.me/1Kvgbel

vsyndica@gmail.com

https://telegram.me/vahedsyndica

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

http://vahedsyndica.com/archive/2149

*****************

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده می باشد

فعال کارگری جعفر عظیم زاده برای رسیدن به بدیهی ترین حقوق انسانی در هیجدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد. هم زمان با ایشان آقای اسماعیل عبدی معلم زندانی نیز که برای دستیابی به حقوق مسلم و انسانی، دست به اعتصاب غذا زده بود علی رغم زیان های جسمی جبران ناپذیر خوشبختانه در روزهای گذشته آزاد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سندیکا ضمن اعلام شادباش بمناسبت آزادی این معلم زندانی، نگرانی عمیق خود را از ادامه اعتصاب غذای هیجده روزه ی فعال کارگری اعلام می دارد و با توجه به صدمات جسمی جبران ناپذیر ناشی از ادامه اعتصاب غذا برای وی، ازآنجا که مسئولیت حفظ جان زندانی به عهده قوه قضائیه می باشد از مسئولین امر می خواهد بدون هیچ قید و شرط ، ایشان را هر چه سریع تر آزاد نمایند.
دادخواهی حق مسلم همه انسان ها می باشد؛ بسیاری از اعضای سندیکا و دیگر کارگران و معلمان تا کنون به دلیل پیگیری حقوق مسلم خود از حق داشتن کار محروم و یا بازداشت و زندانی شده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن برخورد های امنیتی با کارگران و معلمان، خواهان آزادی هرچه سریع تر تمامی کارگران و معلمان در بند می باشد.

*****************

۱۹ اردیبهشت سالروز حمله چماقداران خانه کارگر به سندیکای کارگران شرکت واحد

نوزدهم اردیبهشت ماه سال روز حمله سازماندهی شده عوامل خانه کارگر به سندیکا در سال ۱۳۸۴ می باشد. در این روز شوراهای اسلامی کار چماقدار کلیه مناطق شرکت واحد با همکاری مدیریت وحراست شرکت واحد با سرکردگی حسن صادقی سر چماقدار ساعت ده صبح با ده ها اتوبوس شرکت واحد در محل حاضر شده بودند و با پشتیبانی علیرضا محجوب در حضور نیرهای امنیتی و انتظامی به محل سندیکای کارگران شرکت واحد که در حسینه خبازان واقع در میدان حسن آباد دایر بود حمله ور شدند. آنان برخی کارگران را به بهانه اعتراض به عملکرد سازمان تامین اجتماعی که در نزدیکی محل سندیکا قرار داشت فریفته و با خود آورده بودند اما وقتی کارگران متوجه فریبکاری شوراهای اسلامی کار خود فروخته شدند با آنان همکاری نکردند. چماقداران خانه کارگر بعد از شکستن درب سندیکا و وارد شدن به دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد تمام شیشه ها را شکستند و اعضای سندیکا حاضر در محل را مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوری که رئیس شورای اسلامی کار وقت شرکت واحد، اکبرعیوضی به حمله کنندگان فرمان می داد هرکاری می خواهید بکنید فقط کسی کشته نشود. چند تن از اعضای سندیکا رازخمی و مضروب کردند و پلیس هم تنها نظاره گر بود و وقتی اعضای سندیکا که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند از پلیس حاضر در خواست کمک کردند، پلیس بجای دستگیری ضاربین اعضای شاکی و صدمه دیده سندیکا را بازداشت کردند. هر چندعلیرضا محجوب در آن حمله بطور مستقیم شرکت نداشت و در مصاحبه به مجله تولید اظهار بی اطلاعی کرده بود اما گفته بود که اگر مطلع بودم حتمن در حمله به سندیکای کارگران شرکت واحد شرکت می کردم و ادعا داشت که از حیثیت خود دفاع می کنیم که آنطور که مشخص است منظوراز حیثیت همان منافع باد آورده ای است که سالها از دسترنج کارگران می برند و تمام امکانات کارگران را در اختیار خودشان گرفته اند و در واقع عوامل سرکوب کارگران هستند تا آنجا که بتوانند از عدم آگاهی کارگران سود می برند و هر گاه کارگران آگاه در مقابل این سرکوبگران ایستادگی کردند با چوب و چماق به روش شعبون بی مخ کارگران را قلع و قمع می کنند که حمله به سندیکای کارگران شرکت واحد مصادق این عملکردشان است این روش چماقداری خود حاکی از منافعی است که اعضای خانه کارگر و …..به جیب میزنند و حاضرند به هر قیمتی این نمایندگی غصبی،پوشالی و بدون پشتوانه بدنه کارگری را حفظ کنند و اصلا برایشان مهم نیست که جامعه کارگری در چه وضعیتی قرار دارد و بجز منافع جناحی و حزبی خودشان به چیزی فکر نمی کنند و گوش بفرمان و مطیع کارفرما و وابسته هستند ، و نه تنها خودشان تا به حال هیچ اقدامی برای ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی نکرده اند بلکه با برخورد و حمله به سندیکای واحد نشان دادند که هیچ تشکلی را بجز خودشان در جامعه برنمی تابند، هر روز بیشتر از گذشته چنگ به منابع کارگران و زحمت کشان که دسترنج سالها زحمت سندیکالیست ها و دیگر فعالین کارگری مستقل بوده می اندازند و همه ساله شاهد از بین رفتن دست آورده های کارگران هستیم ومرتب با تصویب ماده و تبصره از حق و حقوق کارگران کاسته می شود. این جاست که جای خالی تشکل های مستقل سندیکایی و کارگری بخوبی در جامعه حس میشود بطوری که فعالین سندیکایی و کارگری آگاه یا در زندان هستند و یا انتظار احکام ناعدلانه را می کشند و در طی تمام این سالها کوچکترین صدایی از این به اصطلاح نمایندگان کارگری در نیامده و حتی با عوامل امنیتی اطلاعاتی برای محکوم کردن کارگران آگاه و فعال همکاری مستمر داشته اند و در برخی مواقع از نیروهای امنیتی هم پیشی گرفته اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نوزدهم اردیبهشت ماه ۹۵

*****************

بی توجهی قوه قضائیه به اعتصاب غذای سه فعال صنفی در زندان اوین را محکوم می کنیم!

اعتصاب غذای دوتن از فعالین کانون صنفی معلمان و یک فعال کارگری در زندان اوین
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در اعتراض به حکم ۱۴ سال زندان در سیزدهمین روز اعتصاب به سر می برد و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران و جعفر عظیم زاده فعال کارگری در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های صنفی و تجمعات و اعتصابات معلمان و کارگران و نسبت به اتهامات علیه فعالین صنفی و احکام صادره از سوی دستگاه قضایی از دهم اردیبهشت ماه ۹۵ چهار روز است که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از خواسته های بحق آنها ، خواستار لغو احکام صادره بدون قید و شرط این سه فعال صنفی معلمان و کارگری و تمام فعالین صنفی معلمان و کارگری می باشد و مسئولیت بروز هر گونه اتفاق ناگوار پیش روی را متوجه قوه قضاییه می داند.

*****************

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد

امروز ٢٨ فروردین در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحدامروز ٢٨ فرودین به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب شعبه ٢٦ محاکمه شد، آقای صالح نیکبخت به عنوان وکیل مدافع آقای مددی در دادگاه حضور داشتند و لایحه دفاعی را در ٩ صفحه تقدیم دادگاه کردند و اتهامات وارده به موکل شان را بی اساس و فاقد مستندات خواندند و از دادگاه درخواست تبرئه موکل شان را کردند.محاکمه آقای مددی از ساعت نه وسی دقیقه صبح آغاز شد و تا ده و نیم بپایان رسید ،مددی اتهامات واراده را رد کرد و بر اساس مستندات ارائه شده توسط وکیل مدافع به دادگاه فعالیت های سندیکایی را قانونی دانسته و حق اعتراض و دادخواهی و داشتن سندیکا را حق مسلم همه ی کارگران دانسته و به هیچ عنوان اتهامات وارده را قابل قبول ندانسته ، مددی در طی سالها تلاش برای ایجاد تشکیلات سندیکایی چندین بارتوسط عوامل امنیتی اطلاعاتی دستگیر و به زندان و بند ٢٠٩ اوین رفته که یکبار به علت شرکت در اعتصابات سال ١٣٨۴ رانندگان شرکت واحد در دادگاه انقلاب شعبه ١۴محاکمه شد و به ٣ و نیم سال حبس محکوم شد که دوران محکومیت خود را در زندان اوین بند ٣۵٠ تا آخر بدون مرخصی سپری کرد ،مددی یکبار دیگر هم در دادگاه انقلاب برای فعالیت های سندیکایی توسط قاضی مقیسه به دوسال حبس محکوم شد که پس از تحمل حدود پنج ماه زندان آنهم در بدترین شرایط زندان قزل حصار از سوی دادگاه تجدید نظر تبرئه گردید و از زندان آزاد شد. لازم به توضیح است که داود رضوی دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درشعبه ٢٦ دادگاه انقلاب در ٢٣ دی ماه سال نود و چهارتوسط قاضی احمد زاده با همان اتهامات وارده به آقای مددی محاکمه گردید و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که منتظر صدور رای دادگاه تجدید نظر می باشد. ابراهیم مددی و داود رضوی در اردیبهشت ماه سال ٩۴ در حالی که چند روز به اول ماه مه روز جهانی کارگر نمانده بود در منزل شخص خود در نیمه های شب توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شدند و یکسره به بند ٢٠٩ اوین منتقل شدند که بعد از ٢٢ روز بازداشت با قرار صد میلیونی از زندان اوین آزاد شدند. رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که بیش از ۵ سال از دوران محکومیت شش سال خود را در زندان اوین سپری کرده است و اکنون در مرخصی پزشکی بسر میبرد در بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به یک سال حبس مجددا توسط قاضی احمد زاده محکوم شد که در دادگاه تجدید نظرعین حکم صادره علیه شهابی تایید گردید . متاسفانه در دوسال گذشته فشار برفعالین سندیکایی و کارگری واعضای کانون صنفی معلمان شدت و افزایش یافته و چندین تن از فعالین کارگری و معلمان با همین اتهامات روانه زندان شده اند و حبس های سنگین گرفته اند .سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن اینگونه احکام صادره علیه فعالین سندیکایی و کارگری خواستار برچیده شدن فضای امنیتی و پلیسی علیه کارگران وفعالین معلمین است و خواستار آزادی همه ی کارگران و معلمین زندانی است که برای فعالیت هایی سندیکایی و کارگری در زندان می باشند و بار دیگر اعلام می کند با این فشارها و برخوردهای امنیتی و پلیسی کارگران و دیگر فعالین سندیکایی هرگز دست از خواسته های بحق خود بر نخواهند داشت و داشتن تشکیلات مستقل سندیکایی و کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می دانند.

فروردین ۹۵

*****************

پنچ سندیكاى فرانسه خواهان آزادى كارگران و معلمان زندانى در ایران هستند

از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست

پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های اجتماعی به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان ادامه می دهد.
در اوایل ماه مارس، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با این که او به خاطر مشکلات سلامتی در مرخصی استعلاجی به سر می برد، بار دیگر به یک سال زندان محکوم می شود. فقط دو روز پس از انتخابات، مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند او را پشت میله های زندان بفرستند.
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز در ١٧ فوریه ۲۰۱٦ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام واهیِ اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان محکوم شد. ابراهیم مددی معاون هیئت مدیره سندیکای واحد با همان اتهامات در انتظار محاکمه است.
در ۲۲ فوریه، اسماعیل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تهران به ٦ سال زندان محکوم شد. او به اتهام «تجمع و تبانی برای اخلال در نظم عمومی» و « تبلیغ علیه آموزش ملی» مجرم شناخته شد.
سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بُهلولی به اتهام شرکت در فعالیت های صنفی هر یک به ۵ سال زندان محکوم شدند.
فهرست فعالان سندیکائی که از آغاز سال ۲۰۱٦ محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود. از جمله آن ها : علی امیر قلی (محکوم به ۲۱ سال زندان)، آرش صادقی (۱۹ سال)، محمود صالحی (۹ سال)، گلرخ ابراهیمی (٦ سال)، جعفر عظیم زاده (٦ سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (۱)، عثمان اسماعیلی (۱ سال) .
این خبرها حکایت از واقعیت دشوار وضعیت شرایط کار در ایران دارند. به رغم ادعای «اعتدال»، دولت روحانی نشان داده که جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، مراعات نمی کند.
ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.

پاریس، ١٧ مارس ۲۰۱٦
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org


:متن فرانسه اطلاعیه
Communiqué
Pas de modération de la répression contre les syndicalistes en Iran
Après les récentes élections en Iran, les mêmes problèmes demeurent


Le gouvernement du Président Rohani poursuit sa répression contre les militants des mouvements sociaux, en particulier les syndicalistes et les enseignant-es. Début mars, Reza Shahabi, membre de la direction du Syndicat Vahed (Régie de transports en commun de Téhéran et sa banlieue) a été de nouveau condamné à un an de prison ferme. Il avait pourtant obtenu une permission de sortie de prison pour raisons de santé. Deux jours seulement après les élections, les autorités ont annoncé qu'elles voulaient le renvoyer derrière les barreaux. Davoud Razavi, membre du conseil d’administration du même syndicat, avait été condamné le 17 février 2016 à cinq ans de prison ferme par la Cour révolutionnaire de Téhéran, sous prétexte d' « agissements contre la sécurité nationale ». Ebrahim Madadi, vice-président du conseil d’administration du syndicat Vahed, est en attente de jugement pour les mêmes accusations. Le 22 février, Esmail Abdi, dirigeant de l’Association professionnelle des enseignants (APE) à Téhéran, a été condamné à six ans de prison. Il est accusé de « rassemblement et collusion avec l’intention de nuire à l’ordre public » et de « propagande contre l’Education nationale ». Trois autres militants membres de l’APE, Mahmoud Beheshti Langaroudi, Mohamad Reza Nik-Néjad et Mehdi Bohlouli, viennent d’être condamnés à cinq ans de prison ferme pour leurs activités syndicales. La liste des syndicalistes condamnés depuis le début de cette année ne cesse de s’allonger. Parmi eux, on peut mentionner : Ali Amir-gholi (condamné à vingt et un ans), Arash Sadeghi (dix neuf ans), Mahmoud Salehi (neuf ans), Gol-rookh Ebrahimi (six ans), Jafar Azim-zadeh (six ans), Behnam Moosvand (un an), Navid Kamran (un an), Osman Esmaili (un an). Ces nouvelles montrent la dure réalité du monde du travail en Iran, malgré la propagande de « modération » du gouvernement Rohani. La République islamique d’Iran ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre des conventions internationales de l’OIT, qui reconnait le droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes. Nous, syndicats français signataires de ce communiqué, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux libertés et droits fondamentaux, et la libération immédiate et sans conditions de tous les activistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales, ayant pour seul et légitime objectif la défense des droits des salariés.

Paris, le 17 mars 2016
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org

*****************

محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد

۲۸ فروردین ماه ۹۵ در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد

آقای صالح نکیبخت وکیل آقای ابراهیم مددی طی تماسی با سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام داشتند که محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در بیست و هشتم فروردین ماه سال نود وپنج در دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش برگزار خواهد شد. مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا که قرار بود در سوم اسفند ماه نود و چهار به علت فعالیت های سندیکایی در شعبه بیست وشش محاکمه شود، بخاطر مشکلات جسمی وبیماری در روز تعیین شده از سوی دادگاه نتوانست حاضر شود و به همین دلیل وکیل نامبرده آقای نیکبخت با ارائه مدارک پزشکی و موافقت قاضی تاریخ دادگاه را به ۲۸ فروردین ماه سال آینده موکول کردند،اتهامات این فعال سندیکایی اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاداخلال در نظم عمومی اعلام شده است.از سوی همین شعبه بیست وشش داود رضوی دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۲۳دی ماه با همین اتهامات محاکمه شد و به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید که توسط وکیلش آقای صالح نکبخت در شانزده اسفند ماه ۹۴ لایحه اعتراضی تنظیم گردیده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که همچنان پایان دوران شش سال محکومیت خود را می گذارند توسط همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس دیگر محکوم گردیده که دادگاه تجدید نظر هم عین حبس یکسال را تایید کرده است.

۲٦ اسفند ۹۴

*****************

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ( آی تی اف) حکم زندان علیه رضا شهابی را محکوم کرد.

آی تی اف حکم غیر قانونی و غیر انسانی زندان علیه رضا شهابی، سندیکالیست ایرانی، را محکوم می داند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط و بازگشت ایشان بر سر کار است.
دادگاه تجدید نظر در ایران در تاریخ ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۵، حکم یک سال زندان علیه آقای شهابی را که در ماه مه همان سال در رابطه با اعتراض زندانیان اوین در ۱۷ آوریل ۲۰۱۵، علیه او صادر شده بود را تایید کرد.
آقای شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ( سندیکای واحد)، در حال حاضر به خاطر وضعیت سلامتی اش بعد از عمل جراحی کمر در سپتامبر ۲۰۱۴، بطور موقت از زندان مرخص شده است. او مجبور شده بود که در خارج از تهران و به دور ازهمسر و فرزندان اش زندگی کند. در خواست ایشان برای بازگشت به کار از سوی مقامات رد شده است، و این بر خلاف گزارش دولت ایران به سازمان جهانی کار است که در آن گفته شده بود ایشان آزاد شده و به سرکار بازگشته است.
مک اوراتا دبیر بخش حمل و نقل روی زمینی آی تی اف در این باره می گوید: ” برای اکثر ما تصور رنج و آزار و اذیت بی وقفه ای که رضا شهابی تجربه کرده، مشکل است؛ مجازات غیر قانونی و غیر انسانی فقط به خاطر انجام فعالیت های قانونی سندیکایی که در استانداردهای جهانی کار اعلام شده و مورد حفاظت قرار دارند. “ما خواهان آزادی فوری آقای شهابی و بازگشت ایشان بر سر کار هستیم. ما به عنوان یک فدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری هر کاری که از دستمان بر می آید در حمایت از سندیکای کارگران واحد که عضو ما می باشد در مبارزه اش علیه این سرکوب انجام خواهیم داد”.
اقای شهابی در ابتدا در سال ۲۰۰۵ به خاطر شرکت در اعتصاب رانندگان، دستگیر و سپس از کار اخراج شد. ایشان دوباره در سال ۲۰۱۰ دستگیر شد و برای ۵ سال از فعالیت های سندیکایی محروم گردید. از آنزمان ایشان ۲۲ ماه را در سلول انفرادی گذراند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چندین باردست به اعتصاب غذا زد.”
در فوریه سال جاری دبیر کل آی تی اف، استیو کاتن، از رئیس جمهور جدید ایران، حسن روحانی، خواست که در رابطه با تعدی مداوم علیه رهبران سندیکای واحد، داود رضوی و ابراهیم مددی، دست به اقدام بزند.    برای مطالعه اصل نامه اینجا کلیک کنید.

*****************

پرونده حکم ۵ سال حبس داود رضوی به دادگاه تجدید نظر رفت

پرونده حکم ۵ سال حبس داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر رفت
داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در ۲۳ دی ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به علت فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفته بود از سوی همین شعبه برای ابلاغ رای به دادگاه انقلاب احضار گردید ، رضوی به همراه وکیلش آقای صالح نیکبخت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردند و از سوی این شعبه حکم ۵سال زندان به نامبرده و وکیل مدافعش ابلاغ گردید ،هر چندآقای صالح نیکبخت وکیل مدافع محترم رضوی در دادگاه بدوی لایحه دفاعیه بسیار محکمی با استناد های قانونی به قاضی ارائه دادند اما متاسفانه نه تنها توجه ای از سوی قاضی به این استناد ها نگردیده بلکه در حکم صادره علیه این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وکیل مدافع محترم را هم در رده متهم پرونده قرار داده و ایشان را متهم به انکار جرم اجتماع و تبانی ، موکلشان کرده اند آقای صالح نیکبخت در لایخه دفاعیه بدوی و هم در لایحه دفاعیه ای که امروز شانزدهم اسفند ماه به دادگاه تجدید نظر ارائه کرده اند نه تنها به قانونی بودن فعالیت های سندیکایی اشاره کرده اند بلکه با دلایل و مدارک مستند و قانونی و حقوقی هر دو اتهام رضوی را مبنی بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی را بطور کامل رد کرده اند و در خواست تبرئه این عضو سندیکای شرکت واحد را داشته اند. که امیدورایم در دادگاه تجدید نطر به دفاعیات وکیل مدافع توجه بیشتری گردد و این فعال سندیکایی از اتهامات وارده تبرئه بشود. رضا شهابی عضو دیگرهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که به ۶سال حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فعالیت های سندیکایی محکوم شده است ،بیش از ۵سال از دوران محکومیتش می گذرد و هم اکنون در مرخصی استعلاجی برای درمان جراحی های متعدد گردن و کمر که در دوران زندان برایش بوجود آمده خارج از زندان بسر میبرد ،از سوی شعبه ۲۶مجددا به یک سال حبس محکوم گردیده که مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد که قبلا از سوی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب برای همین فعالیت های کارگری و سندیکایی به ۳ونیم سال محکوم شده بود در سال ۹۰ بعد از تحمل تمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد که مجددا در نیمه های شب ۸اردیبهشت ۹۴ هم زمان با داود رضوی در منزل شخصی اش دستگیر گردید و با قرار صدمیلیونی از بند ۲۰۹بعد از ۲۲ روز آزاد شد و قرار بود در سوم اسفد ماه ۹۴با همان اتهامات تبانی و اجتماع و اخلال در نظم عمومی در شعبه ۲۶ مورد محاکمه قرار گیردکه با توجه به بیمار بودن ابراهیم مددی ،آقای صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای مددی با ارائه مدارک پزشکی از دادگاه در خواست تجدید تاریخ دادگاه را کردند که مورد موافقت قاضی قرار گرفت ودادگاه ابراهیم مددی این فعال سندیکایی قرار شده اواخر فروردین ماه سال ۹۵ انجام شود که هنوز تاریخ دقیق آن از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مشخص نگردیده است. اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد در دو سال گذشته مرتبا از سوی عوامل امنیتی ،اطلاعاتی و حراست و مدیریت شرکت واحد تحت فشار و تهدیدهای بیشماری قرار گرفته اند که هم اکنون ۵تن از اعضای این سندیکا بنام های رضاشهابی ،حسن سعیدی ،وحید فریدونی،ناصر محرم زاده ، حسین کریمی سبزوار،و خانم فرحناز شیری از سوی کارفرما چندین سال است که از کارشان اخراج گردیده اندهر چند که بارها از مراع قضایی توانسته اند رای بازگشت بکار بگیرند اما با توصیه های عوامل امنیتی و مدیریت شرکت واحد هنوز نتوانسته اند بکارشان بازگردند و پرونده شان در دیوان عدالت اداری همچنان مفتوح می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد باز هم تاکید میکند که فشارها و تهدید ها هرگز نمی تواند مانع از ادامه راه برای باز گرفتن مطالبات به حق کارگران شود و ضمن محکوم کردن اینگونه فشارها و اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری ،خواستار برچیده شدن برخوردهای پلیسی و امنیتی با تمام فعالین کارگری و سندیکایی در کشور است و همچنین خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالین صنفی در زندان می باشد.

    

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

اسفند ۹۴

*****************

رضا شهابی از اعضای هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به یکسال زندان تعزیری محکوم و این حکم دردادگاه تجدید نظر تایید شد.

رضا شهابی در آذر ماه سال ٩٣ ضمن اینکه در مرخصی پزشکی به سر می برد به دادسرای اوین احضار و به خاطر اعتراضات زندانیان بند ٣۵٠ اوین در ٢٨ فروردین ما سال ٩٣ مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده ای در این رابطه تشکیل و به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب ارسال شد. ایشان در اردیبهشت ماه سال ٩۴ محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. این حکم در شعبه ٢٦ تجدید نظر دادگاه انقلاب در روز ٢٠ آذر ماه سال ٩۴ تایید و برای اجرای حکم به اجرای احکام زندان اوین ارسال گردید.
رضا شهابی عضو هییت مدیره سندیکا از سال ٨٣ به عضویت هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد در آمد و فعالیت سندیکایی خود را شروع کرد و در روز١٣ خرداد ماه سال ٨۴ در انتخابات مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با رای کارگران به عنوان نماینده کارگران شرکت به عضو هییت مدیره سندیکا در آمد و به همراه دیگر اعضای سندیکا برای پیگیری مطالبات کارگران شرکت واحد تلاش کرد و بارها توسط عوامل امنیتی و اطلاعاتی و حراست شرکت واحد تهدید و دستگیر شد. شهابی در اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال ٨۴ در منطقه ١٠ اتوبوسرانی دستگیر و بعد از آزادی از محل کار اخراج شد و در طول ۴ سال اخراج ضمن پیگیری بازگشت بکار خود و اعضای اخراجی همچنان به فعالیت سندیکای خود ادامه داد. ایشان با وکالت نامه ی محضری از رانندگان شرکت واحد که به بهانه های واهی اخراج می شدند در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دفاع می کرد. شهابی با پیگیریهای مستمر به همراه دیگر اعضای اخراجی سندیکا از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار گرفت و در تیرماه سال ٨٨ به محل بازگشت وهمچنان به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد. مدیریت وقت شرکت واحد برای متوفف کردن فعالیت های رضا شهابی دائم مناطق و خطوط ایشان را جابجا می کرد و با پرونده سازی از جمله ادعای عدم انتقال اتوبوس بعد از پایان کار به توفقگاه با هماهنگی مدیریت وقت منطقه ١٠ شرکت واحد و حراست و مدیریت مرکز قصد اخراج وی را داشتند.
شهابی بدلیل فعالیت سندیکایی و ارتباط با رانندگان و گفتگو و دعوت آنها به سندیکا و پیگیری مطالبات کارگران مورد غضب مدیریت و حراست شرکت واحد قرار گرفت و با پرونده سازی در روز ٢٢ خرداد ٨٩ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در حین کار با اتوبوس شرکت واحد و در حضور بیش از ٣٠ تن ازمسافران با ضرب و شتم دستگیر و بعد از تفتیش منزل ایشان، به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و ١٩ ماه در سلول انفرادی با قرار بازداشت موقت زیر سخت ترین فشارها زندانی شد. با جود اینکه شعبه ٢ دادسرای اوین ٦٠ میلیون تومان وثیقه برای آزادی وی تعیین کرده بود و خانواده وثیقه را تودیع کرده بودند اما با فشار نیروهای اطلاعاتی شهابی آزاد نشد. شهابی در این مدت از ناحیه مهره های گردن و کمر و سمت چپ بدن دچار اسیب شدید و بی حسی شد و در نهایت به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت خودش دست به اعتصاب غذا زد و بعد از ٢٢ روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و ٣ مردادماه سال٩١ از ناحیه مهره های گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از عمل به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد که بعد از چند روز محل جراحی عفونت کرد.
رضا شهابی در اسفند ماه سال ٩٠ از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی، و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام وتشکیل دسته و گروه بعد از ٢٢ ماه بلاتکلیفی و بازداشت موقت به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و اجتماعی و هفت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید و این رای ١٣ تیر ماه ٩١ در شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر قطعی شد.
رضا شهابی به دلیل شرایط سخت و غیر قانونی زندان و عدم رسیدگی پزشکی در چند نوبت ٣٠،٢٠،٧ روزه و آخرین آن به علت تبعید غیر قانونی به زندان رجایی شهردر خرداد ماه سال ٩۴ که به مدت ۵٢ روز طول کشید دست به اعتصاب غذا زد. ایشان بعد از ۵٢ روز اعتصاب غذا و به خاطر وخامت وضعیت جسمی و افت فشارخون و ضعف شدید به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل شد وپس از تثبیت شرایط عمومی جسمی اش در روز ١١ شهریور ماه ٩٣ از ناحیه کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت.
رضا شهابی با وجود اینکه بدلیل دو عمل سنگین از ناحیه گردن و کمراز مهر ماه در مرخصی پزشکی بسر می برد، روز ١٨ بهمن ماه ٩۴ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بنا بر آنچه بازجوی وی ادعا کرده به دلیل مراجعه و اعتراض در وزارت کار و شهرداری و دریافت حق عضویت برای سندیکا از رانندگان و پخش پیک سندیکا و تحریک کارگران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده ی جدیدی برای ایشان تشکیل شد.
رضا شهابی در حال حاضر به دلیل تشخیص پزشکی قانونی کشور در مرخصی پزشکی به سر می برد و در حال حاضر به دلیل تحت فشار بودن و تهدیدها به اجبار در شهرستان و دور از همسر و فرزندان زندگی می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان توقف اذیت و آزار رضا شهابی و آزادی فوری و بی قید و شرط او، بازگشت به کار و پرداخت خسارت به رضا شهابی بابت صدمات شدید جسمی در دوران حبس می باشد.

