افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                                پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰ مه ۲۰۲۱


از کارگران و همکاران خود دفاع باید کرد!

اعتصاب کارگران دفع آفات نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
امروز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، کارگران بخش دفع آفات دست به اعتصاب زدند. ۱۶۰ نفر از کارگران بخش دفع آفات در اعتراض به عدم دریافت ۱۷ روز از دستمزد فروردین ماه، در اعتصاب می باشند.
دفاع از کارگران و همکاران کارگر، وظیفه طبقاتی ما کارگران است.
کارگران در اتحاد و همبستگی می توانند به خواست و مطالبات خود دست یابند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از مطالبات کارگران اعتصابی حمایت کرده و خواستار پرداخت مطالبات کارگران اعتصابی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

دریافتی

بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان پیرو صدور قرار نظارت قضائی برای بانوی وکیل فرزانه زیلابی

به تازگی خبری انتشار یافت دائر بر تعلیق فعالیت حرفه ای یکی از همکاران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب یکی از حوزه های قضایی توسط بازپرس پرونده در قالب صدور قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که می توان به عنوان جدیدترین اقدام ناصواب در تحدید استقلال نهاد وکالت از آن یاد کرد.
در خوشبینانه‌ترین حالت، استناد برخی قضات محترم به اطلاق بند پ از ماده یاد شده و بی حد و حصر تلقی کردن اختیار حاصله از آن در صدور قرار نظارت قضایی برای متهمین از جمله وکلای دادگستری، از یک سو عدم التفات و اعتقاد به اصل استقلال این نهاد مدنی و صنفی است که ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣/١٢/٠۵ بر آن تأکید دارد و اقتضای آن مصون ماندن از تهدیدات و تحدیدات حرفه ای دستگاه های امنیتی و قضایی است و از سوی دیگر، نقض آشکار ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر می باشد که به صراحت و اطلاق مقرر می دارد: «........هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» برای دادگاه انتظامی کانون وکلا دو مورد تکلیف رسیدگی به موضوع تعلیق همکاران پیش بینی شده است: مورد نخست قبل از صدور کیفرخواست در مرجع قضایی، حسب تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری (موضوع ماده ۱۸ قانون یاد شده اخیر)، مورد دوم پس از صدور کیفرخواست و حسب اعلام مراتب و ارسال رونوشتی از آن از طرف دادستان به کانون متبوع وکیل تحت تعقیب قضایی (موضوع ماده ۸۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) در تقابل اطلاق بند پ ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام با اطلاق ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به عنوان قانون خاص، اصول بدیهی حاکم بر تفسیر، حاکی از عدم قابلیت صدور قرار نظارت قضایی به موجب قانون عام مؤخر است. جدای از این مهم، پرسش این است، وکالت در پرونده یا پرونده های مشخص که بازتاب اجتماعی یافته است، چگونه مقام محترم قضایی را به این نتیجه رسانده که به طور کلی باید وکیل را در دوره ای محروم از وکالت کند؟! این تصمیم مقام تحقیق بیش از اینکه اقدام تأمینی باشد، از نظر اجتماعی، مصداق اعمال مجازات، تنبیه و سلب حق بوده که با قانون اساسی و اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت آشکار دارد.
از این رو در راستای تضمین استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در دفاع از موکلین و نیز رعایت حقوق شهروندی، انتظار دارد تا ریاست محترم قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، مقامات قضایی را از اتخاذ چنین تصمیماتی باز دارند‌.

کانون وکلای دادگستری گیلان

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

*************

پرونده سازی قضایی برای وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم!

قوه‌ی قضاییه برای فرزانه زیلابی پرونده سازی کرده و اتهاماتی چون اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند را به این وکیل شجاع و پیگیر کارگران نیشکر هفت تپه نسبت داده و ایشان را به مدت شش ماه از وکلالت محروم کرده است.
آنان این بار فرزانه زیلابی را هدف قرار داده‌اند تا دستاورد اعتراضات و اعتصابات طولانی کارگران هفت تپه در خلع ید از بخش خصوصی را با آغشتن به زهر سرکوب در کام کارگران تلخ و ناگوار کنند، پیام مقاومت کارگران و سندیکای نیشکر هفت تپه علیه بخش خصوصی و خصوصی سازی را درهم بشکنند، بر الگوسازی کارگران سایر واحدهای بحران‌زده‌ی گرفتارِ بخش خصوصی از هفت تپه و مقاومت پیگیرش خدشه وارد نمایند و این پیام را به کارگران گرسنه و خشمگین سراسر کشور برسانند که دستگاه امنیتی و قضایی این نظام هرگز اجازه نخواهد داد کارگران با اتحاد و حمایت‌های حقوقی وکلای مستقل، حق خود را به دست آورند و سرنوشتی جز زانو زدن در برابر ظلم، ماندن در انزوا، اسارت در چنگال ناامنی شغلی، دستمزدهای معوقه، شرایط برده‌دارانه‌ی کار و تاخت و تاز سرمایه‌داران بخش خصوصی ندارند.
تعلیق تصمیمِ بازگشت هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی و کشاندن اعلام آن به آستانه‌ی شروع رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز برای کم‌رنگ‌تر کردن نقش اعتراضات پیگیر کارگران و سندیکای نیشکر هفت تپه در کنارزدن بخش خصوصی و خلع ید از خاندان اسدبیگی و پررنگ‌تر کردن نقش مناقشات جناحی در این تصمیم صورت گرفته است.
اما این ترفندها هیچ کدام پاسخگو نیست. مبارزات کارگران هفت تپه به عنوان یکی از کانون‌های مهم مقاومت سازمان.یافته‌ی مطالباتی، اکنون در پیگیری و استمرار اعتراضات مطالباتی گروه‌های مختلف بازنشستگان و معلمان، و در یکشنبه‌های اعتراضی، بازیابی و بازنمایی شده است. شاهدیم که بخش‌های بزرگ‌تری از مزد، حقوق و مستمری بگیران با آهنگی امیدبخش به اعتراضات پیگیر و مستمر رو می‌آورند و اعتراض گسترده به پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه پروانه زیلابی خود به یک محور اجماع و همگرایی جامعه‌ی کارگری تبدیل می‌شود.
اتحاد بازنشستگان پرونده سازی قضایی برای خانم پروانه زیلابی را شدیدا محکوم می‌کند و در دفاع از ایشان با کارگران هفت تپه، فعالین کارگری و همه‌ی مدافعان حق و عدالت همراه است.

