افق روشن
www.ofros.com

کلامی چند درباره ی دستمزد ۹۵


فعالان کارگری ضدسرمایه داری                                                                           چهارشنبه ۲٦ اسفند ۱۳۹۴ - ۱٦ مارس ۲۰۱٦

- دستمزد چیست؟
- دستمزد، قیمت پولی توان کار کارگر ست که سرمایه دار به کارگر می دهد.

توان کار کارگر چیست؟
- شامل کلیه ی هزینه های خانوار کارگری ست از جمله، هزینه های مصرفی ، خوراک، پوشاک، لوازم خانگی، مسکن، بهداشت، انرژی، آموزش، از کار افتادگی، بازنشستگی، تجدید نسل، تفریح و... و... - توان کارگر هنگام کار و در روند تولید شامل دو قسمت "کار لازم" و "کار اضافی" می شود.

- دستمزد چند نوع است؟
دستمزد ٣ نوع می باشد [ ١- دستمزد اسمی، ٢- دستمزد واقعی ، ٣- دستمزد نسبی] ١- دستمزد اسمی ، همان مقدار پولی است که کارگر بطور حداقلی بابت فروش بخش کار لازم خود دریافت می کند. بهای بخش کار لازم= دریافتی کارگر بابت فروش توان کارش= دستمزد اسمی
٢- دستمزد واقعی، بهای واقعی دریافتی بابت فروش توان کار کارگر به سرمایه دار هنگام خرید مایحتاج با بهای کالاهای دیگر را نشان میدهد یعنی قدرت خرید دستمزد اسمی.

- دستمزد نسبی، سهم کار بی واسطه ی کارگر را از ارزش های خلق شده توسط او نسبت به سهم کار انباشته شده یعنی سرمایه را نشان می دهد. یعنی سهم کارگر در تولید ناخالص ملی یا داخلی" به عبارتی سهم سرانه واقعی از تولید ناخالص که بصورت GNP سرانه یا GDP سرانه واقعی نشان می دهند.

- آنچه گفته شد روش حداقلی محاسبه تعیین نرخ دستمزد بطور واقعی از روش محاسبه ی دستمزد نسبی می باشد. ولاغیر...
- اما آمار ها چه می گویند آنهم بطور نسبی؟ آنهم متناقض!
- هزینه مصرفی حداقلی یک خانوار ٢ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان و طبق آمارهای رسمی متوسط در آمد طبقه کارگر یک میلیون تومان ست. روزنامه شرق ٩۴/٢/٩
- سال (٩١) سبد معیشت یک خانوار کارگری ٢ میلیون و ٣٦١ هزار تومان ست. شرق ٩٢/١١/٢٠
- سال (٩١) میانگین هزینه هر خانوار ایرانی یک میلیون و ٧۴٨ هزار تومان بود. روزنامه شرق ٩٢/١٢/۵
- هزینه متوسط زندگی یک خانوار چهار نفره بر اساس داده های " نتایج بررسی بودجه ی خانوار مناطق شهری ایران، سال ١٣٩٣ از انتشارات بانک مرکزی شهریور ١٣٩۴" و در نظر گرفتن تورم در سال ٩۴- ١٧% و پیش بینی محتاطانه ی تورم در سال ١٣٩۵ به رقم ۵/٣ میلیون تومان در ماه بالغ می شود و مزد ماهیانه ی کارگران باید این هزینه را بپوشاند" به نقل از بیانیه درباره حداقل مزد" ١٣ بهمن ٩۴- باپنج امضای گروه های فعالان کارگری.
کل هزینه یک خانوار شهری در سال (٨۴) در یک سال ٨/٦ میلیون تومان و درآمدش حدود پنج میلیون تومان در سال بود که دچار کسری بودجه ی ٧/١میلیون تومانی شد. در سال (٩٢) هزینه یک خانوار (۴/٢٨) میلیون تومان بود با در آمد حدود (١/١٩) میلیون تومان با کسری بالغ بر ٢/٩ میلیون تومان - شرق- ٩۴/١٢/۵
- به جدول زیر لطفاً دقت فرمایید:


نقل از شرق- ٩۴/١٢/۵

- طبق بیانیه کارگران و فعالان کارگری توسط برخی از کارگران که خود را نمایندگان واقعی کارگران می دانستند از "شورای عالی کار" دستمزد حداقلی (٣ میلیون و٨٠٠ هزار تومانی ) ماهیانه را اعلام کردند." شرق. ٩۴/١٢/۵- همچنین سبد معیشت یک خانوار (سه و نیم نفری) حدود ٣ میلیون وصدهزارتومان اعلام کردند. شرق. ٩۴/١٢/٢٠ - فریبرز رئیس دانا، حداقل دستمزد را برای سال ٩۵ با حفظ همین وضعیت- بالا نرفتن قیمتها و نرخ تورم- و حفظ شاخص قیمت کالاها- و تأکید اینکه وضعیت مردم هم اکنون نیز مطلوب نیست را رقم (یک میلیون و ٢٨٠ هزار تومان) اعلام کرد. که در صورت توزیع درآمد و مطلوب شدن وضعیت برای مردم ارقام بالاتر خواهد رفت. شرق - ٩۴/١٢/۵

