افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات (ارکان ثالث)                                                                                           شنبه ۲٦ اسفند ۱۴۰۲ - ۱٦ مارس ۲۰۲۴


تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
پیام همکاران؛

بعد از رو شدن همه دروغ های دولت و ساختار سرمایه داری و عواملشان با آن همه تبلیغات برای حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، حالا که دیگر نمی‌توانند ما را فریب دهند به وضوح در شورای عالی کار ،مزد و معیشت و منزلت ما را هدف قرار داده و کمر به فلاکت و بدبختی ما بسته اند.
ما همچنان که میدانستیم ریشه درد و بی حقوقی مان کجاست، بر علیه تبعیض و استثماری که بر ما وارد میشود وارد اعتراضات شدیم و پاسخمان به وضع موجود قطعاً گسترش اعتراضات در اشکال مختلف است و همکاران همه بخشهای نفت را به اعتراضات وسیع کارگری تا تحقق مطالباتمان فرامیخوانیم.

ما به شرایط قبل باز نمیگردیم.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث گچساران در این روز؛

رفع تبعیض در پرداختها بخصوص در مبلغ پرداختی نفت کارت برابر با سایر ارکان استخدامی نفت، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، تخصیص بن کارت همراه با بک پی یکساله، واریز مبالغ مناسبتی بطور کامل و... می‌باشد.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز آغاجاری

امروز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

صبح امروز همکاران ارکان ثالث نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تبعیض در پرداخت مزد و مزایا و مشخصاً مبالغ پرداختی نفت کارت تجمع نمودند.
در اعتراض به پایان نپذیرفتن تبعیضات در پرداختها همکاران پیام داده و خواستار بازگرداندن کارت‌های صادر شده به مدیریت نفت گردیدند.
کارگران ارکان ثالث نفت و گاز آغاجاری همچنین اعلام داشتند که با وجود درخواست کارگروه مطالبه گری شهید تندگویان، اتحادیه دولت ساخته ابزار دست مدیران، در تلاش برای محدود نگاهداشتن اعتراض ما به نامه نویسی و نشست های بی سرانجام با مدیریت ترمز اعتراضات ما باشد، اما ما که باوری به وعده و وعید ها نداریم، امروز اعتراضات خود را از سر گرفته و حاضر به ادامه گفتگو با مدیران فاسد نفت نگردیدیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) ضمن حمایت از اعتراضات بر حق این همکاران، با وجود کشمکش مزدی میان نمایندگان کارگری با عوامل مفتخور حامی سرمایه داری که با اشکال مختلف در مقابل معیشت و افزایش مزد ما کارگران ایستادگی نموده اند و همچنین چرخه و نمایش منفور شورای نگهبان، در اجرایی نکردن حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی که سالهاست اساس تبعیض و بی حقوقی و مطالبه اساسی کارگران نفت بوده است، اعلام میدارد؛ این دستگاه سراسر ضد کارگری و ضد مردمی، اراده ای جهت رسیدگی به معیشت ما کارگران و توده مردم تحت ستم ندارد و تمامی وعده و وعیدهای محقق نشده و همه چیز نشان از چرخه ای دارد که با آن شرایط چپاول برای طبقه یک درصدی مفتخور هر روز بیشتر از روز پیش فراهم میشود.
اتحاد و همبستگی مان در اعتصابات کارگری تنها راه تحقق مطالبات مان و کوتاه نمودن دست پیمانکاران چپاولگر است. اتحاد ما شرایط کنونی را قطعاً متحول نموده و در مقابله با هرگونه سودجویی و اعمال قدرت از بالا تعیین کننده خواهد بود.
حذف پیمانکاران مطالبه سراسری همه کارگران در نفت است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی(ارکان ثالث) همکاران شاغل در تمامی بخش های نفت را به اتحاد و همبستگی و حمایت از این مطالبه فرا میخواند.

*************

تجمع گسترده و پرشور کارگران ارکان ثالث ملی حفاری

شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

تجمع گسترده و پرشور کارگران ارکان ثالث ملی حفاری مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز و همراهی همکاران در دکل‌های ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۴۷، ۶۹، ۷۵، ۸۱، ۸۶
تجمع گسترده اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه‌های ۶، ۷، ۱۰، ۱۲ مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگران ارکان ثالث ملی حفاری در پاسخ به وعده های عمل نشده و فریبکارانه گلپایگانی مدیریت شرکت، که در تجمعات اعتراضی قبلی داده بود با اعلام فراخوان قبلی به کارگران همه بخشهای نفت، امروز در اتحاد کامل تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.
طبق اطلاع همکاران، کارگران با فریادهای اعتراضی خواستار پاسخگویی گلپایگانی در خصوص وعده های عمل نشده و تبعیضات در پرداخت گردیدند. این همکاران اعلام کردند گلپایگانی با حضور پرشور کارگران حاضر به حضور در میان جمع اعتراضی آنها نگردید و نمایندگی را جهت مذاکره با نمایندگان کارگران اعزام نمود که این اقدام با واکنش تند و فریاد کارگران همراه گشت.
همکاران ما با پیامهایی اعلام نمودند، هیچگونه قول و قرار و وعده ای از سوی گلپایگانی و نمایندگان شرکت را نمی‌پذیرند و تا تحقق کامل خواسته هایشان از سر سازش و مصالحه وارد گفتگو نخواهند شد، به اعتراضات خود بیشتر از قبل ادامه داده، گسترش اعتراضات را عملی خواهیم نمود.
همچنین در همین روز، کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی همراه با فراخوان کارگران ملی حفاری تجمعات اعتراضی خود را برگزار نمودند.
همکارانمان در پارس جنوبی نیز با پیامهایی اعلام نمودند، بر خلاف آنچه که میخواهند از سوی ما اعلام کنند که تجمعات ما در چارچوب قانون و مسالمت آمیز است، ما با اعتراضات خود و دست کشیدن از کار به وضوح می‌گوییم اعتراضات ما اتفاقاً بر علیه قانون برده داری و مجریان آن و مدیریت چپاولگر نفت است که با استفاده از همین قوانین از پیمانکاران مفتخور حمایت میکنند و تبعیض و بی حقوقی را به ما تحمیل میکنند.
ما در کنار کارگران ملی حفاری، کارگران سایر بخشهای نفت را به اعتراضات کارگری بر علیه وضع موجود فرامیخوانیم.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث ملی حفاری و مجتمع گاز پارس جنوبی، تاکید بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و مزایا بویژه در مورد پاداش های پرداختی، نفت- گاز کارت، بن کارت، توجه مدیران نفتی به شرایط کار سخت و زیان آور در مناطق عملیاتی و منظور نمودن مزایای مربوط به آن، توجه به مطالبات کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری بخصوص اصلاح قرار داد و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان، بازگشت به کار فوری کارگران تعلیق شده از کار، اخراجی و... می‌باشد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

