افق روشن
www.ofros.com

مرگ کارگر بیمار در محل کار به علت محرومیت از درمان


سیمای سوسیالیسم                                                                                                شنبه ١٦ مرداد ١٣٨٩

روز دوشنبۀ گذشته چندین هزار کارگر صنعتی در کشور بنگلادش یک تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. علت این حرکت اعتراضی توده های کارگر مرگ یکی از همزنحیرانشان در محل کار وهنگام استثمار شدن بود.
این واقعۀ دردناک در یکی از کارخانه های پارچه بافی در شهر داکا پایتخت بنگلادش که متعلق به شرکتی به نام ورتکس می باشد، رخ داده است.
هزاران کارگر خشمگین شرکت کننده در تظاهرات، مدیر سرمایه دار کارخانه را مسئول مستقیم مرگ این کارگر ٢٨ ساله می دانند. او در بخش کنترل کیفی تولید پارچه استثمار می شده است. همکاران وی می گویند که این کارگر جوان به سختی بیمار بوده است و از مدیریت تقاضای مرخصی کرده بود تا راهی درمانگاه شود و به پزشک مراجعه نماید. مدیریت با تقاضای او موافقت نمی کند و با سبعیت تمام وی را مجبور می سازد تا با همان حال بیماری شدید باز هم کار کند، باز هم اضافه ارزش تولید نماید وباز هم بر سرمایه سرمایه داران بیأفزاید. کارگر مجبور به ماندن در کارخانه و ادامۀ کار می شود، اما بعد از مدت کوتاهی از پا می افتد. فشار کار و استثمار سفاکانه سرمایه همراه با شدت بیماری ناشی از فقر و محنت زدگی و فلاکت تحمیل شده از سوی سرمایه، کل توان او برای ادامه حیات را در هم می کوبند. کارگر در حین کار و زیر فشار سهمگین استثمار تسلیم مرگ می گردد. یعنی توسط سرمایه به قتل می رسد و با مرگ او تمامی کسانی که قوت لایموتشان با بهای نیروی کار وی تأمین می شد نیز راهی برهوت گرسنگی می شوند. توحش حدی دارد اما سرمایه در کار استثمار انسان های کارگر به هیچ مرزی تمکین نمی کند و این جنایت و توحش را تا مرگ کارگر ادامه می دهد. مدیر سرمایه دار مطابق منطق سرمایه عمل نموده است . منطق اولویت و ارجحیت مطلق سود بر جان آدمیزاد. رعایت این اولویت شرط حیات سرمایه است.
واقعه مرگ کارگر بنگالی در حین کار و زیر فشار شدت بیماری موج خشم و عصیان و اعتراض همزنجیران وی را در سطحی وسیع برانگیخت. حدود ٣٠٠٠ کارگر دست به تظاهرات اعتراضی زدند. جمعیت کثیری از این کارگران خشمگین به ساختمان کارخانۀ محل وقوع حادثه یورش بردند و تمامی ماشن های بافندگی و دوزندگی شرکت را از کار انداختند. کارگران همزمان در خیابان های شهر اجتماع کردند. خطوط مواصلاتی و بزرگ راه ها را اشغال نمودند و شبکه های حمل و نقل شهری را از کار باز داشتند.
سرمایه داران مطابق معمول از قوای قهر و سرکوب و کشتار دولت خویش کمک خواستند. نیروی پلیس. از همه سو وارد میدان شد و سبعانه ترین یورش ها را علیه کارگران معترض آغاز کرد. به گزارش یک روزنامۀ انگیسی زبان محلی در نتیجۀ تهاجم نیروهای سرکوب گر پلیس دولت سرمایه داری به تظاهرات کارگران در حدود ۵٠ کارگر زخمی و مصدوم شدند. در حلیکه پلیس تعداد مجروحین و مصدومین را به دروغ ٦ نفر اعلام کرده است.
به اصطلاح بررسی پیرامون مرگ این کارگر جریان دارد اما تا کنون هیچ اعلام جرمی علیۀ صاحب سرمایه دار این کارخانه نشده است.
مرگ دلخراش این کارگر جوان. دومین مورد مرگ فقط طی چند روز در یکی از کارخانه های ورتکس می باشد روز جمعۀ گذشته بعد از پیدا شدن جسد یک کارگر جوان زن به علت سقوط از سقف کارخانه اعتراضات تودۀ کارگر در کارخانۀ دیگر این شرکت در شهر داکا نیز شعله ور شد.

سیمای سوسیالیسم

منبع: نشریۀ اینترنتی ال او - ١ آگوست ٢٠١٠