افق روشن
www.ofros.com

هفت تشکل کارگری: هدفمندی یارانه‌ها کارگران را به تباهی کشانده است


دویچه وله                                                                                                    شنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠

در آستانه روز جهانی کارگر، هفت تشکل کارگری مهم ایران در یک بیانیه مشترک خواستار آزادی ایجاد نهاد‌های مستقل کارگری شدند. این تشکل‌ها شرایط زندگی کارگران ایران پس از هدفمند ساختن یارانه‌ها را غیرقابل تحمل دانستند.
بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری به امضای سندیکای کارگران شرکت‌واحد، اتحادیه آزاد کارگران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری رسیده است.
این هفت تشکل، در مقدمه بیانیه مشترک خود نوشته‌اند که «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال تباه کردن بیش‌از پیش زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده کارگری است و کسی حق اظهار نظر آزادانه در این مورد را ندارد».

تغییر قوانین بر ضد کارگران
در بخشی دیگر از این بیانیه، ضمن اشاره به افزایش روزافزون بیکاران آمده است: «با افزایش سرسام آور قیمت‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها، هر روزه صدها و هزاران کارگر به صف میلیونی بیکاران رانده می‌شوند و در همین حال بیمه ‌کارگری را به ضرر کارگران تغییر می‌دهند، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی از کارگران حق فرانشیز می‌گیرند و معیارهای دیگری برای حقوق بازنشستگی می‌تراشند.» تشکل‌های کارگری، افزایش ۹ درصد به حداقل دستمزد کارگران را در شرایط فعلی توهین‌آمیز توصیف کرده و نوشته‌اند که این افزایش دستمزد، تناسبی با افزایش سرسام‌‌آور قیمت ‌کالاهای اساسی ندارد.

آزادی تشکل و اعتصاب
امضا کنندگان، آزادی برپائی تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و برچیده شدن نهادهای ساخته دولت در محیط‌های کارگری را به عنوان مهم‌ترین خواست خود مطرح کرده‌اند. آن‌ها ضمن دفاع از آزادی احزاب و مطبوعات نوشته‌اند: «ما ضمن ابراز انزجار از وضعیت موجود از همگان می‌خواهیم که در سراسر کشور به طرح متحد خواست‌ها و مطالبات خود بپردازند.»
توقف طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش متناسب حداقل دستمزدها برای سال ‌جاری و تعیین آن به وسیله نمایندگان واقعی کارگران، در شمار سایر خواست‌های هفت تشکل کارگری است.

دویچه وله - JT/KG