افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران شركت میلاد و تهدید و اعمال فشار بر رانندگان واحد شهرستان لنجان


شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان                                                              دوشنبه ٣٠ فروردین ١٣٨٩


تهدید و اعمال فشار بر راننگان اتوبوس های واحد شهرستان لنجان

در پی ۴ ماه تاخیر در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانی شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته ونامه نگاری ١۵ تن از رانندگان به فرمانداری شهرستان نماینده شهرستان در مجلس و نیز استانداری در حالی كه حقوق سایر نانندگان به طور كامل ژرداخت گردید به ١۵ راننده معترض حقوقی داده نشد. در اوایل امسال نیز وقتی این رانندگان به كریم زاده فرماندار شهرستان مراجعه كردند وی به آنان اعلام كرد كه این مسایل ربطی به او ندارد و از رانندگان معترض خواست كه بر سر كار خود برگردند و به دنبال ماجراجویی نباشند. در اقدامی دیگر این ١۵ تن به سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان احضار شدند و از آنان تعهد گرفته شد كه كه در صورت بروز هرگونه مشكل و تاخیر در پرداخت حقوق حق نامه نگاری یا مراجعه به مدیران شهرستان یا استان را ندارند. رانندگان اتوبوس های واحد طرف قرارداد با شركت بازیافت لنجان از زیرمجموعه های شهرداری های شهرستان لنجان هستند.شركت بازیافت لنجان در حالی با این رانندگان با حقوق ماهانه ٢٦٠ هزار تومان قرارداد بسته كه به ازای هر راننده ۵۶٠ هزار تومان از شهرداری ها دریافت می كند.

--------------------

تجمع كارگران شركت میلاد در برابر دفتر مجتمع صنایع قایم رضا

صبح امروز دوشنبه ٣٠ فروردین ٦٠ نفر از كارگران شركت میلاد از توابع مجتمع صنایع قایم رضا در برابر دفتر این مجتمع واقع در سه راه توحید شهر اصفهان تجمع كردند. كارگران شركت میلاد ماه هاست كه حقوق نگرفته اند وشركت در حالی درصدد اخراج آنان است كه پولی برای تسویه حساب با آنان ندارد. آنان خواهان روش شدن وضعیت خود و دریافت حقوق عقب افتاده شان هستند.
مدیریت مجتمع صنایع قایم رضا و نیز شركت پرشیا فلز سهام دار عمده آن در دست اصلاح طلبان اصفهان می باشد. از جمله سهام داران و اعضای هیات مدیره این دو مجموعه ابكا مدیر عامل كارخانه ذوب آهن اصفهان و اسلامیان مدیرعامل مجتمع فولاد مباركه در دولت اصلاحات هستند. آقای راعی مدیر مسئول هفته نامه استانی صدا مهم ترین نشریه اصلاح طلب استان اصفهان نیز مشاور فرهنگی و رسانه ای پرشیا فلز می باشد.

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان

٣٠ فروردین ٨٩

http://zobeahan.blogspot.com