افق روشن
www.ofros.com

معاینه رضا شهابی توسط پزشک "قانونی" تهران


سندیكای كارگران واحد - دریافتی ٢١                                                                  چهارشنبه ٩ آذر ماه ١٣٩٠

پزشک قانونی تهران رضا شهابی را معاینه کرد

نماینده‌ی پزشک قانونی استان تهران به دستور دادستان تهران در روز چهارشنبه نهم آذرماه ١٣٩٠ به دلیل وضعیت وخیم جسمانی رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین به زندان رفت و در محل بهداری، رضا را معاینه کرد.
شهابی از روز اول آذرماه در اعتصاب غذا است، ۴ مهره‌ی کمرش ضایع شده است، نیمه‌ی سمت چپ بدنش بی‌حس شده و احتمال فلج شدن او وجود دارد و باید به سرعت آزاد و تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
شهابی در حالی در بند است که از مدت ١٩ ماه حبس موقت و بدون حکم‌اش، ١٢ ماه را در انتظار آزادی به قید وثیقه است و با وجود اعلام قرار وثیقه توسط دادستانی، به دلیل لجبازی بازجوی پرونده در روند آزادی او سنگ‌اندازی شده است.
قابل ذکر است که اعضای خانواده‌ی شهابی روز پنج‌شنبه دهم آذرماه ١٣٩٠ در حالی که رضا در دهمین روز اعتصاب غدا بوده، موفق به ملاقات دو هفته یک‌بار با رضا نشدند و از آن‌جا که رضا در وضعیت وخیم جسمانی و نیز در حال اعتصاب است، نگرانی نسبت و وضعیت او به شدت افزایش یافته است.

دریافتی - خبر شماره ٢١ - دهم آذرماه ٩٠

************

معاینه رضا شهابی توسط پزشكان

معتمد زندان جهت تایید رسیدگی پزشكی خارج زندان

طبق آخرین اخبار رسیده به سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد كه از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ در زندان به سر می برد و در این مدت با مشكل شدید گردن و آرتروز مواجه شده است روز چهارشنبه ٩ آذر ٩٠ به بهداری زندان منتقل و توسط پزشكان معتمد پزشكی قانونی معاینه شد.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه امیدوار است تا با رسیدگی پزشكی خارج زندان هر چه زودتر شاهد سلامتی كامل این عضو زندانی خود باشد و هر چه زودتر با تشخیص بی گناهی ایشان و با آزدیش نامبرده را در كنار خانواده خود ببیند.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نهم آذر ١٣٩٠