افق روشن
www.ofros.com

تحصن خانوادگی كارگران در اعتراض به حكم دادگاه درباره هیات مدیره آجر ثبات

خبرگزاری کار ایران                                                                              پنجشنبه ۵ شهریور ۱٣٨٨

جمعی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کار شرکت آجر ثبات در نامه ای به دبیر اجرایی خانه کارگرورامین و قرچک نسبت به حکم دادگاه درخصوص اعضای هیات مدیره این شرکت اعتراض کرده و نسبت به اعتراضهای کارگری اظهار نگرانی کردند. به گزارش ایلنا در این نامه با بیان این که ٩١ درصد شرکت آجر ثبات متعلق به بانک صنعت و معدن از سوی حدود ٧٠٠ کارگر این شرکت خریداری شده، آمده است: اعضای هیات مدیره شرکت با مصوبه مجمع سهامداران که بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکت‌های خصوصی است مبلغ ٢۵٠ میلیون تومان وام قرض الحسنه به کارگران شرکت پرداخت کرد تا از طریق آن قسمتی از اقساط خرید شرکت پرداخت شود و در عوض حقوق ماهانه کارگران به شرکت بازگشت داده شود.
در این نامه با اشاره به طرح دعوای تعدادی از سهامداران جزء آجرثبات درباره خرید این کارخانه از سوی کارگران، خاطرنشان شده است: بنا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری قسمت اعظم ادعای این افراد رد گردید اما متاسفانه قاضی مربوطه وقعی به ادله متقن نکرد و حکم به تحمل ٩١ روز حبس اعضای هیات دیره شرکت به دلیل پرداخت وام قرض الحسنه کرد که پس از اعتراض به این رای، دادگاه تجدید نظر استان حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. در ادامه این نامه با هشدار نسبت به تعطیلی کارخانه آجر ثبات آمده است: ارتزاق ٢ هزار نفر از این کارخانه تامین می‌شود به همین دلیل کارگران این شرکت به صورت خودجوش دست از کارکشیده و به همراه خانواده‌های خود دست به تحصن زده‌اند.