اتحاد بازنشستگان - ۱۴۰۰/۲/۲۹

*************

دریافتی

آيت‌الله سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
تهران، ایران
پاریس ۱۸ مه ۲۰۲۱

آقای رهبر،

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی جلب می کند. بر طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در مجموع به شانزده سال و نیم حبس محکوم شده است.
ما بر این باوریم که این محکومیت غیر انسانی و غیر قابل توجیه است. در واقع فعالیت های نامبرده کاملا در چارچوب معیارهایی است که همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار متعهد به مراعات آن ها هستند:
- حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،
- رعایت آزادی بیان و احترام به کرامت انسانی،
در این چارچوب است که اسماعیل عبدی عمدتا برای آموزش رایگان و همگانی مبارزه می کرد. با توجه به اتهاماتی که به او زده می شود، هم چنین با با توجه به شرایط زندان، اسماعیل عبدی چندین بار در زندان در اعتراض به شرایط زندان و برای آزاد شدن، متوسل به اعتصاب غذا شده است.
ما سازمان های سندیکایی:
- با تمام قوا از خواست های او حمایت می کنیم. در نتیجه خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری و هم چنین لغو همه محکومیت ها او هستیم؛
- اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای علیه معلمان، سندیکالیست ها، فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر، و هنرمندان در ایران را محکوم می کنیم؛
- خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛
- از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.
سلام های محترمانه ما را بپذیرید.
کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)
کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)
فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او - فرهنگیان)
اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)
اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)
رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه
آقای محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش
سفیر ایران در پاریس

*************

دریافتی

وكیل فرزانه زیلابی، ممنوعیت موكلش را از اشتغال به وكالت، «بدعتی خطرناك» توصیف كرد

تاوان دفاع

ناصر زرافشان به «اعتماد»: گناه فرزانه زیلابی، تنها دفاع از كارگران هفت‌تپه است

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
ثمر فاطمی| هنوز لبخند شادی و رضایت ناشی از پیروزی در ماجرای خلع‌ید امید اسدبیگی، مالك هفت‌تپه درست به جان كارگران سختی كشیده كارخانه نیشكر هفت‌تپه ننشسته بود كه خبر آمد، فرزانه زیلابی، وكیل برخی از این كارگران كه در مدت اخیر تلاش‌های زیادی برای حل مشكلات این كارگران انجام داده، احضار شده و برای او پرونده تشكیل شده است. پرونده‌ای كه شادی خلع‌ید و پایان احتمالی مشكلات كارگران نیشكر هفت‌تپه را به كام آنان تلخ كرد. بر همین اساس سندیكای كارگران نیشكر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه با اعلام تشكیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واكنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محكوم و تاكید كردند كه «سندیكای كارگران نیشكر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وكیل پایه یك دادگستری، وكیل كارگران هفت‌تپه را محكوم كرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»
اما این تنها كارگران نیشكر هفت‌تپه نبودند كه به تشكیل پرونده علیه وكیل مدافع‌شان واكنش نشان دادند، بلكه شماری از وكلا هم خواستار مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی، وكیل كارگران هفت‌تپه شدند. نعمت احمدی، امیر رییسیان، جمال‌الدین حیدری‌منش و حسین تاج، وكلای دادگستری كه در كارنامه خود دفاع از كارگران هفت‌تپه را هم داشته‌اند، در بیانیه‌ای نسبت به تشكیل پرونده برای همكارشان، فرزانه زیلابی، واكنش نشان داده و با انتقاد از این اقدام، اساس تشكیل پرونده اخیر علیه او را «دفاع از مطالبات بر حق كارگران هفت‌تپه» و «انجام وظایف وكالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده» اعلام كردند. این وكلای مدافع متهمان پرونده هفت‌تپه، ضمن شهادت به اینكه «اقدامات خانم زیلابی، چه در زمینه اطلاع‌رسانی به افكار عمومی و چه در حوزه دفاع در محاكم، درنهایت قانونمداری و رعایت اصول و ارزش‌های حرفه‌ای بوده»، بر لزوم به رسمیت شناختن مصونیت وكیل در انجام وظایف حرفه‌ای در جریان تحقق دادرسی منصفانه تاكید كرده‌اند. آنها در پایان ابراز امیدواری كرده‌اند كه قوه قضاییه «هرچه عاجل‌تر مانع ادامه تعقیب قضایی شده و پرونده را مختومه اعلام كند» تا «چنین اقداماتی سنت نگردد» كه در غیر این صورت «بی‌تردید دادرسی منصفانه ملكوك و مخدوش خواهد شد.» نه اعتراض كارگران هفت‌تپه و نه بیانیه حمایتی همكاران وكیل فرزانه زیلابی اما كارگر نیفتاد و روز شنبه -همزمان با برگزاری روز پایانی نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰- جلسه اول بازپرسی فرزانه زیلابی برگزار شد.
استناد به بند «پ» ماده ۲۴۷ آیین دادرسی كیفری و خطر سانسور وكلا
اگرچه این چهار وكیل در بیانیه‌شان تنها به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شده در پرونده فرزانه زیلابی اشاره كرده بودند اما ناصر زرافشان، وكیل فرزانه زیلابی در پرونده‌ای كه دادسرای اهواز برای او تشكیل داده، اتهامات مطرح شده علیه او را بیش از این موارد عنوان كرد و در این باره به «اعتماد» گفت: «خیلی صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است. كلیشه‌هایی كه علیه فعالان سیاسی مطرح می‌شود؛ اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، نشر اكاذیب و عضویت در گروه‌های معاند. ضابطان، نه دستگاه قضایی، هرچه توانسته‌اند در گزارش‌های‌شان در پرونده آورده‌اند.» بنابر توضیحات این وكیل دادگستری، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشكیل شده بود كه با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و الان در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم روز شنبه و با حضور فرزانه زیلابی و دیگر وكیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است. نكته حایز اهمیت در این پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضایی در گزارش‌شان آورده‌اند، نیست. او تاكید دارد كه «باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی، باید عناصر متشكله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.» به عقیده این وكیل دادگستری، ردیف كردن یك‌سری اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری است كه از طرف بازپرسی صادر شده است؛ «برای موكل من هم قرار كفالت صادر كرده‌اند، هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وكالت.» چنانچه زرافشان توضیح داده، این موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی كیفری است كه می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتكابی، علاوه بر صدور قرار تامین، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتكابی» را برای مدت معین صادر كند و برهمین اساس بازپرس علاوه بر كفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وكالت صادر كرده
ناصر زرافشان صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف كرده است؛ «این بدعتی تازه است. نه تفسیر درستی از بند «پ» ماده ۲۴۷ آیین دادرسی كیفری است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجیه و دفاع است»؛ چراكه به‌ گفته او «وكیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است اما وكیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وكیل را یا دادگاه قبول می‌كند یا رد می‌كند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع وكیل باید بتواند حرفش را بزند.» به عقیده این وكیل پایه یك دادگستری، اینكه یك وكیل زیر این فشار باشد كه با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق‌. آیین دادرسی كیفری شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.
دفاع زیلابی مصداق هیچ‌كدام از عناوین اتهامی پرونده نیست
زرافشان تاكید دارد كه چنین اقداماتی وكیل را در شرایطی قرار می‌دهد كه «پیشاپیش حرفش را نزند و نه اینكه حرفش را بزند و بعد از آن با معیارهای موجود سنجیده شده و قبول یا رد شود.» او بار دیگر به این نكته تاكید كرد كه اگر این اقدام در حرفه وكالت باب شود، «بدعت خطرناكی» است: «من جاهای دیگری هم گفته‌ام كه وظیفه كانون وكلا هم است كه در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.» ناصر زرافشان تاكید دارد كه وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتكابی و به استناد آن موكل من را از اشتغال به وكالت منع می‌كنند، به این معناست كه وكالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وكالت جرم است و از این به بعد هر وكیلی از ترس اینكه مبادا با استناد به این بند، كار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود. این وكیل دادگستری گفته‌های فرزانه زیلابی را كه در مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها درباره پرونده هفت‌تپه صحبت كرده و حالا از موارد استنادی در پرونده علیه اوست، گفته‌هایی در مقام «توضیح و توجیه» دفاع این وكیل از موكلانش (كارگران هفت‌تپه) می‌داند و تاكید دارد كه «كار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از سندیكای هفت‌تپه را «هرگز» مصداق هیچ یك از عنوانی كه در پرونده آمده، نبوده و نیست.» وكیل فرزانه زیلابی، موكلش را وكیلی كاملا آگاه به دانش حقوق توصیف كرد و گفت كه «به‌رغم اینكه در بعضی پرونده‌ها جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد اما او كار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد و دفاعش در پرونده‌هایی كه وكالت‌شان را به عهده داشته، به هیچ‌وجه مصداق هیچ كدام از این عناوین نیست.» به گفته زرافشان، در زبان اطلاعاتی آن دقتی كه در زبان قضایی باید باشد، وجود ندارد و شیوه كار مرجع قضایی باید باتوجه حساسیتی كه كارش دارد، باید مقداری متفاوت از آن باشد كه ضابطان مطرح می‌كنند. او تاكید دارد كه «برای ما محرز است كه فرزانه زیلابی، تاوان دفاع از هفت‌تپه، از كارگران هفت‌تپه و سندیكای هفت‌تپه را می‌پردازد.» وكیل فرزانه زیلابی، بگیر و ببند فردی را كه گناه او تنها دفاع از كارگران هفت‌تپه و مساله نیشكر هفت‌تپه است، رفتاری ناخوشایند می‌داند و می‌گوید برای دیدن نتیجه این پرونده و تصمیم بازپرس پرونده باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند.

*************

در جهت تبیین کامل تر آنچه حالا کم آبی نام میگیرد.

آب عامل زندگی و حیات در موجودات در وهله اول است. و وقتی وارد کشاورزی نیشکر می‌شویم، این مهم به اولین موضوع مورد بحث و بررسی بدل می‌شود.
سوال: چرا اکنون که در اردیبهشت ماه هستیم مشکل کمبود آب نمایان شده است؟ نهایتا ۲ ماه شده که از فصل زمستان خارج شده ایم، پس قاعدتا از پیش می بایست این مساله حل و فصل می‌شد که حالا همه مزارع نیشکر هفت تپه حد اقل دو نوبت آب به همراه یک نوبت کود دهی دریافت میکردند.
تشنگی دوم حساس نیشکر در ماه های تیر و مرداد در سال پیش می‌آید، پس اگر اکنون نیشکر تشنه مانده، ۲ ماه دیگر هلاک شده و در نهایت سال جدید زراعی، خبری از برداشت نخواهد بود و باید چوب خشک برداشت کنیم، چیزی که (۲ )سال پیش به دلیل عدم شروع بهره برداری به موقع پیش آمد.
اینجا موضوع بسیار حساس به خوبی نمایانگر است که کارفرمای بخش خصوصی در ماه ها و روزهای پایان خود در هفت تپه عامل یک فاجعه شده است. فاجعه انقراض هفت تپه که همراه کارفرمای بخش خصوصی، اشخاص مدیران بازنشسته بازگشت به کار هستند رسما و مستقیما دخیل بوده و هستند.
از زمان تهیه زمین یعنی اواخر زمستان هر سال رایزنی ها برای تامین آب مزارع و پرداختی ها و تامین حق آبه شرکت ها با سازمان های دولتی انجام می‌گیرد و در جلسات رسمی با مدیران شهرستان این موضوع حل و فصل می‌شود.
اما چگونه شده که حالا حدود ۶ متر آب وارد هفت تپه می‌شود؟ در صورتی که در سال های مدیریت دولتی ورودی آب هفت تپه به بالای ۲۰ متر میرسید و این متراژ به مرور در سال های اخیر حدودا ۱۴ متر بود که البته باید چند متر آن را با شرکت های همجوار تقسیم کنیم از جمله (کاغذپارس، پاک چوب و..).
موضوع دیگر، هدر رفت آب در مسیرهای آبرسانی است که مقدار قابل توجهی می باشد و متاسفانه در مدیریت بخش خصوصی هدر رفت آب در جوی های آبرسانی به امر بدیهی بدل شده است.
بخش خصوصی در واقع در صدد گوشزد کردن یک خیانت به تمامی کارگران است و آن اینکه: "اگر باشم، هفت تپه ای هست. اگر نباشم، هفت تپه می‌میرد!" بدهی های گزاف به ارگان های دولتی، عدم حصول به حق آبه سالانه مورد نیاز، عدم بازسازی و تعمیر زیرساخت های شرکت از جمله در اینجا کانال های آب رسانی و اکنون عدم وجود برنامه جهت برون رفت از یک فاجعه، همگی دلیل بر صحت این نوشتار است.
اینها در حالیست که کارفرمای بخش خصوصی با بی شرمی تمام ادعای کشت ۵ هزار هکتاری دارد. درست زمانی که قسمت اعظمی از مزارع نیشکر هفت تپه هنوز یک نوبت آب دریافت نکرده اند!
در نوشتار قبلی در مورد کشت جدید نیشکر به احتمال یک سوم بسنده شد، اما حالا با این اوضاع موجود احتمال تحقق یک چهارم کشت جدید می‌رود.
نقش دولت اما در اینجا چیست؟
دولت از جمله رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و ارگان های دولتی با تعلل در انجام رسمی خلع ید، به دنبال نابودی کامل هفت تپه می‌باشند. پر واضح است که تمامی ارگان های دولتی در این توطئه ها علیه هفت تپه و کارگر هستند.
اما دولت باید بداند، همین دولتی که خود با افتخار این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد، همین دولت نیز حالا مجبور به تامین شرکت هفت تپه از تمامی جهات است. فاجعه ای که تمام مدیران و مسئولان شهرستان و استان و کشور متحدانه بر هفت تپه وارد کردند، باید توسط همین ظالمان برطرف گردد.
در نتیجه و با این اوصاف، کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مثل همیشه باید خود دنبال زنده نگاه داشتن هفت تپه باشد. اتحاد و قدرت جمعی کارگر بر هیچ کس پوشیده نیست و از همین حالا باید جهت تامین آب نیشکر مبارزه کرد.

یکشنبه ۲۶/اردیبهشت/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

از زمانی که فشارها اعتراضات و مقاومت کارگران‌هفت‌تپه

خلع ید را به دولت و قوه قضاییه تحمیل کردند فشارها بر کارگران هفت‌تپه وکیل و حامیانشان شدت گرفته.

در کشمکش‌های خلع ید ابتدا #علی_نجاتی که پیشتر حکمش لغو شده بود وثیقه‌ی ضمانت هم آزاد شده بود در عملی بی سابقه برای اجرای حکم احضار و با هدف فشار بیشتر حسابهای بانکی ایشان نیز مسدود شد.دوتن از بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه، پس از تجمع مقابل دادگستری برای خلع ید،توسط ماموران امنیتی به اجرایی شدن احکام ۵ساله که سال۹۸ لغو شده.
به محض اراده نهاد اطلاعاتی تهدید شدند.
حالا بعد از صدور خلع ید و اثبات حقانیت کارگران هفت‌تپه دستگاه امنیتی کارگران و حامیانشان را تحت فشار مضاعف گذاشته و برای تلخ کردن طعم شیرین پیروزی کارگران هفت‌تپه با دنائت سرکوب و پرونده سازی‌ را شدت بخشیدند.
ابتدا با پرونده سازی برای #فرزانه_زیلابی وکیل شجاع‌.صادق و همراه بی چشم‌داشت همیشگی کارگران نیشکر هفت تپه و حالا با اجرای حکم #هیراد_پیربداقی از حامیان هفت‌تپه که پیشتر برای دفاع از کارگران هفت‌تپه از طریق کمپین حمایت از زندانیان هفت‌تپه و‌حضور در روز محکمه متهمان. نان کار آزادی مقابل بیدادگاه نان کار آزادی. به شش ماه حبس محکوم شده بود.حکمی که علی‌رغم اینکه طبق اعلام قوه قضاییه و دادسرای اوین مشمول عفو شده بود بصورت ناگهانی و با فریب وی برای تحویل وسائل ضبط شده، اجرایی و ایشان به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
این تعرضات پیاپی نشان از زبونی و ناچاری و عصبانیت و خشم دستگاه امنیتی در برابر اراده کارگران هفت‌تپه و حامیانشان بوده و هدفی جز ارعاب و تهدید کارگران ومتحدانشان ندارد.
بار دیگر اعلام میکنیم کارگران هفت‌تپه به هیچ‌عنوان مرعوب این قلچماقی و این بی قانونی‌ها و این رفتارهای ایضایی دستگاه اطلاعاتی و قضایی نخواهند شد و متحدتر و محکم از همیشه برای احقاق حقوق خود و دفاع از کارگران و‌حامیان هفت‌تپه مسیر خود را ادامه خواهند داد.
ما موکدآخواهان‌ ملغی شدن پرونده‌سازی برای وکیل شریف کارگران # فرزانه_زیلابی و آزادی بی قید و شرط زندانیان حامی هفت‌تپه # هیراد_پیربداقی و # سپیده_قلیان هستیم و برای نیل به این هدف تمام توان خود را بکار خواهیم بست.

یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

پیش روی کارگران هفت تپه در گروی متشکل شدن هر چه بیشتر است!

سازماندهی هر چه بهتر کارگران، شرایط بهتر، دخالت بیشتر و تاثیر گذاری موثرتردر تمامی عرصه های زندگی و مبارزه را بهمراه خواهد داشت.
گام اول را با موفقیت به اتمام رسانده ایم، گامهای بیشماری در مقابل ما قرار دارد.
موفقیت تاکنونی ما درهفت تپه مدیون اتحاد و همبستگی کارگران و حمایت دیگر هم طبقه ای هایمان میباشد.
صاحبان سرمایه و حاکمان کاملا متشکل اند.
کارگران بدون تشکل یابی، فعالیت جمعی و تصمیات جمعی نمیتوانند در مقابل سرمایه داران متشکل مقابله کنند و دوام زیادی بیاورند.
از بدو تاسیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سرمایه داران ، نمایندگان و حاکمان ریز و درشت برعلیه آن از هر ابزار و حربه ای استفاده کردند تا آنرا لکه دار و یا از میدان بدر کنند و یا منحل نماینند. اما موفق نشدند و موفق هم نخواهند شد که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به زانو در آورند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواب راحت را از سرمایه داران گرفته است، آنچنان وحشتی در میان آنان به راه انداخته است که دیوانه وار با تهدید، با ابزارهای نظامی و امنیتی، با دستگیری و حکم صادر کردن، با استفاده ازجاسوسان، با استفاده از دوستان نادان کمر به مقابله علیه تشکل کارگران، سندیکای کارگران هفت تپه بسته اند. سرمایه داران، کارفرمایان، دولتشان و تمامی حامیانشان به وحشت افتاده اند، چون شبح سندیکای کارگران هفت تپه در آسمانهای هفت تپه، در آسمان ایران در گشت و گذار است.

کارگران هفت تپه!
به سندیکای خود، تشکل مستقل خود، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بپیوندید تا متحد و متشکل با تصمیات جمعی، مبارزه را تا پیروزی نهایی علیه ستمگران، استثمارگران برای منافع جمعی مان به بهترین شکل ادامه دهیم.

