افق روشن
www.ofros.com

!رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

اعتراض آموزش بین الملل به رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

ترجمه از اتحاد بین المللی                                                                                       شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱٨ فوریه ۲۰۱٧

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

۱۷ فوریه ۲۰۱۷
جناب سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
جناب حسن روحانی، رئیس جمهور
رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

بدین وسیله به نمایندگی از سوی ۶۴۳۰۰۰ عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا ( کیوپی) ما نگرانی جدی خود را نسبت به تلاش جدید اطلاعات و قوه قضایه ایران برای بازگرداندن اجباری رضا شهابی به زندان اعلام می داریم.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در ژوئن سال ۲۰۱۰ به دلیل فعالیت های سندیکایی ناعادلانه دستگیر شد. او در زمان دستگیری مشغول رانندگی بود و در برابر چشم مسافران بطور خشونت آمیز مورد حمله قرار گرفت و سپس در بند 209 زندان اوین محبوس شد.
آقای شهابی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است اما هر لحظه در خطر دستگیری مجدد و باز گرداندن به زندان برای تحمل مابقی حکم شش سال زندان بسر می برد ( به ادعای مقامات حکومتی او باید سه ماه زندان دیگر را تحمل کند). آقای شهابی بعد از گذراندن ۱۹ ماه در سلول انفرادی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال ممنوعیت از فعالیت های سندیکایی و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد. آقای شهابی به دلیل تحمل فشار های جسمی و شکنجه در جریان چندین نوبت بازجویی، از دررفتگی مهره های گردن و کمر رنج می برد و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفته است. ایشان بعد از تحمل ۵ سال زندان، مشمول مرخصی استعلاجی قرار گرفت. با توجه به بیماری های جدی آقای شهابی، زندانی شدن ایشان باعث خواهد شد سلامتی اش در معرض خطر قرار گیرد.
وثیقه گذار آقای شهابی نیز مورد تهدید قرار گرفته که چنانچه آقای شهابی به زندان باز نگردد خانه اش مصادره خواهد شد.
بازگرداندن رضا شهابی به زندان نشانه دیگری خواهد بود از تداوم نقض کنوانسیون های بین المللی و زیر پا نهادن حقوق انسانی. ما خواهان پایان بخشیدن به آزار و اذیت رضا شهابی و لغو احکام زندان علیه ایشان و آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم. ما همچنین از مقامات دولت ایران می خواهیم که به آزار و اذیت و تعقیب فعالین کارگری در ایران خاتمه دهند و همه اتهامات علیه دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از جمله احکام صادره علیه ابراهیم مددی و داوود رضوی را لغو کنند.

با احترام
مارک هانکوک ،ریاست کشوری
چارلیز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری
رونوشت به:
دبیر کل شورای عالی حقوق بشر (ایران)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ایران)
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
بخش بین المللی کنگره کار کانادا

****************

اعتراض آموزش بین الملل به رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

فدراسیون بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، "آموزش بین الملل"، در بیانیه ای که انعکاس گسترده جهانی به همراه داشت، نسبت به رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی اعتراض نموده و اعلام نموده است که با رد این درخواست در فوریه ۲۰۱۷ توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، دولت ایران عملا اسماعیل عبدی را محکوم به گذراندن کامل ۶ سال حکم زندان نا عادلانه که از نوامبر ۲۰۱۶ از سر گرفته شد نموده است.
در گزارش آموزش بین الملل آمده است که اسماعیل عبدی همراه با سه تن دیگر از فعالین صنفی معلمان به ناحق در ماه جولای ۲۰۱۵ بازداشت شدند. این موجب گردید که از حضور آنان در کنگره جهانی "آموز بین الملل" در شهر اتاوا-کانادا ممانعت به عمل آید. عبدی در مه ۲۰۱۶ پس از اعتصاب غذایی ۱۶ روزه و فعالیتهای گسترده همبستگی بین المللی آزاد گشت.
آموزش بین الملل تمامی اتهامات علیه عبدی، از جمله "تجمع و تبانی علیه امنیت ملی"، را ناعادلانه و ناقض پیمانهای حقوق بشر میداند و محکوم می نماید.
آموزش بین الملل همچنین تاکید کرده است که سیاست های نئولیبرالی در ایران در سیستم آموزشی کشور و برای شرایط زندگی معلمان بحران ایجاد کرده اند. خصوصی سازی و تجاری سازی آموزش به مبانی آموزش و پرورش عادلانه و رایگان در سراسر کشور آسیب رسانده است. بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران، از خانواده های کم درآمد در مناطق روستایی و عشایری عملا از دسترسی به آموزش و پرورش محروم اند؛ بر اساس گزارشها بیش از ۳.۵ میلیون نوجوان قادر به ادامهء تحصیل نیستند و در مدرسه حضوری ندارند و بطور عملی حضورشان در مدارس ممنوع شده است.
این مسائل در کل هر بیشتر این واقعیت را برجسته می کند که معلمان ایران از حقوق اتحادیه ای و انسانی محروم می باشند. دستمزد معلمان غالباً زیر خط فقر هست. با این حال، معلمان ایران در مواجهه با شرایط ظالمانه و بیعدالتی در سال های گذشته دست به تظاهرات سراسری و اعتصابات زده اند و مطالبات محکم خود را برای تغییرات سیستماتیک بیان کرده اند.
کارزار بین المللی برای آزادی بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، محمود بهسشتی لنگرودی و دیگر معلمان دربند و تحت تعقیب در ایران تا تحقق کلیه این مطالبات ادامه خواهد داشت.

گزارش و ترجمه از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۷ فوریه ۲۰۱۷

info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/

جهت اطلاعات بیشتر به سایت انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید:

http://www.workers-iran.org