افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                     سه شنبه ۲٩ اسفند ۱۴۰۲ - ۱٩ مارس ۲۰۲۴


ادامه اعتراضات همکاران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران و همکاران رسمی نفت

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
روز ۲۷ اسفند همکاران رسمی نفت در دو شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت فلات قاره در خارک در اعتراض به بی پاسخ ماندن مطالبات خود تجمع کردند. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از: برکناری مسئولین ضد کارگری و فاسد، حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت امروز همچنین همکاران ارکان ثالث ما در شرکت نفت و گاز گچساران برای پیگیری خواسته ای اعلام شده خودشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
روز ۲۷ اسفند نیز همکاران ارکان ثالثی ما در همین رابطه در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع کرده بودند. اهم مطالبات همکاران ارکان ثالث عبارتند از: ‌ رفع تبعیض در پرداختها بخصوص در مبلغ پرداختی نفت- کارت برابر با سایر ارکان استخدامی نفت، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، تخصیص بن کارت همراه با بک پی یکساله، واریز مبالغ مناسبتی بطور کامل.

*************

اعتراضات همکاران ارکان ثالث ادامه دارد

امروز ۲٦ اسفند همکاران ارکان ثالث شاغل ما در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تبعیض در پرداخت نفت کارت و خلف وعده های مدیریت تجمع کردند. اهم خواستهای اعلام شده همکاران ارکان ثالث عبارتند از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات نفت برابر با سایر ارکان استخدامی می‌باشد

*************

اخباری از ادامه اعتراضات همکاران رسمی

روز ۲۵ اسفند همکاران رسمی در شرکت فلات قاره در لاوان تجمع کردند. تجمع قبلی آنها در هجدهم اسفند ماه بر پا شد.
روز ۲۳ اسفند همکاران رسمی ما در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه اعتراضاتشان تجمع کردند. تجمع قبلی آنها در بیستم اسفند ما برگزار شد.
اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از: برکناری مدیران نالایق و بی‌کفایت، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.

*************

اعتراضات بخش های مختلف همکاران شاغل ما در نفت

اعتراضات در بخش های مختلف همکاران شاغل ما در نفت وسعت گرفته است. اخبار ی از این اعتراضات از این قرارند:
- امروز بیستم اسفند ماه همکاران رسمی ما در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر دست به تجمع زدند و در هجده اسفند همکاران رسمی ما در شرکت فلات قاره در لاوان تجمع بر پا کردند. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از: برکناری مدیران نالایق و بی‌کفایت، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌درازی به صندوق_بازنشستگی_نفت - روز نوزده اسفند همکاران ارکان ثالث در شرکت ملی حفاری در پاسخ به وعده های عمل نشده و خلف وعده و فریبکارانه گلپایگانی مدیریت شرکت، با اعلام فراخوان قبلی و در اتحاد کامل دست به تجمع زدند. کارگران خواستار حضور گلپایگانی در جمع خود و پاسخگویی وی به مطالباتشان شدند. اما او نمایندگی را جهت مذاکره با نمایندگان کارگران اعزام نمود که این اقدام با واکنش تند و فریاد کارگران همراه گشت و همکاران اعلام داشتند که هیچ فول وقرار و وعده ای را نمی پذیرند و تا تحقق خواسته های خود به روال هر هفته اعتراضشان ادامه خواهند دارد.

- روز ۱۹ اسفند همکاران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاههای مختلفی در پارس جنوبی همراه با فراخوان کارگران ملی حفاری تجمعات اعتراضی خود را برگزار نمودند. اهم مطالبات همکاران ارکان ثالث ملی حفاری و مجتمع گاز پارس جنوبی عبارتند از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و مزایا بویژه در مورد پاداش های پرداختی، نفت- گاز کارت، بن کارت، توجه مدیران نفتی به شرایط کار سخت و زیان آور در مناطق عملیاتی و منظور نمودن مزایای مربوط به آن، توجه به مطالبات کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری بخصوص اصلاح قرار داد و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان، بازگشت به کار فوری کارگران تعلیق شده از کار، اخراجی و... می‌باشد.

