افق روشن
www.ofros.com

"!کَن لوچ: "سوگواری نکنید، سازمان دهید


شورای دانشجویان و...                                                                            چهارشنبه ٩ شهریور ماه ١٣٩٠

کَن لوچ (کارگردان سوسیالیست انگلیسی) مردم انگلیس را به متشکل شدن و سازمان یابی دعوت کرد

سوگواری نکنید، سازمان دهید!

کن لوچ کارگردان انگلیسی که به عنوان "شاعر طبقه ی کارگر" شهرت دارد، درباره ی رویدادهای اخیر در انگلیس، در روزنامه ی گاردین به ارزیابی این وقایع پرداخته است. این کارگردان ٧۵ ساله مردم انگلیس را به "سوگواری نکنید، سازمان دهید" دعوت کرده و گفته است که مقاومت و مقابله کردن باعث تقویت روحیه ی همبستگی خواهد شد. کَن لوچ درباره ی کشته شدن یک جوان به دست پلیس می گوید:"حالا می خواهند برای دزدیدن یک گوسفند، انسان ها را بکشند، مگر نه؟! هر وقت چنین حوادث غم انگیزی پیش می آید اغلب همه به خلوت امن خود می خزند. اعضای حزب محافظه کار انگلیس هم این حادثه را برای قطع بیمه های اجتماعی، بیرون کشیدن انسان ها از منازلشان و برای دادن حکم های حبس وحشیانه غنیمت می شمارند. برای آنان هر حادثه ای که اتفاق می افتد بهانه ای برای پیشبرد منافعشان است".
او درباره ی حکم چهار سال حبس برای دو جوانی که بر روی صفحه ی فیس بوک تلاش می کردند که آتش این عصیان را برافروخته نگه دارند گفت: " آیا آنکه شلاق می زند طبقه ی حاکم نیست؟ این بسیار منزجر کننده است. باید سازمان دهی کنیم همانطور که سندیکالیست مشهور آمریکایی جو.هیل گفت: "سوگواری نکنید، سازمان دهید!".

جوانان آینده ندارند
کَن لوچ معتقد است دلایل اصلی این عصیان کاملا آشکار است و نظرها را به این نکته جلب می کند که ساختار اقتصادی کنونی آینده ای برای جوانان تضمین نمی کند."قرار بود جوانان به صورت کلاسیک به دنیای کار وارد شوند و در ظروفی که عرق پیشانیشان در آن جمع شده غرق شوند و همزمان با آن مسئولیت پیدا کنند و با استعدادهایشان شناخته شوند. اما این را از بین بردند. تاچر این را نابود کرد. بنابراین گذار از جوانی به میانسالی آگاهانه از بین رفت".
کَن لوچ که اقتصاد نئولیبرال را با این سخنان مورد نقد قرار می دهد متذکر شد که علی رغم همه ی پیشرفت ها فقر و کمبودها ادامه دارد. کَن لوچ در جواب پرسش "آیا هدف شما در آثارتان تحریک سیاسی مردم بوده است؟" گفت سعی ام این بود که حوادث را به شکل متفاوتی نشان بدهم. "امیدوارم فیلم هایم سازمان یابی و متشکل شدن و باورمندی به قدرتمان و امکان تغییر وضع موجود را بتوانند نشان دهند". او که جانفشانی جوانان در راه آرمان های چپ را تایید می کند، برای مثال از نیروهای بین المللی ای سخن می گوید که در غزه جان خودشان را به مخاطره انداختند. کن لوچ از اتحاد و همبستگی ای سخن گفت که تنها در پی مقاومت و مبارزه به وجود می آید.

برگردان: اولدوز درخشان

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

www.shorayejavanan.com

:منبع
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1061761&Date=30.08.2011&CategoryID=82