افق روشن
www.ofros.com

امروز خانواده رضا شهابی با ایشان ملاقات کردند


سندیکای کارگران واحد                                                                                        پنجشنبه ١٨ آذر ١٣٨٩

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت رضا شهابی خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده ایشان ودیگر اعضای سندیکا می باشد.

روز ۵ شنبه ١٨ آذر ماه ١٣٨٩خانواده رضا شهابی با ایشان ملاقات کردند

به اظهار خانواده رضا شهابی، این عضو در بند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از روز شنبه به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش در اعتصاب غذا به سر می برد.
رضا شهابی که از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ در زندان اوین به سر می برد و بعد از حدود ۴ ماه در تاریخ ١٩ مهرماه قرار بود با قرار وثیقه ٦٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شود که این امکان میسرنشد و در روزهای گذشته با امضای یک قرار جدید ١٠٠ میلیونی که توسط ایشان امضا شده است کماکان در زندان به سر می برد قابل ذکر است در حال حاضرآقایان ابراهیم مددی رضا شهابی و مرتضی کمساری در زندان اوین، علی اکبر نظری در زندان قزل حصار، غلامرضا غلامحسینی و منصور اسالو در زندانرجایی شهر به سر می برند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت رضا شهابی خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده ایشان و آزادی اعضای سندیکا می باشد.
ما یکبار دیگر از همه نهادهای کارگری و ... که اخبار سندیکا و اعضایش را از کانال سندیکا پیگیری می کنند و با انتشار اخبار غیر واقعی کار را برای ما دشوار نمیکنند کمال تشکر و قدردانی را می نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

١٨ آذر ١٣٨٩