افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد


شورای حمایت از...                                                                                           شنبه ١۵ مرداد ماه ١٣٩٠

گزارش از پیکت دوم شورا

شنبه ٣٠ جولای از ساعت ١٣ الی ١٦ بعد از ظهر در میدان مین توریت استکهلم میز اطلاع رسانی و دومین پیکت از سوی شورا برگزار شد دراین فاصله توضیح وضعیت کارگران وزندانیان کارگر وهمچنین اوضاع زندانیان سیاسی در ایران از بلندگوی شورا در میدان پخش میشد وشورا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی شد .همزمان صد ها اطلاعیه در این رابطه به زبان سوئدی ، انگلیسی وفارسی پخش میشد. نام زندانیان کارگر وزندانی سیاسی ابراهیم مددی٬ رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی٬ شاهرخ زمانى مهدی فراخی شاندیز - سید بیوک سید لر از فعالان كارگری، وسایر زندانیان همراه با عکس هایشان در معرض اطلاع مردم قرار گرفته بود. دهها نفر از نزدیک وارد بحث شده واطلاعات بیشتری میخواستند.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

www.shora.se     shoraye1@gmail.com