افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی جهت پیگیری درمان درد كمر به بیمارستان منتقل شد


سندیكای كارگران واحد                                                                                      یکشنبه ٢٩ آبان ماه ١٣٩٠

به اظهار خانواد رضا شهابی این عضو سندیكا روز یكشنبه از زندان اوین به بیمارستان شهید عراقی تهران منتقل و بعد از معاینات پزشكی مجددا" به زندان اوین منتقل شد
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و با وجود برگزاری دادگاه كماكان در زندان اوین به سر می برد روز یكشنبه طی تماس تلفنی از زندان با خا نواده اش اعلام كرده كه روز یكشنبه ٢٩ آبان ٩٠ از زندان به بیمارستان شهید عراقی منتقل و بعد از معاینات، پزشكان متخصص اعلام كرده اند كه باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد . رضا شهابی اعلام كرده تا تعیین تكلیف پرونده اجازه جراحی نخواهد داد .

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٩ آبانماه ١٣٩٠