افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                          سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ٢۱ ژولای ۲۰٢٠


سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد سی و هفتمین روز شد وتا کنون هیچ مسئولی!!!؟؟؟ از خواب بیدار نشده تا صدای کارگران را بشنود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از خواست به حق کارگران اعلام داشته وخواهان رسیدیگی هرچه سریعتر به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می‌باشد.

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

***********

سی و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه سی و ششمین روز خود را پشت گذاشت.
امروز هم کارگران به مانند روزهای گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام داشته و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر مسئولین به خواست و مطالبات کارگران می‌باشد درضمن لازم به یاد آوریست که امروز کارگران حراست شرکت به دلیل کم کردن ساعت اضافه کار آنان از طرف رئیس حراست (که ایشان بازنشسته میباشند) در مقابل دفتر حراست تجمع کردند.

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

***********

سی و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹، در مقابل فرمانداری شوش، سی و پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت.
کارگران همچنان علی رغم گرمای بالای پنجاه درجه خوزستان وضعیت قرمز کرنا و از همه مهمتر با شکم های گرسنه و سفرهای خالی، به خاطر بی مسئولیتی بخش فاسد خصوصی و حامیان آنان به تجمع خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران تا رسیدن به خواسته‌های کارگران اعلام داشته و هرگونه تعرض به کارگران محکوم است.

کارگران با اتحاد وهمبستگی خود می‌توانند به مطالبات بحق خود برسند.

۲۹ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

در سی و چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش.

زیلابی، زیلابی / تشکر، تشکر
در سی و چهارمین روز اعتصاب، کارگران با تاکید بر اینکه تا رسیدن به مطالبات خود از جمله بر چیده شدن بخش فاسد خصوص و بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله، اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر و سالار بیژنی، به اعتصاب ادامه خواهند داد.
کارگران همچنین خواهان پرداخت هرچه سریعتر دستمزدهای عقب افتاده که بیش از سه ماه از تاریخ پرداخت آن گذشته است میباشند.
در ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه امروز شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹
با سردادن شعار زیلابی تشکر تشکر، مراتب قدردانی خود را از خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام داشتند
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه علام داشته است و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.
درضمن سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه وظیفه خود می داند که در همراهی کارگران از وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی بسیار عزیز و دلسوز، مراتب سپاس وقدردانی خود را اعلام کند.

شنبه ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

***********

سی چهار روز از اعتصاب کارگران نیشکر میگذرد

کارگران نیشکر هفت‌ تپه امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ تجمع اعتراض خود را در شوش، مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام داشته و هرگونه بی احترامی و تهدید کارگران محکوم است.

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

در سی و دومین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

گوش مسئولین کر، و چشم ها یشان همچنان کُور است!
مسئولین! حتی نمی توانند بفهمند که شکم پنج هزار خانواده کارگر هفت تپه گرسنه است، چه توقعی باید داشت که اینها فقر و نداری را از بین ببرند در حالی که خود آنها عامل این گرسنگی هستند.
کارگران نیشکر هفت تپه به این حقیقت یقین دارند که اراده ای برای حل مشکل آنها وجود ندارد، پس کارگران تنها با اتحاد خود می‌توانند به حقوق خود برسند.
برای داشتن امنیت شغلی و ‌بر چیده شدن بساط کثیف خصوصی سازی و پرداخت به موقع دستمزد و تمدید و تجدید دفترچه‌های درمانی، بازگشت به کار همکاران اخراجی وسایر مطالبات خود، باید متحد شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از اعتصاب و اعتراض به حق کارگران تا رسیدن به تمامی مطالبات شان حمایت می کند و از همه تشکل‌های کارگری وفعالین کارگری انتظار دارد که همواره حمایت های خود را از کارگران اعتصابی هفت تپه داشته باشند.

۲۶ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

امروز پنج شنبه سی و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

اعتصاب کارگران نیشکر، امروز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ سی و دومین روز خود را گذارند.
تجمع کارگران در شوش روبروی فرمانداری با شعار کارگر هفت تپه آیم گرسنه ایم، گرسنه آیم وسایر شعارها آدامه داشت.
در این تجمع یوسف بهمنی یکی از کارگران بازداشتی که دیروز با قید کفالت به همراه دیگران همکاران خود آزاد شده بودند سخنرانی کرد.
شوربختانه تا اکنون که بیش از یک ماه است که کارگران دراعتصاب هستند و با گذشت چهار ماه از سال (۹۹) تنها یک ماه از دستمزد کارگران پرداخت شده است البته آن هم نه دستمزد همه کارگران.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

فوری فوری

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران بازداشتی آقایان یوسف بهمنی،ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشم خاور و محمد خنیفر با قید کفالت ازاد شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن سپاس وقدر دانی از زحمات وکیل این کارگران(سرکارخانم فرزانه زیلابی) آزادی این عزیزان را به کارگران زحمت کش هفت تپه وسایر کارگران وفعالین کار گری تبریک وشاد باش می‌گوید
این آزادی بر شما و خانواده گرامی تان و تمام کارگران ایران و بخصوص کارگران مبارز هفت تپه که با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد!، را در شهر شوش طنین انداز کردند.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران


چهارشنبه /۲۵/تیر /۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

گروگان گیری محکوم است.

مسئولین قضایی اعلام کرده اند که شرط آزادی کارگران بازداشت شده هفت تپه این است که کارگران به اعتصاب و تجمع خود در مقابل فرمانداری خاتمه دهند.
گروگان گیری دولتی محکوم است.
کارگران به گروگان گرفته شده فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردند!

زنده باد اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

اعتصاب غذای کارگران بازداشتی هفت تپه

تفهیم اتهام یا تحمیل اتهام⁉️.

طبق اخبار رسیده به کانال سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:
به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشتی هفت تپه ( مسلم چشمه خاور-ابراهیم عباسی منجزی-یوسف بهمئی-محمد خنیفر) آمده است که:
پرونده کارگران بازداشتی به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارجاع شد.درخواست دیدار با موکلینم را داشتم و در حالی که موکلینم نیز به دلیل بی توجهی به درخواست قانونی آن ها برای دیدار با وکیل خود در اعتصاب غذا بسر می برند،با این درخواست موافقت نگردید و تفهیم اتهام نیز با تحمیل ، بدون حضور وکیل آن ها صورت گرفته است.
در غیاب دادیار شعبه پنجم ، نظر به اهمیت امر،وضعیت موکلین به دادستان انعکاس داده شد بدین شرح که یوسف بهمئی و محمد خنیفر مبتلا به کرونا هستند ، تست کرونای ابراهیم عباسی منجزی و مسلم چشمه خاور پیش از بازداشت منفی بود که با توجه به کنترل وضعیت بهداشتی در زندان ها ،نگران ابتلای آن ها هستیم .از اینرو تقاضای تبدیل قرار بازداشت به کفالت را ارائه دادم.
اماآزادی کارگران منوط به سپردن تعهد و عدم تجمع کارگران درب فرمانداری شده است که یک شبه گروگانگیری است.
چنانچه کارگرانی که تست کرونای آن ها منفی بوده، در زندان مبتلا بشوند و یا وضعیت بیماری کارگران مبتلا به کرونا ، در زندان تشدید شود ،بدون شک مسئولیت آن متوجه دادستان ، دادیارو نهادهای امنیتی است که قصد دارند، از بازداشت موکلین به عنوان اهرمی برای پایان دادن به تجمع کارگران معترض استفاده کنند.

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

راهپیمایی کارگران معترض نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ درشوش .

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
کارگران هفت تپه سه ماه است که دستمزد ناچیز خود را دریافت نکرده اند.
دریافت دستمز در زمان تعیین شده یکی از بدیهی ترین حقوق هر کارگری است که باید در زمان مشخص شده پرداخت شود.
یک شهروند کارگر هفت تپه در خوزستان که زمانی لقب سرزمین طلای سیاه را داشت از این همه ثروت طبیعی، تنها گرمای سوزان، آلودگی هوا، فقر و نداری نسیب شان شده است.
کارگرانی که با گذشت چندین ماه دستمزد خود را نگرفته اند، بازداشت می‌شوند. کارگرانی شریفی که از طرف حافظان سرمایه بازداشت ، تحقیر و با اتهام های الکی روبرو می‌شوند، اما غارتگران ثروت مردم همچنان چپاول می کنند و آزاد هستند.
اینها بدانند که روزی تاوان این بی عدالتی ها را خواهند گرفت و دست عدالت همچون پتکی فولادین بر فرق آنان خواهد نشست.
▪️ کارگران بیدارند از تبعیض بیزارند.
▪️ کارگر میمیرد حق خود می‌گیرد، سازش نمی پذیرد.
کارگران هفت تپه طی چندین سال ثابت کرده اند که در برابر هرگونه ناعدالتی استوار ایستاده اند . بدانید که بازداشت و زندانی کردن کارگران و نماینده گان کارگری باعث ترس و وحشت و عقب نشینی ما نخواهد شد.
با وجود تهدید و زندان ما بیشتر از گذشته متحد تر و منسجم تر و آگاهتر به میدان آمده و خواهیم آمد.
ما کارگران هفت تپه خواهان آزادی فوری همکاران بازداشتی خود ‌‌، محمد خنیفری، مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی منجزی، بدون هیچ گونه قید و شرطی هستیم .
این همکاران در شرایط بازداشت می‌شوند که کرونا در کشور (بخصوص) درخوزستان از وضعیت قرمز عبور کرده است. عواقب به خطر افتادن جا ن همکاران بازداشتی به گردن نهادهای امنیتی وقضایی شوش می‌باشد.

کارگر زندانی آزاد باید گردد.

۲۵ تیر ۱۳۹۹

کارگران نیشکر هفت تپه، ارسالی به کانال تلگرامی سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه

***********

سی و یکمین روز اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران نیشکر هفت تپه

کارگر زندانی، دزد و غارتگر آزاد!

