افق روشن
www.ofros.com

دستنوشته ای از شاهرخ زمانی


تیکا کلاکی                                                                                                      یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ - ٢٧ سپتامبر ۲۰۱۵

مقاله‌ای از رفیق شاهرخ زمانی‌ با دست خط خودش ، ارسالی‌ از زندان!

از ماه‌های اول زندان رفیق شاهرخ در تبریز ارتباط تلفنی ما با هم برقرار شد و بعد از آن زندان به زندان وقتی‌ رفیق تبعید میشد با هم در ارتباط بودیم تا یک شنبه ۱۵ شهریور که آخرین تماس ما بود هر چند کوتاه به خاطر ارسال پارازیت شدید در زندان!
در تمام تماس‌ها رفیق شاهرخ تاکید داشت که مطالب و نوشته‌هایش در درجه اول برای تمامی‌ سایت‌های کارگری از جمله افق روشن ، چشم انداز کارگری ، اتحاد بین‌الملل وووو و همینطور سایت‌های اخبار روز، روشنگری آزادی بیان و تمامی‌ احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست ایران برای انتشار ارسال شود تا این مطالب و نوشته‌ها در اختیار همگان قرار گیرد!
من هم بنا به خواسته خود رفیق شاهرخ چند فایل از این نوشته‌ها را برای انتشار و باز نشر برای تمامی‌ این سایت‌ها که در بالا اسم بردم میفرستم و از چند عزیز دیگری که رفیق شاهرخ با آنها در ارتباط بود هم خواهشمندم اگر مطلب یا فایل منتشر نشده‌ای از رفیق شاهرخ دارند آنها را به همان شیوه که خود رفیق می‌خواست انتشار دهند.

تیکا کلاکی