افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کارگران شرکت تولیدی ارا طب سنندج

فعالان شبکه همبستگی...                                                                          جمعه ٢٠ شهریور ۱٣٨٨

این شرکت در دوشیفت کاری دوازده ساعته و با ۴٠ نفر نیروی کار در کار تولید البسه بیمارستانی مشغول به کار میباشد که کار دورازده ساعته و سختی کار و مزد کم (تقریبا نصف قانون کار فعلی)باعث استثمار همه جانبه کارگران شده است . شیفت روزانه از ساعت ٨ صبح تا هشت شب و شیفت شب از ساعت ٨ شب تا ٨ صبح میباشد در این کارگاه حدود ١۵ نفر زن هم مشغول کار بسته بندی هستند که حقوق انها حدود ١٠٠ هزار تومان در ماه میباشد که حتی در نمایشنامه های کمدی هم دیگر این ارقام بسیار ناچیز نمیگنجد جالب اینجاست که سرمایه دار صاحب این کارگاه در ماه حدود ١ میلیارد تومان گردش اعتبار دارد و تمامی البسه تولیدی را به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس صادر میکند

فعالان شبکه همبستگی کارگری در سنندج

سایت اتحاد کارگری