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
کارگران نیشکر هفت تپه امروز با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد به حمایت از نماینده گان بازداشتی در مقابل فرمانداری شوش و در سطح شهر شوش دست به اعتراض زدند.
کارگران معترض و اعتصابی نیشکر هفت تپه با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار آزادی کارگران بازداشت شده هستند. بازداشت کارگران هفت تپه در حالی صورت می گیردکه غارتگران و دزدان آزاد هستند و به جای بازداشت و مجازات غارتگران و اختلاس گران، کارگران و نماینده گان کارگری بازداشت و مورد بی حرمتی قرار می گیرند.
امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه تعداد زیادی از کارگران با در دست داشتن سند خانه به بیدادگاه مراجعه کرده و خواستار آزادی نماینده گان خود شده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام می دارد که هر چه سریعتر و بدون قید و شرط باید کارگران و نماینده گان کارگران‌ نیشکر هفت تپه آزاد شوند و هیچ فرد وهیچ سازمان و نهادی نباید اجازه داشته باشد که کارگران معترض را بازداشت و روانه زندان کند.
به جای، تهدید، بازداشت و بی حرمتی کارگران حق طلب، دزدان و غارتگران را بازداشت و زندانی کنید، جای کارگر زندان نیست!
کارگران مبارزه و آگاه هفت تپه ، با اتحاد و همبستگی بیشتر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران در بند باشیم.

شعار کارگران نیشکر هفت تپه در سی و یکمین روز اعتصاب:

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_
امروز چهارشنبه کارگران‌ نیشکر هفت تپه در شوش باشعار، کارگر زندانی آزاد باید گردد دست به راهپیمایی زده و خواستار آزادی کارگران در بند شدند.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته و خواهان رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران میباشد. و همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید شرط کارگران بازداشتی، محمد خنیفری، ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشمه‌خاور و یوسف بهمنی میباشد.

۲۵ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

***********

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه درگفتگو با امتداد خبرداد

بازداشت ۴ تن از کارگران معترض هفت‌تپه توسط پلیس امنیت شوش/ دستگیری خنیفر و بهمنی با وجود ابتلا به کرونا و انتقال کارگران بازداشتی به زندان دزفول! / محکومیت یک کارگر مبتلا به کرونا به ٢٢٢ ضربه شلاق تعزیری!
امتداد - گروه سیاسی: اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی به سی‌امین روز خود رسید که تعدادی از کارگران معترض پس از پایان اعتصاب امروز، توسط پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت شدند.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه با تائید این خبر در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: موکلین من، آقایان، مسلم چشمه‌خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر، ساعت ۱۱ صبح امروز توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش دستگیر شدند.
بازداشت خنیفر و بهمنی با وجود ابتلا به کرونا
محمد خنیفر و یوسف بهمنی در حالی که به ویروس کرونا مبتلا بوده و دوران نقاهت خود را سپری می‌کنند، بازداشت شده‌اند که در این شرایط، مطابق با قانون، منطق، شرع و اخلاق نیست.
محکومیت یک کارگر مبتلا به کرونا به ٢٢٢ ضربه شلاق تعزیری!
همچنین، محمدر ضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران شرکت نیز که پیش از این، قرار جلب به دادرسی وی به عناوین اتهامی توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش صادر شده بود در شعبه ۱٠۱ دادگاه‌های کیفری‌دو شهرستان شوش برای عناوین اتهامی اول تا سوم به ترتیب به ٢٢٢ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
حکم در شرایطی صادر شد که این کارگر به کرونا مبتلا بوده و با ارسال لایحه به پیوست نتیجه آزمایش، تقاضای تجدید وقت رسیدگی را کرده است.
بر اساس ماده ۱۷٨ قانون آیین دادرسی کیفری، عذر موکلم، موجه و قانونی بوده که با این وجود، گویا سمت شاکی خصوصی در تصمیم قاضی دادگاه بی‌تاثیر نبوده است. وجه مسلم اینکه، این جلسه بدون حضور متهم با عذر موجه قانونی و وکیل وی، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
دستگاه قضا تا دیر نشده به روند غیرقانونی در پرونده‌های کارگران هفت‌تپه رسیدگی کند
قوه قضائیه باید تا دیر نشده، نسبت به روند غیر قانونی در پرونده‌های کارگران هفت‌تپه در دادگستری شهرستان شوش ومحرکین و دست‌های پشت پرده آن رسیدگی کند تا از توالی و تبعات برخی ازاین اتهام‌های شخصی، انتقام‌جویانه و احکام غیرقانونی علیه کارگران جلوگیری شود.
تنظیم گزارش و شکایت خصوصی از یک کارگر توسط رئیس پلیس امنیت!
سوال اساسی این است که اساسا با کدام مستند قانونی، رئیس پلیس امنیت و اطلاعات می‌تواند، شخصا گزارشی علیه یک کارگر(محمدرضادبیریان) تنظیم کرده و ذیل آن گزارش، خود را نیز به عنوان شاکی خصوصی قید کند؟ و عجیب‌تر اینکه، دادگاه نیز بر اساس همین گزارش، کارگر را به تحمل مجازات شلاق محکوم کند؟
این محکومیت در جلسه‌ای غیرقانونی صورت گرفته که موکل به علت ابتلا به کرونا حضور نداشته و امکان تفهیم اتهام به وی و اساسا امکان دفاع متهم از خود نیز وجود نداشته است.
به هر ترتیب، متاسفانه چهار کارگر بازداشتی امروز، پس از دستگیری توسط پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان شوش به زندان دزفول منتقل شده‌اند و نگرانی‌های زیادی از جهت ابتلای دو تن از کارگران به کرونا وجود دارد.

سه‌شنبه ۲۴/تیر/۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

***********

فعالین کارگری هفت تپه به زندان فجر دزفول منتقل شدند

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

فعالین کارگری، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور، بعد از انتقال از پلیس آگاهی شوش به دادگستری شهرستان شوش، علی رغم ارائه فیش حقوقی و سند جهت آزادی آنها، با مخالفت دادستان شوش و نظری و جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش مواجه شده و به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
کارفرمای (اسدبیگی ومرتبطین) مفسد که از عوامل اصلی فساد یک و نیم میلیاردی و بزرگترین اختلال ارزی تاریخ کشور هستند، باز هم مثل این ۵ سال با همکاری مسئولین قضایی شوش وارد میدان شدند تا با دستگیری کارگران و ایجاد رعب و وحشت، اسدبیگی و رستمی را نجات دهند.
روی سخن ما با آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه است:
مگر شما نگفتید دست اختلاسگران و مفسدان را قطع می کنید؟!!
اختلاسگر و مفسد بزرگ اسدبیگی آزاد داره می چرخه و امروز کارگری که از گرسنگی شکمش به کمرش چسبیده رو قوه قضاییه شما بازداشت کرده است!!!
...؟!!
کارگران زحمتکش هفت تپه، تنها راه نجات ازین فساد سیستماتیک فقط و فقط اتحاد و اتحاد و اتحاد است و دلخوش به کمک هیچ مسئولی نباشید و فقط خودمان به داد خودمان می رسیم و بس!

ارسالی از طرف کارگران نیشکرهفت تپه

۲۴ / تیر / ۹۹

***********

بازداشت و ضرب و شتم کارگران محکوم است!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

نان، کار، آزادی     شادی، رفاه، آبادی     نابود، باد، استثمار و کار مزدی

‌طبق اظهارات کارگرانی که در صحنه دستگیری نمایندگان کارگری حضور داشته اند، بازجو، جوروند و همکارانش با فحش های رکیک و ضرب وشتم اقدام به دستگیری فعالین نموده که البته با مقاومت فعالین همراه بوده است.
آقای جوروند و بهمنی و پلیس امنیت تا کی میخواهید با بازداشت کارگران از اسدبیگ حمایت بکنید؟!
آیا از این همه کارگر خجالت نمی کشید؟!
آیا این لقمه نانی که با ضرب و شتم کارگران زحمتکش وشریف، به خانه خود می برید و سر سفره جلو زن و بچتون میزارید احساس شرم نمی کنید؟!
آیا از این همه سر سپردگی که به اسدبیگی و سایر سرمایه دارها می کنید ،شب با آرامش سر بر بالین می گذارید؟!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت توام با خشونت و ضرب و شتم فعالین کارگری را به شدت محکوم می کند و تا آخرین نفس در کنار همکاران بازداشتی خواهیم ماند و اعتراض خود را به این دستگیری غیر قانونی فعالین کارگری اعلام می نماییم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

***********

بازداشت کارگران شدیدا محکوم است.

ظهر امروز فعالین کارگری نیشکر هفت تپه که بعد از اعتصاب عازم منزل بودند توسط پلیس امنیت شهرستان شوش بدون دلیل و بدون حکم قانونی بازداشت شدند.
این در حالی است که امیر محمدولی، خبرنگار مستقل به همراه همکار خود در روز دوشنبه (دیروز) توسط پلیس اطلاعات وامنیتی شوش بازداشت شده اند و تا کنون از وضعیت آنها خبری در دست نیست.
امروز هم چهار فعال کارگری هفت‌ تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش توسط نهاد های امنیتی بازداشت شدند.
اسامی بازداست شده گان عبارت است:
۱ یوسف بهمنی
۲ ابراهیم عباسی منجزی
۳ محمد خنیفر
۴ مسلم چشم خاور
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و زندانی کردند کارگران هفت تپه و خبر نگاران مستقل را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

یک ماه گذشت، یعنی سی روز،

کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچنان دراعتصاب هستند

کارگران ستم دیده هفت‌ تپه با گذشت سه ماه وبیست و چهار روز از سال ۱۳۹۹ تنها یک ماه از دستمزد خود را دریافت کرده اند.
این در حالی است که‌ تنها بخشی از کارگران، دستمزد ناچیز خود را دریافت کرده و دستمزد اکثریت دیگر کارگران هنوز به حساب واریز نشده است.
✔️ لازم به یادآوری است که دریافت دستمزد تنها یکی از خواستهای کارگران می باشد.
خواستهای کارگران چندین بار در گزارشهای قبلی ذکر شده است و این مطالبات در راهپیمایی کارگران برروی بنرهای که در دست داشته اند نوشته شده است.
امروز کارگران همچون روزهای گذشته رو بروی فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. ‌کارگران در ادامه اعتصاب و تجمع، با حمل پلاکاردهایی که خواسته های آنها را در بر داشت در سطح شهر شود دست به راهپیمایی زدند.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هر چه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد. هر گونه بی احترامی و تهدید کارگران محکوم است.

