افق روشن
www.ofros.com

سعید ترابیان و رضا شهابی به بند عمومی منتقل نشده اند


سندیکای کارگران واحد                                                                                         دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

سندیکای کارگران شرکت واحد با تکذیب خبر انتقال سعید ترابیان و رضا شهابی به بند عمومی و ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط...

سعید ترابیان و رضا شهابی به بند عمومی منتقل نشده اند

طی روزهای گذشته برخی سایتها اقدام به درج اخباری مبنی بر انتقال سعید ترابیان به بند عمومی زندان گوهردشت کرده اند.
انتشار این خبرها در حالی صورت میگیرد که سعید ترابیان از زمان بازداشت در ١٩ خرداد ماه سالجاری هیچ تماسی با خانواده و دوستان و همکاران خود نگرفته است و آنان بجز ثبت نام سعید ترابیان در لیست زندانیان گوهر دشت (که آنهم با پیگیرهای مداوم همسر اش در چند روز گذشته میسر شده است) هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست ندارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد با تکذیب خبر انتقال سعید ترابیان و رضا شهابی به بند عمومی و ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط سعید ترابیان، رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر کارگران در بند از زندان است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٧ تیر ماه ٨٩

http://www.syndicavahed.us/
info@syndicavahed.info