- روز هفدهم اسفند ماه ۴۰۰ همکار شاغل ما در شرکت پترو نیرو صبا PNS رامشیر در پتروشیمی مارون ۵، در اعتراض به چهار ماه دستمزد پرداخت نشده و حق بیمه شان دست به اعتصاب زدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران در بخش های مختلف صنعت نفت حمایت و پشتیبانی میکند. از سوی دیگر با توجه به اعلام نرخ سبد معیشتی بالای سی و دو میلیونی از سوی رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران شورای سازماندهی بر افزایش دستمزدها بر اساس این افزایش نرخ سبد معیشتی و رشد سرسام آور تورم که بنا بر اظهارات دولتی ۴۵ درصد استُ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر افزایش حداقلی ۴۵ درصد بر دستمزد رده های مختلف شغلی در نفت تاکید دارد. این شورا همچنین تاکید میکند که مزد کارگران حداقل بگیر باید بالای سی میلیون تومان باشد و اگر نرخ سبد معیشت سی و دو میلیون است، حداقل دستمزد نیز نباید کمتر از سی و دو میلیون باشد. شورای سازمانی بر طرح این گفتمان در جمع های کارگران شاغل در نفت و آماده شدن برای دور جدید چانه زنی بر سر میزان افزایش سطح دستمزدها در قراردادهای سال آتی تاکید دارد. متحل عمل کنیم.

*************

اخباری از اعتراضات همکاران پروژه ای و ارکان ثالث

روز گذشته ۱۴ اسفند۴۰۰ نفر از همکاران شرکت پیمانکاری پروژه های طرح توسعه پتروشیمی کنگان به خاطر مطالبات پرداخت نشده خود درب ورودی شرکت را با چند دستگاه مینی‌بوس مسدود کردند. در تقابل با همکاران حراست نیروی انتظامی را خبر کرده و سعی کردند کارگران را پراکنده کنند. همکاران در گفتگو با هم موقتا به خوابگاه رفتند و اعلام کردند که دوباره تجمع خواهند کرد.
روز ۱۴ اسفند حدود ۷۰۰،۸۰۰ نفر از همکاران شرکت ابادرهان پارس شاغل در پتروشیمی هرمز در عسلویه به خاطر مطالبات پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. بدنبال این حرکت اعتراض مدیریت وعده داد که طلب همکاران را به زودی پردخت میکنند. همکاران هم اعلام کردند که اگر به این وعده عمل نشود دوباره دست به تجمع و اعتصاب خواهند زد.
طبق گزارشات هم اکنون بسیاری از شرکت ها دستمزدهای کارگران را پرداخت نکرده اند. این موضوع فضای اعتراض را شدت داده است. پاسخ زورگویی های پیمانکاران اعتراضات سراسری ما کارگران پروژه ای برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده مان است.
از سوی دیگر اعتراضات همکاران ارکان ثالث ادامه دارد. روز گذشته ۱۴ اسفند همچنین همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری در پالایشگاه ششم پارس جنوبی برای سومین روز متوالی دست به تجمع زدند. یک مطالبه این همکاران بازگشت به کار راننده ای در پالایشگاه سوم است که به موجب زد و بندی میان شرکت پیمانکاری تکاب صنعت مهر با مدیریت پالایشگاه ازکار اخراج شده است. این راننده با سیرده سال سابقه کار به خاطر اعتراضاتی که در این مدت این کارگران داشته اند اخراج شده است . او متاهل و دارای چند فرزند است. اهم دیگر مطالبات اعلام شده این همکاران عبارتند از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات نفت برابر با سایر ارکان استخدامی می‌باشد

*************

قراردادهای پروژه ای در سال ۱۴۰۳ و سطح دستمزدها

به سنت هر ساله قراردادهای کاری ما با شروع سال جدید بسته میشود و ما کارگران پروژه ای برای دور بعدی اعتراض به قراردادها آماده میشویم.
با توجه به افزایش نجومی نرخ تورم و قیمت اجناس و حتی اگر نرخ تورم اعلام شده حکومت یعنی ۴۵ درصد را مبنا بگیریم، مزد ما کارگران باید در تمام رده های شغلی در نفت حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد.
ضمن اینکه بارها گفته ایم که اگر خط فقر سی میلیون است، مزد هیچ کارگر حداقل بگیری نباید از این مبلغ کمتر باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از همه همکاران میخواهد که از هم اکنون بر سر این مطالبه کلیدی به بحث و گفتگو بنشینیم و با صفی متحد برای بستن قراردادهای کاری سال آتی آماده شویم. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست

*************

ادامه اعتراضات همکاران ارکان ثالث در پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی

امروز سیزدم اسفند ماه اعتراضات همکاران ارکان ثالث در پالایشگاههای مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی برای پیگیری مطالبات خود ادامه داشت. این همکاران در روز گذشته در پالایشگاههای مختلف این مجتمع تجمع داشتند و طبق گزارشات این تجمعات گسترده بود و در برخی از فازهای پالایشگاهی، کارگران از خوردن غذا و استراحت ظهر امتناع نموده و در مقابل ساختمان اداری به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. اهم مطالبات همکاران ارکان ثالث پارس جنوبی عبارتند از:
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش و پرداخت بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات برابر با سایر ارکان نفت و... می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران ارکان ثالث و بوِیژه مطالبه کلیدی حذف پیمانکاران که مطالبه همه ما کارگرن در نفت است پشتیبانی میکند و یک تاکید آن بر اتحاد مبارزاتی تمامی بخش های شاغل در نفت است.

*************

اخباری از اعتراضات همکاران ارکان ثالث و رسمی در روزهای اخیر

امروز پنجم اسفند همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، پالایشگاه‌های پنجم، ششم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند. اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری پارس جنوبی عبارتند از: بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیقی شرکتهای پیمانکاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم قراردادهای مستقیم با رانندگان شرکتهای پیمانکاری توسط پیمانکاران و اصلاح مفاد آن، اجرای مرخصی ۲ به ۲ کارگران پشتیبانی و... می‌باشد.
درگزارش این خبر در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی به نقل از پیام یک همکار چنین آمده است:"در روزهایی که تعدادی از رانندگان شرکتهای پیمانکاری بخاطر خواسته هایشان، از کار تعلیق شده اند، اتحادیه صنف کارگری استان بوشهر با طرح وعده های دروغین رییس منابع انسانی پارس جنوبی، یک هفته تجمعات مارا به تعویق انداخت تا با سکوت ما با خوش خدمتی از روز ۲۲ بهمن عبور نمایند.علیرغم این ترفندها، امروز ما مصمم تر از قبل اعتراضات خود را از سر گرفته اعلام می‌کنیم تا تحقق کامل خواسته های خود اعتراضاتمان را ادامه خواهیم داد.
- روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲.همکاران ارکان ثالث نفت در تهران مقابل دفتر ریاست جمهوری، ساختمان مرکزی ملی حفاری در اهواز و همچنین دکل‌های حفاری مناطق مختلف عملیاتی تجمعات اعتراضی برپا کردند.
- چهارم اسفند همکاران رسمی ما در شرکت فلات قاره در لاوان تجمع داشتند.
- ۳۰ بهمن ماه کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در خارک و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع
- ۲۹ بهمن کارمندان زمین شناسی نفت مرکزی سرخس در همین رابطه دست به تجمع زدند.
اهم مطالبات همکاران رسمی ما عبارتند از: : برکناری مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.

*************

به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم

در پی "خیزش انقلابی زن زندگی آزادی"، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی پالایشگاه دوم

در پنجمین هفته از تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی، همکاران ارکان ثالث پالایشگاه دوم، روزهای هجدهم و نوزدهم بهمن ماه تجمع اعتراضی خود را برگزار نمودند.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی؛
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از مزایا بدون تبعیض در پرداخت، مانند گاز کارت و بن کارت و استفاده از امکانات رفاهی - اجتماعی برابر با سایر ارکان نفت و... می‌باشد.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
تجمع اعتراضی همکاران شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امروز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲
اهم مطالبات:
برکناری مسئولین نالایق
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده ۱۰
پرداخت بک-پی ماده ۱۰

**************

تجمع همکاران مان در پارس جنوبی

امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری پالایشگاه پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، با تجمعات گسترده خود در این مراکز، خواستار رسیدگی فوری به مطالباتشان شدند.
به گفته این همکاران تا پاسخگو نمودن مدیران و تحقق مطالبات بر گسترش اعتراضات تاکید خواهد شد.
اهم خواست همکاران مان در پارس جنوبی:
حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز-بن کارت، تبدیل وضعیت مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری و...می‌باشد.

