افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه در جواب چند کارگر خودروسازی وکارگران سایپا


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                            سه شنبه ٢٢ تیرماه ١٣٩٠

چرا مدعیان چند کارگر خودرو سازی و جمعی کارگران سایپا

در مقابل دستگیری کارگران ساکت مانده اند

همکاران ودوستان کارگر
همانطوریکه اطلاع دارید طی هفته گذشته یک نامه ای به اصطلاح افشاء گرانه از سوی جمعی از کارگران سایپا منتشر شد. ما کارگران ایران خودرو به رسم امانت داری واطلاع رسانی متن این نامه را که در اکثر سایتهای حکومتی منتشر شده بود در سایت گذاشتیم و توضیح دادیم که باور ما این نیست که این نامه توسط کارگران سایپا درج شده باشد بلکه اعلام کردیم که این نامه در ستاد اصولگیرایان تنظیم شده است وعلت آنر توضیح دادیم.
برای اطلاع از متن نامه ما به لینک زیر در پیک خودرو رجوع کنید «سايپا» در اشغال نزديکان ليدر جريان انحرافی!؟
اینجا کلیک کنید.
اما بعداز این نامه یک بیانیه از طرف چند کارگر خودرو ساز منتشر شد که متن آن در سایت قرارگرفته است:
"ما کارگران سیاهی لشکر جناح بندی های حکومتی نشویم..." اینجا کلیک کنید.
وچند روز بعد یک نامه از طرف جمعی از کارگران سایپا منتشر شد که متن نامه را در روی سایت قرار دادیم:
مدافع و مبلغ جناح های مختلف سرمایه نشویم! اینجا کلیک کنید.
چند کارگر خودرو ساز بدون توجه وحتی رویت توضیحات ما نوک حمله خودرا به طرف ما گرفتند که چرا این نامه را منتشر کردیم؟

سخن ما با دوستان وهمکاران خودرو ساز
با سلام خدمت دوستان وهمکاران خودرو ساز و جمعی از کارگران سایپا

ما خوشحال شدیم که بعد از این همه اتفاقات در صنایع خودرو سازی چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران سایپا در دو طیف افشاگران و ناراحت شوندگان احساس مسئولیت کردند و در مقابل یک کار عکس العمل نشان دادند.
کاش زودتر این کار را انجام می دادند چون به هر حال این وظیفه کارگران هستند که در مقابل هر اتفاقی در محل کارشان می افتند عکس العملی نشان بدهند ما خوشحال می شویم که هر سه طیف این نامه ها از کارگران باشند ما قبلا هم توضیح دادیم بعید است که نامه افشاگرانه را کارگران سایپا تنظیم کرده باشند ما خوشحال می شدیم که این اتفاق توسط کارگران سایپا انجام می شد باور ما این است که فعالین کارگری سایپا غرق در کارهای بده وبستان هستند و وقت این کار ندارند.
چطور کارگران سایپا می توانند در مقابل این همه اتفاق در صنایع خودرو سازی رخ می دهد ساکت باشند چطورمی شود اسم خودرا کارگر آگاه گذاشت اما در مقابل کشتار کارگران ایران خودرو اظهار همدردی نکرد. در آنطرف دنیا در شرکت قند مرودشت کارگران اعلام همدردی وپشتیبانی می کنندو همان مزدوران خانه کارگر به کشته شدن کارگران ایران خودرو معترض می شوند اما در بغل گوشمان یک کارگر حودرو ساز یک کارگر سایپا، یک کارگر پارس خودرو شهاب خودرو دهها کارگر حودروسازان یک پیام همدردی به داغدیدگان کارگران ایران خودرو نمیفرستند.
چطور می شود کارگر شد وآنهم چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران سایپا اما در مقابل دستگیری وزندانی کردن دهها کارگر ایران خودروویورش نظامیان به همنوعان خود بی تفاوت ماند چطور می شود کارگر بود و دم از جامعه سرمایه داری زد ولی در مقابل حمله ودستگیر شدگان اول ماه می وکارگرانی چون شاهرخ زمانی و محمد جراحی ودادگاهی وشلاق زدن کارگر نظاره گر بود.
چطور می شود کارگر خودرو ساز وکارگر سایپا شد اما در مقابل اعمال ضد انسانی مدیریت سایپا در مقابل اخراج وبیکار سازی صدها کارگر شیشه نشکن سایپا ساکت ماند.
مگر یا حامی دولت وطرفدار جریان به اصطلاح انحرافی و از افشاگری ناراحت باشی یا بگوئی من طرفدار یک حکومت آرمانی هستم وجریان روزمره کارگران وبیکاری سازی کارگران به من ربطی ندارد وگرنه چه دلیلی دارد که از کارگران بخواهیم دست ازمبارزه بکشند وآنها را به ناکجا آباد بفرستیم.
کارگری که این قدر آگاه است ودم از جامعه طبقاتی می زند وکارگران رادر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورائی ضد سرمایه داری فرا می خواند. چرا در مقابل همان کشتار که از آن دم می زند سکوت کرده بود چرا این کشتار را برای یکبار هم شده محکوم نکرده است ما کارگران در پروسه مبارزه است که دوست ودشمن خودرا می شناسیم . ما کارگران در حکومت سرمایه داری کار می کنیم . این مبارزه ما کارگران است که حکومت سرمایه داری را به شکست می کشاند ما کارگران با کسانی که مقابل ما بایستند در می افتیم از سرپرست گرفته تا مسئول از رئیس گرفته تا مدیر از هر باندی که باشند ما با افشاگری خودمان وبا مبارزه خودمان دهها مدیر را به گورستان مدیران فرستادیم . وبازهم خواهیم فرستاد اگر بخواهیم در مقابل دعوای باندها خودمانرا کنار بکشیم میدان را به رقیب داده ایم زندگی روزانه کارگران سراسر مبارزه است.
مبارزه در وجود ما کارگران است تشکل های کارگری در حریان مبارزه وخواست عملی ومشترک ما کارگران شکل می گیرد نه در هوا و خواست بدون پشتوانه آن گروه واین گروه ما خوشحال خواهیم شد که دوستان از قسمت های خود بنویسند بگویند کجا کار می کنند مال کدام شرکت هستند. چرا چند کارگر خودرو ساز، چرا جمعی از کارگر سایپا، با اطلاع رسانی خود از شرکت خود، ما و دیگر کارگران در جریان مبارزات کارگران سایپا نمی گذارند. چرا جمعی از کارگران سایپا، به جای کمک وگسترش جنبش کارگری در مقابل این افشاگری حقیقت ماجرا را نمی گویند.
هیچ ایرادی ندارد که شما هم افشاگری کنید بگذارید کارگران خود قضاوت کنند که چه کسانی برایشان حکومت می کنند. ما انتظار داریم شما بجای پرخاشگری و کوبیدن دوستان خود به یاری کارگران اخراجی معترض شیشه نشکن سایپا بشتابید وبا گسترش وبازتاب این افشاگری کارگران سایپارا به فراخوان حمایت از کارگران اخراجی شیشه نشکن سایپا بخوانید وبکارگران سایپا بگوید در مدیریت این افراد بیش دهها نفراز کارگران شیشه نشکن سایپا بیکار شده اند. این یعنی مبارزه!!

دوستان کارگر
ما خوشحال خواهیم شد که نامه ها واخبار و مباحث زیادی از شما ببینیم
تنها رهائی ما کارگران آگاهی ماست
اگر ما آگاه شویم مبارزه خواهیم کرد
اگر ما مبارزه کنیم متحد خواهیم شد
زنده باد مبارزات کارگران ایران
زندان سیاسی نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد

جمعی از کارگران ایرا نخودرو

http://khodrokarr.wordpress.com