افق روشن
www.ofros.com

همایون جابری آزاد شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                           یکشنبه ٣٠ آبان ١٣٨٩

همایون جابری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ ١٨ آبان ماه ١٣٨٩ پس از مراجعه به اداره اطلاعات کرج دستگیر شده بود روز یکشنبه ٣٠ آبان ماه ساعت١٩.٣٠ دقیقه با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان رجایی شهر آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی همایون جابری را به خانواده و همه کارگران تبریک گفته و امیدوار است امکانات آزادی دیگر اعضای این سندیکا که در زندان به سر می برند مهیا شود

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

٣٠ آبان ١٣٨٩