نتیجه
- می دانیم حداقل دستمزد درسال (٩۴)حدود ٧١٢ هزار تومان بود و برای سال (٩۴) حدود ٨١٢ هزار تومان تعیین شد که حداقل تقریبا هزینه ی ماهیانه را پوشش می دهد. که اگر با کمی اغماض و با در نظر گرفتن اینکه ٦ ماه در سال ٣١ روز می باشد ٣ میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم می شود روزانه صد و سی هزار تومان. که صرف مصرف فوری خانوارها می شود و با روزانه حدود ٢٧ هزار و شصت و شش تومان زمین تا آسمان فاصله دارد و اگر با سایر پرداختی ها دستمزد ٩۵ رامعادل یک میلیون و ١٣۴ هزار و ۵٩٩ برای یک خانوار چهار نفر کارگری با سبد معیشت سه میلیون و صدهزارتومان خانوار ۵/٣ نفری در نظر بگیریم. این خانوار کارگر با درآمد روزانه ٨١٩/٣٧ تومان و با حدود یک سوم هزینه ماهیانه بطور حداقلی حتی اگر شاخص های قیمت باهمبن حدود وضعیت بمانند (با تورم حدود ۵/١٠ درصدی) حداکثر کارگران ٩ روز درماه می توانند هزینه کنند.
- حسین راغفر اقتصاددان مکتب سرمایه داری، خط فقر در تهران در سال ٩٢ معادل ۵/٢ میلیون تومان با شاخص قیمت کالاها در سال ٩٢ و دستمزد سال ٩٣ را بر اساس همین شاخص همان ٢ میلیون و نیم اعلام کرده بود. روزنامه اطلاعات ٩٢/١٢/٩ و شرق ٩٢/١٢/۵
حرف ما- درآمد سرانه واقعی تولید ناخالص (GDP, GNP)- پایه تعیین دستمزد کارگران می باشد.
- همانطور که در سال گذشته (٩٣) گفتیم، درآمد تولید ناخالص داخلی ١٢٨٣ میلیارد دلار در سال (٩٣) بوده است که (GDP) سرانه واقعی با دلار (٢۵٠٠) تومانی ماهیانه برای هر فرد حدود [ ٣ میلیون و ٧٢۴ هزار و ٨٣ تومان ]
اما در مورد درآمد سرانه واقعی با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی برای سال (٩۴) که مبلغ حدود (١٣٣٦) میلیارد دلار بوده که با دلار ٣٠٠٠ تومانی سهم هر ایرانی حدود ۴/١٧۵/٠٠٠ تومان درسال ٩۴ در ماه می شد.
البته در آمارهای رسمی از این خبرها نیست بطور نمونه به آمار زیر وزارت کشاورزی مراجعه فرمایید:
در سال ٩٣ - "ارزش کل تولیدات کشاورزی ٣٣ میلیارد دلار کمتر از ٦ درصد تولید ناخالص داخلی- GDP- است". شما با یک حساب ساده متوجه می شوید علیرغم نا معتبری و دستکاری شدن این آمار حداقل تولید ناخالص داخلی تقریباً ۵۵٠ میلیارد دلار برای سال (٩٣) اعلام شد. شرق- ٩۴/٢/٧
تعجب نکنید. کافی است به ریخت و پاشها و هزینه های سرسام آور تسلیحاتی، حاکمیت پان اسلامیست سرمایه داری ایران بصورت کمکهای نظامی و مالی به جنبشها و رژیم های ارتجاعی منطقه ای و فرا منطقه- لبنان، در فلسطین حماس و جهاد اسلامی، سوریه، عراق، سودان، یمن، ترکیه، زامبیا، جیبوتی و دهها کشور ورشکسته اقتصادی و فساد در شبکه های بانکی و بورس سهام، قاچاق کالا، ورشکسته سازی کارخانجات و موشک پرانی ها را ببینید.
در دوران دولتهای گذشته در طول ٣٧ سال گذشته همیشه ما شاهد این چرخه نابود سازی سرمایه های داخلی حاصل دسترنج ما کارگران و سرریز کردن سودهای سرشار آن به جیب سرمایه داری جهانی از جمله قطب های مشخص روسیه و چین و اروپای غربی وعربی ... بوده ایم که دلالان داخلی شان ازجمله اتاق بازرگانی با پا در هوا کردن صنایع داخلی به سودهای هنگفتی رسیده اند و ... و هزینه ی دستگاه عریض وطویل این جماعت آخوند انگل و مفت خوار جانی از کجا تأمین می شود؟
در ضمن ما ماده ی ۴١ قانون کار (تو بخوان قانون سرمایه) و مرجع تصمیم گیری شورای تصمیم گیری برای دستمزد را قبول نداشته و بر سمیت نمی شناسیم.
براستی، حال شما چه می گویید؟ ١-توضیح خلاصه مطالب فوق در جشن کارگران اول ماه مه در میان جمعیت کارگری سال ٩۴ خوانده شد، که مورد استقبال کارگران قرار گرفت.

پیش به سوی ایجاد "شوراهای ضدسرمایه داری"

فعالان کارگری ضدسرمایه داری" گیلان"