افق روشن
www.ofros.com

بازگشت ابراهیم مددی به زندان


سنديكای كارگران واحد                                                                                   پنجشنبه ١٧ آذر ماه ١٣٩٠

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه بعد از گذشت بیش از ٣ سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز چهارشنبه با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان منتقل شد.
در حال حاضر دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیكا به نامهای ابراهیم مددی و رضا شهابی در زندان به سر می برند كه رضا شهابی با شرایط بد جسمانی همچنان بصورت بلا تكلیف می باشد و آقای ابراهیم مددی تا اواخر فروردین ماه حكم سه و نیم سال زندان به خاطر فعالیت های صنفی به پایان می رسد.
در این راستا كنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگری اعتراض خود را به بازداشت مجدد ابراهیم مددی و ادامه بازداشت رضا شهابی اعلام كرده كه متن انگلیسی آن به همراه لینك اعتراض در زیر قابل مشاهده می باشد.

http://www.ituc-csi.org/ebrahim-madadi-re-arrested-today.html

Iran: Ebrahim Madadi re-arrested today
7 December 2011: The ITUC was dismayed and incensed to hear today that Ebrahim Madadi, a courageous trade unionist and Comrade from Vahed Syndicate in Tehran, was re-arrested today after being freed only last Thursday. A move welcomed by the international trade union movement ITUC General Secretary, Sharan Burrow, said :”this can only be interpreted as yet another crass and cynical move by the authorities to distract attention from the serious violations of trade union rights in Iran immediately prior to the ILO Regional Asia Pacific Conference which just concluded in Kyoto”.
It is absolutely shameful on the part of the regime to ‘play’ in this fashion with the lives of people and their families, for no other reason than the exercise of their fundamental human and trade union right to represent the legitimate aspirations of other workers.
ITF general secretary David Cockroft added: “We don’t yet know if this arrest is a bureacratic error or an attempt to punish Ebrahim – but either way it’s an unacceptable infringement on his rights and liberty. Like the continuing imprisonment of the increasingly ill Reza Shahabi it is an injustice that is crying out to be righted."
The ITUC will continue to denounce the callous shenanigans of such dishonourable and discredited thugs

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٧/٠٩/١٣٩٠