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

***********

دریافتی

خبرنگار خوب و خبرنگار بد!!

امروز با خبر شدیم خبرنگار مستقل حوزه کارگری اسماعیل محمد ولی و همکارش که برای تهیه خبر از اعتراضات کارگری به هفت تپه سفر کرده بود، توسط پلیس امنیت شهرستان شوش دستگیر شده اند.
لازم به ذکر است نامبرده و همکارش خبرنگار مستقل و دارای کارت خبرنگاری و مجوز هستند.
فقط اینجا یک سوال برای ما پیش می آید!!
چگونه است که بازجو خبرنگاران بسیج دانشجویی و ستاد امربه معروف به راحتی داخل شرکت هفت تپه ورود می کنند و حتی روی سنگری که مخصوص سخنرانی نمایندگان کارگری هست ،می روند و حتی برای کارگران سخنرانی و موعظه می کنند ولی خبرنگار مستقل و با مجوز اجازه تهیه خبر از کارگران را ندارد؟!! و وسایل آنها ضبط و خودشان نیز بازداشت می شوند؟!
آیا جز این است که قصد دارند جریانات اعتراضات بر حق کارگری را منحرف و کنترل کنند؟!
چرا هر خبرنگاری که از فساد سیستماتیک خبر می دهد چندین سال حبس به او می دهند ولی این بازجو خبرنگاران با مصونیت کامل همه جا سرک می کشند؟!
ما کارگران هفت تپه حمایت خود را از خبرنگاران مستقلی که صدای کارگر را به تمام دنیا مخابره می کنند،اعلام وهمچنین مخالفت خود را با حضور بازجو خبرنگاران بسیج دانشجویی در اعتراضات کارگری فریاد می زنیم.
ارسالی کارگران نیشکر هفت تپه به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. ۲۳ تیر ۱۳۹۹

***********

بیست و نهمین اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه وارد بیست و نهمین روز شد. اعتصاب کارگران در گرمای بالای ۵۰ درجه بار دیگر نشان داد که نه گرما و نه تهدید، نمی تواند در اراده کارگران خللی ایجاد کند.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام داشته و خواستار توجه به خواستهای ومطالبات کارگران میباشد. هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

۲۳ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

***********

دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست وهشت روز شد.

بیست و هشت روز گذشت، بیست و هشت روز فریاد حق طلبی کارگران شهر شوش را به لرزه در آورده است، اما حاکمان مسلط بر جامعه، خود را چنان به خواب زده اند که گویی، نه ظلمی وجود دارد ،نه ستمی، نه غارتی و چپاولی.
اما، ظلم و ستم و استثمار پایدار نخواهد ماند. صبر و تاقت ما حدی دارد!!
البته می دانیم که نباید مسئولین!!؟ صدای حق خواهی کارگران هفت تپه را بشنوند، چرا که همه شریک دزد هستند واین امر دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست! دادگاه این مدت غارتگران هفت تپه ( کارفرمایان هفت تپه) منتصب به اخلالگران نظام اقتصادی کشور نشان‌ داده است که اینها حامی چه کسانی هستند.

اعتصاب امروز:
امروز یکشنبه کارگران هفت تپه ابتدا در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع داشتند. در این‌تجمع تعدادی از کارگران سخنرانی کرده بعدا کارگران دست به راهپیمایی زدند.
نکته قابل توجه و با ارزش که ما امروز در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه شاهد آن بودیم، اعلام حمایت طایفه ( چعب) از خواست کارگران نیشکر بود.
احساس همدردی و حمایت مردم منطقه نشان از درک بالای مردم شوش در هم سرنوشت آنان قابل تقدیر و ستایش است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه به سهم‌ خود از مردم شوش تشکر داشته و انتظار آن را داریم که همه مردم از خواست ومطالبات به حق کارگران نیشکر هفت‌ تپه که خواست خواهران و برادران وفرزندان شما هستند حمایت همه جانبه خود را داشته باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.

همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپه

مردم مبارز و متحد، هرگز شکست نخواهند شد.

درود به شما عزیزان دل، جوانان بزرگ زاده شوش. عزیزان شوش هدیه میکنند؛ هرآنچه درتوان دارند، گوجه، بادمجان واز همه مهمتر نگاهی که نشان از درد مشترک دارد.
مردم زحمتکش و هم درد به کارگرانی که چندین ماه است که دستمزد ناچیز خود را نگرفته اند کمک می کنند، هیچ کلامی قادر به سپاس از این مردم نیست، کلمات در مقابل محبت و نگاه شما ناتوان است.
به صاحب قدرت که تمام ثروت ها را چپاول کرده اند چه می شود گفت؟ قضاوت با وجدانهای بیدار!

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

***********

کارگران عزیز و مبارز هفت‌ تپه؛
حاکمان ریز و درشت، گمان دارند که کارگران هفت تپه در ادامِه اعتصاب، خسته و مایوس و درمانده خواهند شد.
هر چند گرسنه ایم، اما برای رسیدن به نان، کار و آزادی همچنان خواهیم جنگید.
امروز یک بار دیگر ثابت شد که تمام دم و دستگاه مناسبات حاکم نه گوش شنوا دارند و نه توان حل و فصل مطالبات کارگران را. باید بیشتر از گذشته به نیروی طبقاتی خود باور داشت چرا که شما( کارگران هفت تپه) پرچم دار و صدای کارگران ایران هستید.
جنبش کارگری ایران و تمامی ستمدیده گان به شما افتخار می کنند و در آینده نزدیک، دیگر کارگران و زحمتکشان و تمام ستم دیده گان در کنار شما حضور پیدا خواهند کرد، چرا که چاره ای جز اتحاد و همبستگی برای رهایی وجود ندارد.
زمین زیر پای استثمار گران و غارتگران را داغ خواهیم کرد، همانطور که امروز زمین زیر پای رئیس اداره کار شوش داغ شد و مجبور به فرار- قهرمانانه - گردید.

زنده باد اعتصاب، زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران با دیگر ستم دیده گان

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه

***********

بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
تجمع مقابل اداره کار شوش و فرار رئیس اداره کار شوش.
گفتیم زمین زیر پای شما را داغ می کنیم! شما توان شنیدن مطالبات ما را ندارید و مجبور به فرار می شوید! این شروع خشم کارگران است!

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

بیانیه اعلام همبستگی National Shop Stewards Network

بریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه و در محکومیت احکام صادره برای کارگران آذرآب

متن فارسی بیانیه:
رفقا،

راب ویلیامز ، رئیس ملی NSSN ، این بیانیه را در ابتدای سخنرانی کنفرانس سالانه NSSN شنبه گذشته چهارم ژوئیه ایراد کرد:
بدینوسیله، NSSN درودهای خود را برای کارگرانی می فرستد که در حال حاضر درگیر در مبارزات و تلاش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری خود هستند.
به طور مشخص، صدور احکام اخیر علیه ۴٢ کارگر صنایع آذرآب به یک سال حبس ، ٧۴ ضربه شلاق و کار اجباری یک ماهه، محکوم می کنیم. ما خواستار آزادی فوری و لغو همه احکام علیه آنها هستیم.
ما درودها و همبستگی خود را برای هزاران کارگر هفت تپه می فرستیم که از ١۴ ژوئن دوباره اعتصاب کرده اند و خواستار پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده شان ، بازگرداندن کارگران محکوم شده شان و دولتی کردن شرکت خود هستند.
و نیز NSSN باور دارد که احیای جنبش کارگری در ایران از اهمیتی بین المللی برخوردار است و به الهام بخش تحولاتی مشابه علیه همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه خواهد بود.»

در همبستگی
شبکه ملی شاپ استوواردز
٦ ژوئیه سال ٢٠٢٠Comrades,

NSSN national chair Rob Williams read out this statement at the beginning of the annual NSSN conference last Saturday July 4th: The NSSN sends it greetings to the workers in Iran currently in involved in struggles and striving to build an independent workers’ movement.
In particular we condemn the recent sentencing of 42 Azarab Industries workers to a year’s imprisonment, 74 lashes and a month’s forced labour. We demand their immediate release and dropping of all punishments.
We send our greetings and solidarity to the thousands of Haft Tappeh workers who again have been on strike since June 14 demanding payment of unpaid wages, reinstatement of victimised workers and renationalisation of the company.
The NSSN believes that the revival of the workers’ movement in Iran has an international significance and will help inspire similar developments against all the dictatorial and authoritarian regimes in the Middle East.

In solidarity
National Shop Stewards Network
July 6th 2020


***********

حمایت کارگران ساختمانی کردستان از کارگران هفت‌تپه

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان با صدور بیانیه‌ای از مطالبات کارگران هفت‌تپه حمایت کرد.
بعد از اعتراضات کارگران هفت‌تپه به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر این که مطالبات کارگران مشترک است و خصوصی‌سازی دشمن مشترک تمام کارگران ایران است، اعلام کرد: “دست کارگران هفت‌تپه را می‌فشاریم و در کنار آنها ایستاده‌ایم.”

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

***********

زنده باد اعتصاب

ادامه اعتصاب کارگران مبارز هفت تپه

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
شریعتی حیا کن، خوزستان را راه کن
امروز پنج شنبه،بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه.
اعتراضات کارگران هفت‌تپه در راستای کسب مطالبات، وارد بیست و پنجمین روز شد.
همچنان ما شاهد بی تفاوتی افرادی هستیم که خود را مسئول!!!؟؟؟؟ می نامند، کسانی که گوش شنوا برای شنیدن درد کارگر را ندارند، اما ثروت های تولید شده توسط کارگران را، غارت می کنند.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

پنج شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

***********

بیست وچهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
کارگران هفت تپه، پایداری و استقامت شما در کسب مطالبات، سرمشق مبارزه برای کارگران ایران شده است.
شما نشان دادید که حق گرفتنی است و برای گرفتن حق راهی جز اتحاد و مبارزه وجود ندارد.
باید امید وار بود که در آینده نزدیک کارگران در دیگر بخش ها و دیگر شهرها، با اعتراض و اعتصاب در راستای مطالبات و درد مشترک، به ما بپیوندند تا نیروی طبقاتی ما، زمین زیر پای غارتگران و استثمار گران را داغ کند.