کارگران ایران!
با همبستگی و حمایت و ادامه راه کارگران هفت تپه، در هر محل کار، کارخانه و کارگاه، تضمینی برای آلترناتیو کارگران که چیزی جز رفع فقر، بیکاری، بی خانمانی، بی امکاناتی و یک زندگی تامین و انسانی برای تمامی کارگران و تمامی مردم در ایران است، یاری رسانید.
پیروزی ما در گروی تشکل یابی هر چه بیشتر کارگران و سازماندهی هر چه بهتر جمعی ما کارگران است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

بیانیه وکلای متهمان هفت تپه

در حمایت از وکیل شریف، خانم «فرزانه زیلابی»

به نام دادگر بی همتا
متاسفانه در هنگامه‌ای که جامعه و اقشار گوناگون آن نیازمند آرامش‌اند و تنها عدالت و آزادی است که شاید، بتواند اندکی از رنج مردم بکاهد، باخبر شدیم همکار ارجمند ما، وکیل شریف، خانم «فرزانه زیلابی» به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت اقدام بر علیه امنیت ملی به دادسرای اهواز فراخوانده شده‌اند و گویا اساس تشکیل این پرونده دفاع ایشان از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و انجا وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده بوده است.
از آنجایی که تحقق «دادرسی منصفانه» مستلزم به رسمیت شناختن «مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای» اوست و با توجه به اینکه حقانیت خواسته کارگران نزد افکار عمومی و همچنین در مراجع قضایی اثبات شده است. ضرورت اخلاقی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند اینجانبان وکلای مدافع متهمان پرونده هفت تپه، شهادت دهیم که اقدامات همکار محترم، خانم زیلابی، چه در زمینه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و چه در حوزه دفاع در محاکم، در نهایت قانونمداری و رعایت اصول و ارزش‌های حرفه‌ای بوده است و تشکیل چنین پرونده‌ای برای ایشان اقدامی نادرست است که امیدواریم قوه محترم قضاییه هر چه عاجل تر مانع ادامه تعقیب قضایی شده و پرونده را مختومه نماید و چنین اقداماتی سنت نگردد که در غیر این صورت متهمان بی گناه از حق دفاع آزادانه محروم خواهند شد و بی تردید دادرسی منصفانه ملکوک مخدوش خواهد شد.
وکلای دیگر متهمان که در پرونده هفت تپه افتخار دفاع از کارگران یا مدافعان حقوق آنها را داشته‌ایم؛

نعمت احمدی، امیر رئیسیان، سیدجمال الدین حیدری منش و سید حسین تاج

*************

دست از پرونده سازی بردارید!

پرونده سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است!
بنا بر خبر منتشر شده، متاسفانه علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل جسور کارگران هفت تپه پرونده سازی شده است. خانم زیلابی به دلیل پی گیری و دفاع از حق و حقوق کارگران هفت تپه، مورد خشم کسانی قرار گرفته است، که در بیدادگاه ها خود را قاضی می نامند!
پرونده سازی برای فرزانه زیلابی،پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت تپه است. در شرایطی که کارگران هفت تپه در جشن و شادی خلع ید هفت تپه از اسد بیگی و بخش خصوصی هستند، دستگاه های پرونده ساز و اتهام زن، می خواهند شیرینی این روز ها را به کام کارگران تلخ کنند.
اما دستگاه پرونده ساز و بیدادگاه ها بداند، هر گونه پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی ،وکیل جسور و قابل احترام کارگران هفت تپه با شکست رو به رو خواهد شد.
پرونده سازان بدانند که کارگران هفت تپه اجازه نخواهند داد، توطئه گران پرونده ساز، به اهداف خود برسند.
✔️ فرزانه زیلابی حمایت کارگران مبارز هفت تپه را به همراه دارد، پس لازم است که پرونده سازان، به این توطئه های کثیف پایان دهند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت تپه را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این روند نخ نما می‌باشد.

۲۳/اردیبهشت /۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

فقط کف خیابون     بدست میاد حقمون

تجمع بازنشستگان یکشنبه های اعتراض

یکشنبه ۲٦ اردیبهشت ساعت ۱۰/۳۰

تهران: روبری مجلس

شهرستان های نزدیک به تهران اولویت با حضور در تهران است

شهرستان ها: روبروی سازمان تأمین اجتماعی

*************

دریافتی: هفت تپه پیروزیت مبارک.


*************

دریافتی: هفت تپه پیروزیت مبارک.

هفت تپه ی سربلند به شکوه کارگرانت به استقامت مردانت به صبر زندانیانت ،به اتحاد دلیر مردانت و به تجربه ی بازنشستگانت و مقاومت زنانت که همچو کوه پشت مردانت،و کودکانت که با کاغذی در دست به یاریت(هفت تپه) شتافتند میبالم.
هفت تپه به پایتخت جهانیت. به همت مردمانت به سرمشق بودنت و به آوازه ی جهانیت (پایتخت اعتصابات کارگری دنیا) و به پاس زادگاه بودنت که مایه ی افتخار است دوستت دارم.
افسوس که بیماری کرونا و بعد مسافت زیاد مانع شد تا در جشن پیروزیت هلهله و شادی کنم. از دور سر تعظیم در برابر مردان و زنان همشهریم فرود آورده و از ته دل پیروزیتان را تبریک میگویم.و در فرصتی دیگر به حضور خواهم رسید و خاکت را توتیای چشمانم خواهم کرد.

محمد کرد .اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

قدردانی از سپیده قلیان، زندانی حامی کارگران هفت تپه در روز جشن خلع ید از اسد بیگی.

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم!
سپیده قلیان دانشجویی که در کنار کارگران اعتصابی هفت تپه، شیر زنانه ایستاد و همراه بود و امروز به دلیل همراهی با کارگران اسیر دست استبداد است و در زندان بوشهر دوران اسارت را سپری می‌کند!
اسماعیل بخشی به خوبی از این عزیز آگاه و بزرگوار یعنی سپیده قلیان و دیگر دانشجویان در جشن کارگران هفت تپه،یاد کرد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فداکاری و تلاش های سپیده قلیان را فراموش نخواهد کرد و بار دیگر ما خواستار آزادی این انسان شریف و مبارز هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

با درود و شاد باش به مناسبت پیروزی شیرین کارگر بر کارفرما

البته چنین پیروزی بعد از چندین سال مشقت و رنج و اخراج کارگران و پرونده سازی ها، حالا به کام کارگران نیشکر هفت تپه باید شیرین باشد و هست. قابل توجه و تذکر است که کارفرماها می آیند و میروند و هفت تپه و کارگر هفت تپه همچنان باقی و ریشه نیشکر باید مستدام باشد. لذا بیان حاضر یک تلنگر و بیدار باشی است برای همکاران عزیز هفت تپه و آماده باشی مستحکم برای زنده نگاه داشتن هفت تپه. هفت تپه تنها زمانی آینده دارد که کشت جدید هر ساله نیشکر با اطمینان خاطر پیش رود، به همین جهت توجه تمامی کارگران حالا باید به این سمت منعطف گردد. با توجه به آمار و اطلاعات دریافتی از برخی همکاران بخش کشاورزی، واقعیاتی که امسال هفت تپه با آنها روبرو شده بسیار حساس هستند از جمله: کاهش سطح آب ورودی و در نتیجه سهمیه آب شرکت هفت تپه که باعث می‌شود کشت امسال شاید کمتر از یک سوم میزان لازم باشد(یعنی در بهترین حالت، چیزی حدود ۱ تا ۲ هزار هکتار!) که بسیار کم می‌باشد. همچنین بدهی های شرکت که در طی سالیان مدیریت بخش خصوصی همچنان باقی مانده و البته بدهی های جدید نیز به آن اضافه شده است و مسئولین خیانت کاری که تا حالا کاری انجام نداده اند باید جوابگوی رانت خواری های خود باشند. موفقیت کشت امسال نیز تنها در گرو تدبیر و فعالیت کارگران هفت تپه خواهد بود و لحظه ای غفلت از امور اساسی شرکت، باعث فروپاشی این مجتمع بزرگ خواهد بود. چند کیلومتر آن‌طرفتر، شرکت قند شوش نمونه بارز فاجعه بی تدبیری است و نیشکر هفت تپه نباید به چنان سرنوشتی دچار گردد.

اطلاعات تکمیلی به مرور منتشر خواهد شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

درسی از مبارزه کارگران هفت تپه

موفقیت کارگران هفت تپه در بیرون راندن زالوی بخش خصوصی، لبخند را بر لب هزاران نفر حتی بیرون از خانواده هفت تپه نشاند.
ما معلمان در گروه #چالش_صنفی_معلمان_ایران به خود می بالیم که تلاش کردیم در کنار دیگر فعالین و انسانهای عدالتخواه صدای کارگران هفت تپه باشیم.
این موفقیت را به کارگران هفت تپه و حامیان انها تبریک می گوییم.
مبارزات هفت تپه اهمیت #تشکل_یابی_مستقل را بطور عینی برای همه نشان داد . این مهم دستاورد بزرگ و تاریخی این مبارزه ی بی امان است.
امیدواریم روزی از همین نزدیک روزها حلقه اتحاد کارگران و دستمزد بگیران چه با کارفرمای خصوصی و‌چه دولتی ، مستحکم تر شود. زیرا تنها راز موفقیت اتحاد است . در پایان آرزو می کنیم #دختر_کارگران_هفت_تپه هر چه زودتر از زندان آزاد شود .

چالش صنفی معلمان ایران

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

خطاب به رفقای کنفدراسیون عمومی کار س ژ ت

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

رفقای گرامی
ما با تاسف بسیار از حمله به صف تظاهرات و کامیونهای سندیکای شما در جریان تظاهرات باشکوه اول ماه مه در پاریس با خبر شدیم . بر اساس این اخبار عده ای ناشناس که برخی از آنان لباس سیاه یا جلیقه زرد پوشیده بودند، با شعارهای ضد اتحادیه ای، در پایان تظاهرات در میدان " ناسیون" پاریس، به رفقای شما حمله کرده و ۲۱ نفر را زخمی کرده اند.
توجیه این حمله به هر دلیلی که باشد، بر اساس هر اختلافی که باشد، غیر ممکن است. حمله به رفقای س ژ ت ، حمله به کل جنبش کارگری فرانسه هست. سابقه درخشان تاریخی اتحادیه شما در کسب دستاوردهای مهم طبقه کارگر و حقوق بگیران فرانسه به حد کافی روشن و گویا هست و احتیاجی به تاکید و یا یادآوری ما، رفقای ایرانی شما، ندارد.
ما ضمن محکوم کردن این حمله، این تعرض نابخشودنی را، آنهم در روز اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران کشورها، از طرف هر کس یا گروهی که باشد و با هر " توجیهی" که باشد، حمله به خود و کل طبقه کارگر جهانی تلقی کرده و با شدت تمام محکوم میکنیم.
اتحادیه شما، همراه با دیگر اتحادیه های عضو کلکتیو حمایت از کارگران ایران در فرانسه ، همواره یار و یاور خستگی ناپذیر مبارزات کارگران و حقوق بگیران در ایران بوده است. ما هرگز این را فراموش نکرده و به همبستگی بین المللی ای که شما رفقا در سازمان دادن آن نقش مهمی داشته و دارید، درود می فرستیم. در پایان برای همه رفقای مجروح س ژ ت آرزوی بهبودی سریع میکنیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

فوری! پیروزی کارگران هفت تپه بعد از پنج سال

مبارزه و مقاومت، خلع ید از بخش خصوصی اشغالگر و فاسد در هفت تپه

بالاخره بعد از مقاومت های زیاد مسئولین در اعلام خبر خلع ید بخش خصوصی که پشتش تلاش های بسیاری برای تغییر دادن رای خلع ید صورت گرفته بود به طور رسمی اعلام شد که رای خلع ید و فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت تپه توسط شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران صادر شده است. این پیروزی را تبریک میگوییم به همکاران گرامی و کارگران مبارز هفت تپه و خانواده های هفت تپه و شوش و منطقه، طبقه کارگر ایران و جهان، رسانه هایی که صدای ما بودند و حامیان و یاران و مردم شرافتمندی که سالها در کنار ما کارگران هفت تپه و اعتراضات و اعتصابات ما بودند!
ما بارها اعلام کرده ایم و باز هم تاکید میکنیم و ما در هفت تپه، پایتخت اعتصاب جهان عملا پای این قضیه خواهیم ایستاد که: بعد از بیرون کردن بخش خصوصی که خواسته فوری ما بود، شرکت هفت تپه به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نمیشود. مطالبه اصلی ما این است: شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود.
تمام همکاران اخراجی باید به سر کار بازگردند و تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی، قرارداد دایمی شوند. هفت تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد. ما زندگی و امنیت و آرامش و رفاه که شایسته همه ماست را به هفت تپه و شوش و منطقه باز می گردانیم.
ما امروز یک پیروزی شیرین و مهم بدست آوردیم. ما با قدرت اتحاد و مبارزه و تسلیم ناپذیری مان کارفرمای فاسد و اختلاسگر را از هفت تپه بیرون انداختیم. اینرا بارها گفته بودیم و به وعده مان عمل کردیم. اتحاد و ایستادگی ما موجب شد که اسدبیگی و حامیانش یک به یک در پیشگاه افکار عمومی افشا شوند.
همکاران و نمایندگان مستقل ما را بارها زندانی و شکنجه و آزار و اخراج و تهدید کردند اما این دلاوران تسلیم نشدند! بالغ بر دویست پرونده قضایی برای همکاران ما و مخصوصا فعالین و نمایندگان مستقل ما درست کردند اما این عزیزان باز هم با ما همراهی کردند! با وجود اینکه همه طوره ما را تحت فشار گذاشتند اما اتحاد و مبارزه ما باعث شد که اسدبیگی فاسد به دادگاه کشیده شود. ما اعلام میکنیم که دادگاه اختلاسگران که دو میلیارد دلار (برابر با مبلغ لازم برای ایجاد یک میلیون شغل و برابر با حدود هشتاد سال دستمزد کل کارگران هفت تپه)، اختلاس کرده اند باید سریعا از سر گرفته شود!
رای صادره توسط قوه قضائیه، نه لطف این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه پنج ساله ما کارگران هفت تپه است. انواع و اقسام مسئولان و رسانه هایشان از این فاسدان حمایت میکردند و این ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی تر از همه این قدرت ها بود و هست!
این پیروزی یک قدم بسیار مهم ما را جلو برد و ما برای قدم های بعدی باید با توان و انرژی بیشتر اقدام کنیم. در حالی که در همه دنیا جنایت خصوصی سازی با سرعت اجرایی میشود و به یک آیه مقدس سرمایه داران تبدیل شده ما در هفت تپه، این تعرض بزرگ به معیشت و هستی کارگران را متوقف کردیم و برای ادامه مسیر، توان بیشتری گرفتیم!
طی این سال ها، عوامل زبون و ریز و درشت این بخش خصوصی فاسد و اشغالگر و اختلاسگر، در درون شرکت و شهرستان و استان و سطح کشور، هر تقلایی توانستد کردند اما در مقابل کارگران هفت تپه با فضاحت شکست خوردند! هفت تپه این محل کار و زندگی نسلهای ما در آستانه نابودی بود. اما ما کارگران هفت تپه نگذاشتیم در منجلاب فساد و اختلاس و سرکوب و بیعدالتی بیشتر غرق و به کلی منهدم شود، آستین بالا زدیم و نجاتش دادیم و قدم به قدم آنرا خواهیم ساخت!
این پیروزی مشترک به همه کارگران شریف هفت تپه، خانواده های هفت تپه، مردم شریف شوش و منطقه و به همه یاران و حامیان هفت تپه مبارک باد! امروز کام مان شیرین شد و این پیروزی را با غرور جشن می گیریم! به امید شیرین کامی کارگران و مردم شریف و عزیز ایران در همه عرصه های زندگی! به امید عبور از این دوران سخت بیماری و بیکاری و مشکلات معیشتی و ...! برای اعمال نظارت شورایی و مستقل بر هفت تپه قدم برداریم!

زنده باد آگاهی و اتحاد و همبستگی!

زنده باد هفت تپه ی تسلیم ناپذیر، پایتخت اعتصاب جهان!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

*پیروزی کارگران*

*زحمتکش هفت تپه را مصادره نکنید*

پس از چندین سال مبارزه پیگیر کارگران و زحمتکشان کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عاقبت ،دادگاه حکم به برگشت مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی به دولت را داد. این کار شدنی نبود *مگر با اعتراضات گسترده کارگران این کارخانه* که تا رسیدن به خواسته های قانونی خود دست از مبارزه برنداشتند.
این *پیروزی بزرگ* که اولین قدم در راه بدست آوردن حقوق برباده رفته خود است را به کارگران شریف کشت و صنعت نیشکرهفت تپه:
¤ اسماعیل بخشی ¤ علی نجاتی
¤ محمد خنیفر ¤ مرضیه امیری
¤ عاطفه رنگریز ¤ ندا ناجی
¤ لیلا حسین‌زاده ¤ سهیل آقازاده
و سپیده قلیان کنشگر سیاسی و اجتماعی تبریک و شادباش می گوییم.
بی شک نام و یاد مبارزات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در تاریخ مبارزات کارگران ایران ماندگار خواهد ماند.

ارسالی به کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

کارگرانی که برای لقمه ای نان در دل سیاهی ها جان باختند.

روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در تونل شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره دو کارگر جوان در داخل تونل حبس و بعد از شش روز جسد بی جان آنها بیرون کشیده شد.
کارگران معدن که بدونه برخوردار بودن از وسائل و امکانات امنیتی به داخل تونل ها فرستاده می شوند تا در قبال ناچیزترین دستمزدهای، در دل تاریکی زمین برای سرمایه داران‌، سود تولید کنند.
در سنگ معدن طرزه بیش از یک هزار کارگر مشغول به کار هستند. در جریان ریزش سقف تونل در روز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر! دو کارگر به نامهای سعید اصغر افضلی و میلاد روشنایی که در عمق ۳۵ متری زمین بودند زیر آور ماندند و بعد از شش روز جسد بی جان آنها بیرون کشیده شود.
این دو کارگر، جان خود را برای لقمه ان نان در محیط کاری بی امن از دست دادند، محیطی که خالی از امکانات و وسائل امنیتی و کمک رسانی مناسب در زمان حوادث کاری می باشد.
این اولین بار نیست که کارگران با حوادث ریزش معدن روبرو شده اند و جان عزیز خود را از دست داده اند، با این وجود تاکنون هیچ تغییر و بهبودی در شرایط ایمنی کار برای کارگران معدن صورت نگرفته است.
جان کارگران برای صاحبان سرمایه هیچ ارزشی ندارد. سرمایه داران می دانند که لشکر ذخیره بیکاران همیشه در پشت درب کارخانه ها و معادن به صف شده اند و مهم نیست که جان کارگر در حین تولید سود برای کارفرمایان و سرمایه‌داران گرفته شود .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به خانواده قربانیان این فاجعه تلخ تسلیت گفته و باور ما این است که سرمایه داران و صاحبان سرمایه عامل قربانی شدند این کارگران هستند.
در مقابل تمام جنایت و ستمگری های صاحبان سود پرست باید متحدانه ایست و اجازه ندهیم که اینچنین هم سرنوشتان ما برای داشتن لقمه ای نان جان عزیزشان قربانی شود.

یادشان گرامی باد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

دربارۀ تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه

سخن سندیکای کارگران هفت تپه،
بخشی از تاریخ صد سال اخیر در ایران، تاریخ نبرد طبقاتی و مبارزات پیگیر طبقۀ کارگر ایران است که سرشار از تجارب بسیار غنی و آموزنده است، هرچند به علت محدودیت امکانات، بسیاری از آنها ناگفته مانده و در جایی ثبت نشده و تنها اسناد بسیار محدودی از آنها در دست است.
توجه به این نقصان، ما را بر آن داشت که برای جبران آن کمبود در گذشته و به جهت ثبت در تاریخ و انتقال به نسل های آینده، آنچه اسناد از جنبش کارگری - در زمینه بازشناسی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه - در سال های اخیر موجود است، جمع آوری و به نحو شایسته ای به ثبت برسانیم.
این اسناد علاوه بر این که تصویر جامعی از سیر این مبارزات به دست می دهند، امید است که بعنوان مرجع و منبعی موشکافانه برای آیندگان باشد که برای نگارش فرازهایی از این مبارزات استقاده کنند. شروع این کار در مورد کارگران نیشکر هفت تپه، می تواند الگویی باشد که فعالین سایر واحدهای کارگری نیز برای تدوین اسناد مبارزات خود دست به کار شوند.... برای مطالعه تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه - فصل اول اینجا کلیک کنید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

