افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارشات، اطلاعیه ها و مطالب کارگری


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹٧ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱٨


پروین محمدی: پاسخ به حسن سعیدی پیرامون

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اختلافات در سندیکای کارگران شرکت واحد تهران

۱- فرموده اید چهل هزار امضا را خانه کارگر جمع کرد. اسناد آن امضاها موجود است. خود شما یکی از جمع آوری کنندگان آن امضاها بوده اید. انتساب آن امضاها به خانه کارگر و حرفهای جعلی در مورد آن تیری به پای خودتان است. عزیز جان، آدم که پرونده خود را حال خوب یا بد انکار نمیکند. اگر امروز طوماری را جمع آوری میکنید که موازی با سیاستهای خانه کارگر است و همچون خانه کارگر و نمایندگان ضد کارگری خواهان افزایش حداقل مزد مبنا نمیشوید حداقل به پرونده پر افتخار خود در مشارکت در جمع آوری طومار چهل هزار نفری پشت نکنید.
اما در مورد شائبه ای که مغرضینی در مورد آن طومار براه انداختند به عنوان یک عضو هیات مدیره اتحادیه باید بگویم ٨ هزار تا از آن امضاها را من پروین محمدی که آنموقع عضو شورای اسلامی کارخانه و نماینده کارگران صنایع فلزی بودم با توجه به روابطم در میان بدنه کارگری شوراهای اسلامی در کارخانجات مختلف جمع آوری کردم . اگر اینکار به معنای جمع آوری طومار توسط خانه کارگر است بی تعارف من به آن می بالم. یک نکته دیگر اینکه: متن خواست و ادبیات آن طومار را با طوماری که اکنون براه انداخته اید در کنار هم بگذارید و خود منصفانه بگوئید کدامیک حامل سیاستهای خانه کارگر در برخورد به حداقل مزد است.
۲- شما که ید طولائی در انتشار اسناد دارید، لطف کنید یک سند از همراهی و نشست و برخاست ما با خانه کارگر را منتشر کنید. اما ما دهها سند برایتان منتشر میکنیم که از همان اول تشکیل سندیکا که رئیس محبوب شما جناب اسالو در آندوره (که آنموقع می پرستیدش) وقتی به فاصله ۹ ماه از حمله خانه کارگریها به محل سندیکا در میزگردی تحت عنوان "وحدت رویه تشکلهای کارگری" با سران شورای اسلامی کار شرکت کرد دبیر اتحادیه ما جعفر عظیم زاده تنها کسی بود که با مطلبی تحت عنوان ""وحدت رویه تشکلهای کارگری یا ایجاد بستری مناسب برای تحمیل تشکلهای زرد به کارگران"، آنرا بشدت مورد انتقاد قرار داد. (سال ٨۴- اینهم لینکش: http://www.worker-today.com/maqale/ravieh.htm)
الان هم که در انتخابات هیات تشخیص شورای اسلامی کار شرکت کردید باز این ما بودیم که بیانیه دادیم و با افشای آن شما را از چنین حرکاتی برحذر کردیم. آیا ما خانه کارگری هستیم که از همان روز اول سندیکا و در جنبش کارگری قدم به قدم خانه کارگر را افشا و آماج حملات خود قرار داده ایم یا شما که به فاصله ۹ ماه از حمله به محل تان، تحت عنوان "وحدت رویه تشکلهای کارگری" میزگرد مشترک با آنان گذاشتید و تیر ماه امسال هم در انتخابات آنها شرکت کردید. کمی انصاف خوب است عزیز.
۳--"پرده دری از شوراهای اسلامی" فکر نمیکنید توجیه نامناسبی برای شرکت تان در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شوراهای اسلامی باشد. مگر کارگران به ماهیت این شوراها اشراف ندارند؟ شما کدام پرده دری را می خواستید بکنید؟ تقلب در انتخابات را یا نفس این انتخابات را؟!! شما مدعی سندیکا در شرکتی هستید که میروید در انتخابات شورای اسلامی اش شرکت میکنید؟؟؟!!!!! آیا این خود، نفی سندیکا در آن محیط کار نیست؟ اینکه با اینکار نمیگذاریم تقلب بشود یعنی با تقلبش مخالف هستید و نه با نفس وجود شورای اسلامی کار .شعور دیگران را دست کم گرفتن چیزی از رویکرد شورای اسلامی پسندانه تان کم نمیکند عزیز.
۴- دوست عزیز، شما در همین نوشته خود که پاسخی به بیانیه ما بود، ما را متهم به همراهی به زعم خودتان با سندیکا سازان دولتی کرده اید . این در حالیست که ما جناح مقابل شما را نیز همسو با سیاستهای خانه کارگر میدانیم و بر عدم شرکت خود در مجمعی که برگزار میکنند تاکید گذاشته ایم. آیا نقد ما اینقدر برایتان سخت و غیر قابل تحمل است که چشم در چشم ما و افکار عمومی، ما را به دروغ به جناح مقابل تان منتسب میکنید؟؟!!
۵- خوب باشد، اتحادیه ما یک اتحادیه چند نفره است. پس چرا اینقدر از نقد ما عصبانی شده و دست به قلم شده اید. البته که نادیده گرفتن شعور افکار عمومی پیرامون فعالیتهای اتحادیه ما و نفوذش در مراکز کارگری، نه اعتباری به شما می بخشد و نه چیزی از نقد ما کم میکند.
۶- اگر ما گفته ایم "اختلاف در سندیکا" درست گفته ایم. برای اینکه بدلیل سرکوب عملا سندیکایی در محیط کار وجود ندارد. شما حتی برای مسکن که برای کارگر خیلی چیز مهمی است تجمع میگذارید از سیصد چهار صد کارگر معترض به موضوع مسکن، همه اش همان جمع چند نفره خودتان است بروید عکسهایی را که خود منتشر کرده اید نگاه کنید. میتوانید آن عکسها را باز انتشار و این حرف ما را رد کنید. البته ما اینکار شما را تحسین و با انتشار اخبارش از شما حمایت کرده ایم. این مانع نقد ما به شما نیست و نمیشود. خودت خوب میدانی که در سالهای پس از سرکوب خیلی ها سندیکا را ترک و بعضا نیر پس از سالها مراجعه کرده اند. اینکه فلانی چند سالی نبوده است چیزی از بودنش کم نمیکند چرا که بدلیل سرکوب عملا نه سندیکایی در محیط کار بطور روتین وجود داشته و نه برگزاری مجمع عمومی. دوست عزیز این بحث خارج از نقد ما به هر دو جناح یک بحث اصولی است که خودت نیز میدانی درست است. ما در رابطه با هر دو جناح منتقد وجود سیاستهای خانه کارگری هستیم و بس. و این انتقادات را بدون ملاحظه ای نسبت به طرفین ادامه خواهیم داد.
دوست عزیز، برای ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسئله محوری و بسیار مهم "سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران" است. این سندیکا حاصل دستگیری ٨۰۰ کارگر، اخراجها، زندانها، رنج و استرس خانواده های کارگران و تحمل مرارت توسط کسانی همچون خودت است. شما را بار دیگر به مطالعه منصفانه و عمیق بیانیه اتحادیه دعوت میکنم و همینجا تاکید میکنم اتحادیه ما اسیر جنگ حیدری - نعمتی کسانی در خارج کشور که امروز جنگ و رقابت شان را به میان ما کارگران کشانده اند نخواهد شد و با تمام توان از وجود سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران دفاع خواهد کرد.

پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران

۲۱ آبان ۱۳۹٧

مقاله حسن سعیدی
حسن سعیدی: "اتحادیه آزاد" علیه سندیکای مستقل کارگری و در تطهیر پروژه دولتی-امنیتی

محفل چند نفره ای که نام خود را " اتحادیه آزاد کارگران ایران" نامیده، با انتشار نوشته ای از سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمایت کرد و بالاخره حمایت خود را از سندیکاسازان دولتی که تاکنون در سایه انجام می داد آشکار کرد.
این کانال تلگرامی تا پیش از آنکه توطئه سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد شروع شود دائما از اعتراضات جدی سندیکای کارگران شرکت واحد تعریف و تمجید می کرد اما حالا به خیال خام که تصور دارد فرصتی برای از بین بردن سندیکای کارگران شرکت واحد به وجود آمده این سندیکا را همسو با خانه کارگر معرفی می کند. اینان فراموش کرده اند که برای شریک شدن در فعالیت های سندیکا خود را به آب و آتش می زدند اما پس از آنکه سندیکا وقعی به آنها نگذاشت؛ تصور دارند چنانچه سندیکایی دولتی با نام کارگران شرکت واحد شکل بگیرد و خودشان را همراه آن کنند می تواند موجب دیده شدنشان گردد. غافل از اینکه سندیکای کارگران شرکت واحد بدلیل اینکه اعتراضات واقعی در راستای منافع کارگران داشته است محبوب می باشد و سندیکای دولت ساخته که چنین مشخصاتی نمی تواند داشته باشد سودی برایشان نخواهد داشت که هیچ، موجب رسوایی بیش از پیش شان هم خواهد شد.
این کانال تلگرامی در تلاش است اقدامات سندیکای کارگران شرکت واحد علیه شورای اسلامی کار در این شرکت که با سنگ اندازی در روند انتخابات شورای اسلامی کار و اعمال فشار بر هیات نظارت بر رای گیری، از تقلب گسترده در رای گیری جلوگیری کرد و نتیجه آن این شد که چند سالی تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت واحد ناکام بماند را همراهی با شورای اسلامی کار معرفی کند. در عین حال در این نوشته تلاش کردند که حضور باند ترابیان-میرزایی در انتخابات شورای اسلامی کار و تایید عملکرد شورای اسلامی و تشویق کارگران به شرکت در رای گیری فرمایشی شورا اسلامی کار را وقیحانه لاپوشانی کنند.
چگونه است جمع آوری مستقل امضا اعتراضی از کارگران برای افزایش دستمزد که منجر به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار می شود را همراهی با نمایندگان ضدکارگری شورایعالی کار قلمداد می کنند ولی نشست و برخاست دایمی خودشان را با آنها کتمان می کنند. کیست که ندادند جمع آوری چهل هزار امضایی را که مدعی بودند و هنوز به آن فخر می کنند توسط خانه کارگر جمع آوری شده است.
به عمد هیچگاه نمی گویند که افرادی که امروز با دستور نهادهای امنیتی پرچم مجمع عمومی دولتی را در دست گرفتند خیلی سال هاست که در سندیکا و فعالیت های حق طلبانه اش حضور نداشته اند و برعکس در شورای اسلامی کار فعال بوده اند، معلوم نیست در چنین شرایطی که آنها سالیان است در سندیکا نیستند با کدام شعور، جناحی از سندیکا قلمدادشان می کنند.
بی شک شرمساری بیشتر در انتظار مدافعان سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد است.

حسن سعیدی

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۱ آبان ۱۳۹۷

**************

پیرامون اختلافات در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

با گذشت چند ماه از بروز علنی اختلافات در میان تعدادی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که با ملاقات دو نفر از اعضای سندیکا با نماینده ای ال او در محل وزارت کار و عکس العمل جناح مقابل به آن آغاز شد، اینک موضع گیری در رابطه با این اختلافات به یک مسئله مهم در میان نهادها و محافل فعالین کارگری بدل شده است.
گفته میشود جناح سعید ترابیان مسئول و مشغول پروژه سندیکاسازی دولتی است. مستنداتی هم که در این رابطه ارائه شده است عبارتند از:
۱- سه عکس از دیدار حضوری سعید ترابیان با اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران ۲- عدم ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مجمعی که از سوی جناح ترابیان اعلام و هنوز برگزار نشده است!؟ ۳- اظهارات شفاهی رضا شهابی
این مستندات در حالی از سوی جناح رقیب و همراهانشان دستمایه زدن اتهام اجرای پروژه سندیکا سازی دولتی به جناح ترابیان شده است که:
۱- جناح مقابل که خود را مستقل می نامد همین تیر ماه امسال بطور علنی در انتخابات هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت کرد و طی فراخوانی با معرفی لیستی به کارگران شرکت واحد تهران، از آنان خواست تا به این لیست رای بدهند(اسناد این فراخوان و شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد منتشر شده است) ۲- همسوئی عریان با سیاستهای خانه کارگر و نمایندگان ضد کارگری در شورایعالی کار برای افزایش مزد (در طوماری که اخیرا برای افزایش مزد جمع کرده اند) ۳- به یکی از اعضای خوشنام و قابل احترام این جناح، علیرغم محکومیت شش ساله و ممنوع الخروجی، مجوز خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری داده شد.
چیزی که در این میان محرز است این است که مستندات فوق (به استثنای اظهارات شفاهی طرفین در مورد همدیگر) در مورد هر دو جناح غیر قابل انکار است. اما علیرغم این واقعیت، بخشهایی از نهادها و محافل کارگری هر کدام بنا بر منافع گروهی خود، جانب این یا آن جناح را گرفته و یا با تاکید فی النفسه درست، اما غیر اصولی(غیر اصولی در شرایط حاضر) بر روی مجمع عمومی، آنرا فصل الخطاب میدانند.
از نظر ما مستندات غیر قابل انکار فوق، بیش و قبل از هر چیزی مبین رویکرد مشترک خانه کارگری حاکم بر هر دو جناح است که امروز بر بستر آن، منویات اتاق فکر و مهندسی نهادهای امنیتی در حال عمل است. بی آنکه از جناحین، کس یا کسانی آنطور که گفته و تبلیغ میشود جاسوس و مامور امنیتی باشند.
این اتاق فکر به یک جناح علیرغم محکومیت و ممنوع الخروجی رسمی، مجوز خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری را به عنوان نماینده ی سندیکا میدهد و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را. در عین حال که نیک میداند هر دو جناح، دارای سیاست مماشات طلبی با خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند.
به عبارتی نهادهای امنیتی با اشراف به رویکرد هر دو جناح سندیکا در همسوئی با سیاستهای خانه کارگر و همچنین با اشراف به رقابت هر دو جناح برای کرسی داری سندیکا در نهادهای بین المللی کارگری، به یک جناح علیرغم حکم قضائی و رسمی ممنوع الخروجی، شرایط و امکان خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری را به عنوان نماینده ی سندیکا اعطا میکند و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را، تا با دامن زدن بیش از پیش به رقابتها در سندیکای واحد، هم امکان وجود یک سندیکای مستقل و مستقر در محیط کار را به اضمحلال نهائی بکشانند و هم جنبش مستقل کارگری ایران را در دو راهی انتخاب ما بین این دو جناح همسو با سیاستهای خانه کارگر و پرچم کردن یکی از آنان قرار بدهند.
لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید به عدم شرکت در مجمع عمومی فراخوان داده شده از سوی یکی از جناحین و همچنین تاکید بر همسوئی مستند و غیر قابل انکار هر دو جناح با سیاستهای خانه کارگر، نقد آنان را بی هیچ ملاحظه ای وظیفه خود میدانیم و بر این باوریم بر بستر شرایط اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور، جنبش مستقل کارگری ایران با برپائی تشکلهای مستقل در همه مراکز کارگری و بویژه در صنایع کلیدی و تاثیر گذار، مسیر رو به اعتلای خود را با سرافرازی طی خواهد کرد. ما خود را متعلق به این رویکرد و تلاش برای تحقق آن میدانیم.

پیش به سوی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

۲۰ آبانماه ۱۳۹۷

**************

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

دوستان، یاران و همکاران در شرکت نیشکر هفت تپه
بادرودهای گرم و فراوان

ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، بنا بر تعهد طبقاتی خود در لحظه لحظه ی مبارزات حق طلبانه شما، دوشادوش تان بوده ایم و خواهیم بود.
ما هر روز و هر لحظه ای که شما در دفاع از حقوق انسانی خود دست به اعتصاب زده اید همچون شما دقایق و روزهای پر استرسی را تجربه و پشت سر گذاشته ایم.
و اما اینک، از آذر ماه سال گذشته به این سو، علاوه بر اعتصابات کوتاه مدت، این سومین بار است که دست به اعتصابی بزرگ زده اید.
گفته میشود مشکلات هفت تپه با واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شده است. این در حالی است که بزرگترین اعتصابات و اعتراضات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه که منجر به ایجاد سندیکا نیز شد در سال ۱۳٨۶ و در مقطع دولتی بودن شرکت صورت گرفت که بطور مداوم تا خصوصی شدن آن نیز ادامه داشت.
این بحث به معنای ارجحیت بخش خصوصی به بخش دولتی نیست. بلکه تاکید بر ماهیت غارتگرانه ی سرمایه داری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است و آن چیزی که در این میان متضمن دست یابی ما کارگران به حقوق انسانی مان است نه لزوما در دولتی بودن و نه در خصوصی بودن شرکت، بلکه در میزان اتحاد و همبستگی و سطح مبارزات ما برای دستیابی به مطالباتمان است.
در اعتصابات و اعتراضاتی که در شرکت نیشکر هفت تپه طی سالیان متمادی صورت گرفته است اعتصاب شکوهمند آذر ماه سال گذشته نقطه عطف مهمی بود. اما این اعتصاب بزرگ نیز همچون اعتصابات بعد از آن با وعده و وعید به اتمام رسید و در پی آن کانال رسمی کارفرما با هدف خرید زمان و فرصت برای غارتگریهایش، موضوع انتخاب نماینده و مجمع نماینده ها را تبلیغ کرد.
بی تردید این حرکت از سوی کارفرما هر چند که با هدف خرید زمان برای غارتگریهای بیشتر از طریق نشست و برخاست و مذاکرات متعدد با نماینده های ما صورت گرفت، در عین حال یک پیشروی مهم برای ما و نتیجه ی مبارزاتمان بود.
شورا و تصمیم گیری شورائی، دموکراتیک ترین شکل تصمیم سازی و تصمیم گیری و بدیل ما کارگران حتی برای اداره جامعه است. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران اتخاذ چنین رویکردی در تصمیم سازیها و تصمیم گیرهایتان را یک نقطه عطف مهم در شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان یک مرکز مهم اعتراض کارگری در جنبش کارگری ایران ارزیابی و آن را به شما یاران و همکاران صمیمانه تبریک میگوئیم.
اما دلخوش داشتن به اینکه ما شورایی فکر میکنیم و شورائی تصمیم میگیریم برایمان نان نمیشود. اینکه چه تصمیاتی میگیرم و چگونه و با چه اشکالی از اعتراض، خواستهای خود را به دولت و کارفرما تحمیل میکنیم خود به اندازه تصمیمات شورائی اهمیت دارد.
بنا بر گزارشاتی که ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از شما در نیشکر هفت تپه دریافت کرده ایم کارفرما از اعتصاب آذر ماه سال گذشته به این سو با به کارگیری سیاستهای زیر عملا موفق به تن ندادن به خواستهای ما شده است:
۱- تلاش کارفرما برای تقلیل نقش نماینده ها به عنوان رابطی بین مدیریت و کارگر.
هر چند که بسیاری از نمایندگان نقشی فراتر از این ایفا کرده و مظهر مبارزات خستگی ناپذیرمان برای دست یابی به مطالباتمان بوده اند، اما واقعیت جان سختی که در این بین وجود دارد این است که کارفرما با رندی تمام موفق شده است با بها دادن صوری به نمایندگان، برگزاری جلسات متعدد با آنان و مصوبه های بی حاصل و ارائه گزارش از سوی نمایندگان به ما و بر این بستر دادن امید واهی به ما کارگران، از دامنه و عمق اعتراضات ما از آذر ماه سال گذشته به این سو بکاهد و زمان و فرصت لازم را برای غارتگریهایش بدست آورد.
۲- سناریو سازی و خیمه شب بازی پیرامون جابجائی های مدیریتی در شرکت.
به این معنا که کارفرما در طول ماههای گذشته بیشترین توجه ما را با خیمه شب بازیهایی که برخی مدیران براه انداختند به جابجائی های مدیریتی معطوف کرد. بطوریکه موفق شد جابجائی های مدیریتی را به جای خواستهای برحق و اصلی ما به خواست محوریمان تبدیل و از این منظر هر بار ما کارگران را علیه یک مدیر به نفع یک مدیر دیگر درگیر کند. این در حالیست که در دنیای واقعی هر مدیری که کارفرما منصوب میکند قانونا و طبق قرار داد نه منفعت کارگر، بلکه باید منفعت کارفرما را تامین و تضمین کند.
۳- بکار گیری سناریوی توهین به کارگران و دامن زدن به تفاوتهای قومی و مسئله کارگر بومی و غیر بومی
توهین برخی مدیران به کارگران و دامن زدن به تفاوتهای قومی و نژادی در بین کارگران در واقع ابزاری از سوی کارفرما برای مشغول کردن ما کارگران به اینگونه مسائل بود تا مرکز توجه ما را از پرداختن به مبارزه برای دست یابی به مطالباتمان به مسائل اینچنینی معطوف و موفق به خرید زمان برای تداوم غارتگریهایش شود.
۴- عدم پاسخگوئی صاحبان و مدیران شرکت به ما کارگران و عدم حضور آنان در شرکت.
این مسئله، نه امری اتفاقی و یا بلبشویی مدیریتی، بلکه با هدف ایجاد سر درگمی در میان ما کارگران و تحمیل یک شرایط فرسایشی به ما برای تن دادن به وضعیت موجود و تداوم غارتگریهایش بوده است. در این رابطه نیز کارفرما از آذر ماه سال گذشته به این سو با بکارگیری این سیاست موفق شده است بخشی از توجه ما را به عدم مدیریت صحیح در نیشکر هفت تپه جلب و ما را به جای سازماندهی اعتراضات و اعتصابات تعیین کننده، درگیر مقوله به اصطلاح مدیران نالایق و غیر متخصص بکند. این در حالیست که مدیریت حاضر و غیر حاضر در شرکت نیشکر هفت تپه مشغول کار و انجام وظیفه ی طبیعی خود، یعنی تامین بیشترین منافع برای کارفرما و تداوم غارتگریهای آن است.

