افق روشن
www.ofros.com

تعطیلی ٢ روزه و كارگران کارخانه ها و وعده های پوشالی به كارگران آی تی آی


ایلنا- ایران خبر                                                                                                       شنبه ١٩ تیر ١٣٨٩

رییس سازمان كار تهران درگفت‌وگو با ایلنا: تعطیلی ٢ روزه برای كارگران نیست

در مصوبه هیات دولت ادارات دولتی آمده است و اسمی از كارخانه‌ها نبرده است بنابراین كارخانه‌ها تعطیل نخواهد بود.
ایلنا: رییس سازمان كار و امور اجتماعی استان تهران گفت: تعطیلی یكشنبه و دوشنبه اعلام شده از سوی دولت مربوط به كارخانه‌ها و كارگران نمی‌شود.
علیرضا مظهری درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در مصوبه هیات دولت ادارات دولتی آمده است و اسمی از كارخانه‌ها نبرده است بنابراین كارخانه‌ها تعطیل نخواهد بود.

-----------------

وعده و وعید های پوشالی به كارگران شركت آی تی آی درشیراز

بدنبال بحرانی شدن وضعیت شركت آی تی آی (مخابرات راه دور) و در ادامه اعتراضات و پیگیری های مستمر كارگران و پرسنل این شركت، نهایتا در تاریخ ١٣٨٨.٢.١۵ شركت مخابرات راه دور مجددا به زیر پوشش دولت در آمد.
دولت كودتا سرانجام پس از اعتراضات مستمر كارگران موادی را برای فرونشاندن اعتراضات كارگران به تصویب رساند، اما اكنون پس از ١۴ ماه به گفته كارگران این شركت حتی یك گام به جلو برداشته نشده و هیچیك از وعده ها و یا حتی یك بند از مجموعه بندهای مصوباتی كه به ثبت رسیده بود، اجرا نشده است.
كارگران این كارخانه علیرغم سابقه بالای ٢٠ سال كار با سطح تحصیلات بالا و مدارك و تخصص های ویژه، اكنون برا ی امرار معاش ناچارند دنبال كاری باشند كه بتوانند تامین معاش كنند.