افق روشن
www.ofros.com

محکومیت مدیر عامل اسبق شرکت واحد به دلیل اعمال ضد کارگری


سندیکای کارگران واحد                                                                                      دوشنبه ٦ آبان ۱۳۹٢

رای محکومیت مدیر عامل اسبق شرکت واحد به دلیل اعمال ضد کارگری تائید شد
عدم اجرای قانون توسط حسین بیژنی (اردشیر مقیم پور بیژنی) محکومیت ایشان را در دادگاه تجدید نظر رقم زد
حسین بیژنی (اردشیر مقیم پور بیژنی) مدیر عامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از اینکه آقایان حسن سعیدی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و حبیب رضا پور از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در اعتراضات صنفی سال ٨٤ شرکت واحد شرکت داشته و به همین دلیل اخراج شدند و در سال ٨۶ از ادارات کار رای بازگشت بکار گرفتند را حتی پس از دستور قاضی اجرای احکام ابقاء بکار نکرد. با شکایت نامبردگان از ایشان شعبه ١٠۵٩ دادگاه مجتمع کارکنان دولت رای به محکومیت ایشان صادر کرد و رای مذکور از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد.
لازم بذکر است آقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی و ناصر محرم زاده اعضای سندیکا از سال ۹۱ به دلیل اعتراضات صنفی اخراج و همچنان با شکایت از شرکت واحد مترصد بازگشت بکار هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آبان ماه نودودو