فراخوان کارگران ارکان ثالث ملی حفاری به برگزاری تجمعات گسترده کارگری

پیام همکاران؛
مسولان و مدیران اراده ای در حذف پیمانکاران مفتخور و مافیایی ندارند.
ضعف قوانین و زد و بند از بالا که با حفظ شرکتهای پیمانکاری فرصت چپاول منابع نفت و گاز، توأم با استثمار ما کارگران را ایجاد نموده تا بصورت ارزان و کم هزینه سودآوری بیشتر را برایشان رقم بزنیم شرایطی است که اولین خواسته ما یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری که منشأ همه تبعیضات و بی حقوقی ماست بر آن استوار است. از این رو ما ضمن اعلام بازگشت هرچه وسیعتر به اعتراضات در همه بخشهای عملیاتی و بهره برداری، همه کارگران در در همه بخشهای نفت را به پیوستن به این اعتراضات فرامیخوانیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) تشکل مستقل کارگری، پل ارتباطی میان کارگران نفت، گسترش اعتراضات را تنها راه تحقق خواسته های کارگری میداند و در ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف همکاری همه جانبه کارگران را در این مسیر هموار خواهد نمود.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در سومین روز متوالی این هفته

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری در پیامهایی ضمن طرح مطالبات اساسی خود، خواستار بازگشت به کار فوری راننده اخراجی پالایشگاه سوم گردیدند که به موجب زد و بند میان شرکت پیمانکاری تکاب صنعت مهر با مدیریت پالایشگاه از کار اخراج گردیده است. طبق اعلام همکاران، راننده اخراجی متاهل، دارای چند فرزند و ۱۳ سال سابقه کار در این پالایشگاه را داشته و صرفاً به دلیل نمایندگی سایر رانندگان در اعتراض به تغییر شکل قرارداد توسط مدیران پالایشگاه سوم از کار اخراج گردیده است.
سایر مطالبات کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی؛ حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات نفت برابر با سایر ارکان استخدامی می‌باشد

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه ششم، مجتمع گاز پارس جنوبی

صبح امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

طبق گزارش همکارانمان، اعتراضات کارگران ارکان ثالث در روز گذشته به شکل اعتصاب کامل روزانه بوده، در برخی فازهای پالایشگاهی، کارگران از خوردن غذا و استراحت ظهر امتناع نموده در مقابل ساختمان اداری به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند.
اعتراض همکاران مبارزمان برای تحقق خواسته هایشان امروز نیز در جریان است.

اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش و پرداخت بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات برابر با سایر ارکان نفت و... می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) تشکلی تماماً کارگری و مستقل و صدای اعتراض همکاران، ضمن اعلام حمایت از اعتراضات کارگری، همه کارگران بخشهای مختلف نفت را به گسترش اعتراضات فرامیخواند.

نه به بردگی مزدی

*************

تجمع گسترده اعتراضی کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای

پیمانکاری پالایشگاه های سوم، پنجم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی

صبح امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

پیام همکاران؛
پیش از اعلام نتایج انتخابات فرمایشی مجلس که نه تنها دستاوردی نداشته، مصوباتش همواره بر علیه منافع و معیشت ما کارگران و توده مردم تحت ستم بوده است، با اعتراض به وضع موجود، مشخصاً در این روز اعتراضات خود را از سر گرفته، بار دیگر تاکید می‌نماییم، منتظر هیچ لطف و مرحمت از بالا نبوده، خواسته های خود را از طریق گسترش اعتراضات محقق می‌نماییم.
ما به شرایط قبل باز نمیگردیم و هشدار میدهیم اعتراضات کنونی ما آغاز راه و اشکال آن در این سطح باقی نخواهد ماند.
اهم مطالبات همکاران ما عبارت است از؛

حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیض در پرداخت مزد و مزایا و رفاهیات برابر با سایر ارکان نفت، اجرای مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی شرکت‌های پیمانکاری و...

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه ششم پارس جنوبی

صبح امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

پیام همکاران؛
اتحادیه صنف کارگری استان بوشهر سد راه اعتراضات ما کارگران، دقیقا کمی قبل از روز ۲۲ بهمن اعلام نمود که مدیریت ارشد نفت از ما فرصت ده روزه خواسته تا خواسته هایمان را محقق کند.
حالا اما بیانیه داده اند که با عرض تأسف! همه راههای قانونی طی شده اما مدیران و مسئولان پاسخگوی مطالبات ما نیستند.
ما اینجا با اعتراضات خود در همبستگی با همه کارگران معترض نفت، با کارگران گروه ملی فولاد اهواز که هم اکنون در خیابان هستند و با همه کارگران و مزدبگیران اعلام می‌کنیم؛
دوره دستبوسی ها و انتظار لطف و مرحمت از بالا به پایان رسیده، ما همچنان به اعتراضات خود تا تحقق کامل خواسته هایمان ادامه داده و کارگران سایر بخشهای نفت را به این اعتراضات فرامیخوانیم.

اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی؛
حذف شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مزد و مزایا و.... می‌باشد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

دومین روز متوالی از تجمعات اعتراضی کارگران ارکان ثالث

پالایشگاه های ششم، هشتم و دهم پارس جنوبی

صبح امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

- اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت بدون تبعیض مزد و مزایا و رفاهیات برابر با سایر ارکان نفت، بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیق شده از کار، اصلاح مفاد قرارداد مستقیم آنها با پیمانکاران مجری پروژه ها، اجرای مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان و کلیه کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری و...
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) صدای کارگران معترض به وضع موجود در کنار همکاران خود در پارس جنوبی، کارگران سایر بخشهای عملیاتی و بهره برداری را به اعتراضات گسترده در نفت فرامیخواند.

ایستاده‌ایم تا پایان

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای

پیمانکاری، پالایشگاه‌های پنجم، ششم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

صبح امروز شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

پیام همکاران؛
در روزهایی که تعدادی از رانندگان شرکتهای پیمانکاری بخاطر خواسته هایشان، از کار تعلیق شده اند، اتحادیه صنف کارگری استان بوشهر با طرح وعده های دروغین رییس منابع انسانی پارس جنوبی، یک هفته تجمعات مارا به تعویق انداخت تا با سکوت ما با خوش خدمتی از روز ۲۲ بهمن عبور نمایند.
علیرغم این ترفندها، امروز ما مصمم تر از قبل اعتراضات خود را از سر گرفته اعلام می‌کنیم تا تحقق کامل خواسته های خود اعتراضاتمان را ادامه خواهیم داد.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری پارس جنوبی؛ بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیقی شرکتهای پیمانکاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم قراردادهای مستقیم با رانندگان شرکتهای پیمانکاری توسط پیمانکاران و اصلاح مفاد آن، اجرای مرخصی ۲ به ۲ کارگران پشتیبانی و... می‌باشد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

تجمع گسترده کارگران ارکان ثالث نفت،

امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

کارگران ارکان ثالث نفت در تهران مقابل دفتر ریاست جمهوری، ساختمان مرکزی ملی حفاری در اهواز و همچنین دکل‌های حفاری مناطق مختلف عملیاتی تجمعات اعتراضی خود را با شکوه تر از قبل برگزار کردند.

اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث نفت؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و امکانات رفاهی و لغو کامل اصل ۴۴ قانون اساسی است که به اعتقاد همکارانمان اساس همه فساد موجود در واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی ،بویژه واگذاری پیمانهای کلان نفتی به پیمانکاران مافیایی و مفتخور است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) اعلام میدارد با وجود همه سنگ اندازی ها در عقب انداختن اعتراضات کارگری، پاسخ محکم کارگران ارکان ثالث بدین ترتیب نشان دهنده عبور کارگران از همه تدابیر از بالا و قطعاً گسترش اعتراضات بیشتر از گذشته خواهد بود. ما همه کارگران را در بخشهای مختلف به تجمعات گسترده نفت فرامیخوانیم.

*************

به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم

در پی "خیزش انقلابی زن زندگی آزادی" ، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

*************

کانون انجمن های صنفی ترمزی در برابر حق خواهی کارگران

کانون انجمن های صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر به مناسبت ۲۲ بهمن بیانیه ای داده است بیگانه با وضع حال ما کارگران که وخامت هر روز بیشتر وضع معیشتی جانمان را به لب رسانده است. بیانیه ای تماما تفرقه افکنانه که با استفاده از کلماتی چون معاندین و فرصت طلبان و... به ما کارگران حق طلب، آن هم دقیقاً در روزی که تعدادی از رانندگان شرکتهای پیمانکاری در اعتراض به نوع قراردادهایشان توسط حراست از کار تعلیق شده اند! دارد گرای امنیتی می دهد.
انجمن صنفی اتحادیه کارگری که پدیده ای دولت ساخته، موجودیت و عملکردی در جهت حفظ هرم قدرت و محافظت از دستبوسی ها و اعمال قدرت از بالا ست و طبیعتاً در تضاد با مطالبات ما کارگران است، همان رویکرد و روشی را در دستور کارش دارد که حراست و مامورین امنیتی دارد و با داعیه نماینده کارگر بودن و همراه با آن با نسبت دادن الفاظی آنچنانی به کارگران حق طلب تلاش کرده اند که صدای حق خواهی ما کارگران را خفه کنند.
بغیر از همکارانمان در پارس جنوبی، همکاران دیگرمان در تهران، آبادان، مناطق نفت‌خیز و ملی حفاری و گچساران با پیامهایی خشم خود را اینگونه بیان نمودند که، ما کارگران شاغل در نفت دیگر از مرحله تفرقه و سرکوب عبور کرده ایم و اجازه نمیدهیم با این الفاظ ترمزی در برابر مبارزات ما باشید.
خواست ما حذف پیمانکاران و مبارزه با زد و بندهای مافیایی و چپاول نفت است. خواست ما افزایش دستمزده متناسب با رشد وحشتناک نرخ تورم و نیز داشتن زندگی در خور یک انسان است. خواست ما رفع تبعیض ها و حقوق یکسان در برابر کار یکسان است. اجازه نمیدهیم که با موج سواری، مبارزات ما را این سو و آنسو بکشید و آن را امنیتی کنید. ما کارگران ارکان ثالث، رانندگان و کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری همه با هم متحدیم و تاگرفتن تمامی حق و حقوقمان به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد و اتفاقاً بخوبی میدانیم که در پاسخ به بی احترامی هایی که همین امروز بخاطر اعتراضاتمان متوجه منزلت ماست چگونه پاسخ دهیم...!