**************

تجمع همکاران ما در شرکت فلات‌قاره جزیره لاوان

امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲, همکاران ما در شرکت فلات‌قاره جزیره لاوان، دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات:
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده۱۰
پرداخت بک-پی ماده۱۰
عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی
عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

تجمع اعتراضی همکاران شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امروز چهارشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۲
اهم مطالبات:
برکناری مسئولین نالایق
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده ۱۰
پرداخت بک-پی ماده ۱۰

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

روز سه شنبه دهم بهمن، کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری با وجود حضور ماموران انتظامی و کارشکنی عوامل حراست و مدیریت شرکت، در مقابل ساختمان مرکزی شرکت و دکل‌های ۲۱، ۲۵ و ۳۳ اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
همکارانمان اعلام نمودند، با شناسایی عوامل کارشکنی مدیریت که قصد داشتند تجمع ما را کمرنگ و محدود به نشستی با نمایندگان مدیریت شرکت نمایند، ما تجمع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت را برگزار نمودیم تا اصرار خود بر روال اعتراضات هفتگی نفت را عملی سازیم.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از نفت-بن کارت، بدون تبعیض در پرداخت و...می‌باشد.

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

روز جمعه ششم بهمن ماه همکاران شاغل در شرکت شرکت نفت فلات قاره در لاوان و بهرگان تجمع اعتراضی بر پا کرده و پیگیر مطالبات خود شدند.
اهم مطالبات:
برکناری مسئولین نالایق
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده ۱۰
پرداخت بک-پی ماده ۱۰
توقف دست اندازی به صندوق بازنشستگی

**************

تجمع همکاران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی

طبق گزارش منتشر شده توسط شورای سازماندهی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) همکاران ارکان ثالث امروز ۷ بهمن برای پیگیری مطالبات خود در پالایشگاههای مختلف در مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند. این تجمعات طبق برنامه اعتراضات هفتگی آنان در پالایشگاههای ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۲ بر پا شدند.
طبق خبر در پالایشگاه سوم، رییس حراست تلاش کرد مانع شکل گیری تجمع گردد و با اعمال زور و رفتار توهین آمیز و فرستادن نفرات به سایت عملیاتی، موجب خشم و عصبانیت کارگران گردید. همکاران معترض در پاسخ به برخورد امنیتی با خواسته های بر حقشان، اعلام کردند که با تغییر شکل اعتراضات خود مقابل چنین زورگویی هایی ایستاده و پاسخ محکمی به آنها خواهند داد. اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی:علاوه بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز کارت و بن کارت و... و از این پس حق برگزاری تجمعات کارگری خواهد بود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران ارکان ثالث و دیگر همکاران شاغل در نفت حمایت میکند.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
همکاران شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، دیروز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه همچون روزها و ماههای گذشته دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات:
برکناری مسئولین نالایق
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده ۱۰
پرداخت بک - پی ماده ۱۰

**************

امروز دوشنبه ۲بهمن ۱۴۰۲, گروهی از همکاران استخدامی آزمون۹۲ شاغل در شرکت مناطق نفت‌خیز مقابل ساختمان اداری ستاد در اهواز جهت پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. حذف پیمانهای ۵ ساله و اصلاح جداول پایه حقوقی از خواسته های این همکاران است.