آینده از آن ماست، شکی نداشته باشید!

زنده باد همدلی و همیاری کارگران نیشکر هفت تپه.

اعتصاب تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت.

زنده باد اعتصاب، زنده باد رزم طبقاتی کارگران.


امروز چهارشنبه شهر شوش - ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

***********

سه‌شنبه بیست و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

نان - کار - آزادی      شادی - رفاه - آبادی      نابود - باد - استثمار و کار مزدی

کارگران با شعار، کارگران هفته ایم گرسنه آیم گرسنه آیم در شهر شوش راهپیمایی کردند.
با گذشت ۲۳ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه هیچ مسئولی!!؟ تاکنون درمیان کارگران حضور نداشته و صدای حق طلبی کارگران، تا اکنون بی جواب مانده است.
امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خود را درشوش به صورت راهپیمایی و با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و گونه بی احترامی،تهدید و ارعاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه، محکوم است.

۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

بیست و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و هرگونه بی احترامی، تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

۱۶ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

بیست یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

با گذشت ۲۱ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه هیچ مسئولی تاکنون در میان کارگران حضور پیدا نکرده است.
بعد از گذشت سه ماه و نیم از سال ۹۹ تنها دستمزد یک چهارم کارگران پرداخت شده، (دستمزد فروردین) وهیچ گونه خبری از پرداخت دستمزد دیگر کارگران نیست.
در بیست و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه دراعتراض به بخش فاسد خصوص که هفت‌ تپه را به نابود کشانده، خواستار: بازگشت همکاران اخراجی خود ازجمله
✔️اسماعیل بخشی، ایمان اخضری،سالار بیژنی و محمد خنیفری می باشیم.
✔️ پرداخت دستمزد های فروردین واردیبهشت ماه و امنیت شغلی تمام کارگران هفت تپه.
✔️ اعتصاب ادامه خواهد داشت!
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران میباشد. هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

در خصوص پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت!

باستحضار میرساند که امروز پنجشنبه ۹۹/۴/۱۲ حقوق حدود ۴۰۰ نفر از کارگران قراردادی شاغل در بخشهای کشاورزی، حراست و کارخانه واریز شده است.
لازم به توضیح است که خبرهای منتشر شده در خصوص پرداخت حقوق تمامی کارکنان این مجموعه، هیچ صحتی ندارد و حقوق کارکنانی که امروز پرداخت شده نیز قسمت بیشتر آن توسط بانک بجای اقساط عقب افتاده برداشت شده است.
ما کارگران اعلام می کنیم که به اعتصاب و تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری ادامه خواهیم داد.

ارسالی جمعی از کارگران نیشکر هفت‌ تپه

۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۹

***********

بیانیه چهار تشکل مستقل

حکم اعدام برای معترضان به فقر و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!

سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شدن تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در این قیام خواهد شد. در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن از معترضین به فقر، گرانی و فلاکت روزافزون با شلیک هدفمند، جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین، عموما از محله‌های زحمتکشانِ فرودست، بازداشت و زندانی شدند. پاسخ حکومت به این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی برای تغییر شرایط اسف‌بار برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان برداشته نشد. آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه داران و صاحبان ثروت‌های رانتی و بادآورده با ایجاد جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شرایط اسفبار روز افزون معیشت کارگران و زحمت‌کشان و مردم فرودست ندارند.
ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برای‌شان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیش‌تر از آن دی ماه ۹۶ هستیم. نمی‌شود به بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران، مزدبگیران و فرودستان گردد و در همان حال همین تحریم‌‌ها فرصتی برای مال‌اندوزی بیشتر سرمایه‌داران، مسئولین و آقازاده‌ها باشد. روش‌های‌ اداره کشور و قوانین و مصوبات باید فورا به گونه‌ای تغییر یابد که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کاسته شده و برعکس فشار بحران به اقشار مرفه، سرمایه داران دولتی و خصوصی، و مقامات حکومتی که مسئول این وضعیت هستند، منتقل شود. فساد گسترده در بالایی‌ها و فشار طاقت‌فرسای معیشتی به پایینی‌ها، اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم، که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختلاس نتیجه ای نداشته است. ایجاد این تغییر فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکن است.

سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه

کانون صنفی معلمان اسلام شهر

انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ تیر ۹۹

چاره زحمت‌کشان وحدت و تشکیلات است!


***********

اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وارد هجدهمین روز شد

برای مشاهدۀ اعترضات و راهپیمایی های امروز به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
امروز پنج شنبه کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در روبروی فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به مطالبات آنها می باشد. اعلام حمایت و پشتیبانی کارگران در بخش های مختلف کار و تولید در ایران از کارگران حق طلب هفت تپه، ضروری است. کارگران عزیز به حمایت از هم طبقه ای های خود به پا خیزید!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۲ تیرماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

صحبت های مسلم چشم خاور در میان

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه درشهر شوش

برای مشاهده این کلیپ به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام داشته و هرگونه بی احترامی و تهدید کارگران را شدیدا محکوم می کنیم. ما خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران هفت‌ تپه و بازگشت به کار کارگران اخراج شده ازجمله، سالار بیژنی، محمد خنیفری، اسماعیل بخشی و ایمان اخضری، بدون هیچ قید و شرطی هستیم.

چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه

***********

هفدهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

امروز چهارشنبه کارگران معترض هفت‌تپه در هفدهمین روز اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده‌ و دوباره طنین فریادِ اتحادشان در خیابان‌های شوش، همه جا را فرا گرفت.
کارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه، بازگرداندن همکاران اخراجی به کار و لغو خصوصی‌سازی هستند.

۱۱ تیر ماه. شهر شوش

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

شانزد همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش.
کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب پر شکوه خود امروز در شهر شوش دست به راهپیمایی زدند.
کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه شایسته بیشتر ین حمایت ها از طرف هم‌ طبفه ای های خود هستند. با اتحاد و همبستگی طبقاتی بر علیه ظلم و ستم و استثمار صاحبان زر و زور باید ایستاد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از خواست و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، حمایت کرده و خواستار رسیدگی فوری و سریع به خواست کارگران می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹

***********

دهمین‌جلسه دادگاهی متهمان ارزی

امروز ۲ تن از فعالین کارگری (محمد خنیفر و یوسف بهمنی) جهت حضور در دهمین جلسه دادگاه کارفرماهای هفت تپه و سایر متهمان ارزی با هزینه شخصی و با سختی و مشقت خود را به محل دادگاه رساندند.
پس از حضور درب دادگاه و با هماهنگی که با مسئولان دادگاه شد، یوسف بهمنی به نمایندگی از کارگران هفت تپه در این جلسه دادگاه شرکت کرد.
یوسف بهمنی در دادگاه حاضر شد و در دقایق پایانی دادگاه، بهمنی بلند شد و اعلام کرد:آقای قاضی من کارگر هفت تپه هستم و هزار کیلومتر و با هزار، هزار تومان پول جمع کردن سایر فعالین، خود را به این دادگاه رسانده ام تا صدای کارگران باشم.
بهمنی: از زمانیکه بخش خصوصی به اینجا اومده،به جز فلاکت و بدبختی و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است.
تمام حضار در دادگاه که آماده خروج از دادگاه بودند با فریادهای بهمنی به طرف او خیره شدند و دوربین همه خبرنگاران به طرف او چرخید و مشتاقانه منتظر شدند ببینند که در دل کارگر هفت تپه چیست!!
بهمنی: آقای مسعودی مقام قاضی محترم دادگاه،از جنابعالی تقاضا دارم تا هرچه سریعتر تکلیف این پرونده رو مشخص کنید تا وضعیت شرکت فورا مشخص بشه،چون دیگه کارگر پول نون هم نداره،نوزاد های کارگران شیر خشک ندارند،کارگر میخواد کار کنه تا نیشکر خراب نشه ولی پول بنزین نداره.
در این هنگام امیر اسدبیگ و دور بریاش سعی دارن با داد و بیداد صدای یوسف رو خاموشش کنن
یوسف خطاب به امیر اسدبیگ: حرف مفت نزن، ۴ ساله، داری حرف مفت می زنی ،دیگه بسه تمام منطقه رو به اشوب کشیدی،دیگه اجازه نمی دیم.
قاضی مسعودی خطاب به امیر: بشین سرجات، بزار حرفشو بزنه یوسف: آقای قاضی هر موقع اینا پروندشون میاد بالا،از کارگرا به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.چرا اینطوریه؟!
یوسف: آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می کنم،برام پرونده سازی می کنن و لباس زندان تنم می پوشن ولی امید اسدبیگ با این حجم عظیم از فساد با کت و شلوار داره راست راست می چرخه!!؟کجای این عدالته؟!!
امیر اسدبیگ:مگه ما لباس زندان تنتون پوشوندیم؟!!
بهمنی: بله شما و دوربریاتون ما رو بدبخت کردید و به این فلاکت رسوندید
یوسف:اقای قاضی تمام پروژه هایی که اینا به اسمش ارز گرفتن،فقط سندسازی و دروغ بوده و هیچ کار مثبتی تو این ۴ سال نداشتند
یوسف: آقای قاضی یه زمانی هفت تپه ابهتی برای خودش داشت،این آقایون کارمون رو به جایی رسوندن که کمیته امداد میخواد بیاد به کارگران کمک کنه!!این سرنوشتیه که این آقایون برامون درست کردن.
یوسف: آقای قاضی از شما دو درخواست دارم
۱- اعلام خلع ید این آقایون
۲- پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات یوسف:اقای قاضی ،مردم مریض دارن،مریض سرطانی دارن،مشکل دارن
یوسف خطاب به شاه محمدی دادستان پرونده:
آقای شاه محمدی مشمول الضمه اون نوزادهای هفت تپه که شیر خشک ندارند، هستید اگر کوچکترین عقب نشینی در برابر این مفسدین بکنید. حضور دو تن از فعالین کارگری هفت تپه امروز دردادگاه اختلاص گران سرمایه کارگران.نیشکر هفت‌تپه محمد خنیفر. به همراه دیگر فعال کارگری هفت‌تپه یوسف بهمنی

دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه!