دوستان، یاران و همکاران در شرکت نیشکر هفت تپه
اینک و با پیش آمدن موضوع اختلاس دلاری کارفرمای شرکت و با توجه به اعتصاب چهار روزه ای که آغاز کرده ایم یک فرصت گران برای دست یابی به مطالباتمان ایجاد شده است. این فرصت را نباید از دست داد. نباید خود را با مسائلی که در چهار بند بر اساس گزارشات خود شما به آنها پرداختیم مشغول کنیم.
باید با اتحاد و همبستگی در بخشهای مختلف شرکت، یکبار دیگر مطالبات خود از قبیل پرداخت فوری و یکجای دستمزدهای معوقه، به روز کردن پرداخت دستمزدها و افزایش آن بدلیل چند برابر شدن هزینه های زندگی در ماههای اخیر، اصلاح قراردادها، انعقاد قرارداد مستقیم کارگران روزمزد و اقبالی، حل و فصل بی چون و چرای مسائل کارگران بازنشسته و در شرف بازنشستگی، عودت فوری و بی قید و شرط زمینها و بخشهای جدا شده از شرکت، به رسمیت شناسی سندیکا و یا مجمع نمایندگان به عنون هسته اصلی و آتی سندیکا از سوی مدیریت و اداره کار، قطع دست مافیای ثروت و قدرت از شرکت و اینگونه مطالبات را به پرچم اعتراض و اعتصاب خود تبدیل کنیم.
باید تجربه گرانقدر اعتراضات متحدانه و خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را بکار بندیم. باید متحد و یکپارچه اعتراضات خود را تشدید کنیم.
حق با ماست و کسی را یارای وادار کردن ما به کار با شکم گرسنه و یارای دفاع از غارتگری های سیستماتیک و سازماندهی شده از سوی مافیای ثروت و قدرت در شرکت نیشکر هفت تپه نیست.
مبارزات شما در شرکت نیشکر هفت تپه بشدت مورد توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی است.
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشادوش و در کنار شما هستیم. هر درجه از موفقیت و پیروزی شما، موفقیت و پیروزی ما کارگران در سراسر ایران است.

زنده باد هفت تپه

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

۱۶ آبانماه ۱۳۹۷

**************

دست مافیای شرکتهای پیمانکاری باید از سر کارگران کوتاه شود

چپاول و استثمار شدید مهمانداران قطارهای ریلی رجا توسط شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا"

بدنبال واگذاری خطوط ریلی قطارهای رجا به شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا"، این شرکت پیمانکاری شرایط بسیار برده واری را به ۳۰۰ مهماندار خطوط قطارهای ریلی رجا تحمیل کرده و خارج از حیطه قوانین کار، خود راسا برای این مهمانداران قرارداد کار با بالاترین درجه از تحمیل بی حقوقی تدوین و به امضا رسانده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس قرارداد کار موقتی که این شرکت پیمانکاری با مهمانداران منعقد کرده است کارفرما حق فسخ قرارداد را هر زمان که منافعش ایجاب کند به خود داده است . بر اساس تبصره ماده ۱۹ این قرار داد در صورت کاهش حدود قرارداد (حذف قطار از برنامه اعزام قطارها)، کارفرما میتواند بطور یک طرفه و علیرغم اینکه قرارداد مهماندار به پایان نرسیده باشد اقدام به فسخ قرارداد کند. این در حالیست که چنانچه مهمانداری قبل از اتمام دوره قراردادش نخواهد ادامه کار دهد طبق ماده ۲۰ قرارداد می باید ۴۵ روز قبل آنرا به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه کمتر از مدت تعیین شده نسبت به عدم ادامه کار خود اطلاع رسانی کند حقوق و مزایای آخرین ماه کاری مهماندار توسط کارفرما مصادره میشود.
علاوه بر این، طبق ماده ٨ قرارداد کار، ساعتهای استراحت، غذا و خواب مهمانداران در داخل قطار در طول مسیر جزو ساعات کاری آنان محسوب نمیشود و طبق ماده ۵، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد جدید در صورت رضایت شرکت "راهیان عصر دایا" منعقد میگردد با تاکید بر آنکه هیچیک از قراردادهای قبلی موجب حق در استخدامهای بعدی و یا حقی نظیر آن برای کارگر به منظور انعقاد قرارداد جدید نخواهد شد. به عبارتی اگر مهمانداری حتی ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد با کمترین نارضایتی کارفرما از مهماندار، با وی قرارداد جدید منعقد نمیشود.
بنا بر اظهار مهمانداران خطوط قطارهای ریلی رجا، خارج از چهارچوب این قرارداد که به نوبه خود برده وارترین شکلی از تحمیل قرارداد کار به آنان می باشد شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" به اشکال مختلف دیگری نیز دست به چپاول دسترنج مهمانداران میزند. اهم این غارتگریها عبارتند از:
۱- شرکت رجا ماهیانه مبلغی را به ازای هر مهماندار جهت جبران خسارتهای وارده از قبیل شکستن و مستعمل شدن لوازم پذیرایی مثل فنجان و ...، به حساب شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" واریز میکند اما شرکت مذبور علیرغم دریافت اینگونه خسارات از شرکت قطارهای ریلی رجا، هزینه آنها را از حقوق و مزایای مهمانداران کسر میکند.
۲- شرکت رجا برای هزینه تخلیه لوازم و تجهیز واگنهایی که به هر دلیل از قطار جدا میشوند و واگنی دیگر جایگزین آن میشود ماهیانه و یا سالانه مبلغی را به حساب پیمانکار واریز میکند. اما شرکت پیمانکاری علیرغم اینکه کار این جابجائیها توسط مهمانداران بویژه در ساعات استراحت آنان انجام میشود مبلغی را به مهمانداران پرداخت نمیکند.
۳- مرخصی ماهانه طبق قانون کار رعایت نمیشود. به این نحو که در صورت موافقت با مرخصی مهمانداری، از مدت زمان استراحت همکار او کاسته شده و کار فرد مرخصی رفته عملا به دوش همکارش میافتد.
۴- برای نظافت واگنی مثل واگن رستوران، قبلا نفرات متخصص( نطافتچی) آماده خدمت بودند اما با واگذاری کار به شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" نظافتچی ها برداشته شد اند و امر نظافت بدون اینکه به پرسنل رستوران مبلغی پرداخت شود به دوش آنان افتاده است.
۵- بنا بر قرارداد خود شرکت پیمانکاری با مهمانداران و عرف راه آهن و شرکت رجا، آنان می باید ۲ ساعت قبل از حرکت در قطار حضور داشته باشند اما شفاها و بالاجبار این ۲ ساعت به ۳ ساعت افزایش پیدا کرده است، بدون اینکه این یک ساعت اضافی جزو ساعات کار مهمانداران به حساب آید. به عبارتی با احتساب این یک ساعت و با در نظر گرفتن ماده ٨ قرار داد مبنی بر عدم احتساب زمان استراحت و غذا و خواب در داخل قطار در حال حرکت، مهمانداران چیزی حدود ۱۳ ساعت کار بدون دستمزد انجام میدهند.
... ...., [۳۱.۱۰.۱٨ ۱٨:۲۹]
شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" همچون دیگر شرکتهای پیمانکاری در صنایع مختلف کشور، شرکتی است که توسط مدیران و مافیای شرکتهای "مادر" با هدف تشدید استثمار و غارت و چپاول دسترنج کارگران شکل گرفته است. بطوریکه همه این شرکتها در ازاء کار مستمر و دائم و مشابه و برابر با کارگران قرارداد مستقیم، حقوق و مزایایی کمتر از نصف آنان به کارگران پیمانکاری پرداخت میکنند. به عبارتی شرکتهای پیمانکاری، ابزاری در دستان مدیران و مافیای شرکتهای "مادر " برای غارت بی حد و حصر دسترنج ناچیز کارگران می باشد.
در مورد شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" نیز وضعیت دقیقا مشابه سایر شرکتهای پیمانکاری در صنایع مختلف کشور است. بطوریکه این شرکت که در اصل یک شرکت ترخیص کالا از کمرگ می باشد، توسط یکی از مدیران بازنشسته راه آهن تاسیس شده است و همچون دیگر مافیای ثروت و قدرت مدیریت عاملی آن بر عهده دخترش می باشد.
بنا بر اظهار تعدادی از مهمانداران شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" برخی دیگر از مدیران ارشد شرکت قطارهای ریلی رجا نیز جزو سهامداران این شرکت پیمانکاری هستند و بدینگونه مافیای سازمانیافته ای از مدیران ارشد راه آهن و شرکت رجا با راه اندازی شرکت پیمانکاری "راهیان عصر دایا" و واگذاری تعدادی از خطوط قطارهای ریلی کشور به این شرکت، خود بطور مستقیم و تحت پوشش شرکت پیمانکاری، دست اندر کار غارت و چپاول بی حد و حصر دسترنج کارگران و مهمانداران قطارهای ریلی کشور می باشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم آبانماه ۱۳۹۷

**************

احکام قرون وسطائی علیه کارگران هپکو

حکم قرون وسطائی شلاق علیه ۱۵ کارگر شرکت هپکو را قویا محکوم و خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین صدور چنین حکم شنیعی علیه کارگران حق طلب شرکت هپکو هستیم
حکومتگرانی که با داعیه بوسه بر دستان کارگران، چهل سال پیش سرنوشت کشور را بدست گرفتند بار دیگر با صدور حکم قرون وسطائی شلاق علیه کارگران، بر طبل رسوائی خویش کوبیدند.
آنان با صدور حکم شلاق و زندان علیه ۱۵ کارگر حق طلب شرکت هپکو، دادخواهی کارگران را اقدام و تبلیغ علیه نظامشان خواندند و چشم در چشم میلیونها نفر از مردم ایران و جهانیان، بی هیچ ابا و پرده پوشی ایی نظام خود را نظامی ضد کارگر، ضد دادخواهی و مبتنی بر بردگی بی چون و چرای کارگران اعلام کردند.
آنان با صدور چنین حکمی، بار دیگر به ما کارگران اعلام کردند امنیت ملی و آن چیزی که حفظ نظم در این کشور خوانده میشود، چیزی جز تامین امنیت مشتی دزد و غارتگر و حفظ نظم مبتنی بر سلطه ستمگرایانه ی آنان به حق حیات و سرنوشت ما کارگران نیست.
این وضعیت ضد انسانی باید بر بیافتد، باید همه دزدان و غارتگرانی که شرکتها و صنایع کشور را همچون غنائم جنگی در اختیار گرفته و آنها را به نابودی کشانده اند مورد محاکمه قرار گیرند. باید سیاستگذارانی که امروز یک جامعه هشتاد میلیونی را در بن بست لاعلاج اقتصادی فرو برده و فقر و فلاکت را در کشوری بسیار ثروتمند در ابعادی گسترده و میلیونی نهادینه و شریف ترین و مسئول ترین کارگران و معلمان کشور را به جرم عدالتخواهی و اعتراض به فقر و بی حقوقی، محکوم و یا به زندان انداخته اند مورد محاکمه قرار گیرند.
اینها تنها گوشه کوچکی از کیفر خواست ما کارگران ایران علیه سیستمی است که کارگران معدن آق دره را به تازیانه کشید و امروز ۱۵ کارگر هپکو را به شلاق و زندان محکوم کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه حکم زندان و شلاق علیه کارگران هپکو، هم تعلیقی است و هم در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس صدور چنین حکم شنیعی را یک گستاخی بی شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله با جلب توجه سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری به صدور چنین احکامی از سوی قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی، همبستگی خود را با کارگران هپکو برای دستیابی به مطالباتشان اعلام میدارد و خواهان لغو فوری احکام صادره علیه ۱۵ کارگر این شرکت و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین شرایط بحرانی در شرکت هپکو می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هفتم آبان ماه ۱۳۹۷

**************

اعتراضات رو به رشد و فزاینده کارگران واحدهای مختلف تولیدی؛صنعتی و خدماتی

اعتراضات رو به رشد و فزاینده کارگران واحدهای مختلف تولیدی؛صنعتی و خدماتی در سال جاری نشان از این واقعیت دارد که سبد معیشت طبقه کارگر
بطورکلی نابود و نیست شده است.که دستمزدی که حتی کفاف گذران ده روز از ماه را نمیدهد ؛ هرروز و هرروز کارگر را در تأمین نیازهای اولیه و حیاتی خانواده ناتوان تر میکند.
در این میان تیغ جهش ناگهانی و بی محابای قیمت کالاهای اساسی رگ و شریان حیات کارگران را بریده و میخی دیگر بر تابوت معیشت سخت و تنگ کوبیده است.
در چنین شرایطی نه تنها تلاش و کوششی از سوی مسئولین امر در جهت افزایش واقعی دستمزد صورت نمیگیرد بلکه در بسیاری موارد مزد کارگر ماهها پرداخت نمیشود.
در سایه این بی توجهی ؛ معضل نان و سفره خالی کارگر تااندازه ای جدی شده است که کارگران خطرات اخراج،بازداشت و زندان را به جان خریده و اعتراض خود را به کف خیابان ها میاورند.
آنگونه که مشهود و عیان است حاکمیت بدون توجه به نتایج عملکرد و رفتارخود تنها یک مانیفست را پیش روی خود قرار داده که همانا بی اعتنائی به وضع معیشت و زندگی رقّت بار جامعه کارگری و اعتراضات آنها بوده و گمان میبرد که با روشهای امنیتی میتواند جریانات اعتراضی کارگران را سرکوب نماید.
کارگر این حق را دارد وقتی بدیهی ترین توافقش با کارفرما یعنی پرداخت دستمزد نادیده گرفته میشود و یا به تعویق می افتد بااستفاده از ابزارهایی همچون اعتراض،توقف تولید و اعتصاب خشم و نگرانی خود را متبلور سازد.
اما در کمال تأسف شاهد هستیم که این حق نادیده انگاشته شده و نیروهای امنیتی و سیستم قضایی به محض وقوع اعتراض کارگران وارد عمل شده و بااستفاده از ابزار سرکوب و تازیانه سعی در خاموش کردن صدای اعتراض کارگران داشته و با اتهامات واهی و بی اساسی چون "برهم زدن نظم" و "اخلال در امنیت عمومی" و پرونده سازی هایی از این دست؛فعالان کارگری را روانه زندان و حبس های طویل المدت مینماید که نمونه آخر آن احکام ظالمانه صادر شده برای فعالان کارگری در اراک میباشد.
' بااینهمه جنبش کارگری ایران نشان داده است که همیشه در مقابل دسیسه های سرکوبگرانه و اتهامات پوچ امنیتی ایستادگی کرده و هیچ سیاستی را که تحقیر،فقیرسازی و ناتوان کردن معاش کارگر را بدنبال داشته باشد برنمیتابد.
جنبش کارگری بیش از پیش مقاوم و باتجربه گردیده و تا تحقق همه خواسته های برحق خود با اتحاد و انسجام رو به جلو در حرکت خواهد بود.

پیمان شجیراتی-۶ آبان ۱٣٩٧

**************

اقدام مامورین امنیتی در تهدید اقوام جعفر عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم

بعد از ظهر امروز دوم آبانماه دو مامور امنیتی لباس شخصی شهرستان شوط (منطقه آزاد ماکو) با مراجعه به درب منزل خانواده همسر جعفر عظیم زاده به آنان اعلام کردند چنانچه در صورت آمدن عظیم زاده به منزل ایشان به آنها اطلاع رسانی نکنند برایشان مشکل درست خواهند کرد.
این سومین مراجعه این ماموران به درب منزل خانواده همسر جعفر عظیم زاده در طول هفت ماه گذشته است.
اقدام به تهدید خانواده همسر جعفر عظیم زاده در حالیست که این فعال کارگری ساکن تهران است و از اسفند ماه سال ۹۵ به این طرف؛ هیچیک از نهادهای قانونی منجمله دادستانی تهران چه از طریق تماس تلفنی و چه بصورت ابلاغیه کتبی اقدام به احضار ایشان نکرده اند.
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که بدلیل فعالیتهای صنفی مجموعا به ۱۷ سال زندان محکوم شده بود بدنبال تبرئه از حکم ۱۱ سال زندان در دادگاه تجدید نظر اراک، در حال حاضر با حکم شش سال زندان مواجه است.
عظیم زاده در آبانماه سال ۱۳۹۴ با اجرای این حکم به زندان رفت اما پس از تحمل نزدیک به هشت ماه حبس، همراه با معلم زندانی اسماعیل عبدی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا با حمایتهای گسترده داخلی و بین المللی و وعده اعاده دادرسی پرونده اش آزاد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تهدید اقوام جعفر عظیم زاده به ایجاد مشکل، مراجعه مامورین امنیتی به منزل خانواده همسر او را در راستای دور جدید اعمال فشار به فعالین صنفی و مدنی ارزیابی میکند و بدینوسیله با تاکید به حق کارگران و معلمان و دیگر اقشار مردم ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و سیاسی، منع تعقیب قضایی فعالین جنبشهای عدالت طلبانه و آزادیخواهانه و آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و صنفی و سیاسی از زندانهای کشور است.

دوم آبانماه ۱۳۹٧

**************

با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان آخرین اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

و عدم تحقق عملی خواستهای آنان، اعتراضات در این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در حال سر بر آوردن است

با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان آخرین اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و عدم تحقق عملی خواستهای آنان، اعتراضات در این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در حال سر بر آوردن است
با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تاکنون هیچیک از خواستهای آنان و تعهداتی که کارفرما داده بود عملی نشده است.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت حقوق ماههای مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده اند و بدلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی، تمدید دفترچه های درمانی آنان نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.
بنا بر این گزارش، پس از پایان اعتصاب در شهریور ماه و بدنبال پیشنهاد کارفرما برای انتخاب نماینده از بخشهای مختلف شرکت و تشکیل مجمع نمایندگان که کارفرما هدف از تشکیل آن را در تبلیغات خود در کانال رسمی شرکت، رسیدگی به خواستهای کارگران در فضائی آرام و بدور از تنش اعلام کرده بود، هم اکنون چیزی که محقق شده است آرامش برای خود کارفرما و عدم تحقق عملی خواستهای کارگران از صفر تا صد است.
بطوریکه با گذشت دو ماه از توافقات و تشکیل مجمع نمایندگان، نه پرداخت حقوقهای ماهیانه کارگران به روز شده است، نه کارگران روزمزد و اقبالی (با بهانه هایی همچون تکمیل پرونده پزشکی و گرفتن سوء سابقه) تبدیل وضعیت شده اند، نه موضوع واگذاری برخی اراضی و جداسازی قسمتهایی همچون خوراک دام و تحقق یکپارچگی شرکت محقق شده است و نه تنظیم قرارداد کارگران بر اساس قانون کار (با بهانه هایی از قبیل زمانبر بودن و...) به سرانجام رسیده است. زمینهای ٧۰۰.٨۰۰.۹۰۰ نیز همچنان تحت تصرف صیفوری هستند و حصار کشی دور کارخانه خوراک دام و الکل سازی لنجاک در حال پیشبرد است.
بنا بر اظهارات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تمام در آمد هاي حاصل از فروش خوراك دام و فروش ضايعات همچنان به حساب شرکت مهر و ماه كه زير نظر رستمی و غفاری است واريز ميشود و در رابطه با تحقق یکپارچگی شرکت با عنوان کردن حقوقی و زمانبر بودن این مسئله، در تلاشند تا این خواست اساسی را مشمول مرور زمان و نهایتا دست کشیدن کارگران از خواست تحقق یکپارچگی شرکت کنند.
تداوم این وضعیت در حالیست که علاوه بر آن، تخریب و ساخت و سازهای بدون مجوز در سظح اراضی و برخی قسمتهای شرکت نیز همچنان دامه دارد. در مورد سر و سامان دادن به قراردادها و تنظیم آن بر اساس قوانین کار،(علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از این توافق) همچنان گفته میشود قراردادها و عناوین شغلی در حال تنظیم است و کارفرما به انحا مختلف تلاش دارد تا با خرید زمان، از اجرای آن سرباز زند.
بنا بر این اظهارات، صدور حواله ها با قیمت زیر قیمت بازار برای افراد خاص که سود هنگفتی برای آنان دارد در حال انجام است و فروش ضایعات و ...، بدون طی کردن مراحل اداری صوت میگیرد. اختصاص این رانتها به افراد خاص در شرایطی است که حتی بیمه کارگران از تیر ماه به این طرف به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
بنا بر اظهار برخی دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت که به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده است، طی دو ماه گذشته کارفرما با پیشنهاد انتخاب نماینده از قسمتهای مختلف شرکت و تشکیل مجمع نمایندگان، برگزاری جلسه با آنان به عنوان رابط بین خودش و کارگران، تن دادن به تصویب نامه هایی بر روی کاغذ و علاوه بر آنها درگیر کردن کارگران با جابجایی های مدیریتی و...، و معرکه گیریهای تعمدی و ساختگی حول این مسائل، موفق شده است با خرید زمان آرامش را برای غارتگریهای خود محقق و کارگران را از مبارزه برای دست یابی به مطالبات اساسی شان از قبیل به روز کردن پرداخت حقوقها، توقف تکه پاره کردن شرکت، پرداخت همه مطالبات معوقه از سال ۹۴ تا ۹۶، قراردادی شدن کلیه پرسنل بر اساس قوانین، پرداخت 8 ماه پول بن معوقه و پاداش سه سال بهره برداری، افزایش بدی آب هوا و حق همسر و حق ایاب و ذهاب و حق مسکن، پرداخت کلیه معوقات سه سال اعم از لوازم التحریر و لباس کار، پرداخت حق بیمه سابقه کارکنان و سنوات و برگزاری آزادانه مجمع عمومی سندیکا و رسمیت فعالیتهای آن، که همگی در اعتصاب شهریور ماه جزو خواستهای کارگران بود،باز دارد.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در تماسهایی با اتحادیه آزاد کارگران ایران ایران، اعلام کرده اند در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق فوری و عملی خواستهایشان، بار دیگر اعتصابات و اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه ازاد کارگران ایران - ۳۰ مهر ماه ۱۳۹٧

