افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم ٨ مارس ٢٠١١ در شهرستان مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   یکشنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩

روز جمعه ١٣ اسفند ماه ١٣٨٩ جمعی از فعالین جنبش زنان و جنبش کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر مهاباد در گرامیداشت روز زن، مراسمی را برگزار کردند.
این مراسم از ساعت ٣ بعد از ظهر شروع و تا ساعت ٦ ادامه داشت. مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر شروع شد سپس به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری یک دقیقه سکوت اعلام گردید.
مراسم با خواندن یک قطعه شعر انقلابی ادامه پیدا کرد و سپس تاریخچه ٨ مارس توسط یکی از حاضرین خوانده شد. در ادامه مراسم، یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در رابطه با اهمیت برگزاری مراسم ٨ مارس و نیز موقعیت کنونی جنبش زنان سخنانی ایراد کرد.
به دنبال، دو مقاله تحت عناوین "زنی به نام کلارا" و "زندگینامه رزا لوگزامبورگ" توسط یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی قرائت گردید و سپس یکی دیگر از اعضای این کمیته، نظرات خودش را در باره شیوه مراسم عنوان کرد.
در پایان، قطعنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر ی در گرامیداشت ٨ مارس خوانده شد که مورد استقبال و تشویق حاضران قرار گرفت. مراسم با بحث آزاد و در میان شادی و شوق حاضرین و پخش شیرینی و پخش تراکت های اساسنامه کمیته هماهنگی و تاریخچه ٨ مارس و قطعنامه سال ١٣٨٩ به پایان رسید.

  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴/١٢/٨٩