پایداری کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب.

هم سرنوشتان، کارگران؛
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در راستای کسب مطالبات، بی شک خواست و مطالبه دیگر کارگران در ایران است.
لغو خصوصی سازی، عدم اخراج کارگران و بازگشت به کار کارگران اخراجی، دریافت حقوق و مزایا معوقه و... اعتراض به عدم امنیت شغلی، داشتن زندگی انسانی و...از درد های مشترک کارگران در ایران است.
با حمایت از کارگران هفت تپه، با اتحاد و همبستگی دیگر کارگران در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و...، توان و نیروی طبقاتی ما کارگران برای کسب مطالبات، صد چندان خواهد شد و جنبش کارگری در ایران می تواند با اتحاد و همبستگی سراسری، ازتوازن قدرت بیشتری برخوردار شود.

از هم زنجیران خود در هفت تپه به دفاع بر خیزید،

چرا که داشتن یک زندگی شایسته حق ماست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۹ تیر ماه ۱۳۹۹

***********

چهارده روز گذشت، کارگران همچنان پرشور و استوار ایستاده اند!

زنده باد اعتصاب کارگران بر علیه ظلم و ستم!

تاکنون که چهارده روز از تجمع کارگران می گذرد اما هیچ پاسخی از طرف مسئولین!!؟ به کارگران اعتصابی داده نشده است.

خواست کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه:
🔸️ پرداخت دستمزد های عقب افتاده
🔸️ بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله، اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی.
🔸️ بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته و خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران اعتصابی در هفت تپه می باشد.

هرگونه تهدید و ارعاب کارگران از پیش محکوم است.

یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

***********

بسته های معیشتی ۵۰۰ هزار تومانی ارزانی خودتان!

کارگران هفت تپه خواستار دریافت حقوق های خود هستند نه صدقه.

کارگران صدقه بگیر نیستند، گویا وجدان!!( اگر وجود داشته باشد) بعضی ها که خود از عوامل فقر و فلاکت هستند جریحه دار! شده است و می خواهند برای تضمین آخرت، صدقه را حواله کارگران بکنند. عجب روزگاری شده !!؟؟
حضرات!! کارگران خود تولید کننده تمام نعمات مادی هستند، صدقه پیش کش خودتان‌؛ حاصل دسترنج ما را به جیب نزنید این برای ما کافی است، دستان ناپاک خود را از سفره ما بردارید.
صدقه شایسته شماست نه کارگران، کارگران را تحقیر نکنید، حق و حقوق ما را به جیب میزند بعدا برای رضای خدا به ما صدقه می دهید!؟؟
کارگران هفت تپه در اتحاد و همبستگی با دیگر کارگران، به این حقارت ها پایان خواهند داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

***********

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همراه با سکوت مسئولین!!

سیزده روز گذشت و مسئولین!!؟ نتوانستند تنها برای سیزده ثانیه درد و رنج کارگران را بفهمند.
امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خود را درمحوطه شرکت ادامه دادند. تا کنون که سیزده روز از تجمع کارگران میگذرد هیچ پاسخی از طرف مسئولین!!؟ داده نشده است.
✔خواست کارگران
🔸️ دستمزد های عقب افتاده و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ازجمله، اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری، سالار بیژنی می باشد.
🔸️ بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام کرده و خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران میباشد.

هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

***********

دوازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

روز جمعه، دوازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با حضور پر شور کارگران برگزار شد.
تجمع امروز کارگران همچون روزهای گذشته، روبرو دفتر مدیریت درمحوطه شرکت ادامه داشت.
خواستهای کارگران:
🔸️ بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر می باشد.
🔸️پرداخت دستمزد های فروردین، و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی.
🔸️ امنیت شغلی و برچیده شدن بساط فاسد خصوص از هفت تپه.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته و هرگونه تعرض به کارگران را محکوم می کند.

٦ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه دارد

موزیک ویدیو "هفت هزار تپه کاری" از شکیب مصدق خواننده معترض افغانستان

همبستگی با کارگران ایران

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

اعتصاب کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه نهمین روزخود را پشت سر گذاشته

تجمع کارگران هفت تپه همچون روز های گذشته درمحوطه شرکت برگزار شد است. کارگران ضمن خواست مطالبات صنفی، خواهان برچیده شده بخش خصوصی ازهفت تپه و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ازجمله، ایمان اخضری، محمد خنیفر، اسماعیل بخشی و سالار بیژنی هستند.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته وخواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست های کارگران میباشد.
هرگونه تعرض و تهدید به حقوق کارگران اعتصابی شدیدا محکوم است.
درضمن از تمامی افراد ، نهادها و تشکل های کارگری، زنان ، دانشجویان و.... و همه بازنشستگان و عزیزان که حامی کارگران هفت تپه بوده و هستند، سپاسگزار بوده وقدردان شما هم طبقه ای های خود هستیم .

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹

***********

هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت شرکت در روز دوشنبه.
کارگران ضمن تاکید بر خواسته های صنفی و قانونی خود، خواستار اشد مجازات برای مالکین فاسد و اختلاسگر بخش خصوصی این مجموعه از قوه قضائیه شدند.
در این تجمع عده ای از عوامل کار فرما قصد ایجاد اغتشاش و تفرقه افکنی بین کارگران را داشتند. این افراد با خسارت زدن به اموال شرکت، که در اصل متعلق به کارگران است هدف مندانه تلاش داشتند که اعتصاب کارگران را به انحراف بکشانند که با برخورد کارگران آگاه مواجه شدند.
همزمان با این تجمع عده ای دیگر از کارگران نیشکر هفت تجمع اعتراضی دیگری را در مقابل فرمانداری شوش برگزار کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدیگی هر چه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.
هرگونه تهدید، ارعاب و توطئه چینی عوامل سرمایه بر علیه کارگران به شدت محکوم است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲ تیرماه ۱۳۹۹

***********

هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران هفت تپه تصمیم گرفتند به صورت شورائی روند اعتصاب را سازمان دهی کنند.

کارگران هفت تپه امروز در محوطه کار خانه دست به اعتصاب زدند.
کارگران با حضور در سنگر به سخنرانی و تبادل نظر در باره چگونگی روند اعتصاب و خواست و‌مطالبات خود پرداختند.
در نهایت کارگران به این‌نتیجه رسیدن که روند و چگونگی اعتصاب باید با تصمیم جمعی و بصورت شورائی سازمان دهی شود.
همچنین کارگران نیشکر هفت تپه مجددا تصمیم گرفتند که خلع ید شرکت از بخش خصوصی، باید بعنوان یکی از خواست های مشترک کارگران هفت تپه در کنار سایر مطالبات بطور جدی پیگیری شود.
در ضمن دستگاه حضور و غیاب کارگران که توسط عوامل کارفرما در روز شنبه غیر فعال شده بود، امروز توسط کارگران فنی شرکت، دستگاه حضور غیاب( پانچ) فعال سازی شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از مطالبات کارگران پشتیبانی کرده و هر گونه تهدید، ارعاب و توطئه عوامل سرمایه را محکوم می کند.

اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران شرط پیروزی ما کارگران است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اول تیرماه ۱۳۹۹

***********

ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه، اعتصاب کارگران هفت تپه، با اتحاد و همبستگی کارگران برای رسیدن به خواست های خود، ادامه داشت.
کارگران هفت تپه تا رسیدن به خواست های بر حق، از پای نخواهند نشست و به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران‌اعتصابی هفت تپه، خواستار رسیدگی فوری به خواست های کارگران‌ می باشد. با اتحاد و همبستگی زیر پای صاحبان زر و زور و عاملین ستم و استثمار را به لرزه در خواهیم آورد.

زنده باد فریاد حق خواهی کارگران هفت تپه.

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

از کارگران اعتصابی هفت تپه حمایت کنیم

اعتصاب کارگران هفت تپه علیه پرداخت حقوق های معوقه- خلع ید کارفرمای احتلاسگر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه - تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی- بازگشت به کار همکاران اخراج شده- بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران - بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسد بیگی و رستمی در پنجمین روز خود به حمایت همه جانبه و همبستگی گسترده همه حامیان آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد. مثل گذشته همه روش ها برای درهم شکستن حق خواهی کارگران را به کار بسته اند: مدیریت در محل غائب است تا طرف حساب مطالبه گری کارگران نباشد؛ مسئولین خود را به ندیدن و نشنیدن زده اند، در برخی از خبرگزاری های رسمی برای ناامید و پراکنده کردن کارگران خبرهای جعلی مبنی بر تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه پخش کرده اند. صدا و سیما که کوچکترین اتفاقی در آمریکا را به تفصیل گزارش می دهد، نسبت به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گرسنگی کارگران خاموش است. با کارگران اعتصابی با هتک حرمت و تهدید برخورد می کنند. قرمز بودن وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع کرونا همراه با ۵ استان دیگر امکان اعتراضات گسترده خیابانی را کاهش داده است.
در این شرایط دشوار کارگران اعتصابی هفت تپه بیش از هر زمان دیگر به حمایت هم طبقه ای های خود و همه کنشگران مستقل احتیاج دارند. از کارگران، معلمان، بازنشستگان، عموم تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی می خواهیم تا حمایت خود را از کارگران اعتصابی دریغ ندارند و به هر طریق که می توانند صدای دادخواهی و حق طلبی کارگران هفت تپه بوده و صدای اعتراض خود را به ظلمی که در حق این کارگران روا می شود بلند کنند.
صدای هفت تپه و مطالباتش فراتر از صدای کارگران آن است؛ صدای همه هم سرنوشتان، فرودستان، زحمتکشان و ستم دیدگان این کشور است که نان را از سفره های شان ربوده اند و ثمره نیروی کارشان را هم نپرداخته و سرمایه های شان را به غارت برده اند. آنان را بدون بیمه و درمان و مزد شایسته به دست بیرحم گرسنگی و بیماری به حال خود رها کرده اند و مطالبه گران پیگیرش را به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند. هیچ نبردی را هیچ بخشی از مطالبه گران طبقه ما به تنهایی نمی توانند به پیروزی برسانند، اگر حمایت همه جانبه هم طبقه ای ها را و همسویی گسترده رسانه های آنان را همزمان باخود نداشته باشند. پیروزی و شکست مطالبه گری کارگران هفت تپه، در پیروزی و شکست سایر هم سرنوشتان ما موثر است. هر طور که می توانیم پژواک صدای کارگران اعتصابی هفت تپه باشیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