**************

در حمایت و همبستگی با اعتصاب و تحصن سراسری معلمان

اعتصاب، تحصن، تجمعات اعتراضی وخواست تغییرات بنیادین درکشورحق مسلم معلمان، کارگران وعموم مردم ایران است.
بدنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای اعتصاب و تحصن در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه، از صبح دیروز معلمان سراسر کشوردر اقدامی متحدانه و سراسری صحنه های پرشوری از ایستادگی در برابر تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و تبعیض خلق کردند و در اقصی نقاط کشور دست به اعتصاب و تحصن زدند.
مسائل و معضلات حاد و غیر قابل تحملی که در فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان بیان شده است تماما مسائل و معضلاتی هستند که امروزه عموم توده های زحمتکش مردم ایران از معلمان تا کارگران و پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان، تا جوانان و هر انسان مزد بگیر زحمتکشی در سراسر کشور با آنها دست به گریبانند و هر یک به نوبه خود سالهاست در اعتراض به آنها فریاد عدالتخواهی سر میدهند.
اما پاسخی که حکومتگران در طول سالیان متمادی به طرح این مسائل و مصائب غیر قابل تحمل و اعتراضات گسترده و روزانه کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه داده اند چیزی جز سرکوب و تداوم سیاست غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی و ویرانسازی بیش از پیش اقتصاد و زیرساختهای جامعه از آموزش و پرورش تا صنایع سنگین و نیمه سنگین و هر آنچه که در بدیهی ترین شکلی لازمه دوام و بقا یک جامعه می باشد نبوده است.
آن چیزی که حکومتگران تا بدینجا از درک آن عاجز بوده اند این است که هیچ جامعه ای دست به خودکشی جمعی نمیزند و فریاد عدالتخواهی شکل دهندگان آن جامعه برای بقا و برخورداری از یک زندگی انسانی، نهایتا در پیوند با یکدیگر با به راه انداختن طوفانی از اعتراضات متحدانه و سراسری بساط ظلم و ستم را بر می چیند.
اینک آنروز از راه رسیده است. جامعه هشتاد میلیونی مردم ایران لحظه ای آرام و قرار ندارد. خیزش دی ماه به اعتراضات دختران انقلاب گره میخورد، دختران انقلاب به فریاد آزادی عقیده دراویش، دراویش به اعتراضات گسترده کشاورزان اصفهان و رژه خیابانی کارگران فولاد اهواز و این سلسله اعتراضات با آغاز سال ۹۷ به تجمع کارگران در مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر و کیفر خواست آنان از حکومت میرسد و در ادامه، اعتراضات سلسله وار و قدرتمند دیگری از قبیل اعتراضات گسترده مردم کازرون، خیزش مردم خرمشهر و آبادان، اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، باز هم اعتراضات خیابانی کارگران فولاد اهواز و سپس در پی افزایش چندین برابری قیمت دلار، خیزش بازاریان و اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کشور از راه میرسد و همه اینها در کنار صدها اعتصاب بزرگ و کوچک کارگری در سطح کشور به اعتصاب و تحصن سراسری معلمان پیوند میخورد و فردا با تجمع بزرگ بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه این اعتراضات مسیر خود را همچون موجی سهمگین و زیر و رو کننده تا بر چیدن بساط غارتگری و ظلم و ستم می شکافد و به پیش می تازد.
آنچیزی که در ورای حق خواهی عموم مردم ایران و اعتراضات گسترده و سراسری آنان قابل مشاهده است، این است که حکومتگران در بن بست لاینحل اقتصادی و اجتماعی سیاسی که خود بدست خویش افریده اند هیچ راه حلی برای شرایط فلاکت بار و غیر قابل تحمل موجود ندارند.
گذر از این شرایط فقط در دستان ما کارگران و معلمان و اعتصابات و اعترضات متحدانه و سراسری است. اتحادیه ازاد کارگران ایران با اعلام همبستگی با اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و تاکید بر ازادی فوری محمد رضا رمضان زاده رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، محمد صادق شکری و دیگر معلمان دربند، حمایت خود را از تجمع فردا صبح بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه با فراخوان به شرکت بازنشستگان تامین اجتماعی در این تجمع اعلام و عموم کارگران بویژه کارگران صنایع کلیدی کشور را به تدارک اعتصابات و اعتراضات سراسری و حمایت های عملی از جنبش اعتراضی معلمان فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷


**************

گزارشی از وضعیت کارگران

شرکت صنایع چوب اسالم (تالش)

ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

سلام
برادرم کارگر شرکت صنایع چوب اسالم(تالش) میباشد.
مدیران شستا حقوقهای بالای ده میلیون دریافت میکنند اما کارگران شرکت صنایع چوب که زیر مجموعه شستا میباشد بیش از چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند، در کجای دنیا و در کدام دین با زندگی کارگران چنین میکنند؟
سالیان گذشته این شرکت نزدیک به ۲۰۰۰ نفر کارگر داشت که به مرور زمان تعدیل نیرو شد و یک سال گذشته ۱۲۰ نفر کارگر بود که با هزار وعده و وعید ۶۰ نفر را بازخرید کردند و الان ۶۰ الی ٧۰ نفر نیرو باقی مانده.
نزدیک به دوسال است که به انواع بهانه شستا بودجه به شرکت نداده و عملا یک ساله شرکت تولیدی نداره.اکثر نیروها بالای ٨ سال سابقه و عده کمی هم حدود ۳ سال سابقه دارند.
معمولا سه ماه قرارداد امضا نمیشه و در روزهای پایانی ۳ ماه ، قرارداد امضا میشه.عمدا مدیرانی که تخصصی در صنایع سلولوزی ندارند را منصوب میکنند که شرکت در وضعیت زیانده قرار بگیره و شستا با دست باز و بهانه کافی برای واگذاری یا تعطیلی و یا فروش شرکت اقدام کنه.
متاسفانه هیچ کس چه در شهرستان تالش و چه در شستا به فکر کارگری که ۴ ماه حقوق نگرفته و با این وضع اقتصادی و گرانی با نداری زندگی میکنه نیست. کارگران در شرایط سختی به سر میبرند.
مدیر عامل با حقوق بالای ۱۵ میلیون و مدیران شستا با حقوقهای نجومی هیچ وقت نمیتوانند شرایط سخت کارگری که ۴ ماه حقوق دریافت نکرده را درک کنند.
شرکت از سال ۱۳۴۲ تا کنون فعال بوده و چندسالی ست که عمدا روبه تعطیلی میرود.
دارای چندهکتار زمین و ۱۰ سوله که ۵ سوله دارای خط نئوپان،خط روکش ملامینه،خط تولید چسب،خط تولید مبلمان و... ۵ سوله خالی و بلا استفاده است.

۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

**************

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه محکم و استوار پای دست یابی به خواستهایشان ایستاده اند

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با گذشت سیزده روز، علیرغم تهدیدها و وعده هایی که کارفرما و مسئولین شوش برای در هم شکستن اعتصاب و وادار کردن کارگران به کار بدون پرداخت مزد بکار برده اند همچنان ادامه دارد.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در سیزدهمین روز اعتصاب از ساعت ٨ صبح امروز هشتم شهریور ماه با تجمع در مقابل دفتر مدیریت و سخنرانی های مختلفی که از سوی نمایندگان و کارگران صورت گرفت خواهان تحقق هر چه فوری تر خواستهای خود شدند.
تجمع امروز کارگران و بحثهای مختلفی که در میان آنان جریان دارد بدنبال آن صورت میگیرد که کارفرما و مسئولین شوش در پی حضور دیروز فرماندار در شرکت و دادن وعده و وعید، کارگران و نماینده های آنان را برای پایان اعتصاب تحت فشار قرار داده و اعلام کرده اند در صورت پایان اعتصاب، همه خواستهای آنان را محقق خواهند کرد.
اصرار مسئولین شهر شوش برای پایان اعتصاب و سپس تحقق خواستهای کارگران در حالی صورت میگیرد که از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در اواخر سال ۱۳۹۴، هیچگاه دستمزدهای کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت به موقع پرداخت نشده است و آنان هر بار برای دریافت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند و مهم تر اینکه، در پی این اعتصابات حتی ذره ای از وعده هایی که مسئولین شهر شوش و کارفرما برای تحقق خواستهای کارگران داده اند محقق نشده است و همین مسئله باعث شده است تا کارگران هر از چندی برای دریافت دستمزدهایشان دست به اعتصاب بزنند.
علاوه بر عدم تحقق وعده های مسئولین شوش از زمان خصوصی سازی شرکت،عدم پرداخت دستمزد کارگران و انعقاد قراردادهای خارج از قوانین کار با آنان، طی ماههای گذشته سهامداران خصوصی شرکت بر خلاف قوانین خصوصی سازی و تعهداتی که برای حفظ یکپارچگی شرکت داده اند، دست به واگذاری بخشهای مختلف شرکت به شرکتهایی زده اند که توسط اعوان و انصار سهامداران عمده ایجاد شده اند که این مسئله به عنوان موضوعی حیاتی برای کارگران که میتواند کار و زندگی آنان را به نابودی بکشاند، خشم بیش از پیش کارگران را بر انگیخته است. بطوریکه در حال حاضر یکی از اصلی ترین خواستهای کارگران که آنان برای تحقق اش حاضر به پایان اعتصاب نیستند روشن شدن ابعاد این واگذاریها و بازگشت آنها به مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه میباشد.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با توجه به بد عهدی های پایان ناپذیر کارفرما و مسئولین شوش در طول دو سال و نیم گذشته، اعلام کرده اند حاضر به پذیرش هیچ وعده و وعیدی نیستند و تا زمان تحقق خواستهای شان دست از اعتصاب نخواهند کشید.
اهم خواستهایی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین قدمها برای بهبود شرایط کار و زیست خود دارند عبارتند از:
۱- قراردادی شدن و تبدیل وضعیت همه پرسنل شرکت اعم از روز مزد و نیروی اقبالی ۲- به روز رسانی کامل حقوق ۳- پرداخت مرتب بیمه درمانی و سابقه پرسنل ۴- شروع کشت و فراهم کردن نیازهای آن ۵- شفاف سازی موضوع تفکیک اراضی و بازگشت بخش های تفکیک و تجزیه شده شرکت نیشکر هفت تپه ، خوراک دام ، تاکستان، مزارع ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰ به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خروج شرکتهای نوظهور از قبیل شرکت باغ جاوید پارس، شرکت دریای نور زئوس از شرکت نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم شهریور ماه ۱۳۹۷

**************

پروین محمدی: "روحانی در مجلس: والا ما بحران نداریم!"

آقای روحانی این عناوین قسمتی از فاجعه ایی است که در عرض شش ماه سر خانواده های ما کارگران آمده است که به نظر شما بحران نیست. برای شماها "بحران" نابودی زندگی ما کارگران نیست، بلکه همانطور که مسئولین شهرستان شوش در برابر خودسوزی گروهی کارگران نیشکر هفت تپه و به جان آمده از بیکاری و فقر و اخراج بیان کردند ،از دست رفتن آبرویتان است.
۱- قیمت گوشت از ۳۵ هزارتومان به ۶۰ هزار تومان رسید
۲- قیمت تخم مرغ از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومن رسید
۳- قیمت مرغ در بازار از ٨ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسید
۴- طبق اعلام بانک مرکزی میوه ٨۳ درصد گران شد
۵- اقلام خوراکی تا ۷۴,۹ درصد گران شده‌اند
۶- قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید
۷- افزایش قیمت پراید از ۲۱ میلیون به ۴۱ میلیون
٨- بالا رفتن متوسط قیمت هر متر مسکن در پایتخت از ۵.۵ میلیون در فروردین ماه ۹۷ به ۷.۴ میلیون تومان در مرداد ماه
۹- بیکاری۲۰ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله
۱۰- در معرض فروریختگی یک سوم مدارس
۱۱- خط فقر به بالای ۷ میلیون رسید
۱۲- حاشیه نشینی ۳۲ درصد جمعیت ایران
۱۳- خودکشی حدود ۴ هزار و ۹۹۲ نفر در کشوردر سال
۱۴- مرگ سالانه ۱۶ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای
۱۵- سن مصرف مواد مخدر در ایران به ۱۱ سال
۱۶- روزانه ۵ کشته از کارگران در حوادث کار
و......
آقای روحانی فرق شما و کل مسئولین در این چهل ساله با ما کارگران این است که شما فقط فاجعه بیافرینید و خودتان آمارش را در رسانه ها اعلام کنید و ما لحظه به لحظه با گوشت و پوست آمارهای اعلامی شما را در زندگیمان لمس کنیم به همین جهت شما بحران ندارید این ما هستیم که با وجود شما زندگیمان بحرانی است

پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران

٧ شهریور ۱۳۹٧

**************

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب،

حاضر به پذیرش وعده های فرماندار شوش برای پایان اعتصاب نشدند

صبح امروز هفتم شهریور ماه، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب، همچون روزهای گذشته دست به تجمع در مقابل دفتر مدیریت زدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در جلسه ای که دیروز بعد از ظهر در فرمانداری شوش برگزار شد، فرماندار و دیگر مسئولین بدون دادن تضمینهای لازم برای تحقق خواستهای کارگران، تلاش کردند مطابق معمول با دادن وعده و وعید برای حفظ یکپارچگی شرکت و تحقق دیگر مطالبات کارگران از قبیل پرداخت به روز حقوق ماهیانه و تنظیم قراردادها بر اساس قوانین موجود، نماینده های کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه را وادار به پذیرش پایان اعتصاب کنند.
اما نمایندگان بدون رای و نظر همکاران اعتصابی خود زیر بار پذیرش اینگونه وعده ها که بارها بطور شفاهی از سوی عالیرتبه ترین مقامات شهری و استانی داده شده است و پس از پایان اعتصاب به هیچیک از آنها عمل نشده است نرفتند و جلسه بدون توافقی پایان گرفت و فرماندار شوش اعلام کرد برای دیدار با کارگران امروز هفتم شهریور ماه در تجمع آنان حاضر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، امروز حوالی ساعت ده صبح بدنبال حضور فرماندار شوش در جمع کارگران و تکرار وعده هایی مشابه وعده های اعتصاب آذر ماه از سوی فرماندار، کارگران اعتصابی بشدت او را مورد اعتراض قرار داده و اقدام به هو کردن وی نمودند.
بدنبال این وضعیت فرماندار شوش تلاش کرد با آرام کردن کردن کارگران و دعوت آنها به جای خنک (مسجد) صحبتهای خود را ادامه دهد اما هیچیک از آنان حاضر به رفتن به مسجد نشدند و اعلام کردند فرماندار همینجا باید در زیر آفتاب صحبتهای خود را ادامه دهد.
بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت در پی مقاومت کارگران، فرماندار شوش ناچار شد بار دیگر به محل اول سخنرانی و زیر آفتاب برگشته و صحبتهای خود را ادامه دهد.
عدنان عزی فرماندار شوش در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه اوضاع اقتصادی کشور وخیم است و کارگران باید با دولت همکاری کنند تلاش کرد آنان را حاضر به پذیرش پایان اعتصاب کند. اما کارگران بطور متحدانه ای با تاکید بر عقد قرار داد یک ساله، پرداخت یکجای همه معوقات و حفظ یکپارچگی شرکت نیشکر هفت تپه و با فریاد اعتصاب ادامه دارد باعث پایان سخنرانی او شدند.
فرماندار شوش طی اعتصاب آذر ماه سال گذشته ی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در جمع آنان اعلام کرده بود اگر وعده هایش برای پرداخت مطالبات کارگران محقق نشود کت و شلوارش را خواهد فروخت. اما با گذشت ۹ ماه از آن تاریخ، نه تنها هیچیک از وعده های او عملی نشد بلکه وی امروز با کت و شلوار در جمع کارگران حاضر و تلاش کرد با وعده هایی مشابه اذر ماه سال گذشته، آنان را راضی به پایان اعتصاب کند.
بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی دوازده روزی که آنان دست به اعتصاب زده اند پارازیت بالایی در محل شرکت با هدف پایین آوردن سرعت اینترنت و جلو گیری از آپلود فیلم و عکس رها میشود و علاوه بر آن در موارد متعددی که کارگران در صدد تماس با ادمینهای کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده اند پیامی به شرح زیر بر روی صفحه هایشان ظاهر میشود: "ببخشید،شما در حال حاضر فقط میتوانید به مخاطبین خود پیام بفرستید"
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم حضور فرماندار در شرکت و دادن وعده و وعید، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان بطور متحدانه ای در اعتصاب هستند و اعلام کرده اند تا تحقق خواستهایشان دست از اعتصاب نخواهند کشید.

هفتم شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

جلسه شورایعالی کار برای ترمیم قدرت خرید دستمزد،

جلسه ای برای تحمیل فقر و فلاکت بی سابقه بر میلیونها خانواده کارگریست

جلسه شورایعالی کار برای ترمیم قدرت خرید دستمزد، جلسه ای برای تحمیل فقر و فلاکت بی سابقه بر میلیونها خانواده کارگریست
با افزایش سه برابری نرخ دلار نسبت به تابستان سال گذشته و در پی آن، افزایش سرسام آور و غیر قابل کنترل مایحتاج اولیه زندگی، نهادهای دست ساز کارگری و نماینده های آنان در شورایعالی کار، دیروز دوشنبه پنجم شهریور ماه سراسیمه تر از حکومتگران آستین بالا زده و اینبار بدون حضور کارفرمایان بخش خصوصی، دست به برگزاری نمایشی مضحک و نخ نما برای به اصطلاح ترمیم قدرت خرید دستمزد زدند.
آنان علیرغم اذعان به فروپاشی اجتماعی و معیشتی که معنای آن چیزی جز گسترش عمق و دامنه تلاطمات اجتماعی فی الحال جاری و ورود طبقه کارگر به مصافی تعیین کننده با وضعیت جهنمی موجود نیست، در تلاشند تا با فروختن "اذعان دولتی‌ها به ناتوانی‌ها" به عنوان قدمی مثبت به ما کارگران و تاکید بر افزایش بن کارگری، سر و ته خواست بی تخفیف میلیونها کارگر کارد به استخوان رسیده را برای افزایش چندین برابری حداقل مزد به هم آورند.
آنان بی شرمانه تر از همیشه و در شرایطی که میلیونها خانواده کارگری به شکل بی سابقه ای در حال دست و پنجه نرم کردن با هیولای فقر و گرسنگی هستند دست کارشناسان جیره خوار دولتی را نیز از پشت بستند و افزایش نقدی دستمزد ما کارگران را که در صورت تصویب در شورایعالی کار همچون همیشه بسیار تحقیر آمیز و ناچیز خواهد بود باعث افزایش تورم اعلام کردند.
کوته فکری این دارو دسته ضد کارگری آنجاست که آنان در شرایطی که اقتصاد کشور به نحو بی سابقه ای در حال فروپاشی است و تمامی روزنه های امید برای گشایشی اندک در زندگی میلیونها خانواده کارگری با به هیچ انگاشتن مطالبات کارگران و دیگر زحمتکشان از سوی حکومتگران بسته شده است و بر این بستر کارگران ایران هر گونه گشایشی در زندگی و معیشت خود را در تغییر بنیادین اوضاع کنونی می بینند همچنان در صددند تا به سبک و سیاق ۴۰ سال گذشته، با توسل به مسائل نخ نمایی چون گره زدن خطر افزایش تورم به افزایش حداقل مزد، طبقه کارگر ایران را به کنار آمدن با شرایط جهنمی موجود ترغیب کنند.

کارگران و همکاران در سراسر کشور!
علاوه بر تحمیل فقر و فلاکت و سلب حق حیات، اعتصاب، اعتراض و تشکل یابی از ما کارگران توام با نابودی زیر ساختها و صنایع تولیدی کشور و غارت و چپاول صدها هزار میلیارد تومان از دسترنج ما کارگران و ثروتهای اجتماعی در طول چهل سال گذشته، اینک و فقط در مدت کوتاهی با افزایش سه برابری نرخ ارز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و به دنبال آن افزایش چندین برابری هزینه های بقاء ، تمام و هست نیست نبوده ی ما کارگران و مزد بگیران زحمتکش در معرض نابودی کامل و بی چون و چراست.
پاسخ چنین اوضاعی در دستان توانمند ما کارگران و اعتراضات سراسری علیه فقر و فلاکت و گرانی است. چنین اوضاعی هیچ راهی جز دست بردن ما کارگران به اعتصابات و اعتراضات سراسری باقی نگذاشته است.
ما چشم انتظار جلسات ریاکارانه و مضحک افزایش قدرت خرید دستمزد نخواهیم بود. خواست ما بی هیچ تخفیفی افزایش نقدی و فوری حداقل مزد پایه به هفت میلیون تومان در ماه به عنوان قدم اول برای رهایی از فقر و فلاکت است.
ما مسبب اوضاع کنونی کشور نیستیم که امروز بخواهیم تاوان آنرا با تحمیل گرسنگی مطلق بر خانواده هایمان بدهیم. اوضاع کنونی به نحو بی سابقه ای غیر قابل تحمل است. مجلسیان در مقابل چشمان ما کارگران و عموم توده های مردم ایران احترام دزدان و غارتگران دسترنج ما و ثروتهای اجتماعی را نگه میدارند و قوه قضائیه و نمایندگان دولت در هفت تپه و فولاد اهواز و در جای جای کشور با سرکوب اعتراضات بر حق ما کارگران پشت غارتگران به صف شده اند.
آیا راهی جز دست بردن ما کارگران به اعتصابات و اعتراضات متحدانه و سراسری باقی مانده است؟

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

ششم شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

علیرغم فشارهای امنیتی، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یازدهمین روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند

امروز ششم شهریور ماه، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علیرغم فشارهای نهادهای امنیتی به نماینده هایشان، یازدهمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال جلسه روز چهارم شهریور ماه که در استانداری خوزستان در شهر اهواز برگزار شد و نماینده های کارگران در اعتراض به حضور سیامک افشار قائم مقام بر کنار شده و مورد انزاجار کارگران، جلسه را ترک کردند، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علیرغم تهدیداتی که علیه نماینده هایشان صورت گرفت با تاکید بر تحقق خواستهایشان بطور متحدانه ای اعتصاب خود را ادامه دادند.
بنا بر این گزارش، امروز نیز همچون روزهای گذشته کارگران نیشکر هفت تپه با تداوم اعتصاب خود، روبروی دفتر مدیریت دست به تجمع زدند و بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستهایشان تاکید کردند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز در حالی اعتصاب متحدانه خود را ادامه دادند که دیروز در شیفت عصر، اداره اطلاعات شوش طی تماسی با اسماعیل بخشی و برخی دیگر از نماینده های کارگران، ضمن تهدید به بازداشت آنها در صورت عدم حضور در اداره اطلاعات، از آنان خواست خود را به این نهاد معرفی کنند.
بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بدنبال حضور اسماعیل بخشی در اداره اطلاعات شوش و تاکید وی بر تحقق خواستهای کارگران، نهایتا مقرر شد بعد از ظهر امروز طی جلسه ای با حضور نماینده های کارگران در فرمانداری شوش، بخشنامه ای مبنی بر دادن یک فرصت زمانی به کارفرما جهت تحقق خواستهای کارگران تنظیم و جهت امضای همه مسئولین استانی به استانداری خوزستان ارسال شود.
بنا بر این اظهارات، مقرر شده است چنانچه در محدوده زمانی مورد توافق در بخشنامه، کارفرما خواستهای کارگران را محقق نکرده و به تعهداتش عمل نکند، شرکت از بخش خصوصی سلب مالکیت گردد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، این جلسه هم اکنون در فرمانداری شوش در حال برگزاری است و کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه منتظر خروجی جلسه هستند.
اهم خواستهایی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین قدمها برای بهبود شرایط کار و زیست خود دارند عبارتند از:
۱- قراردادی شدن و تبدیل وضعیت همه پرسنل شرکت اعم از روز مزد و نیروی اقبالی ۲- به روز رسانی کامل حقوق ۳- پرداخت مرتب بیمه درمانی و سابقه پرسنل ۴- شروع کشت و فراهم کردن نیازهای آن ۵- شفاف سازی موضوع تفکیک اراضی و بازگشت بخش های تفکیک و تجزیه شده شرکت نیشکر هفت تپه ، خوراک دام ، تاکستان، مزارع ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰ به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خروج شرکتهای نوظهور، شرکت باغ جاوید پارس، شرکت دریای نور زئوس از شرکت نیشکر هفت تپه

ششم شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

راهپیمایی و تجمع کارگران معترض

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری، دادگستری و فرمانداری استان خوزستان

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز صبح امروز ششم شهریور ماه در ادامه تجمعات اعتراضی خود، دست به راهپیمائی در سطح شهر اهواز و تجمع در مقابل استانداری، دادگستری،فرمانداری و شعبه سرپرستی بانک ملی استان خوزستان زدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنان صبح امروز در یازدهمین روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ابتدا به صورت راهپیمائی وارد میدان فلسطین شده و پس از تجمع در مقابل استانداری خوزستان با سر دادن شعارهای نه غزه نه لبنان فقط مردم ایران - استاندار بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم - این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی - همشهری بگوش باش ما کار گریم نه اوباش و...، به طرف فرمانداری اهواز به حرکت در آمده و با تجمع در آنجا با شعارهای فرماندار بی عرضه استعفا استعفا - سوریه رو رهاکن فکری بحال ما کن و...، به اعتراض خود ادامه دادند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که بدلیل سه ماه حقوق معوقه و عدم توجه مسئولین استانی و کشوری به خواستهایشان برای تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید و احضار و تعقیب قضائی همکارانشان بشدت خشمگین بودند بدنبال تجمع در مقابل فرمانداری، دست به راهپیمائی به سوی میدان ساعت زدند و سپس با تجمع در مقابل دادگستری اهواز، با سر دادن یکپارچه شعارهایی همچون نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره - کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است - نه حکم داریم نه حاکم، دزدن خودِ محاکم ، خشم و انزجار خود را نسبت به احضار و تعقیب قضائی همکارانشان ابراز داشتند و علیرغم آفتاب سوزان و شدت گرما از مقابل دادگستری وارد میدان مولوی شدند و از خیابان منتهی به سرپرستی بانک ملی اهواز دست به راهپیمائی بسوی این محل زدند.
در پی تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی، تعدادی از آنان خشمگینانه با شعار مرگ گروه ملی بدست بانک ملی به دربهای بسته این بانک هجوم آوردند اما با برخورد تند مامورین انتظامی ناچار به عقب نشینی شدند.
بنا بر این گزارش، بدنبال این وضعیت و با فاصله کوتاهی نیروهای یگان ویژه و یگان امداد منطقه را به محاصره در آوردند و در محل بانک ملی مستقر شدند و جمعیت خروشان کارگران گروه ملی صنعتی اهواز نیز پس از دقایقی از مقابل بانک ملی بار دیگر با سر دادن شعارهایی به سمت استانداری خوزستان دست به راهپیمائی زدند و در این محل به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ۱۱ روز پیش دست به اعتصاب زده اند طی این مدت بارها در مقابل استاندار ی خوزستان و شعبه سرپرستی بانک ملی دست به تجمع اعتراضی زده اند. آنان هفته جاری را هفته شفاف سازی نامیده و علاوه بر خواست پرداخت دستمزدهای معوقه و تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید در تمامی بخشهای شرکت، مصرانه خواهان افشای دستهای پشت پرده ای هستند که بنا بر اذعان استاندار خوزستان مانع تامین مواد اولیه و راه اندازی آن می باشند.
آنان همچنان که امروز با راهپیمائی در سطح شهر اهواز و تجمع سلسله وار در مقابل استانداری، فرمانداری، دادگستری و بانک ملی اهواز نشان دادند اعلام کرده اند چنانچه به فوریت به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتراضات خود را تشدید و دامنه آنرا به پایتخت خواهد کشاند.

ششم شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جمع دیگری از آنان به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند

همزمان با دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ده روز پیش ادامه دارد تعداد دیگری از آنان که در اعتراضات خردادماه بازداشت و با قرار کفالت آزاد شده بودند به شعبه دوازدهم بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. پیش تر نیز در ۲۰ مرداد ماه جمع دیگری از این کارگران احضار و برای آخرین دفاعیات مورد بازپرسی قرار گرفته بودند.
احضار و اخذ آخرین دفاعیات از کارگران ستمدیده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای محاکمه قضائی در شرایطی صورت میگیرد که نمایندگان مافیای قدرت و ثروت در مجلس شورای اسلامی حتی از افشای اسامی غارتگران دسترنج ما کارگران در جلسات علنی این نهاد طفره می‌روند و حرمت دزدان هزاران میلیاردی ثروتهای اجتماعی را نگاه می‌دارند.
از طرف دیگر تعقیب قضائی و تلاش برای محاکمه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالیست که اخیرا استاندار خوزستان به وجود دستهایی در پشت پرده که از تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید و پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده کارگران جلو گیری میکنند اذعان کرد. اما این مافیا چنان از حمایتهای قضایی و حکومتی برخوردار است که نه تنها این باند مافیایی از سوی استاندار معرفی نمی شود بلکه کارگران معترض گروه ملی صنعتی اهواز که خواهان راه اندازی تولید و دریافت دستمزدهای زیر خط فقر خود هستند دسته دسته بازداشت و با تشکیل پرونده قضائی مورد محاکمه قرار میگیرند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و همکاران احضار شده آنان در عکس العمل به این احضارها اعلام کرده اند تحت هیچ شرایطی مرعوب سیاستهای سرکوب و فشارهای قضائی نخواهند شد و تا دستیابی کامل به حقوق معوقه، راه اندازی تولید و مهم تر از اینها تا زمان افشای اسم و رسم مافیا و دست های پشت پرده و محاکمه آنان ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.
گفتنی است شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب به ریاست بازپرس هاشمی از اعتراضات دی ماه سال گذشته مردم اهواز جهت رسیدگی به اتهامات امنیتی بر پا شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با جلب توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی به شرایط تحمیل شده بر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و احضار و محاکمه آنان، هر گونه اعمال فشار و تعقیب قضائی علیه آنها را قویا محکوم میکند و بدینوسیله با هشدار به حکومتگران نسبت به تداوم و تشدید سرکوب اعتراضات بر حق کارگری، عموم کارگران در سراسر کشور را به اتحاد و همبستگی و سازماندهی اعتراضات سراسری به گرانی و فقر و فلاکت و به نابودی کشاندن مراکز تولیدی از سوی مافیای ثروت و قدرت فرا میخواند.

پنجم شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین

روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند

صبح امروز چهارم شهریور ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در نهمین روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی، برای دومین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی تا کنون طی نه روز اعتصاب، دوبار نیز دست به تجمع در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز و دفتر مدیریت زده اند.
بنا بر گزارش ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این تجمع که از ساعات اولیه صبح آغاز شد کارگران بطور یکپارچه ای شعار میدادند: وعده وعید نمیخوایم، حقوق و تولید میخوایم - مرگ بر کارگر درود بر ستمگر - عزا عزاست امروز، گروه ملی بیچاره صاحب عزاست امروز - دستهای پشت پرده، شفاف بگو استاندار - کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است - دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست و...،
بنا بر این گزارش در تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، آنان طی قرائت بیانیه ای با تبریک مقاومت کارگران هپکو و زمزمه های حل مشکلات این کارخانه و با اشاره به عدم وجود اراده ای در میان مسئولان استانی برای حل مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، خواهان افشای دستهای پشت پرده ای شدند که علیرغم بازگشت مالکیت این مجتمع عظیم صنعتی به بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور، همچنان از تامین مواد اولیه و راه اندازی همه بخشهای تولیدی شرکت و پرداخت حقوق کارگران جلوگیری میکنند.
آنان محور اعتراضات هفته جاری خود را، هفته شفاف سازی نامیده اند و مصرانه خواهان افشای کل مسائلی هستند که وضعیت بحرانی حاضر را در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ایجاد کرده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بخش دیگری از بیانیه خود که صبح امروز در مقابل استانداری خوزستان قرائت کردند، اعلام نمودند چنانچه به فوریت، استاندار و نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی در جمع کارگران معترض حضور پیدا نکنند و به سوالات و ابهامات موجود در خصوص اظهارات اخیر استاندار خوزستان مبنی بر وجود دست های پشت پرده که اجازه فعالیت به این شرکت را نمیدهند پاسخ مناسبی ندهند اعتراضات خود را تشدید و با عزیمت به تهران، تجمعات خود را به پایتخت خواهند کشاند.
کارگران گروه ملی صنعتی اهواز بدنبال اعتصاب و تجمعات هفته گذشته، موفق به دریافت یکماه از چهار ماه حقوق معوقه خود شدند. اما آنان اعلام کرده اند تا تامین مواد اولیه و راه اندازی کامل تولید و پرداخت همه معوقاتشان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

۴ شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

در ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه،

آنان وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسئولین استانی را مورد اعتراض قرار دادند

در ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و بدنبال خبردار شدن آنان از حضور وزیر جهاد کشاورزی در شرکت پاک چوب، نماینده های کارگران به همراه جمعی از آنان، وزیر و دیگر مسئولین استانی را در مورد تکه پاره کردن و غارت شرکت نیشکر هفت تپه بشدت مورد اعتراض قرار دادند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز اول شهریور ماه در حالی که کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در محوطه شرکت مطابق معمول روزهای گذشته در اعتصاب و تجمع بودند به آنان خبر رسید محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه سید رازی نوری نماینده شهرستان شوش، شریعتمداری استاندار خوزستان، فرماندار شوش و تعداد دیگری از مسئولین شهری و استانی در حال بازدید از شرکت پاک چوب که در مجاورت شرکت نیشکر هفت تپه است می باشند.
بدنبال انتقال این خبر به کارگران، نماینده های کارگران به همراه تعدادی از آنان بسرعت خود را به شرکت پاک چوب رساندند و در حالی که بازدید کنندگان قصد رفتن از محل را داشتند آنان را در مقابل درب حراست شرکت مذکور در حلقه خود گرفته و مراتب اعتراض شدید شان را نسبت به خصوصی سازی شرکت و تجزیه و تکه پاره کردن آن توسط سهامداران خصوصی اعلام داشتند.
کارگران نیشکر هفت تپه که دور جدیدی از اعتصاب را در اعتراض به واگذاری بخشهای مختلف شرکت کشت و صنعت هفت تپه به شرکتهای دیگر از شش روز پیش آغاز کرده اند بشدت نسبت به تکه پاره کردن شرکت که کار و زندگی آنان را به نابودی کامل می کشاند معترضند و اعلام کرده اند این بار تا باز پس گیری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی و تحقق دیگر خواستهایشان از قبیل سازماندهی قراردادهای کار، ثبت قرارداد قانونی، پرداخت به موقع دستمزدها و ...، دست از اعتصاب نخواهند کشید. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز در حالی ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند که عملا مدیریتی که در شرکت پاسخگوی کارگران باشد حضور ندارد و کارفرما با ایجاد چنین وضعیت مبهمی در حال واگذاری بخشهای مختلف شرکت به شرکتهایی است که توسط اعوان و انصار سهامداران از جمله غفاری و رستمی ایجاد شده اند. اسناد برخی از این واگذاریها طی روزهای گذشته توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است.
اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که نماینده های منتخب آنان از بخشهای مختلف شرکت که خود را در مجمع نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه متشکل کرده اند بطور قاطعانه ای پیگیر موضوع واگذاری بخشهای مختلف شرکت و جداسازی آنها از مجتمع شرکت نیشکر هفت تپه هستند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز و در پی اعتراضاتی که نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به همراه تعدادی از کارگران در حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام دادند مقرر شده است ساعت ٦ بعد از ظهر جلسه ای در فرمانداری شهرستان شوش برگزار شود.

اول شهریور ماه ۱۳۹٧

**************

کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی

دست به تجمع اعتراضی در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز زدند

صبح امروز ۳۰ مرداد، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز زدند و با سر دادن شعارهایی از قبیل کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد - این همه بی عدالتی،هرگز ندیده ملتی- نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد - میجنگیم میمیریم، حق مون رو میگیریم- مرگ گروه ملی بدست بانک ملی و...، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.
بنابر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تجمع امروز علاوه بر شرکت تعداد بیشتری از کارگران، زنان شاغل نیز بطور چشمگیری در این تجمع شرکت کرده بودند.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، حوالی ظهر امروز روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز خبر از پرداخت یکماه از معوقات کارگران داد. اعلام این خبر در حالی از سوی روابط عمومی این مجتمع بزرگ صنعتی صورت گرفته است که روز شنبه هفته جاری کارگران با پرداخت یکماه از معوقات خود موافقت نکردند و خواهان پرداخت همه مطالبات شان که با پایان مرداد ماه به پنج ماه میرسد، شدند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بطور یکپارچه ای اعلام کرده اند تنها درصورت پرداخت و تسویه کامل حقوق ها، تأمین مواد اولیه و راه اندازی خطوط تولید اعتراضات خود را خاتمه خواهند داد.

۳۰ مرداد ۱۳۹٧

**************

کارگران نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز متوالی در اعتصاب بودند

امروز ۳۰ مرداد ماه، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز متوالی در اعتصاب بسر بردند و دست به تجمع اعتراضی در محوطه شرکت زدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز نیز کارگران اعتصابی این مجتمع با سر دادن شعار غفاری حیا کن خوراک دام را رها کن، به صورت راهپیمائی به سوی کارخانه خوراک دام حرکت کردند و خواهان پیوستن همکاران خود در آن بخش به اعتصاب شدند.
حرکت اعتراضی امروز کارگران اعتصابی در برابر کارخانه خوراک دام بدنبال آن صورت گرفت که کارگران این بخش عصر روز گذشته با تهدید نیروی انتظامی مستقر در هفت تپه مجبور به تولید شدند. اما امروز در پی حمایت همکاران اعتصابی خود از بخشهای مختلف شرکت، آنان بار دیگر خطوط تولید را خاموش و به اعتصاب پیوستند.
بنا بر این گزارش، امروز مطهری رئیس جدید حراست شرکت که بازنشسته نیروی انتظامی می باشد تلاش کرد با دادگستری شوش جهت بازداشت تعدادی از کارگران و گسیل نیروهای یگان ویژه بر علیه آنان هماهنگی های لازم را به عمل آورد اما با آگاهی کارگران از این مسئله و اعتراضاتی که انجام دادند و همچنین مقاومت مهندس مددی در برابر طرح سرکوب کارگران، او وادار به عقب نشینی شد.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است امروز هیاتی چهار نفره از تهران جهت تفکیک وسند سازی زمین های ۹۰۰، ٨۰۰ و ٧۰۰ بنام رستمی وارد هفت تپه شدند که با واکنش شدید کارگران ناچار به ترک شرکت شدند.
کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند تا دستیابی به مطالبات خود همچنان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.

۳۰ مرداد ۱۳۹٧

**************

تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل

ساختمان مرکزی بانک ملی اهواز با تاکید بر ایجاد شوراهای مستقل کارگری

بدنبال فراخوان شب گذشته از سوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، آنان از ساعت ٨,۳۰ صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی اهواز زدند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در فراخوان شب گذشته خود نوشته بودند :« کجای دنیا این چنین رسم است که برای دزدیها و اختلاس ها هزار هزار میلیارد از خزانه مملکت خارج شود و صدایی از کسی در نیاید ولی برای احیای شرکتی که چند هزار کارگر در ان مشغول تولید هستند نتوان بودجه و مواد اولیه تهیه نمود» .
بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، پیرو این فراخوان صبح امروز ۲۹ مرداد ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی اهواز با شعارهای مرگ گروه ملی، بدست بانک ملی - کارگر میمیرد، ذلت نمی پذیرد- دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاست و...، بطور یکپارچه و متحدانه ای فریاد عدالتخواهی سر دادند و خواهان پرداخت چهار ماه حقوق معوقه، راه اندازی تولید در همه بخشها، تزریق مستمر مواد اولیه و معرفی ایادی پشت پرده ای شدند که این مجتمع مهم و بزرگ صنعتی را به آستانه ورشکستگی و تعطیلی کشانده اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که در تجمع روز شنبه خود، وعده یکماه حقوق را نپذیرفتند و بر دریافت همه مطالبات خود پافشاری کردند امروز در حالی در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی دست به تجمع اعتراضی زدند که پیشاپیش ماموران نیروی انتظامی بطور گسترده ای در خیابانهای اطراف و همینطور در محوطه سرپرستی بانک ملی مستقر شده بودند و در حالیکه دو طرف خیابان منتهی به بانک ملی را بسته بودند مانع عبور و مردم می شدند.
در این تجمع یکی از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی سخنانی اظهار داشت: ما اهرم اقتصادی کسی نیستیم و هیچ سرمایه گذاری نمیتونه بیاد ما را اهرم قرار بده برای اینکه اقتصادش بهتر بشه.
ایشان تاکید کرد: ما کارگریم، ما چرخه صنعتیم و قدرت خودمون رو میدونیم. ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایان ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم و ....
دور جدید تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از روز شنبه ۲٧ مرداد ماه آغاز شده است نشان داد نه بگیر و ببند و نه پرونده سازیهای قضائی و ایجاد فضای رعب و وحشت نمیتواند کارگران را از دست یابی به مطالباتشان در کارخانه ای که با رنج و مرارت شبانه روزی در گرمای طاقت فرسا خوزستان آبادش کرده اند باز دارد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند چنانچه به فوریت به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.

۲۹ مرداد ۱۳۹٧

**************

امروز در دومین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تعدادی از کارگران اقدام به خودسوزی دسته جمعی کردند

امروز در دومین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، حوالی ساعت ۱۱ صبح در حالیکه آنان در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زده بودند به یک مرتبه نیروهای یگان ویژه به سوی کارخانه خوراک دام هجوم بردند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز همزمان با دومین روز اعتصاب متحدانه کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت، تعدادی از کارگران اخراجی کارخانه خوراک دام که در ۲٨ تیر ماه سالجاری همراه با حدود ۳۰ نفر از همکارانشان اخراج شده بودند به این بخش مراجعه میکنند.
این کارگران که خواهان بازگشت بکار بودند بدنبال درگیری لفظی با مدیر این مجموعه به نام غفاری، با ریختن بنزین بر سر و روی خود اقدام به خودسوزی میکنند اما با دخالت کارگران شاغل حاضر در محل موفق به خودسوزی نمیشوند.
بنا بر این گزارش، در همین حین که کارگران حاضر در محل مشغول تیمار همکاران خود بودند غفاری به جای آنکه جلوی فاجعه بیشتر را بگیرد با یگان ویژه تماس گرفته و آنان را به محل گسیل داشت و این نیروها با باتوم و گاز اشک آور، گاز فلفل و پنجه بوکس بطور وحشیانه ای کارگران اخراجی حاضر در محل را مورد حمله قرار داده و با ضرب و جرح شدید انان، در حالیکه یکی از کارگران مجروح باردیگر دست به خودسوزی زد پنج کارگر را دستگیر و به دادگستری شوش انتقال دادند.
اسامی کارگران دستگیر شده به شرح زیر است: ۱- کریم آل کثیر ۲- علی آل کثیر ۳- یحیی سعدی ۴- حمزه آل کثیر. ۵- فارس سعدی
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، ساعتی پیش هر پنج کارگر بازداشتی در نتیجه مذاکراتی که نماینده های کارگران هفت تپه در دادگستری شوش انجام دادند در حالیکه با اتهام اخلال در نظم برایشان پرونده قضائی تشکیل شد با قرار فیش حقوقی آزاد شدند.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دیروز ۲٧ مرداد ماه بدنبال آن آغاز شد که در چند روز گذشته با مراجعه تعدادی از آنان به سازمان تامین اجتماعی برای تمدید دفترچه درمانی، کارگران متوجه شدند که به جای شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان کارفرما، اسم شرکت هور آذر خوزستان به عنوان کارفرما درج شده است.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالجاری بجز حقوقهای فروردین و اردیبهشت ماه حقوقی دریافت نکرده اند و در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند.

۲٧ مرداد ۱۳۹٧

**************

اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز

صبح امروزشنبه ۲٧ مرداد ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.
طبق گزارشات ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال فراخوانی که از قبل اعلام شده بود جمع کثیری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوق ۴ ماهه خود و عملی نشدن وعده های مدیریت جدید شرکت در راه اندازی خطوط تولید کارخانجات این شرکت ،دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زده و خواستار پاسخگویی مدیران شرکت شدند.
بر پایه این گزارش پس از گذشت حدود دو ساعت از تجمع کارگران ، قائم مقام مدیرعامل در تالار اجتماعات شرکت حاضر و پاسخگوی سؤالات کارگران شد.
علیرغم اینکه در هفته های گذشته وعده پرداخت مطالبات داده شده بود، پهلوانی قائم مقام مدیرعامل عنوان نمود که فقط برای پرداخت یک حقوق موافقت شده است اما زمان پرداخت همین یک حقوق هم بطور دقیق مشخص نمیباشد.
طبق همین گزارش کارگران معترض اعلام کردند که به هیچ وجه به دریافت کمتر از سه ماه حقوق رضایت نخواهند داشت.

