افق روشن
www.ofros.com

فرزاد احمدی یک فعال کارگری دیگر در بازداشت بسر می برد

شبكه همبستگی...                                                                                      دوشنبه ٢ آذر ۱٣٨٨


خبر بازداشت یک فعال کارگری

فرزاد احمدی فعال كارگری وكارگر خیاط آزاد باید گردد

بنا به آخرین خبر رسیده روز پنجشنبه ٢٣ آبان حدود ساعت ۵ بعد از ظهر حوالی خیابان فردوسی سنندج فرزاد احمدی فعال كارگری وكارگر خیاط مورد یورش نیروهای امنیتی قرارگرفت و پس از ضرب و شتم وحشیانه بازداشت شده است .
گفتنی است كه طی همان روز فراخوانی از سوی نهاد های حقوق بشری در مورد محكوم نمودن مجازات اعدام داده شده بود و همین مستمسك دستگیری تعدادی از فعالین مدنی شده است .
ما ضمن محكوم نمودن دستگیری نامبردهاعلام میكنیم كه ایشان در هیچ تجمعی در آن روز حضور نداشته و حوالی خیابان وكیل كه فاصله زیادی تا سه راه نمكی دارد دستگیر شده است و حامیان سرمایه به دنبال بهانه هایی واهی هستند تا فعالین ضد سرمایه داری را به بند بكشند

شبكه همبستگی كارگری- سنندج

دوشنبه دوم آذر ١٣٨٨