افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب و تجمع كارگران شهرداری در اهواز و تعطیلی كارخانه های گرمسار


آژانس ایران خبر                                                                                               چهارشنبه ١٦ تیر ١٣٨٩

اعتصاب و تجمع اعتراضی كارگران شهرداری در اهواز

روز سه شنبه ٨٩.۴.١۵ جمعی از كارگران خدمات شهری وابسته به شهرداری منطقه ۵ اهواز در مقابل ساختمان معاون مالی - اداری شهرداری این منطقه ضمن دست كشیدن از كار خود اقدام به تجمع اعتراضی كردند .این كارگران كه سه ماه حقوق عقب مانده و همچنین مطالبات دو ساله خود شامل حق لباس، بیمه ، حق سنوات، سختی كار، عیدی و ... را درخواست داشتند، تا ساعت ١١ كه با تهدید و ارعاب توسط مامورین پراكنده شدند، به خواسته های بر حق خود اصرار میكردند، به گزارش ایران كارگر وضعیت معیشتی خانواده های این كارگران اسفبا رمیباشد و علیرغم كار خدماتی و بسیار انسانی این كارگران، سیستماتیك هیچ توجهی به مشكلات آنها نشده و هیچ ارگان و اداره دولتی، مدافع حقوق این كارگران نیست.

-----------------

تعطیلی كارخانه های گرمسار

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر برخی از كارخانه های سلولزسازی گرمسار بدلیل ورود محصولات مشابه چینی و خارجی و نبودن بازار فروش داخلی تعطیل شده و مابقی كارخانه ها نیز درحال تعطیلی میباشد.