***********

نماینده مستقل کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد: تا تحقق مطالبات به تجمع اعتراضی ادامه می‌دهیم

امتداد - محمد جعفری: گویی ماجرای قصه پرغصه کارگران شرکت کشت و صنت نیشکر هفت‌تپه، حتی با دستگیری اسدبیگی، مالک جنجالی آن هم تمامی نداشته و کارگران این شرکت، همچنان در گیر و دار اعتصاب، تحصن و اعتراض برای دریافت بدیهی‌ترین حقوق و مطالبات خود هستند.
در همین رابطه، یکی از نمایندگان مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به جدیدترین تجمعات اعتراضی در این کارخانه در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:
مطالبات جدی ما در مجموعه شرکت هفت تپه، اعم از پرداخت حقوق معوق سه ماهه، حق شیفت، خلع ید بخش خصوصی از شرکت، حق ایاب و ذهاب، حق تغذیه که بنا به تغییر آن از سال جدید بوده، پرداخت به وقع حقوق کارگران در موعد مقرر و برگشت به کار سه کارگر اخراجی به نام‌های اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و ایمان اخضری پابرجا بوده و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تا زمان عدم تحقق آن به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهیم داد.
حقوق کارگران شرکت هفت تپه از فروردین ماه سال جاری، معوق شده و این در حالی است که بر اساس توافق قبلی و وعده مسئولین شرکت، مقرر شده بود تا این مطالبات معوق تا قبل از عید فطر به حساب کارگران واریز شود.
پس از این خلف وعده بود که در جلسه‌ای با حضور امیلی، نماینده تام‌الاختیار اسدبیگی، مالک شرکت، وعده‌های جدیدی از سوی ایشان مطرح و عنوان شد که با اقدامات صورت گرفته، این مطالبات معوق تا ۱٢ خردادماه پرداخت شود که البته، این وعده هم به سایر وعده‌های بی‌سرانجام قبلی پیوست.
از آن جا که دادگاه اسدبیگی در دستگاه قضائی در حال برگزاری بود، کارگران برای جلوگیری از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اعتراض خود از هرگونه تجمع اعتراضی صرف نظر کردند. چرا که به مانند گذشته، متاسفانه هرگاه تجمع اعتراضی یا تحصنی از سوی کارگران برگزار می‌شد، مالک بازداشتی شرکت با سواستفاده از این مسئله و وجه المصالحه قرار دادن اعتراض کارگران به بهانه تمهید پرداخت معوقات آن‌ها اقدام به آزادی موقت خود می‌کرد.
براین اساس نیز کارگران برای جلوگیری از این استفاده ابزاری از نام و مطالبات کارگری از سوی مالک سی ساله شرکت این تجمعات را تا اطلاع بعدی به تعویق انداختند. این تعویق تا ۲۵ خرداد ماه نیز ادامه داشت و این در حالی بود که به دلیل عدم دریافت سه ماهه حقوق، کارگران حتی برای تامین بدیهی‌ترین مایحتاج زندگی روزمره خود نیز با مشکلات جدی مواجه بودند.

تجمع ۵ هزارنفره کارگران در "سنگر"
تا جایی که کارگران، نهایتا روز یکشنبه هفته جاری دست از کار کشیده و تنها در قسمت‌های فعالیت کاری خود به شکل اعتراضی مستقر شدند. پس از این اعتراض نیز با توجه به عدم کوچکترین توجهی به اعتراض و مطالبات کارگری، از روز دوشنبه و در ادامه آن روز سه‌شنبه بالغ بر ۵ هزار کارگر شرکت در مقابل دفتر مدیریت کارخانه که در بین کارگران به "سنگر" مشهور شده دست به تجمع اعتراضی زدند.
این در حالی است که با وجود همه این ناملایمتی‌ها و ظلمی که روا داشته شده، باز هم تعدادی از کارگران در شیفت شب بر اساس تعهد اخلاقی خود به آبیاری و سایر برنامه‌ها به شکل موقت می‌پردازند.
سوال اساسی کارگران این است که چرا فردی که در مظان اتهام جدی دستگاه قضائی قرار داشته، با لباس رسمی و بدون لباس زندان در مقابل مقام قضائی حاضر شده و آن گونه با بی‌پروایی به حاضرجوابی به نماینده دادستان می‌پردازد؟
چرا با وجود زندانی بودن متهمین بعدی، متهم ردیف اول آزاد است؟
سوال جدی ما این است که در حالی که متهمین ردیف دوم و پس از آن در زندان به سر می‌برند، چطور متهم ردیف اول پرونده با آن حجم از اتهامات اکنون آزادانه زندگی کرده و کوچکترین توجهی نیز به خواست و مطالبه کارگران ندارد؟
به هر حال باید مشخص شود که پشتوانه ایشان چه کسی بوده و چه حاشیه امنی، مجال اینگونه رفتار را به اسدبیگی می‌دهد؟ فردی که آزادانه به به فعالیت روزمره خود مشغول بوده و در جواب این همه مطالبه کارگران، تنها ادعا کرده که پول‌های ما بلوکه بوده و تا رفع آن باید صبر کنیم!
با این همه، ما برای پیگیری مطالبات کهنه و جدیدمان از هر دستگاه و نهاد و ارگانی که بود، از مجلس گرفته تا دستگاه قضائی سراغ گرفتیم و هنوز با این حجم از مطالبات معوق مواجه هستیم. هر زمان هم که کارگری لب به اعتراض باز کند نیز با انواع و اقسام اتهامات ریز و درشت مواجه خواهد شد.

***********

اعتصاب کارگران نیشکرهفت امروز وارد پنجمین روز خود شد

تا اکنون که پنج روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌ تپه می گذرد هیچ گوش شنوایی!! صدای مطالبات کارگران را نشنیده است.
همه مسئولین!!؟ گوش هایشان پره شده از پنبه بی عدالتی، همراه با چشم هایی به ظاهر باز، اما دریغ از سر سوزنی وجدان!
این افراد که مسئولین خطابشان می کنیم نمی خواهند و در توانشان هم نیست که صدای کارگران زحمتکش هفت تپه را که در گرمای بالای پنجاه درجه مشغول به کار هستند را بشنوند.
مسئولین این سرزمین خنده دار هستند، اما غم نان، خنده را از ما گرفته است.❗
امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها وسالها ی گذشته تجمع اعتراضی خود را درمقابل دفتر مدیریت شرکت ادامه دادند، دفتری، که مدیرش در کنار خانواده، خوش و خرم، شاد و شنگول در نقاط خوش آب و هوای تهران، خوش می گذراند.
در تجمع امروز تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری وسایر ادارات حضور داشتند.
کارگران نه تنها خواستار پرداخت دستمزد های فروردین و اردیبهشت و تمدید دفترچه درمانی وخدماتی خود هستند، بلکه خواهان بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، می باشند. همچنین بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه یکی از خواست های همیشگی کارگران هفت تپه میباشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر اعلام میدارد.
هرگونه بی احترامی به کارگران اعتصابی و ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب کارگران شدیدا محکوم است.
ما خواهان رسیدگی فوری به خواسته های کارگران اعتصابی هستیم.

۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

درپاسخ به خبرگزاری «فارس»، مبنی بر اینکه: " شرکت نیشکر هفت‌تپه تعطیل شد"