۲٧ مرداد ۱۳۹٧

**************

شروع دوباره اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه

امروز صبح شنبه ۲٧ مرداد ماه کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به تقسیم زمینها و سکوت مسئولین و عدم پرداخت حقوقها دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند. طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در چند روز گذشته کارگران برای تمدید اعتباردفترچه های بیمه خود به تامین اجتماعی مراجعه میکنند ،مشاهده میکنند که اسم کارفرما در دفترچه های آنان به نام پیمانکار ( شرکت شرکت هور آذر خوزستان) درج شده است .همین موضوع کارگران را به شدت خشمگین کرده است.
طبق همین گزارش کارگران اصلا این پیمانکار را نمیشناسند و بدون اطلاع کارگران این کار صورت گرفته است. درضمن مسئله تفکیک زمینهای کماکان باعث نگرانی کارگران شده است ،کارگران نیشکر هفت تپه از شروع سال جدید فقط دو ماه حقوق دریافت کرده اند.
امروز کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به عدم پرداخت سنواتشان در مقابل درب اصلی شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند. تا مخابره این خبر هیچ مسئولی پاسخ اعتراض کارگران را نداده است.

۲٧ مرداد ۱۳۹٧

**************

احضار و بازپرسی تعدادی از کارگران گروه

ملی صنعتی فولاد اهواز، عدم پرداخت حقوق و هشدار کارگران به اعتراضات گسترده

بدنبال احضار تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب که طی ابلاغیه ای کتبی به آنان صورت گرفته بود حوالی ظهر امروز آنان در این شعبه از دادگاه انقلاب حضور پیدا کرده و جهت آخرین دفاعیات مورد بازپرسی قرار گرفتند.
این کارگران بدنبال اعتراضات بزرگ کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به عدم پرداخت حقوق، در خرداد ماه سالجاری بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد شده بودند.
احضار و بازپرسی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در دادگاه رسیدگی به جرایم امنیتی در حالی صورت میگیرد که هم اکنون نزدیک به چهار هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی از اردیبهشت ماه سالجاری حقوقهای خود را دریافت نکرده اند و در شرایط معیشتی بسیار سختی قرار دارند.
عدم پرداخت سه ماه از حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و احضار تعدادی از آنان به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب در حالیست که بدنبال اعتصاب و اعتراضات گسترده این کارگران در خرداد ماه سالجاری که منجر به بازگشت مجدد مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی به بانک ملی ایران و معرفی مدیرعامل و هیئت مدیره جدید شد وعده ای نیز که این مدیریت برای تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید داده بود محقق نشده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازهشدار داده اند چنانچه در روزهای آینده کلیه مطالبات خود را دریافت نکنند و روند احضار و بازپرسی و محاکمه همکارانشان ادامه یابد دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

۲۰ مرداد ۱۳۹٧

**************

احضار تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به شعبه دوازده دادگاه انقلاب

تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که بدنبال اعتصاب کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در خرداد ماه سالجاری بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد شده بود روز ۱٧ مرداد ماه طی ابلاغیه ای کتبی به شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. در این ابلاغیه به کارگران مهلت ۵ روزه ای جهت حضور در دادگاه داده شده است.
شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب در اهواز مسئول رسیدگی به جرائم امنیتی می باشد.
احضار کارگران گروه ملی صنعتی اهواز به دادگاهی امنیتی و پیگیری مجدانه برگزاری دادگاه علیه این کارگران در فاصله کوتاه دو ماه، که به صرف اعتراض به عدم پرداخت نتیجه کار و رنجشان و نجات خانواده هایشان از فقر و تنگدستی بازداشت شده بودند در حالیست که میلیونها میلیونها پرونده قضائی که میتواند رسیدگی عادلانه به آنها گرهی از مشکلات و مصائب مردم باز کند بدلیل عدم رسیدگی در قوه قضائیه خاک میخورد و غارتگران و رانت خواران دهها میلیارد دلاری ثروتهای اجتماعی مردم ایران که سر در آخور قدرت دارند آشکارا و بی هیچ نگرانی هر روزه مشغول دزدی و اختلاس و چپاولگری در مقابل چشمان مردم ایران هستند.

۲۰ مرداد ۱۳۹٧

**************

پروین محمدی، خطاب به روحانی

"نجابت" ازآن ما و ثروت های نجومی ازآن شما

پس از چند ماه که هر روزه با دزدی های مرئی و نامرئی از درآمدهای حداقلی ما کارگران بوسیله نوسانات نرخ ارز صورت گرفت و قدرت خرید میلیونها حقوق بگیر بیش از دو برابر سقوط کرد و دورنمای زندگی برای ما کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران سیاه تر از پیش شد، رئیس دولت در برنامه تلویزیونی ظاهر شد تا پاسخی به معضلات پیش رو که بر معضلات پیشین تلبار شده بود را بدهد
بگذریم که ایشان نه میتوانست و نه میخواست پاسخ دهد بلکه با سخنانش نشان داد که ما کارگران باید بر خواستهای مطالباتی انباشته مان با قاطعیت و بی هیچ تخفیفی پای بکوبیم تا قادر به ادامه زندگی شویم.
ایشان در جنگ با رقیبشان (امریکا)میگوید: "نباید در مقابل حریف کوتاه آمد ،باید محکم و با جدیت خواستمان را مطرح کنیم وگرنه پیروز نخواهیم شد "
جناب روحانی فکر نمیکنید با جهنمی که شما برای ما کارگران درست کرده اید ما نیز حق داریم و باید در مقابل غارتگری هایتان از دسترنج مان و ثروتهای اجتماعی با جدیت بایستیم و مطالباتمان را طلب کنیم.
ایشان برای آنکه ما کارگران بر احقاق مطالباتمان نکوبیم و اصراری نداشته باشیم مثل همه دولتمردان صفت "نجابت" را به ما میدهد و میگوید با تمام این بلایایی که در عرض این چهل سال بر سر جامعه آورده ایم مردم نجیبی داریم .
صفت "نجیب" از قدیم به کسی اطلاق میشود که توی سرش میزنند ولی وی از سر نجابت خم به ابرو نمیآورد و سر به زیر باقی میماند.
اتفاقا آقای روحانی خوب میداند در این چهل سال چه سیلی هایی به ما کارگران زده اند ولی خوب میداند که ما "نجابت" به خرج نداده ایم و تا آنجایی که زورمان به شمشیرهای گرفته شده بر بالای سرمان رسیده است ایستادگی کرده ایم .
آقای روحانی فراموش میکند و یا خود را به فراموشی میزند که اگر مردم مطیع و به زعم شما نجیبی داشتید چرا در این مملکت روزی نبوده است که احکام سنگین حبس و شلاق برای معلمان و کارگران و وکلای عدالت خواه ودانشجویان برابری طلب صادر نشده باشد.
چرا کارگران بعد از ماهها بیحقوقی دست به تجمع خیابانی میزند، گارد ویژه و گسیل ماشین و اداوات سرکوب و احضار رهبرانشان در دستور کارتان قرار میگیرد؟
پس حقیقت را بگویید که "نجابت را میخواهید با زور از آن ما کارگران و معلمان و دانشجویان کنید و ثروت های نجومی را از آن خودی های حاکم.
اما ما کارگران نجابت اهدایی شما را نمی پذیریم آنرا به خودتان پیشکش میکنیم و به شما یاد آوری میکنیم مطالبات بر حقمان را با مبارزات هر چه متحدانه مان خواهیم ستاند.
آقای روحانی نجابت پیشکش شما، سفره های ما کارگران را خالی تر نکنید و دست از غارتگریهایتان بردارید که اگر برندارید ما با زبانی که قطعا شما آنرا نانجیبانه خواهید خواند خواستمایمان را طلب کرده و به کرسی خواهیم نشاند.

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

**************

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون محکومیت محمد حبیبی

محکومیت معلم آزاده محمد حبیبی به زندان و شلاق، سند محکمی است بر ارتکاب جرمی نابخشودنی از سوی حکومتگران
نهادهای امنیتی و قضائی با محکوم کردن معلم آزادیخواه و عدالت طلب محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس، ٧۴ ضربه شلاق و۲ سال ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت خروج از کشور، همچون همیشه با زبان دار و درفش، پاسخ مسئولیت پذیری فداکارانه معلمان آزاده کشور را دادند.
اما این محکومیت قبل از آنکه در پیشگاه ما کارگران، معلمان و عموم توده های مردم شریف ایران، سندی بر محکومیت این معلم مسئول و آزاده باشد بیانگر ارتکاب جرمی نابخشودنی از سوی حکومتگرانی است که در جامعه تحت حکومت آنان، آموزش و پرورش به ویرانه ای و پدیده کودکان کار و بازمانده از تحصیل به تصویری لاینفک از سیمای خیابانهای شهرها تبدیل شده است، میلیونها کارگر و معلم و انسان زحمتکش در فقر و گرسنگی فرو رفته اند، کلیه فروشی، تن فروشی، اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری و نو امیدی برای ادامه زندگی بیداد میکند و غول تورم و گرانی و بن بست لاعلاج اقتصادی و سیاسی اجتماعی در حال فروپاشاندن آخرین ذره های زندگی و حیات اجتماعی یک جامعه ٨۰ میلیونی است.
خیال باطلی است که صادر کنندگان چنین احکامی تصور کنند با صدور احکام طولانی مدت حبس و حکم شنیع و قرون وسطائی شلاق بر علیه معلمان کشور، آنان خانه نشین شده و نظاره گر نابودی آموزش و پرورش و تباهی هست و نیست جامعه ای باشند که خود از اصلی ترین ارکان و شریان حیات اجتماعی آن هستند.
معلمانی همچون حبیبی ها، امروزه با سری افراشته در حال عمل به مسئولیت خطیر اجتماعی خود هستند و در این راه ما کارگران و عموم توده های مردم زحمتکش ایران همراه و همدوش آنان هستیم.
آنانیکه با صدور حکم شلاق در پی به شلاق کشیدن معلمان فرزندان ما کارگران هستند باید بدانند این شلاق، شلاقی است بر گرده ما و فرزندانمان و ما آنرا به بهای هر هزینه ای که باشد بر نخواهیم تافت.
باید بدانند ما کارگران به زنجیر کشیدن حبیبی ها و عبدیها و بهشتی ها را بر نخواهیم تافت و دیری نخواهد پائید که خشم وانزجار ما از به بند کشیدن معلمان و کارگران و دیگر انسانهای شریف و آزادیخواه به سیلی خروشان بر علیه همه کسانی تبدیل خواهد شد که در طول چهل سال گذشته، چیزی جز نابودی زیر ساختهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور و به استیصال کشاندن میلیونی مردم ایران برای گذران زندگی، از خود بر جای نگذاشته اند و اینک با محکوم کردن بیش از پیش مسئول ترین و دلسوزترین معلمان کشور به زندان و شلاق، همچنان در پی دوام و بقا سیاستهای چپاولگرایانه و ویرانگرایانه خود هستند.
آنان باید بدانند محکومیت حبیبی ها و تداوم زندان دیگر معلمان و دستگیری و تعقیب قضائی کارگران، زنان، جوانان و عموم توده های مردم معترض در اعتراضات محلی و خیابانی، نه تنها به مانعی حتی ناچیز در برابر حق خواهی ما کارگران و معلمان و مردم ایران بدل نخواهد شد بلکه چونان بیرقی متحد کننده، ما را در صفوفی میلیونی و به هم فشرده به جدالی سرنوشت ساز با وضعیت موجود خواهد کشاند.

معلم زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

همبسته تر باد اتحاد کارگران و معلمان ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱٨ مرداد ماه ۱۳۹٧

**************

سومین روز اعتصاب پرقدرت و متحد کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران اکثر بخش های مختلف شرکت نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب بصورت یکپارچه در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.
بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران امروز یکشنبه چهاردهم مردادماه در حالیکه متحد و پرقدرت برای مطالبات به حق خود در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند که از صبح زود نیروهای یگان ویژه و پاسگاه هفت تپه وارد شرکت شده و با صدای بلند کارگران را تهدید می کنند و سعی می کنند که با ایجاد جو امنیتی و ارعاب، کارگران را متفرق کنند.
کارگران شرکت امروز با افزایش تعداد کارگران بیشتری از بخش های کشاورزی، تجهیزات، کارخانه، مهندسی، تحقیقات، حراست و ادارات مختلف مالی و بازرگانی، هماهنگ، پرقدرت و متحد خواهان پرداخت حقوق های معوقه ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه و تنظیم قراردادها هستند و به تفکیک و تقسیم زمینها بین سهامداران و تغییر کاربری انها شدیدا معترض هستند همچنان تا لحظه ارسال خبر محکم و استوار در محوطه شرکت بر مطالبات خود و روشن شدن موضوع تجزیه، تغییر کاربری و برگشتن شرکت به بخش دولتی پافشاری می کنند، لازم به ذکر است کارگران نیشکر هفت تپه بارها و بارها با اعتراض و اعتصاب خود به مسئولین در باره مطالبات خود هشدار داده بودند اما تاکنون جز وعده و وعید توخالی چیزی عاید انها نشده است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

**************

پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به عبدالفتاح سلطانی و معصومه دهقان

وکیل آزاده جناب عبدالفتاح سلطانی و خانم معصومه دهقان
خبر ناگوار درگذشت دختر دلبندتان هما سلطانی، همه ما را در اتحادیه آزاد کارگران ایران عمیقا متاثر و غمگین کرد. ما این ضایعه جبران ناپذیر را به شما، همسر مقاوم و خانواده گرامی تان تسلیت میگوئیم.
زندانی بودن و سالهای طولانی زندان شما وکیل آزادیخواه و عدالت طلب و رنج و مرارتی که بر شما خانم معصومه دهقان در این سالها رفته است و اینک تحمل غم جانکاه از دست دادن همای عزیز، برگ زرینی از ایستادگی و مقاومت ما مردم ایران در برابر ستمگران و لکه ننگی است بر دامن حکومتی که وکلای آزاده ای چون شما را به جرم دفاع از آزادی و عدالت به بند کشیده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - جعفر عظیم زاده

**************

دومین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

صبح امروز شنبه ۱۳ مرداد کارگران نیشکر هفت تپه برای دومین روزاعتراض خود دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی زدند
کارگران بخشهای کشاورزی، تجهیزات، کارخانه، مهندسی، تحقیقات، حراست؛ و از جمله ادارت شرکت امور اداری، امور مالی ، بازرگانی، اداره کشاورزی و فنی مهندسی و خدمات در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه از جمله دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد و تیر ماه و همچنین تنظیم قراردادها، تفکیک و تقسیم زمینها بین سهامداران نیشکر هفت تپه و تغییر کاربری آن و دیگر مطالباتی که از سال گذشته بطور مرتب در اعتراضات کارگران مطرح بوده است دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی در محوطه شرکت برپا کردند.
کارگران نیشکر هفت تپه از هم اکنون تا فصل زمستان بکار تعمیرات میپردازند و هیچگونه تولیدی نخواهند داشت به همین دلیل کارگران این مجموعه بزرگ صنعتی بابت تحقق خواست هایشان فوق العاده نگران هستند و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تقسیم آنها بین سهامداران و واگذاری شرکت به بخش خصوصی بشدت ناراضی هستند.
آنان خواهان پرداخت تمام حقوق ماههای عقب افتاده، بروز رسانی حقوق خود و خواهان بازگشت شرکت همانند گروه ملی به بخش دولتی می‌باشند.
درساعت ده و نیم صبح امروز بعد از عدم پاسخگویی مسئولین کارگران به تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت پایان دادند و به قسمتهای تولیدی خود برگشتند ولی کماکان در اعتصاب به سر میبرند.

۱۳ مرداد ۱۳۹۷

**************

نسرین جوادی: اقای ربیعی شما مسئول مستقیم فقر و فلاکتی هستید

که در این چند سال بر ما کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است

تعیین دستمزد در سال گذشته (سال ۹۶ ) که تورم دو رقمی بود با افزایشی که اعلام کردید ما ۴ برابر زیر خط فقر بودیم، در سال جدید با افزایش دستمزد اعلام شده که هنوز به نیمه اول سال نرسیده با روند سیر صعودی ساعتی و لحظه به لحظه ی قیمت ارز و سکه در کشور هستیم که این یعنی تورم ۳ رقمی تا حتی بیشتر (دلار ۱۲۰۰۰ تومان سکه ۴۵۰۰۰۰۰ تومان و حقوق ۱۱۴۰۰۰۰ تومان ) روبرو شده ایم یعنی سقوط صد در صدی و به قهقرا رفتن زندگی فنا شده کارگران.
البته از زندگی فقط اسمش برای ما ، زندگی واقعی برای شما و دیگر تصمیم بگیران سرنوشت ما زحمتکشان.
زندگی شما به قیمت خون کارگران و زیر پا گذاشتن حق زندگی زحمتکشان و کارگران بوده است.
به نقطه ای رسیده ایم شرایط نا برابر و ناعادلانه امروز دور از شان زندگی انسانی و تاب تحمل این وضعیت برای طبقه ما غیر ممکن شده است.
یقین داشته باشید ما کارگران بر علیه ظلم و ستم و بی حقوقی مضافی که بر ما کارگران و زحمتکشان در این چند سال تحمیل کرده اید در صفی متحد برای داشتن یک زندگی در خور شان انسانی باشد قرار خواهیم گرفت.

نسرین جوادی کارگر بازنشسته - ۹ مرداد ۱۳۹۷

**************

اخراج رانندگان به علت اعتصاب در اعتراض به کاهش ۳۰ درصدی دستمزد

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در کرمانشاه، بیش از ده تن از رانندگان تاکسی اینترنتی ماکسیم اخراج شده اند.
ده ها راننده در اعتراض به کاهش ۳۰ درصدی دستمزدها دست به اعتصاب زده بودند و ماکسیم به جای پاسخگویی به مطالبات کارکنان دست به انتقام گیری و تهدید دیگر رانندگان زده است.
طبق همین گزارش در بازه کوتاهی چندین تاکسی اینترنتی (ماکسیم، اسنپ، اسپات، تپش و...) کار خود را در کرمانشاه شروع کرده اند و با توجه به نرخ بسیار بالای بیکاری در استان (بالاترین رقم در کشور) موفق به جذب عده ای از جوانان شده اند.
با توجه به کاهش خرید، مردم به این تاکسی ها اقبال نسبی نشان داده اند و آژانس های کوچک در رقابت فزاینده میان این رقبا به حاشیه رانده شده اند.
در این میان، اسنپ و ماکسیم به دنبال دامپینگ از طریق کاهش مستمر هزینه خدمات هستند.
در این رقابت، دیواری کوتاه تر از دستمزد رانندگان وجود ندارد و ماکسیم نیز برای رقابت با دیگران و حفظ حاشیه سود دستمزد رانندگان را ۳۰ درصد کاهش داده است.
در چند روز گذشته، فعالیت این تاکسی اینترنتی با مشکل مواجه شده و با وجود افزایش اختیاری کرایه از جانب مسافران رانندگان ماکسیم حاضر به کار نشدند.
تعداد تاکسی های فعال این شرکت در هر منطقه کمتر از انگشتان یک دست است و ده ها درخواست در اپلیکیشن بی پاسخ مانده است.
رانندگان حاضر نیستند بهای سودجویی فزاینده این شرکت را بپردازند و خواستار احترام به منافع خودشان و مصرف کنندگان شده اند.
هم اکنون دستمزد این شرکت به ازای هر کیلومتر جابجایی در مناطق پرترافیک شهری ۴۰۰ تومان است که با توجه به گرمای هوا هزینه سوخت مصرفی برای کولر و استهلاک خودرو نیز جبران نمی شود.