مسئولیت و نقش اجتماعی وکیل دادگستری

فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری

هرچند بر هر شخصی است مسئولیت و نقش اجتماعی خود را به شیوه شایسته ای به انجام رساند ولی این مهم درباره ی وکیل و نقش و جایگاهش در جامعه پر اهمیت تر و حساس تر است و به خصوص که از زمان تأسیس کانون وکلا تلاش هایی برای استقلال آن صورت گرفت تا مرجعی و مأمنی برای ستمدیدگان باشد که مهمترین دستاورد آن را در دفاعیات تاریخی دکتر مصدق برای ملی کردن نفت می توان دید هرچند تا تشکیل کانون وکلا ی مستقل راه چندی باقی بود ولی خود تلاش های دکتر مصدق در تشکیل چنین کانونی بی تأثیر نبوده است همین ترس و واهمه ی حاکمان از چنان نهاد مدنی نوپایی بود که آنها را وا می داشت با دستیازی به ترفندهای مختلف بر آن نظارت‌ و کنترل‌ داشته باشند.
وکالت در مقایسه با شغل های دیگر که اجر و مزدشان وابسته‌ به میزان ساعت کارکرد و درآمدی است که برای آن سازمان ایجاد می کنند، اجر و مزد وکالت اما وابسته به فعالیت های بشر دوستانه و نوع دوستی است‌ که‌ با وجدانی پاک به جامعه عرضه می دارد.
سعی دارم کمتر درباره ی خودم بگویم چون همه ی آنچه انجام داده ام در راستای تکالیفی بوده است که نسبت به همنوع خود داریم و من هم آموختم که این تکلیفی است که بر دوش همه ما است.
به زعم خودم وکالت حرفه ای است که آگاهانه انتخاب کردم و چون با انتخاب و نه به جوّ و فرصت طلبی این راه را انتخاب‌ کردم با اشتیاق و بدون هیچ واهمه ای مسیرم را ادامه‌ می دهم.
با این پیشینه ی فکری و دغدغه‌ ی اجتماعی بود که از سال ۹۴ وکالت در پرونده های امنیتی و سپس دفاع از فعالان صنفی کارگری و برخی فعالان رسانه ای را نیز پذیرفتم در این مسیر کوشش هایی نمودم که هرچند برای من منفعت مادی نداشت ولی تا حدودی بر اعتبار و ارزش وکالتم به عنوان یک جزء از کل افزوده شد. از آنجایی که موضوع بسیاری از این پرونده ها ریشه در انتقاد و اعتراض به سیستم حاکم دارد و در واقع اعتراض به رفتار حاکم و یک کنش و واکنش سیاسی است این پرونده ها را در ذات خود ،سیاسی می دانم.اگرچه تلقی قانون گذار در قوانین کیفری کشورمان بر انکار این بوده است. با ایمان به آزادی و دادخواهی ،در این پرونده ها همواره همدل با موکل و سرشار از اطمینان گام بر داشتم، با همه ی مصائب این راه پر مخاطره، هیچ گاه ایمانم را از دست ندادم.
و گاه که در پیمودن راهم دچار خوف و بین امید و ناامیدی قرار می گرفتم این شعر را که پیشتر در جایی خوانده بودم،با خود مرور می کردم و باز ایمان می آوردم به پایان فصل سرد و آغاز بهار:

یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی پاهایت چنان خسته‌اند
که به زور راه می‌روی

یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی بازوانت چنان خسته‌اند
که قدرت گارد گرفتن نداری

یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی خون از دماغت جاری‌ست
و چشمانت سیاهی می رود
و چنان خسته‌ای که آرزو می‌کنی حریف
مشتی به چانه‌ات بزند و کار را تمام کند

یک راند دیگر مبارزه کن و به یاد داشته باش
کسی که همواره یک راند دیگر مبارزه می‌کند
هرگز شکست نمی‌خورد

منبع: کانال تاریخ کانون وکلاء

فرزانه زیلابی، وکیل پایه یک دادگستری وکیل کارگران نیشکر هفت تپه

۱۴ اردیبهشت/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*************

روز معلم گرامی باد

۱۲ اردیبهشت یاد آور به قتل رساندن ابولحسن خانعلی است.

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
او در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان در سال ۱۳۴۰ حضور داشت که به دست ساواک به قتل رسید.
خانواده بزرگ کارگری و مزد بگیران در ایران در بخش های مختلفی، مشغول به کار هستند. در کارگاه و معادن در مزرعه و کارخانه در مدارس و دانشگاه ها، در مراکز درمانی
این طبقه یعنی طبقه کارگر درد های مشترک فراوانی دارد.
قبل از هر چیز همگی مورد استثمار قرار می گیرند و در ازای فروش نیروی کار، مبلغ ناچیزی از فروش نیروی کار را تحت عنوان مزد دریافت می کنند.
کارگران و معلمان در ایران، هم زمان که استثمار می شوند، هم زمان هم مورد سرکوب خشن و وحشیانه قرار می گیرند. به احکام شلاق محکوم می شوند مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، از کار اخراج و یا بازداشت و زندانی میشوند.
معلمان و کارگران که در عرصه های مختلف مشغول به کار هستند باید بتوانند برای رهایی از اختناق و سرکوب، برای رهایی از فقر و فلاکت و برای رهایی از مناسبات پر از تبعیض با هم متحد شوند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم را به تمامی معلمان شاد باش گفته و در این روز شایسته است خواستار آزادی ، اسماعیل عبدی و محمد رضا علیزاده و دیگر زندانیان سیاسی باشیم که برای احقاق حقوق پایمال شده، بازداشت و زندانی شده اند.

معلمان آگاه و مبارز،
برای دستیابی به مطالبات بر حق و برای رهایی از تمامی تبعیض های نظام سود پرست، لازم است اتحاد و همبستگی بیشتری داشته باشیم.
در چنین شرایطی ضمن هم فکری و تبادل نظر، ایجاد تشکل سراسری بخش های مختلف کارگران را باید در دستور کار قرار داد.
گام برداشتن در راستای ایجاد تشکل سراسری، وظیفه خطیری است که در پیش روی ما قرار دارد.

لذا
با اعتماد به نفس و با ارادی قوی در این راه گام برداریم.

گرامی باد ۱۲ اردیبهشت روز معلم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰

*************

امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت آغاز تجمع اعتراضی مقابل اداره کل تامین اجتماعی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.