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

همکارانمان اعلام نمودند، در تمامی مدت اعتراضات کارگری در مجتمع گاز پارس جنوبی در هفته ها و روزهای اخیر، با وجود همه کارشکنی ها و تهدیدهای مدیر منابع انسانی، حراست و مدیریت پالایشگاه دوم در پیشگیری از اعتراضاتمان، امروز با عبور از همه این تمهیدات، تجمع اعتراضی خود را برگزار نمودیم تا بگوییم، در برابر هرگونه اعمال قدرت از بالا، نه سکوت میکنیم و نه مماشات!
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی بدون تبعیض از مزایای مزدی مانند گاز کارت و بن کارت و خدمات رفاهی- اجتماعی برابر با سایر ارکان نفت و...می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) همراه با این همکاران مبارز، با همه امکانات خود از اعتراضات کارگری حمایت نموده، کارگران سایر بخشها را به گسترش تجمعات در نفت فرامیخواند.

*************

تجمع پرشور اعتراضی کارگران ارکان ثالث، در مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت

تهران، سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث نفت؛
حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن عدالت در پرداخت و بدون تبعیض. بهره مندی از بن کارت و نفت-گاز کارت. بهره مندی از خدمات رفاهی اجتماعی صنعت نفت. بهره مندی از تسهلات بانکی با مبالغی همسان با سایر ارکان استخدامی نفت. اجرای رای دیوان عدالت به شماره ۳۱۸۸ در خصوص حق سنوات کارگران ارکان ثالث نفت و... می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) گسترش اعتراضات کارگری به مراکز اداری و ستادی نفت را همانگونه که کارگران مبارز و شجاع فولاد اهواز عملی نمودند، زمینه ساز و اعتراضات و اعتصابات کارگری را تنها راه تحقق خواسته های حق طلبانه کارگران اعلام نموده، در کنار این همکاران، کارگران سایر بخشهای نفت را به اعتراضات پرشور کارگری فرامیخواند.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث، پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

همکارانمان صبح امروز برای سومین روز از پنجمین هفته متوالی، تجمع اعتراضی خود را با طرح مطالباتی از قبیل، حذف شرکتهای پیمانکاری، اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز - بن کارت و مزایا و شرایط رفاهی برابر و بدون تبعیض در پرداخت با سایر ارکان نفت و... برگزار کردند.
در پاسخ به همکارانمان، در مورد تنها پالایشگاه معترض امروز این است که شما امروز تنها نبودید، پیشروترین کارگران معترض بودید که همه کارگران نفت، کارگران معترض، مزدبگیران و جنبش‌های حق طلبانه را که هرروزه در محیط های کاری یا خیابان بی حقوقی و فقر و فلاکت را فریاد میزنند، پشت سر خود داشته اید و فردا کارگران نفت در مناطق نفت‌خیز، ملی حفاری، نفت و گاز گچساران، سکوهای دریایی و فلات قاره و... پرچم اتحاد با شما را در دست خواهند داشت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) در همبستگی با این همکاران، کارگران بخشهای دیگر نفت را به اعتراضات کارگری فرامیخواند.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث بهره برداری نفت و گاز گچساران

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

طبق پیامهای دریافتی از همکارانمان در گچساران، مدیریت مجموعه با اعمال تنبیهات مزدی از قبیل کسر اضافه کاری نسبت به شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی هفتگی و تهدیدات حراست برای فشار بر کارگران در خودداری از برگزاری تجمعات، ما این هفته نیز دست از کار کشیدیم، تا بر خواسته های خود و تعهدمان به تجمعات اعتراضی هفتگی نفت تاکید نماییم.
ما بر خواسته های خود؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و شرایط رفاهی از راه اعتراض به شرایط موجود، تجمعاتمان را ادامه میدهیم و در هماهنگی با سایر ارکان و بخشهای مختلف نفت در برابر هرگونه اعمال قدرت از بالا به مبارزه ایستاده، بر گسترش اعتراضات اصرار داریم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) صدای همکاران مبارزمان در گچساران، کارگران سایر بخشهای نفت را به تجمعات اعتراضی هفتگی نفت فرامیخواند.

*************

گسترش تجمعات اعتراضی کارگران ارکان ثالث

و پیمانکاری پالایشگاه پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

با گسترش تجمعات اعتراضی مان،
مبارزه بر سر خواسته های محقق نشده مان را پرشورتر از گذشته در پیش میگیریم.
از تهدیدات و کارشکنی های حراست و مدیریت نفت، عبور کرده ایم و بازگشت به شرایط قبل را بر نمیتابیم!
صبح امروز، یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲،
کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری پالایشگاه پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، پس از چند هفته تجمع در روزهای شنبه، با قرار قبلی تجمعات هفتگی خود را به دو روز در هفته افزایش داده، اعلام نمودند؛ تا پاسخگو نمودن مدیران و تحقق مطالباتمان بر گسترش اعتراضات تاکید داریم.
اهم خواست همکاران مان در پارس جنوبی،
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز-بن کارت، تبدیل وضعیت مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری و...می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) با همه توان و ظرفیت خود همراه و همصدا با همکاران آگاهمان در پارس جنوبی، همه کارگران را به برگزاری تجمعات اعتراضی هفتگی نفت فرامیخواند.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث،

پشتیبانی، اداری و رانندگان شرکتهای پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی

همکاران مان با وجود کارشکنی های مدیریت و حراست مجتمع گاز، در پالایشگاه های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم تجمعات خود را طبق برنامه قبلی و هماهنگ برگزار کردند.
اهم مطالبات کارگران در مجتمع گاز پارس جنوبی، حذف شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز-بن کارت، ایجاد شرایط مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان و افزایش دستمزدها می‌باشد.
همکاران مان در پارس جنوبی خطاب به سایر کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نفت اعلام نمودند در روزهای آینده همچنان بر روند تجمعات خود اصرار داشته، قطعاً با گسترش اعتراضات در پاسخگو نمودن مدیران و مسئولان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند نمود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) در کنار همه همکاران، کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، کارگران سایر بخشهای نفت را به پیوستن به تجمعات هفتگی نفت فرامیخواند.

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری با وجود حضور ماموران انتظامی و کارشکنی عوامل حراست و مدیریت شرکت، در مقابل ساختمان مرکزی شرکت و دکل‌های ۲۱، ۲۵ و ۳۳ اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
همکارانمان اعلام نمودند، با شناسایی عوامل کارشکنی مدیریت که قصد داشتند تجمع ما را کمرنگ و محدود به نشستی با نمایندگان مدیریت شرکت نمایند، ما تجمع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت را برگزار نمودیم تا اصرار خود بر روال اعتراضات هفتگی نفت را عملی سازیم.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از نفت-بن کارت، بدون تبعیض در پرداخت و...می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) نماینده خواست و درد کارگران غیر رسمی نفت، اعلام مینماید، در اتحاد و همبستگی کارگران نفت با گروه ملی فولاد اهواز و دیگر کارگران معترض، بر تجمعات هفتگی خود اصرار داریم و کارگران دیگر بخشهای نفت را به آن فرامی خوانیم.

*************

تجمع پرشور اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

در همبستگی و اتحاد با اعتراضات هفتگی کارگران ارکان ثالث نفت، با وجود کارشکنی های حراست در جریان اعتراضات روز گذشته در پارس جنوبی، همکاران مان در نفت و گاز گچساران طبق قرار قبلی تجمع گسترده اعتراضی خود را برگزار کردند.
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بهره مندی از نفت-گاز کارت و بن کارت و دیگر مزایای رفاهی متناسب با شرایط کاری، رسیدگی به شرایط کاری پر خطر و نا ایمن و... از اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث نفت می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) بر تداوم اعتراضات بر حقمان تاکید نموده، کارگران ارکان ثالث در همه مراکز صنعت نفت را به این اعتراضات فرا میخوانیم.
ما از خواسته های خود بویژه حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، افزایش دستمزدها و حق برگزاری تجمعات اعتراضی کوتاه نمی آییم.

*************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی، طبق برنامه اعتراضات هفتگی نفت در پالایشگاه های ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۲ تجمع نمودند.
طبق خبرهای دریافتی در پالایشگاه سوم، رییس حراست مانع از شکل گیری تجمع گردید و در برخورد مستقیم با کارگران با اعمال زور و رفتار توهین آمیز، با فرستادن نفرات به سایت عملیاتی، خشم و عصبانیت کارگران را سبب گردیده است.
کارگران پارس جنوبی، در پیامهایی اعلام نمودند، در پاسخ به اینگونه برخوردهای امنیتی با خواسته های بر حقشان، با تغییر شکل اعتراضات خود مقابل اینگونه زورگویی ها و کارشکنی ها خواهند ایستاد و پاسخ محکمی به آن خواهند داد.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی،
علاوه بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز کارت و بن کارت و... و از این پس حق برگزاری تجمعات کارگری خواهد بود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) حمایت و پشتیبانی کامل خود را از اعتراضات بر حق این کارگران اعلام مینماید.

*************

با خبر شدیم دوست و همکارمان، آقای مهدی اکبری، کارگر ارکان ثالث و از کارکنان واحد جوشکاری فاز ۳ بر اثر سانحه سوختگی با آب جوش بویلر در حین کار پس از تحمل یک هفته درد جان عزیزش را از دست داد.
این حادثه غم انگیز را به خانواده محترم او، همکاران مان در پالایشگاه آبادان و سایر همکاران تسلیت عرض میکنیم.
شرایط کار پر خطر و نا ایمن در محیط های کاری نفت همواره تهدیدی جانی برای ما کارگران محسوب گردیده، کارفرما و پیمانکاران مداوم در حال چپاول نفت و استثمار ما کارگران هیچ اراده ای برای رسیدگی به این خواست ما نداشته، تولید و سودآوری شان را با جان ما کارگران معامله نمیکنند.
قوانین و پیمان نامه های جاری ناکارآمد دست مفتخوران را در نابودی ما باز گذاشته، ما کارگران را به بردگی کشانده است.
ما همانطور که در اعتراضات هفتگی خود اعلام نمودیم رسیدگی فوری به شرایط ناایمن و پر خطر کاری از مطالبات ما کارگران است و قطعاً با تداوم و گسترش اعتراضات خود مسببین تضییع حقوق خود را پاسخگو خواهیم نمود.

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث ملی حفاری

در اتحاد و همبستگی با تجمعات هفتگی اعتراضی کارگران نفت، صبح امروز جمع زیادی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در مقابل ساختمان مرکزی شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران در شعارهای خود بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی تاکید نمودند.
مهمترین خواسته های دیگر این کارگران، بازنگری، اصلاح و اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از نفت کارت و بن کارت، رسیدگی به شرایط ناایمن محیط های کاری و شرایط رفاهی ضمن کار و... می‌باشد.
همچنین کارگران ملی حفاری با برگزاری تجمعاتی در دکل‌های ۲۵، ۳۷، ۳۸، ۴۵ و کارکنان خدماتی دکل ۸۱ با سایر همکاران خود اعلام همبستگی نمودند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از اعتراضات به حق کارگران نفت، سایر بخشهای کارگری را به اتحاد و همبستگی و مشارکت در اعتراضات هفتگی نفت فرامیخواند.

سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث ملی حفاری، دکل‌های ۴۳ و ۷۱

خواست فوری این همکاران؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بازنگری، اصلاح و اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص نفت کارت و بن کارت و مزایای رفاهی و..‌.اعلام گردیده است.
طبق خبرهای دریافتی حراست حوزه عملیاتی این همکاران با بازخواست نمودن تعدادی از کارگران نسبت به انتشار تصاویر اعتراضی، در امنیتی نمودن فضای اعتراضی این کارگران اقدام نموده، که اعتراض سایر کارگران را به این موضوع سبب گردیده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از اعتراضات به حق کارگران ارکان ثالث ملی حفاری و سایر بخشهای کارگری نفت، اعلام میدارد در روزهای اخیر تهدیدات مدیریت و حراست حوزه های نفتی با مقاومت و اتحاد کارگران در هم شکسته، کارگران ارکان ثالث در پیامهایی در قبال اینگونه اقدامات کارشکنانه تاکید نمودند قطعاً بر ساعات و روزهای این تجمعات خواهند افزود و تا پاسخگو نمودن مدیران و مسئولان و تحقق مطالبات خود در برابر سرکوب، تبعیض و بی عدالتی ایستادگی مینمایند.