۴ مرداد ۱۳۹٧

**************

شاپور احسانی راد: انبارهای پر از کالا و جیب های خالی کارگران

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز (دوشنبه) اول مرداد گفت: به مردم اطمینان دهید کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد

جناب آقای جهانگیری!
فرض کنیم حرف تان کاملا صحت داشته باشد و تمامی انبارهایتان پر از کالا باشد، ولی از جیب های ما کارگران بعنوان بخش عظیم مزد بگیران جامعه خوب خبرداری که پر از خالیه.
سالهاست ما کارگران در اعتراض به میزان سهم مان از دستمزد فریاد زدیم که اگر به فکر سود خودتان هستید و نمیخواهید انبوه کالاها در انبارهایتان تلبار و خریداری نداشته باشد، دستمزد ما کارگران را باید متناسب با تورم موجود افزایش دهید
خریداران اجناس تلبار شده در انبارهایتان ما هستیم و وقتی روز به روز جیب هایمان را خالی کردید و با سیاستهای اقتصادی تان ارزش همان چندرغاز حقوق را هم لحظه به لحظه بی ارزش تر از روز قبل کردید دیگر توانی برای خرید حتی مایحتاج ضروریمان باقی نمیماند.
هر سال با ارائه آمار دروغین در اسفند ماه برای تقلیل دادن دستمزد ما کارگران سند سازی کردید و هر سال قدرت خرید ما را پایین تر آوردید و فقط به سودهای لحظه یتان فکر کردید که کارفرماها بیش از پیش نیروی کار ارزان داشته باشند تا بتوانند نهایت انباشت و سودآوری را داشته باشند.
امسال نیز که از همان ابتدای سال تا کنون قوز بالا قوز شد و لحظه به لحظه قدرت خریدمان در حال سقوط قرار گرفت
اکنون هر کالایی به وفور در بازار وجود دارد اما قدرت خرید ما آنچنان زیر خط مرگ سقوط کرده است که قدرت زنده ماندن و ادامه حیات را از ما گرفته اید و این همان بن بستی است که در آن گیر افتاده اید
شما نگران کالاهای انبار شده تان هستید و ما بعلت خالی بودن جیبمان نگران ادامه زندگی و حیاتمان هستیم
جناب جهانگیری شما بخوبی واقفید که کارگران در این چند ماه اخیر در تامین نیازهای اولیه شان چون خورد و خوراک و مسکن چنان درمانده شدند که دیگر توان پرداخت قبوض آب و برق و گاز شما را که در این چند ساله به طور مرتب افزایش یافته است، ندارند
بنابراین چنانچه فورا و بی درنگ دستمزدهایمان نسبت به این گرانی و تورم سرسام آور افزایش نیابد، این بحران اقتصادی تحمل ناپذیر که با دستان خودتان برای طبقه مزدبگیر ساختید همچون دی ماه سال گذشته اما با شدت و حدت بیشتری به اعتراض همگانی فرودستان منجر خواهد شد.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه

۳ مرداد ۱۳۹٧

**************

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت

بدنبال تجمعات مکرر و عدم پرداخت اقساط سنوات کارگران بازنشسته کیان تایر، آنان صبح دیروز ۳۰ تیر ماه به فاصله سه روز از تجمع قبلی که روز سه شنبه ۲٦ تیر برگزار کرده بودند بار دیگر دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت زدند و اینبار خواهان پرداخت یکجای سنوات خود شدند.
این تجمع که با سر دادن شعارهایی از سوی کارگران بازنشسته کیان تایر از ساعت ۹ صبح آغاز شده بود ساعت ۱۲ ظهر با حضور رئیس سازمان حمایت از صنایع و درخواست وی برای مذاکره، به نمازخانه این وزارتخانه منتقل شد و پس از دو ساعت گفتگو و تاکید کارگران بازنشسته کیان تایر بر دریافت یکجای مطالبات شان و ادامه اعتراضات تا تحقق این مطالبه، پایان گرفت.
کارگران بازنشسته کیان تایر در طول این تجمع بطور مرتب شعارهایی از قبیل: سکوت هر مسئولی خیانت است به کارگر - می ایستیم می ایستیم حقوقمونو میگیریم - کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد - یه اختلاس کم بشه سنوات پرداخت میشه - مرگ بر وزیر بی لیاقت و...، سر میدادند.
همچنین پس از پایان این تجمع در جلسه ای که ما بین نماینده های کارگران از سو و اعضای هیات حمایت از صنایع و هیات اجرائی کارخانه از سوی دیگر در محل سازمان حمایت از صنایع برگزار شد علی اصغر احمدی رئیس جدید سازمان حمایت از صنایع از کارگران بازنشسته کیان تایر یک هفته مهلت خواست تا نتیجه اقدامات خود را برای تحقق مطالبات کارگران به اطلاع آنان برساند. وی قول داد در طول هفته جاری اقدامات مقتضی از جمله ارائه نامه به نوبخت و در صورت لزوم به ریاست جمهوری را برای تحقق مطالبات کارگران بازنشسته کیان تایر به انجام خواهد رساند.
در این جلسه موضوعات زیر مطرح و مقرر گردید اقدامات لازم برای حل و فصل آنها انجام پذیرد:
۱- بررسی و ارایه لیست کامل طلب هر فرد، مبلغ دریافتی تاکنونی و باقیمانده آن
۲- ارایه لیست کلی از مجموع مطالبات، باقیمانده آن و بررسی مساله کم کردن طلب برخی نسبت به مبالغ اولیه اعلام شده بازنشستگان از سوی هیات اجرایی
۳- رسیدگی به اندوخته های مالی پرسنل در صندوقهای کارخانه که بطور غیر قانونی توسط شرکت مصادره شده و در پایان کار به سنوات خدمت ضمیمه، اما عملا پرداخت نمیشود
۴- رسیدگی به تحریک همکاران شاغل برای مقابله با بازنشستگان و عدم امکان ورود به شرکت و برخوردهای توهین آمیز و... با بازنشستگان
۵- عمل نکردن هیات اجرایی به تعهدات مورد توافق و عدم شفافیت در میزان پرداختیها از اسفند ماه سال گذشته تا کنون
٦- ملزم کردن هیات اجرایی در صورت محقق نشدن تخصیص منابع مالی برای تسویه کامل مطالبات به اجرای همزمان و به موازات پیگیری منابع مالی در پرداخت طبق تعهدات پذیرفته شده توسط هیات اجرایی
٧- رد ادعای میرزایی مدیر کارخانه در پذیرش و امضای توافق نامه در دریافت مبلغ پانصد هزارتومان و خلاف قانون بودن این اقدام کارخانه و ناگزیر کردن کارگران و مشروط کردن بازنشستگی به امضای آن

۳۱ تیر ۱۳۹٧

**************

پروین محمدی: اظهارات وزیر فقر و فلاکت پیرامون معیشت کارگران در دوره تحریم

علی ربیعی وزیر کار، روز پنجشنبه ۲٨ تیر۹٧ در جلسه شورای اداری شهرستان میانه گفت:" اجازه نمی‌دهیم فشار تحریم به معیشت و زندگی اجتماعی مردم آسیب بزند".
آقای ربیعی شما پاسخگوی بلایایی که خودتان دراین سالها به سر ما کارگران آوردید باشیدجلوگیری ازبلایای بعدی پیش کش.
شما الحق وزیر با سابقه امنیتی هستید و در این راستا پرونده درخشانی ازبرخوردهای امنیتی با ما کارگران برجا گذاشتید، از برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و معلمین که در بعضی از موارد وزارت کار متبوع شما شاکی خصوصی این فعالین بود تا احکام سنگین طولانی مدت برای فعالیتهای صنفی به جرم برهم زنندگان امنیت ملی!!!.
پاسختان به اعتراض جوانان بیکار جویای کار بهبهان با خواست "ما کار میخواهیم" در آذر سال ۹۴ گلوله و زندان بود و مرتضی فرج نیا جوان بیکار را کشتید و ابراهیم شهرویی دیگر جوان بیکار معترض را قطع نخاع کردید و چند نفر را بازداشت کردید.
در برخورد به ماهها بیحقوقی کارگران هپکو لشگر کشی کردید و شهر اراک را برای چند روز به میدان جنگ تبدیل کردید. با این فرق که این دفعه لخت و عریان در برابر کارگران گرسنه شده در سیستم تان با تمام توان نظامی تان ایستادید.
در معدن آق دره با اینکه سه کارگر بر اثر فقر و بی حقوقی خودکشی کرده بودند ۱٧ نفر از کارگران اخراجی به شلاق محکوم و به اجرا درآمد.
در نیشکر هفت تپه با اینکه کاملا مطلع از وضعیتی که خصوصی سازی شما چه بر سر کارگر آورده است هستید هر بار جهت جلوگیری از اعتراض کارگران به جان آمده و گرسنه به جای پرداخت مطالباتشان موتور سوارهای ضد شورش را گسیل کردید و دهها کارگر را دستگیر وروانه زندان کردید وبرایشان پرونده های قضایی بوجود آوردید تا اعتراض به گرسنگی یادشان رود .
پاسختان به کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز با خواست پرداخت ماهها عقب ماندگی حقوق و راه اندازی تولید نیز دستگیری های گسترده شبانه و زندان و سرکوب بوده است.
در این مدت شاهد خودکشی کارگران مجموعه های مختلف فقط بخاطر گرسنگی مفرط و عدم پرداخت ماهها دستمزد معوقه شان بوده ایم که علی نقدی یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و بیژن قلوزی کارگر کارخانه اسفالت کامیاران با ۱۱ ماه حقوق معوقه و سکته و فوت آرش محمدی کارگر گروه ملی فولاد در بیمارستان نمونه هایی از خروارها مصیبت وارده بر ما کارگران بوده است.
اینها نمونه های فاحشی از عملکرد شما در پاسخ به ویرانی و خانه خرابی معیشت و منزلت ما کارگران بوده است.
دیگر از تعیین مزد خفت بار برای ما کارگران و رشد تورم روزانه و هفته ای اجناس ضروری، که هر ساله سفره مان را کوچکتر میکند و یا نصف شدن ارزش دستمزدمان نسبت به چند ماه پیش و گرانی سرسام آور و لجام گسیخته چیزی نمیگویم.
شما کارنامه درخشانی در حفظ سودهای نجومی کارفرمایان و ایجاد شرایط بردگی بیشتر برای میلیونها کارگر را در پرونده کاریتان ثبت کردید بنابر این فعلا پاسخ عملکرد تاکنونی تان را بدهید، وعده حمایت از مردم پیشکشتان.

۳۰ تیر ۱۳۹٧

پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران

**************

شرایط مشقت بار کارگران مجتمع تراکتور سازی تبریز و تهدید به اخراج کارگران معترض

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران مجتمع تراکتور سازی تبریز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در شرایط بسیاری مشقت باری ناچار به ادامه کار هستند و کارفرما کارگران معترض به این وضعیت را بطور مکرر تهدید به اخراج میکند.
بنا بر این گزارش، اخیرا بخش ریخته گری تراکتور سازی تبریز با قطع عصرانه کارگرانی که از ساعت ۱۴ تا ۲۴ در دمای کشنده این بخش مشغول به کار می باشند فقط یک عدد کلوچه به آنان میدهد.
سهامدار عمده مجتمع بزرگ تراکتور سازی تبریز که از هشت شرکت تشکیل شده است و مجموعا حدود ۳٦۰۰ کارگر در آن مشغول بکار می باشند بانک مهر اقتصاد است.
بنا بر اظهار کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی، مثلا بخش ریخته گری این مجتمع که در سال ٨۹ دارای سیصد کارگر بود هم اکنون با یکصد کارگر همان مقدار تولید سال ٨۹ را انجام میدهند و در بخشهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. به طوریکه بسیاری از کارگران بدلیل شدت کار دچار بیماریهای متعدد شغلی از قبیل دیسک کمر، دیسک گردن و واریکوسل شده اند و کارفرما به جای رسیدگی به وضعیت آنان، با تهدید به اخراج این کارگران، آنان را از هر گونه اعتراضی باز میدارد.
بنا بر این اظهارات، در طول سالهای گذشته هر مدیر جدیدی که وارد شرکت شده به نوبه خود از مزایای کارگران از قبیل آکورد، حق بهره وری، اضافه تولید، سبد های غذایی و ...، کم کرده است.
قراردادهای اکثر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی یک ماهه و سه ماهه و بخش مهمی نیز به صورت قطعه کاری و دانه ای است. در این بین، سختی کار به کارگران قطعه کار پرداخت نمیشود و شرایط محیطی کار بویژه در بخش ریخته گری با توجه به دمای نزدیک به ۵۰ درجه و وجود گرد و غبار و بخارات شیمیایی بسیار طاقت فرساست. علاوه بر اینها از طرف دیگر، سالهاست ماهیانه یکصد هزار ریال از حقوق کارگران کسر و به صندوق شرکت واریز میشود. مدت سه سال است این پولها در بانک رسالت گذاشته شده است تا کارگران قادر به دریافت وام از این بانک شوند اما بانک بدلیل دریافت وام سیصد میلیون تومانی از سوی یکی از مدیران ارشد حاضر به پرداخت وام به کارگران نیست.

۲٧ تیر ماه ۱۳۹٧

**************

تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت

دیروز سه شنبه ۲٦ تیر ماه حدود ۲۰۰ نفر از کارگران بازنشسته کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت اقساط سنوات خود دست به تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این تجمع که از ساعت ۹ صبح آغاز شد کارگران با سر دادن شعارهایی از قبیل وزیر بی لیاقت استعفا استعفا - مدیر بی لیاقت نمیخواهیم نمیخواهیم - وعده وعید نمیخواهیم ما حقمون رو میخواهیم و...، خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش در پی این تجمع و اعتراض از سوی کارگران بازنشسته کیان تایر، هیات اجرائی کارخانه (هیاتی که از سوی وزارت صنایع برای اداره کارخانه مستقر شده است) در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کرد و بدنبال آن جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران برگزار شد که تا ساعت ۱۹ به طول انجامید.
در این جلسه مقرر شد مبلغ دو میلیون تومان در چند مرحله به کلیه بازنشستگان تا سر رسید پرداخت بعدی که بیست و پنج مرداد ماه می باشد پرداخت شود و روز یکشنبه هفته آینده نیز جلسه ای با حضور احمدی رییس هیات حمایت از صنایع و نمایندگان بازنشسته و هیات اجرایی کارخانه حول معضل بدهی سنوات خدمت برگزار گردد.
سنوات حدود ۳۵۰ کارگر کیان تایر که بتدریج از سال ۱۳۹۰ به این طرف بازنشست شده اند بجای پرداخت یکجا در حین بازنشستگی، بصورت اقساطی به آنان پرداخت میشود. با این حال این پرداختها که مقرر شده است بیست و پنجم هر ماه صورت بگیرد عملا انجام نمیشود و این مسئله از سالهای گذشته به این سو باعث تجمعات اعتراضی مکرر کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل کارخانه و وزارت صنعت و معدن شده است.
بطوریکه در اغلب مواقع این پرداختها فقط با تجمع و ایستادگی کارگران پرداخت گردیده و سپس باز هم پرداختها متوقف شده است تا اینکه آنان تجمع دیگری بر پا کرده و پرداخت بعدی انجام شده است.
آخرین تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر روز ششم تیر ماه جاری در مقابل کارخانه برگزار شد که در نتیجه آن موفق به دریافت بخشی از مطالبات خود شدند.

۲٧ تیر ماه ۱۳۹٧

**************

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

با تحریم متحدانه هر مرحله از انتخابات شورای اسلامی کار، سندیکای مستقل خود را پاس داریم

بدنبال درج آگهی ثبت نام داوطلبان هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی مدیریت این شرکت در برخی سامانه های شرکت واحد تهران، نهادی که خود را سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می نامد در کانال تلگرامی خود، کارگران شرکت واحد را دعوت به رای دادن به برخی کاندیداها کرد و بدین ترتیب نفس وجودی شورای اسلامی کار در شرکت واحد را برسمیت شناخت.
بر کسی، بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پوشیده نیست که سندیکای مستقل کارکران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در تقابل و در نفی وجود شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد با جانفشانی هزاران کارگر و به زندان افتادن صدها نفر از آنان شکل گرفت و در طول سالهای اولیه شکل گیری خود منشا دستیابی کارگران این شرکت به بسیاری از مطالبات بر حق شان شد.
اما بدنبال سرکوب های گسترده و به زندان انداختن بسیاری از فعالین سندیکا، این تشکل مستقل و نوپا به مرور زمان آنچنان که باید نتوانست به وظایف خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمل کند و در پی این وضعیت در دوره های گذشته افراد مختلفی با هدف حفظ سندیکا سرنوشت آنرا بدست گرفتند و با مقاومتی ستودنی هیچگاه در مسیر به رسمیت شناسی شورای اسلامی کار قدم بر نداشتند.
با این حال و علیرغم سالها مقاومت، اینک در غیاب دخالت مستقیم و ایفای نقش از سوی بدنه کارگری شرکت واحد تهران، کسانی سرنوشت این سندیکا را بدست گرفته اند که بدنبال راه افتادن در پایانه های شرکت واحد برای جمع آوری رای به دولت ضد کارگری روحانی و بازخواست از برخی فعالین کارگری شناخته شده بدلیل عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پا را فراتر نهاده و با دعوت از کارگران شرکت واحد برای رای دادن به افراد مورد نظرشان در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شورای اسلامی کار، عملا وجود این تشکل ضد کارگری را در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به رسمیت شناختند.
شوراهای اسلامی کار همانگونه که خود شما یاران در شرکت واحد تهران واقف هستید بنا بر تعریف و ساز و کارشان، شوراهایی ضد کارگری هستند که پس از انقلاب ۵٧، آنرا با ضرب و زور و سرکوب بر گرده ما کارگران سوار کردند و در طول ۴۰ سال گذشته، این تشکلها بویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، همدست و همراه تمام سیاست گذاریها و سیاستهای اجرایی بودند که امروزه در نتیجه آنها بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران در ابعادی به غایت ضد انسانی پایمال شده است.
تشکل کارگری و کسانی که ما کارگران آنها را به عنوان نماینده های خود جهت دفاع از منافع مان انتخاب میکنیم تنها در صورتی منافع ما را نمایندگی خواهند کرد که فقط با رای مستقیم و آزادانه خود ما کارگران انتخاب شوند نه اینکه نماینده هایی از سوی وزارت کار و وزارتخانه ای که محل کار ما زیر مجموعه آن است به عنوان دو رای در برابر یک رای از طرف ما کارگران، تحت عنوان هیات تشخیص صلاحیت، آنهم با استعلام از نهادهای امنیتی، اراده خود را در انتخاب نماینده هایمان به ما تحمیل کنند.

کارگران و یاران در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
شما برگ درخشانی از مقاومت و پایداری در نفی شوراهای اسلامی کار و ایجاد سندیکای مستقل در محیط کار را در جنبش کارگری ایران در سال ١٣۸۴ به منصه ظهور رساندید. اینک و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور و توازن قوای موجود، شرایط بیش از هر زمان دیگری برای نفی و برچیده شدن شوراهای اسلامی کار از مراکز تولیدی و خدماتی و خیز برداشتن به سوی برگزاری مجمع عمومی سندیکا مهیاست.
تحریم متحدانه انتخابات هیات تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار و بدنبال آن تحریم یکپارچه انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد، یک گام مهم و بزرگ در حیات بخشیدن به سندیکایی است که با خون دل و رنج و مرارت فراوان و زندان و سرکوب در سال ١٣۸۴ اقدام به ایجاد آن کردید.

متحد و یکپارچه، پیش بسوی

تحریم انتخابات شورای اسلامی کار و برگزاری مجمع عمومی سندیکا

مستحکم باد همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۵ تیر ماه ١٣٩٧

**************

احضار مجدد و اتهامات واهی وارده به خلیل کریمی محکوم است

در روز ١١ تیر ٩٧ از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ابلاغیه ای به خلیل کریمی داده شد تا ظرف ۵ روز جهت دفاع از اتهامات انتسابی در بازپرسی حاضر شود
امروز صبح پنج شنبه ١۴ تیر ماه خلیل کریمی کارگر ساختمانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه حاضر شد و تمام عیار از اتهامات انتسابی: تبلیغ علیه نظام، شرکت در روز جهانی کارگر، شرکت در جشن سال نو و حمایت از خانواده رامین حسین پناهی به دفاع برخاست .
خلیل کریمی در دفاعیات خود متذکر شد : این را حق خود و هر کارگری می داند که عضو تشکل مستقل کارگری باشد، در مراسم روز جهانی کارگر و هر مراسم شادی شرکت نماید و مبارزه برای لغو مجازات اعدام و بطور اخص مبارزه برای لغو اعدام فعال سیاسی رامین حسین پناهی را جزئ بدیهی ترین حقوق شهروندی خود و تمام مردم ایران می داند و رفتن و دیدن و حمایت از خانواده آنان را وظیفه انسانی خود می داند و از این رو هیچ کدام از اتهامات وارده به وی موضوعیت ندارد و خلاف حقوق انسانی است.
لازم به ذکر است دستگاههای قضائیه و قهریه در شرایطی برای فعالین کارگری و اجتماعی پرونده سازی می کنند و آنها را تحت فشار، سرکوب، احضار و بازجویی قرار می دهند که فریاد مردم معترض برای مطالبات « آب» و « نان» گوش فلک را کر کرده است و مصیبت های « گرانی» و « تورم» جان شان را به لب رسانده است.
امروز خلیل کریمی کارگر ساختمانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران اگر چه با قید وثیقه ده میلیونی آزاد شد اما با دفاع جانانه و تمام قد از حقوق خود ، کارگران و کل جامعه در برابر اتهامات انتسابی دادگاه نشان داد که دیگر زمان سرکوب و فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی به سر آمده است و جامعه تا زمانی که به مطالبات انباشته خود دست نیابد آرام نخواهد نشست.

۴ تیر ماه ١٣٩٧

**************

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با تداوم مبارزات

شجاعانه خود آخرین همکاران زندانی خود را آزاد کردند

پس از چندین روز تلاش مستمر، جسورانه، ‌با تجمعات اعتراضی و پیگیری خانواده ها ی کارگران گروه ملی اهواز در نهایت تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند.
بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از تجمع چندین روزه خانواده ها و کارگران در مقابل دادگاه و دادگستری، دیروز ۳۱ خرداد نامه آزادی پنج نفر از آخرین کارگران زندانی گروه ملی صادر و ساعت ساعت ۱۱ و پانزده دقیقه شب گذشته از زندان آزاد شدند.
کارگران گروه ملی اهواز در دور جدید سلسله اعتصاب و تجمعات مطالباتی خود که از هشتم خرداد ماه در اعتراض به حقوق های معوقه، عدم واریز حق بیمه و مالک خودکامه شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند، با یورش و حمله پلیس وباتوم و زندان و ضرب و شتم مواجه شدند.
بطوریکه در ۱٦ خرداد هفت نفر از کارگران بصورت تلفنی احضار شدند و در شب ۲۱ خرداد ماه با یورش پلیس به تجمع شبانه ی آنان بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند.
فردای آن روز نیز کارگران به همراه خانوادهایشان در یک تجمع و راهپیمایی باشکوه در مقابل استانداری خواستار آزادی همکاران خود بودند که بار دیگر با تعرض وحشیانه پلیس بیش از ۱۰ نفر دیگر از آنان بازداشت شدند، در این میان پلیس برای ایجاد وحشت و ارعاب چهار نفر از کارگران بازداشتی به نام های کریم سیاحی، پیمان شجیراتی، سید محمد نوری و سید رضا طیب را در زندان بطور ددمنشانه ایی مورد ضرب و شتم قرار داد که‌ باعث موجی از خشم و انزجار بین کارگران شد.
بدنبال این‌ تعرض غیر انسانی و بازداشتها، موج‌ گسترده و متحدانه کارگران گروه ملی فولاد اهواز و خانواده هایشان به خیابان ریختند و عرصه بر نهادهای ضدکارگری چنان تنگ شد که بلافاصله ۴٦ نفر از آنان را آزاد کردند و در روزهای بعد نیزتعدادی دیگر آزاد شدند تا بالاخره در شب گذشته تمامی کارگران بازداشتی گروه ملی از زندان بیرون آمدند. اسامی کارگرانی که دیشب آزاد شدند به شرح زیر میباشد:
۱- کریم سیاحی ۲- محمد فلاحی ۳- سجاد حسین پور ۴- عبدالرحمن ساکی ۵- جواد اسکندری
در خاتمه و به پاس مبارزات دلاورانه کارگران و خانواده گروه ملی فولاد اهواز پیام یکی از کارگران زندانی فولاد می تواند حق مطلب را ادا کند.
" طبقه کارگر باید بدونه اگر استقامت و پایداری داشته باشه، خواسته هاش عملی میشه... پا پس کشیدن یعنی شکست. امیدوارم روزی برسه که ما کارگران تنها دغدغه مون تولید باشه و کار و تفریح، شاید روزی برسه که ما هم زندگی کنیم و معنی زندگی را بفهمیم".

