افق روشن
www.ofros.com

دستگاه امنیتی ایران تجمع حمایتی

کارگران از جنبش "وال استریت" را ممنوع اعلام کرد


رضا ولی‌زاده                                                                                                   شنبه ٢٨ آبان ماه ١٣٩٠

گفتگوی رضا ولی زاده با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی اینجا کلیک نمائید.

تجمع اتحادیه های کارگری در حمایت جنبش اعتراضی «اشغال وال استریت» در ایران ممنوع اعلام شد. مامورین امنیتی یکی از اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» را به نام شیث امانی احضار کرده اند و به او به عنوان نمایندۀ این اتحادیه اعلام کرده اند از برگزاری هرگونه تجمعی در حمایت از جنبش اشغال وال استریت و اعتراض به قانون کار خودداری کنند.
به گزارش سایت خبری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» مأموران امنیتی صبح چهارشنبه ٢۵ آبان "شیث امانی" را که یکی از اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است احضار کرده و به او گفته اند از قصد این اتحادیه برای برگزاری تجمع در شهر سنندج به مناسبت سالروز تصویب قانون کار و حمایت از جنبش اشغال "وال استریت" با خبر شده و از خواسته اند تا به عنوان نمایندۀ این اتحادیه از هرگونه برنامه ریزی برای برگزاری چنین تجمع هایی خودداری کنند. روز بیست و نهم آبان به عنوان سال‌روز تصویب قانون کار در تقویم ها ثبت شده است.
علیرضا نوایی، عضو «اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران» در پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می گوید: «جمهوری اسلامی می خواهد با پنهان نگاه داشتن هدف اصلی جنبش وال استریت از آن بهره برداری سیاسی کند.»
نوایی ادامه می‌دهد: «جنبش اشغال وال استریت و خواست های آن مبنی بر اعتراض به تمرکز سرمایه در دست عده ای محدود، دامن جمهوری را هم خواهد گرفت. اکنون اعتراض کارگران ایرانی در ارتباط با دولت و شبهه کارفرمایان دولتی هم در چنین موقعیتی است. اما نکتۀ دیگری که در ایران وجود دارد نارضایتی عمومی کارگران در ارتباط با عدم پرداخت حقوق و حذف شرکت های پیمانی است که ما شاهد اعترض ها و اعتصاب های روزافزون در این رابطه هستیم و حاکمیت از گسترش این تجمع‌ها می‌ترسد.»
علیرضا نوایی در این گفت و گو به توضیح وجه اشتراک مطالبات کارگران ایرانی و اتحادیه های کارگری در ایران با جنبش اشغال "وال استریت" می پردازد.

رضا ولی‌زاده - رادیو فرانسه