کارگران و زحمتکشان بخش های مختلف کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیربنایی هفت تپه!
عدالت خواهان ریاکار و عقبه رسانه ای آنان، نمی توانند کارگران هفت تپه را از پیگیری مطالباتی بازدارند.
تاکنون هر وقت کارگران هفت تپه برای حقوق و مطالبات شان دست به اعتراض زده اند، به روش های مختلف سعی در پراکندن معترضان کرده اند. در یک نمونه جدید، خبرگزاری فارس،برای پاشیدن تخم یاس و ناامیدی در میان کارگران اعتصابی ادعای "تعطیلی" شرکت نیشکر هفت تپه را مطرح کرده است.
اگر گمان کرده اند کارگرانی که سه ماه حقوق نگرفته اند با اعلام پیگیری نقشه همیشگی شان در نابودی نیشکر هفت تپه و غارت منابع آن از سوی شرکای محلی و منطقه ای، و کارفرما به شکل «خبر» تعطیلی هفت تپه، از اعتراض خود دست می کشند، کارگران نیشکر را نمی شناسند و از اعتراضات کارگران هفت تپه درس نیاموخته اند.
روشنگر چهره دروغ پردازان و مدعیان ریاکار عدالت خواهی است که از یک سو دادگاه محاکمه اسدبیگی و فساد مالی مالکان تحمیلی هفت تپه را به راه می اندازند و همزمان فریاد گرسنگی کارگران هفت تپه را که در این شرایط فقر و فلاکت سه ماه است مزدشان را نگرفته اند، نه تنها با مصادره گوشه ای از دارایی های غارت شده آنان از سوی اسدبیگی نمی پردازند که از هم پاشاندن اعتراض کارگران را با انتشار خبر دروغ تعطیلی هفت تپه هدف می گیرند.
عدالت خواهان ریاکار و رسانه های آنان بدانند که کارگران هفت تپه از بدو اعتراضات شان تا امروز با همه تاکتیک های آنان روبرو شده و ترفندهای آنان را خنثی کرده اند اما از مطالبه گری دست برنداشته اند.
نقشه تعطیلی هفت تپه و غارت زمین ها و تقسیم آنها بین عناصر اصلی شبکه محلی مافیای حاکم بر شوش و هفت تپه و باقی گذاشتن بخش ناچیزی برای تولید شکر با هدف بستن دهان معترضان نقشه امروزشان نیست. بیش از یک دهه است که کارگران هفت تپه علیه این طرح که هرگز کنار گذاشته نشده و هر بار به شکلی مطرح شده درگیر بوده و هستند. کارگران مستاصل و ناامید نشدند بلکه با پیگیری بر حق خواهی، وجدان های بیدار هم طبقه ای های خود و همه آزادیخواهان و حامیان حقوق کارگری را به یاری و همبستگی فرا خواندند. این کارگران امروز هم که حقانیت شان در مورد فاسد و نالایق بودن کارفرمای هفت تپه و زد و بندهای رانتی اش با دستگاه مدیریت آشکار شده، در مقابل نابودی نیشکر هفت تپه و غارت زمین های آن مقاومت می کنند.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت ضمن حمایت از خواست های کارگران هرگونه چشم داشتی را که به ((اموال نیشکرهفت تپه))(زمینهایی شرکت)) داشته باشند کور خوانده اند هفت‌تپه متعلق به کارگران میباشد.

۲۹خرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


***********

چهارمین روز اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه

امروز پنج‌شنبه مورخ ۲۹خردادماه، چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه بود. خواست های کارگران، دریافت دستمزد های معوقه فروردین واردیبهشت ماه، تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی، لغو خصوصی سازی می باشد.
امروز همچون سه روز گذشته تمامی بخشهای شرکت در اعتصاب حضور فعال داشتند و در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه از مطالبات کارگران پشتیبانی کرده و خواستار رسیدگی فوری و سریع به مطالبات کارگران می باشد.
پرداخت دستمزد کارگران، امنیت شغلی کارگران زحمتکش هفت تپه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و... خواست های فوری و عملی می باشند.
اکنون که مدیران فاسد شرکت هفت تپه دادگاهی می شوند و دستگاه های قضایی به امکانات مالی آنها دسترسی دارند، این امکان وجود دارد که سریعا و بدون هیچ قید و شرطی از محل آن پول ها،حقوق های معوقه کارگران پرداخت شوده و شرایط تمدید دفترچه های تامین اجتماعی کارگران مهیا شود.

پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه قوری و بدون قید و شرط باید انجام شود!

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

۲۹خرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران‌نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد های خود با آغاز سال (۹۹) وهمچنین عدم تمدید دفترچه‌ های تامین اجتماعی و درمانی، بلاتکلیفی وضعیت شغلی و برچیده شدن بخش خصوصی، برای سومین روز، دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیرت شرکت دست به اعتصاب زدند.
طی این سه روز که کارگران در اعتصاب هستند هیچ مسئولی از جمله مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار اسدبیگی حضور پیدا نکرده است.
لازم به ذکر است که مدیر عامل فعلی شرکت همچون دیگر مدیران اداری شرکت، بازنشسته بوده وغم نان ندارد و نگران آینده شغلی خود واطرافیانش نیست!!!!
در اعتصاب امروز سه‌شنبه ۲۸خرداد تمامی بخشهای شرکت حضور داشتند.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه ضمن حمایت خود از خواست به حق کارگران، خواهان برچیده شدن بخش فاسد خصوصی بوده و خواستار رسیدگی سریع به مطالبات کارگران میباشد.

هرگونه بی احترامی و تهدید و فشار بر کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم است.

مسئولین چشم هایتان را بازکنید، پنبه از گوش بیرون کنید و صدای زحمتکشان را بشنوید، البته اگر حداقل کمی وجدان در وجودتان باقی مانده است.

چهارشنبه بیست هشتم ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

شعار امروز کارگران هفت تپه:

کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم

امروز سه شنبه دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه شروع شد.
در این اعتصاب تمامی کارگران بخشهای شرکت از جمله کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیربنایی، شرکت داشته اند.
خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت دستمزد های فروردین و‌ اردیبهشت و همچنین تمدید دفترچه‌ های تامین اجتماعی و درمانی و خلع ید خصوصی سازی شرکت هفت تپه میباشد.
لازم به یاد آوریست که هشتمین جلسه دادگاهی کارفرمای اختلاس گر هفت‌تپه به پایان رسید و همانطور که پیش بینی می شد طی هشت جلسه دادگاه اسدبیگی، هیچ گونه اشاره به مطالبات کارگران از سوی دادگاه نشده است.
کارگران نیشکرهفت تپه خواهان پس گرفتن شرکت از این مفسدین ومرتبطین آنان و بازداشت کارفرما هفت‌تپه میباشند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ضمن حمایت از خواست بحق کارگران، خواهان برچیده شدن بخش فاسد خصوص از هفت تپه میباشد.       هرگونه بی احترامی، تعرض وتهدید کارگران شدیدا محکوم میباشد.
کارگران‌نیشکر هفت‌تپه سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند، آیا مسئولی در این مملکت هست که بفهمد این درد و ستم را!! ؟؟؟؟

سه ‌شنبه ۲۷ خرداد ۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز دوشنبه مورخ ۲۶خرداد ماه، کارگران تمام بخش‌های شرکت نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند.
کارگران ابتدا با تجمع در مقابل کارخانه به صورت راه پیمایی به طرف تجهیزات مکانیکی وسایر قسمتها حرکت کردند. طبق آخرین خبر دریافت شده هم اکنون کارگران روبروی دفتر مدیریت تجمع کرده اند.
بر اساس خبر دریافت شده در اعتصاب امروز سایر بخش‌های شرکت از جمله کشاورزی، و امور اداری، حضور دارند. در این اعتصاب کارگران خواستار پرداخت دستمزد، لغو خصوصی سازی شرکت هفت تپه و تمدید مهلت دفترچه های درمانی، شده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن درود و خسته نباشید به کارگران اعتصابی، از اعتصاب به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواسته های کارگران می‌باشد.

هر گونه تعرض به حقوق کارگران محکوم است!

دوشنبه ۲۶خرداد ٩٩

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

عمران روشنی مقدم ازفقرخودرا بربالای دکل طلایی سیاه

به دار آویخت تا عدالت وانسانیت را شرمنده دستهای پینه بسته خودکند!

سرمایه‌داری برای بقای ننگین خود نه تنها نظام سلطه واستثمار را حاکم کرده بلکه جان میخواهد وخون!!
درسرزمینی که روی گنج نهفته است، مردمانش شب را باشکم گرسنه بربالین میگذارند.
عمران روشن، کارگری از خوزستان به دلیل عدم دریافت دستمزد از سوی کارفرما (پیمانکار )، به خاطر شرمنده نشدن هرچه بیشتر در مقابل خانواده، چاره‌ای ندید (نا امیدی) جز خودرادرمحل کار، در هویزه بر دکل چاه نفت حلق آویز کند !؟
لازم به یاد آوریست که سال نود وهفت در هفت تپه کارگری جوان به نام علی از نیبر های این شرکت، وقتی درخواست بخشی از دستمزد خود را به عنوان مساعده طلب کرده بود با واکنش تحقیر کننده کارفرما روبر میشود ونه تنها حقوقی به این کارگر زحمت کش نمیدهند بلکه به ایشان توهین میشود!! وقتی از همه نا امید میشود خود را در کانال آب غرق میکند تا سیه روی شود نظام سرمایه داری و آنکه امروز پای میز محکمه است، کارفرمای اختلاس گر هفت‌تپه!
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه درگذشت عمران روشنی را به همه کارگران وبخصوص به خانواده گرامی ایشان تسلیت می گوید.

ما کارگران ‌نیشکر هفت‌تپه را درغم از دست دادن عمران، شریک وهمراه بدانید.

یادش گرامی باد!

پنجشنبه ۲۲خردادماه ۱۳۹۹

***********

آقای نیکو فرد،انتخاب شما از طرف "آن کنفدراسیون" ارزانی خودتان باد!

#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد که آی یو اف در امور داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت دخالت داشته است، نامه ای سرگشاده انتشار داد. (متن نامه سرگشاده در کانال سندیکای کارگران هفت تپه موجود است)
در این نامه سرگشاده عنوان شده است که کنفدراسیون جهانی آی یو اف، حق دخالت در امور داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نداشته و نمی تواند از طرف این سندیکا تعیین وظیفه کند.
بعد از انتشار این نامه، آقای نیکو فرد جوابیه ای اعتراضی در سایت ایلنا انتشار داده است.
ایشان اشاره داشته اند که ("بنده" به عنوان نماینده آن کنفدراسیون در جلسه دادگاه انتخاب شده ام نه از طرف سندیکا")
آقای نیکو فرد، این حق شماست که بعنوان "بنده" تابع فرمایشات ای یو اف و یا هر نهاد دیگری باشید.
ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در امر خصوصی شما و کار چاق کن های شما، دخالتی نمی کنیم.
اما آنجا که از اعتبار سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شما و دوستانتان ول خرجی کنید، حق خود می دانیم که از منافع تشکل کارگری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دفاع کرده و نشان دهیم که کار چاق کن های شما این حق را ندارند که در امور داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت داشته باشند.
همانطور که قبلا گفتیم، شما و رضا رخشان از طرف هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اخراج شده اید.
یکی از دلائل اخراج این بود که شما، آقای فریدون‌نیکو فرد و رضا رخشان برای بازگشت به کار، بصورت ثبتی و‌محضری به اداره اطلاعات و کارفرمای شرکت هفت تپه تعهد داده اید که در هیچ فعالیت و اعتراض کارگری بر علیه کارفرما شرکت، حضور نداشته باشید.
(در ضمن شما بطور رسمی استعفای خود را از سندیکا اعلام داشته اید)
پس به ادعاهای بی اساس خود پایان دهید، کارگران نیشکر هفت تپه به ماهیت شما و رضا رخشان آشنا هستند،حداقل با خودتان کمی رو راست باشید.

