افق روشن
www.ofros.com

كناره‌ گيرى ارسطوشعبانی و توفیق فرجی ازانجمن جمال چراغ ويسى


شعبانی و فرجی                                                                                                 یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۹۱

به همکاران محترم کارگرمان و افکار عموم مردم آزادی خواه
از طریق این یادداشت کوتاه ما اعلام کنارگیری خود را در انجمن کارگری جمال چراغ ویسی اعلام میداریم.
از این تاریخ به بعد ما ھيچ گونه‌ مسئولیتی در قبال کارهای انجمن چراغ ویسی نداریم.از اين رو، لازم دانستیم كه‌ افكار عمومى را در جريان اين مسئله‌ مطلع نمايیم

ارسطو شعبانی و توفیق فرجی

٢٠١٣/٠٢/٢٠