١ تیر ١٣٩٧

**************

فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی

فولاد اهواز برای تحصن در اعتراض به عدم آزادی همکاران در بندشان

باگذشت ۹ روز از دستگیری گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و عدم آزادی ۶ نفر از این کارگران به نامهای کریم سیاحی - محمد فلاحی - عبدالرحمن ساکی . جواد اسکندری - محمد علی جماعتی و سجاد حسین پور، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی فراخوان تحصنی را جهت حمایت از همکاران بازداشتی خود و آزادی آنها داده اند. در این فراخوان آمده است:
"قابل توجه تمامی پرسنل فهیم و زحمتکش شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که اخوت و برادری و در کنار هم بودن را ابتدا به یکدیگر و بعد به همه عوام و خواص جامعه ثابت کردند.
همکاران بزرگوار و گرامی از مدیران بخشها و تمامی سرپرستان قسمتها و مهندسین و تکنسین ها و کارگران تمامی قسمتهای کارخانه ، در اعتراض به عدم تعیین تکلیف همکاران در بندمان و عدم پاسخگویی واضح و شفاف مسئولین قضایی در مورد وضعیت و زمان آزادی برادرانمان و همچنین سکوت مشکوک و عدم پیگیری مسئولین ارشد استانی به وضعیت این عزیزان فردا چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ راس ساعت ۹ صبح تا روشن شدن وضعیت عزیزانمان همه با هم در بیت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حضرت آیت الله موسوی جزایری دامت برکاته ،دست به تحصن خواهیم زد.
حضور همه همکاران و تمام کسانی که نسبت به آینده شرکت و همکاران کوچکترین احساس مسئولیتی میکنند لازم و ضروری می باشد."

۲٩ خرداد ١٣٩٧

**************

آزادی تعدادی از کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز

امروز صبح ۲۷ خرداد ماه برای سومین روز جمعی از کارگران گروه ملی همراه خانواده های کارگران بازداشتی با بهمراه داشتن فیش حقوقی جهت پیگیری آزادی همکاران دربندشان در مقابل دادگستری و دادگاه انقلاب شهر اهواز حضور بهم رساندند
طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ۲۷ خرداد حکم آزادی پنج نفر از کارگران بازداشتی صادر شد.
اسامی ۴ کارگر زندانی گروه ملی که احکام آزادیشان صادر شده است به شرح ذیل میباشد: ١.علی طاهری اصل ٢. محمود خسروشاهی ٣. امیر حریزاوی ۴. سعید شابثی
در ادامه گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم آزادی آقای سلمان زاده کارگر نگهبان یک کلینیک در فلکه سوم کیانپارس شهر اهواز که همراه کارگران در شب ۲۱ خرداد دستگیر شده بود امروز بهمراه کارگران گروه ملی صادر شد
طبق همین گزارش مسئولین امر قول آزادی بقیه کارگران دربند را طی روزهای آتی داده اند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا آزادی همه همکاران خود دست از اعتراض بر نخواهند داشت

۲۷ خرداد ١٣٩٧

**************

پویان کارگر گروه ملی فولاد اهواز

"کار برای کسب روزی جهاد بشمار می آید".

سالهاست که از بلندگوهای تبلیغاتیِ حاکمیت مذهبی شنیده ایم " کار برای کسب روزی جهاد بشمار می آید ".
فارغ از جنبه دینی؛ این گفته ی درست و صحیحی است. در شرایط سخت و طاقت فرسای کارخانجات و کارگاههای تولیدیِ فرسوده، نبود ابزار و تکنولوژی های پیشرفته و عدم وجود سیستم های کافی حفاظت فردی و ایمنی کارگر مجبور است با وسایل کاملا ابتدایی که در بیشتر اوقات همان هم از وی دریغ میشود به کار بپردازد.
نکته اصلی این است که با وجود این مشکلات و سختی ها، کارگر باید به جهادی مضاعف دست زده تا حقوق جهاد اولیه ی خود را از کارفرما پس بگیرد.
در حوزه ی کار و در چهل سالِ گذشته اگر عمده ی مشکلاتِ جامعه کارگری به قراردادهای ظالمانه ی سفید امضا، نبود امنیت شغلی،بیمه و دستمزد پایین مربوط میشد اینک نه تنها این مشکلات رفع نگردیده و همچنان به قوت خود باقی است بلکه عدم پرداختِ همان حقوق اندک و ناچیز هم به آن اضافه گشته و باعث شده تا کارگر به لحاظ معیشتی در رنج و سختی بی پایانی قرار بگیرد.
بسیاری از انقلاب های قرن اخیر با شعار حمایت از طبقه محروم جامعه شکل گرفته اند. حکومت اسلامی در ایران هم از ابتدای روی کار آمدن یکی از اهداف خود را بیرون کشیدن قدرت از دست مستکبران و در اختیار قرار دادن آن به مستضعفان عنوان مینمود امّا در مقام عمل تصویب قوانینِ ظالمانه کار در سالهای گذشته نشان از ناکارآمدی و ناکافی بودن این قوانین و فاصله گرفتن از شعارهای طرح شده در سالهای اولیه ی این انقلاب دارد.
قانون کار هیچگاه به نفع جامعه کارگری نبوده و نیست و هرگز قادر نبوده تا مطالبات جامعه کارگری را تأمین و تحولی در زندگی کارگران ایجاد نماید. مطابق مفاد مصرح در قانون کار ؛ حاکمیت موظف است در جمیع قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما حضور داشته باشد و ضمن نظارت دقیق بر این قراردادها اگر اجحافی صورت بگیرد دخالت کرده و حقوق مادی و معنوی کارگر که بر عهده کارفرماست را تعیین و اخذ نماید.
امّا آنچه که تاکنون دیده ایم خلاف این است.به این معنی که کارفرما با مناسبات و روابطی که با سطوح بالایِ مدیریتی و سیاسی دارد از پرداخت حقوق کارگر خودداری کرده و در این تخلف آشکار مصون از هرگونه مجازات قانونی و رسیدگی های لازم است.
در این میان هرگاه زبانِ بی زبان کارگر به اعتراض گشوده میشود دستگاههای امنیتی و انتظامی آن را با ارعاب، فشار، سرکوب، شکنجه و زندان پاسخ میدهند و عملا در جهت تأمین منافع کارفرما و صاحبان قدرت و نفوذ گام بر میدارند.
با این وجود حرکت روبه جلو کارگران بیدار هرگز متوقف نشده و مبارزه ی بی امان با کارفرمایان قدرت طلب و پول پرست همچنان ادامه دارد.
اکنون جامعه ی کارگری بخود آمده است و دور نخواهد بود روزی که کارگر بعنوان محورِ اصلی جامعه و سرمایه ی انسانی؛عزت مندانه و با احساس غرور نقش کلیدی خود در تحولات و مناسبات اجتماعی و حتی سیاسی آینده را ایفا نماید.

**************

احضار و بازجویی خلیل کریمی به اداره اطلاعات سنندج را محکوم میکنیم

بدنبال احضار خلیل کریمی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به اداره اطلاعات شهر سنندج که دیروز صورت گرفت، وی ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه در این نهاد امنیتی حاضر شد و بمدت چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
در این بازجوئی که پیرامون شرکت او در مراسم اول ماه مه سالجاری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمپین دفاع از رامین حسین پناهی و ملاقات و همدردی او با خانواده رامین حسین پناهی صورت گرفت، خلیل کریمی از شرکت خود در مراسم روز جهانی کارگر و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کرد و همچنین دیدار با خانواده رامین حسین پناهی را که بدلیل محکومیت فرزندشان به اعدام روزهای سختی را سپری میکنند حق خود عنوان نمود.
در این بازجوئی مامورین امنیتی تلاش کردند با نشان دادن تصاویری از مراسم اول ماه مه و دیدارها با خانواده رامین حسین پناهی، اسامی افراد حاضر در تصاویر را از ایشان جویا شوند که با مقاومت خلیل کریمی مواجه شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار خلیل کریمی به اداره اطلاعات شهر سنندج را با توجه با شناخت این نهاد امنیتی از ایشان به عنوان عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از مراسم روز جهانی کارگر، حرکتی در راستای تنگ کردن عرصه به کمپین لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی در شهر سنندج ارزیابی میکند و با محکوم کردن چنین اقداماتی، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و بطور اخصی مبارزه برای لغو اعدام فعال سیاسی رامین حسین پناهی را جزو بدیهی ترین حقوق شهروندی تمام آحاد مردم ایران میداند و بدینوسیله همراه با همه فعالین مدنی و سیاسی، مصرانه خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی می باشد.

۲۵ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

تجمع جمعی از کارگران گروه ملی فولاد در مقابل دادگستری اهواز

امروز جمعه ۲۵ خرداد برای دومین روز متوالی جمعهایی از کارگران گروه ملی فولاد به همراه خانواده های ۱۰ کارگر زندانی جهت پیگیری آزادی همکارانشان در مقابل دادگستری سمت فلکه ساعت اهواز دست به تجمع زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این تجمع مسئولین دادگستری اعلام کردند تا ساعت ۱۰ صبح امروز همه کارگران زندانی با قرار وثیقه آزاد خواهند شد.
اما پس از ساعتی بحث عدم آزادی کارگران زندانی و موکول شدن آن به روز یکشنبه هفته آینده مطرح گردید.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزادکارگران ایران، تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ۱۲.۳۰) تجمع همکاران و خانواه های کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل دادگستری همچنان ادامه دارد و آنان مصرانه خواهان آزادی کارگران زندانی هستند.
اسامی ده کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از بین ۶۲ کارگر بازداشتی این مجتمع صنعتی همچنان در بازداشت بسر می برند به شرح زیر است: ۱. کریم سیاحی - ۲. سعید شابثی - ۳. امیر حریزاوی - ۴. محمد فلاحی - ۵. عبدالرحمن ساکی - ۶. جواد اسکندری - ۷. محمد علی جماعتی - ۸. محمود خسرو شاهی - ۹. علی طاهری - ۱۰. سجاد حسین پور
این ده کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتهام واهی شکستن شیشه های دفاتر نماینده های مجلس شورای اسلامی در جریان اعتراضات خیابانی کارگران این مجتمع صنعتی و با شکایت این نماینده ها در زندان نگه داشته شده اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا آزادی همه همکاران خود دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

۲۵ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

پروین محمدی: زنده باد کارگران گروه ملی فولاد اهواز و طبقه کارگر مبارز

تبریک به کارگرانی که پس از روز های طولانی اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی در زیر آفتاب سوزان خوزستان طعم پیروزی و تحقق بخشی از مطالباتشان را چشیدند.
کارگرانی که هر روز مقاومتر و پر شورتر از روز پیش به میدان آمدند تا چاکران سرمایه را وادار به قبول خواست هایشان کنند.
کارگرانی که بعد از شنیدن خبر شایعه اعلام ورشکستگی (حربه ایی که برای به عقب راندن تمامی کارگران کارخانجات ویران شده بکار بسته اند) شبانه به خیابانها آمدند و مورد سخت ترین یورشها قرار گرفتند اما کوتاه نیامدند و بعد از دستگیریها و نمایش قدرت سرکوب گسترده از طرف نوکران سرمایه دوباره و دوباره به میدان آمدند و اعلام کردند زمان بردگی به سر آمده و زندگی از دست رفته کل خانواده و هم طبقه ای هایشان را پس خواهند گرفت.
ای بانیان این نظم کهنه! مقاومت زبونانه تان برای حفظ فقر و بیکاری و مصیبتی که چهل سال تلاش کردید هر روز بر سرمان آوار کنید دیگر اثری نخواهد داشت و دوره ی آن به پایان رسیده است.
دیگر با یک شرکت و دو شرکت مواجه نیستید با کل کارگران خشمگین و طلبکار در سراسر کشور روبرو هستید.
این شرایطی است که خود فراهم کردید در سالهای دور، زمانی که کارگران صنایع فلزی ایران هر روزه جاده میبستند و تجمع میکردند ترستان ارتباط گرفتن آنان با کارخانه های بحران زده ی بغل دستی شان بود. اما اکنون کل کارگران ایران از شرق و غرب و شمال و جنوب دستشان در هم تنیده شده و با هم در ارتباطتند.
زمانی که غرق در لفت و لیس ها و چپاول و غارتتان بودید این روزها را متصور نمیکردید که کارگران متحدانه در برابر ظلم تان بیایستند.
اکنون بی شرمی تان به جایی رسیده که کارگر چند ماه حقوق نگرفته ی گرسنه و نگران از بیکاری خانمان برانداز را دستگیر میکنید و زیر مشت و لگد نیروهای اجیرشده تان به باد کتک میگیرید ،"ای منادیان ضعفا" ؟!!!
دستگاههای عریض و طویل قدرت ایجاد کرده اید که حامی دزدان و غارت سفره ما کارگران باشد؟ شما که چهار دهه بر طبل مستضعف پناهی کوبیدید و جیب ها و سفره هایمان را هر روز خالی و کوچکتر کردید باید بیش از آن چیزی که در تصورتان میگنجد در برابر حق خواهی ما کارگران جواب پس دهید.
دور نیست روزهایی که اتحاد و همبستگی ما کارگران در سراسر کشور دستهایی را که فقر و گرسنگی به ما کارگران تحمیل کردند و بر گرده کارگر معدن آق دره شلاق زدند و اینک کارگران فولاد را بطور وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند بشکند.

۲٤ خرداد ماه ١٣٩٧

پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانجات صنایع فلزی ایران

**************

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با مقاومت و ایستادگی، همکاران خود را آزاد کردند

نتیجه ایستادگی و مقاومت فولاد مردان گروه ملی برای مطالبات خود در برابر ضرب و شتم، بگیر و ببند و ایجاد رعب و وحشت نیروی های سرکوب، آزادی همکارانشان و گرفتن بخشی از مطالباتشان گردید
بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ساعت ٧ بعدازظهر ٤٦ نفر از ۵۱ کارگر بازداشت شده به قید وثیقه ۵٠ میلیون‌ تومانی آزاد شدند و آقای محمود خسرو شاهی به دلیل عدم اطلاع خانواده فردا مراحل آزادیش طی خواهد شد.
دادگاه انقلاب از پذیرش وثیقه کریم سیاحی، محمدعلی جماعتی، محمد فلاحی و جواد اسکندری به بهانه داشتن شاکی خصوصی و شکستن شیشه دفتر نماینده شهر خودداری کرده است.
واقعا بی شرمی را به حد اعلا رسانده اند، بعد از سه ماه تعویق پرداخت دستمزد به کارگران و بی پاسخی به روزها اعتراض و تجمع در گرمای جهنمی اهواز با ان همه فضای تحقیر و توهین و ارعاب، انتظارشان این است که کارگران برای نماینده شهر دسته گل اهدا کنند.
در میان بازداشت شدگان فردی بنام عباس سلمانزاده متاسفانه از شهروندان عادی بوده است که همراه با کارگران معترض بازداشت و کماکان در زندان مانده است.
لازم به ذکر است در شب نخستی که ٣٦ نفر از کارگران را بازداشت کردند آنها را ابتدا به کلانتری کیان اباد و سپس به بازداشتگاه پلیس مواد مخدر منتقل میکنند و از لحظه بازداشت ،چهار نفر از کارگران به نام های کریم سیاحی، پیمان شجیراتی، سید محمد نوری و سیدرضا طبیب ، توسط نیروهای امنیتی و گارد یگان ویژه بشدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و یکی از مضروب شدگان تا ساعت ها بعد در بازداشتگاه دچار خونریزی میشود ولی تلاشی برای اعزام وی به بهداری صورت نمیگیرد.
طبق همین گزارش نیمه های همان شب نیروهای پلیس اطلاعات با ورود به بازداشتگاه ضمن فحاشی، تهدید و ارعاب با شوکر برقی یکی از کارگران به نام نورالدین موسی را مضروب کردند که نامبرده دچار درد شدید عضلانی میگردد، با اینکه طبق مقررات زندان بایستی تلفن در اختیار زندانی قرار دهند تا به خانواده هایشان اطلاع دهند تا پایان ساعات حضور در زندان اجازه استفاده به تلفن به کارگران داده نمیشود.
اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمعات پرشکوه در مقابل استانداری ، سخنرانی های اعتراضی پر شور کارگران در مورد پایمال شدن حقوق و مطالباتشان و مقاومت شجاعانه آنان در مقابل فضای ارعاب بگیر و ببند، نهایتا کارفرما و نیروهای سرکوب را وادار به عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران کرد.
اما کارگرانی که دلاورانه برای احقاق حق خود ایستادند به چه جرمی توسط پلیس هار سرمایه باید کتک بخورند و مورد ضرب و شتم قرار بگیرند، کارگران که فریاد دادخواهی خود را به گوش همه رسانده بودند ، حقوق و مطالبات آنها برای همه اشکار و عیان است، به قول آن کارگر فولاد چرا باید او گرفته شود؟ چرا باید او حساب پس دهد؟ چرا باید او مورد ضرب و شتم پلیس قرار بگیرد؟ پس چرا سراغ عاملین و مسبین اوضاع ورشکسته کارخانه نمی روند؟
کارگران فولاد اهواز ضمن خواست تمام مطالبات انباشته خود حق شکایت بر علیه نیروهایی خودسری که برخلاف همه موازین انسانی مبادرت به ضرب و شتم کارگران کردند را برای خود محفوظ می دارند این نیروها باید به سزای اعمال وحشیانه خود برسند تا دیگر هیچ فردی جرات نکند دست روی کارگران بلند کند.

۲٣ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

تداوم اعتراضات خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی

فولاد اهواز و وعده تحقق مطالبات و آزادی کارگران زندانی

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز ۲۳ خرداد ماه در شانزدهمین روز اعتصاب، همچون روزهای گذشته دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند و با سر دادن شعارهایی خواهان تحقق مطالبات و آزادی همکاران زندانی خود شدند.
از مجموع شصت کارگر بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که طی دو روز گذشته در فلکه کیانپارس و مقابل استانداری خوزستان بازداشت شده بودند به استثنای ٨ نفر از آنان که در همان ساعات اولیه بازداشت آزاد شده بودند ۵۲ نفر در زندان پلیس مواد مخدر (جنب پلیس راه قدیم اهواز اندیمشک) محبوس بودند که دیروز غروب به زندان مرکزی (شیبان) اهواز منتقل شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این بازداشتها که با هدف ارعاب کارگران و جلوگیری از گسترش اعتراضات خیابانی آنان صورت گرفت طی دیروز و امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز متحد و یکپارچه اعتراضات خیابانی خود را تشدید کردند بطوری که نیروهای امنیتی و انتظامی به ناچار از تداوم سرکوب کارگران عقب نشینی کردند و دیروز فرماندار اهواز در تجمع اعتراضی کارگران در فلکه استانداری حاضر شد.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز نیز کارگران خشمگین و به جان آمده فولاد اهواز با شعارهایی از قبیل کارگر زندانی آزاد باید گردد - کارگر زندانی حمایتت میکنیم - دزدان آزادند،کارگران زندانند - تولید خواستیم نه وعده، کارگر چرا تو حبسه و....، اعتراض کوبنده خود را از ساعت ٨ صبح در مقابل استانداری خوزستان آغاز کردند و نیروی انتظامی برای جلوگیری از گسترش اعتراض در سطح شهر مانع حرکت کارگران به سمت فلکه کیانپارس شد.
بنا بر این گزارش، در ادامه این تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان که بطور بی وقفه ای توام با سر دادن شعارهایی از سوی کارگران بود ساعت ١١ صبح سرهنگ عیدی جانشین فرماندهی انتظامی اهواز با حضور در جمع کارگران از آنان خواست تا با به همراه داشتن فیش حقوقی و کارت ملی به دادگاه رفته و همکاران بازداشتی خود را آزاد کنند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از صادر شدن احکام آزادی همکارانشان در ساعت ١٤ ظهر پایان گرفت، هر چند که تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ١۵) کارگری از زندان بیرون نیامده است.
در پی تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان، علاوه بر صدور احکام آزادی کارگران زندانی، جانشین فرمانداری اهواز به کارگران اعلام کرد مشکل مالکیت شرکت تمام و کمال حل شده و بانک ملی مالکیت شرکت را بر عهده گرفته است و مقرر گردیده ۵٠ میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه به شرکت تزریق و دو ماه از سه ماه حقوق معوقه کارگران امروز یا فردا پرداخت گردد.
با توجه به وعده های مکرر تحقق نیافته ای که تاکنون به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز داده شده است آنان اعلام کرده اند تا زمان تحقق عملی وعده های داده شده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

۲٣ خرداد ماه ١٣٩٧


بخشی از حقوقهای معوقه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دقایقی قبل واریز شد

بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دقایقی قبل حقوق اسفند و فروردین کارشناس ها و فروردین ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز واریز شد.
**************

