افق روشن
www.ofros.com

اطلاع به بازدیدکنندگان سابق وبسایت دموکراسی اقتصادی


اکبر تک دهقان                                                                                           یکشنبه ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩


بازدید کننده گرامی!

وبسایت دموکراسی اقتصادی، با هدف کمک فکری به تدوین یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک در ایران آینده، مجدداً و این بار در سرور بلاگ اسپات، گشایش می یابد. این وبسایت از تاریخ ٢٧ نوامبر ٢٠٠٦ تا ١۵ مه ٢٠٠٧ ( ٢۵ اردیبهشت ١٣٨٦)، در سرور بلاگفا، تحت نشانی www.nirouye-kar.blogfa.com فعالیت داشت. در طول مدت یاد شده، مجموعاً ٣٢ مقاله اقتصادی و مالی ترجمه، و با ارائه توضیحات ضروری در اختیار علاقمندان قرار گرفت.
وبسایت دموکراسی اقتصادی، بدلیل محدودیتهای مسئول آن از یکطرف و تشدید سیاست کنترل حکومتی علیه سرورهای داخلی، از سوی مسئول این وبسایت از شبکه جهانی اینترنت حذف گردید. در دور جدید فعالیت، نگارنده تلاش میکند، این وبسایت را حداقل هفته ای یکبار به روز سازد. با تشکر از بازدیدهای شما و توصیه این وبسایت به دوستان علاقمند خود!

اکبر تک دهقان، ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩- ٨ مه ٢٠١٠

www.nirouye-kar.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de