**************

تجمع همکاران شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوهای نفتی جزیره خارک و سیری

دیروز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲، همکاران شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوهای نفتی جزیره خارک و سیری، دکل شماره ۴۰ فتح شرکت ملی حفاری و کارکنان عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در تجمعات اعتراضی خود رسیدگی به مطالباتشان را خواستار شدند.
اهم مطالبات؛
- برکناری مسئولین نالایق
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت پرداخت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت
- عودت کسورات مازاد مالیات

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث، نفت و گاز گچساران

کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با برپایی تجمعی گسترده و با شکوه از حضور در محل کار خود اجتناب نموده، در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. در این تجمع کارگران ارکان ثالث ضمن طرح مطالباتشان تاکید کردند تا پاسخگو نمودن مسؤلین و مدیران نسبت شرایط موجود در نفت و تحقق تمامی مطالباتشان تجمعات هفتگی را برگزار و بر روز و ساعات آن خواهند افزود. اهم مطالبات همکاران ارکان ثالث، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، بازنگری ، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص نفت-گاز کارت و بن کارت، برخورداری از شرایط کار ایمن و شرایط و مزایای رفاهی متناسب با کارشان می‌باشد.

یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲

**************

سومین تجمع اعتراضی کارکنان قراردادی مناطق نفتخیز جنوب

سومین تجمع اعتراضی کارکنان قراردادی مناطق نفتخیز جنوب، امروز شنبه سی ام دی ماه ۱۴۰۲ در محل ستاد مناطق نفتخیز در اهواز برگزار شد. مطالبه این گروه از همکاران، اجرای کامل بخشنامه دستمزد دیماه ۱۴۰۰ است.

**************

جمعه های اعتراضی در بهرگان

امروز جمعه ۲۹ دیماه همکاران شاغل در شرکت نفت فلات قاره-بهرگان با تجمع خود به عدم تحقق خواسته هایشان اعتراض کردند.
این همکاران در بیانیه خود اهم مطالباتشان را برشمردند:
۱- حذف سقف حقوق کارکنان مناطق عملیاتی نفت
۲- اصلاح و افزایش حداقل حقوق کارکنان جدید الاستخدام
۳- برداشتن عناوین اصلی تخصصی و پشتیبانی عمومی و منع تفکیک کارکنان شاغل در یک نقطه مشترک جغرافیایی
۴- حذف سقف پاداش سنوات بازنشستگی کارکنان مناطق عملیاتی نفت
۵- فراهم کردن زمینه های معافیت مالیاتی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی نفت
۶- پرداخت معوقات اجرای ماده ۱۰
۷- ضرورت رعایت صحیح مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت در خصوص استقلال اداری کارکنان عملیاتی نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری.

**************

تجمع کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ، روز چهارشنبه بیست و هفتم دیماه در ادامه ماهها اعتراض متوالی مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.
برکناری مدیران نالایق
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان، مهمترین خواسته های این گروه از همکاران است.

**************

اعتراض شمار زیادی از کارگران ارکان ثالث

روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه ۱۴۰۲ شمار زیادی از کارگران ارکان ثالث شاغل در مناطق نفت‌خیزجنوب در اهواز دست به اعتراض زدند‌. خواست فوری این همکاران بازنگری، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل با هدف بهره مندی از مزایای برابر با سایر ارکان نفت، تخصیص و بهره مندی از بن کارت و نفت کارت و همچنین پاداش های مصوب وزارت نفت می‌باشد که در بخشنامه ها کارگران مستمر ارکان ثالث نفت را شامل نگردیده است. کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب، در همبستگی با کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام نمودند، در صورت عدم پاسخگویی مسؤلین به خواسته های شان، بر تعداد روزهای تجمعات اعتراضی در هفته خواهند افزود.

**************

تجمع کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

روز یکشنبه ۲۴دیماه در ادامه ماهها اعتراض متوالی مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.
برکناری مدیران نالایق
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان، مهمترین خواسته های این گروه از همکاران است.
همچنین در این روز گروه دیگری از همکاران شاغل در شرکت نفت فلات قاره-سیری نیز با خواسته های مشابه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

با اعتراض گسترده شماری از مردم به ویژه کارگران بخش های مختلف صنعت نفت و همینطور جوانان بیکار و معترض منطقه غیزانیه و هویزه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مجبور به فرار از نمایشگاه صنعت نفت در اهواز شد. اینجا کلیک کنید.
امروز یکشنبه ۲۴ دی، همزمان با برگزاری نمایشگاه ساخت تجهیزات نفتی در اهواز، جمعی از کارگران قرارداد معین، شهروندان اهوازی و جوانان بیکار مناطق نفتی غیزانیه و هویزه با تجمع در ورودی سالن افتتاحیه ضمن طرح مطالبات خود به عملکرد شرکت های نفتی در موضوع استخدام ها و گسترش آلایندگی اعتراض کردند که در نهایت با درگیری شدید عوامل امنیتی و حراست نفت با مردم معترض، خجسته مهر مدیرعامل نفت، از نمایشگاه فرار و به تهران بازگشت‌.