۹۴/۱۲/۶

*****************

دو کنفدراسیون حمل و نقل بین المللی با بیش از ۱۸۰ میلیون عضودرجهان

در نامه ای به روحانی خواستار لغو احکام زندان ودادگاه دو عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد شدند

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل
۱۹ فوریه ۲۰۱۶ََ
موج جدید علیه اتحادیه های کارگری
خطاب به رئیس جمهور

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) یک کنفدراسیون بین المللی از اتحادیه های کارگران حمل ونقل است. آی تی اف نماینده ۷۰۰ اتحادیه که بیش از ۵/۴ میلیون نفر در ۱۵۰ کشور عضو دارد می باشد و یکی از چندین کنفدراسیون اتحادیه های جهانی متحد با کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران (آی تی یو سی ) می باشد. ما بار دیگر برای شما می نویسیم و در رابطه با این موضوع که به اتحادیه های کارگری توجه کنید و به دولت شما برای بی توجهی به حقوق اساسی مندرج در پیمان نامه های کارگری آی ال او اعتراض می کنیم و خواهان پی گیری می باشیم.
در ۳۰ آپریل ۲۰۱۵ آی تی اف و آی تی یو سی مشترکا به دستگیری داود رضوی و ایراهیم مددی دونفر از اعضای سندیکای واحد وابسته به آی تی اف را که دلیلی موجه نداشته اند اشاره کردیم. ما همچنین یکبار دیگر خاطر نشان می کنیم که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در این دوره بازداشت شدند.
در همان زمان ما محتاطانه آزادی دستگیر شدگان را خیر مقدم گفتیم ، اخیرا روشن شد که در روز ۱۷ فوریه دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ تهران ، داود رضوی را به ۵ سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و مختل کردن آرامش و نظم عمومی ” برای شرکت در تجمع غیرقانونی محکوم کرده است. اشاره کرده ایم که ابراهیم مددی نیز هفته بعد به همین اتهامات محاکمه خواهد شد.
ما از این فرصت استفاده می کنیم و صریحا تکرار کنیم که ما قاطعانه این سرکوبها را محکوم می کنیم، این سرکوبها بطور جدی بخطر می اندارد و مخدوش می کند حقوق مشروع فردی و سندیکایی این فعالین اتحادیه های کارگری. ما درخواست می کنیم به عنوان یک موضوع عاجل و ضروری به داود رضوی و ابراهیم مددی آزادیهای مدنی کامل اعطا شود تا آنها بتواند به فعالیت اتحادیه ای و کارگری اشان بپردازند، استانداردهای کارگری و بین المللی متضمن این اصل می باشند.

ارادتمند شما
استیون کاتون - دبیر کل آی تی اف
۱۸ فوریه ۲۰۱۶

موج جدید سرکوب علیه اتحادیه های کارگری
خطاب به رئیس جمهور

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) به نمایندگی از ۱۸۰ میلیون کارگر از ۳۳۳ اتحادیه در ۱۶۲ کشور ومنطقه ، می نویسیم تا اعتراض خود را نسبت به موج اخیر آزار و سرکوب علیه رهبران اتحادیه های کارگری و فعالین را اعلام کنیم .
داود رضوی یکی از اعضا هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد تهران وحومه (سندیکای واحد ، وابسته به کنفدراسیون حمل ونقل بین المللی کارگران (آی تی اف) می باشد) در دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۶ محکوم به ۵ سال زندان شده است. رضوی در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶ محاکمه شده بود. اتهامات او” تجمع وتبانی به معنی فعالیت علیه امنیت ملی و مختل کردن آرامش ونظم عمومی بوسیله شرکت در تجمع غیر قانونی” است. نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای واحد، ابراهیم مددی ، ۲۲ ژانویه محاکمه و با اتهام مشابه” اجتماع غیرقانونی ومختل کردن نظم عمومی و اقدام علیه منافع امنیت ملی”محکوم شد. سندیکای شرکت واحد در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد.این دو نفر از اعضا همچنین بطور مداوم تحت آزار و شکنجه توسط دولت برای حق شان تشکیل اتحادیه کارگری رانندگان شرکت واحد بوده اند، حقوق بنیادینی که همه دولتها به آن احترام می گذارند وباید از آن حمایت کنند.
آی تی یو سی همچنین دستگیری ۲۸ تن از کارگران معدن مس خاتون آباد در۸ فوریه را محکوم کرده ،جامعه بین المللی فریاد و فشارخود را تا رهایی آنها پی گیری می کند، گرچه ما مطلع هستیم که این کارگران اخیرا آزاد شده اند،اعضای اتحادیه برای هیچ وفقط برای شرکت در تظاهرات صلح آمیز برای اعتراض به وضعیت قرارداد کاری ۱۷۰ تن از کارگرانی که شغل دائمی داشتند دستگیر شدند.
آی تی یو سی بشدت مخالف محکومیت ابراهیم مددی به زندان ، همچنین ارعاب ،اذیت وشکنجه علیه اتحادیه های کارگری و فعالین سازمانهای مستقل کارگری می باشد.ما از دولت ایران مصرا می خواهیم که داود رضوی ،ابراهیم مددی همه کارگران زندانی و فعالین کارگری را بدون معطلی آزاد کرده و از حقوق بنیادین کارگران برای سازماندهی اتحادیه های صنفی شان در جهت توسعه موقعیت شغلی شان در ایران حمایت کند.
دو اصل آزادی تشکلات و حق تشکل بخشی از حقوق بشر است که در میثاق (پیمان) حق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد. ایران این میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESC را در سال ۱۹۷۵ را امضا کرده است وبر این اساس یک تعهد قانونی بین المللی دارد، عهدنامه شماره ۸ این مقاوله نامه تضمین می کند: الف- حق هر انسانی است که اتحادیه صنفی خود را تشکیل دهد وبه اتحادیه ای که انتخاب کرده بپیوندد.موضوع فقط علاقمندی به قوانین سازمان ، برای پیشرفت و حمایت از اقتصادشان و علاقمندیهای اجتماعی است.
ب- حق تشکیل سندیکا اصلی است باید آزادانه باشد که بهیچ وجه نمیتوان آنرا محدود کرد و باید از آن محافظت شود در رابطه با دیگر حقوق و آزادیها
بعلاوه ایران بعنوان عضوی از سازمان جهانی کار موظف است که احترام بگذارد به اصول پایه ای حق تشکل . کمیته آزادیهای تشکلات سازمان جهانی کار تاکید می کند بر حق تشکل و آزادی جلسات کارگران را ، اندازه گیری سرکوب فعالیتهای سندیکای تناسب دارد به تعداد بازخواستها و سوال جواب کردن فعالین کارگری در مقاطع کوتاه که جلوگیری می کنند برای پیدا کردن فعالیتهای سندیکای

شارون بارو - دبیر کل آی تی یو سی

*****************

محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد امروز سوم اسفند برگزار نشد.

ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که قرار بودامروز سوم اسفندماه، توسط دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بخاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری مورد محاکمه قرار گیرد، بعلت بیماری و شرایط بد جسمانی و گواهی پزشک مبنی بر استراحت مطلق نتوانست در دادگاه حاضر شود و بنابر درخواست وکیل ایشان آقای صالح نکیبخت و موافقت قاضی قرار شد دادگاه در نوبتی دیگر انجام شود ،بنابر اظهارات آقای صالح نیکبخت با توجه به روزهای پایانی سال به احتمال زیاددادگاه بعدی آقای ابراهیم مددی به فروردین ماه سال آینده موکول خواهد شد.قابل ذکر است ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در نیمه های شب ۹اردیبهشت ماه سال جاری در منازل مسکونی شان توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و با قرار کفالت صد میلیونی بعد از ۲۲روز بازداشت از انفرادی های بند ۲۰۹زندان اوین آزاد شدند.داود رضوی در همین شعبه ۲۶ در ۲۳ دی ماه سال جاری بخاطر فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفت و به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید.

سوم اسفند ۹۴

*****************

رونوشت حکم پنج سال زندان برای

داود رضوی عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

 

*****************

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران

شرکت واحد سوم اسفند ۹۴ در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه میشود

ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتو بوسرانی تهران و حومه سوم اسفند ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور - ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی محاکمه میشود ، در نیمه های شب ۸ اردیبهشت ماه سال جاری هم زمان ساعت یک نصف شب مامورین وزارت اطلاعات به منازل ابراهیم مددی و داوود رضوی هجوم بردند که بعد از بازرسی و ضبط وسایل شخصی و کامپیوتر و تلفن های همراه، نامبردگان را در ساعت دو و سی دقیقه بامداد به بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی های جداگانه منتقل کردند و بعد از ۲۲ روز بازداشت مددی و رضوی هر کدام با قرار کفالت صد میلیون تومانی از زندان آزاد می شوند که داود رضوی در ۲۳ دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
آقای ابراهیم مددی فعالیت های سندیکایی خود را از دهه ۷۰ آغاز کرد و درنیمه دوم سال ۸۳ بطور رسمی فعالیت های سندیکایش را در شرکت واحد آغاز نمود و در ۱۳خرداد سال ۸۴ با کمک دیگر همکاران و رفقایش انتخابات سندیکای کارگران شرکت واحد را برگزار کردند که از همان ابتدا مورد تعقیب و مراقبت عوامل امنیتی قرار گرفت. مددی بارها توسط مامورین امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد و حتی در پی حمله عوامل چماقدار شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به محل سندیکا مورد ضرب و شتم دارو دسته خانه کارگر و قدارکش ها قرار گرفت که در این حمله ابراهیم مددی مصدوم هم گردید. مددی در طی فعالیت های سندیکایی در شرکت واحد چندین بار بازداشت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد که یک بار از سوی شعبه ۱۴به دلیل اعتصابات سندیکای کارگران شرکت واحد به ۳سال شش ماه محکوم گردید که بدون مرخصی تا آخرین روز محکومیتش را در زندان سپری کرد و از سوی کارفرما هم در بهمن سال ۸۴ از کارش اخراج گردید و با توجه به اینکه از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار گرفته بود با فشار عوامل امنیتی و کارفرما هرگز نتوانست بکارش بازگردد. یک بار هم به دوسال زندان از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر تبرئه گردید،اما هرگز این فشارها نتوانست مانعی بر تلاش های مددی در راه دفاع از حقوق کارگران بگذارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد حق تشکل خواهی و داشتن تشکیلات سندیکایی وایجاد تشکل های مستقل کارگری را حق مسلم کارگران دانسته و هرگونه فشار و تهدید، زندان و محکومیت فعالین سندیکایی و کارگری را محکوم می کند و خواستار برداشتن فضای امنیتی برای کارگران و فعالین کارگری می باشد.

۲۸ بهمن ماه ۹۴

*****************

داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید.

داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحدامروز ۲۸ بهمن ماه ۹۴ از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید ، رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۳دی ماه سال جاری در این دادگاه محاکمه شده بود از سوی این شعبه حکم ۵سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد اتهامات نامبرده الف-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ب- ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی ای صالح نیکبخت وکیل داودرضوی امروز در دادگاه ایشان را همراهی می کردندو بابت این حکم ابراز تاسف کردند. رضوی که از فعالین سندیکایی کارگران شرکت واحد می باشد از اواخر سال ۸۳ فعالیت های سندیکایی را در شرکت واحد آغاز کرد و در ۱۳خرداد ۸۴در انتخابات مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس رای کارگران به عنوان نماینده سندیکایی و عضو هیئت مدیره سندیکا انتخاب گردید و از همان ابتدا تمام توان وتلاش خود را برای احقاق حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد گذاشت و بارها توسط عوامل امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و زندانی شد رضوی در اعتصابات رانندگان شرکت واحد در سال ۸۴ دستگیر و در دادگاه انقلاب شعبه۱۴ به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید و از همان سال ۸۴ توسط عوامل امنیتی و کارفرما از کارش اخراج گردید در سال ۸۸ با تلاش ها و پیگیری های زیاد و کمک سندیکای کارگران شرکت واحد توانست از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار بگیرد و بکارش بازگردد از همان شروع بکارش در محیط کار باز هم به فعالیت های سندیکایی ادامه داد و در سال ۹۰ بازنشسته شد هر چند که بازنشستگی نامبرده خارج از اراده بود اما به علت فشارهای بیش از حد که از سوی حراست و مدیریت شرکت واحد در محیط کار برای ایشان وود داشت به حکم بازنشستگی اعتراضی نکرد .رضوی نماینده مسکن در سپیدار دو و سه هم می باشد و یکی از عمده اتهامات نامبرده شرکت و سازماندهی تجمعات مقابل شهرداری و وزارت کار برای دستمزد سال ۹۴بوده که با هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته است .سندیکای واحد برای حق مسکن رانندگان و کارگران شرکت واحد موفقیت هایی چشمگیر در گرفتن حق مسکن بلاعوض داشته ،سندیکای کارگران شرکت واحد از ابتدا تا امروز برای رانندگان و کارگران شرکت واحد مطالبات بسیاری را پیگیری کرده و دست آورده های بیشماری را بدست آورده است .
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن حکم ۵سال زندان برای آقای داود رضوی ،هرگونه تهدید فشار ومحکومیت علیه فعالین سندیکایی و فعالین مستقل کارگری را محکوم نموده و خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران حق خواه و فعالین کارگری می باشد و خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد.

۲۸ بهمن ماه ۹۴

*****************

پیک سندیکا مرحلۀ دوم شمارۀ چهارم مهر، آبان، آذر، دی ٩۴

برای مشاهده و مطالعه این شماره اینجا کلیک کنید.

*****************

داود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه شد.

داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد چهارشنبه ۲۳دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد .داود رضوی در نیمه های شب ۸اردیبهشت ماه ۹۴ در منزلش توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد و پس از ۲۲روز از بند ۲۰۹ اوین با قرار صد میلیون تومانی آزاد شد اتهامات این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد عبارتند از الف- اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ب- ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی ، رضوی از سال ۸۴ تا کنون به علت شرکت در اعتراضات و اعتصابات رانندگان و کارگران شرکت واحد چندین بار دستگیر و زندانی شده است وکلای رضوی آقایان صالح نیکبخت و پرویز خورشید می باشند که از سال ۸۴ تا کنون در نوبت های مختلف از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت در دادگاه انقلاب دفاع کرده اند ، در این پرونده آقای صالح نکیبخت از اتهامات وارده به داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکا دفاع کرد .آقای صالح نیکبخت ضمن دفاع از خواسته های به حق سندیکای کارگران شرکت واحد ،با استناد به مدارک موجود،سندیکای کارگران شرکت واحد را قانونی دانسته و اتهامات وارده را غیر حقوقی و بدون مستندات قانونی دانسته و در خواست تبرئه آقای رضوی را از دادگاه کرده اند.

۲۴ دی ۱۳۹۴

*****************

تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری تهران

صبح امروز سیزدهم دیماه چهل تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که عضو تعاونی مسکن این شرکت هستند به دلیل تاخیر سه ساله در واگذاری مسکن، مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.
تعاونی مسکن شرکت واحد می بایست مسکن ۲۶۵ نفر از اعضای تعاونی که در پروژ سپیدار ۲و۳ ( فردیس کرج) عضو هستند را شهریور ماه سال ۹۱ به آنان تحویل می داد.، با وجود اینکه کارگران تعهدات مالی خود را انجام داده اند و سه سال از موید تحویل مسکن کارگران گذشته است، این پروژه فقط چهل درصد پیشرفت داشته و چهار سال است که عملیات احداث آن موقف شده است.
کارگران در این تجمع شعارهای: مسکن ما رو آبه شهردار ما تو خوابه، کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند، مدیر خیانت می کند شهردار حمایت می کند، کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند را فریاد زدند.

۱۳ دی ۱۳۹۴

*****************

اعتراضات رانندگان تا زمان پرداخت حقوق ادامه یافت

سه شنبه بعد از ظهر حقوق آذر ماه کارگران شرکت واحد بعد از چهار روز تاخیر پرداخت شد. دوشنبه سی ام آذر رانندگان صبکار و عصر کار خط ۷ بی آر تی و رانندگانی در دیگر خطوط بی آر تی با روشن کردن چراغ اتوبوس ها نسبت به تاخیر پرداخت حقوق اعتراض کردند.
در روز سه شنبه هم بصورت پراکنده برخی رانندگان با روشن کردن چراغ اتوبوس به اعتراض خود ادامه دادند. همچنین گروه چشمگیری از رانندگان به نشان اعتراض به محل کار مراجعه نکردند و با وجود اینکه مدیریت، رانندگان توقفگاه و تعمیرگاه را یرای جابجایی مسافران به خط اعزام کرد همچنان تعدادی از اتوبوس ها بدون راننده در داخل توقفگاه، متوقف بودند.
سندیکا هوشیاری و همبستگی رانندگان را تبریک می گوید و قطعا این همبستگی ها در آینده ضامن حفظ حقوق حقه کارگران خواهد بود.

۱ دی ۱۳۹۴

*****************

رانندگان عصر کار شرکت واحد به نشان اعتراض چراغ اتوبوس ها را روشن کردند

در پی اعتراض امروز صبح رانندگان خط ۷ بی آر تی شرکت واحد نسبت به تاخیر پرداخت چهار روزه حقوق کارگران در ماه آذر، رانندگان عصر کار این خط و برخی خطوط دیگر بی آر تی برای ساعاتی به نشان اعتراض چراغ اتوبوس ها را روشن کردند.
در پی اعتراض رانندگان و روشن کردن چراغ اتوبوس ها تعداد زیادی از عوامل مدیریت، حراست و بازرسی شرکت واحد در خطوط بی آر تی حاضر و مانع گسترش اعتراض رانندگان شدند. برابر خبر های رسیده رانندگان اعلام کردند در صورت عدم واریز حقوق، فردا بصورت فراگیر چراغ های اتوبوس در تهران روشن خواهد شد.

۹۴/۹/۳۰

*****************

سندیکای کارگران شرکت واحد آزادی آموزگار دربند را شاد باش میگوید

معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی با پایداری خود و حمایت های سراسری معلمان، کارگران، فعالان مدنی و تشکل های کارگری بین المللی پس از بیست روز اعتصاب غذا آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آزادی و پیروزی ایشان را به معلمان، کارگران و عموم مردم آزادیخواه شادباش می گوید و خواستار آزادی بی قید و شرط این معلم زحمتکش و سایر معلمان و کارگران زندانی می باشد.

۹۴/۹/۲۴

*****************

عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ۲۳ دی ماه در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد

داود رضوی که تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شده بود. امروز به شعبه ۲۶ مراجعه کرد و به ایشان ابلاغ شد، بیست و سوم دی ماه نود و چهار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی محاکمه می شود. و عمده اتهام ایشان در کیفر خواست حضور در تجمع مقابل وزارت کار و شهرداری بوده است.
یادآور می شود در سه سال گذشته سندیکا کارگران شرکت واحد روز جهانی کارگر را در پایانه های اتوبوسرانی شرکت واحد با حضور رانندگان جشن گرفته است و با برپایی تجمع کارگری در مقابل وزارت کار خواهان افزایش عادلانه دستمزد کارگران بوده است. همچنین برای مطالبات مسکن چندبار در مقابل شهرداری و شورای شهر کارگران تجمع کرده اند.
طی سه سال گذشته به دلیل ناکارآمدی و زد وبند مدیریت شرکت واحد و هیات مدیره تعاونی مسکن، پروژه ساخت مسکن به تعویق افتاده و پیگیرهایی که آقای رضوی به عنوان یکی از نمایندگان رانندگان شرکت واحد در تعاونی مسکن در این مدت انجام داده متاسفانه نه تنها جوابی دریافت نکرده است بلکه پرونده سازی هم بر علیه ایشان انجام دادند. حضور ایشان در این تجمعات و اطلاع رسانی مربوط به آن در کیفر خواست تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی وجهه نظام مقدس اسلامی عنوان شده است. در حالیکه تا امروز هیچگاه مدیریت و مسئولان که حقوق کارگران را پایمال می کنند و علت اصلی تجمع کارگران هستند احضار و مواخذه نشده اند.

۹۴/۹/۲۴

*****************

نگرانی سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت جسمانی معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی

سالهاست که آموزگاران همانند دیگر کارگران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای رسیدن به خواسته های حداقلی خود به زندان می روند و آزار و اذیت می شوند و با توجه به بی عدالتی در حق مزد بگیران و زحمت کشان جامعه دامنه اعتراضات آنها بیشتر شده و متاسفانه با خواسته های بحق آنها برخورد پلیسی امنیتی قضایی می شود.
فعالان صنفی معلمان رسول بداقی و عبدالرضا قنبری سال ها در زندان بسر می برند و در ماه های گذشته اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی و محممود بهشتی لنگرودی به دلیل دفاع از حقوق معلمان دستگیر و زندانی شده اند. در حالیکه رسیدگی پرونده متهم به دزدی و اختلاس از سازمان تامین اجتماعی بیش از یکسال است به هیچ نتیجه ای نرسیده است کارگران و معلمان در دادگاه های چند دقیقه ای محکوم به زندان های طولانی می شوند و شاهد آن بوده ایم که محمود بهشتی لنگرودی به همین ترتیب به نه سال زندان محکوم شد شده است و در اعتراض به این حکم هجده روز است در اعتصاب غذا بسر می برد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواهان حفظ سلامتی محمود بهشتی لنگرودی است و با یاد آوری اینکه حفظ جان زندانی با مسئولان قضایی می باشد ضمن حمایت از مطالبات بحق ایشان، خواهان آزادی بی قید و شرط او و دیگر معلمان و کارگران دربند می باشد.

۹۴/۹/۲۳

*****************

احضار داود رضوی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب

داود رضوی تلفنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد و باید ۲۴ آذر خود را به دادگاه معرفی کند. یادآور می شود ابراهیم مددی و داود رضوی ۹ اردیبهشت ماه ساعت یک بامداد در منزلشان توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند و موبایل، کامپیوتر و لب تاپ آنها نیز ضبط شد. و پس از ۲۲ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین هر کدام با قرار کفالت صد میلیونی تومانی آزاد شدند. این احضار و فشارها برای فعالین سندیکایی و کارگری در حالی صورت می گیرد که فساد و رشوه و رانت خواری در کشور بیداد می کند و هرروز شاهد دزدی های میلیاردی از بیت المال هستیم. متاسفانه بجای دزدان و چپاولگران اقتصادی که از خون مردم و کارگران تغذیه می کنند شاهد احضار و زندان و تهدید فعالین سندیکایی و کارگری هستیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهدید، احضارو زندان کارگران را محکوم کرده و خواهان منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد.

آذر ۱۳۹۴ ۲۲

*****************

شانتاژ حراست و مدیریت شرکت واحد، مانع بازگشت بکار کارگران اخراجی سندیکا

مدیریت شرکت واحد که سالهاست با پرونده سازی و اخراج کارگران حق طلب با فعالیت سندیکا مقابله می کند. از سال ۹۱ با استخدام فردی کار چاق کن و پرداخت مبالغ بسیارغیرمعقول و هنگفت به وی از فساد اداری در کشور سوء استفاده کرده و ادارات کار استان تهران را با خود همراه کرده است. و دادخواهی کارگران اخراجی رنج کشیده در سالیان اخیر با این روش سرکوب شده است.
در ادامه دادخواهی ها، معاون روابط کار پس از ملاقات با کارگران اخراجی حق طلب، با ارسال نامه ای به مدیر کل کار استان تهران اعلام کرد که اخراج این کارگران ابعاد غیر حقوقی داشته است و دستور بازگشت بکار آنان در کار سابق و شرایط قبلی را دادند. ولیکن مدیریت شرکت واحد با مشورت مدیر کل کار استان تهران و با هماهنگی حراست و همراهی یکی ازشورایی های خود فروخته از سامانه پنج شرکت واحد، به دفتر معاون وزیر مراجعه و با شانتاژ مانع از اجرای دستور بازگشت بکار این رانندگان زحمت کش شدند.
یاد آور می شود اعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری عموما از سال ۹۱ به دلیل فعالیت سندیکایی اخراج شده اند و آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا در سال ۸۹ به شش سال حبس محکوم شده و هم اکنون در مرخصی پزشکی بسر می برد با وجود اینکه وزیر کار در اجلاس خرداد ماه گذشته سازمان جهانی کار اعلام کرده ایشان آزاد و مشغول بکار می باشد ولیکن از بازگشت بکار این کارگر نیز ممانعت شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اخراج غیر قانونی این کارگران حق طلب را محکوم کرده و خواهان بازگشت بکار آنان با دریافت خسارت ایام تعلیق می باشد.

