افق روشن
www.ofros.com

غلامرضا غلامحسینی آزاد شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                   پنجشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٠

غلامرضا غلامحسینی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ ١۴ آبان ۱۳۸۹ دستگیر و در بازداشت به سر می برد سرانجام در ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه روز ۷ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی و کفالت ده میلیونی از زندان رجایی شهر آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه آزادی غلامرضا غلامحسینی را به خانواده و همه فعالین کارگری تبریک می گوید و امیدوار است هر چه زودتر آزادی همه فعالین کارگری را جشن بگیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