افق روشن
www.ofros.com

در حاشیه نوشته « در دفاع از ...» به قلم مراد عظیمی


نازنین و یامین                                                                                                دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۹٦ - ۲٦ فوریه ۲۰۱٨


در حاشیه نوشته «در دفاع از کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه» به قلم مراد عظیمی

مسلما حق هر کسی - از جمله مراد عظیمی- است که از واقعه سیاسی روژاوا دفاع کند. اما ادعاهای بی‌پایه ایشان در رابطه با نوشتار «روژاوا در نزاع کار- سرمایه» سبب شد تا حاشیه‌ای بر آن بنویسیم. متاسفانه این مطلب نه در چارچوب یک پلمیک سیاسی نوشته شده، نه مدرک و سندی ارائه کرده و نه موازین و پرنسیپ‌های بحث را رعایت نموده است. به این معنا، هیچ دلیلی برای پاسخگویی به ادعاها، اتهامات و حتی فحاشی‌ سیاسی نمی‌بینیم، ولی با کمال میل حاضریم در هر پلمیک مستدل و مستند سیاسی - که به این موضوع مربوط می‌شود- شرکت کنیم.

نازنین و یامین