۴ آذر ۱۳۹۴

*****************

علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه

بعد از ۳۴ روز بازداشت با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شد

علی نجاتی در نیمه های شب روز ۲۴ شهریور ماه در منزل خود بازداشت شد و یس از ۳۴روز بازداشت با قرار وثیقه صد میلونی در تاریخ ۲۵ مهرماه آزاد شد موارد اتهام این فعال سندیکایی تبلیغ علیه نظام و ارتباط بامعاند ین نظام می باشد.علی نجاتی به علت ابتلا به عارضه قلبی تحت درمان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن شاد باش از آزادی این کارگر سندیکایی آرزومنداست همه زندانیان مدافع حقوق کارگری و عدالت اجتماعی از زندان آزاد شده و اینگونه اعمال و رفتار علیه مدافعان حقوق زحمتکشان پایان یابد.

۲۷ مهرماه ۱۳۹۴

*****************

واله زمانی از اعضای سندیکای نقاش استان البرز بعد از

هشت روز بازداشت با سپردن ۲۰۰ میلیون وثیقه از زندان آزاد شد

واله زمانی چهره خوش نام و زحمتکش سندیکای کارگران نقاش استان البرز که به علل نامعلومی بازداشت شده بود با سپردن ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه بعد از هشت روز بازداشت از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
ما ضمن خوشحالی از آزادی این کوشنده سندیکایی آرزومندیم همه زندانیان مدافع حقوق کارگری و عدالت اجتماعی از زندان آزاد شده و اینگونه اعمال و رفتار علیه مدافعان حقوق زحمتکشان پایان یابد.

۷ مهر ۱۳۹۴

*****************

میلاد درویش فعال کارگری و مستند ساز با سپردن وثیقه از زندان اوین ازاد شد

طبق اخبار رسیده به ایمیل سندیکا میلاد درویش فعال کارگری و مستند ساز که در شهریور ماه بازداشت شده بود با سپردن وثیقه از بند هشت زندان اوین آزاد شده است.
ما ضمن خوشحالی از آزادی این فعال کارگری خواستار آزادی همه زندانیان مدافع حقوق کارگری و عدالت اجتماعی هستیم.

۷ مهر ۱۳۹۴

*****************

کوشندگان سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و نیشکر هفت تپه را آزاد کنید

در حالی که در چند ماه گذشته خبر ورود پی در پی نمایندگان و صاحبان سرمایه و شرکت های چند ملیتی به میهن بلا کشیده ما در رسانه ها منتشر می شود و همچنین اظهارات مستمر مقامات گوناگون کشوری از وجود فسادهای بزرگ اقتصادی و غارت و حیف و میل اموال عمومی و منابع طبیعی حکایت دارد؛ متاسفانه خبر از تشدید فشار بر کوشندگان سندیکایی حقوق کارگران و زحمتکشان چنگ بر دل و جان هر انسان آزاده و عدالت جو می کشد. دستگیری کارگر زحمتکش نقاش ساختمانی آقای واله زمانی برادرزاده زنده یاد کوشنده حقوق کارگری شاهرخ زمانی و عضو شاخص سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و آقای علی نجاتی از مدافعین حقوق کارگری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نمونه ای از این گونه اقدامات ناروا و ناعادلانه علیه حقوق کارگران و زحمتکشان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد علیرغم اینکه خود نیز همیشه تحت فشار تهدید، اخراج و زندان قرار دارد هم صدا با عموم مردم شریف زحمتکش ایران اینگونه اقدامات ناقض حقوق کارگری و عدالت اجتماعی را مورد اعتراض قرار داده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این دو کارگر زحمتکش و دیگر دادخواهان و مدافعان حقوق صنفی زحمتکشان ایران می باشد. حق و عدالت و آزادی حکم می کند فریاد دادخواهی کارگران را باید شنید! تجربه ی تاریخ بشری نشان داده است فریاد دادخواهی بریدنی نیست!

۵ مهر ۱۳۹۴

*****************

جشن مهر و دانش و دانایی بر همگان و عموم مردم شریف ایران گرامی باد

شیرینی و شادی بازگشایی دوباره آموزشگاه های دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی در آغاز ماه مهر که یاد آور جشن مردمی مهرگان است، تلخی و اندوه، تنگناها و فشارهای گرانی ها و ناداری ها و نابرابری ها را پس زده و جشن افزایش توان دوباره روئیدن و دوباره کوشیدن برای دانش و آگاهی و دانایی را به ارمغان می آورد.
همکاران زحمتکش شریف شرکت واحد که به همراه دیگر زحمتکشان بخش صنعت حمل و نقل در شهرها و روستاهای سراسر کشور هم پای آموزگاران و فرهنگیان دلسوز خدمتگزار فرزندان این مرز و بوم در همه ایران هستند و برای این شادی و آسایش آمد و شد مردمان از جان می کوشند.
سندیکای کارگران شرکت واحد از این همه فداکاری های بی ریا همکاران سخت کوش شرکت واحد و دیگر دلسوزان راستین خدمتگزار فرزندان مردم این شهر و دیار سپاسگزاری می کند و از مسئولان می خواهد از شعار دادن کم کرده و به راستی ، حقوق حقه این تلاشگران خادمان اجتماعی را رعایت کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرنی تهران و حومه

۴ مهر ۱۳۹۴

*****************

معلمان بازداشتی را هر چه زودتر آزاد کنید

مسئولان موظفند با گوش سپاری به خواسته های حق طلبانه قشر عظیم معلمان و دیگر فرهنگیان در آستانه مهر ماه فصل آغاز مراکز آموزشی، تنش های اجتماعی و نگرانی های اقشار فرهنگی را کاهش داده و از این طریق ناآرامی های روحی و روانی خانواده های ایرانی را بابت عادی سازی شرایط آموزش و تعلیم و تربیت فرزندان خود کاهش دهند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در ادامه حمایت و همبستگی های سندیکایی، بازداشت معلمان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه زودتر کوشندگان اعتراضات حق طلبانه معلمان می باشد.

شهریور ۱۹ ۱۳۹۴

*****************

به: سازمان بین المللی کار
از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
با سلام و سپاس از اقدامات شما در ارتباط با حقوق کارگران در ایران،

عطف به به گزارش شماره ٣۵٧ منتشر شده در ماه ژوئن ٢٠١۵ در سایت رسمی سازمان بین المللی کار آگاهی های چند تقدیم می گردد.
۱-آقای رضا شهابی راننده اتوبوسرانی شرکت واحد و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در هنگام کار و حمل و نقل مسافران درون شهری در جنوب شهر تهران در خرداد ماه سال ١٣٨٩ توسط ماموران وزارت اطلاعات با کتک و فحاشی دستگیر شد. او که بر اثر ضربات مامورین از ناحیه مهره های گردن و کمر دچار آسیب شده و در هر دو مورد تحت عمل جراحی قرار گرفت، همچنین به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد. ایشان هم اکنون به علت دو عمل سخت در مهره های گردن و کمر در مرخصی پزشکی خارج از زندان به سر می برد و بر خلاف گزارش مقامات وزارت کار ایران به شما، نامبرده حکم آزادی نگرفته و به سر کار بازنگشته است و کماکان از دریافت هر گونه دستمزد و بیمه محروم بوده و در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد.
٢- بازداشت کارگران و رانندگان و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد در اول ماه مه از سوی دستگاه های پلیس و امنیتی روالی شده که در چند سال گذشته تکرار شده است. به طور مثال بیست و دو نفر اعضا و هواداران سندیکای کارگران شرکت واحد در اول ماه مه سال ٢٠١۴ دستگیر شدند. آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد چند روز پیش از اول ماه مه سال ٢٠١۵ در نیمه شب توسط دو اکیپ ۵-٦ نفره جداگانه در خانه های شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات و به دستور نماینده دادستان دستگیر و به زندان اوین منتقل و در سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان وزارت اطلاعات حبس شدند که پس از یک هفته باز جویی های چشم بسته و بدون حضور وکیل و سپری شدن بیست و دو روز هر کدام با کفالت های صد میلیون تومانی از زندان آزاد شده و هنوز پرونده های ایشان مفتوح و لوازمات شخصی نظیر کتاب و کامپیوتر و تلفن های همراه ایشان که توسط ماموران وزارت اطلاعات از منازلشان برده شده است پس داده نشده است.
بر خلاف اظهارات پی در پی آقای علی ربیعی وزیر کار مبنی بر رعایت استاداردهای بین المللی کار اصولا به علت عدم رعایت حقوق و آزادی های کارگری از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و سرکوب های چند ده ساله در این رابطه، نمایندگان واقعی بیش از ٢٠ میلیون کارگر ایرانی تا کنون تعیین نشده و افرادی که از طرف دولت ایران به عنوان نمایندگان کارگری به اجلاس سازمان بین المللی کار گسیل می شوند در شرایط غیردمکراتیک و غیر استاندارد توسط مقامات حکومتی تعیین و جایگزین می شوند و اصلا نمایندگان واقعی کارگران ایران نیستند.
٣-آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به علت فعالیت های سندیکایی در تابستان ١٣٨٧ به هنگام ورود به اداره کار توسط ماموران امنیتی دستگیر و نزدیک به چهار سال زندانی شد. نامبرده به هنگام زندانی بودن از کار اخراج و پس از آزادی بدون دریافت خسارت های دوران زندان با بدترین شرایط و پایین ترین دستمزد اجبارا بازنشست گردید و پیگیری های او برای استیفای ضرر و زیان های وارده به جایی نرسیده است.
۴-اقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری از رانندگان عضو و فعال سندیکایی هستند که طی چند سال گذشته بر خلاف قوانین داخلی و بین المللی با پرونده سازی و روند ناسالم رسیدگی در وزارت کار از شرکت واحد اخراج شده و علیرغم رای مثبت دیوان عدالت اداری به علت اعمال روش های غیر قانونی نامبردگان هنوز به کار باز نگشته و در طی سالیان دراز و روند فرساینده رسیدگی طولانی و کند، آنها و خانواده هایشان از هر گونه دریافت دستمزد و بیمه محروم بوده و این کارگران در شرایط سخت معیشتی با وجود تورم و گرانی سرسام آور روزگار می گذرانند و مراجعات چند ساله آنها به وزارت کار و ادارات تابعه تاکنون سودی برایشان نداشته است. اضافه می گردد آقایان اکبر پیرهادی و حسن کریمی علیرغم باز گشت به کار هنوز موفق به دریافت دستمزد دوران اخراج نشده اند.
۵-اعضای شوراهای اسلامی کار مورد حمایت وزارت کار در شرکت واحد هستند. این افراد که به عنوان نماینده بر کارگران شرکت واحد تحمیل شده اند ضمن بهره مندی از امتیازات خاص نه تنها در دفاع از این کارگران اخراجی کاری انجام نداده اند بلکه مرتبا پشت پرده با مدیریت شرکت واحد سازش کرده و علیه این کارگران اخراجی و فعالان سندیکایی فعالیت می کنند. روند تحمیل شورای اسلامی کار بر سرنوشت کارگران شرکت واحد توسط مدیریت و وزارت کارعلیرغم نارضایتی عمومی کارگران کماکان در دستور و پیگیری می شود.
٦-همیشه هاله ای از عملیات پلیسی-امنیتی از سوی حراست شرکت واحد و دیگر مراکز امنیتی علیه فعالان سندیکایی وجود داشته و آنها مرتبا در معرض دستگیری، اخراج، زندان و ترس و ارعاب قرار دارند. بطوریکه هر گاه این کارگران اخراجی برای پیگیری مطالبات شان به وزارت کار و شهرداری مراجعه می کنند از طرف مراکز مذکور مورد تعقیب و ارعاب قرار می گیرند.
سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک تشکل مستقل کارگری که با فداکاری و سختی دفاع از حقوق کارگران را به صورت حضوری پی میگیرد از مسئولان نظارتی سازمان بین المللی کار درخواست دارد، از آنجا که کشور ما عضو سازمان بین المللی کار می باشد ضمن تداوم پیگیری شکایتهای فوق و فشار به وزارت کار برای رعایت اصول و حقوق آزادی های سندیکایی، جهت حقیقت یابی و رسیدگی نزدیک و حضوری به شکایات و مشکلات اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و عموم کارگران ایران به کشور ما مراجعه و بدون دخالت دولت، خانه کارگر و دیگر تشکلات حکومتی با کارگران و تشکلات مستقل کارگری دیدار و نشست داشته باشند.

خوشحال خواهیم شد پاسخ شما در خصوص موارد فوق را دریافت نماییم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دهم شهریور۹۴


رونوشت به تشکلات کارگری بین المللی

*****************

درخواست از نهادهای بین المللی کارگری

برای ثبت و پیگیری شکایت رانندگان اخراجی سندیکا

به: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل،کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه،سندیکای حمل و نقل لندن، سازمان سراسری سندیکاهای کارگری سوئد، سندیکای کارگری حمل و نقل سوئد و دیگر تشکلات کارگری مربوط و زیرمجموعه
از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
موضوع: اخراج غیر قانونی آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاد، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری رانندگان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
با سلام و سپاس از همکاری و پشتیبانی های کارگری شما،
از آنجا که دولت ایران عضو سازمان بین المللی کار بوده و موظف به رعایت حقوق و آزادی های کارگری می باشد، از شما درخواست می شود نسبت به پی گیری بازگشت به کار و ثبت شکایت این کارگران اخراجی اقدامات لازم را درسازمان جهانی کار انجام دهید.
لازم به یاد آوری است کارگران اخراجی نامبرده از طریق پرونده سازی های غیر قانونی مراکز ضد سندیکایی نظیر شوراهای اسلامی کار و مراکز امنیتی از طریق ادارات تابعه وزارت کار اخراج شده و از دریافت هر گونه حقوق و مزایا و بیمه محروم می باشند. پی گیریهای این کارگران اخراجی در ادارات وزارت کار تاکنون به نتیجه ای مطلوب نرسیده است. سندیکای واحد کماکان پیگیر حقوق این اعضای خود و دیگر کارگران شرکت واحد می باشد؛ در عین حال، همبستگی شما و دفاع از حقوق این کارگران اخراجی در سازمان جهانی کارمی تواند دارای تاثیرات مثبت و اثر بخش باشد. لذا در صورت امکان شما برای پیگیری موارد فوق، لطفا ما را مطلع سازید تا اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم.

با سپاس مجدد از همکاری و تلاش شما در دفاع ار کارگران ایران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

هشتم شهریور۹۴

*****************

اطلاعیه سندیکای واحد:

دستگیری و ضرب و شتم معلمان را محکوم می کنیم

در حالی که میلیون ها تن کارگر از لندن و روم گرفته تا کشورهای دیگر در سراسر دنیا برای دستیابی به حقوق خود در اعتصاب هستند و اعتصابات سراسری کارگران مترو و خلبانان در این کشورها مردم را دچار مشکلات گسترده کرده و زندگی روزمره را فلج کرده است، متاسفانه در کشور ما با ابتدایی ترین اعتراضات سندیکایی برخوردهای شدید و ناشایست امنیتی بکار گرفته می شود. آخرین نمونه آن دستگیری و ضرب و شتم وسیع معلمان معترض کشورمان در روز ۳۱ تیر بوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اقدامات سرکوبگرانه علیه اعتراضات معلمان زحمتکش را خلاف حقوق انسانی و صنفی و شهروندی دانسته و آن را بی اثر و محکوم می داند. سندیکای واحد بار دیگر خواستار آزادی کلیه معلمان حق طلب و دیگر کارگران زندانی و پایان بخشیدن به این وضعیت غیرقابل قبول می باشد.

سوم مرداد ۱۳۹۴

*****************

مدافعان حقوق آموزگاران را آزاد کنید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای دفاع از حقوق سندیکایی اقشار و طبقات زحمتکش وظیفه خود می داند از جنبش حق طلبانه ی معلمان و آموزگاران ایران دفاع نماید این قشر زحمتکش که با تحمل تبعض ها در دستمزد و دیگر امتیازات، صبورانه زحمت تربیت فرزندان این و مرز بوم را بعهده دارند و در واقع برای آینده ی بهتر این کشور نقش اساسی را ایفا می کنند همانند دیگر اقشار زحمتکش حق دارند در ارتباط با دفاع از حقوق خود فعالیت نموده و اعتراضات خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند.
با توجه به تورم و گرانی های کمرشکن و اوضاع احوال اقتصادی نامناسب، زحمتکشان آموزش و پرورش همچون دیگر اقشار زحمتکش مانند کارگران و دیگر دستمزد بگیران شرایط سختی را خود و خانواده هایشان تحمل می کنند. بنابراین سزاواراست مسئولان حکومتی به جای دستگیری و زندانی کردن کوشندگان صنفی فرهنگی به فریاد دادخواهی آنان گوش فرا دهند و مشکلات آنان را حل نمایند.
در این راستا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی بلا قید و شرط کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران می باشد.

*****************

گزارش سازمان جهانی کار در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سندیکا ترجمه و متن انگلیسی گزارش کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار در مورد شکایت سندیکای کارگران شرکت

واحد به سازمان جهانی کار، برای اطلاع عموم کارگران زحمتکش منتشر می کند.

گزارش دوره ای- گزارش شماره ۳۷۵ ژوئن ۲۰۱۵

پرونده شماره ۲۵۰۸ (جمهوری اسلامی ایران)- تاریخ شکایت: ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ - همچنان مفتوح

مقدمه

بررسی پرونده در قبل

پاسخ دولت (ایران)

نتیجه گیری کمیته (کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار)

توصیحه های کمیته نتیجه گیری کمیته (کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار)

اتهامات: شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) مدعی هستند که که مقامات دولتی و کارفرما، در چند نوبت بطور مستمر به اقدامات سرکوب گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد مبادرت کرده اند، از جمله: اذیت و آزار سندیکالیست ها و فعالین ( کارگری)، حمله خشونت آمیز به مجمع عمومی موسس سندیکا، به هم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی در دو نوبت، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی ازاعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین (بر هم زدن نظم عمومی، و فعالیت غیر قانونی سندیکایی)      ادامه گزارش را اینجا مطالعه نمائید.

*****************

به اخراج و فشار بر خبرنگاران کارگری پایان دهید

در حالیکه بیشترین تاوان بحران فساد اقتصادی مسئولان رده بالا را کارگران و تهی دستان پرداخت می کنند و این بحران آنچنان گسترده است که گفتگو درباره آن ترجیع بند مصاحبه های مقامات قضایی و پرسش همیشگی خبرنگاران و گزارشات خبری است. و همزمان وزارت کار با نهیب کارفرمایان از وظایف قانونی صیانت از نیروی کار عقب نشینی می کند و میلیون ها کارگر در طوفان گرانی و بیکاری و اخراج و دیگر سختی های کمرشکن زندگی صورت شان را با سیلی سرخ نگه می دارند خبردار می شویم؛ گروهی از خبرنگاران کارگری بعلت اینکه کمی از حقایق کارگری را بنابر تعهد شغلی خبرنگاری بازتاب داده اند مورد پیگرد و سپس اخراج قرار گرفته اند.
این گروه از خبرنگاران که خود در زمره کارگران ایران قرار دارند گناهی ندارند جز اینکه کمی از خط قرمزهای دستوری عبور کرده وبا احتیاط بعضی از اعتراضات کارگری را پوشش خبری داده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بنابر وظیفه دفاع از حق و عدالت کارگری اخراج این گروه از خبرنگاران کارگری خبرگزاری ایلنا را محکوم کرده و خواستار بازگشت بکار فوری این کارگران رسانه ای می باشد. آقایان بدانند با پاک کردن صورت مسئله به هیچ عنوان مسئله حل نخواهد شد. مشکلات کارگران ایران با این کارهای نابخردانه و ناعادلانه حل نخواهد شد و فکر اساسی باید کرد.

۳ تیر ۱۳۹۴

*****************

گوشه ای از فشار مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی علیه سندیکا

اخیرا از سوی دبیر اخراج شده گروه کارگری خبرگزاری ایلنا حقایقی منتشر شده است که بخش مربوط به سندیکا عینا به آگاهی همکاران و کارگران ایران می رسد.
اختلاف دیگر ما و مدیریت (ایلنا) بر سر انتشار اخبار سندیکای شرکت واحد بود. پس از جلسه مدیرعامل ایلنا و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در محل خبرگزاری، به ما دستور داده شد تحت هیچ شرایطی خبری از سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر نشود. در مذاکره با مدیریت (ایلنا) برای انتشار اخبار سندیکا، سخنرانی اش در مراسم معارفه اش را یادآوری کردیم که گفته بود ایلنا باید مرجعی برای طرح مطالبات نهادهای مدنی باشد، اما او این بار، به طور کلی منکر «نهاد مدنی» بودن سندیکا شد و با وجود این که به او تذکر دادیم نهاد مدنی را با نهاد قانونی اشتباه گرفته است، پاسخ قانع کننده ای به این توضیح نداد.
در طول پنج سال گذشته که از فرصت رسانه خانه کارگر برای رساندن صدای کارگران به جامعه و نهاد قدرت استفاده می کردیم، دبیرکل خانه کارگر (علیرضا محجوب) تنها در یک نوبت به صورت رودررو و صریح، دبیر کارگری ایلنا را به دلیل انتشار اخبار کارگران سندیکای شرکت واحد مورد توبیخ قرار داد. پس از آن نیز لیستی از ممنوع المصاحبه ها، افرادی از سندیکالیست ها و فعالان مستقل صنفی شفاها به گروه کارگری ابلاغ شد که البته مورد توجه ما قرار نگرفت. هرچند از آن پس کمتر با این افراد گفتگو می کردیم، اما می توان گفت که پس از انتشار گفتگو با ممنوع المصاحبه ها نیز برخوردی با ما انجام نمی شد.

۳ تیر ۱۳۹۴

*****************

وزارت کاریا حیات خلوت کارفرمایان!

سالهاست که در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری و نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار و دیگر کمیسیون های به اصطلاح سه جانبه، کارفرمایان و دولت که خود بزرگترین کارفرما در کشورمی باشد دست بالا را دارند و در آئین نامه های رنگارنگ علی الخصوص مصوبات دستمزد سالیانه حق کارگران را پایمال می کنند و سفره های کارگران هر روز خالی تراز گذشته می شود و بیکاری کارگران و عدم دریافت دستمزد چند ماهه روز به روز افزایش می یابد.
براساس ضرب المثل: هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد، اخیرا دستورالعمل نیم بند ممنوعیت قرار داد کار کمتر از یکسال، صادره از وزارت کار که بسیارکمتر از آنچه در ماده هفت قانون کار پیش بینی شده با نهیب آقایان کارفرمایان به فاصله چند روز از ابلاغ آن باعقب نشینی وزارت کار، پس گرفته می شود. درحالی که اصلی ترین وظیفه وزارت کار صیانت از نیروی کار که از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، می باشد و رئیس جمهور و وزیر کار در مناسبت های گونا گون شعاررعایت قانون و عدالت و سه جانبه گرایی سر می دهند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی عقب نشینی تسلیم آمیز پی در پی وزارت کارعلیه حقوق کارگران و زحمتکشان ایران را ضد عدالت اجتماعی و به سود افزایش شکاف طبقاتی دانسته و محکوم می کند وهمانند گذشته فریاد رعایت حقوق کارگران را به گوش مسئولان حکومتی می رساند.

۳۱ خرداد ۱۳۹۴

*****************

سوء مدیریت در شرکت واحد اتوبوسرانی باز هم قربانی گرفت

روز پنج شنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ یک دستگاه اتوبوس دوکابین خط یک BRT در توقفگاه دپوی شرق واقع در سه راه تهرانپارس متاسفانه کارگر توقفگاه، مرحوم مصطفی حوائجی را زیر گرفته و پس از برخورد با دکل برق متوقف می شود. شدت حادثه آنچنان بوده است که اتوبوس مذکور تا صندلی اول آسیب دیده است.
متاسفانه به دلیل سوء مدیریت کارگران همیشه در معرض چنین خطرات جانی هستند. از مسئولین مربوطه در وزارت کار درخواست می شود محیط های شرکت واحد را مورد بازرسی قرار داده تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
درگذشت جانگداز این همکار زحمتکش مان را به خانواده، بستگان و کلیه همکاران تسلیت گفته و از همکاران نیز می خواهیم ضمن مراقبت و دقت در رانندگی موضوع ایمنی کار را از مدیریت شرکت واحد پیگیری نمایند.

۲۸ خرداد ۱۳۹۴

*****************

نحوه آشنایی یک راننده شرکت واحد با سندیکا

اینجانب سید رضا نعمتی پور با مدرک ششم ابندایی راننده پایه یکم در مورخ ۶۶/۱۱/۱۲ استخدام ، و مشغول به کار شدم که ابتدا در منطقه ۲ و سپس به منطقه ۵ در جاده قدیم منتقل شدم، و در قبال هفت ساعت و بیست دقیقه کار روزانه مبلغ ۶۶۶۶ تومان دستمزد دریافت می کردم و با سرویس به محل کار می رفتم. شبی داخل سرویس بودم که متوجه شدم بین چند نفر از همکاران حرفهایی رد و بدل می شود و اطلاعیه هایی هم در دست داشتند که به همکاران نشان می دادند، سپس بنده کنجکاو شده و پیش آنها رفتم و اطلاعیه ها را دیدم و آدرس سندیکا را یاداشت کردم و جمعه در نشست هفتگی سندیکا حضور یافتم. عده ای از همکاران آنجا بودند و در رابطه باماده ۲۱، ۴۱، ۵۲ قانون کار صحبت می کردند، از آن جا به بعد بنده جمعه ها در جلسات هفتگی همکاران که در رابطه با افزایش دستمزد، سخت و زیان آور بودن شغل رانندگی، طرح طبقه بندی مشاغل ،صحبت می کردند، حضور یافتم و از آنها سند و مدرک در رابطه با صحبت هایشان می خواستم که آنها با نشان دادن قانون کار بنده را قانع می کردند.و این جرقه ای بود که بنده به خواندن و نوشتن رو آوردم و میزان سطح سواد بنده بالا رفت تا جایی که برای همکاران دادخواست می نوشتم . همچین بعضی از همکاران که به دلیل فشار کاری سخت به اعتیاد رو آورده بودند، که با آشنا شدن با سندیکا اعتیاد خودشان را ترک کردند که درود فراوان بر آنها باد. عده ای به آقای گوهری که عضو هیات مدیره بود گفته بودند که از زمانیکه با سندیکا آشنا شده ایم کشیدن سیگار را هم ترک کردیم و خیلی ها با آشنا شدن با سندیکا خیلی از رفتارهای اشتباه خود را کنار گذاشتند. با نظر انداختن به حق و حقوق کارگران می بینم که حقوق کارگران نسبت به سالهای پیش بهبود یافته است وبسیاری از مزایای رفاهی به دلیل فعالیت های سندیکا برای کارگران ایجاد شده است.

