افق روشن
www.ofros.com

اخبار تکدیب خبر آزادی رضا شهابی


سندیكای واحد - اتحاد بین المللی - فعال کارگری                                                          سه شنبه ٢٠ مهر ١٣٨٩


تكذیب خبر آزادی رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

طی روز گذشته، اخباری مبنی بر آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران در برخی سایتها منتشر شد، كه بدین وسیله، این خبر تكذیب می گردد. بنا به پیگیریهای انجام شده، رضا شهابی، علارغم تودیع وثیقه ٦٠ میلیون تومانی، همچنان در زندان اوین بسر می برد و خانواده و دوستان ایشان، همچنان پیگیر پرونده هستند. اخبار تكمیلی، از طریق سایت سندیكای كارگران شركت واحد متعاقبا اعلام خواهد شد.
بدیهی است، سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیتی در قبال اخبار غیر واقعی منتشر شده در خصوص سندیكا ندارد. لطفا اخبار مربوط به سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران را، تنها از طریق سایت سندیكا پیگیری نمایید.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران

٢٠ مهر ١٣٨٩

----------------

علیرغم تودیع وثیقۀ ۶۰ میلیون تومانی رضا شهابی را هنوز آزاد نکرده اند

طبق گزارشات موجود از ایران و از جمله گزارش کتبی زیر از یک فعال کارگری و شاهد عینی، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، تا ظهر روز سه شنبه ۲۰ مهر ماه هنوز آزاد نشده است. طبق گزارشات مذکور، علیرغم تودیع وثیقه ی ۶۰ میلیون تومانی و ارسال نامه ی آزادی از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین به بند ۲۰۹، دیروز دوشنبه ۱۹ مهرماه رضا شهابی آزاد نشد. دوستان و خانواده وی که از ساعت ۳ بعدازظهر دوشنبه در وروودی زندان اوین گردهم آمده بودند تا یک بامداد سه شنبه در سرما و باران در انتظار ماندند، اما مسئولین امنیتی از آزاد کردن رضا خودداری کردند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران به این روند سرکوبگرانه و غیرقابل توجیح از سوی مقامات جمهوری اسلامی قویا اعتراض دارد و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی است. همانطور که بارها جنبش کارگری ایران و جهان معترضانه اعلام کرده اند رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده اند بلکه با افتخار از منافع کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران دفاع کرده اند و کوچکترین توجیحی برای حبس، محاکمه و اذیت و آزار آنان وجود نداشته و ندارد. رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری در بند باید فوری و بدون نیاز به سپردن هرگونه وثیقه و یا شرط و شروطی آزاد شوند و تمامی اتهامات وارده بر آنها باید لغو گردند.

رضا شهابی را فوری آزاد کنید!

تمام کارگران زندانی آزاد باید گردند!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

۲۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲ اکتبر ۲۰۱۰

----------------

رضا شهابی را آزاد نکردند

علیرغم تودیع وثیقه ی ۶۰ میلیون تومانی و ارسال نامه ی آزادی از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین به بند ۲۰۹ دیروز دوشنبه ۱۹ مهرماه رضا شهابی آزاد نشد.دوستان و خانواده وی که از ساعت ۳ عصر دوشنبه در وروودی زندان اوین گردهم امده بودند تا یک بامداد سه شنبه در سرما و باران در انتظار ماندند،اما مسوولین امنیتی از آزاد کردن رضا خودداری کردند.
درساعت اداری روز سه شنبه از سوی شعبه بازپرسی به خانواده شهابی گفته شده از سوی "مقامات بالا " دستور رسیده است که در روند آزادی رضا شهابی باید دست نگه دارند و تا لحظه ی نوشتن این خبر ظهر سه شنبه کماکان از سرنوشت رصا اطلاعی در دست نیست.
بسیاری اعلام کرده اند ،این اقدامات برای تضعیف روحیه ی شهابی انجام میگیرد تا در اخرین بازجویی های وزارت اطلاعات ،تلاش شود اتهامات کذب مطرح شده علیه رضا را دوباره برای وی تکرار کنند و در فشار روحی او را مجبور به پذیرش اتهامات کنند.

خبر از: یک فعال کارگری و شاهد عینی و پیگیر وضعیت رضا