افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد


گزارش از پیکت شورا                                                                                        دوشنبه ٢٠ تیرماه ١٣٩٠

شنبه ٩ ژوئن از ساعت ١۵ الی ١٧ بعد از ظهر در میدان مین توریت استکهلم میز اطلاع رسانی و پیکت از سوی شورا برگزار شد دراین فاصله توضیح وضعیت کارگران وزندانیان کارگر وهمچنین اوضاع زندانیان سیاسی در ایران از بلندگوی شورا در میدان پخش میشد و شورا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی بود. همزمان صد ها اطلاعیه در این رابطه به زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی پخش میشد. نام زندانیان کارگر و زندانی سیاسی ابراهیم مددی٬ رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی٬ شاهرخ زمانى از فعالان كارگری، منصوره بهکيش وسایر زندانیان همراه با عکس هایشان در معرض اطلاع مردم قرار گرفته بود. دهها نفر از نزدیک وارد بحث شده واطلاعات بیشتری میخواستند.

 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

http://shora.se