سید رضا نعمتی پور

*****************

تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر

حدود ۲۰۰ تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل عدم پرداخت کمک بلاعوض مسکن ۴۰۰۰ تن از کارگران این شرکت و همچنین عدم تحویل به موقع مسکن کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد برای چندمین بار در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تجمع کردند.
در سال ۸۷ ار درآمد فروش دو قطعه از زمین های مازاد شرکت واحد به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان می بایست با معیار سن و سابقه کارگران، مبالغی بعنوان کمک بلاعوض مسکن به آنان پرداخت می شد ولیکن حدود ۴۰۰۰ کارگر زحمتکش این شرکت تحت مدیریت ناکارآمد شرکت واحد از این حق تاکنون محروم مانده اند.
همچنین کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد که با اجبار مدیریت در این تعاونی برای استفاده از کمک بلاعوض مسکن عضو شده اند با وجود گذشت حدود دو سال و نیم از موعد تحویل منازل مسکونی شان، این پروژه فقط چهل درصد پیشرفت داشته و بیش از دو سال و نیم است که ساخت آن متوقف شده است. شایان ذکر است که اعضای هیات مدیره این تعاونی همگی از مدیران شرکت واحد و وابستگان به مدیریت می باشند و هیچگاه به کارگران اجازه شرکت در انتخابات هیات مدیره این تعاونی داده نشده است.
این تجمع از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ادامه داشت و سه تن از نمایندگان کارگران معترض با آقای شریفی قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران مذاکراتی داشتند و مقرر شد پیشنهادات ایشان در مورد مسکن کارگران تا مدتی توسط نمایندگان آنان پیگیری شود.

۲۵ خرداد ۱۳۹۴

*****************

تشدید فشارعلیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

پس از اینکه در آستانه روز جهانی کارگر دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد آقایان مددی و رضوی نیمه شب بازداشت و به مدت بیست و دو روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بودند و وسایل شخصی آنها هنوز ضبط بوده و تحویل نشده و پرونده های تازه ای علیه آنها مفتوح و تدارک می شود.
متاسفانه در هفته گذشته ماموران پلیس امنیت تهران به خانه آقای حسن سعیدی واقع در جنوب تهران محدوده سه راه آذری مراجعه و ضمن ایجاد دلهره و وحشت برای فرزندان و همسر و همسایگان از پسر سیزده ساله ایشان پی جوی او می شوند. اقدام فوق پس از آن صورت می گیرد که کارگران معترض شرکت واحد مدت ها است خواهان حق مسکن بلاعوض قول داده شده از طرف شهرداری تهران می باشند. پیرو اعلام مراجعه کارگران به شهرداری و شورای شهر تهران در بیست و چهار خرداد ماه، سعیدی توسط فرمانده پلیس امنیت خیابان شریعتی روز شنبه بیست و سه خرداد تلفنی احضار می شود و با اصرار ایشان بر رعایت حقوق شهروندی، ماموران پلیس امنیت در ساعت ۱۹ روز شنبه به خانه حسن سعیدی مراجعه کرده و با ابلاغ احضار نامه ای با امضاء فرمانده پلیس امنیت میدان حر به پسر سیزده ساله ایشان خواستار مراجعه او به این پایگاه شدند.
این رفتارها در زمانی صورت می گیرد که دولت آقای روحانی مرتبا از حقوق شهروندی سخن می رانند و هیات وزارت کار در کنفرانس سالیانه سازمان بین المللی کار حضور دارند و درباره آزادی تشکل های مستقل کارگری با دبیر کل این سازمان آقای گای رایدر مذاکره می کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اقدامات ضدکارگری علیه فعالان این سندیکا را خلاف مقررات و قوانین دانسته و آنرا محکوم می کند و از همه مسئولین داخلی و قوه قضاییه و وزارت کار و سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان های بین المللی کارگری خواستار پیگیری این رفتارهای ضدکارگری و پایان این شرایط می باشد.
با آرزوی روزی که حق طلبان کارگری از تعقیب های پلیسی و امنیتی رهایی یابند.

۲۴ خرداد ۱۳۹۴

*****************

شادباش دهین سال بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دهمین سال بازگشایی سندیکا را به همه کارگران شرکت واحد شادباش عرض می نماید. و به همین مناسبت تصاویری از مجمع عمومی با شکوه انتخابات هیات مدیره سیزده خرداد ماه سال ۱۳۸۴ را منتشر میکند. برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

*****************

پاسخ سندیکا به مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی: حقیقت پوشاندنی نیست!

در پی نامه درخواست تهیه و تامین مکان جهت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد از وزارت کار، مدیر کل سازمان های کارگری کارفرمایی این وزارتخانه سخنانی را در این باره به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که کاملا خلاف شعار به اصطلاح « دولت راستگو» ریاست جمهوری است دراین باره توضیحات کوتاه و فشرده ای داده شود.
۱) همه آشنایان به حقوق کارگری بخوبی می دانند که تشکلات پیش بینی شده در قانون کار بویژه شورای اسلامی کار به دلیل اشکالات ذاتی قانونی همچون دخالت مدیران دولتی و کارفرمایان در تعیین نامزدهای این شورا به هیچ وجه نماینده واقعی کارگران محسوب نمی شود. آخر چگونه می شود پذیرفت که نمایندگان عالی کارفرمایان مثلا در شورای عالی کار بدون دخالت کارگران انتخاب شوند اما به اصطلاح نمایندگان کارگران در این شورای عالی از دل قانون انتخاباتی بیرون بیایند که کارفرمایان و مدیران دولتی در هیات تشخیص صلاحیت تعیین نامزدهای کارگری دست بالا و نقش اصلی را دارا هستند. بنابراین ادعای این مدیر کل مبنی بر اینکه شورای اسلامی کار از جمله در شرکت واحد نمایندگان صنفی کارگران هستند صد در صد خلاف واقع بوده و حقیقت ندارد و مغایر سه جانبه گرایی این وزارتخانه می باشد.
٢) از آن گذشته به علت شکایت های متعددی که در چند سال گذشته در وزارت کار مطرح شده و نامبرده کاملا از آنها مطلع و آگاه می باشد و بهتر از هر کسی میداند که شورای اسلامی کار در شرکت واحد از سوی زحمتکشان شریف این شرکت فاقد اعتبار بوده و اصولا علاوه بر این هیچ یک از شوراهای سامانه های این شرکت طبق همان قانون ناقص مورد اشاره ایشان تشکیل نشده اند و جزییات عدم برگزاری مجمع عموی و دخالت های متعدد مدیریت شرکت واحد و چشم پوشی گوناگون ماموران ناظر وزارت کار از تخلفات در سرهم بندی کردن این شوراها قبلا در شکایت های کتبی و شفاهی به اطلاع مسئولان وزارت کار رسیده است. و در این رابطه حتی آقایان مرتضی کمساری و حسن سعیدی به دلیل پیگیری تخلفات آشکار آقایان با پرونده سازی حراست شرکت واحد دو روز بازداشت و در آخر تبرئه و آزاد شدند. و همچنین آقایان امیر تاخیری، رضا توسلی، کیومرث الفتی و اکبر پیرهادی توسط حراست و مدیریت سامانه پنج مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند.
٣) نامگذاری شورای فرمایشی و شورای تحمیلی از سوی رانندگان آگاه شرکت واحد به این شوراها نشان از بیزاری گسترده ایی از عمل کرد این شوراها دارد و بدین وسیله تحت فرمان بودن این شوراها را افشا می کنند و نمایندگی آنان را مردود می شمارند.عدم تشکیل شوراهای مذکور در سامانه های یک و نه شاهد گویایی به این بیزاری عمومی می باشد. و خلاف گفته های مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره تشکیل شورای اسلامی کار در مناطق (سامانه های) شرکت واحد را اثبات می کند.
۴) بر خلاف ایشان، کارشناسان راستین حقوق کار و حتی بسیاری از کارشناسان روابط کار این وزارتخانه تشکیل سندیکای کارگری را حق مسلم کارگران می دانند و فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد را به لحاظ قانونی و حقوق کارگری تایید می کنند.
۵) دولت ایران هشت مقاوله نامه ای بنیادین کار از جمله مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار را پذیرفته است بنابرمقاوله نامه های مذکور کارگران باید این حق را داشته باشند که تشکل های خود را که مقررات تشکیلاتی آنها تنها توسط خودشان تدوین و تعیین می شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی بر پا کنند یا به چنین تشکل هایی بپیوندند و مقامات دولتی می باید از مداخلاتی که این حق را محدود می کند خودداری کنند.
٦) اکنون پرسش این است در حالیکه ریاست جمهوری در سخنرانی روز جهانی کارگر سال نود و سه از تشکیلات مستقل کارگری دفاع کرده و انجام این کار را به وزیر سفارش می کند و وزیر هم مرتبا شعار سه جانبه گرایی سر می دهد اما اینکه چرا در عمل این وزارتخانه از فراهم نمودن شرایط آزاد مطابق استانداردهای سازمان بین المللی کار درباره تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری و نمایندگان پانزده میلیون کارگر ایرانی کماکان کوتاهی و خودداری می کند مصیبت نامه ای است که تاوان آن را کارگران مظلوم این سرزمین با رنج و فقر و نداری خود و خانواده هایشان می پردازند.

که به سخن فردوسی بزرگ: این داستان یکی داستان است پر از آب چشم!

یاد آور می شود سندیکای کارگران شرکت واحد آنچنان که چندین بار در گذشته مطرح کرده است آماده برگزاری مناظره، گفتگو و میزگزد در این باره و دیگر امور کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*****************

پاسخ وزارت کار به درخواست برگزاری مجمع عمومی سندیکای شرکت واحد


به گزارش ایلنا براساس این نامه که روز ٩ خرداد در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده‌است از «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده‌است تا محلی را برای برگزاری مجمع عمومی سنیدکای کارگران شرکت واحد معین کند.
نویسندگان این نامه یادآور شده است مجمع عمومی کارگران شرکت واحد برای بازگشایی سندیکای کارگران این شرکت نخستین بار در تاریخ ١٣ خرداد ماه سال ٨۴ برگزار شده است.
در رابطه با این درخواست کارگران شرکت واحد «دلاور نظری» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفت: مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند.
وی ادامه داد: براین اساس با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون کار هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.
این مقام مسئول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در عین حال بایادآوری اینکه از سال گذشته فعالیت دور جدید شوراهای اسلامی کار مناطق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آغاز شده است ادامه داد: هم اکنون در تمامی این کارگاه‌ها تشکل صنفی کارگری قانونی دایر است و طبق مقررات تازمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود.
وی با یاداوری اینکه قانون کار اجازه نمی دهد تا در یک کارگاه همزمان بیش از یک تشکل صنفی کارگری تشکلی بشود یادآور شد: از یکسو برابر مقررات فصل ششم قانون کار این کارگران حاضر در مجمع عمومی کارگاه هستند که انتخاب می‌کنند از میان تشکل‌های مورد تایید قانون کار کدام یک در محیط کار آنها دایر شود و از سوی دیگر فعالیت هر تشکل صنفی قانونی به شرط خاتمه یافتن دوره فعالیت، رای دادگاه یا تصمیم اعضای مجمع عمومی کارکنان کارگاه متوقف می‌شود.
دلاور نظری در عین حال افزود: از قرار معلوم چون درخواست مورد نظر خطاب به وزیر کار نوشته شده است فعلا از آن اطلاعی نداریم.
نظری همچنین در خصوص ادعایی که در سال 92 پیرامون وقوع تخلف در برگزاری انتخابات دور جدید شوراهای اسلامی کار مناطق شرکت واحد مطرح شده بود گفت: از آنجا که ایت مسائل در حوزه مسئولیت اداره کار استان تهران بوده است مسئولان این اداره در جریان پیگیری مسئله هستند.
***********************

سندیکای کارگران واحد در نامه ای از وزیر کار

برای برگزاری مجمع عموی جهت انتخابات هیات مدیره درخواست تعیین مکان کرد.

***********************

پیک سندیکا مرحله دوم شمارۀ اول اینجا کلیک کنید.

***********************

نامه سندیکای کارگران شرکت واحد ... به نهادهای بین المللی کارگری

به: نهادهای بین المللی کارگری: بخش کارگری سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه، کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه و سندیکاهای کارگری فرانسه، و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سلام های گرم،

ضمن سپاسگزاری صمیمانه از حمایت های صادقانه کارگری شما از آقایان ابراهیم مددی، رضا شهابی، داود رضوی و از کارگران اخراجی سندیکا، آقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصرمحرم زاده، حسین کریمی سبزواری و خانم فرحناز شیری، اولین زن راننده شرکت واحد تهران، از شما نهادهای بین المللی کارگری در خواست می کنیم که موضوع گرفتاریهای گوناگون این سندیکا نظیر بازداشت، زندان، اخراج، تعقیب و مراقبت پلیسی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار در ماه ژوئن ۲۰۱۵ مطرح و طبق مقاوله نامه ها و استانداردهای بین المللی کارگری از حقوق بنیادین کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد دفاع نمایید. همچنین از شما تقاضا داریم که موضوع فوق را با هئیت اعزامی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح و جهت بهبود شرایط فعالیت مستقل کارگری در ایران اقدامات لازم را از این هئیت درخواست نمایید.

با سپاس فراوان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

چهار خرداد ۱۳۹۴

***********************

آزادی ابراهیم مددی و داود رضوی بعد از ۲۲ روز

آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از ۲۲ روز بازداشت موقت امروز ۳۰ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰با قرار کفالت صد میلیونی از زندان اوین آزاد شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی آقایان مددی و رضوی را به اعضای سندیکا و خانواده های آنها و کارگران و تشکل های کارگری بین المللی شادباش می گوید و خواستار آزادی کارگران زندانی می باشد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

***********************

تعدم پاسخگویی به خانواده های بازداشت شدگان سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ۲۰ روز

خانواده های اعضای دستگیرشدگان سندیکای کارگران شرکت واحد، آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی ،طی پیگیریهای مکرر به شعبه شش دادسرای اوین، پاسخ روشنی در رابطه با علت بازداشت و اتهام آنها نگرفتند.همچنین با درخواست ملاقات همسران بازداشت شده گان موافقت نشده است.
همچنین طی تماس تلفنی که نامبردگان داشتند، بعد از ظهر دوشنبه ۹۴/۲/۲۸ از بند امنیتی ۲۰۹ به قرنطینه بند عمومی منتقل شده اند و همچنان بلاتکلیف می باشند.
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت اعضای هیئت مدیره خود و بلاتکلیفی ۲۱ روزه آنها را محکوم کرده، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها می باشد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

***********************

ادامه بازداشت ابراهیم مددی و داود رضوی را محکوم میکنیم

هموطنان - کارگران؛
در آستانه اول ماه مه، امسال دو نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی بدون هیچ عذر و بهانه ای بازداشت و تا به امروز هیچ گونه خبری از وضعیت آنان در دست نیست. ما سندیکای کارگران نقاش استان البرز ضمن محکوم نمودن تعرض به اعتصاب و تجمع های کارگری و بازداشت فعالین سندیکایی، خواستار آزادی بدون قید و شرط آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی می باشیم.

سندیکای نقاشان استان البرز

۹۴/۲/۲۱

***********************

دهمین روز بازداشت و بلاتکلیفی ابراهیم مددی و داوود رضوی

در روز شنبه ۹۴/۲/۱۹ همسران آقایان ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، و داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکا، برای سومین بار متوالی جهت پیگیری وضعیت نامبردگان و ملاقات با نماینده دادستان تهران به دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه نمودند. بعد از ساعت ها انتظار در نهایت فرد جوانی از شعبه شش دادسرای اوین به حضور همسران بازداشت شدگان آمده و از وضعیت آنها توضیحاتی داد و اعلام کرد که مددی و رضوی تا چهارشنبه هفته گذشته در انفرادی بودند (یعنی هشت روز) و بازپرس از ادامه انفرادی آنها مخالفت کرده و در حال حاضر در بند عمومی امنیتی هستند. وی توضیح داد که وضعیت شان خوب است و بازپرس شعبه شش منتظر تحقیقات نهایی و گردشکار وزارت اطلاعات می باشد تا اقدامات لازم را در مورد آنها انجام دهد.
خانم مددی در مورد لب تاپ فرزندش و گوشی همراه خانم رضوی سوال کرد و گفتند که آقایان احتمالا ناخواسته اقدام به برداشتن وسایل شخصی کرده اند و در هر حال خواستار استرداد آن وسایل شدند؟ فرد حاضر در جمع آنها اعلام می کند که هیچ چیزی ناخواسته نبوده و هر کاری که کردند طبق دستور بوده، و گفت مطمئن باشید وقتی آزاد شدند آنها را با خودشان می آورند.
خانم رضوی در مورد وضعیت جسمی آقایان مددی و رضوی بخصوص در مورد بیماریهای پروستات و مرض قند آقای مددی نگرانی خود را ابراز نمود. او گفت در این مدت جز روز دوم بازداشت که یک تماس کوتاهی داشتند از آنروز تا کنون هیچ تماس تلفنی نداشتند و دخترشان نزدیک امتحانات آخر ترم نگران باباش هست و از لحاظ روحی بهم ریخته است. لذا برای دلداری دخترش و اطمینان از وضعیت سلامت آنها ما خواستار ارتباط تلفنی یا ملاقات با آنها هستیم.
فرد حاضر اعلام می کند که نگران وضعیت آنها نباشید و اضافه کرد که در بند ۲۰۹ دکتر و امکانات پزشکی و همه چیز محیا میباشد. همچنین اظهار کرد که درخواست همسران بازداشت شدگان را به بازپرس شعبه شش می رساند و با وجود اینکه آنها هنوز در مرحله تحقیقات هستند و امکان ارتباط تلفنی و ملاقات مقدور نیست خواسته آنها را مطرح خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن بازداشت اعضای خود، خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی و دیگر بازداشتی ها و زندانیان کارگری میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۹ اردیبهشت ۹۴

www.vahedsyndica.com
vsyndica@gmail.com

***********************

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ituc) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل

(itf) خواستار آزادی کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه شدند

به : آیت الله سید علی خامنه ای،
دفتر رهبر جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ایران
از: شارون بارو، دبیرکل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
استفان کاتن، دبیر کل، فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل
۳۰ آوریل ۲۰۱۵
آیت الله خامنه ای،

ما این نامه را به عنوان یک مسئله فوری به شما می نویسیم که در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مددی در روز گذشته و همچنین دستگیری و حبس محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در طی این هفته، سئوال کنیم.
برای ما غیرقابل تصور است است که این آقایان یک بار دیگر به خاطر انجام فعالیتهای قانونی و مشروع اتحادیه ای شان مورد آزار قرار گرفته اند.
در مورد پرونده ابراهیم مددی، دستگیری اخیر او حرکت دیگری است در ادامه ی یک کمپین طولانی و شرم آور آزار و اذیت که هر چه بیشتر به نظر تلاشی می رسد مصمم و عناد آمیز برای رنج دادن و آسیب رساندن به وی.
بنابراین ما از شما می خواهیم که شرایطی که منجر به این دستگیریهای اخیر شده را مورد بررسی قرار دهید و برای تغییر و برگرداندن آن دخالت کنید.

ارادتمند شما
شارون بارو، دبیرکل، آی تی یو سی (کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری)
استفان کاتن، دبیرکل، آی تی اف (فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل)
رونوشت: رئیس جمهور روحانی

***********************

تداوم بازداشت موقت ابراهیم مددی و داود رضوی!

همسر آقای ابراهیم مددی شانزدهم اردیبهشت ماه برای پیگیری وضعیت این کارگر حق طلب زجر کشیده به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی اجازه ملاقات با همسرش داده نشد. و به ایشان گفته شده که در بازداشت موقت هستند و پس از بازجویی و تحقیقات با شما تماس می گیریم. یک هفته است که این دو کارگر زندانی با خانواده تماس نگرفته اند و خانواده های شان نگران سلامتی آنها هستند. یاد آور می شود آقای مددی بیماری دیابت و پروستات دارد اضافه بر این کهولت سن ایشان به نگرانی ها افزوده است. از نظر سندیکا ابراهیم مددی ریس و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا تلاش هایی برای احقاق حقوق کارگران نموده اند و ادامه بازداشت موقت ایشان بهانه ای با هدف فشار بر کارگران حق طلب و تشکل های مستقل کارگری می باشد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

***********************

خانواده آقایان مددی و رضوی از اتهام ایشان بی خبرند!

یکشنبه صبح همسران آقایان ابراهیم مددی و داوودرضوی برای پیگیری وضعیت این دو کارگر زحمتکش بازداشت شده ،به شعبه شش دادسرای اوین (شهید مقدسی)مراجعه نمودند، متاسفانه موفق به ملاقات و حتی تماس تلفنی با ایشان نشدند و به آنها گفته شده آنها دربازداشت موقت هستند ومعلوم نیست تا کی ادامه دارد و اتهام این دو کارگر نیزبه همسرشان گفته نشده است.
سندیکا زندانی کردن کارگران حق طلب را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان می باشد.

 

***********************

جلوگیری از برگزاری جشن روز کارگر در شرکت واحد

مدیریت و حراست شرکت واحد و پلیس امنیت عمومی با حضور بسیار گسترده در پایانه آزادی محل برگزاری جشن اول ماه مه کارگران شرکت واحد مانع از برگزاری مراسم این روز در ساعت مقرر شدند.
این مراسم قرار بود ساعت ۱۳ روز چهارشنبه نه اردیبهشت ماه برگزار شود اما با بازداشت سه شنبه شب آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و حضور گسترده پلیس امنیت با لباس شخصی از صبح چهارشنبه در پایانه آزادی و خیابان های اطراف و تماس تلفنی پلیس با اعضاء سندیکا و تهدید آنان، مراسم در ساعت ۱۷ همان روز پس از اینکه پلیس محل را ترک نمود برگزار شد. و کارگران با راهپیمایی در پایانه آزادی و فریاد شعار کارگر کارگر اتحاد اتحاد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، زنده باد سندیکا همراه با پخش شیرینی بین همکاران و مردم این روز بزرگ را گرامی داشتند.
سندیکا بازداشت اعضاء و جلوگیری از برگزاری جشن روز کارگر را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان ابراهیم مددی رئیس و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا می باشد.

  

سندیکای کارگران شرکت واحد

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

***********************

بازداشت شدگان سندیکایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند

daبنا به اخبار رسیده آقایان ابراهیم مددی ریئس سندیکا و داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا پس از بازداشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این دو عضو سندیکایی را غیرقانونی می داند و خواستارآزادی هر چه سریعتر آنها می باشد

۱۰ اردیبهشت

***********************

ابراهیم مددی و داود رضوی بازداشت شدند

در ساعت ۲۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه نهم اردیبهشت آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد و داود رضوی عضو هیئت مدیره طی مراجعه ماموران لباس شخصی به منزل ایشان بعد از بازرسی و تفتیش منزل بازداشت شدند.
در حال حاضر از مکان بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت غیر قانونی اعضای سندیکای کارگران شرکت و احد را در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه) محکوم می کند. و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای هیئت مدیره سندیکا می باشد.

اردیبهشت ۹۴

***********************

تجاوز و شکستن حریم خانه کارگران توسط پلیس امنیت را محکوم می کنیم!

در ادامه به گیر وبه بندها ی چندین ساله نیروهای جورواجوراطلاعاتی امنیتی علیه فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واجد در روز ۹۴/۱/۲۱ به هنگام نشت سندیکایی در خانه آقای ناصرمحرم زاده واقع در حاشیه محله جنوب شهری پاسگاه نعمت آباد مامورین لباس شخصی پلیس امنیت با همکاری و هماهنگی حراست شرکت واحد به محل نزدیک نشست آمده و به گفتۀ اهالی محل در درون خودرو پراید سیاه رنگ به پنهانی و جاسوسی ازاطراف و افراد مراجعه کننده به نشست سندیکایی فیلم و عکس تهیه می کردند، و برای چاشنی کار و ایجاد رعب و وحشت بیشتر، خود رو گشت پلیس چندین بار آژیرکشان از محل عبور می کند، هنوز بحث و گفتگوی و بررسی داستان این رفتار ضد کارگری در بین افراد نشست فوق به پایان نرسیده بود که پرده ای دیگری از این نمایش بیگیر و به بند پلیسی به صحنه در آمد، که این بار وقاهت را از حد گذراندند.
ماجرا از این قرار است، در روز۹۴/۲/۳ با هماهنگی های قبلی، نشست کارگری سندیکا کارگران شرکت واحد در آپارتمان آقای رسول طالب مقدم راننده ی سندیکایی سامانه ۹ واقع در مجتمع آپارتمانی کارگران سامانه ی ۹ در جنوب شهر ری دایر بود، و در حالی که ایشان در ورودی را باز گذاشته و به کارگران خوش آمدگویی می کند به ناگهان با چهره دو جوان لباس شخصی که از پارگینک به صورت همراه با افراد، با اسانسور به بالا آمده بودند و بعضا دوستان تصور می کردن ایشان از همکاران جدیدالورد به سندیکا می باشند و میزبان هم به همین تصور به آنها لب خند می زند و آنان که در استانه ی ورود به داخل خانه و به صورت در گوشی خود را به ایشان پلیس امنیت معرفی کرده و میزبان را با لب خند آنچنانی در برابر عمل انجام شده قرار داده و خود را مهمان جا زده وبه اصطلاح اجازه ی ورود گرفته و میزبان هم در حالت بهت زده در برابر اقدام انجام شده ی این مهمانان سر زده و ناخوانده به رسم وائین فروتنی کارگری آنها را در حالت بیم و امید به داخل راه می دهد و افراد حاضر در خانه هم که هنوز دقیقا متوجه ماجرا نبودن ،به خیال همکار بودن با آنها دست داده و سلام و علیک می کنند، تا این که یکی از دوستان با تجربه تر قدیمی که در آستانه ی در ورودی موضوع را متوجه شده بود با صدای بلند ماموران را معرفی کرده که ناگهان همه ی حاضران و به ویژه چندتن از کودکان ایشان متعجب و خشمگین شدند. ماموران جوان و تازه نفس و تازه کار که همراه خود یک دستگاه فیلم برداری هم آورده بودند، آنچنان دچاراطاعت های کورکورانه و چشم گوش بسته تحت دستور فرماندهان خود بودند، که فراموش کرده بودند برای ورود به حریم خصوصی خانه ی شهروندان در همه ی دنیا و از جمله در قوانین ایران ماموران به ویژه ماموران پلیس باید مجوز ورود از سوی مقام قضایی را داشته و آن را ارائه دهند. ماموران پلیس امنیت وقتی که با اعتراض و خشم و نفرت کارگران روبه رو شدن ناشیانه دست به توجیه کار خود زده و مدعی شدند برای کمک به حل مشکلات شاید بتوانیم کمک کنیم! که بی درنگ دوستان، دستگیری های متعدد و به ویژه کتک خوردن و بازداشت توسط پلیس امنیت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ را یادآدور شدند و در معنا اعلام نمودند، شما جیب ما را نزن کمک پیشکش! اعتراض و خشم کارگران حاضر در نشست آنها را وادار کرد با دستپاچگی راه فراررا در پیش بگیرند. حاضران در جمع بندی ازاین رفتاربی شرمانه به این نتیجه طنزامیز رسیدند که شاید این سرکوب گری ها اجرای شعارهمدلی و هم زبانی دولت و ملت و یا سیاست شفاف سازی است! که ماموران پلیس امنیت این چنین بی پروا قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی را اجرا می کنند و در آستانه ی بزرگداشت مقام کارگر و روز جهانی کارگر، حریم خصوصی خانه کارگران رامی شکنند و به آن وارد می شوند، اگرچه کارگران شکایت به مراجع و سازمان بین المللی کارو دیگر نهاد های کارگری راحق مسلم خود می دانند اما این نمایش تلخ خنده دار و در عین حال گریه آوراین ضرب والمثل معروف سرزمین مان را به یاد می آورد که قسم حضرت عباس تان را باور بکنم یا دم خروس را.

اردیبهشت ۹۴

***********************

محکومیت کارگران نقش برآب زدن است!

در حالی که حقوق کارگران طبق اخبار رسمی کشور چندین برابر زیر خط فقر است و کارگران مجبورند برای ادامه زندگی و حفظ سفره ناچیز خود رنج و مشقت بیشتری را به دوش کشند و همزمان با گسترش فاصله طبقاتی در کشور شاهد اختلاس های چند هزار میلیادری می باشیم و فقر و فساد همچنان نفس مردمان زحمت کش و تهی دست را بریده است و گرانی و فقر بیکاری هر روز در حال سبقت از یکدیگرند و نبود امنیت شغلی برای کارگران روزگار را بر آنان سخت و سخت تر می کند و اما کارفرمایان از این آشفته بازار سو استفاده کرده و حداقل های حقوق کارگری را زیر پا گذاشته و دستمزد کارگران را حتی تا سالها هنوز نپرداخته اند. از طرفی هم وقتی این کارگران دست به دادخواهی واعتراض و به ناچاراعتصاب می زنند با احکام ناعادلانه اخراج و بیکاری ،زندان و شلاق روبرو می شوند، این احکام از سوی مراکز قضایی علیه کارگران نه تنهاباعث رشد فقر و فساد و نابرابری های اجتماعی است بلکه از نظر هر انسان آزاده ای در دنیا مردود و محکوم است و جزء تصویر نامطلوب از دستگاه حاکمیتی دستاوردی دیگر نخواهد داشت. برخورد و صدور احکام ظالمانه با کارگران معدن چادر ملو و پتروشیمی رازی نمونه ای از این رفتارضد کارگری علیه کارگران حق طلب است. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن احکام زندان و شلاق برای کارگران معدن چادر ملو هر گونه سرکوب علیه منافع کارگران را به هر شکلی محکوم می کند و یاد آور می شود که اخراج و بیکاری و صدور احکام زندان و شلاق هرگز نمی تواند فریاد حق طلبی کارگران معترض را خاموش کند و اعتراض و اعتصاب و آزادی ایجاد تشکیلات کارگری مستقل وسندیکایی رابرای رسیدن به مطالبات کارگران حق مسلم آنها می داند.

۲۰ فروردین ۹۴

***********************

افزایش بی عدالتی علیه کارگران و زحمت کشان ایران را محکوم می کنیم

به اعتراف همه مسئولان گوناگون دستگاه های حکومتی و غیرحکومتی آمارهای معیشت و رفاه اقتصادی کارگران و زحمت کشان عموما در حال کاهش و به قول معروف هر سال دریغ از پارسال می شود.
با نزدیک شدن اسفند ماه و رسیدن روزهای تعیین دستمزد برای سال جدید مراکز و نهادهای کارگری حکومتی و غیرحکومتی و بیش از یازده میلیون کارگر و نزدیک به سه میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب جمعیت خانوادهایشان بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در تب و تاب فراگیر تعیین دستمزد عادلانه کارگری لحظه شماری می کنند.
با توجه به این موج بزرگ اجتماعی، مسئولان مختلف دستگاه های حاکمیتی مربوط و صاحبان قدرتمند اقتصادی بخش های خصوصی و غیرخصوصی با پیش کشیدن توجیهات برنامه ریزی شده همچون کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و دیگر بهانه های اینچنینی و چشم پوشیدن بر معیشت میلیون ها کارگر و زحمت کش این سرزمین و عموم دستمزد بگیران قانون را زیر پا گذاشته با ایجاد جوی خاص به نفع خود و علیه کارگران مقاصد عدالت شکنانه خود را پیش می برند.
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴ نیز از این قاعده کلی پیروی کرده و بی توجه به سیر افزاینده جنبش درخواست دستمزد عادلانه کارگری باز هم حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر تعیین شد و همچنان باید شرایط معیشت سخت تری را تحمل کنند.
پیوسته در تبلیغات غیر واقعی و بدور از حقیقت ادعا می شود با پیروی از اصول سه جانبه گرایی و رعایت حق چانه زنی سرنوشت کارگران و از جمله تصمیم مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران با این روش انجام می شود اما همه آگاهان منصف امور کارگری می دانند که در غیبت نمایندگان واقعی میلیون ها کارگر صاحب منصبان سرمایه و قدرت های اقتصادی کارفرمایی و دستگاه های حکومتی دست بالا را در تصمیم گیری ها داشته و جانب کارگری به دلیل عدم ارتباط با بدنه کارگری و نداشتن تشکیلات منسجم سندیکایی سراسری در آغاز روند تعیین دستمزد با دادن شعارهای نمایشی آنچنانی و در پایان تسلیم جلسات نامتعارف و چون امسال در نیمه شبان شده و باز هم حق کارگران پایمال می شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد متحد و هم فریاد با میلیون ها کارگر همیشه خواستار دستمزدی عادلانه بوده و تاراج نیروی کارگران را خلاف عدالت و دادگری می داند و به این ساز و کار ناحق و ناروا و قانون شکنانه تعیین دستمزد کارگری معترض و آنرا محکوم می کند. این سندیکا به وسع توان خود بعنوان مشتی نمونه از میلیون ها کارگر معترض تلاش کرده و با حضور اعتراضی در برابر وزارت کار به این بی عدالتی ها اعتراض کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزد ناعادلانه کارگران در سال ۱۳۹۴ را محکوم کرده و به دلیل عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورا آنرا تصمیمی دو جانبه از سوی کارفرمایان و دولتیان و ناقض ماده ۴۱ قانون کار می داند و از اعتراض کارگران علیه این بی عدالتی ها حمایت و پشتیبانی می کند.

۲۶ اسفند ماه ۹۳

***********************

زندگی شایسته با مزدی عادلانه حق مسلم ماست

در حالی که در یک سوی اجتماع اقلیتی نوکیسه و تازه به دوران رسیده از برج داران و بانک دارن و کلان تاجران وارد کننده و بزرگ دلالان اقتصاد انگلی دست در دست مافیای زر و زور مرتبط با شبکه اقتصادی فساد اداری قدرت مدار به کوه ثروت های باد آورده رسیده و با خودروهای چند میلیاردی و قصر و خانه های شکوهمند چند ده میلیاردی همچون شیوخ پولدار عرب خلیج فارس بر فراز برج های سر به فلک کشیده، با سفرهای پرهزینه و گران قیمت در ویلا های شخصی مناطق خوش آب و هوای ایران و جهان زندگی شاهانه و فوق اشرافی برای خود ترتیب داده و با عیش و نوش سلطنتی روزگار می گذرانند. و به اعتراف مسئولان مالیاتی صاحبان همین شبکه های اقتصاد غارتی سالیانه فقط حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی به جیب زده و به یغما می برند و اضافه بر این به گفته معاون اول رئیس جمهور سیستم فساد اقتصادی شکل گرفته در دستگاه ها رکورد دار همه ی دوران ها شده و نمونه های بابک زنجانی و رحیمی و مرتضوی تنها مشتی نمونه از هزاران خروار است.
و اما با تاسف بسیار در سوی دیگرهمین اجتماع، اکثریت چند ده میلیونی کارگران و زحمت کشان شهری و روستایی و حقوق بگیران پایین دستی همچون بیشتر بازنشستگان کارگری و غیر کارگری و معلمان و پرستاران و خرده پایان اقتصادی و مستمری بگیران فرو دست و بی پناه هان اجتماعی همچون هزاران هزار کودکان کار و خیابان و زنان بی سرپرست و بی خانمانان زیر فشار گرانی، تورم، بیکاری و تعبیض ها و ناروایی های گسترده دیگر روزگار را با سختی و رنج می گذارنند و البته صدای ناله و فریاد اعتراضی به آسمان رسیده شان به گوشی نرسیده است.
دراین میان هزینه و بودجه های بر باد رفته از جیب مردم و ریخت و پاش های آنچنانی دستگاه ها و سازمانهای بی سر و ته و بی بو و خاصیت بیرون از نظارت همگانی مردم و سمینار ها، همایش ها و کنفراس ها ی بی ثمر بار زندگی را بر دوش مردم این سرزمین سنگین و سگنین تر می-کند.هوشیاران دلسوز اجتماعی با نگرانی از این تنور داغی که مقصران داخلی لاف زن دوستی با مردم، برای پختن نان قدرت های جهان سرمایه داری بوجود آورده اند، تنها راه برون رفت از این گرداب نابسامانی های عدالت سوز را به درستی دگرگونی های بنیادین بر پایه گسترش دادگری و عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عمومی مردم دانسته و از آن میان تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران و زحمت کشان و دیگر اقشار آسیب دیده را سرآمد این حقوق مسلم مردمی می دانند. در این راستا سندیکای کارگران شرکت واحد چون دیگر کارگران و زحمت کشان این مرز و بوم رفع ریشه ای بی عدالتی های اجتماعی و تعیین دستمزدی عادلانه بر اساس تامین زندگی آبرومند و شایسته برای کارگران و زحمت کشان و بازنشستگان کارگری و عموم حقوق بگیران خواستاربوده و تلاش و پیگیری و اعتراض جمعی در این باره راحق خود و همه ی کارگران و عموم مردم ایران می داند.

۱۹ اسفند ماه ۹۳

***********************

تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار برای تعیین دستمزدی عادلانه!

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به در خواست سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۱۸ اسفند ماه در مقابل وزارت کار برای تعیین دستمزدی عادلانه دست به تجمع اعتراضی زدند، این تجمع در حالی در مقابل وزارت کار انجام شد که کمتر از دو هفته بپایان سال نمانده و هنوز سرنوشت مزد کارگران در سال ۹۴ از سوی شورای دستمزد تعیین نگردیده و زمزمه های ۱۵ تا ۱۶ در صد جهت افزایش مزد کارگران از سوی وزارت کار شنیده می شود. این تجمع از ساعت ۱۱ و ۳۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۵ عصر ادامه داشت حضور لباس شخصی ها و عوامل نیروی انتظامی در این تجمع پررنگ بود اما پایان این تجمع که تا ۳ عصر ادامه داشت بدون هیچ درگیری به اتمام رسید. در پایان دبیر شورای عالی مزد آقای ماندی با تعدادی از تجمع کنندگان دیدار و گفتگو کرد که از صحبت های ایشان می شود نتیجه گرفت که دستمزد ۹۴ زیر ۲۰ درصد تعیین خواهد شد.

 

۱۸ اسفند ماه ۹۳

***********************

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران: فریاد حق طلبی را خاموشی نیست!

دستگاه مافیای سرکوب ضد حق طلبی و آزادگی کارگری یکبار دیگر چهره منفور خود را علیه کارگران آزاده و دادخواه نشان داد. سرکوبگران حق طلبان اینبار به سراغ سایت خبری سندیکای کارگران شرکت واحد آمده و با کارشکنی و فیلتر این سایت خیال باطل خاموش کردن صدای حق طلبی کارگری را در مالیخولیا خود می پرورانند.
به گواهی تاریخ مبارزات حق طلبانه کارگری که نمونه درخشان آن در مبارزات کارگران شهر شیکاگو ثبت در تاریخ شده و در اول ماه مه هر سال در روز جهانی کارگر جاویدان شده است، مشعل حق طلبی کارگری خاموش شدنی نیست و فریاد حق طلبی کارگران و زحمت کشان جاودانه به گوش می رسد. رویش تبر شکنانه جوانه ها را هر کس باور نکند سقوط حتمی خود را به گرداب نیستی و بدنامی تضمین کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اعتراض و محکوم کردن این عمل بز دلانه و جاهلی از مسئولان می خواهد هر چه سریعتر نسبت به رفع کارشکنی و فیلتر علیه سایت خبری این سندیکا و همچنین آزار و اذیت و تعقیب و مراقبت اعضای این سندیکا پایان دهند.
از همه سازمان های سندیکایی کارگری جهان می خواهیم صدای اعتراض حق طلبانه این سندیکا را به گوش سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان های معتبر بین المللی حقوق کارگری برسانند. پیشاپیش از همه همبستگی ها و پشتیبانی های راستین سپاسگزاریم.

۱۶ اسفند ماه ۹۳

***********************

در خواست کارگران شرکت واحد از وزیر کار برای رفع بی عدالتی و تعیین دستمزد عادلانه

از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به آگاهی ­­­­­­­­می­رساند بنابر آمار اقتصادی و اعلام رسمی معاونت آن وزارتخانه در طی ده سال گذشته قدرت خرید کارگران متاسفانه به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین ما امضاء کنندگان این نامه هم­فریاد با میلیون­ها کارگر ایران با محکوم کردن این تخلف و روند ناعادلانۀ ضدکارگری، آنچنان که متخلفانی مانند سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین و نظایر دیگر توسط قوه قضائیه محاکمه و محکوم به مجازات زندان شدند خواستار محاکمه و مجازات مدیران و مسئولان متخلف این بی­عدالتی­های ضدانسانی هستیم. و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­خواهیم به فریاد دادخواهانه کارگران گوش سپرده و برابر ماده ۴۱ قانونکار برای سال ۱۳۹۴ دستمزدی را تعیین نمایند که معیشت یک خانوار کارگری و بازنشستگان کارگری را تامین نماید.
کارگران و بازنشستگان حق خود می­دانند برای پیشبرد این خواسته عادلانه و تامین رفاه و عدالت اجتماعی به آن وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز مربوط مراجعه و خواسته و اعتراض خود را علیه بی­ عدالتی­ ها اعلام کنند.

به نام آنکه دادگر است
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام

بر پایه اصول جهانی حقوق بنیادین کار و حق چانه زنی کارگران در دفاع از حقوق شان و همچنین منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور و دولت یازدهم خود را وفادار به آن اعلام کرده داند و بنابراینکه آن وزارتخانه وظیفه ذاتی و فلسفه وجودیش صیانت و دفاع از حقوق کارگران شریف و زحمتکش و بازنشستگان گرامی تامین اجتماعی است.
ما جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری شرکت واحد طبق سنت سالیان گذشته درخواست امضاء شده بیش از هزار تن از کارگران شرکت واحد مبنی بر افزایش عادلانه دستمزد سال ۱۳۹۴ بعنوان نمونه مشت از خروار فریاد دادخواهی میلیونها کارگر به ضمیمه ارائه می نماییم.
باشد که طبق ماده ۴۱ قانونکار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ تامین کننده زندگی شایسته انسانی خانوار کارگری و بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده باشد. بدیهی است پیگیری حضوری کارگران و بازنشستگان را در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد عادلانه حق مسلم خود می دانیم. امیدواریم مقام وزارت و شورای عالی کار فریاد عدالت خواهی کارگران و بازنشستگان را شنیده و به آن رسیدگی و ترتیب اثر بدهند.

زندگی شایسته با مزدی عادلانه حق مسلم ماست

رونوشت:
۱-نهاد ریاست جمهوری
۲-ریاست سازمان تامین اجتماعی

***********************

به خیر تو امید نیست، شرمرسان!؟

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به عنوان یک نهاد مستقل و آزاده کارگری ضمن پافشاری و مبارزه برای حقوق حقه­ ی کارگران و محکوم نمودن همه ستم­ ها و حق کشی­ ها و ناروایی­ های وارده از سوی دستگاه­های گوناگون حکومتی و دولتی علیه این سندیکای کارگری و اعضای صادق و بی­ ریای آن صورت گرفته و می­گیرد ،همچنین سوء استفاده و روایت­ های ناقص و مغرضانه و منفعت طلبانه ناشی از خود خواهی­ های فریبکارانه ،ازاین حرکت اصیل جنبش کارگری در رسانه­ های برون مرزی را تکذیب و آنرا خیانتی آشکار به جنبش سندیکایی و کارگری و عدالت اجتماعی می­داند و شدیدا آنرا طرد و محکوم می­کند.

۲۶ بهمن ماه ۹۳

***********************

کشتار حوادث کار و خواب خوش مسئولان

درست در روزهایی که به مناسبت سالگرد انقلاب در رسانه های گوناگون از اعتصابات تعیین کننده کارگران به ویژه کارگران پالایشگاه های نفت درپیروزی انقلاب سخن گفته می شود و جناب وزیر کار فارغ البال و بی خیال از قربانی شدن پی در پی کارگران در حوادث ناشی از کار و دیگر گرفتاری ها و مشکلات جان کاه کارگران به جای حضور در مراکز کارگری از جمله منطقه مظلوم عسلویه و رسیدگی به خواسته های آنها در مراسم پرزرق و برق برج میلاد حاضر شده و سخنرانی های شیرین سرمی دهد. گزارش تلخ افزایش کشتار کارگران در حوادث ناشی ازکار منتشر می شود و ازمسئولان عالی رتبه تا دن پایه کسی خم به ابرو نمی آورند.
در هیاهو و جنجال گوش خراش گسترش خصوصی سازی ضد کارگری و حمایت از مقررات زدایی علیه کارگران تا گسترش فساد اقتصادی در مقامات، چیزی که توجه هیچ مسئولی را جلب نکرد و برایش سمینار و همایش و کنفرانس و جلسه برگزار نشد همانا کشتار و فجایع روز افزون سوانح وحوادث ناشی از کار بوده و می باشد.
کشتار و مجروح و مصدوم شدن کارگران مدت زمان زیادی است از مرز هشدار گذشته است و وزارت عریض و طویل کار که فلسفه وجودی اش مدیون طبقه کارگر وزحمتکشان بوده و وظیفه اصلی اش دفاع از حق و حقوق کارگران به ویژه ایمنی کار و جسم و جان آنان می باشد در این باره به کلی وظیفه کاری خود را فراموش کرده و به منظور رفاه حال کارفرمایان متقلب ومتخلف دست از پا خطا نمی کنند! فاجعه مرگ دلخراش شش تن از کارگران عسلویه در تصادف اتوبوس فرسوده و معیوب وغیراستاندارد یکبار دیگر نشان داد که جان کارگران برای مسئولان مربوط اهمیت و ارزش چندانی نداشته و ندارد . چگونه می شود مرگ کسانی در بیرون از مرزهای کشور بصورت گسترده در رسانه های جمعی و مسئولان اثر گذار،اما مرگ سالیانه بیش از۲۰۰۰ تن از کارگران فقط در حوادث ناشی از کارکوچکترین تاسفی را برنمی انگیزد و برای جلوگیری از این کشتار اقدامی نمی شود . آنانکه شبانه روز حرکات حق طلبانه کارگران رارد یابی و به سرعت برای آنان پرونده سازی می کنند،بدانند که انها هم دراین فجایع شریک جرم اصلی هستند . چرا که ازفریاد دادخواهی کارگران جلوگیری کرده و صحنه اجتماعی را یکسویه علیه حقوق و منافع کارگران ستمدیده سامان دهی می کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بعنوان یک سازمان کارگری در راستای همبستگی انسانی و طبقاتی مرگ دلخراش شش تن از کارگران زحمتکش منطقه عسلویه را به خانواده و بستگان و عموم کارگران و مردم آزاده ایران صمیمانه تسلیت می گوید و ضمن محکوم کردن مسئولان مربوط ،بار دیگر از مقامات عالیه می خواهد به این روند مرگ آفرینی، برای کارگران پایان دهند. اما تجربه روزگاران به کارگران آموخته و می آموزد که آنان فقط و فقط با ایجاد سازمان های مستقل سندیکایی کارگری است که می توانند بهتر از حقوق خود دفاع کنند. در این زمینه از برادران گوناگون بگیر و ببند درخواست می شود چوب لای چرخ حق طلبی کارگران نگذاشته و به آنها فرصت دفاع از حقوق خود بدهند که بزرگان گفته اند«حق گرفتنی است» و «چراغی راکه ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد!»

۱۹ بهمن ماه ۹۳

***********************

تجمع اعتراضی صدها تن از رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری تهران

صدها تن از رانندگان شرکت واحد روز شانزدهم دی ماه ۹۳ از ساعت ده صبح در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران به توزیع ناعادلانه بودجه ۷۵ میلیارد تومانی مسکن اعتراض داشتند که از محل فروش زمین های مازاد شرکت واحد تامین شده بود وقرار بود برای تهیه مسکن کارگران بصورت بلاعوض به آنها پرداخت گردد. ولی متاسفانه با مدیریت ناکارآمد شرکت واحد بیش از نیمی از کارگران شرکت واحد هیچ مبلغی برای تهیه مسکن دریافت نکردند. و کارگرانی هم که برای دریافت کمک بلاعوض مسکن با اجبار مدیریت شرکت واحد در تعاونی مسکن که اعضای هیات مدیره آن همگی از مدیران شرکت واحد و شخص مدیر عامل بود عضو شدند؛ گروهی از رانندگان که واحد مسکونی شان در پروژه سپیدار۱و۲ است با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد از مبلغ خانه تحویلی را پرداخت کرده اندو نزدیک به دو سال از موعد تحویل خانه هایشان گذشته اما تا کنون نتوانسته اند منازل خود را تحویل بگیرند و همچنان سرگردان هستند. متاسفانه پروژه تنها چهل درصد پیشرفت داشته است و گروهی از آن کارگران هم که با تاخیر چند ساله خانه خود رو تحویل گرفته اند واحد مسکونی شان امکانات مناسبی ندارد و تعاونی مسکن از آنان مبلغی بیش از آنچه در قرارداد بوده طلب کرده است.
صبح همین روز آقای حقانی عضو شورای اسلامی شهر در جلسه علنی شورا با یادآوری اعتراض و اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال ۸۴ در مورد لزوم توجه به خواسته ها و مطالبات کارگران سخن گفت. اعتراض کارگران با مذاکره نمایندگانشان با آقای دنیا مالی عضو شورای شهر و توافق بر پیگیری مطالبات کارگران در روزهای آینده در ساعت شانزده به پایان رسید.
شعارهایی که در این تجمع داده شد (کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند) (راننده اخراجی شاغل باید گردد) (مدیر بی کفایت خجالت خجالت) (مسکن ما رو آبه سنندجی تو خوابه) (مسکن ما رو آبه مدیر ما تو خوابه) (قالیباف اعتصاب یادت نره) (مدیر خیانت میکنه شهردار حمایت میکنه)

***********************

دستمزدها واقعی نیستند

مصاحبه ابراهیم مددی با روزنامه آرمان

برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت درنظر گرفته می شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. صحبت‌هایی که در خصوص افزایش دستمزد بر اساس قدرت چانه‌زنی یا نرخ تورم می‌شود بر اساس همان روش‌هایی است که در گذشته بدون درنظر گرفتن حقوق کارگران دنبال می‌شد. لذا مسئولین باید هزینه‌های یک خانوار کارگری را بر اساس مجموع هزینه‌ها از قبیل هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، آموزش، ایاب و ذهاب و غیره درنظر بگیرند و سپس بر اساس داده‌های بدست آمده اقدام به تعیین دستمزد نمایند. یعنی حداقل دستمزد بر اساس تورم سالانه افزوده شود. هم‌اکنون دستمزد سالانه چیزی حدود ۶۵۰هزار تومان است؛ این درحالی است که هزینه یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران ۲‌میلیون تومان است. به‌طور مثال بررسی شود که هزینه یک خانوار در تهران، اصفهان یا دیگر شهرها به چه میزان است. البته به‌طور نسبی هزینه یک خانوار ۴ نفره در ایران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌باشد. این تناقضات نشان‌دهنده این است که متاسفانه مسئولین و دولتمردان این مقدار فاصله را یا نمی‌بینند یا نادیده می‌گیرند. این درحالی است که این فاصله هروز در حال افزایش است. بنا به گفته آقای ربیعی، وزیر کار در ایران چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در حد ثروتمندان جهان هستند، اما این درحالی است که آقای نوربخش، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی عنوان می‌کند که حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان کشور با همان حداقل حقوق کارگری ۶۵۰ هزار تومان زندگی خود را می‌گذارنند. این فاصله گویای این است که روزبه‌روز سفره خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شود یا مجبورند تن به آسیب‌های اجتماعی دهند. متاسفانه جامعه کارگری درکشور ما به دلیل اینکه هیچ تشکل و صنفی ندارد که بتواند اعتراض خود را به گوش مسئولین امر برساند، حقوق خود را از دست‌رفته می‌پندارد. در این بین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید هم همان رویه دولت قبلی را دنبال می‌کند و کارگران ما چاره‌ای ندارند جزاینکه با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم، بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین‌کننده مخارج زندگی خانوار چهار‌نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می شود، رقم های اعلام شده از سوی وزارت کار طی ۲۵ سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هرسال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی درحال زیادشدن است. و همواره این بهانه مطرح می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند بر اساس تورم موجود دستمزدها را تعیین کنند و با این بهانه کارگران را از حقوق مسلمشان محروم کرده‌اند. باید بر اساس آمارهای بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های اقتصادی مشخص شود طی این سال‌ها بر اساس تورم، میزان مطالبات کارگری چقدر است و بر اساس آن دستمزدها اصلاح شود.

***********************

شکایت علیه متخلفین تقلب کار انحصار طلب

به دلایل انبوه تخلفات انتخابات مهندسی شده مجمع بازنشستگان تهران شکایت مشروحه ذیل در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رونوشت آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست جمهوری، وزارت کشور، دیوان عدالت ادری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس ارسال گردید.

از بازنشستگان کارگری
به مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع: درخواست ابطال انتخابات مهندسی‌شده و مخدوش روز ۶/۸/۱۳۹۳ مجمع عمومی کانون بازنشستگان شهر تهران

دلایل در خواست ابطال این انتخابات مهندسی شده به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد.َ
۱- افراد با ارائه یک کارت کانون بازنشستگان بدون اینکه کنترل و بازرسی شود، صاحب واقعی کارت عضویت هستند با گرفتن برگ رای براحتی وارد سالن عریض و طویل مجمع عمومی می شدند.
۲- در حالی که اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان خود کاندیدا بودند برگه‌های رای توسط ایشان تهیه و مهر خورده شده بود که ناسالم بودن انتخابات را به روشنی نشان می داد.
۳- برخلاف آیین‌نامه و مقرارت مجمع عمومی‌ها تعداد حاضرین و رسمیت جلسه اعلام نشد.
۴-عوامل وابسته به شوراهای اسلامی و خانه کارگر که افرادشان کاندیدا بودند امور مجمع عمومی را بصورت انحصاری و تحمیلی قبضه و طبق میل خودشان پیش می بردند.
۵- آقای پاکزاد که جزء لیست آبی رنگ کاندیدای وابستگان خانه کارگر بود در آغاز تریبون و میکروفون را در اختیار گرفته و به نوعی سخنرانی تبلیغاتی می کرد که بر اثر اعتراض حاضران آقای سالارکیا نماینده ارشد اداره کار هم صدایش درآمد و به ایشان تذکر داد اما تذکر موثر نشد و ایشان به سخنرانی ادامه داد.
۶- آقای فرهادی به عنوان رئیس سنی مجمع عمومی به جایگاه تریبون دعوت شد تا انتخاب هیئت رئیسه مجمع را انجام دهد اما همگان شاهد بودند عوامل فشار گروه کاندیداهای لیست آبی رنگ با ایجاد هیاهو و جنجال میکروفون را از دست ایشان گرفته و به یکی از عوامل خود دادند عامل مذکور هم بر خلاف قانون و مقرارت یک انتخابات سالم، اوضاع را تا به آخر طبق میل گروه مذکور پیش برد.
۷- افراد تحمیل شده هیئت رئیسه مجمع عمومی که با زور و قلدری در جایگاه قرار گرفتند بدون توجه به اعتراض حاضران، کار را به سود گروه فشار پیش می‌بردند.
۸- اوضاع مجمع عمومی توسط گروه فشار مذکور آنچنان آشفته و درهم و برهم شده بود که نمایندگان وزارت کار هیچگونه نظارت موثر بر اوضاع و احوال مجمع عمومی نداشته و با حیرانی و پریشانی تسلیم و بایکوت گروه فشار شده و عملا بر بی‌نطمی‌ها و قانون شکنی‌ها چشم پوشی می‌کردند.
۹- گروه قبضه کننده مجمع عمومی که از عوامل خانه کارگر و بعضی از اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تشکیل شده بودند با سوء استفاده از امکانات عمومی بازنشستگا ن وبرخورداری از رانت، بصورت سازمان‌دهی شده وابستگان آموزش داده شده خود را با کارت‌های عضویت اجاره‌ای با اتوبوس به مجمع آورده بودند در حالی که دیگر کاندیداها و اکثریت بازنشستگان غیر خودی محسوب شده و از هر گونه تسهیلات محروم بودند..
۱۰- لیست آبی رنگ کاندیداهای انحصاری عوامل خانه کارگر و هیئت مدیره کانون بازنشستگان بر خلاف قانون و مقررات و آیین انتخابات آزاد و برابر، از هفته‌ها قبل در اتاق‌ها و راهروهای کانون بازنشستگان و ساختمان‌های خانه کارگر و در محوطه ورزشگاه محل مجمع عمومی حتی تا زمان برگزاری مجمع عمومی پخش و تبلیغ می شد.
۱۱- یکی از افتضاحات این به اصطلاح رای گیری ، نحوه رای‌ریزی به صندوق بود که با هجوم برنامه‌ریزی شده رای دهندگان خاص به صندوق رای، معلوم نبود که هر نفر چند رای به صندوق می‌ریزد و دائما صندوق رای توسط یکی از عوامل به اینطرف وآنطرف برده می شد (تصاویر بخوبی این افتضاح را نشان می دهد) این قسمت آش آنچنان شور شد که اعتراض آقای سالارکیا را هم ناراحت کرد.
۱۲- برخلاف یک مجمع عمومی سالم نه تنها صندوق رای در حضور حاضران باز و آراء شمارش نشد بلکه صندوق ها به مکان دیگری برده شد و دور از چشم حاضران هر طور که خواستند عمل کردند.
حال با توجه به تخلف‌های مذکور خواستار ابطال نتایج این مجمع عمومی ناسالم و برگزاری یک مجمع عمومی سالم و واقعی هستیم

رونوشت:
ریاست محترم جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسون اصل ۹۰ مجلس

آبان ۲۱, ۱۳۹۳

***********************

چماق‌داران ضدسندیکایی، مجری انتخابات مهندسی ‌شد‌ه‌ی کانون بازنشستگان کارگری

انحصار طلبان کارگر گریزی که از انتخابات آزاد کارگری هم چون جن از بسم‌الله به خود لرزیده و از آن می‌هراسند و پیرو سینه‌چاک انتخابات مهندسی‌ شده می‌باشند؛ این بار این ترفند رسوا را برای انتخابات هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران با قلدری تمام به اجرا گذاشتند. عواملِ گوش به فرمان ضدسندیکایی شوراهای فرمایشی که در دوره مثلا کارگری‌شان در بیش از دو دهه گذشته از امکانات عمومی کارگران سوءاستفاده کرده و توسط عوامل پشت پرده و سرکردگان خانه کارگر عرصه‌های رسمی کارگری را به قبضه خود درآورده و امروزه خود را با عنوان بسیار ناچَسب و نامناسب پیش‌کسوتان کارگری بر جامعه شریف بازنشستگان تحمیل کرده تا علاوه بر مهار اعتراضات، این انسانهای شریف و رنج کشیده را برای مطامع و خواب‌های آشفته خود نردبان سازند. این زورمدارانِ قدرت‌پرست باحمایت مراکز امنیتی و اطلاعاتی و حراست وزارت کار، صحنه مجمع عمومی را به سیطره خود درآورده و با سازمان‌دهی، انتخابات مهندسی‌ شده‌‌ایی را طبق میل خود سرهم‌بندی کردند. بر پایه” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل” بعضی از افتضاحات بلبشوی حاکم بر این نمایش را فریاد می‌زنیم تا بازنشستگان زحمتکش و مظلوم ببینند آیا مدعیانِ فریادرسی و مبارزه بامنکرات و فساد گوشی برای شنیدن دارند؟
۱- هیچ‌گاه رسمیت و شمار بازنشستگان حاضر در مجمع اعلام نشد.
۲- درآغاز برای تعیین هیأت ریسه ناظر بر انجام رای‌گیری، آقای فرهادی به عنوان رییس سنی به جایگاه تریبون دعوت شد اما به محض اینکه ایشان ازحق کارگران برای تشکیل سندیکا سخن گفت گروه فشار باهجوم و جنجال میکروفون را خاموش و از او گرفتند‌ و آنرا به یکی از هم‌دستان خود از عوامل خانه کارگر سپرده و او هم طبق سفارش گروه فشار گفت و رفتار کرد.
۳- مسوول صندوق آرای بازنشستگانِ مرد، یکی از اجیرشدگان مهاجم به سندیکا، معروف به نادر خ.. بود که بلافاصله با اشاره اربابان سرکرده خود با قلچماقیِ مضحکی صندوق را با دستان حلقه ‌شده روی شکم برجسته خود گرفته و در برابر هجوم رای دهندگانِ فله‌ای آورده ‌شده به مجمع به این سوی و آن‌ سوی زمین ورزشی می‌کشید.
۴- رای ‌دهندگان اجاره‌ای که توسط عوامل تاخت و تاز از مکانهای تعیین شده با در دست داشتن فهرست آبی رنگ مورد نظر بوسیله اتوبوس به محل آورده شده بودند، بی‌صبرانه منتظر انجام ماموریت و بازگشت سریع‌تر با اتوبوس بودند. این رای ‌دهندگان چون کار دیگری برایشان تعریف نشده بود، با عجله به صندوق هجوم برده و با انجام ماموریت خود به سرعت صحنه را ترک می‌کردند. (تصاویر به خوبی هجوم را نشان می‌دهند)
۵- برخلاف قوانین و مقررات مربوط، از هفته‌ها پیش به صورت منظم لیست آبی‌رنگ گروه فشار در اتاق و راه‌رو‌ها و حیاط کانون بازنشستگان و دیگر مکانهای کارگری اشغال‌شده پخش می‌شد و این کار حتی تا روز و هنگام برگزاری مجمع با وسعت ادامه داشت.
۶- هیچ معلوم نبود شرکت‌ کنندگان در مجمع آیا صاحبان واقعی کارت‌ شناسایی ارائه شده هستند و یا با زدوبند مرسوم کارت در اختیارشان گذارده شده بود. هاج و واجی بعضی از حاضران نشانی از این تخلف بود.
۷- در حالیکه طراحان انتخابات مهندسی ‌شده با سواستفاده از امکانات عمومی از هفته‌ها قبل برای آوردن وابستگان خود با اتوبوس‌های تحت نظارت شرکت واحد برنامه‌ریزی کرده بودند، بازنشستگان ناوابسته و مستقل از هر گونه حمایت‌های مشابه محروم و در واقع برای نیامدنشان نقشه‌کشی شده بود.
۸- در اعتراض به هرج و مرجِ بی‌پایان، گروهی از بازنشستگان آگاه و آشنا به امور پس از شکایت به ناظرِ وزارت کار از رای دادن خودداری و سالن مجمع‌ عمومی را ترک کردند.
۹- صدای داد‌خواهی مخالفان انتخابات مهندسی ‌شده در جنجال و هوچی‌گری شعبون‌خانی البته به جایی نرسیده و مسولان ناظر وزارت کار که وظیفه جلوگیری از تخلفات و تقلبات را دارند، با چشم‌پوشی بر خلاف‌کاری‌ها، عملاً با خلاف‌‌‌‌کاران همراهی می‌کردند.
۱۰- در زمانی که گروه گارد آهنین آزادانه قانون‌شکنی می‌کرد، مامورین لباس شخصی پلیس‌امنیت با اشاره و راهنمایی سرکرده گاردی‌ها، معترضان را مورد فشار و تهدید و اخراج قرار می‌دانند.
۱۱-انحصارداران انتخابات زدوبندی که از‌ حضور گسترده و آگاهانه و آزاد بازنشستگان کارگری وحشت دارند، از حدود چهارصدهزار کارگر بازنشسته تهران فقط برای حضور هزار و دویست سیصد نفر که بیشترشان هم از وابستگان به خود می‌باشند برنامه‌ریزی کرده‌بودند. در واقع آنها یک مسابقه تک نفره را برای خود ترتیب داده بودند.
ورشکستگان شوراهای فرمایشیِ سرکوب‌گرِ آزادی‌های منشور حقوق سندیکایی و دیگر حقوق بنیادین کارگرانِ این سرزمین که در مشکلات معیشتی بازنشستگان جزءِ مقصران هستند، بدانند کار‌هایشان از جمله انتخابات مهندسی‌شده اخیر کانون از نظر عموم بازنشستگان و کارگران و زحمتکشان آگاه و همه‌ی دوست‌داران راستین عدالت‌اجتماعی فاقدِ اعتبار و محکوم و مطرود می‌باشد و یادآورِ این هشدار خردمندانه است.

خشت اول چون نهد معمار کج           تا ثریا می‌رود دیوار کج

۱۱ آبان ۱۳۹۳

***********************

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

امرروز ششم آبان ماه نود و سه گروهی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری مراجعه کردند تابیش از هزار امضای جمع آوری شده را که از رانندگان و کارگران فاقد مسکن جمع آوری کرده بودند در دبیر خانه شهرداری جهت رسیدگی به ثبت برسانند، هر چند که در ابتدا کارمندان دبیر خانه از ثبت دادخواهی کارگران طبق دستور بالا سری ها طفره می رفتند و حتی از پلیس مستقر در شهرداری برای منصرف کردن مراجعه کنندگان کمک گرفتند اما اصرار و پافشاری اعضای سندیکای مراجعه کننده باعث شد تا شکایات بیش از هزار تن از رانندگان و کارگران فاقد مسکن را تحویل بگیرند و در دبیر خانه به ثبت برسانند. لازم به توضیح است که بعد از اعتراضات سال ۸۴ سندیکای کارگران شرکت واحد ،اعتباراتی از سوی دولت و شهرداری برای سامان دادن به وضعییت مسکن کارگران شرکت واحد اختصاص داده شد که متاسفانه بی عدالتی های زیادی از سوی مسئولین و مدیریت شرکت واحد در تقسیم این اعتبارت برای کارگران صورت گرفت که منجر به نارضایتی های بیشماری در بین کارگران گردید به طوری که هنوز بیش از سه هزار تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشند.

۶ آبان ۱۳۹۳

***********************

بازنشستگان بیدارند از فریبکاران بیزارند

جامعه‌ی بازنشستگانِ کارگری که شلاق فقر و فساد و تبعیضِ ناشی از نابکاری مسئولان را با پوست و گوشت خود احساس کرده و امروزه در گرداب بی‌عدالتی‌های هولناک گرفتارند؛ بخوبی می‌دانند عناصری چون حسن صادقی، اکبر عیوضی، پرویز احمدی پنجکی و دیگر همدستان آنها که در دوره‌ی باصطلاح کارگری‌ خود توسط دستگاه‌های خاص به صحنه‌ی کارگری آورده شده‌اند و مدافع سرسخت شوراهای فرمایشی می‌باشند به هیچ وجه نمی‌توانند مدافع واقعی حقوق بازنشستگان رنج کشیده و عدالتخواه باشند. این دست پروردگان، مخالف اصول آزادی و حقوق بین‌المللی کارگران بوده و در این‌باره صدای کوشندگان اصیل سندیکاهای کارگری مدافع این حقوق را سرکوب کرده‌اند و می‌کنند.
مهاجمانِ داعشیِ حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحد، اوج این سرکوبگری‌ها را با فرمان مراکز خاص به عهده گرفتند و ضرب و شتم، اخراج و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی را در کارنامه ننگین خود دارند. آنان که از سالهای پس از انقلاب مراکز کارگری را زیر سلطه گرفته‌اند؛ اینک پوستین وارونه کرده و به فرموده مراکز غیبی، از سندیکا ستیزی به اتحادیه سازی تغییر مزاج داده‌اند. این عناصر ضدکارگری و دیگر همدستانشان که سالیان دراز در شورای عالی کار دستمزدهای ناعادلانه و نابرابر با تورم افسار گسیخته را تائید و امضاء کرده‌اند؛ امروز با شعار ایجاد رفاه برای بازنشستگان و در واقع برای مهار اعتراضات بحق و چپاول کانون بازنشستگان ماموریتی تازه یافته و با این انگیزه با کسانی همچون خود ائتلاف نموده و با هماهنگی با وزارت کار و طراحی انتخابات مهندسی شده در اندیشه تصرف و اشغال کامل کانون می‌باشند و دراین راه با سوء استفاده از مکان و اموال کانون بهره برداری تبلیغاتِ انتخاباتی کرده و بصورت غیرقانونی اقدام به پخش لیست کاندیداهای خود در این مراکز می‌کنند.
مهاجمان ورشکسته که با کمک و حمایت قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران تاکنون از چنگال عدالت گریخته‌اند در مجمع عمومی قبلی کانون بازنشستگان اوضاع را به نفع خود ندیده و آنرا به کمک مسئولین اداره کار استان به تعطیلی کشاندند. و اینک با هدایت و حمایت‌های ویژه می‌خواهند به هر ترتیب شده خود را به کانون بازنشستگان تحمیل و کانون را به سیطره‌ی خود درآورند. اما فریبکاران بدانند بازنشستگان آگاه و شریف نه تنها به این رفوزه شدگان رای نخواهند داد بلکه بی‌صبرانه در انتظار روزی‌اند که آنان در دادگاه عادلانه محاکمه و به مجازات درخور برسند. در پایان بازنشستگان حق طلب یکصدا به این عناصر نیرنگ باز اعلام می‌دارند: مارا به خیر تو امید نیست شر مرسان

آبان ۵, ۱۳۹۳

***********************

زحمت‌کشان شرکت واحد خواهان حق کمک بلاعوض مسکن خود می‌باشند

به دنبال اعتراضات و اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ ، شهرداری تهران با فروش دو قطعه از زمین‌های مازاد شرکت به ارزش هفتاد و پنج میلیارد تومان و هزینه آن برای ایجاد مسکن کارگران موافقت نمود. که با ناکارآمدی مدیریتی و با الگوی فقر و فساد و تبعیض و حیف و میل و ریخت و پاش‌های آنچنانی مرسوم مدیران و تصمیمات پشت پرده دور از چشم و حضور کارگران بیش از هفتاد درصد از آنان از دریافت این حق تاکنون محروم مانده‌اند. اما کارگران از سال‌های گذشته تاکنون مرتبا به مدیران و مسئولان مراجعه کرده و حق خود را طلب می‌کنند. در این راستا تجمعاتی نیز انجام شده است. در پی این فعالیت‌های مستمر، روز سه شنبه ۲۲/۰۷/۹۳ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ گروهی از کارگران و رانندگان شاغل در خطوط به‌ همراه فعالین سندیکایی آقایان وحید فریدونی، سید رضا نعمتی‌پور، عبداله حسینی و علی اکبر نظری در پایانه مسافربری میدان آزادی برای این خواسته بحق کارگران اقدام به جمع آوری امضاء نمودند و همزمان با توجه به قضیه انتخابات تحمیلی شورای فرمایشی که از طرف مدیریت سامانه یک و عواملش در دستور کار و اجراء بود روشنگری‌ها و توضیحات قانونی و حقوقی لازم برای همکاران ارائه شد و آنان را نسبت به حق و حقوقشان آشنا کرده و پرسش‌های مطرح شده‌ی کارگران را پاسخ داده و تخلفات قانونی مسئولین وزارت کار را مورد اشاره قرار دادند. لازم به یادآوری است ماموران حراست برای ایجاد ارعاب و ترس در کارگران بصورت خاصی نظارت کرده و اقدام به عکسبرداری و فیلم برداری نمودند. همچنین از ساعت۲۰ الی ۲۲ چهار شنبه فعال سندیکایی آقای محمد قاسمی به همراه تعدادی دیگر از کارگران در جلو درب توقفگاه هفده شهریور سامانه ده اقدام به جمع‌آوری امضاء از کارگران نمودند. که فعالیت آنها منجر به حضور عوامل کارفرما برای ممانعت از جمع‌آوری امضاء گردید. و بدون توجه به مزاحمت عوامل مدیریت کارگران نامه درخواست مسکن را امضاء نمودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مهر ۲۹, ۱۳۹۳

***********************

حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود

اصولا تعیین دستمزد در آیین‌نامه سازمان بین‌المللی کار، بر اساس تامین نیازمندی های یک خانوار کارگری در کشورهای عضو درخواست و تعیین شده است. برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت در نظر گرفته می شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم و بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین کننده مخارج زندگی خانوار چهار نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می شود، رقم های اعلام شده از سوی وزارت کار طی ۲۵ سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هر سال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی در حال زیاد شدن است. به این ترتیب ملاحظه می کنید که شکاف طبقاتی افزونتر می‌شود. هم‌اکنون کارگران هم خواستار اجرای دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار و ماده قانونی که در قانون پیش‌بینی شده است که حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود، هستند. اخیرا سیاست‌های افزایش جمعیت و افزایش خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است و محدودیت‌هایی که سازمان تامین‌اجتماعی اعمال می کرد و در واقع تنها برای دو نفر خدمات بیمه ای ارائه می نمود، برداشته شد و بیشتر شده است. به‌گونه ای که خودبه‌خود خانوار چهارنفره امروز تعدادش افزون شده است. در چنین شرایطی اگر قصد دارند که جمعیت هم افزایش یابد باید این دستمزد از مقداری که قبلا درنظر گرفته شده است، افزونتر شود. در شورای‌عالی کار که هرساله نمایندگان کارگری شورای اسلامی نیز در جلساتی که در این شورا برگزار می شود، حضور دارند، حق و حقوق کارگران کمتر اعمال می شود و معمولا تسلیم نظر وزیر کار و کارفرما می شوند و این باعث شده که کارگران به حقوق مسلمشان در زمینه دستمزد و مزایا نرسند. کارگران ایران کاملا به این موضوع انتقاد دارند. به‌دلیل اینکه اجازه شکل گیری تشکلات کارگری واقعی را نمی دهند، شاهد تشکلات فرمایشی هستیم و این موضوع بر کارگران هرساله تکرار می‌شود. البته شاهد تجمعات کارگری هم در این زمینه هستیم. بهتر این است که دست‌اندرکاران و تصمیم گیران اصلی بیش از این به حقوق کارگران اهمیت دهند. البته اینکه بخواهند حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ را بر اساس تورم تعیین کنند، مغالطه‌آمیز است. چراکه قانونگذار گفته است حداقل دستمزد باید تامین‌کننده معیشت زندگی خانوار چهار نفره باشد و هرساله بر اساس تورم واقعی باید دستمزد اصلاح شود.

مهر ۲۹, ۱۳۹۳

***********************

آفرین و سپاس بر کارگران شرکت واحد که جانانه از حق خود دفاع می کنند

طبق یک آماده باش کامل و برنامه ‌ریزی پشت پرده، قرار بر این بود با انجام یک انتخابات و رای گیری مهندسی شده در روزهای ۲۲و ۲۳ مهر ماه سال ۹۳، شورای فرمایشی و کارفرمایی را بار دیگر به عنوان نماینده کارگر بر زحمت‌کشان شریف سامانه یک اتوبوسرانی تحمیل نمایند. در این راستا عملیات فریب کارانه و توهین آمیزی چون پخش کیک و نوشابه و تحویل کفش و لباس و پپامک تبلیغاتی مدیریت سامانه مذکور در روزهای انتخابات ضد کارگری و نرده‌کشی‌های هدایت گرانه و تعطیل قسمت‌های اداری برای مراجعه به محل صندوق و زد و بند با ماموران ناطر اداره کار در چشم پوشی از تخلفات و عدم برگزاری مجمع عمومی، چاره ساز این تباهی‌ها نشد. اما زحمت‌کشان شریف سامانه یک با آگاهی و همبستگی و با شجاعت و خردمندی این نیرنگ‌های داد شکن و ضد کارگری را همانند انتخابات فرمایشی چند ماه پیش، نقش بر آب و ناکام و باطل نمودند، و حق و عدالت را بر این تبهکاری‌ها پیروز کردند. نتایج خنده آور شمارش آراء که توسط عوامل کارفرما، پنهانی و دور از چشم کارگران انجام شده به دورغ از شرکت ۶۶۰ تن در انتخابات فرمایشی خبر داده اما در کمال تعجب و حیرت هیچ یک از ۱۶ کاندیداها رای لازم را نیاورده است. کارگران با شادی از پیروزی خود، این نتایج دستمالی شده و دروغ بزرگ شرکت ۶۶۰ تن را تکذیب کرده و اعلام می نمایند این عدد جعلی، فقط بهانه ودستاویزی برای تکرار سناریوی انتخابات مهندسی شده بعدی است. سندیکای کارگران شرکت واحد که در این حق طلبی کارگری همراه و یار و یاور این زحمت کشان شریف و خدمتگزاران واقعی مردم در سامانه یک اتوبوسرانی بوده است این پیروزی کارگری را بر عموم همکاران شرکت واحد به ویژه زحمت‌کشان آگاه سامانه یک اتوبوسرانی تهران جانانه شاد باش می‌گوید. باشد که با اتحاد و همبستگی سندیکایی موفقیت‌های بیشتری برای همه‌ی کارگران حاصل آید .

***********************

حقوق شهروندی به سبک حسین قلی خانی!!!؟

در حالیکه ادعای رعایت حقوق شهروندی و اجرای قانون ومقررات در کشور ما گوش فلک را کر کرده وبا توجه به اینکه دائما تمام مسئولین از همه ی قوا دم از رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندان میزنند وبطوری که مرتبا در صدا و سیما ی حاج اقا ضرغامی از نقص حقوق شهروندی همه عالم انتقاد می کنند!؟ اما فریاد دادخواهی هزاران هزار انسان به ویژه تهی دستان و زحمت کشان کشورمان به گوش هیچ مسئولی نمی رسد و کسانی که در این چرخه بی عدالتی دست و پا میزنند ،همچنان در سکوت فراگیری که در رسانه های داخلی وجود دارد صدای فریاد خواهی یشان خاموش می شود ،این جانب انچه که بر من رفته است را به گوش شما می رسانم ،شاید از این طریق گوش شنوائی پیدا شود .پنج ماه پیش از طرف پنج سندیکای فرانسوی از این جانب دعوتی بعمل امد تا در نشستی کارگری که در۲۶ ماه می در پاریس برگزار میشد شرکت کنم با توجه به مشکلاتی که برای تهیه ویزا و بلیط در ایران وجود دارد بعد از تلاش های بسیار و هزینه کردن های مختلف شرایط ویزا و بلیط را مهیا کردم وقرار شد به تاریخ سوم خرداد ماه ۹۳ ساعت سه و بیست دقیقه بامداد پرواز کنم ،که خوب مشخص است که تا انروز چقدر باید تدارک و تهیه می دیدم، به هر حال شب موعود به فرودگاه رفتم و پس از مقدمات کار اماده سوار شدن به هواپیما شدم که بعد از کنترل کردن بلیط و خروج از گیت ها ودر استانه سوار شدن به هواپیما بلند گو مرتب فامیل مرا صدا میزد در یک لحظه که برگشتم اقای را دیدم با لباس شخصی که بسیم هم در دست داشت به سمت من امد وگفت پاسپورتتان را ببینم ومن چون می دانستم در ان قسمت هیچ کس بدون مجوز نمی تواند بیاید اعتماد کردم و پاسپورتم را به اودادم که بلافاصله دوید و رفت ودر حالی که می دوید گفت الان می ایم و بعد که امد گفت شما از همین لحظه ممنوع الخروج هستید و یه نامه داد و گفت فردا برو دادگاه انقلاب ،وقتی من اعتراض کردم ایشان گفتند دستور را اجرا می کنند ، به هر حال با اعتراض من هواپیما را بیست دقیقه نگه داشتند تا چمدان مرا دادند.فردا به دادگاه انقلاب رفتم و انها گفتند از موضوع بی اطلاع هستند و باید بروی اوین ،به اوین رفتم شش ساعتی مرا نگه داشتند و بعد هم با منت گفتند شما برو وزارت اطلاعات مشکلت را حل کن وقتی اعتراض کردم ،گفتند تا این جا هم خیلی بهت حال دادیم واقعا متوجه منظورشان از حال نشدم شاید منظورشان این بود که بازداشت نشدی برو خدا راشکر کن ، به حقوق شهروندی در دادگستری کیفری استان تهران واقع در خیابان خیام در طبقه سوم مراجعه کردم ،که رئیس دادگستری هم رئیس هیئت نظارت بر حقوق شهروندی می باشد اول که می خواستند مرا منصرف کنند و گفتند خوب برو مشکلت را با وزارت اطلاعات حل کن ،بعد که با پافشاری و اصرار من که شما سوابق مرا ببینید اگر حکمی مبنی بر ممنوع الخروجی تا به حال برای من صادر شده بود از شکایتم صرف نظر می کنم گفتند که یه شکایت بنویس ،بعد از ثبت شکایت قرار شد دو هفته دیگر رای بدهند دو ماه طول کشید و هر دفعه می گفتند روی میز رئیس دادگستری می باشد فقط امضای رئیس مانده ،به هر حال حقوق شهروندی سه نظریه داده بود یکی اینکه وزارت اطلاعات نباید این طور عمل می کرد وخلاف قانون می باشد دوم اینکه مرا به دیوان عدالت اداری بفرستند وشکایتی انجا علیه این روش انجام دهم ،سوم اینکه پرونده بایگانی شود، که در ماه سوم رسیدگی ،رای به بایگانی دادند و هر چه من اعتراض کردم گفتند نظر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی این است و کاری نمی توان کرد .از انجا به ریاست جمهوری رفتم وشکایتی هم انجا کردم اماتا کنون جوابی نگرفته ام در حال حاضر چهار ماه است که پاسپورتم ضبط شده وباتوجه به اینکه وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه می باشد ،اما قوه قضائیه پاسخگو نمی باشد ومرا به وزارت اطلاعات پاس می دهد ، به چند رسانه داخلی مراجعه کردم اما گفتند اجازه انشار چنین مطلبی رانداریم، واقعا یه شهروند که مدارکش توسط اشخاصی که صاحب نفوذ هستند به گروگرفته می شود باید چکار کند دیگر مگر جایی از قوه قضائیه هم بالاتر داریم ؟ یاد حرف قدیمی ها افتادم که می گفتند مملکت حسین قلی خانی ؟همیشه درکودکی برایم سوال بود؟ اما امروز معنی حسین قلی خانی کاملا برایم واضح و روشن می باشد.

داود رضوی - ۲۱ شهریور ماه ۹۳

***********************

کارگران همچنان از شورای تحمیلی بیزارند!

در راستای سرکوب گرایش زحمتکشان شرکت واحد به سندیکا و به منظور راه‌اندازی دوباره‌ی محکمه مجازات کارگران به ویژه کارگران حق‌طلب تحت عنوان “کمیته انضباط کار” که با حضور دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار تکمیل و رسمیت می‌یابد. مرحله‌ی دوم عملیات انتخابات(چینش) مهندسی شده شورای مذکور که کارگران آن‌ را شورای فرمایشی می‌نامند با هدایت اداره حراست شرکت واحد و همکاری وزارت کار به قول برادرانِ سینمایی!؟ کلید خورده است.
در فهرست نامزدان گزینش‌شده حراستی که مثلاً قرار است به عنوان نماینده کارگران سامانه یک شرکت واحد اتوبوس‌رانی از حقوق کارگران دفاع کنند، دوتن خاص به نام های رجبی وصادقی حضور دارند که سرسپردگی خود را با امضاء کردن حکم اخراج وحید فریدونی راننده سندیکایی، پیشاپیش به اثبات رسانده و این روزها برای فریب و جلب نظر کارگران از طرف حراست مسوول تحویل کفش و لباس کارگران شده‌اند.این نیرنگ بازی‌ها در حالی اجرا می شود که بیزاری کارگران از شورای فرمایشی اوج یافته و آنان به‌مانند گذشته می‌خواهند با تحریم این انتخابات و رای‌گیری فرمایشی رشته‌های فریبکارانه را پنبه نمایند. آفرین بر این کارگران آگاه و آزاده که این چنین ازحقوق خویش دفاع می کنند.

***********************

شکست طلسم مرخصی رضا شهابی

رضا شهابی زندانی رنج کشیده و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بالاخره پس از ماه‌ها چشم انتظاری و پیگیری و بویژه دوندگی‌های نفس گیر همسر فداکارش برای ادامه درمان و استراحت پزشکی با وثیقه‌ای بیرون از توان کارگری به مرخصی آمد.
ایشان علاوه بر تحمل طولانی و طاقت فرسای زندان، رنج و درد مصدومیت ناشی از ضرب و شتم زمان دستگیری را به تن کشیده و علاوه بر آن دچار بیمار‌های دیگری از وضعیت وخیم زندان شده است.
شهابی که ستون فقرات او در قسمت گردن و کمر مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفته و بنا به توصیه پزشکان، شرایط زندان برای او به هیچ وجه مناسب نبوده و باید دوران استراحت پس از عمل را در منزل طی کند در ساعت نوزده وسی دقیقه روز سه شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ برای این مرخصی از زندان رجایی شهر خارج و مورد استقبال همسر، خانواده، دوستانش و گروهی از کارگران سندیکایی واقع شد و به همراه استقبال کنندگان به منزلش مراجعه نمود.
سندیکای کارگران شرکت واحد همراه افکار عمومی جامعه کارگری و دیگر آزادگان عدالت طلب از مرخصی نامبرده شادمان و زندانی بودن او را ناروا و بی حاصل می داند. سندیکا با سپاسگزاری از گروه پزشکی و پرستاران دلسوز و دیگر زحمت کشان بیمارستان و همه سازمانهای سندیکایی کارگری بویژه فدراسیون کارگران حمل و نقل که برای دفاع از این کارگر رنج کشیده تلاش صادقانه نموده اند. از همه مسئولان قوای گوناگون بویژه شخص ریس جمهور که قانونا موظف به دفاع از حقوق مردم و سوگند یاد کرده است میخواهیم نسبت به این کارگر دردمند زندانی جبران مافات کرده و همه حقوق پایمال شده ایشان بویژه اشتغال مجدد و تامین دارو و درمان و پرداخت دستمزد دوران زندان را ادا نمایند.

مهر ۱۵, ۱۳۹۳

***********************

وثیقه سنگین برای مرخصی پزشکی یک ماهه، برای رضا شهابی

رضا شهابی راننده زحمت‌کش و عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که بهنگام دستگیری و انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات ماموران دچار آسیب دیدگی شدید شد و در طی ۵ سال زندان آسیب دیدگی‌اش بدتر شد بالاخره پس از دوندگی‌های بسیار همسر ایشان، در سال گذشته مهره‌های گردن و حدود یکماه قبل از ناحیه مهره‌های کمر مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است.
بنا به توصیه اکید پزشک معالج و به دلیل سنگین بودن عمل جراحی قرار بود ایشان مدت ٣ ماه درمان و معالجه را بیرون از زندان ادامه دهد و دوران استراحت را تحت نظر پزشکان در منزل طی کند، اما به همسر شهابی که دوندگی‌های بسیاری در این رابطه انجام داده مراجع قضایی گفته‌اند که باید ٢٠٠ میلیون تومان وثیقه برای مدت یکماه مرخصی تهیه کند، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و مستاجر بودن این کارگر زندانی تهیه این وثیقه برای نامبرده بسیار سخت و مشکل می‌باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد هم صدا با عموم رانندگان و کارگران کماکان ضمن اعلام نارضایتی از این وضعییت تحمل ناپذیر برای وی و خانواده‌اش از مسئولان قضایی می خواهند به درخواست‌های آقای رضا شهابی و خانواده او توجه نموده و آزادی بدون قید و شرط و احقاق حقوق پایمال شده کارگری وی را هر چه زودتر به سرانجام برسانند.

۵/مهر/۹۳

***********************

گزارشی از مشکلات یک راننده حادثه دیده

علیرضا توسلی راننده سامانه پنج که در مورخ ۹۳/٠۵/١٩ در محل کار دچار حادثه ناشی از کار شده و استخوان روی پای راستش دچار شکستگی شده و ۴۵ روز استراحت پزشکی داشته می‌گوید:
بعد از حادثه به دلیل درد شدید پا توسط مددکاری به بیمارستان شماره دو منتقل شدم و بعد از سیر مراحل پزشکی، پای مرا آتل بستند و برای تکمیل گزارش حادثه دوباره مددکاری من را به سامانه برد. و پس از اتمام کار اداری از مسئول شیفت درخواست کردم برای عظیمت به منزل وسیله نقلیه تهیه نماید ولیکن ایشان امتناع نمود. ناگریز تاکسی گرفتم و خودم را به منزل رساندم.
پیگیری‌های درمان و استراحت پزشکی را به سختی انجام دادم و در مورخ ۹۳/٠۵/٢۵ که به بیمارستان رفته بودم از مددکاری هم آمدند و فقط صد و پنجاه هزار تومان به من دادند در حالیکه فقط هزینه آنروز بیمارستان صد هزار تومان بود.
به‌غیر از آنروز پس از اینکه نسبت به عدم رسیدگی مددکاری تلفنی گلایه کردم. یکبار نیز در منزل به عیادت آمدند. ولیکن با وجود اینکه به دلیل حادثه ناشی از کار به ناگاه هزینه های زیادی به من تحمیل شده بود حتی مدیریت حاضر نشد به من مساعده پرداخت نماید.
این سوء مدبریت وعدم رسیدگی به کارگران در حالی رخ می‌دهد که مدیریت شرکت واحد برای موضوعات غیر ضروری مربوط به مدیران ریخت و پاش‌های فراوان دارد.

۵/مهر/۹۳

***********************

باز‌داشت گارگران چاره‌‌ساز نیست، حق‌‌شان را بدهید!

نتیجه‌ی گسترش فقر و فساد و تبعیض و دیگر شرارت‌های اقتصادی ناشی از تبه‌کاری مسولان حکومتی امثال مرتضوی‌ها و رحیمی‌ها و جهرمی‌ها و باندهای وابسته همچون باند مافیایی بابک زنجانی هم راستا با فشار تحریم‌های اقتصادی برون‌مرزی، زندگی مردم به ویژه خانواده‌های طبقات مفید اجتماعی نظیر کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را در طی سالیان دراز دچار توفان‌های سهمگین کرده و جامعه را آبستن حرکات اعتراضی این طبقات به ویژه اعتراضات کارگری نموده است.
یکی از اعتراضات روزافزون کارگری این روزها، اعتراضات کارگران کارخانه‌ی کاشی‌سازی گیلانا در استان گیلان می‌باشد.
کارگران این کارخانه که همانند دیگر کارگران این مرز و بوم از مشکلات کاری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی دچار رنج هر روزه بوده و فریادرسی هم نیافتند، برای دادخواهی و رسیدن به حق‌شان چون کارگران دیگر جوامع از حق اعتراض خود استفاده کرده و دست به اعتراض و اعتصاب زدند، اما متاسفانه به جای رسیدگی عادلانه به خواست‌های این کارگران ستمدیده، با همدستی کارفرما برایشان پرونده‌سازی شده و گروهی از آنان دستگیر می‌شوند.
عواملِ نابخردِ این جور روش‌های عقب‌مانده و سرکوب و بگیر و ببند باید بدانند استفاده از این‌گونه روش‌ها محکوم بوده و دوره‌اش مدت‌هاست به سرآمده و حاصلی جز ننگ و نفرت تاریخی برای فاعلانش ندارد.
پیروان آیین دادگری و آزادگی، داد‌خواهی کارگران را ارج می‌نهند و می‌پذیرند و به انجام می‌رسانند.

به امید روزی که در این سر‌زمین داد‌گری پیروز شود.

۳/مهر/۹۳

***********************

کارگران از شورای تحمیلی بیزارند!

ناکارآ مدی، وابستگی و دست آموز بودن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد نارضایتی کارگران و رانندگان را در سالیان اخیر تبدیل به نفرت و بیزاری عمومی از این شوراهای تحمیلی نموده، به‌صورتی که به علت عدم استقبال و شرکت جمعی کارگران در رای‌گیری نمایشی اخیر شورا‌های مذکور، مدیران و مسئولان مربوط را تحت فشار برگزاری انتخابات شوراهای تحمیلی به هر صورت ممکن ازسوی مقامات بالا! قرار داده و این مقامات انجام این کار را برای مدیران شرکت واحد حیثیتی و دارای پاداش تعریف کرده‌اند. پس از ناکامی مسئولان سامانه‌‌ی مهم شماره یک در رای‌‌گیری از کارگران در دور اول، اخیراً آقایان باز هم فیلشان یاد هندوستان کرده و می‌خواهند با آماده‌باش کامل عوامل گوش به‌فرمانشان و بهره‌‌گیری از همه روش‌های تهدید و رعب و فشار حراستی در یک انتخابات مهندسی‌شده‌ی بدون مجمع عمومی و با زد و بند با وزارت کار و مراکز خاص دیگر باز هم مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگر در شورای اسلامی کار بر کارگران سامانه‌ یک برای دو سال دیگر تحمیل نمایند.
برنامه‌ریزان و مهندسان این رای‌‌گیری سراسر نمایشی بدون مجمع عمومی کارگری به خوبی می‌دانند روش‌های تحمیلی و فریب‌کاری‌های گوناگون آنان نمی‌تواند برای همیشه حق انتخابات آزاد نماینده کارگری را پایمال کند.
آنان که حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را رعایت نکنند، سیلی سخت روزگاران را خواهند خورد. از بدفرجامی جهرمی‌ها و مرتضوی‌ها عبرت بگیرید.

۰۱/ مهر / ۹۳

***********************

شلاق و زندان علیه کارگران معترض و حق طلب محکوم است

زمانی که فقر و فساد و تبعیض در سرزمین ما آنچنان رشد و گسترش یافته که برای مبارزه با آن ستادی با مسئولیت سران سه قوه تشکیل می‌شود باید فهمید اولین قربانیان چنین شرایط وحشتناک و مصیبت باری اقشار ضعیف اجتماع، به ویژه کارگران عموما قراردادی هستند. که با دریافت حداقل دستمزد، که آن هم چند ماه عقب افتاده روزگار هر چه تلخ تری را از سر می‌گذرانند.
این کارگران مصیبت زده که چوب فساد و غارت‌گری مشتی مدیر نابکار را می‌خورند باید تاوان گناه و خطایی را بپردازند که خود هیچ نقشی در آن نداشتند.
البته این اوضاع نابسامان در حالی کارگران را چهار میخه کرده که ثروت‌های باد آورده رانتی آقایان نور چشمی سر به رقم‌های نجومی زده و دره شکاف طبقاتی همچنان کارگران و زحمت‌کشان را در خود فرو می‌بلعد.
حال چگونه است که اگر قربانیان بیگناه این شرایط هولناک و ناعادلانه اقتصادی دست به اعتراض بزنند و حق خود را طلب نمایند باید با شلاق و زندان مجازات شوند. آیا این است آن عدالتی که نه تنها برای مردمان این سرزمین بلکه برای مردم جهان تدارک دیده‌اید!؟
تجربه خونبار مبارزات کارگری ایران و جهان نشان داده است که داغ و درفش و زندان و کشتار نمی‌تواند جلوی دادخواهی و حق طلبی کارگران را سد نماید.
صدور حکم ناعادلانه شلاق و زندان برای کارگران حق طلب پتروشیمی ماهشهر هم از این قاعده کلی و ابدی جدا نیست و صادر کنندگان چنین احکام ظالمانه‌ باید بدانند با این اقدام، پیشاپیش حکم محکومیت تاریخی علیه خود را صادر کرده‌اند.

۳۰ / شهریور / ۹۳

***********************

پیروزی بزرگ کارگران شریف معدن بافق را صمیمانه شاد باش می‌گوییم

زحمت‌کشان عدالت طلب شرکت واحد پیروزی دادخواهی بزرگ کارگران شریف اعتصابی معدن سنگ آهن بافق را به ایشان و خانواده‌های گرامی متحصن و یاران‌شان و همه مردم عدالت دوست ایران و جهان صمیمانه شاد باش می‌گویند.
آنها همراه با این شاد باش از جامعه کارگری آگاه و زحمت‌کش معدن سنگ آهن بافق دوستانه دعوت می‌کنند برای پاسداری از دستاوردهای این پیروزی بزرگ و نگهبانی بهتر از حقوق خویش بر پایه حقوق بنیادین کارگری «منشور جهانی حقوق سندیکایی» هر چه زودتر سندیکای مستقل کارگری خود را تشکیل دهند.

***********************

رضا شهابی راننده سندیکایی زندانی بار دیگر زیر تیغ جراحی رفت

آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که حدود دو سال پیش از ناحیه مهره­های گردن مورد جراحی قرار گرفته بود یکبار دیگر در روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه از قسمت مهره­های کمر مورد عمل جراحی سنگین دیگری قرار گرفت.
یاد آور می­شود ایشان به هنگام دستگیری و انتقال به زندان اوین به علت ضربات ماموران دستگیر کننده از ناحیه مهره­های کمر و گردن شدیدا مصدوم شده و در تمام مدت زندان متحمل دردهای کشنده ناشی از این ضربات بوده و علاوه بر آن به علت شرایط اسفناک غیر بهداشتی و نامناسب زندان به بیماری­های دستگاه گوارشی نیز مبتلا شده است.
شرایط سخت و ناگوار اقتصادی و معیشت خانوادگی باعث فشارهای عصبی و تشدید دردهای طاقت فرسای ایشان می­باشد.
عموم همکاران این راننده زحمت­کش از زحمات دلسوزانه تیم پزشکی و کارکنان شریف بیمارستان سپاسگزار بوده و از مسئولان قضایی و وزارت کار می­خواهند ضمن آزادی ایشان شرایط ادامه درمان و استراحت در منزل تا بهبودی کامل و بازگشت بکار و پرداخت حقوق و مزایای سال­های زندان ایشان را فراهم نمایند.

شهریور ۹۳

***********************

شادباش­های کارگری به کانون نویسندگان ایران

سندیکای کارگران شرکت واحد آغاز بکار دور تازه تلاش و کوشندگی کانون نویسندگان ایران را جانانه شاد باش می­گوید و پیروزی آن نهاد مردمی را آرزو دارد.
کانون نویسندگان ایران به مثابه سندیکای نویسندگان مردمی و آزاده این سرزمین از بدو پیدایش تاکنون با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب­ بسیار، نزدیک به پنج دهه پشتیبانی استوار از آزادی و داد را در کارنامه داشته و در این راه رنج­های انبوه از زندان، شکنجه و جان باختن را از سر گذرانده و بر آرمان­های مردمی­اش ایستادگی و پای فشرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد که همانند کانون نویسندگان ایران خود زخم خورده دوران است همبستگی­های همدلانه و همیشگی این نهاد گرامی را سرفرازانه بیاد داشته و آنرا سپاسگزار است.

شهریور ۹۳

***********************

پایمال کردن حقوق کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده را پایان دهید!

بهنام ابراهیم زاده کارگر رنج کشیده کارخانه پلی­ اتیلن مهدی آباد باقر شهر (باقر آباد جاده قم) واقع در محروم­ترین مناطق جنوب تهران نزدیک به پنج سال است که مظلومانه زندانی بوده و در دوره زندان تنها فرزند نوجوانش به بیماری خطرناک خونی مبتلا و هم­ اکنون بیش از دو سال است مراحل دشوار معالجه بیماری سخت خود را تحت نظر پزشکان موسسه خیریه محک تحمل می­کند. علاوه بر این فشارهای اقتصادی کمرشکن و مخارج خانوادگی، درمان، رفت و آمد به بیمارستان و زندان و مستاجری در باقر آباد ،شرایط روحی روانی وحشتناکی را برای این کارگر مظلوم و خانواده ستمدیده­ اش ایجاد کرده است. حال با چنین شرایط طاقت فرسا و دهشتناک ستم دیگری بر ایشان و خانواده زجر کشیده او تحمیل شده و او را که گویی اسیری بدون حق و حقوق از دوران برده­ داری است به زندان رجایی شهر و به میان مجرمان جرائم خطرناک منتقل نموده ­اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد که خود بعنوان یک نهاد همیشه تحت مجازات روزگار می­گذراند؛ دفاع از حقوق این کارگر زندانی را وظیفه خود می­داند. لذا نقض حقوق این کارگر زندانی را محکوم نموده و ضمن دفاع از خواسته­ های بحق ایشان مصرا از مسئولان می­خواهد ضمن انتقال ایشان به زندان اوین شرایط فوری آزادی او را فراهم آورند
برای این اقدام انسانی و عادلانه حمایت همه سازمان­ها و نهادهای راستین کارگری و آزادگان مردمی و عدالت خواه را خواستاریم.

شهریور ۹۳

***********************

ای کاش اقدام علیه امنیت کارگران هم اقدام علیه امنیت نظام محسوب می شد!

پس از ضرب و شتم و دستگیری حدود بیست تن از رانندگان زحمت کش شرکت واحد در روز جهانی کارگرامسال ،درپایانه و میدان آزادی توسط عوامل لباس شخصی بی نام و نشان تحت فرمان پلیس امنیت ناجا ،و آزادی بی قید و شرط این کارگران پس ازحدود هشت ساعت بازداشت، پانزده تن از دستگیر شدگان با راهنمایی کارشناسان دادگستری علیه نقض امنیت وحقوق خویش، از عوامل لباس شخصی بی نام و نشان پلیس امنیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت بردند. که البته این دادخواهی کارگران مظلوم حکایتی دارداز آن حکایت ها که می دانید!
در مرحله اول در حالیکه ثابت شده، ماموران لباس شخصی ضارب از دستگاه پلیس امنیت بوده و نام و نشان این دستگاه پلیسی و مامورانش برای مقامات قضایی کاملا شناخته شده می باشد. اما پیوسته از کارگران شاکی، نام و نشان ماموران لباس شخصی را جویا می شدند.
به هر روی ،این پرونده ها هر کدام تاکنون سرنوشتی عجیب ولی باور کردنی به شرح آتی پیدا کردند.
۱- تعدادی از این پرونده ها سر از دادسرای اوین درآورده و تعدادی دیگر از دادسرای خیابان آزادی و چند تای دیگر هم در همان سازمان قضایی نیروهای مسلح که تقریبا در همسایگی پلیس امنیت قرار دارد با آرامش و بدون شتاب! در دست بررسی قضائی ،در انتظاررسیدگی بسر می برند.
۲- پرونده آقای وحید فریدونی از رانندگان سامانه یک اتوبوسرانی که در دادسرای اوین مورد رسیدگی قرار گرفته ، پس از رفت و آمدی چند و بعضی پرسش هاو رفتارهای دلهره آمیز با وی، به بهانه معلوم نبودن اسم و رسم و عدم شناسایی ماموران تحت فرمان پلیس امنیت فعلا سرنوشت نامشخصی دارد.
۳- پرونده آقای علیرضا توسلی راننده شاغل در سامانه پنج نیز در دادسرای اوین با همان روش قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته وباز هم به بهانه معلوم نبودن اسم و رسم و عدم شناسایی ماموران لباس شخصی، آقای علیرضا توسلی را با راهنمایی و ارشاد خاص! به پس گرفتن شکایت تشویق کرده و این پرونده هم همچون پرونده قبلی سرنوشت نا مشخصی پیدا کرده است.
۴- پرونده های رانندگان آقایان محسن حسینی تبار، سید رسول طالب مقدم و علی پور کرمی از سامانه نه اتوبوسرانی در دادسرای ناحیه ده واقع در خیابان آزادی نزدیک وزارت کار مفتوح و در دست رسیدگی است. خوشبختانه این دادسرا از شرایط ترسناک دادسرای اوین به دور بوده و دل شوره وکورباش و دور باش های آنچنانی ندارد. اما روندرسیدگی به شکایت کارگران تقریبا از همان الگوی دادسرای اوین پیروی می کند. در اینجا هم بهانه تراشی کرده و به شاکیان گفته شده است. ماموران پلیس امنیت مورد شکایت، دستور کلی دستگیری افراد را داشته اند ولیکن چون نام ماموران را درشکایت نامه معرفی نکرده اید ،آنها برای ما ناشناس بوده و نام آنها را نمی دانیم! بنابر این بهتر است شکایت خود را پس بگیرید و خود تان را دچار دردسر نکنید! و تلویحا اشاره نمودند انگشت در لانه زنبور نکنید!
با توجه به روند این دادرسی قضائی ملال آور، کارگران شاکی با خود می گویند ای کاش اقدام علیه امنیت کارگران ستم دیده،همچون جرائم اقدام علیه امنیت نظام به سرعت برق و باد شامل رسیدگی وصدور حکم محکومیت قرار می گرفت.
حال با همه ی این ناروایی های ذکر شده کارگران ستم دیده جز پی گیری و دادخواهی و حق طلبی چاره دیگری برای خود نیافته و به این راه ادامه می دهند!

***********************

سانسور کارگر سندیکایی در صدا و سیمای حاج آقا ضرغامی!

آقای یعقوب سلیمی از دستگیر شدگان سندیکایی که در جریان اعتراضات زمستان سال ۸۴ کارگران و رانندگان شرکت واحد منزلش به دستور قاضی مرتضوی توسط ماموران پلیس تحت فرمان سردار مرتضی طلایی در محله کارگری شمیران نو مورد یورش مغول­ وار قرار گرفت و همسر فرزندانش همراه دیگر خانواده­ های اعضای سندیکا دستگیر و چند روزی زندانی شده بودند.
بنابر دعوت عمومی شبکه سه تلوزیون داوطب حضور در برنامه «با اجازه» با موضوعات کارگری می­شود. در حالیکه نام ایشان در سایت برنامه ثبت گردیده و همه هماهنگی­ های لازم جهت شرکت ایشان در برنامه گفته شده انجام می­گیرد و نامبرده با گرفتن مرخصی و پرداخت هزینه در ساعت مقرر در محل شبکه سه سیما حاضر می­شود. به ناگهان در آخرین لحظه به دستور مقامات غیبی، آنچنان که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده از حضور در برنامه تلوزیونی مذکور کنار گذاشته می­شود. البته برادران با خوشرویی! و با مهربانی کامل! آنچنان که افتد و دانی فورا شرایط بازگشت ایشان را فراهم می­کنند! این داستان خنده آور سانسور کارگری در حالی صورت می­گیرد که بخش­های مختلف اخبار صدا و سیمای گرامی! تصاویر گسترده اعتراضات کارگری از شرق و غرب عالم را به تفصیل به نمایش می­گذارد که یاد آور ضرب­ المثل: «قربون برم خدا رو یک بوم و دو هوا رو» می­باشد.

***********************

مصاحبه حسن سعیدی فعال وعضوسندیکای کارگران شرکت واحد با اسکا نیوز، بررسی مصوبه شورای عالی کار

در بحث دستمزد سال ۱۳۹۳، شرایط برای کارگران از سال ۱۳۹۲ هم سخت تر شد و دستمزد ناعادلانه تری برای کارگران در نظر گرفته شد. در مسائل مربوط به تشکل های کارگری هم هیچ چیزی بهبود پیدا نکرد و تشکل های مستقل کارگری همچنان تحت فشار هستند.»
این ها گفته های حسن سعیدی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در گفت و گو با ایسکانیوز است. سعیدی نگاه مثبتی به مصوبه تازه شورای عالی کار ندارد. این در حالی است که براساس این مصوبه از این ماه مبلغ پنج هزار و ۶۰۰ تومان سهم کارگران و حدود ۱۹ هزار تومان سهم کارفرمایان بابت حق بیمه بن نقدی ۸۰ هزار تومانی کسر نخواهد شد.
پس از کش و قوس هایی که از تیرماه امسال تا کنون، بین کارفرمایان، کارگران و تامین اجتماعی به وجود آمد قرار بر این شد که از پایان این ماه همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد جدید کارگران و مشمولان قانون کار، ابلاغیه جدید شورای عالی کار به اجرا گذاشته شود. از سویی کارفرمایان از این مساله استقبال کردند و از سوی دیگر بسیاری از فعالان کارگری با بدبینی نسبت به این مساله برخورد می کنند. یکی از مهم ترین انتقاداتی که در این زمینه مطرح می شود این است که کاهش پرداختی حق بیمه، به ویژه برای کسانی که در دو سال آخر کار خود هستند و تا مدتی دیگر بازنشسته می شوند، باعث کاهش حقوق بازنشستگی آن ها می شود.