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث، نفت و گاز گچساران

پیرو فراخوان قبلی کارگران ارکان ثالث نفت، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران با برپایی تجمعی گسترده و با شکوه از حضور در محل کار خود اجتناب نموده، در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند.
کارگران ضمن گفتگو با مدیریت مجموعه، مطالبات خود را مطرح نموده، تاکید کردند تا پاسخگو نمودن مسؤلین و مدیران نسبت شرایط موجود در نفت و تحقق تمامی مطالباتشان تجمعات هفتگی را برگزار و بر روز و ساعات آن خواهند افزود.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، بازنگری ، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص نفت-گاز کارت و بن کارت، برخورداری از شرایط کار ایمن و شرایط و مزایای رفاهی متناسب با کارشان می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) ضمن حمایت کامل از اعتراضات کارگران ارکان ثالث، تمامی کارگران حوزه های نفت را به تجمعات هفتگی ، اعتراضی فرامیخواند.

یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲

**************

تجمعات پرشور و اعتراضی کارگران ارکان ثالث،

اداری-پشتیبانی، خدماتی و رانندگان شرکتهای پیمانکاری، مجتمع گاز پارس جنوبی

طبق قرار قبلی در برپایی اعتراضات هفتگی، کارگران پالایشگاه های اول، سوم، پنجم ،ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم پارس جنوبی از ساعت هفت صبح با حضوری پرشور در تجمعات اعتراضی شرکت نموده، با افزایش ساعات تجمع، از انجام کار خودداری نمودند.
این کارگران در پیامهایی اعلام نمودند تا رسیدن به خواسته های خود و پاسخگویی مسؤلین و مدیران بر ساعات و روزهای تجمعات خود خواهند افزود.
خواسته های این کارگران علاوه بر حذف شرکتهای پیمانکاری ،اجرای کامل طرح طبقه مشاغل، بهره مندی از نفت-گاز کارت، بن کارت و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی و...می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) حمایت کامل خود را از برگزاری تجمعات این کارگران اعلام نموده سایر همکاران حوزه های مختلف را به اعتراضات هفتگی نفت فرامیخواند.

شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

**************

اعتراض ما کارگران برحق است،

هر هفته جمع میشویم و پیگیر مطالباتمان هستیم.

در روزهای اخیر، در اعتراض به عدم تحقق مطالباتمان و وعده های دروغین و پوچ مسئولین و نمایندگان مجلس، علیرغم کارشکنی ها و تهدیدات حراست و مدیریت حوزه های کاری و بازخواست کردن هایشان از ما، تجمعات اعتراضی خوبی داشتیم. پاسخ قطعی و محکم ما به سرکوب، ارعاب و برچسب های معمول و تکراری و بازدارنده، اتحاد و همبستگی بیشتر و مشارکت حداکثری در تجمعات اعتراضی مان بوده است و با اتکاء به شورای سازماندهی اعتراضات خود امروز بیش از هر وقت دیگر، متحد در کنار هم ایستاده ایم، پیگیر مطالباتمان هستیم و بر هفتگی بودن تجمعات اعتراضی خود تا پاسخگویی به خواسته هایمان تاکید داریم.
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و افزایش حقوقها دو مطالبه اول ماست و بر اجرایی شدن خواسته‌های فوری مان چون بازنگری، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص بن کارت، نفت -گاز کارت، رسیدگی به شرایط ناایمن محیط های کاری و رفاهی مان اصرار نموده تا حصول نتیجه اعتراضات خود را ادامه داده، در ادامه بر هفتگی شدن تجمعاتمان تاکید داریم.
بعضا تلاش میشود که با گذاشتن صفت "مسالمت آمیز" در مقابل تجمعات اعتراضی ما کارگران، مسیر مبارزه ما را به انحراف بکشند و ما را به وعده و وعیدهای بالایی ها حواله دهند. در واقع این واژه را به کار میبرند تا صدای بر حق اعتراض ما را خاموش کنند. این درحالی است که وقتی ما کارگران اعتراض میکنیم و پیگیر حق و حقوقمان میشوم، با حراست طرف هستیم و اگر کمی صدایمان بلندتر شود گارد ویژه هم وارد کار میشود، تهدید به اخراج و دستگیر میشویم، حق و حقوقمان را بالا می کشند.، فقر و بی تامینی را به ما تحمیل میکنند و باز ما کارگران هستیم که بدهکار هستیم و باید صد بار قسم بخوریم که اعتراض مسالمت آمیز است...!
به تجربه دریافته ایم که صفت واژه "اعتراض مسالمت آمیز" در عین حال مقدمه ای برای امنیتی کردن مبارزات ماست و اگر کمی بیشتر پافشاری کنیم نیروی گارد ویژه شان که ابزاری در خدمت مفتخوران سرمایه دار است، دست به کار میشود. گویی ما کارگران هستیم که مسالمت آمیز بودن اعتراض را نقض کرده ایم و وقتی اعتراض میکنیم به نقص امینت عمومی متهم میشویم، که منظور همان امنیت کارفرمایان مفتخور و پیمانکاران برای چپاول بیشتر است.

دوستان!
واژه اعتراض "مسالمت آمیز" و واژه های این چنینی را از فرهنگ مبارزاتمان بیرون بیندازیم. ما نیستیم که باید جواب پس بدهیم بلکه این سرمایه دران سودجو هستند که زندگی را بر ما چنین تلخ کرده اند. اعتراضات ما برحق است و این تنها واژه ای است که برای ما کارگران معنا دارد و از خواسته هایمان کوتاه نمی آییم.
ما کارگران ارکان ثالث، اداری - پشتیبانی، رانندگان و کارگران خدماتی شرکتهای پیمانکاری نفت، در اتحاد و همبستگی کامل با حمایت و پشتیبانی شورای مستقل سازماندهی اعتراضات کارگری خود، اعلام می‌کنیم در برابر بی کفایتی مسئولین و مدیران، با وجود وعده های دروغین و بی اساسشان، متحد تر و متشکل تر از هر وقت ایستاده ایم و پیگیر مطالباتمان هستیم.

فقط کف خیابون بدست میادحقمون

معیشت منزلت حق مسلم ماست

نه به بردگی مزدی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

چهارشنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۲

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث، مناطق نفت‌خیز، اهواز

دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲
خواست فوری این همکاران بازنگری، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل با هدف بهره مندی از مزایای برابر با سایر ارکان نفت، تخصیص و بهره مندی از بن کارت و نفت کارت و همچنین پاداش های مصوب وزارت نفت می‌باشد که در بخشنامه ها کارگران مستمر ارکان ثالث نفت را شامل نگردیده است.
کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز، در همبستگی با کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام نمودند، در صورت ادامه تبعیضات و عدم پاسخگویی مسؤلین در برابر خواسته های شان، بر تعداد ساعات و روزهای تجمعات اعتراضی در هفته خواهند افزود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) حمایت کامل و قاطع خود را از این همکاران اعلام نموده، سایر کارگران ارکان ثالث نفت را در حوزه های مختلف به پیوستن به اعتراضات هفتگی و به حق این همکاران فرا میخواند.

**************

تجمع شماری از همکاران اداری- پشتیبانی ارکان ثالث

صبح امروز بیست و سوم دی ۱۴۰۲، شماری از همکاران اداری- پشتیبانی ارکان ثالث مجتمع‌های گاز پارس جنوبی از جمله پالایشگاههای سوم، ششم، هفتم، دهم و دوازدهم در اعتراض به عدم تحقق مطالبات تجمعاتی برگزار کردند.
بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان و بیمه آنها از مطالباتی است که طی تجمع امروز و همچنین تجمع شانزدهم دی مطرح شده است. بعد از تجمعات گسترده هفته گذشته، همکاران بسیاری پیامک های تهدیدآمیز از مراجع امنیتی دریافت کرده بودند اما علیرغم این تهدیدات همکاران بر پیگیری خواسته ها با برگزاری تجمعات اعتراضی اصرار و اهتمام دارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) حمایت کامل خود را از تمامی اشکال اعتراضی این همکاران اعلام نموده کارگران سایر بخشهای پالایشگاهی و پتروشیمی در پارس جنوبی را به اعتراضات هفتگی فرا می خواند.

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز.

خواست فوری این همکاران، هم صدا و متحد با کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی، علاوه بر حذف شرکتهای پیمانکاری، بازنگری، تصحیح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، حق استفاده از نفت کارت و بن کارت و دیگر مزایای متناسب با شرایط کار و برابر با سایر ارکان نفت می باشد.
علیرغم کارشکنی ها و تهدیدات نهادهای امنیتی و حراست، کارگران ارکان ثالث در اهواز و مجتمع گاز پارس جنوبی با همبستگی و اتحاد، اعتراضات خود را عملی نموده، تصمیم خود جهت پیوستن به اعتراضات هفتگی نفت را اعلام داشته اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) بعنوان یک تشکل مستقل کارگری، صدای این همکاران و فرصتی برای هماهنگی و اتحاد بیشتر در صفوف مبارزات کارگری، همه کارگران ارکان ثالث نفت را در حوزه های مختلف به پیوستن به اعتراضات هفتگی کارگران نفت فرا خوانده، حمایت کامل خود را از آن اعلام مینماید.

دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲

**************

نه به تهدید و سرکوب

" هشدار:
نظر به تلاش جریانات معاند جهت راه اندازی اعتصابات و اعتراضات صنفی و اخلال در روند تولید و صنعت و خدمات رسانی کشور، لذا بدینوسیله تأکید می گردد عواقب قانونی هرگونه همکاری و همراهی با جریانات مذکور در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری و متوجه شخص همراه شونده می باشد.
مرکز مقابله با جرائم سازمان یافته"

ما کارگران ارکان ثالث و اداری- پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی، پاسخمان به اینگونه تهدیدات،اتحاد و اعتراض بر علیه همه دستگاه مافیایی است که در به بردگی کشاندن ما کارگران و چپاول صنعت نفت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
با درد محرومیت و فلاکت، تبعیض و بی حقوقی حاصل بی کفایتی مسئولین و فساد قوانین و مجریان آن و پیمان نامه های ستادی که دست کارفرما و پیمانکاران مفتخور نفت را باز می‌گذارد تا نیروی جسمانی و منزلت و معیشت مان را ارزان بکار گیرند، اعتراض و مبارزه تنها چاره ماست، از این پس در ارتباط بیشتر با شوراها و تشکل‌های مستقل خود در برابر تهدید مسؤلین حراست، مدیریت و پیمانکاران نفت در افشای زد و بند و اسناد فساد و چپاول و رسانه ای نمودن آن همکاری خواهیم نمود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) قدردانی و حمایت خود را از پیامها و اعتراضات این همکاران اعلام نموده، همه کارگران ارکان ثالث حوزه های نفت را به مشارکت در اعتراضات هفتگی نفت فرامیخواند.