زنده باد مقاومت و‌ایستادگی کارگران در مقابل ستم و استثمار صاحبان زر و زور.

زنده باد اتحاد و‌همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه نظام سرمایه داری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

***********

اتهام امنیتی فریدون نیکو فرد به سندیکای نیشکر هفت تپه

▪️اردوی کار: در پی نشر اعتراض سندیکای نیشکر هفت تپه به اقدام کنفدراسیون بین‌المللی مواد غذایی مبنی بر درخواست از فریدون نیکوفرد برای حضور در دادگاه اسدبیگی در خبرگزاری ایلنا، این فرد جوابیه ای حاوی اتهامات امنیتی به سندیکای نیشکر هفت تپه در خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است.
مریم وحیدیان خبرنگار این رسانه در یک رشته توئیت در واکنش به این پاسخ، از جمله آن را اقدامی امنیتی خوانده که مشروح آن در ادامه آمده است:
«#فریدون_نیکوفرد در جوابیه‌ای به جوابیه‌ای که از سندیکای هفت‌تپه در ایلنا منتشر کردم، موجودیت کانال سندیکای هفت‌تپه را زیر سوال برده وگفته سندیکا فعالیتی در دنیای مجازی ندارد!همچنین واژه‌ای امنیتی را در مورد تعلق فعلی کانال پیش همکارانم به کار برده که از فردی باکمی حسن نیت سرنمیزند
جالب اینجاست که این واژه به کار رفته توسط فریدون نیکوفرد شباهت زیادی به واژه‌ای در طراحی سوخته دارد! ادعای فریدون نیکوفرد مبنی بر عدم اداره کانال توسط اعضای سندیکا،درفضای فعلی ایران نیز یک ادعای امنیتی است.آقای نیکوفرد آیا اطلاعی ندارد که تاکنون اعضای سندیکای نیشکر هفت‌تپه بارها برای اذعان به اداره کانال و مطالب آن تحت بازجویی قرار گرفته‌اند؟ ایشان چطور در جوابیه خود را «بالاترین مقام سندیکا» دانسته و از شرایط فعالان کارگری هفت‌تپه بی‌اطلاع است؟ چرا تصویری از حضور خود دردادگاه اسدبیگی انتشار نمی‌دهد؟هر فردی حق شرکت در دادگاه علنی را دارد. چنانکه محمد خنیفر به عنوان کارگر هفت‌تپه در جلسات شرکت دارد. شما چرا گزارشی از شرکت در دادگاه یا دستِ کم تصویری از آن منتشر نمی‌کنید؟حضور در دادگاه نیاز به هیچ اجازه و نمایندگی از هیچ تشکلی ندارد. در نهایت این کارگران هستند که قضاوت می‌کنند. لینک هر دو خبر ایلنا:
https://ilna.news/fa/tiny/news-923384
https://ilna.news/fa/tiny/news-924036
سندیکای نیشکر هفت‌تپه و فعالان کارگری مشروعیت خود را از کارگران می‌گیرند؛ نه رسانه‌ها. این رسانه‌ها هستند که در بزنگاه‌های اینچنینی همراهی یا عدم همراهی خود را با جامعه ثابت می‌کنند. در ضمن کارگران هفت‌تپه امروز با اتکا به نیروی خودشان رسانه و صدا دارن

***********

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نامه سرگشاده در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_

به تاریخ ۲۰ ماه می سال ۲۰۲۰ یک متن از طرف آی یو اف در سایت های اینترنتی منتشر شده است.
در این پیام خطاب به مسئولین مربوطه امده است که آقای فریدون نیکو فرد بعنوان نماینده مجاز ای یو اف و همچنین به نمایندگی از طرف کارگران هفت تپه، در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه حضور داشته باشد.
برای ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، جای سئول دارد که چرا آی یو اف برای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تعیین تکلیف می کند!
اولا اگر قرار است آی یو اف، نظراتی در باره حضور اعضای سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه در جلسات دادگاهی امید اسد بیگی و سایرمتهمین پرونده اختلاس ارزی یا موارد دیگر داشته باشد، چرا با سندیکای کارگران هفت تپه تماس نگرفته است؟
آیا کسانی خارج از سندیکای هفت تپه ( در داخل و یا خارج ایران ) کار چاق کن شده اند و به دلیل داشتن ارتباط با اتحادیه های بین المللی، وارد معامله شده و افرادی را بعنوان نماینده سندیکای کارگران هفت تپه به آی یو اف معرفی کرده اند؟
جواب ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با استناد به نامه منتشر شده ای یو اف، این‌ است که فرد و یا افرادی بخصوص در خارج از کشور به دلیل شرایط شغلی در اتحادیه ها، توانسته اند افرادی چون فریدون نیکو فرد را بعنوان‌ نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به آی یو اف معرفی کنند و آی یو اف بر این مبنی کاملا غلط آقای نیکو فرد را بعنوان نماینده سندیکا و نماینده کارگران هفت تپه معرفی کرده است.
در اینجا ذکر چند نکته لازم است:
اول اینکه از نظر حقوقی آی یو اف (IUF) این اجازه را ندارد که در روابط تشکیلاتی و داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از طرف سندیکای هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط مستقیمی به انجام‌ وظایف سندیکا کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند.
دوم‌اینکه آقای فریدون نیکو فرد عضو سندیکای کارگران هفت تپه نمیباشند.
آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان به دلیل تعهد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی به نهادهای امنیتی ومدیر عامل وقت هفت‌ تپه مبنی براینکه درصورت بازگشت به کار دیگر هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و تخلافات متعدد، از طرف هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه اخراج شده اند و همچنین آقای فریدون نیکوفرد بطور شخصی هم از سندیکای هفت تپه، استعفای خود را به هیئت مدیره تحویل داده اند.
با توجه به آنچه گفته شد آقای فریدون نیکو فرد، نه عضو سندیکا هستند و نه عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد.
آقای نیکو فرد در روز های اول ایجاد سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه بعنوان عضو هیئت مدیره سندیکا فعالیت داشتند. ایشان بعد از مدتی مسیر خود را تغییر و‌‌ فعالیت های کارگری را کنار گذاشتند و در سال های اخیر بطور رسمی و علنی همکاری خود را با کارفرمایان شرکت نیشکر هفت تپه ادامه داده اند.
ایشان در جریان اعتصاب کارگران هفت‌تپه بخصوص در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نه تنها در جمع اعتراضی کارگران برای احقاق حقوق پایمال شده توسط کار فرمایان شرکت هفت تپه حضور نداشت،بلکه به اتفاق رخشان در کنار رستمی و اسد بیگی قرار گرفته و خواستار سرکوب بیشتر کارگران اعتصابی شد ه بود.
اقای فریدون نیکو فرد در سال ۱۳۹۶ زمانی که کارگران‌ هفت تپه در سنگر کارخانه برای کسب مطالبات دست به اعتراص زده بودند حامی مستقیم کارفرما بود.
در آن اعتراض زد و خوردی ما بین کارگران با رستمی ( یکی از کارفرمایان هفت تپه و‌ مدیر عامل وقت شرکت هفت تپه ) و دیگر عوامل کارفرما در گرفت که در جریان این زد و خورد چند تن از کارگران و همچنین رستمی زخمی و روانه بیمارستان شدند.
آقای فریدون نیکوفرد ضمن همراهی و عیادت از کارفرمای شرکت ( رستمی ) که در بیمارستان ذزفول بستری بود در مقابل درب ورودی بیمارستان از کارفرمایان هفت تپه خواستار شد که نباید با کارگران معترض مدارا کرد و باید بیشتر سرکوب شوند.( فیلم ان موجود است)
در ادامه همین‌خوش خدمتی ها به کارفرما و‌خیانت به کارگران، آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان در همراهی با دیگر عوامل کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه کانال تلگرامی گفتگوی کارگر با کارفرما را ایجاد کردند.
در این صفحه تلگرامی تلاش آقای نیکو فرد و رضا رخشان این بود که ضمن حمایت از کارفرمای شرکت با تهمت و تفرقه انداختن‌ در صفوف کارگران‌ آنها را از برگزاری تجمعات اعتراضی منع کنند.
آنها در آن صفحه تلگرامی به صورت نوشتاری و صوتی، بارها بر علیه کارگران مبارزه هفت‌ تپه و‌نماینده گان آنها، و دیگر فعالین جنبش کارگری دست به تخریب زدند.
تلاش آنها این بود تا با ایجاد فضای یاس و نا امیدی، توهین و‌تهمت در صفوف کارگران‌ هفت تپه و نماینده گان واقعی کارگران، تفرقه ایجاد کنند تا کارفرمایانی همچون اسد بیگی بیشتر و بهتر بتوانند به ظلم و ستم خود در هفت تپه ادامه.

نکته پایانی؛
همانطور که قبلا اشاره شد کنفدراسیون بین‌المللی ای یو اف، از نظر حقوقی و تشکیلاتی این اجازه را ندارد در امور داخلی سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه دخالت داشته باشد، چرا که مجوز تعیین نماینده برای حضور در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی و یا موارد دیگر، باید مستقیما از طریق سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صورت گیرد.
پس رعایت حقوق و موازین داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یکی از پیش شرط های روابط ما با دیگر تشکل های می باشد و لازم است که، آی یو اف در این زمینه شفاف سازی کرده و مشخص کند چه کسانی به نام سندیکای کارگران هفت تپه با آنها در تماس هستند؟.

اتحاد رمز پیروزیست.

کارگران فقط با اتحاد خود میتوانند به حق خود برسند.

اتحاد اتحاد، پیروزی

۱۱خردادماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه