افق روشن
www.ofros.com

بازداشت و زندانی کردن دوتن از اعضای سندیکای هفت تپه

سندیکا هفت تپه، ایلنا و هرانا                                                                       شنبه ۱٦ آبان ۱٣٨٨


بازداشت دوتن از اعضای سندیکای هفت تپه

امروز ١۴/٨/١٣٨٨ ساعت ١١حراست شرکت نیشکرهفت تپه آقایان فریدون نیکوفرد وجلیل احمدی رااحضارکرده که بعد ازمراجعت نامبردگان توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند که پس ازآن روانه زندان خواهند شد این بازداشت درراستای اجرای حکمیست که برعلیه 5تن ازاعضای هیئت مدیره سندیکا بنامهای فریدون نیکوفرد علی نجاتی جلیل احمدی قربان علیپور ومحمد حیدری مهر صادرشده است .لازم بذکراست که آنها به شش ماه حبس تعلیقی وششماه حبس تعزیری محکوم شده اند.

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

پنجشنبه چهاردهم آبان ١٣٨٨

_______________

بازداشت ٢ نفر از كارگران هفت‌تپه

ایلنا: روز گذشته، ٢ نفر از كارگران كارخانه نیشكر هفت‌تپه برای سپری كردن دوره محكومیت خود بازداشت شدند. رضا رخشان از اعضای سندیكای كارگران نیشكر هفت‌تپه در گفتگو با ایلنا، گفت: در روز پنجشنبه ١۴ آبان، ماموران نیروی انتظامی به كارخانه نیشكر هفت‌تپه مراجعه كردند تا طبق رای دادگاه تجدید نظر، ٢ نفر از كارگران این كارخانه را بازداشت كنند.
وی با یادآوری اینكه پیشتر در این دادگاه محكومیت ۵ نفر از كارگران هفت‌تپه در رابطه با اعتراض‌های كارگری تایید شده بود؛ گفت: براساس این رای فریدون نیكوفر و جلیل احمدی از كارگران نیشكر هفت‌تپه و از اعضای سندیكای كارگری این كارخانه به جرم تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس(٦ ماه تعزیری و تعلیلقی) محكوم شده بودند.
این فعال كارگری ادر خصوص نحوه بازداشت این كارگران گفت: در روز پنجشنبه این كارگران ابتدا از سوی حراست شركت احضار و سپس توسط ماموران بازداشت شدند.
رخشان با بیان اینكه در مجموع تاكنون برای ۵ نفر از كارگران نیشكر هفت‌تپه حكم حبس صادر شده‌است؛ گفت: ممكن است بازداشت ٢ نفر دیگر از این پنج كارگر در هفته پیشرو صورت گیرد.
این عضو سندیكای هفت‌تپه بابیان اینكه عدم به موقع پرداخت مطالبات كارگران و نابسامان شدن وضعیت تولید باعث اعتراض‌های كارگران نیشكر هفت‌تپه بوده‌است نسبت به آرای صادره اعتراض كرد.
كارخانه نیشكر‌هفت‌تپه در ٢ سال گذشته، در جریان بحرانی شدن صنایع قند و شكر ایران صحنه اعتراض‌های گسترده ‌كارگری بود.

_______________

اجرای حکم زندان دو تن از اعضای سندیکای کارگران هفت تپه

دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش هرانا به نقل از واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری مورخ ١۴ آبان ماه، جلیل احمدی و فریدون نیکوفر از اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس راس ساعت ١٠ صبح توسط حراست این شرکت بازداشت و ساعت ١۴ به نیروی انتظامی تحویل شدند که این نیرو نیز نامبردگان را جهت اجرای حکم به زندان دزفول منتقل کرد.
این دو فعال کارگری پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به دلیل فعالیت های صنفی خود به تحمل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند. حکم صادره در شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر استان عیناً تائید و روز جاری توسط اجرای احکام دادگاه دزفول به اجرا گذارده شد.
لازم به ذکر است مهرماه سال جاری شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول فعالان کارگری شرکت هفت تپه را به دلیل فعالیت های صنفی خود محکوم کرد، در این حکم علی‌ نجاتی، فریدون‌ نیکوفر، قربان علی‌پور و جلیل ‌احمدی به تحمل ٦ ماه حبس تعزیری و ٦ ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری‌پور به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. مطلعان عنوان می دارند احکام زندان سایر فعالان کارگری این شرکت طی روزهای آتی به اجرا گذارده خواهد شد.

هرانا - جمعه ١۵ آبان ١٣٨٨