**************

گزارشهای دریافتی حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی امروز شنبه بیست و سوم دی ماه همکاران ارکان ثالث تقریبا در تمامی پالایشگاههای گاز پارس جنوبی است. تصاویری از تجمعات همکاران پالایشگاههای سوم، هفتم و دهم بدستمان رسیده است.
بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، اقماری شدن نیروهای اداری و پشتیبانی بر اساس دو به دو و ساماندهی وضعیت استخدامی و بیمه همکاران راننده از اهم مطالبات است.

**************

امروز شنبه ۲۳ دیماه، گروهی از کارکنان استخدامی سال ۹۳ به بعد با تجمع در مقابل بلوک یک ساختمان ستاد مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز به تصمیم برای حذف یا کاهش ریالی یک گرید اعتراض کردند. معاونت منابع انسانی نفت تصمیم گرفته است برای بعضی از کارکنان استخدامی ۱۳۹۳ به بعد، یک گرید معادل ریالی ( ۵ درصد ) از آنان کسر نماید.

**************

بنا بر خبرهای دریافتی گروههایی از همکاران ارکان ثالث مجتمع‌های گاز پارس جنوبی از جمله پالایشگاههای ششم، دهم و دوازدهم، صبح امروز شنبه ۲۳ دی ماه در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود تجمعاتی برگزار کرده اند.
مهمترین خواسته این همکاران، بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان است. شنبه گذشته و پس از تجمعات گسترده این همکاران، پیام های تهدیدآمیز متعددی از سوی نهادهای امنیتی برای شمار زیادی از کارگران پالایشگاههای پارس جنوبی ارسال شده بود.
خبرهایی از تجمعات مشابه این گروه از همکاران در سایر پالایشگاهها بدستمان رسیده که پس از دریافت جزییات و تصاویر آن، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
همکاران شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در جزیره لاوان، امروز جمعه ۲۲ دیماه در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اهم مطالبات؛
- برکناری مسئولین نالایق
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت پرداخت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت
- عودت کسورات مازاد مالیات

**************

بنا بر خبر دریافتی از همکارانمان، دیروز نوزدهم دی ماه حدود ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت دریا ساحل در پالایشگاه گاز طبیعی ال ان جی در پارس جنوبی به خاطر حقوق و مطالبات عقب افتاده مقابل پالایشگاه تجمع کردند.
همکاران معترض تا ظهر دیروز درب ورودی پالایشگاه را مسدود کرده بودند که متعاقب آن مسئولین هم قول مساعد دادند که مطالبات در اسرع وقت پرداخت خواهد شد. کارگران این شرکت پیمانکاری هم اولتیماتوم داده اند اگر مطالبات پرداخت نشود باز هم تجمع کرده اعتصاب خواهند کرد.

**************

امروز چهارشنبه بیستم دیماه همکاران عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری روبروی ساختمان شرکت دست به اعتراض زدند.
روز سه شنبه ۱۹ دی نیز کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه در اعتراض به عدم تحقق مطالبات تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

تجمع همکاران شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی بهرگانسر

همکاران شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی بهرگانسر، امروز سه‌شنبه ۱۹ دیماه در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اهم مطالبات؛
- برکناری مسئولین نالایق
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت پرداخت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت
- عودت کسورات مازاد مالیات
به گفته همکاران عملیاتی، حق‌سنوات بازنشستگی حاصل سال‌ها تلاش ماست، اگر قرار است محدود شود بنابراین پایان هرسال حق‌سنوات همان سال باید پرداخت گردد.

**************

روز یکشنبه هفدهم دی ماه، همکاران ارکان ثالث در پالایشگاههای مجتمع گازی پارس جنوبی با تجمع روبروی ساختمان اداری به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض کردند.
در اهواز نیز نیروهای پشتیبانی و اداری ارکان ثالث در تجمع اعتراضی خود مقابل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. روز شانزدهم دی ماه هم کارگران ارکان ثالث در مجتمع گاز پارس جنوبی دست به اعتراض زده بودند.

**************

یکشنبه ۱۷ دی ماه، اعتراضات همکاران رسمی و عملیاتی ادامه یافت.

در منطقه سیری کارکنان شرکت نفت فلات قاره و در آغاجاری کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز با تجمعات خود دست به اعتراض زدند.
خواسته های بی پاسخ:
خواسته‌های کارکنان:
برکناری مدیران نالایق.
حذف کامل سقف‌حقوق.
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی.
عودت کسورات مازاد مالیات.
اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال.
عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی.

**************

تجمع همکاران شاغل در شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیاتی لاوان

امروز جمعه پانزدهم دیماه گروهی از همکاران شاغل در شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیاتی لاوان، در تجمع اعتراضی خود خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.
اهم مطالبات:
برکناری مدیران نالایق
حذف سقف حقوق
پرداخت کامل سنوات بازنشستگی مطابق با سال‌های خدمت
عدم ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق های ورشکسته بازنشستگی
حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
استقلال کامل صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
اجرای کامل مفاد ماده ۱۰
اصلاح کف‌حقوق و جدول بدواستخدام

**************

تجمع همکاران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز چهارشنبه ۱۳ دیماه، نیروهای عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به روال روزها و هفته های گذشته با مطالبات: - حذف سقف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت!

بدنبال اعتراضات قدرتمند ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما زنان، ما دادخواهان و ما همه مردم تحت انواع ستم که با شعار زن زندگی آزادی ، معیشت، منزلت و داشتن زندگی انسانی را حق مسلم خود اعلام کردیم، حکومت با تشدید سرکوبگریهایش میخواهد ما مردم را به عقب براند. اعدام ابزار خطرناک پیشبرد این سیاست برای مرعوب کردن جامعه است. در کنار آن پرونده سازی های امنیتی، اعتراف گیری های اجباری در زیر شکنجه، صدور احکام زندان و تبعید و اخراج و انفصال از کار اجزای دیگر سیاست سرکوبگرانه حکومت است. متحد و سراسری سدی در برابر این سرکوبگریها باشیم.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

**************

تجمع همکاران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز یکشنبه دهم دیماه، عملیاتی های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به روال روزها و هفته های گذشته با مطالبات: - حذف سقف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

تجمع گروهی از همکاران شاغل درشرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر

گروهی از همکاران شاغل درشرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، امروز شنبه ۹ دی در اعتراض به‌ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایین بودن سطح دستمزدها مقابل مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این همکاران خواستار برچیده شدن تبعیض های موجود و پرداخت دستمزد مطابق دریافتی کارگران سایر شرکت های پتروشیمی منطقه هستند.

**************

اعتراض همکاران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز چهارشنبه ۶ دی، مقابل مدیریت این شرکت دست به اعتراض زدند.
مطالبات همکاران عملیاتی:
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
برکناری مدیران نالایق
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان

**************

اعتراض گروهی از بازنشستگان وبازماندگان وزارت نفت

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
روز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ گروهی از بازنشستگان وبازماندگان وزارت نفت در مقابل ساختمان دو طبقه مناطق نفت‌خیز اهواز دست به اعتراض زدند. این تجمع در اعتراض به نقشه دولت برای دست درازی به صندوق بازنشستگان صنعت نفت و تملک آن انجام شد.

**************

تجمع اعتراضی نیروهای عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در جزیره سیری

نیروهای عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در جزیره سیری، روز یکشنبه سوم دی‌ماه همچون گذشته تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.
روز جمعه نیز گروه دیگری از همکاران فلات قاره بهرگان، دست به اعتراض زده بودند.
خواسته‌های کارکنان: برکناری مدیران نالایق
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ با همه ظرفیت ها مانند افزایش درصد گرید و اپریزال
عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۳ دی ۱۴۰۲


_________________________

برای مشاهده و مطالعه اخبار پائیز ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار تابستان ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار پائیز ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار قدیمی شورا اینجا کلیک کنید.