دولت فقط شعار داد
حسن سعیدی، عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد، در مورد این مساله می گوید: به نظرم این مساله در نهایت به زیان کارگران تمام خواهد شد؛ چرا که به هر روی همه ما روزی بازنشسته خواهیم شد و در آن دوران حقوق بازنشستگی اهمیت ویژه ای دارد. اینکه مطرح می شود تعداد افرادی که آماده بازنشستگی هستند کم است، اما مساله این است که هر ساله تعدادی در این صف قرار دارند و در دوران بازنشستگی که هر فردی نیاز به استراحت دارد این پول کمک رسان بزرگی خواهد بود. از این جنبه به نظر ما این مساله و اتفاق را درست نمی دانیم.
این فعال کارگری با اشاره به قانون و اینکه براساس قانون هرگونه پاداش و بن که به کارگران پرداخت می شود، کارفرما باید حق بیمه آن را بپردازد، می افزاید: وزارت کار دولت تدبیر و امید، از ابتدای شروع به کار خود، سیاست اصلی خود را کاهش هزینه کارفرما قرار داده است و در این راه تمام تلاش خود را کرده است. این سیاست علاوه بر مساله حق بیمه بن کارگری، در جریان تعیین حداقل دستمزد نیز خود را نشان داده است.
سعیدی در مورد دولت تدبیر و امید گفت: آقای روحانی در دوران کاندیداتوری خود قول های زیادی داد اما در عمل کارهای دیگری رقم خورد. در بحث دستمزد سال ۱۳۹۳، شرایط برای کارگران از سال ۱۳۹۲ هم سخت تر شد و دستمزد ناعادلانه تری برای کارگران در نظر گرفته شد. در مسائل مربوط به تشکل های کارگری هم هیچ چیزی بهبود پیدا نکرد و تشکل های مستقل کارگری همچنان تحت فشار هستند. در ایجاد شغل هم نکته خاصی ندیدیم. در واقع آقای روحانی شعار دادند اما عمل نکردند.

***********************

در گذشت سیمین بهبهانی شاعر و غزل سرای نامی ایران را تسلیت می گوئیم

در گذشت سخن سرای آزاده و مردمی زنده یاد خانم سیمن بهبهانی را به خانواده، دوستان و یاران و مردم آزاده ایران تسلیت می گوییم. آزاده ای هم چو او که ستم دوران و فقر و نداری مردمان را تاب نداشت و مهر مادری اش را حتی بر آزارگران بی خبرش می بخشید، نغمه اش پیوسته در یاد مردم خواهد ماند. خاطره اش جاودانه گرامی باد و راهش پرره رو.

یکم شهریور ۱۳۹۳

***********************

هرگونه برخورد پلیسی امنیتی با کارگران معدن سنگ اهن بافق را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد چون گذشته همانند میلیونها کارگر ایران همبستگی و پشتیبانی کامل خودر ا از اعتراضات عدالت خواهانه کارگری زحمتکشان معادن شهر بافق استان کرمان اعلام می نماید،و اعمال هر گونه حرکات سرکوب گرانه پلیسی امنیتی ،بازداشت،زندان ،اخراج و انحلال علیه این کارگران زحمتکش را به شدت محکوم می کند و از مسئولان ،به ویژه وزارت کار که موظف به دفاع از حقوق کارگران است می خواهد فورا شرایط عادی محل کار را برقرار و انجام گفت و گوی عادلانه و برابر با کارگران ،احیای حقوق پایمال شده و انجام در خواست های بحق این زحمت کشان را فراهم نمایند.

یکم شهریور ۱۳۹۳

***********************

۵هزارتن ازکارگران معدن بافق برای اعتراض به دستگیری

دو تن از کارگران این معدن از ۲۸ مرداد ماه دست از کار کشیدند

کارگران معدن۵هزار کارگر معدن بافق برای اعتراض به دستگیری دوتن از کارگران این معدن دست از کار کشیدند و دست به تجمع اعتراضی زدند، طبق اخرین اخبار ارسالی نیروی های یگان ویژه برای کنترل اوضاع از دیروز عصر۲۹ مرداد ماه در معدن بافق مستقر شدند ، قابل ذکر است که این کارگران قبل از این هم بابت نگرانی از واگذاری ۲۸ درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی ۳۹ روز دست از کار کشیدند و دست به اعتصاب زدندکه با قول های مسئولین به کار خود بازگشتند ،وزیر کار ربیعی هم طی سفری به بافق و بازدید از معدن نتوانست نگرانی های این کارگران را برطرف کند و همچنان مشکلات این کارگران پابرجاست.
یک کارگر اعتصابی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری ایلنا گفته است که پنج هزار کارگر این معدن از دیشب ۲۸ مرداد در اعتراض به دستگیری دو تن از همکاران شان به نام های “امیرحسین کارگران” و “علی صبری” دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده اند.
این کارگر اعتصابی در عین حال افزوده است که پلیس در اقدامی نافرجام کوشیده بود شانزده تن دیگر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از جمله حسین تشکری را دستگیر کند. او ضمن ابراز بی اطلاعای از اتهام ایراد شده علیه دستگیرشدگان افزوده است که اقدام پلیس برای دستگیری کارگران در پی شکایت کارفرما صورت پذیرفته است.
گفته می شود که در پی اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران این معدن که از ۲۷ اردیبهشت تا ۴ تیرماه گذشته صورت گرفت، کارفرما شکایتی را علیه ۱۸ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق تنظیم و ارایه کرده است. اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران این معدن در اعتراض به واگذاری ۲۸ درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی و به منظور پیشگیری از اخراج احتمالی کارگران بعد از خصوصی سازی صورت گرفت، هر چند با پادرمیانی دولت و وزیر کار، علی ربیعی، و خودداری آنها از واگذاری یک سوم سهام این معدن به بخش خصوصی خاتمه یافت.
با این حال، کارگران اعتصابی اکنون می گویند که پادرمیانی و عقب نشینی دولت همچنان در هاله ای از ابهام است و حتا بازدید وزیر کار از معدن سنگ آهن بافق که هفتۀ گذشته پس از پایان اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران صورت گرفت به نگرانی از واگذاری ۲۸ درصد سهام این معدن به بخش خصوصی خاتمه نداده است.

۳۰ مرداد ۱۳۹۳

***********************

اطلاعیه در باره راه اندازی سایت جدید

با سلام؛
احتراماً به آگاهی همکاران گرامی شرکت واحد و همه‌ی کارگران و سازمان‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاها و دوست‌داران جنبش سندیکایی و کوشندگانِ راستین حقوق کارگری و اجتماعی و دیگر نهادها می‌رساند، به‌دلیل نارضایتی عمومی اعضای سندیکا از کارکردِ وب‌سایتِ قبلیِ سندیکا و ردِّ درخواست‌های مکررِ جمعی مبنی بر تحویل سایت و نادیده انگاشتنِ این اراده‌ی جمعی، به‌ناچار اعضای سندیکا در چند ماه گذشته در نشست‌ها و گفتگوها و بررسی‌های طولانی و همه‌جانبه‌ی مکتوب‌شده، بر پایه‌ی روش رای‌گیری و خردِ جمعی، بدون رای مخالف و تنها با یک رأی سفید، به‌اتفاق آرا حمایت خود را از سایت قبلی قطع کرده و هر گونه همکاری با آن را پایان داده اند و موافقت خود را با راه‌اندازی ایمیل و وب‌سایت جدید سندیکا که هم‌اکنون بیننده‌ی آن هستید، اعلام نمودند.
سندیکا تلاش پیگیر دارد همراه با دفاع از حقوق همکارانِ زحمتکش و حقوقِ عمومی کارگران با استفاده از راهنمایی، همیاری، پیشنهادها و انتقادهای این عزیزان به مرورِ زمان، کارایی وب‌سایت جدید سندیکای کارگران شرکت واحد را بهتر و بهتر نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد

http://vahedsyndica.com

vsyndica@gmail.com

مرداد ماه ۹۳

***********************

به سرکوب حقوق رضا شهابی و شرایط غیر انسانی او پایان دهید!

سندیکای کارگران شرکت واحد همانند گذشته همراه دفاع همه جانبه از حقوق انسانی رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد و عضو هیات مدیره سندیکا و اعتراض ایشان به جابجایی و شرایط تحمل ناپذیر زندان، بار دیگر فریاد اعتراض همیشگی خود را علیه پایمال شدن حقوق و اوضاع وخیم و ناگوار این کارگر ستم دیده اعلام میدارد. و از مسئولان رده بالای کشور میخواهد هر چه زودتر به شرایط فاجعه بار ایشان خاتمه دهند. ما همچنین با احترام به حق اعتراض رضا شهابی علیه عدم رعایت حقوق انسانیش و تکرار درخواست آزادی و درمان کامل و بازگشت بکار و اجرای کامل حقوق کارگری او، به دلیل فوق العاده خطرناک بودن وضعیت جسم و جانش و رفع نگرانی فرزندان بی گناه و همسر زجر کشیده و خانواده و همکاران و دوستان واقعی از ایشان می خواهیم فورا به اعتصاب غذا پایان دهند و به شرایط عادی تغذیه بازگردند.
سندیکا ضمن سپاس گزاری صمیمانه دوباره از حمایت های بیدریغ سازمان های بین المللی و سندیکاهای کارگری و شخصیت های آزاده و خوش نام از آنان درخواست می کند. تا آزادی و رسیدن آقای رضا شهابی به همه حقوق حقه اش به دفاع از ایشان ادامه دهند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۹۳/٠۴/٢۴

***********************

تعقیب قضایی سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد

ساعاتی پس از دستگیری اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شامگاه دهم اردیبهشت ماه مامورین با در دست داشتن احکام مربوط به بازداشت سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل عدم حضور ایشان در منزل پس از بازرسی برخی از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی تلفن و… را با خود بردند در طی روزهای گذشته، حکم جلب وثیقه مرخصی زندان آقای سعید ترابیان در رابطه با بازداشت سال هشتاد ونه نیز صادر شده است ونامبرده باید جهت رسیدگی به پرونده خود را را به دادسرا و قاضی ناظر زندان معرفی کند.
آقای سعید ترابیان که در اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال ٨۴ بازداشت و پس ازآن از کار اخراج شده بودند ، با پیگیریهای مستمر در نهایت موفق شدند همراه با دیگر کارگران اخراجی سندیکا، در سال ٨٨ حکم بازگشت به کار خود را دریافت کرده و در شرکت واحد مشغول به کار شوند.
سعید ترابیان در سال ٨٩ مجددا از سوی نیروهای امنیتی و در منزل بازداشت شدند و پس از حدود ٢ ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شدند ، در نهایت در دادگاه انقلاب به زندان محکوم شد. ایشان با قرار کفالت و وثیقه بعد از مدتی بازداشت دوران مرخصی زندان خود را می گذراندند.
قابل ذکر است آقای سعید ترابیان همچون دیگر فعالین کارگری، به دلیل پیگیری مطالبات کارگران همواره از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید و ارعاب قرار داشته و دارند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن تعقیب قضایی آقای سعید ترابیان خواستار آزادی همه کارگران زندانی و رفع تعقیب برای همه کارگران حق طلب می باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

خرداد ۹۳

***********************

انتقال و اعتصاب غذای رضا شهابی

برابر اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد روز یکشنبه یازده خرداد ماه نود و سه آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد . رضا شهابی که قرار بود برای جراح.....
برابر اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد روز یکشنبه یازده خرداد ماه نود و سه آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. رضا شهابی که قرار بود برای جراحی مهره های کمرش در بیمارستانی خارج زندان خود را به تیغ جراحان بسپارد تا از رنج این درد طاقت فرسا بکاهد به دلیل انتقال ناگهانی و خارج قانون اعلام داشته که به اعتصاب غذت می رود تا شاید مسئولین زندان به خواسته های به حق ایشان جامه عمل بپوشانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن انتقاد شدید به اینگونه رفتار خواهان رفع هرگونه تعقیب قضایی برای همه کوشندگان جامعه کارگری و آزادی همه کسانی که در راه دفاع از حقوق کارگران در بند می باشد.

با امید به گسترش صلح ، آزادی و عدالت در همه جهان

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳

***********************

جلوگیری از سفر داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکا

داوود رضوی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که دو سال پیش به افتخار بازنشستگی نائل آمده ،در سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ماه هنگامی که بنا بر دعوت پنج سندیکای فرانسوی به کشور فرانسه و شهر پاریس دعوت شده بود قصد خروج از کشور را داشت ، در آستانه ورود به هواپیما در فرودگاه امام خمینی توسط مامورین امنیتی از سفر ایشان جلوگیری به عمل آمد ه و به ایشان ابلاغ کردند که ظرف دو روز آینده به دادگاه انقلاب مراجه نماید.
رضوی كه در ده سال اخیر به عنوان فعال سندیكائی و كارگری زحمات قابل توجهی برای احقاق حقوق کارگران متحمل شده بود قرار بود در نشستی کارگری که از طرف فدراسیونهای معروف سندیکایی در تاریخ بیست و ششم ماه می در شهر پاریس برگزار می شود حضور داشته باشد اما گویا از انجا كه این دعوت از سوی عوامل امنیتی و قضائی داخل كشورمورد خوشایند نبوده ازخروج نامبرده بدون اینكه ممنون الخروج باشد جلوگیری به عمل آمد.
لازم به ذکر است که آقای داود رضوی از سال ١٣٨۴ فعالیت کارگری سندیکایی خود را آغاز کرد و همصدا با دیگر یاران سندیکاییش در اعتراضات و اعتصابات سندیکایی در سال ١٣٨۴ حضوری فعال و مستمرداشت و چندین نوبت سابقه بازداشت و صدور حکم قضایی برای ایشان از دیگر تجربه ها می باشد.

سوم خرداد نود و سه

***********************

سالی که نکوست از بهارش پیداست.. (در مورد دستمزد ۹۳)

بالأخره پس از جلسات پیدا و پنهان و سمینارهای ریز و درشت که در غیاب نمایندگان واقعی میلیون‌ها کارگر ستم‌کشیده‌ی ایران درباره‌ی حداقل دستمزد سال ١٣٩٣ ترتیب داده شد، نهایتاً معلوم شد که هیاهو برای هیچ بوده است و آنکه دوباره باید قربانی تحکمات ظالمانه‌ شود، سفره‌ی طبقه‌ی مظلوم کارگر است که هم در عزا و هم در عروسی باید فنا گردد.
آقایان مدعی خدمتگزاری مرتباً درباره‌ی عدالت، راستگویی، تدبیر و امید داد سخن سرمی‌دهند و مدعی‌اند همه‌ی اقشار مستضعف و محروم جامعه باید به حق و حقوقشان برسند؛ اما در عمل در رابطه با حق کارگر میان دولت مهرورزی و تدبیر و امید فرق چندانی نیست چرا که همه‌ی این به‌اصطلاح خادمان محرومین درباره‌ی نقض حقوق حقه‌ی کارگران کم و بیش در نهایت یکپارچه و یکصدا هستند.
برابر آمار رسمی حکومتی، میزان تورم در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ بیش از هفتاد درصد قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و دیگر دستمزدبگیران را بلعیده است. در حالیکه غول گرانی در سال ١٣٩٣ بیشتر از گذشته طومار معیشت کارگران را در هم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال ٩٣ کماکان ١٠-١۵ درصد زیر خط تورم می‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است. و در حالیکه میلیون‌ها کارگر ایرانی از این بی‌عدالتی خشمگین و معترضند، در تبلیغات سرسام آور ادعا می‌شود، تصمیم برای تعیین دستمزد سال ١٣٩٣ با حضور نمایندگان کارگران اتخاذ شده است.ناراستی ادعای مذکور را میلیون‌ها کارگر ایرانی و همه‌ی کارشناسان حقوق کار تأیید می‌کنند چراکه اصولاً به‌دلیل نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران در ٣۵ سال گذشته، کارگران ایران از داشتن نماینده‌ی واقعی در مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت‌شان محروم بوده و هستند.بدین ترتیب افزایش دستمزد کارگران یک دروغ بزرگ بوده، زیرا عملاً هر ساله قدرت خرید خانوار کارگران و زحمتکشان، بر خلاف ماده‌ی ٤١ قانون کار، نه‌تنها حفظ نشده بلکه سیر نزولی داشته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پیمانی که در دفاع از حقوق کارگران بسته و بابت آن هزینه‌های سنگین داده و می‌دهد، به این تصمیم ظالمانه‌ که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعتراض شدید خود را اعلام داشته و برپایی هرگونهاعتراضات جمعی را در مقابله با این ستم و قانون‌شکنی، حق مسلم کارگران می‌داند.
به امید روزی که زمستان ستم و ناروایی بر کارگران پایان یافته و همراه با نوروز و نوزایی بهاران، بهار خوشبختی کارگران با تشکیل نهادهای سندیکایی واقعی کارگری به همت کارگران ایرانی تحقق یابد.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اسفند نود و دو

***********************

اعتراض سندیکا به انتقال ناگهانی رضا شهابی

در حالی که کارگران و همکاران آقای رضا شهابی برای عیادت او به بیمارستان رفته بودند ، به همراه خانواده ایشان به ویژه دو فرزند نوجوان و همسر فداکارش حداقل به این دلخوش بودند که او در لحظه سال تحویل و نوروز با تنی بیمار در کنار خانواده اش خواهد بود و این می توانست کمی از رنج های بی شمار آنها را بکاهد ، اما درست یک روز قبل از سال نو و در یک اقدام ناگهانی و خلاف اخلاق انسانی و با نیمه کار گذاشتن برنامه درمان ، او را شبانه به زندان اوین منتقل نمودندو آرزوهای شیرین خانواده و هکارانش را بر باد دادند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این اقدام خلاف انسانی را محکوم نموده و از سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای بین المللی کارگری خواستار محکوم کردن این عمل ضد کارگری شده و در پشتیبانی از خواست سندیکا مبنی بر آزادی بی قید و شرط آقای رضا شهابی اقدام های حمایتی خود را به عمل آورند

با امید به گسترش صلح ، آزادی و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

فروردین نود و سه

***********************

حضور اعضای سندیکا برای ملاقات با رضا شهابی در بیمارستان

روزچهارشنبه ٢۱ اسفند ماه ۱۳۹٢ اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تعیین عادلانه دستمزد جلوی وزارت کار در خیابان آزادی با حضور در بیمارستان با آقای رضا شهابی كه بتازگی از زندان اوین جهت جراحی مهره های كمر به بیمارستان اعزام شده اند ملاقات و گفتگو كردند، در این ملاقات رضا شهابی با وجود شرایط سختی که دارد روحیه ی بسیار بالایی داشت اما از نظر جسمی با مشكلات جدی رو به روست وبه اظهار ایشان اگر شرایط استراحت بعد از عمل جراحی برای او فراهم گردد امكان عمل جراحی برای این كارگر زندانی در ماه آینده فراهم خواهد شد.
پس از ملاقات اعضای سندیکا با آقای شهابی و زمان جدایی رضا ضمن تشکر از حاضرین سالی نیکو را برای همه انسانها و کارگران را آرزو نمود و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه نیز با امید به آزادی ایشان خواستار آزادی همه زندانیانی که به دلیل دفاع از حقوق انسانی در بند می باشند را خواستار است.

با امید به گسترش صلح و عدالت در تمام جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اسفند نود و دو

***********************

دستمزد عادلانه حق مسلم کارگران است

تجمع گروهی از کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جلوی وزارت کار

تعدادی از رانندگان وکارگران سندیكایی در شرکت واحد اتوبوسرانی با تجمع در مقابل وزارت كار خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای كارگران شدند:
از ساعت ٩ صبح روز چهار شنبه ٢۱ اسفند ماه جمعی از رانندگان شركت واحد با تجمع اعتراضی در مقابل وزارت كار خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند، تجمع كنندگان با بر افراشتن پلاكادرهای مبنی بر (دستمزد عادلانه حق مسلم ماست ) خواستار تعیین عادلانه دستمزد برای سال ١٣٩٣ بودند.
این تجمع که با حضور مامورین انتظامی همراه بود بدون هیچگونه درگیری ساعت ١۴ با سخنانی در خصوص اتحاد کارگران توسط ابراهیم مددی به پایان رسید.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اسفند ۱۳۹٢

***********************

دستگیری حسن سعیدی و مرتضی کمساری

را شدیداً محکوم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم

در پی اعتراضات و شکایات فراگیر رانندگان شرکت واحد علیه تحمیل شورای کارفرمائی که از طرف مدیریت و حراست شرکت واحد برنامه ریزی شده، موج گسترده ای از اعتراضات و مقاومت در مقابله با تحمیل شورای کارفرمائی بوجود آمد، به صورتی که در سامانه های ‍‍١ و ٧ شرکت واحد انتخابات فرمایشی و برنامه ریزی شده از طرف مدیریت و حراست با مقاومت کارگران به نتیجه نرسید.
آقایان که از درک نارضایتی عمیق کارگران عاجز هستند به جای پذیرش خواسته های به حق کارگران، تصمیم گرفتند برای جلوگیری از افزایش اعتراضات کارگران در شرکت واحد ضرب و شست نشان داده و به این ترتیب با توسل به روش های غیر قانونی اقدام به دستگیری اعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی و مرتضی کمساری نمودندتا بلکه با ایجاد رعب و وحشت در دل رانندگان شرکت واحد آنها را از حق طلبی منصرف نمایند.
دستگیری این فعالان سندیکایی در حالی صورت می گیرد که مقامات مربوط در وزارت کارشکایت معترضان را وارد دانسته و قول رعایت خواسته های کارگران را داده بودند اما همزمان معلوم شد تصمیمات در جای دیگری به جز مقامات رسمی گرفته و اجرا می شود چرا که همزمان با این قول و قرارها کسان دیگری با توسل به روش های گازانبری به رای گیری زوری از رانندگان اقدام کرده تا بار دیگر شورای اسلامی تحمیلی دلخواهشان را بر سرنوشت کارگران بگمارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیری اعضای خود را که با هماهنگی و پرونده سازی حراست شکل گرفته است را شدیداً محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دوستان می باشد.
ما از فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و کلیه سازمان های سندیکایی معتبرکارگری می خواهیم از آزادی اعضای سندیکا حمایت نمایند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تحمل همه ناملایمات ضمن دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی، از قوه قضائیه می خواهد شان و مقام والای کارگران را رعایت نماید و تسلیم پرونده سازی علیه کارگران حق طلب نشود.

با امید به گسترش صلح وعدالت در تمام گیتی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - ششم اسفند نود و دو

***********************

مدیرکلی که حرف وزیر را نمی خواند

بی اعتنایی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به رسیدگی مسئولان وزارت کار

بیش از دو ماه پیش پس از نامه های اعتراضی و مراجعات و تجمعات گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در وزارت کار در خصوص تخلف و تقلب در انتخابات شورای اسلامی کار و دفاع از حق داشتن تشکیلات مستقل و نماینده واقعی کارگر وزیر کار در جمع کارگران معترض حاضر و به مدیر کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار دستور رسیدگی داد. هر چند با کارشکنی مدیر کل استان تهران رسیدگی به شکایات به کندی صورت گرفت. نهایتا در تاریخ ۹٢/۱۱/٠۱ تخلف و تقلب در انتخابات سامانه یک شرکت واحد کاملا محرز شد و مشخص گردید کارگران سامانه یک در برابر انتخابات تحمیلی و فرمایشی مقاومت کرده و انتخابات مزبور حد نصاب قانونی را نداشته است. با توجه باینکه انتخابات سامانه یک حد نصاب قانونی را نداشته با قاطعیت میتوان گفت که انتخابات دیگر مناطق و سامانه ها هم در صورت رسیدگی همین سرنوشت را خواهد داشت.متاسفانه تا هم اکنون اداره کار استان تهران با بی اعتنایی به رسیدگی مسئولان وزارت کار در برابر خواسته عمومی کارگران شرکت واحد مبنی بر حق داشتن تشکیلات و نماینده واقعی کارگر مقاومت می کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن ماه نود و دو

***********************

همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد با کارگران معدن چادر ملو

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی همچون زندان، اخراج، تعقیب و تنبیه اعضاء خود را پرداخت کرده، ضمن همبستگی بادادخواهی این کارگران، دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیدا" محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دبیر و اعضای انجمن صنفی و دیگر بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخت حقوق معوقه این کارگران شریف می باشد.

کارگران حق طلب معدن چادرملو را فورا" آزاد کنید
درست در آستانه سالگرد انقلابی که قرار بود عدالت و آزادی و کرامت انسانی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، متاسفانه کارگرانی که از محروم ترین و زحمتکش ترین کارگران ایران هستند را به جرم دادخواهی دستگیر و زندانی می کنند.
کارگران ایران، طی سی و پنج سال گذشته بیشترین سهم از فلاکتها و بدبختی ها ی ناشی از ندانم کاری مسئولان را به دوش کشیده اند، در زمانی که خط فقر حدود دو و نیم میلیون تومان و حداقل دستمزد کارگران کمتر از پانصد هزار تومان در شرایط تورم چهل درصدی می باشد ودر حالی که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده و وزیر کار از اجرای واقعی اصل سه جانبه گرایی سخن می گوید، آقایان در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنیتی را در پیش گرفته اند.
مسئولین بدانند، روش های امنیتی، پلیسی و بگیر و ببند در برابر اعتراضات و دادخواهی کارگران هیچ سودی ندارد. مسئولان موظفند شرایط زندگی شایسته برای کارگران را بوجود آورده و حق آزادی تشکیلات سندیکایی کارگری را به رسمیت بشناسند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی همچون زندان، اخراج، تعقیب و تنبیه اعضاء خود را پرداخت کرده،ضمن همبستگی بادادخواهی این کارگران، دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیدا" محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط دبیر واعضای انجمن صنفی و دیگر بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخت حقوق معوقه این کارگران شریف می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سازمان جهانی کارو سندیکا های کارگری می خواهد برای آزادی این کارگران از هرگونه تلاش و کوششی فروگذاری نکنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن یکهزار و سیصد و نود و دو
syndicavahed@gmail.com
www.syndicavahed.net.in