افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب غذای ٦ زندانی سیاسی در بند ٣۵٠ اوین


شش زندانی بند ٣۵٠ اوین                                                                                     پنجشنبه ۲٧ تیر ۱۳۹٢

اعلام اعتصاب غذای ٦ زندانی سیاسی در بند

٣۵٠ اوین در اعتراض به انتقال سعید متین پور به انفرادی بند ٢٤٠

در پی انتقال بی دلیل و غیر منتظره سعید متین پور به سلول انفرادی بند ٢۴٠ به بهانه واهی و کذب حضور وی در اعتراضات روز سه شنبه ٩٢/۴/٢۴ بند ٣۵٠ زندان اوین و تداوم فشارهای مضاعف بر ایشان و کمردردهای شدید (ناشی از انحنای ستون فقرات و دیسک کمر) وی در کنار ناراحتی‌های شدید و مداوم معده که همگی از عوارض تحمل لاینقطع ٤ سال حبس بدون حتی ١ روز مرخصی و بدون هیچگونه دسترسی به امکانات درمانی است. بدین وسیله اعلام می داریم که ما امضا کنندگان این نامه خواستار بهره‌مندی فوری وی از امکانات مناسب درمانی و به ویژه مرخصی درمانی هستیم و از آنجا که انتقال ایشان به انفرادی مطلقا بدون دلیل موجه ای صورت گرفته و شدیدا نگران وضعیت سلامت ایشان می باشیم، اعتصاب غذای خود را از روز ۵ شنبه ٩٢/٤/٢٧ تا زمان بازگشت نام برده به بند ٣۵٠ اعلام می داریم.

رضا شهابی زکریا- فریدون صیدی راد- سروش ثابت- سعید حائری- وحید علی قلی پور- سعید جلالی فر

زندان اوین - بند ٣۵٠ - ٢٦ تیر ١٣٩٢