افق روشن
www.ofros.com

کارگران اخراجی ساسان بدون بیمه بیکاری، کارگران

نقش ایران ١٦ ماه بدون دستمزد و عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان


ایلنا - ایران خبر                                                                                              سه شنبه ١٩ مرداد ١٣٨٩


هفتصد کارگر اخراجی نوشابه سازی ساسان بیمه بیکاری دریافت نکردند

با گذشت نزدیک به ۵ ماه از آخرین اخراج دسته جمعی کارگران نوشابه‌سازی ساسان هنوز تمامی این کارگران نتوانسته‌اند از حق قانونی خود مبنی بر دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه‌سازی ساسان اعلام کردند که هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری نشده‌اند.
این کارگران در جریان تعدیل‌های سال ۸۸ شرکت ساسان به اجبار از کار اخراج شده بودند و تعداد آنها به بیش از ۷۰۰ نفر می رسد.
کارگران اخراجی می‌گویند: پس از آنکه کارفرما حاضر نشد حتی با آنها به‌عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند.
به گفته یکی از کارگران در حال حاضر نزدیک به نصف اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای توانسته‌اند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما تکلیف مابقی هنوز روشن نشده است.
این کارگران همچنین می‌گویند پس از اخراج آنها ،کارفرما نیروی جایگزین را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرویس و ناهار استخدام کرده است. کارگران نوشابه سازی ساسان تنها مورد در این موضوع نیستند.
گزارش هایی که در سالیان اخیر انتاشر یافته است، نشانگر آن است که بسیاری از کارگران چنین مشکلی دارند.

------------

١٦ ماه بی حقوقی!

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــرکارگران کارخانه نقش ایران در قزوین ۱۶ماه است که حقوقى دریافت نکرده اند.
این کارخانه قبلا ۴۵۰ کارگرداشت و از كارخانه های تولید نخ بود اما به مرور كارگرانش را اخراج كرد واكنون تنها ۵٠ كارگر دارد.
كارگران این كارخانه از آنجا كه ١٦ ماه در بی حقوقی به سر برده اند در وضعیت بسیار بد معیشتی قراردارند .

------------

عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان

با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال ٨٩ دولت و سازمان بازنشستگی کشوری احکام خود را جهت افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نکرده است.
یكی از بازنشستگان به خبرنگارآژانس ایران خبـــر گفت:” چرا باما كه چندین سال زحمت كشیده وجوانی خود را صرف خدمت به مملكت كرده ایم و تنها چشم به ۴٠ - ۵٠ هزار تومان افزایش سالیانه داریم ، این طور میكنند؟”

یکی از کارمندان سازمان بازنشستگی در خصوص این مطلب گفت:” روزانه حد اقل ١٠٠ تماس تلفنی از بازنشستگان داریم که طلب خود در خصوص افزایش حقوق ها را جویا شوند”.