افق روشن
www.ofros.com

عیادت اعضای سندیکا با رضا شهابی


سندیکای کارگران واحد                                                                                       دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۹۱

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ بیست و دوم خرداد هشتاد ونه دستگیر و در زندان به سر می برد پس از عمل جراحی سنگینی که انجام داد روانه زندان گردید و پس از گذشت چند ماه با موافقت مسئولین زندان به مرخصی آمد.
اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه روز دوشنبه دوم بهمن ماه نود و یک برای عیادت و احوالپرسی با حضور در منزل اقای رضا شهابی با ایشان ملاقات کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن آرزوی سلامتی برای این عضو زحمتکش، آرزو دارد هر چه سریعتر شاهد آزادی بی قید و شرط ایشان باشیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دوم بهمن نود و یک