شاپور احسانی راد: با دفاع از کارگران گروه ملی فولاد اهواز

سنت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر را عملا تحقق ببخشیم

گرمای زودرس تابستان داغ اهواز هم مانع مطالبه گری کارگران ملی فولاد نشد کارگرانی که سالهاست فریاد حق طلبی سر میدهند امروز در عین ناباوری می بیینند مولودی ( کارخانه ایی) را که سالها با‌ کار، و تلاش ، دسترنج و خون دل پرورانده اند یک عده فرصت طلب ان را پیش پای مطامع چند مفتخور سرمایه دار به قیمت بیکاری و گرسنگی چهار هزار خانواده ذبح شرعی می کنند، کوتاه نیامدن کارگران از حقوق خود ، از حفظ کارخانه برای زندگی و بقای خود، تجلی مبارزات دلاورانه ایی است که باید مورد حمایت تک تک طبقه کارگر و هر انسان شریف و حق طلب قرار گیرد، امروز بر طبقه کارگر پوشیده نیست که از هفت تپه و هپکو و اذراب و پلی اکریل و پروفیل ساوه و صفا تا صنایع نساجی و لوازم خانگی و ...‌ از معضل، دستمزدهای زیر خط فقر، حقوق های معوقه، مطالبات انباشته و ورشکستگی و تعطیلی رنج می برند و این شتری که هر لحظه در خانه یکی از اینها می خوابد بنابراین، زمانی که در هر یک از کارخانجات ، کارگران برای حقوق و مطالبات خود اعتراض ، اعتصاب و تجمع می کنند، باید مورد حمایت وسیع و همه جانبه طیف های کارگری قرار گیرند، بی شک امروز هر کارگری از اعتراضات تحسین برانگیز کارگران فولاد بر خود می بالد و در دل با انها همراه است ، اما این کافی نیست این همدلی و همراهی باید هم بصورت عملی و هم در فضای مجازی و هم به اشکال عملی و مقتضی ظهور و بروز کند تا هر کارگر اعتصابی در هر کارخانه ایی حمایت دیگر همه طبقه ایی های خود را عینا ببینید و‌ از پیشتیبانی انها دلگرم شود، این « سنت» اتحاد و همبستگی امروز در فضای مجازی می تواند با حمایت از کارگران فولاد از طرف تک تک کارگران و یا جمعی از انها و از طرف تک تک دانشجویان، معلمان، پرستاران، وکلا، ورزشکاران، هنرمندان رانندگان کامیون و ..تحقق یابد
کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و همه انسانهای شریف امروز وقت ان است که با حمایت بیدریغ خود از تلاش و همت کارگران ملی فولاد اهواز برای حفظ شرف و بقای زندگی شان با یک پیام فردی و جمعی و یا اشکال عملی از انها حمایت کنیم و « سنت» اتحاد، همراهی، همدلی و همبستگی را عملا تحقق ببخشیم، باشد که این « سنت» مباررزاتی چنان فراگیر شود تا حق هیچ انسانی با زور قدرتمندان استثمارگر سرکوب نشود.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه

**************

بیانیه خبری شماره ۳ اتحادیه آزاد کارگران ایران

پیرامون آخرین اخبار اعتراضات و بازداشتیهای کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و محل نگهداری آنها

دیشب و در پی یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گارد ویژه به تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نزدیک به پنجاه کارگر بازداشت شدند و سپس در پی یورش وحشیانه دیگری از سوی نیروهای گارد ویژه در مقابل استانداری خوزستان که صبح امروز صورت گرفت حدود ١۵ کارگر دیگر نیز بازداشت شدند. لازم به یادآوریست از حدود ۵٠ کارگر بازداشتی در تجمع شب گذشته ٨ نفر از آنان به فاصله کمی آزاد شدند.
اسامی سی و دو نفر از این کارگران که تاکنون بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است به شرح زیر است:
١.حسن جاويد حمودي ٢.بيمان شجراتی ٣.محمد نقي زاده ٤.علي جماعتي ۵.رحمان سمعك ٦.كريم صياحي ٧.علي عقبه ٨.علي طاهري ٩.مصطفي زرگانی ١٠.بهزاد عليخاني ١١.سيد محمد موسوي ١٢.امير شعباني ١٣.سيدرزاق موسوي ١٤.هادي وائلي ١۵.فرزاد قراجي ١٦.يونس اميري ١٧.سيد علي مرادي ١٨.نورعلي خان محمد ١٩.امير حريزاوي ٢٠.احمد عفراوي ٢١.حسين عفري ٢٢.ابراهيم فارسي ٢٣.محمد علاوي ٢٤.سید جواد موسوی ٢۵.عليرضا محرب ٢٦.جواد اسكندري ۲۷. علی دقاقله ۲۸- ابراهیم برومند نیا۲۹- علی حزبئی پور ٣٠- فیصل ساری ٣١- شاهین بابا احمدی ٣٢- کاظم حیدری
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر اعتراض خیابانی امروز کارگران فولاد نسبت به بازداشت همکارانشان که ابعاد گسترده ای بخود گرفت، از صبح امروز جمعهایی از کارگران نیز به همراه خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل محل پلیس مبارزه با مواد مخدر(جنب پلیس راه قدیم اهواز اندیمشک) تجمع کرده و پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر به خانواده های کارگران بازداشتی اعلام شده است همه آنان بجز عده ای که دیروز محل دفاتر نماینده های شهر در مجلس شورای اسلامی را آماج اعتراضات خود قرار دادند آزاد خواهند شد. اما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند اگر قرار است کسی به جرم اعتراض در محل دفاتر نماینده ها در بازداشت بماند همه ما باید در بازداشت بمانیم چرا که این اعتراض از سوی همه ما کارگران صورت گرفته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز درعین حال با قاطعیت اعلام کرده اند که می باید کسانی تحت بازداشت قرار گیرند که سه ماه است دستمزد آنان را نداده اند و بدلیل رقابت بر سر تصاحب کارخانه و غارت آن، وضعیت حاضر را پیش اورده و هزاران خانواده کارگری را با مصائب و مشکلات غیر قابل تحملی مواجه کرده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت و نگهداری کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر را اهانتی ددمنشانه به طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و با هشدار به حکومتگران در تداوم جنایاتی که در حق زندگی و معشیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و میلیونها کارگر در سراسر کشور مرتکب میشوند، توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری را به سرکوب وحشیانه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جلب و همه آنان را به اعتراضات گسترده علیه بازداشت و نگهداری کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر فرا میخواند

۲٢ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

فوری فوری

یورش مجدد به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان

و بازداشت بیش از ده کارگر/ کارگران متحد و یکپارچه در مقابل سرکوب ایستادگی کرده اند

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال دستگیریهای گسترده کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی که دیشب در فلکه کیانپارس و حوالی آن رخ داد، صبح امروز کارگران خشمگین و به جان آمده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دسته دسته و در صفی متحد و به هم فشرده عازم محل استانداری خوزستان شدند و علیرغم حضور بسیار سنگین نیروهای سرکوب، موفق به تجمع در مقابل این استانداری شده و با سر دادن شعارهایی خواهان آزادی فوری همکاران بازداشتی خود شدند.
بنا بر این گزارش در پی این ایستادگی از سوی کارگران، نیروهای سرکوب با تمام قوا به کارگران یورش برده و ده نفر از آنان را بازداشت کردند اما علیرغم این یورش و بازداشتها، کارگران در صفی متحد به تجمع و اعتراض خود ادامه دادند و نهایتا نیروی سرکوب حکومت بناچار دست از تعرض به کارگران برداشته و آنان را در حلقه محاصره خود گرفتند و با هدایت کارگران به سمت فلکه استانداری اعلام کردند فرماندار اهواز میخواهد در جمع کارگران حاضر شود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز علیرغم بازداشتهای گسترده دیشب و بازداشتهایی که صبح امروز در مقابل استانداری صورت گرفت در صفی متحد و یکپارچه در حال ادامه اعتراضات خیابانی خود هستند و بطور مرتب با سر دادن شعارهایی در حمایت از حدود شصت همکار بازداشتی خود می باشند.
خبر تکمیلی یورش به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و ادامه اعتراضات آنان متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

۲٢ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

یورش وحشیانه پلیس ضد شورش به تجمع حق طلبانه

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز و بازداشت گسترده کارگران

بدنبال فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای تجمع در فلکه کیانپارس اهواز در ساعت ۲۲.۳۰ دیشب و شکل گیری این تجمع، کارگران تجمع کننده مورد حمله وحشیانه نیروهای یگان ویژه قرار گرفته و جمع کثیری از آنان بازداشت شدند.
در این یورش وحشیانه حدود ۵۰ کارگر حق طلب گروه ملی صنعتی فولاداهواز بازداشت شده اند و همگی آنان شب را در بازداشتگاهها نگهداری شده اند.
اسامی ٢۹ کارگر از حدود ۵۰ کارگر بازداشتی گروه ملی صنعتی اهواز که بدست اتحادیه آزادکارگران ایران رسیده است به شرح زیر است:
١.حسن جاوید حمودی ٢.بیمان شجراتی ٣.محمد نقی زاده ٤.علی جماعتی ۵.رحمان سمعك ٦.كریم صیاحی ٧.علی عقبه ٨.علی طاهری ٩.مصطفی زرگانی ١٠.بهزاد علیخانی ١١.سید محمد موسوی ١٢.امیر شعبانی ١٣.سیدرزاق موسوی ١٤.هادی وائلی ١۵.فرزاد قراجی ١٦.یونس امیری ١٧.سید علی مرادی ١٨.نورعلی خان محمد ١٩.امیر حریزاوی ٢٠.احمد عفراوی ٢١.حسین عفری ٢٢.ابراهیم فارسی ٢٣.محمد علاوی ٢٤.سید جواد موسوی ٢۵.علیرضا محرب ٢٦.جواد اسكندری ۲۷. علی دقاقله ۲۸- ابراهیم برومند نیا۲۹- علی حزبئی پور
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این بازداشتها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از ساعات اولیه صبح عازم مقابل استانداری خوزستان شده اند تا دست به تجمع در این محل بزنند اما مقابل این استانداری مملو از نیروهای ویژه و سرکوب است و لشکر بزرگی از آنها با ماشینهای مختلف سرکوب در محل حضور دارند.

۲٢ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در چهاردهمین روز

اعتصاب دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانهای اهواز زدند

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در چهاردهمین روز اعتصاب، بدنبال تجمعی یک ساعته در مقابل استانداری خوزستان که از ساعت هشت و نیم صبح آغاز شده بود، دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانهای اهواز زده و به دفاتر نماینده های شهر یورش بردند.
در پی این راهپیمائی عظیم و با رسیدن کارگران به فلکه دوم کیانپارس فرمانده انتظامی اهواز با حضور در جمع کارگران گزارشی از جلسه شورای تامین شهر پیرامون تصمیمات اتخاذ شده در مورد شرکت ارائه و از کارگران خواست به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه دهند.
اما با توجه به وعده های مکرر و محقق نشده ای که طی ماههای گذشته به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز داده شده است آنان به راهپیمائی خود در سطح شهر ادامه دادند و پس از بستن پل لشکر که بمدت یک ساعت ادامه داشت، به سمت دفاتر سه تن از نماینده های شهر در خیابان امانیه و جنب فرمانداری حرکت کرده و با سر دادن شعار "نماینده بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم" اقدام به شکستن شیشه های این دفاتر و تخریب وسایل کردند و سپس با حرکت به سمت استانداری خوزستان و تجمع در این محل، ساعت ۱۴ ظهر به اعتراض خود پایان دادند.
بنا بر این گزارش، کارگران خشمگین و به جان آمده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در تجمع و راهپیمائی امروز خود علیرغم حضور گسترده نیروهای موتور سوار گارد ویژه ، بطور مرتب شعارهایی از قبیل کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد - سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن - حقوقارو نمیدن مرگ بر آمریکا - دشمنمون همینجاس دروغ میگن آمریکاس - استاندار و فرماندار بی عرضه و بیخیال - استاندار بیعرضه استعفا استعفا - همشهری با غیرت حمایت حمایت - نماینده بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم و... سر میدادند.
کارگران گروه ملی صنعتی اهواز علاوه بر خواست پرداخت حق بیمه و سه ماه حقوق معوقه، نسبت به بلاتکلیفی مالکیت شرکت و عدم تولید بشدت معترضند. آنان اعلام کرده اند اجازه نخواهند داد سرنوشت این مجتمع بزرگ تولیدی به سرنوشت کارخانه هایی همچون هپکو و سایر مراکز تولیدی که عملا به تعطیلی کشانده شده اند دچار شود و در این راه اعتراضات خود را با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهند داد.
خلاصه ای از کشمکشهایی که در مورد مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جریان دارد و وعده های داده شده به کارگران در فایلی که از صحبتهای فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز در جمع کارگران بر روی کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است قابل دستیابی است.
بنا بر اظهار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز علیرغم اینکه استاندار و امام جمعه مدعی هستند موسوی از مالکیت شرکت انصراف داده و بانک ملی درحال حاضر مالک هست اما از طرف دیگر مالک شرکت موسوی اعلام کرده است من هنوز سرمایه گذار و مالک هستم.
بنا بر اظهارات، آنچیزی که در مورد مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جریان دارد و امروزه شرایط به غایت مشقت باری را برای بیش از چهار هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان رقم زده است مربوط به رقابتهای جناحی و سیاسی است و در این بین، این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هستند که در کشاکش این رقابتها از سوی جناحهای مختلف حکومتی برای تصاحب شرکت، قربانی شده اند و در نتیجه عدم پرداخت ماهها دستمزد و بلاتکلیفی شغلی و تعطیلی خطوط تولید در وضعیت غیر قابل تحملی قرار گرفته اند.

۲۱ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در سیزدهمین روز اعتصاب برای ساعتی راه آهن اهواز- تهران را مسدود کردند

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در سیزدهمین روز اعتصاب، از ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز بیستم خرداد دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند و بدنبال بی توجهی مسئولین استانداری به خواستهایشان در ساعت نه و سی دقیقه عازم پل لشکر (روبروی سینما هلال) شده و به مدت یک و نیم ساعت مسیر راه آهن اهواز _تهران و ماشینهای عبوری در این محل را مسدود کردند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض این مجتمع بزرگ صنعتی بدنبال این اقدام اعتراضی بار دیگر به مقابل استانداری خوزستان بازگشته و پس از ساعتی تجمع در مقابل این استانداری، با تاکید بر ادامه اعتراضاتشان به تجمع امروز خود پایان دادند. کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در تجمع امروز خود بطور مرتب شعارهایی از قبیل: کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد - مرگ بر ستمگر ،درود بر کارگر - می ایستیم ،میمیریم ،حقمون میگیریم - ما کارگریم نون میخوایم ،دوا و درمون میخوایم و.... را سر میدادند.
بنا بر این گزارش بدنبال اقدام امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در تشدید اعتراضاتشان و مسدود کردن مسیر راه اهن اهواز تهران به آنان اعلام شد لیست بیمه ماههای اسفند و فروردین و اردیبهشت رد شده و بزودی بخشی از سه ماه حقوق معوقه آنان نیز پرداخت خواهد شد.
اما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که علاوه بر خواست پرداخت حق بیمه و حقوقهای معوقه، نسبت به بلاتکلیفی مالکیت شرکت و عدم تولید بشدت معترضند اعلام کرده اند تا روشن شدن شفاف مالکیت کارخانه و راه اندازی کامل تولید به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد سرنوشت این مجتمع بزرگ تولیدی به سرنوشت کارخانه هایی همچون هپکو و سایر مراکز تولیدی که عملا به تعطیلی کشانده شده اند دچار شود و در این راه اعتراضات خود را با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهند داد.

بیستم خرداد ماه ١٣٩٧

**************

کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی دست به تجمع در مقابل مدیریت شرکت زدند

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بازنشسته این شرکت که از آذر ماه سال ۹۵ بازنشست شده اند امروز بیستم خرداد ماه برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت زدند و خواهان تحقق مطالبات خود شدند.
بنا بر این گزارش، این کارگران با گذشت نزدیک به دو سال از بازنشست شدن، هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده اند و چکهایی که کارفرما بابت سنوات آنها صادر کرده است قابل وصول نیست.
اعتراض دیروز و امروز کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه اولین اعتراض آنان نیست و این کارگران در طول نزدیک به دو سال گذشته بارها در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خود دست به تجمع زده اند اما کارفرما تاکنون از تسویه حساب کامل آنان خودداری کرده و علاوه بر ایندسته از بازنشستگان که کارفرما همچنان از تسویه حساب کامل آنان سرباز میزند همچنین کارفرما حاضر به تمکین به بخشنامه ای از سوی دولت برای بازنشسته کردن حدود ۲۰۰ کارگر نی بر معروف به نی برهای خرم آبادی نیست.
این بخشنامه از سوی دولت با توجه به شرایط این دسته از کارگران برای بازنشستگی آنان در سال ۹۴ صادر شده است اما بدنبال خصوصی سازی شرکت، کارفرما از اجرای این بخشنامه برای بازنشسته کردن این دسته از کارگران به بهانه عدم الزام به اجرای بخشنامه در زمان دولتی بودن شرکت خودداری میکند.

۲۰ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

احضار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را قویا محکوم میکنیم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان هستیم

بدنبال دور تازه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از سه شنبه گذشته هشتم خرداد ماه آغاز شده است پلیس امنیت اهواز با هدف مرعوب کردن کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی برای تمکین به شرایط مصیبت باری که به آنان تحمیل شده است، روز یکشنبه هفته جاری از طریق تماس تلفنی اقدام به احضار ۵ نفر از کارگران به نامهای مصطفی عبیات، امین علوانی، کریم صیاحی، حسن حمودی و طارق خلفی کرد و درادامه این احضارها صبح امروز ۱۶ خرداد ماه اقدام به احضار پیمان شجراتی و میثم قنواتی نمود.
میثم قنواتی از جمله کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است که در اعتصاب اسفند سال گذشته این کارگران بازداشت شده بود.
کارگران احضار شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند از آنجا که این احضارها از طریق تماس تلفنی بوده و طبق قانون بصورت کتبی مورد احضار واقع نشده اند از حضور در محل احضار تا زمان دریافت احضاریه کتبی خودداری خواهند کرد.
احضار و تلاش نهادهای انتظامی برای امنیتی کردن اعتراضات بر حق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شرایطی صورت میگیرد که بدنبال واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی به بخش خصوصی در اسفند ماه سال ۹۵ و تحمیل شرایط به غایت مصیبت بار به کارگران و اعتصاب طولانی مدت آنان در اواخر سال گذشته، مقرر گردید تا از مالک خصوصی آن خلع ید شده و مالکیت شرکت بار دیگر در اختیار بانک ملی قرار گیرد.
اما علیرغم این وعده و اعلام استانداری خوزستان مبنی بر بازگردانده شدن مالکیت به بانک ملی، موسوی مالک خصوصی و عواملش همچنان در شرکت حضور دارند و هنوز حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سالجاری کارگران پرداخت نشده است و بدلیل عدم واریز حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تامین اجتماعی، دفترچه های درمانی آنان تمدید نمیشود و بیش از چهار هزار کارگر این شرکت و خانواده هایشان علاوه بر قرار گرفتن در شرایط مصیبت بار اقتصادی و روانی برای گذران زندگی و عدم برخورداری از درمان، بشدت نگران دچار شدن سرنوشت این مجتمع بزرگ صنعتی به وضعیت شرکت هپکو و شرکتهای مشابهی است که در نتیجه دزدیها و چپاول مافیای قدرت و ثروت به تعطیلی کشیده شده اند و وضعیت اشتغال دهها هزار کارگر در آنها در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.
اعتراض و اعتصاب و تجمع در مقابله با عدم پرداخت مزد، به تعطیلی کشانده شدن کارخانجات و غارت و چپاول آنها توسط مافیای ثروت و قدرت حق مسلم ما کارگران و عین امنیت اجتماعی طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران است و از نظر ما باید کسانی مورد احضار و بازداشت و محاکمه قرار گیرند که امنیت و هست و نیست میلیونها خانواده کارگری را با اعمال سیاستهای چپاولگرانه و غارت بی حد و حصر دسترنج ما کارگران به مخاطره انداخته اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز همبستگی با اعتصابات و اعتراضات بر حق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و با محکوم کردن احضار آنان به نهادهای انتظامی و امنیتی و هشدار به حکومتگران برای تحمیل روز افزون و فقر فلاکت و بیکاری به میلیونها خانواده کارگری، اعلام میدارد توسل به سرکوب و ارعاب کارگرانی که ماهها حقوقی دریافت نکرده اند و خطر به تعطیلی کشانده شدن کارخانه و بیکاری بر بالای سرشان قرار دارد نه تنها ما کارگران ایران را وادار به عقب نشینی و قبول مرگ تدریجی نخواهد کرد بلکه با تداوم وضعیت جهنمی موجود باعث فوران خشم و عصیان طبقه میلیونی ما در سراسر کشور خواهد شد.

۱۶ خرداد ماه ١٣٩٧

**************

صبح امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند

صبح امروز هشتم خرداد ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طبق فراخوانی که دیروز منتشر کرده بودند دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم موفقیت اعتصاب قدرتمند کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در اسفند ماه سال گذشته که منجر به دستیابی آنان به خواستهایشان شد با این حال کارفرما هیچ اقدامی در راستای بهبود تولید و شرایط موجود در کارخانه در سال جدید به عمل نیاورد و کل شرایطی که این کارخانه را در بحران فرو برده و ماهها عدم پرداخت حقوق کارگران را موجب شده بود همچنان بر سر جای خود باقی است. بطوریکه در حال حاضر تولید با پایین ترین ظرفیت در جریان است و علیرغم اعلام استانداری خوزستان مبنی بر انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی، موسوی(کارفرما) و نمایندگانش همچنان درشرکت حضور دارند و درحال فروش برخی قطعات تولیدی و ضایعات فلزی موجود میباشند و هیچ اراده ای نیز در بین مسئولان کشوری و استانی برای پایان دادن به بحران در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دیده نمیشود و بیش از چهار هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسائی قرار دارند.
در حال حاضر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز حقوق ماههای اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سالجاری را دریافت نکرده اند و دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز بیمه های کارگران از بهمن ماه سال گذشته به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نمیشود. علاوه بر اینها حق بیمه تکمیلی کارگران نیز از نیمه دوم سال گذشته تابحال به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و اقساط بانکی آنان باوجود اینکه از حقوق کارگران کسر میشود از ابتدای سال به حساب بانک ملی واریز نشده و بهمین دلیل بانک، حساب وام گیرنده ها و ضامنین را بسته و آنان را با مشکلات حادی مواجه کرده است.
بنا بر این گزارش، در پی تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، آنان با سر دادن شعارهائی اقدام به بستن مسیر منتهی به میدان فلسطین کردند و علیرغم تداوم این تجمع تا ساعت ١٢ ظهر هیچیک از مسئولین استانداری حاضر به پاسخگوئی به خواستهای آنان نشدند و به همین دلیل کارگران تجمع کننده جهت تداوم اعتراض به سمت کارخانه حرکت کردند و از انجا که در کارخانه نیز هیچیک از مسئولین شرکت حضور نداشتند به تجمع خود پایان داده و اعلام کردند از فردا صبح تجمعات اعتراضی خود را در مقابل استانداری خوزستان از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٨ خرداد ماه ١٣٩٧


برای مطالعه ادامه اخبار اینجا کلیک کنید.(شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ )

برای مطالعه ادامه اخبار اینجا کلیک کنید.(۹ مهر ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶)

برای مطالعه ادامه اخبار اینجا کلیک کنید.(٢٨ بهمن ١٣٩٣ تا یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۹۵)