**************

تجمع گسترده کارگران ارکان ثالث

تجمع گسترده کارگران ارکان ثالث، پشتیبانی و اداری شرکتهای پیمانکاری پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی، امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲.
طبق گزارش دریافتی، خواست فوری همکاران ما علاوه بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، بازنگری و اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای طرح مرخصی دو به دو برای کارگران اداری - پشتیبانی، حق استفاده از مرخصی استحقاقی دو نیم روز در ماه، برخورداری از مزایا و بک پی گاز کارت و... می‌باشد.
کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی و اداری، علیرغم تهدید ها و سنگ اندازی های واحد حراست و مدیریت مجتمع گاز این تجمعات را عملی نموده، تاکید نمودند تا تحقق کامل مطالبات خود هر هفته روزهای شنبه اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) حمایت کامل خود را از تمامی اشکال اعتراضی این همکاران اعلام نموده کارگران سایر بخشهای پالایشگاهی و پتروشیمی در پارس جنوبی را به اعتراضات هفتگی فرا می خواند.

**************

بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت!

بدنبال اعتراضات قدرتمند ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما زنان، ما دادخواهان و ما همه مردم تحت انواع ستم که با شعار زن زندگی آزادی ، معیشت، منزلت و داشتن زندگی انسانی را حق مسلم خود اعلام کردیم، حکومت با تشدید سرکوبگریهایش میخواهد ما مردم را به عقب براند. اعدام ابزار خطرناک پیشبرد این سیاست برای مرعوب کردن جامعه است. در کنار آن پرونده سازی های امنیتی، اعتراف گیری های اجباری در زیر شکنجه، صدور احکام زندان و تبعید و اخراج و انفصال از کار اجزای دیگر سیاست سرکوبگرانه حکومت است. متحد و سراسری سدی در برابر این سرکوبگریها باشیم.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

*************

میدان کاکتوس

برگی از تاریخ پرشکوه مبارزات کارگری نفت، با پرچم کارگران ارکان ثالث‌.

در تاریخ سوم دی ماه ۱۴۰۱ همراه با خیزش حق طلبانه مردمی #زن_زندگی_آزادی در شرایطی که تمامی اصناف و بازاریان و کارگران در تجمعات و اعتصابات گسترده بودند، کارگران ارکان ثالث نفت با اعلام موجودیت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی، طی فراخوانی خواستار هماهنگی اعتصاب در حوزه پارس جنوبی و تجمع اعتراضی گردیدند.
اقدامی که با عزم کارگران ارکان ثالث، با طرح تجمعی چند هزار نفری در میدان کاکتوس عسلویه و خیابان مقابل پالایشگاه های فاز دو مجتمع گاز پارس جنوبی در کنگان عملی گشت، هرچند با مداخله گسترده و بی سابقه حضور ماموران امنیتی لباس شخصی با خودروهایی که پلاک منطقه نبودند، تجمع بصورت متمرکز شکل نگرفت ،در این میان تعدادی از کارگران مبارز و شجاع ارکان ثالث نیز بازداشت و تعلیق از اشتغال گردیدند که با حمایت و افشاگری به موقع شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، واحد حراست مجتمع گاز مجبور به عقب نشینی و بازگشت به کار این همکاران گردید.
بزرگی حضور کارگران در محل و تاثیر گذاری آن اقدام به نحوی بود که موجب عبور کارگران ارکان ثالث از فضای پادگانی و اختناق برای حرکتهای اعتراضی پس از آن گردید.
حضور ماموران امنیتی و انتظامی در منطقه بطول چندین کیلومتر در خیابان منتهی به میدان کاکتوس، نه تنها در ایجاد فضای ارعاب و اختناق موثر نبود، بلکه شاخصی گردید از ترس مدیریت نفت و نهادهای امنیتی از شکل گیری اعتصابات کارگری، مشخصاً کارگران ارکان ثالث که در حوزه های بهره برداری نفت و گاز نقش موثر و تعیین کننده ای دارند و قطعاً اعتصابات کارگران این بخش از نفت می تواند با اختلال در تولید، در تغییر شرایط موجود قطعاً مؤثر باشد.
اتفاقی که همواره مدیریت نفت و مسؤلین و نهادهای امنیتی از آن هراس داشته، سالیان سال با روشهای مختلف مانع از آشکار شدن آن گردیدند، در نهایت با عزم و اراده کارگران ارکان ثالث نفت عینیت یافته و امروزه به گفتمان کارگران این حوزه برای تحرکات اعتراضی بدل گشته است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) ضمن گرامیداشت این روز با شکوه اعلام میدارد، در تمام مدت یکسال گذشته تا کنون پیامهای بسیاری از همکاران ارکان ثالث دریافت نمودیم که خواستار هماهنگی و اعلام فراخوان جهت اعتراضات گسترده و اعتصاب بوده اند.
پیام ما به همکاران مان در تمامی حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر کشور این است که علیرغم همه تبلیغات بی پایه و اساس و وعده های پوچ و توخالی، بر ما کارگران ارکان ثالث ثابت گردیده، که دولت و مدیریت فاسد نفت، از پیمانکاران مفتخور قاطعانه حمایت نموده و قصد و اراده ای برای حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی، رفع تبعیضات استخدامی و تبدیل وضعیت کارگران و نظام هماهنگ پرداخت و سایر مطالبات ما وجود ندارد.
اکنون اعتراضات در همه بخش های صنعت نفت به خصوص در میان همکاران رسمی ما در جریان است و خواسته حذف پیمانکاران در بخش های دیگر هم یک مطالبه اصلی، مهم و مشترک است.
تنها با اتحاد تمامی بخش هاست که می توانیم به مطالبات خود برسیم.
بنابراین لازم است از طریق ارتباط مستمر و مستقیم با شورا، برای تحقق این مهم و دستیابی به مطالبات خود از جمله برچیدن کامل بساط چپاول ،فساد، تبعیض و رفع کامل محرومیت و استثمار موجود در اتحاد و همبستگی کارگران نفت گام های موثر تری برداشته شود.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)

یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲


____________________________

برای مطالعه مجموعه مطالب ۱٨ اردیبهشت تا ۲۱ آذر ۱۴۰۲ (اینجا) کلیک کنید.